Uploaded by adrianapenkalova

Sinice

advertisement
Sinice – Cyanophyta
dnes: Cyanobaktérie - Cyanobacteria
Sú to gramnegatívne, jednoduché, prvobunkové, prokaryotické, fototrofné organizmy.
Bunková stena je tvorená peptidoglykánom mureínom, ktorého vrstva je oveľa hrubšia ako u
baktérií.
- prokaryotické
- v tylakoidoch majú: chlorofyl a
β- karotén
modré farbivo fykocyanín
červené farbivo fykoerytrín
Pri fotosyntéze vytvárajú sinicový škrob.
Môž tvoriť aj kolónie obalené slizom alebo vláknité formy (tvoria pošvu podobnú rúrke).
Význam: - sinice patria k prvým obyvateľom nehostinných miest – vulkanické oblasti,
obnažené skaly v lomoch, polárne oblasti (pionierske organizmy)
- v polárnych oblastiach slúžia ako potrava pre soby
- Sú zodpovedné za vytvorenie kyslíkatej atmosféry na Zemi, kde boli počas 1,5
miliardy rokov dominantnou životnou formou.
- schopnosť viazať vzdušný dusík (zúrodňovanie pôdy)
- planktónové sinice pri premnožení vytvárajú sinicový kvet , niektoré produkujú toxíny
– spôsobujú nebezpečné ochorenia
- žijú v symbióze s hubami vytvárajú tzv.lišajníky
- udržia sa nažive v 2500C rozmedzí t.j. od -190 až 600C
Anabena spherica:
Nostoc:
Aphanizomenon, Anabena, Nostoc, Oscillatoria) og Microcystis.
Download