Uploaded by Enis Sağlam

Romanya Procedure

advertisement
Procedure:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
The demand letter and the additional documents are drafted (empowerment, recruitment contract with the Nepalese company,
guarantee letter, etc.) (Talep mektubu ve ek belgeler hazırlanır (yetkilendirme, Nepal şirketiyle işe alım sözleşmesi, teminat
mektubu, vb.)
is authenticated by the notary or certified by the Chamber of Commerce (Belgenin Ticaret Odası veya Noter tarafından
onaylanması.)
over-legalization the honorary consul of the Nepal in Romania (Romanya’da bulunan Nepal konsolosluk tarafından belgenin
legal bir şekilde onaylanması)
The attestation (over-legalization) at the Nepalese embassy in Berlin (Berlin’deki Nepal Büyükelçiliği tarından tasdik edilip
yasallaştırılması)
After the attestation, the documents of the partner from Nepal are sent to the Department of Foreign Employment (DOFE) to obtain
the recruitment approval; (Belgeler onaylandıktan sonra , işe alım onayını almak için Nepalli ortakların sözleşme belgelerini
Dış İstihdam Bakanlığı'na (DOFE) gönderilir;)
Only after obtaining this approval can be officially recruited. (Dış İstihdam Bakanlığı'ndan belgelerin onaylanmasından sonra
resmi işe alımlara başlanabilmektedir.)
In the attachment you will find the list of the documentation and the procedure for the certification of the demand letter: (Ekte talep
mektubunun prosedür sertifikası ve dökümantasyon listesini bulabilirsiniz;)
Honorary Consulate of NEPAL IN BUCHAREST Checklist for the attestation of the recruitment request for Romania (Bükreş’deki Nepal
Fahri Konsolosluğu Romanya'da işe alım talebinin onaylanması için kontrol listesi)
A. Documents required ( Zorunlu Dökümanlar ):
Presentation of the Romanian company - document in English of max. 2 pages, signed and stamped by the company administrator. (Romanyalı
Şirketlerin Tanıtımı- Şirket yönetimi tarafından imzalı ve mühürlü en az 2 sayfa İngilizce tanıtım dökümanı)
Decision (Government Decision) - regarding the establishment of the quota of newly admitted workers in the labor market in the current year
Procedure – (Devlet Kararı – Yıllık iş gücü piyasasında yeni işe alınan işçilerin kotasının oluşturulmasına ilişkin karar.)
Demand letter - by the Romanian company to the Nepalese recruitment firm. (Talep Mektubu- Romanya şirketinin Nepal de bulunan işe
alım firmasından talep formu)
Terms and conditions (Şartlar ve Koşullar):
Maximum 100 people on a recruitment application; (men only) (Maximum 100 erkeğin işe alım başvurusu yapması)
Salary: minimum 500 USD / month net; (Maaş: Minimum 500 USD aylık net)
Employment period: 2 years with the possibility of extension; (Çalışma süresi: Uzatma ihtimali ile birlikte 2 yıllık)
Work schedule: 8 hours / day and 5 days / week; (Çalışma Programı: Haftada 5 Gün, Günlük 8 saat çalışma)
Place of employment: the territory of Romania; (İstihdam yeri: Romanya bölgesi;)
Extra hours: according to the Labor Code of Romania; (Ekstra Çalışma saatleri Romanya iş hukukuna göre düzenlenecektir.)
Accommodation and food: provided by the employer; (Konaklama ve Yiyecek Romanya’da işveren tarafından karşılanacaktır.)
Trial period: 90 days from the date of entry into the country; (İşçilerin deneme süreleri, işçilerin Romanya’ya giriş tarihinden itibaren 90
gün olacaktır.)
Basic medical insurance for 24/24 hours: offered by the employer; (Sağlık sigortası işveren tarafından teklif edilecektir.)
Departure: plane ticket from Nepal to Romania and return (after the end of the contract period) paid by the employer; (Nepal’den Romanya’ya
gerçekleşecek olan gidiş ve dönüş biletleri işçilerin kontratlarının bitiş süresinde iş veren tarafından ödenecektir)
Annual leave: 21days, paid by the employer; (Çalışanların yıllık izni 21 gün ve bu süre de iş veren yine işçilerin maaşlarını karşılayacak.)
Emergency leave (in case of death of a close family member): insured by the employer; (Acil İzin- Çalışanın herhangi bir aile bireyinin
vefat etmesi sonucu gerekli sigortalar iş veren tarafından karşılanacaktır.)
Pick up from the airport: ensured by the employer; (Adayların Romanya’ya vardıklarında iş veren firma hava alanından işçileri
alacaktır.)
After the conclusion of the contract, as a benefit, the employee will receive a certificate attesting the skills highlighted during the contractual
period: insured by the employer;
Equal treatment with the local jobs; (Yurtdışından Romanya’ya çalışmak için gelen yabancı çalışanların hakları Romanya’da
vatandaşları ile aynı olacaktır.)
Free legal representation and temporary visa arrangement for court cases in progress (if applicable);
The passport and identity card will remain in the possession of employed;
Other terms and conditions: According to the Romanian Labour Law. Romanya Çalışma Hukukuna göre
diğer şart ve koşullar
Procedure
4. Letter of guarantee - from the Romanian company to the General Manager of the Department of Labor and Employment, Promotion Division,
Kathmandu, Nepal. (Garanti Mektubu- Romanya firmasının İstihdam dairesi Genel Müdürlüğünden Nepal’e)
I. The following shall be specified:
The recruited persons will be placed for employment only in the geographical territory of Romania; (İşe alınan kişiler yalnızca Romanya'nın
coğrafi bölgesinde işe alınacak;)
The accommodation is safe, complies with hygiene rules and a maximum of 4 persons are accommodated in a room; For female employees a
separate room is provided; (Konaklama güvenli, hijyen kurallarına uygun ve bir odada en fazla 4 kişi konaklayabilecek şekilde sağlancak
ve kadın çalışanlar için ayrı bir oda sağlanacak)
Air ticket from Nepal to Romania and return (after the end of the contract period) paid by the employer; (Nepal’den Romanya’ya gidiş ve
dönüş biletleri sözleşme sonunda işveren tarafından işe alınan kişilere ödenecektir.)
The fees of the work permit, the temporary residence permit and the visa fee are paid by the employer. (Çalışma izni ücretleri, geçici oturma
izni ve vize ücreti işveren tarafından ödenir.)
Procedure 5. Standard employment contract - signed and stamped by the Romanian recruitment agencies
(Standart işçi sözleşmesi – Romanya’da bulunan işe alım ajansları tarafından imzalanıp ve
mühürlencektir.)
Procedure-Prosedür
Contract of agreement between the two companies - signed and stamped by the managers of both recruitment companies (Romania and Nepal)
(İki şirket arası anlaşma sözleşmesi- Romanya ve Nepal’de bulunan işe alım şirket müdürleri tarafından imzalanıp mühürlencektir.)
I. The following shall be specified:
Whether or not a party charges a service charge; (Herhangi bir tarafın servis ücreti talep edip etmediği)
Contract duration of maximum 24 months Procedure (Sözleşme süresi maximum 24 ay)
1 Special proxy (notary) of the representative - the Romanian company administrator empowers the Nepalese company to recruit the labor
force Procedure (Temsilcileri noter huzurunda bulunması – Romanya’da bulunan şirket yönetiminin Nepal’de bulunan işe alım
firmasına işe alma yetkisi vermesi.)
2 Copy according to the identity card of the Romanian company administrator (Romanya’da bulunan şirket yöneticisinin kimlik kartının
kopyalanması)
3 Romanian company registration certificate - copy and English translation by an authorized translator. (Romanya’da bulunan şirketin kayıt
sertifikasının resmi makamlarca onaylı İngilizce çevirisi ve kopyası)
Contract of agreement between the two companies - signed and stamped by the managers of both
recruitment companies (Romania and Nepal). (Romanya ve Nepal) Romanya’da bulunan firma ve Nepal’de
bulunan işe alım firmasılarının müdürleri tarafından imzalanacak anlaşma)
I. The following shall be specified:
Whether or not a party charges a service charge; (Tarafların ücret talep edip etmedikleri)
Contract duration of maximum 24 months Procedure (Sözleşme süresi maximum 24 ay)
1 Special proxy (notary) of the representative - the Romanian company administrator empowers the Nepalese company to recruit the labor
force (Temsilcileri noter huzurunda bulunması – Romanya’da bulunan şirket yönetiminin Nepal’de bulunan işe alım firmasına işe
alma yetkisi vermesi.)
Procedure-Prosedür
2 Copy according to the identity card of the Romanian company administrator (Romanya’da bulunan şirket yöneticisinin kimlik kartının
kopyalanması)
3 Romanian company registration certificate - copy and translation into English by an authorized translator (Romanya’da bulunan şirketin
kayıt sertifikasının resmi makamlarca onaylı İngilizce çevirisi ve kopyası)
Nepal company registration certificate - copy of the original (in Nepali) and copy translated into English and legalized by the Nepalese notary.
(Nepal’de bulunan işe alım şirketinin kayıtlı sertifikasının resmi noter onaylı ingilizce çevirisi ve kopyası)
B. Certification fees: Embassy IBAN account: Beneficiary: Embassy of NepalAddress: Guerickestrasse 27, Berlin, Germany
Bank: COMMERZBANK, Berlin Account No: DE 79 100 400 000 26 60 20 700 SWIFT: COBADEFFXXX Remarks: Sertifika Ücreti
1. The necessary documents must be arranged in the specified order. Before registering, make sure that the submitted documents meet all
requirements and that the numbers in the recruitment application do not exceed the quota specifications of the current year; (Gerekli belgeler
belirlenen sıraya göre düzenmelidir. Kayıt yaptırmadan önce, sunulan belgelerin tüm gereklilikleri karşıladığından ve işe alım
başvurusundaki sayıların mevcut yılın kota özelliklerini aşmadığından emin olunması gerekmektedir.)
2. Do not send the documents or transfer the fees for the attestation without the prior confirmation of the Honorary Consulate of Nepal in
Bucharest; (Bükreş'teki Nepal Fahri Konsolosluğu'ndan onay almadan önce belgeleri gönderme veya başvuru ücretlerini transfer
edilmemelidir.)
3. Courier fees are not borne by the Nepalese Embassy in Berlin or the Honorary Consulate of Nepal in Bucharest; (Kurye ücretleri
Berlin'deki Nepal Büyükelçiliği veya Bükreş'teki Nepal Fahri Konsolosluğu tarafından karşılanmamaktadır;)
4. The amounts for the attestation cannot be reimbursed once the documents have been registered and the fees transferred to the Embassy. The
embassy reserves the right to accept or reject recruitment requests. (Elçilik, işe alım taleplerini kabul etme veya reddetme hakkını saklı
tutar.)
Updated on July 15, 2019, Bucharest, Romania Procedure (15 Temmuz 2019, Bükreş, Romanya’daki Güncelleme Prosedürü)
a) Translation into English by the authorized translator; Procedure (Yetkili tercüman tarafından İngilizce'ye çeviri; prosedürü)
1 a) Legalized translation into English by the authorized translator; (Yetkili tercümanın belgeleri yasal mevzuata göre çevirmesi)
1
b) Closing of a certain date at the notary's office;
2 3 c) Legalization of the signature of the notary public in the Chamber of Notaries Public; (Noterler Odasındaki noterlik imzasının
yasallaştırılması)
3 4 d) Over-legalization at the Ministry of Foreign Affairs, Consular Department; (Dış işleri bakanlığı tarafında belgelerin
yasallaştırılması)
4
5 e) Verification by the Honorary Consulate of Nepal in Bucharest; (Bükreş'teki Nepal Fahri Konsolosluğu'nun belgeleri
doğrulaması)
5
6 f) Certification of documents at the Nepal Embassy in Berlin.
No of persons requested
Amount in euro
1 – 25
265€
26 – 100
310€
100+
355€
Editing a document
90€
Download