Uploaded by Δημητρης Ιατριδης

το ροδοσταυρικο πυρ

advertisement
ΤΟ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟ ΠΥΡ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΔΗ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο ΑΙΛΙΟΣ
2016
ΤΟ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟ ΠΥΡ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΔΗ
Κατά την μύησή μας με το μαύρο πέπλο του σκότους, της
αμάθειας, της άγνοιας κ.λ.π. στα μάτια μας, μαθαίνουμε ότι ο λόγος
ανευρέθει και το όνομα αυτού είναι Ι.Ν.R.Ι. που σημαίνει τα αρχικα
στοιχεία μιας προσαγορεύσεως του Ιησού JESUS NAZARENUS
REX JUDAEORUM που σημαίνει ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ αλλά συγχρόνως και ενός αρχαίου
αφορισμού IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA, που
σημαίνει ότι η φύση ολόκληρη αναγεννάται δια του πυρός,
Στην συνέχεια μαθαίνουμε ότι ο ευρεθείς λόγος είναι η ελευθερία
της επιστήμης.
Ας προσπαθήσουμε να δουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.
και πρώτο απ όλα
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡ
Οι Ροδόσταυροι ήταν επίσης γνωστοί ως οι "Φιλόσοφοι της
Φωτιάς," και μεταξύ όλων των μυστικιστών και των Καββαλιστών
του Μεσαίωνα, γνωστοποίησαν μόνο αυτοί την αληθινή ερμηνεία
της λέξεως Φωτιά. Όπως λένε οι εσωτερικές διδασκαλίες, "η Φωτιά
είναι η τελειότερη και ανόθευτη αντανάκλαση, τόσο στον ουρανό όσο
και στη γη, της ΜΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ. Είναι Ζωή και Θάνατος, η
προέλευση και το τέλος κάθε υλικού πράγματος. Είναι θεία
"ΟΥΣΙΑ"." Οι Ροδόσταυροι υπέθεσαν σαν αξίωμα μια αιώνια,
αδέσμευτη και απεριόριστη Αιτία, την οποία όρισαν ως Σκοτάδι, τη
ρίζα και τη βάση του φωτός. Ο Robert Fludd το περιέγραψε ως
"Θεότητα λανθάνουσα ή σε ανάπαυση," δηλώνοντας ότι "το
Σκοτάδι υιοθέτησε το φωτισμό προκειμένου να καταστήσει Εαυτόν
ορατό," και ότι μόνο αφού άρχισε η ενεργός περίοδος της
υλοποίησης εμφανίστηκαν το Φως και το Σκοτάδι.
Αφού άρχισε η ενεργός μετακίνηση από το κέντρο, η ακτινοβολία ή
η ανταλλαγή του Φωτός και του Σκότους παρήγαγαν το Πνεύμα και
την Ύλη. Και από το συγκριτικό αντιστάθμισμα προέκυψε η
ποικιλομορφία των πραγμάτων. Από αυτά τα στοιχεία της ύπαρξης,
το αρχέτυπο σχέδιο τακτοποίησε τον εαυτό του, ο οποίος, αν και
Ένας στην ουσία, ήταν τριπλός στην εκδήλωση. (Robert Fludd.)
Η Φωτιά είναι μια τριπλή αρχή. Εσωτεριστικά, είναι επίσης
επταδική, περιλαμβάνοντας μια ορατή φλόγα (το Σώμα), μια
αόρατη, αστρική φωτιά (την Ψυχή) και το Πνεύμα. Οι τέσσερις
πτυχές της είναι η θερμότητα (ζωή), το φως (νους), η ηλεκτρική
ενέργεια (Kαρμικές, ή μοριακές δυνάμεις) και η συνθετική Ουσία,
πέρα από το Πνεύμα, ή η ριζική αιτία της ύπαρξης και της
εκδήλωσής της.
Κάθε υλική μορφή, είπε ο Robert Fludd, περιέχει μια
"πρόθυμη φωτιά" ή "το κόσμημα του φωτός," η ανάπτυξη των
οποίων επιφέρει την εξέλιξή της.
............Περιγράφει επίσης όλες τις Ψυχές ως "σπινθήρες" της
Παγκόσμιας Υπέρ-Ψυχής. Αλλά ενώ ο "σπινθήρας της ζωής" στα
χαμηλότερα βασίλεια εξελίσσεται ασυναίσθητα στον εαυτό του
μέσω της φυσικής ώθησης, η "τριπλή Φλόγα" της ανθρώπινης
Μονάδας μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξή της μέσω των
αυτεπαγόμενων και αυτοεπινοημένων προσπαθειών της. Αν και η
μεμονωμένη
ανθρώπινη
Μονάδα,
με
την
πνευματική
αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία, μπορεί να φθάσει σε εκείνη την
κατάσταση της τελειότητας στην αργή πορεία της εξέλιξής της,
παρατεινόμενη ίσως κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών,
εντούτοις δεν υπάρχει καμία ανάγκη να περιμένει έως ότου η φύση
μπορεί, ίσως αργά και αβοήθητα, να ολοκληρώσει το αντικείμενό
της, αλλά μπορεί να βοηθηθεί από την ξεχωριστή θέληση και την
προσπάθεια εκείνων που ξέρουν πώς να προχωρήσουν.
Η μέθοδος με την οποία αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί
περιγράφηκε στο διάσημο αξίωμα των Ροδοσταύρων: Να γνωρίζεις,
να θέλεις, να τολμάς και να κρατάς τη σιωπή σου.
Οι Ρ+Σ γενικά μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι
χαρακτηρίζονται απο την μεγαλειώδη αναζήτησή τους δια
την ανεύρεση του απωλεσθέντος λόγου, της αληθινής του
ανθρώπου θεότητος και της ενωσής του με την αρχική πηγή,
που επιχειρούν να τον ανεύρουν μέσα απο οδηγίες
προυποθέσεων, για την επίτευξη της αναγκαίας εκείνης
συνθήκης, που θα μας οδηγήσει στην αρχή της οδού, για τον
τελικό προορισμό που είναι η αποκάλυψη, όπως λέει και το
τυπικό μας, του επι του ξύλου της ακακίας μυστικού ρόδου,
του υπέρτατου κάλλους, της υπέρτατης ευδαιμονίας στις
αγκαλιές του λόγου, δηλαδή της εκδηλωμένης θεότητας που
είναι η εξωτερική έκφραση ή αποτέλεσμα της αρχής των
πάντων.
ΜΠΙΝΓΚ ΜΠΑΝΓΚ
Αν θέλουμε να δούμε και να εξηγήσουμε, με βάση όσα
αναφέραμε ηδη και όσα γνωρίζουμε για την πρώτη έκρηξη
την πρώτη εκδήλωση, θα την περιγράψουμε ότι πρόκειται για
μια νέα διάπυρη κατάσταση που εκδηλώθηκε ανάλογα της
ύλης σε θερμότητα, ηλεκτρισμό, ακτινοβολία, φως, ήχος,
χρώμα κ.λ.π. είναι μια αιθερική ζωογονημένη και
ζωογονούσα ουσία η οποία ενεργώντας πάνω στην ύλη την
αιθεροποιεί και της προσδίδει μια επίπλαστη ζωή {vis-vita
I.N.R.I).
Εδώ μάλλον κρύβεται η ουσία της φύσεως του πυρός
που αναζητούσαν οι ροδόσταυροι.
18ος
Λέει το τυπικό του 18ου κάνοντας νύξεις για την φύση
του πυρός.
¨οι αλληγορίες του βαθμού αυτού αναφέρονται εις το αρχικόν
και σωτήριον και ζωογόνο πύρ το οποίο εισδύει και
αναδημιουργεί την φύση πάσαν. Το πυρ εκείνο, το ιερόν, εις το
οποίο αναφέρονται όλα τα σύμβολά μας, το καθαρόν και
αγνόν εκείνο στοιχείο του οποίου η θερμότης και το φως είναι
απλαί ιδιότητες , του οποίου αποτέλεσμα είναι η γονιμότης, η
κίνηση, και η ζωή, του οποίου οι αναρίθμητοι αστέρες οι
διεσπαρμένοι εις το άπειρον φαίνονται να είναι εστίαι
ανεξάντλητοι. το στοιχείον εκείνο το παρέχον εις τα σώματα το
θέλγητρον
των
ζωηροτέρων
και
λαμπροτέρων
χρωμάτων.........,»
Έτσι το ΙΝRΙ μετατρέπεται σε σύμβολο αναζήτησης
στην οδό της επιστήμης της όποιας επιστήμης και της
αλήθειας
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Στην αχλύ του χρόνου ένα κορυφαίο μυστικό δίδεται
στους ανθρώπους και αναμορφώνει=αναδημιουργεί την
ανθρωπότητα. Ο Προμηθέας αφού προηγουμένως κατά τον
μύθο είχε δημιουργήσει τους ανθρώπους από πυλό και φωτιά
δημιουργωντας τον ως πνεύμα –πυρ, κλέβει την φωτιά απο
τούς θεούς και την προσφέρει στον άνθρωπο μαζί με την
διδαχή τους για όλες τις γνωστές επιστήμες. Ο Ήφαιστος
χάνει την αποκλειστικότητα της χρήσης του.
Οι Κάβειροι οι αποκαλούμενοι και μεγάλοι θεοί
φερόμενα τέκνα του Ηφαίστου καθίστανται θεότητες του
πυρός.
Οι Εστιάδες παρθένες το διατηρούν άσβεστο μέσα στα
ιερά τους, όπως ακριβώς κάνουν οι Πέρσες μάγοι οπαδοί του
Ζωροάστρη που αποδίδουν λατρεία στο πύρ. Όπως και οι
Χριστιανοί μέχρι σήμερα στους ναούς τους.
Στίς Ινδίες ο Άγνι είναι ο θεός του πυρός, στον οποίο η
επίκλησή τους έλεγε τα εξής. "Ω΄Αγνι ιερόν και καθαρτήριον
πύρ ! εσύ που κοιμάσαι μέσα στο ξύλο και ανεβαίνεις με
λαμπρές φλόγες επάνω απο το βωμό είσαι η καρδιά της θυσίας
η θεική σπίθα που εμφωλεύεις σε όλα τα όντα και η ένδοξη
ψυχή του ηλίου."
Ο Μωυσής επί του πνευματικού όρους μετέχει του
υπερτατου μυστηρίου του πυρός υπο την μορφή της
φλεγόμενης και μη κατακαιομένης βάτου.
Ο Ιωάννης ο βαπτιστής διακηρύσει οτι ο ερχόμενος θα
βαπτίζει "εν πνεύματι αγίω και πυρί"
Στο έσχατο βιβλίο του Ιωάννη του Ευαγγελιστή στην
αποκάλυψη αναφέρει επτά λαμπάδες πυρός ενώπιον του
θρόνου του θεού "αι εισί τα επτά πνεύματα του θεού"
αποσαφινίζοντας κυριολεκτικά τις πρώτες φράσεις του
Ευαγγελίου του περί της φύσεως του λόγου.
Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός λέει ο
Πατριάρχης Ιεροσολήμων εξερχόμενος από το κουβούκλιο
του εσωτερου εαυτού όπου οι Αγγελοι του εδωσαν πυρ από
το αιώνιο πυρ.
Τι άραγε κάνει εκείνη την ώρα ο πατριάρχης? Τι είναι
αυτό το ιερό πύρ που μεταλαμπαδεύει στους πιστούς?
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο Ηράκλειτος κατα τον οποίον τα πάντα ρει και ουδέν
μένει θεωρεί ουσία όλων των όντων το πύρ το αείζωον "
κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε των θεών, ούτε
ανθρώπων εποίησεν αλλ ην αεί και έστι και έσται, πυρ
αείζωον, απτόμενον μέτρα και σβεννύμενον μέτρα."
Οι στωικοί δίδασκαν ότι διαχέεται και εμψυχούνται δια
του πυρός.που διεισδύει παντού σε όλο τον κόσμο συνέχει ως
πνεύμα τα όντα και ζωογονοποιεί τα φυτά, τα ζωα και τους
ανθρώπους. Το πυρ των στωικών είναι ο λόγος του παντός, ο
Ζεύς η ψυχή του κόσμου.
ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Αλλοίμονο αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τον
τεκτονισμό κατά την άγνοιά μας και δεν εχουμε ανοικτά
μάτια και μυαλά για να τον κατανοήσουμε. Αλλοίμονο αν
χάρις στην προσωπική μας εγωιστική άποψη δεχτούμε ότι
αναλύεται σε κάτι που οι άλλοι δεν το θέλουν γιατι τότε
καταργούμε την παγκοσμιότητα του τεκτονισμού κάτι που
από τα βάθη του χρόνου μας δόθηκε. Το Τυπικό του 18ου
βαθμού μας λέει καθαρά ότι καθιερώθηκε ο βαθμός αυτός
όχι στον Χριστιανισμό αλλά προς δοξασμόν του Ιησού.
Μην ξεχνάτε ότι ο ναός του Σολωμόντα εις δόξαν θεού
εκτίσθη και από ειδολολάτρες, οι οποίοι όμως ζούσαν κάτω
από την ίδια στέγη την ίδια στοά με τους Εβραίους
μονοθειστές, επιτυγχάνομτας το θαύμα αυτό,αποδεικνύοντας
στην πράξη το μυστικό που όλοι αναζητουν.
Κατά την μύηση του Α βαθμού διήλθαμε δια του πυρός.
Κατά την μύησή μας στον β΄βαθμό μάθαμε για τον
φωτοβόλο πεντάκτινο αστέρα που αντιπροσωπεύει τα πέντε
στοιχεία της δημιουργίας με κυρίαρχο το 5ο που είναι το πύρ.
Ο πεντάκτινος η φωτοβόλος αστέρας συμβολίζει το
αίτιο τοσούτων θαυμασίων κόσμων και τον πολικό αστέρα
των μεμυημένων. Είναι το σύμβολο του μαγικού
Μεσολαβητή που κάποιοι το ονομάζουν αστρικό φώς το
οποίο εμποτίζει το σύμπαν ολόκληρο και μεταφέρει τόσο τις
καλές όσο και τις κακές επιρροές.
Στον 1ο βαθμό ζητήσαμε το φώς που ο σεβάσμιος μας
είπε ότι πρόκειται για το αιώνιο φως, το οποίο περιέχει το
πάν προς το οποίο το πάν τείνει και ότι ο σκοπός αυτού είναι
ο συντονισμός της δημιουργίας μέσω της ενωτικής
δυνάμεως της «αγάπης.» Μας δείνει δηλαδή το κλειδί που
είναι η αγάπη.
Είναι η ουσία που δημιουργεί ο θεός όταν λέγει
γεννηθήτω φώς. Είναι το τέλεσμα κατά τον Ερμη
τρισμεγιστο.
Η δημιουργική ενέργεια η ιερόν πύρ είναι η
εκδηλωθείσα έκφραση του θεού που αποκαλούμε άγιο
πνεύμα το οποίο μην ξεχνάμε κατέβηκε στους μαθητές του
Ιησού με την μορφή πύρινης γλώσσας.
Στον 3ο βαθμό, στις αρχικές παλαιές διδασκαλίες του,
μαθαίνουμε ότι η παράδοση μιλάει για τον Εβλίς τον άγγελο
του φωτός που αποκαλείται"πνεύμα του πυρός" ο δε Χιράμ
"υιός του πνεύματος του πυρός". Ο Τουμπαλκαιν εισάγει τον
Χιράμ εις το άδυτο του πυρός όπου ο Χιράμ εν μέσω των
φλογών αλώβητος όπως και οι τρείς εν καμίνω παίδες
αισθάνεται ηδονάς αγνώστους και μανθάνει το μυστικό της
καταγωγής του.
Μέσα του ο άνθρωπος έχει κρυμμένο αυτό το μυστικό
από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, ίσως το πιό καλά
κρυμένο, πίσω από πολλά πέπλα, στα κατάβαθα του
υποσυνειδήτου του, που ως αιώνιο. θα τον ακολουθήσει σε
όποιο επίπεδο κι αν μεταβεί μετά τον θάνατο της σάρκας.
Πολλοί το λενε θείο σπινθήρα, έναν δαίμονα που είναι
έτοιμος να αναφλεγεί , εάν ο άνθρωπος το τιθασεύσει, τότε
το ιερό πύρ θα τον οδηγήσει ως φλεγόμενος αετός ψηλά προς
την εκπνευμάτωση, προς την δόξα, η ύλη θα ερυθρωθεί και
θα μετατραπεί σε χρυσό, αν όμως λόγω αμάθειας, αμέλειας,
αδυναμίας, εγωισμού δεν κάνει σωστή χρήση, τότε θα
εκπέσει και θα κατακρυμνισθεί εις την άβυσσον, όπως οι
πρωτόπλαστοι οι οποίοι φεύγοντας από τον παράδεισο, είδαν
τότε, ότι είχε φρουρούς τα Χερουβείμ που κρατούσαν
πύρινες περιστρεφόμενες ρομφαίες.(περιστρεφόμενες?)
σύμβολο της δημιουργικής ενέργειας η του θείου πυρός.
Στον άνθρωπο κατ αναλογία πολλοί ισχυρίζονται ότι
στην βάση της σπονδυλικής στύλης, το ονομασθέν ιερούν
οστό, που μοιάζει με ανεστραμένο τρίγωνο, ότι εκεί
βρίσκεται κρυμμένη και εδρεύει η κοσμική ενέργεια η το σε
ηρεμία ευρισκόμενο ιερό πύρ που είναι
η μεγάλη
λανθάνουσα ηλεκτρομαγνητική δύναμη που κρύβεται κάτω
από τα αρχικά της φράσεως ΙΝRΙ.
Είναι μια δύναμη φλεγόμενη η ζωή, το ρεύμα που
διασχίζει τα ζωτικά κέντρα που καλείται επίσης πύρινος όφις
και συμβολίζεται από το κηρύκειο του Ερμή.
Η εκούσια αφύπνιση της δύναμης αυτής, συμβάλει στην
ταξινόμηση των ποικίλων ζωτικών εκδηλώσεων σε αρμονικό
όλον και παρέχει την εμφάνιση ασύνηθων ψυχικών
δραστηριοτήτων.
Όμως είναι δύναμη ταυτόχρονα δημιουργική και
καταστρεπτική κατά το τυπικόν του 18ου βαθμού, και είναι
χρήσιμο σε όλους μας να διαλογισθούμε πάνω σ αυτό.
17ος
Είναι όμως σημαντικό, να μελετήσουμε επαρκώς τον
προεισαγωγικό βαθμό του 18ου που είναι ο 17ος όπου μας
δίδεται ένα παράγγελμα που κατα την γνώμη μου αποτελεί
και περικλείει όλη την θεωρία και την πράξη της ηθικής της
φύσης.
"ποιει το πρέπον - γαία πυρί μιχθήτω". κάνε εκείνο που
πρέπει, η γη ας αναμιχθεί με την φωτιά, δηλαδή, ας
καταστραφούν όλα, αρκεί να έχεις κάνει το καθήκον σου,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Προτρέπω όλους να
διαλογισθούν πάνω σ αυτό για να βρούν την πραγματική του
σημασία. Ας καταστραφούν όλα, μήπως εννοεί τον
καταστρεπτικό παράγοντα? στην φύση? που όμως
καθίσταται μεταμορφωτικός και δημιουργικός αφού
αναμιχθεί εκ νέου η ύλη με το δημιουργικό πύρ? Και εάν
ακόμη σημαίνει καταστροφή, αυτό μεταφράζεται σε νέα
κατάσταση. Ο θάνατος είναι η αρχή της ζωής, γι αυτό και ο
τάφος συμβολίζει την ανάσταση.
Κατά την γνώμη μου, μπορεί να σημαίνει το
απλούστατο ότι κάνε το αυτονόητο, το πρέπον, ανάμιξε την
ύλη, την γη εν προκειμένω, με το πυρ, την πνευματική ουσία.
Κατ επέκταση αυτή η υλική ουσία ας αναμιχθεί, ας
διαποτισθεί, ας διανοηθεί απο την πνευματική ουσία, απο το
πνευματικό πυρ, απο το Ροδοσταυρικό πύρ, που είναι ο
αιώνιος διάμεσος παράγοντας, το υπέρτατο κλειδί της
ζωοποίησης. Τον παράγοντα αυτό άλλοι τον αποκαλούν
αστρικό σώμα η πλαστικό ενδιάμεσο, ο Πυθαγόρας και οι
Ορφικοί τον αποκάλεσαν αιθέρα και οι Χριστιανοί Λόγο.
Το τυπικό του 18ου μας πληροφορεί ότι,
« η φύση δεν έγκειται μόνο εις την ύλη, αλλά και πέραν
αυτής στον άυλο κόσμο του πνεύματος του οποίου η
πραγματικότητα αποδεικνύεται δια συλλήψεων της μείζονος
Επιστήμης.»
Αυτή η συνείδηση του αυλου πνευματικού κόσμου
αποκτάται. Αναφέρει το τυπικό μας
«Χαίρε ουράνιο τέκνο, διάχυσε σε ολόκληρο τον κόσμο
την λάμψη σου, ανυψώθητι μέχρις ουρανού,εκ του οποίου
κατήλθες όπως ενισχύσεις τα σώματά μας, όπως φωτίσεις την
διάνοιά μας, όπως καθάρεις την συνείδησή μας……ΙΝRΙ» .
Φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει με το κεκρυμμένο
εντός μας πυρ που υπονοείται στο ΙΝRΙ.
Η τεκτονική μέθοδος μας παρέχει με διαδοχικές μυήσεις,
εργαλεία και μεθόδους για την κατανόηση του, που σκοπό
έχουν, την απελευθέρωση της πνευματικής οράσεως, ώστε να
αναγνωρίζει το σε κάθε μορφή ευρισκόμενον "κεκρυμμένον
φως" όσο αθέατο και αν είναι, δια του οφθαλμούς του
σώματος, για να μπορέσει, αφού του δοθεί το θείο όνομα, να
έλθει σε επαφή με το κεκρυμμένον φως του θεού και να το
αναβιβάσει σε υψηλότερα σημεία με την φώτησή του στον
βαθμό του Ρ+Σ.
Εδώ ο μύστης ανακαλύπτει την θεία αγάπη
βασιλεύουσα επι της καρδίας του, ως και εις την καρδίαν των
αδελφών του. Και μαθαίνει ότι ο θεός κατήλθε και
συμμερίστηκε μαζί μας την κατωτέρα μας φύση για να
δυνηθούμε και εμείς να ανέλθουμε και να μερισθώμεν την
αληθινή του φύση. Σκοπός κάθε Ρ+Σ πρέπει να είναι η
διάχυση αυτής της Αγάπης και η συνεχής προσπάθεια
ανύψωσής του υπεράνω πάσης γήινης ζωής και να γίνεται
ένα μέ την εκδήλωση εκείνη της θεότητας που στον
Χριστιανισμό ονομάζουμε Άγιο Πνεύμα.
Θυμηθείτε επίσης, ο Ιησούς ήταν Αρχιερέας κατά την τάξη
Μελχισεδέκ που ηταν αυτός που για πρώτη φορά έδωσε σαν
δώρο στον Αβρααμ τον οίνο και τον άρτο, δηλαδή, του έμαθε
τον τρόπο να χειρίζεται τις δυνάμεις που βελτιώνουν την
συνείδηση και τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου,αναγκαία
συνθήκη για την κατανόηση της οδού που πρέπει να
ακολουθήσει, για να βρει το κρυμμένο εντός του πυρ. Η
διαδικασία αυτή γνωρίζουμε ότι ήταν και Χαλδαική τελετή που
πέρασε στους Εσσαίους γνωστή ως Μιθραική ευχαριστία, που
κατέληξε έως σήμερα στον βαθμό του Ροδόσταυρου. Η τελετή
αυτή βοηθά και φέρει μέχρι θαυμασίας ενώσεως τους Ιππότες
ΡΣ αδελφούς εις ένα ενιαίο σώμα ως στρατιωτών του φωτός
και της Αλήθειας.
Συμπερασματικά ανακεφαλαιώνοντας.
Η αιωνία αλήθεια όπως λέγει το τυπικό μας δεν
ανευρέθει, ανευρέθει μόνο η προς αυτήν οδός και μέθοδος.
Είναι η άμεσος σπουδή της φύσεως που δημιουργεί την
επιστήμη και η επιβολή της συνειδήσεως. Για να ανεύρομε
την αιωνία αλήθεια οφείλουμε να ακολουθήσουμε την οδό
αυτή. Να σπουδάσουμε την φύση, ώστε να αποκαλύψουμε τα
μυστήριά της. Νά σπουδάσουμε την κοινωνία και τον
άνθρωπο. Να σπουδάσουμε τον εαυτό μας, να αποβάλουμε
πάθη και να διορθώσουμε τις ατέλειες. Οφείλουμε να
αποβάλουμε κάθε αδράνεια και να αναζωπυρώσουμε το
εντός μας ευρισκόμενο πυρ.
Ως όργανον αναζήτησης μας δόθηκε η βακτηρία για να
περιοδεύσουμε ανα τον κόσμο και στον εαυτό μας, για την
αναζήτηση της Αλήθειας και την αναγέννησή μας με την
ενεργοποίση του ροδοσταυρικού πυρός.
Η αποκάλυψη του εντός μας ευρισκομενου πυρός, θα
γίνει με την αφύπνιση του ευρισκόμενου μυστικού, εντός της
καρδίας του ανθρώπου, της κεκρυμμένης ΑΓΑΠΗΣ η οποία
είναι η καρδιά του μυστικού ρόδου, που γίνεται κατανοητό,
μόνο, όταν, η καρδιά τεθεί επι του φωτοβόλου σταυρού της
θυσίας, απο του οποίου ο κύριος της Αγάπης, εκχέει επι του
περιστυλίου την Αγάπη προς όλους τους μύστες.
Η αποκάλυψη αυτή, θα γίνει με την άσκηση της
αυτογνωσίας και την μελέτη της επιστήμης, της όποιας
επιστήμης, ώστε με την έρευνα να μάθουμε, να
κατανοήσουμε τα εργαλεία με τα οποία θα δυνηθούμε να
ανεύρουμε και να τροφοδοτήσουμε το ροδοσταυρικό πυρ,
δια του οποίου και μόνο μπορούμε να αναγεννηθούμε. Εαν
όμως αδιαφορήσουμε επαναπαυμένοι στην αμάθεια μας, τότε
δεν έχουμε καμμιά τύχη και κακώς προσερχόμεθα εδώ.
Είθε η ειρήνη,η αγάπη και η δικαιοσύνη να βασιλεύσουν
σ όλο τον κόσμο και στο εσωτερικό του καθενός και να
καταστούν το όργανο της απολυτρώσεως του κόσμου τούτου
στην πορεία μας προς την πηγή του φωτός.
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ
Download