Uploaded by Edith Carumbana Jusayan

Amare

advertisement
Amare
Katahimikan. Katanungan. Kalituhan. Mga salitang naglalarawan sa
akin ngayon ng aking mabasa ang pahayang ng “Ang Pag-ibig” mula sa mga taga
Corinto. Gayon na lamang, mas lalong lumalim ang aking pakahulugan dito.
Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig? Ito ba’y tinatanggap o binibigay?
Panandalian o walang hanggan? Mga katanungang nag bibigay kalituhan sa
aking isipan na ‘di kalauna’y nag dulot ng katahimikan. Katahimikan na nag
bigay daan sa akin na pagnilayan ang ganitong bagay.
Isang araw, habang nag kukuwentuhan kami ng aking ina, ay ako ay
tinanong niya kung gaano ko siya kamahal, at agad ko itong sinagot na
“ one hundred percent po” at sinabi niya sa akin na “hindi mo pa ako ganoon
kamahal” at pinahabulan ko ang sagot ko na “one million percent” at muli
niyang sinabi sa akin na “hindi mo pa ako ganoon ka mahal”. Napaisip ako
noong araw na iyon kung ano ang mali sa mga sinabi ko, inisip ko ng inisip
kung ano ba dapat ang isasagot ko, kaya tinanong ko sa kanya kung ano ba
dapat ang sagot doon at sinagot ng aking ina ang tanong niya “ ang pag
mamahal ko sa iyo, sa mga kapatid mo at sa iyong Daddy ay walang hanggan,
at kaya ko kayong ipag laban sa giyera.” Nang masabi ito ng aking ina ay
ako ay natauhan, napag tanto ko na, hindi pala basta ini isip ang pag
sasagot sa tanong kung gaano natin kamahal ang isang tao, ito ay sinasagot
mula sa puso. Ang pag ibig naman ay may iba’t ibang interpretasyon, ngunit
masasabi ko, para sa akin, ang pag ibig ay walang pasubali na pag mamahal,
ito’y walang hanggan na hindi basta basta masusukat. Hindi ito pinag
iisipan kung ibibigay mo ba ito o hindi, ang mundo ay uhaw sa pag-big kaya
bakit mo ito ipag dadamot, at tanggapin natin ang pag-ibig ng bukal sa
ating kalooban. At maya maya pa ay aking ikinunekta ang pag ibig ng Diyos
at pag ibig ng tao, at masasabi ko na ang pagmamahal ng Diyos ay walang
pagiimbot ngunit kadalasan ay sakim ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng
Diyos para sa kanyang mga tao ay nag tulak sa kanya na ipadala ang kaniyang
bugtong na anak upang mamatay sa lupa bilang kriminal na kung saan ang
kaniyang kamatayan ay nag ligtas sa atin mula sa kasalanan. Ibinigay niya
ang lahat upang tayo ay magkaroon ng pag asa sa buhay na walang hanggan .
Ating isabuhay kung paano mag mahal ang Diyos. Ang pag-ibig ang
pinaka dalikang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibahagi natin ito
hindi lamang sa pinamalapit sa atin kundi pati na rin sa ating kapwa.
Download