Uploaded by evvelpars

bmu 357 syllabus

advertisement
F.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BMÜ-357 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
DERS BİLGİ FORMU
2013-2014 GÜZ
Ders Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN
[email protected]
Ders Saatleri (Tek Numaralı Öğrenciler)
Pazartesi 20:15 – 23:00 BD-2
(3 0 0)
Salı
13:15-16:00 BD-2
(3 0 0)
Öğrencinin ders saatleri dışında haftalık bu dersin saati kadar zaman ayırması önerilir.
Dersin Amacı
Bu dersin hedefi öğrencilere sayısal görüntü işlemenin teorik temellerini öğretmek ve modern
uygulamalarını tanıtmaktır. Dersin içerdiği konular imajın dijitalleştirilmesi, imajın gösterilmesi ve
transformasyonlar, frekans alanında filtreleme, restore etme ve tekrar yapılandırma, imaj
sıkıştırma, segmentasyon ve sınıflandırma olarak özetlenebilir.
Dersin Öğrenciye Katkısı
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 Sayısal görüntü işleme sistemleri ile ilgili temel kavramları anlamalı
 Fourier dönüşümü kullanılarak frekans bölgesinde görüntüleri (iki boyutlu sinyalleri) nasıl
analiz edeceğini bilmeli
 İnsanın görsel algılamasını basit olarak anlamalı
 Matlab ve Sinyal ve Görüntü İşleme yazılım paketini kullanarak sayısal görüntü işleme
algoritmalarının tasarımı ve benzetimini yapabilmelidirler.
Konular
Hafta
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Konu
Giriş. Sayısal Görüntü İşleme Nedir? Sayısal görüntü işlemenin uygulama alanları
Sayisal Görüntü Temelleri. Sayısal görüntüler nasıl üretilir? Örnekleme, nicemleme,
örtüşme, Moire örüntüleri, görüntü yakınlaştırma ve küçültme
Introduction to MATLAB and Image Processing Toolbox (Matlab ve İmage processing
toolbox’a giriş), Image Representation (görüntü oluşturma), Images Types (Görüntü Tipleri)
, Displaying/Writing Images (Görüntüleri gösterme kaydetme)
Bayram tatili
5.Hafta
Uzamsal düzlemde görüntü iyileştirme. Histogram eşitleme, germe
6.Hafta
Görüntü Dönüşümleri. Filtreleme- Ara sınav
7.Hafta
Frekans düzleminde görüntü iyileştirme
8.Hafta
Kenar belirleme algoritmaları
9.Hafta
Renkli Görüntü İşleme. Renk dönüşümleri
10.Hafta Renkli görüntü yumuşatma ve keskinleştirme
11.Hafta Görüntü Onarımı
12.Hafta Görüntü Sıkıştırma. Sıkıştırma metodları ve standartları
13.Hafta Görüntü Bölütlemesi
Kaynaklar
1. C.Solomon and T.Breckon, “Fundamentals of Digital Image Processing”, Wiley-Blackwell 2011 .
2. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, “Digital Image Processing”, 3rd Ed., Prentice-Hall, 2008.
Değerlendirme
Başarı = Vize*0.40 + Genel Sınav * 0.60
Vize = Vizeden alınan not * 0.70 + vizeye kadar olan ödevlerin ortalaması*0.30
Genel Sınav= Genel Sınav Notu* 0.70 + Vizeden Sonraki Ödevlerin*0.30
Download