Uploaded by Nguyễn Bảo Giang

tao tro choi powerpoint

advertisement
THỦ THUẬT THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI TIẾNG ANH
TRÊN PHẦN MỀM POWERPOINT.
Th.S Ngụy Vân Thùy *
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
2.1 Thiết kế
Sự bùng nổ của Công nghệ t
(crossword)
.
- Dùng lệnh copy, past để tạo thành hàng
ngang, dùng lệnh group để nhóm các ô hàng
,
ngang, dùng lệnh copy, past để tạo thành
CNTT là phương tiện hữu hiệu góp phần
một hàng ngang khác tương tự như thế để
thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy
làm nắp đậy.
học, làm cho các tiết giảng trở nên sinh động
-
hơn, lôi cuốn hơn, tạo được sự hứng thú cho
-
) vào các ô hàng ngang.
người học.
Các phần mềm hữu dụng của CNTT thì
rất nhiều. Tuy nhiên, trong lĩnh vực dạy học,
)
- Kéo nắp đậy che lên ô chữ hàng ngang.
Microsoft PowerPoin
) đề làm mất nắp
.
II. NỘI DUNG
đậy khi học sinh trả lời đúng câu hỏi.
- Vào autoshapes, chọn basic shapes,
chọn hình tùy thích để điền số cho các từ
hàng ngang.
câu hỏi đã chuẩn bị trước.
số trò chơi được thiết kế bằng cách sử dụng
các thủ thuật đó.
* GV khoa Cơ sở - Cơ bản
Thủ thuật-
+ Vào google chọn hình ảnh tiền Việt
Nam hoặc tiền nước ngoài tùy thích.
.
.
(who wants to be a millionaire)
.
-
, nhấn phải
chuột,
(Magic wheel)
.
-
-
.
Thủ thuật: .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
1
7
3 9
7 02
1
04 0
0 78 G
0
0
0 00
+ Vào custom animation, chọn effect
emphasis
n spin
evious
7
.
(hidden picture)
0
+ Chọn một bức tranh theo chủ đề bài
5 học, hoặc theo ý tưởng của người
.
thiết kế trò chơi.
0
Points
+
Vào Autoshapes, chọn basic
shapes, chọn hình vuông hoặc chữ
+ Liên
nhật
theo thiết kế của người soạn bằng
+ Vẽ đè các hình vuông, hình chữ
lệnh hyperlink.
nhật lên toàn bộ bức tranh
+ Nhấn phải chuột để điền số vào các
ô vuông bằng lệnh add text
.
.
(1)
Thủ thuật:
+ Chọn hiệu ứng biến mất cho các
con số và các hình vuông nếu học
sinh trả lời đúng. Nâng
.
Thủ thuật -
- Vẽ thành các bông hoa hoặc ngôi
sao.
hoạt hiệu ứng
- Chỉnh sửa, tô màu cho ngôi sao
theo các yếu tố phù hợp trong các
hoặc bông hoa bằng lệnh Format
slide.
autoshapes
2.2
- Ghép các ngôi sao hoặc bông hoa lại
(lucky number)
- Chọn Autoshapes, chọn basic
với nhau tạo thành một khối liên kết.
- Dùng lệnh hyperlink
shapes, chọn một biểu tượng nào đó
mà bạn thích (bông hoa hoặc ngôi
slide may mắn
sao…)
- Dùng custom animation để tạo hiệu
ứng cho các slides
Thủ thuật: -
+ Vẽ thành 8 hình như nhau.
2.4. Thiết kế tr
(ordering sentences)
+ Chọn Autoshapes, chọn basic
shapes, chọn một hình mà bạn thích.
.
After dinner
Drinking
coffee
I
like
Vào custom animation, chọn effect, chọn motion path, chọn draw custom path,
chọn line
.
After
dinner
I
1 2
1 2
1
1
1
like
1 2
1 2
1
1
3 4
3 4
1
1
1
1
1
Drinking
coffee
1
1
1
3 4
3 4
1
1
1
(mũi tên xuống
ở bên cạnh “type a question”), chọn
Thủ thuật-
controlbox để vẽ textbox
hyperlink
motion path
+ Chỉnh màu và phông cữ cho
textbox
+ Cho học sinh chơi và vẽ ký hiệu
chơi.
của các đội ngay trên màn hình đang
2.4. Thiết kế trò chơi noughts and
trình chiếu.
crosses
Thủ thuật:
+ Vẽ các hình theo ý thích bằng
Autoshapes, tô màu theo ý thích.
+ Đánh số cho các hình vừa vẽ
+ Tạo liên kết với các câu hỏi
.
.
lâu dài, khó khă
powerpoint
chơi
:
+ Nháy phải chuột, chọn group
chuyên môn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
custom animation,
affect
(slow, to left, with
previous, repeat until next click).
1. Rechard C. New ways in TESOL
series.
2.
.
Paul
Peter
Nation,
editor.
Watsyn-Jones.
Inc.
(1993)
Vocabulary games and activities for
Thủ thuật:
Fly
, nâng cao hiệu ứng Fly với repeat
teachers. Illustrated by Nigel Andrews.
3. Jill Hadfield. (2000) Elemrentary
until next click.
communication
games.
Longman.
III. KẾT LUẬN
4. Đậu Quang Tuấn (2005) Tự học thiết
kế trình diện bằng microsoft powerpoint
2003. NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Download