Uploaded by Ngô Trúc

Rác-đổi-hoa-Tri-ân-thầy-cô

advertisement
Event: Nhớ ơn thầy cô cùng Mèo Xanh!
Thời gian: Từ 1/11-18/11
Nội dung: đổi rác tái chế lấy hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Mục đích: chương trình chính là sự kết hợp giữa việc quan tâm bảo vệ môi trường và truyền thống
tốt đẹp nhớ ơn thầy cô của dân tộc Việt Nam. Giúp các bạn có thêm kiến thức về việc phân loại
rác thông qua việc làm cụ thể.
Hình thức: Các bạn sẽ mang rác tái chế đến khu vực chứa rác tái chế tại KTX để đổi lấy những
bông hoa giấy tặng thầy cô. Từ 1/11 – 18/11, Mèo Xanh sẽ tổ chức 3 đợt nhận rác. Đó là:
Thứ 6 – 8/11
Thứ 6 – 15/11
Thứ 2 – 18/11
Giá trị quy đổi: 4kg giấy đổi 1 bông hoa, 3 kg rác tái chế khác đổi một bông hoa. Những người
đến đổi hoa sẽ được ghi lại tên lớp. Kết thúc chương trình lớp nào đổi được nhiều hoa nhất sẽ được
nhận thêm một phần quà từ Mèo Xanh. Bên cạnh đó, đội thắng cuộc sẽ nhận được giấy chứng
nhận là DŨNG SĨ TÁI CHẾ - TRI ÂN THẦY CÔ.
Download