Jurisic-pravila-Pef-28-10-2019-za studente

advertisement
VEDENJE IN
PRAVILA
Dr. Branka D. Jurišić, spec pedagoginja
Izobraževalni center Pika
28.10.2019
14.40 – 17.45
16.00 – 16.15 odmor
14.40 – 14.50
16.00 – 16.15
16.15 – 17.45
17.45 – 18.00
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
14.50 – 16.00
Pozdrav, predstavitev IC Pika in predavanja
Osnovni pojmi – pričakovano vedenje, pravila, postopki …
Kako oblikujemo pravila?
Kako pravila predstavimo otrokom – zakaj imamo pravila?
Poučevanje pravil.
Preprečevanje kršenja pravil.
1. odmor
Odzivanje na neželeno vedenje (kršenje pravil).
Postopnost ukrepov.
Posledice : kazni.
Odnosi učitelj : učenci.
Vprašanja in zaključek
2
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
3
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Zbornik – 128 str - dostopen na:
http://www.downov-sindrom.si/prenosi/7strokovni-posvet.pdf
4
http://icpika.si/
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
5
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Kaj naj naredimo, ko učenec ogroža
druge… sebe… npr. meče stole,
stoji na okenski polici…
https://rebrn.com/re/this-image-is-supposed-to-show-a-kid-with-adhd-succeeding-but-lo-368046/
6
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
7
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
8
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
9
http://www.cesa9.k12.wi.us/programs/northernwisconsinpbisnetwork.cfm
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
10
DEJSTVA – ZNANSTVENA SPOZNANJA O VEDENJU:
Neželeno vedenje ni prirojeno – je naučeno.
 Želenega vedenja se ne naučimo s kaznovanjem ali
zgolj neugodnimi posledicami.
 Če želimo otroke naučiti želenega vedenja, jih moramo
tega neposredno poučevati.
 Da bi novo vedenje ohranili, otroci potrebujejo
usmerjen pozitivni odziv (krepitev) in priložnosti v
različnih okoliščinah, ko lahko to vedenje uporabijo.

Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Nesmiselno je, če učitelji pri uvajanju disciplinskih ukrepov
takoj posežejo po modelu kazenskega prava in pred tem ne
uporabijo ukrepov za katere so se izšolali –
11
poučevanje in mentorstvo.
OSNOVNI POJMI
napisana želena
vedenja
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Pravila
Postopki
Kako nekaj naredim
– nalogo, opravilo,
dejavnost
(sam ali v skupini)
Pričakovanja
- izid
12
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Skupne
vrednote
Poslanstvo
šole, vizija
šole
Pričakovana
vedenja
(3-5)
Postopki
v
učilnici
Pravila
izven
učilnice
povsod
13
1
Postavite manjše število pravil (na primer 5).
Povabite k sodelovanju šolski tim, učence, starše.
Alter, P., & Haydon, T. (2017).
2
3
4
5
6
7
Pravila naj bodo pozitivna (kaj DA in ne kaj NE).
Pravila naj bodo specifična (razumljiva).
Izobesite pravila (na steno, na tablo, na hodnik …).
Poučujte vedenje (pravila).
Določite posledice.
4:1
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
14
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
To je pričakovano
vedenje izhodišče za
pravila vedenja.
Lahko oblikujemo
matriko pravil.
15
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Matriki vedenja v šoli – dostopni na http://icpika.si/
Želeno in neželeno vedenje
Igra – učenje postopkov – kaj naredim, ko
16
Sodelujem
Uporabljam svoj
prostor za oblačila.
Skrbim za urejenost.
V šolo prihajam
Jedilnica
Telovadnica Knjižnica
Upoštevam urnik
V telovadnico vstopam
v copatih.
najkasneje
10 minut
obrokov.
V šolo
prihajam
pred poukom. Ob
Pozdravim kuharice,
začetku učne ure
ko pridem po kosilo in
najkasneje
10
min.
imam stvari
upoštevam njihova
pripravljene na klopi.
pred poukom. navodila.
Jem z zaprtimi usti.
Upoštevam urnik
knjižnice. Govorim
tiho. Mirno čakam v
vrsti.
Zunanje
igrišče
Čakam v vrsti za
gugalnico.
Ko nekdo drug čaka
nekaj časa, mu igralo
prepustim.
Sem na svojem
mestu, počakam, na
znak, da lahko
zapustim svoje mesto
ali učilnico.
Upoštevam navodila
učitelja/ce.
Pomagam, ko
Pomagam,
ko nekdopotrebuje
Poslušam, ko nekdo
nekdo
potrebuje pomoč
drug govori.
(pomagam mlajšim pri Govorim, ko dobim
pomoč (pomagam
oblačenju, obuvanju in besedo. Ko želim
pospravljanju).
nekaj povedati ali
mlajšim pri
vprašati, dvignem
roko.
oblačenju,
obuvanju in
pospravljanju).
Prijazno pozdravim
mimoidoče.
Po hodniku hodim
mirno, govorim tiho.
Prijazno
pozdravim
mimoidoče.
Ob začetku učne ure
imam stvari
pripravljene na
klopi.
Če opazim kos
garderobe na tleh
poskušam najti
lastnika. Skrbim za
svoje stvari.
Hodniki
Po hodniku
hodim mirno,
govorim tiho.
V vrsti mirno čakam,
roke imam ob telesu.
Ob žvižgu piščalke se
ustavim in pozorno
poslušam navodila in
jih upoštevam.
Pospravim jedilni
pribor. Pomagam
mlajšim - nesem
pladenj in podobno.
Ob koncu ure
počakam na znak in
grem mirno v
garderobo.
Ob žvižgumizo.
Knjige pravočasno
vrnem v knjižnico.
piščalke se
V vrsti
ustavim.
mirno
Pozorno
čakam,
roke imam poslušam
ob telesu. navodila in jih
upoštevam.
Knjige si ogledujem za
Previdno uporabljam
igrala.
Ob znaku grem v vrsto
in počakam.
Poslušam
Poslušam navodila
Pri igri upoštevam
knjižničarke.
pravila.
navodila
Če rabim pomoč, jo
Spore rešujem mirno.
vprašam za nasvet.
knjižničarke.
Če rabim pomoč,
jo vprašam za
nasvet.
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Odgovorno se
vedem in skrbim za
varnost
Spoštujem
druge
Garderoba Učilnica
Če opazim papirček,
ga poberem in vržem
v koš.
Če opazim škodo ali
kakšno nevarnost,
sporočim dežurnemu
učitelju.
Ko me nekdo ustavi ali
nekaj vpraša, prijazno
odgovorim.
17
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
RAZUMEVANJE POMENA PRAVIL
 Kaj
bi se zgodilo, če bi kršil pravilo …
bi te dobili, bi dobil kazen, bi šel v
zapor….
Kaj bi se zgodilo, če bi šel čez rdečo luč?
 Kaj
bi se zgodilo, če bi ukinili pravilo …
nered, nevarnost, prepiri
Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli pravila o semaforjih?
Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli pravila o
pospravljanju?
RAZUMEVANJE ODGOVORNOSTI
RAZUMEVANJE SODELOVANJA, SOŽITJA
18
SODELOVANJE IN ODGOVORNOST
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
19
ŠTUDENTJE V PREDAVALNICI – MOBILNI TELEFONI?
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Jaz sem mala
roža, roža
mamina…
20
NE
Pospravi za seboj!
 Povej umirjeno!
 Poslušaj!
 Spor reši mirno!
 Naredi takoj!
 Počakaj na vrsto!
 Umij roke pred jedjo!


Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
DA
Ne puščaj stvari okoli!
 Ne kriči!
 Ne prekinjaj me!
 Ne prepiraj se!
 Ne odlašaj!
 Ne rini se!
 Ne z umazanimi
rokami…
21
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
ZAKAJ PRAVILO POVEMO POZITIVNO?
22
Pozdravi, reci hvala,
prosim!
 Poslušaj, ko drugi govorijo.
 Sporoči, če
greš ven iz učilnice!
 Vprašaj za dovoljenje!
 Oglasi se – prvič!
 Sprejmi posledice dogovore!

Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
DA
NE

Vljudno se obnašaj!
Sodeluj!
 Poskrbi za varnost!

Spoštuj druge!
 Bodi priden!
 Bodi odgovoren!

23
E-svetovanje-30-Specifični opisi vedenja
SPECIFIČNI OPISI
VEDENJA
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
PRIČAKOVANA
VEDENJA – IZID
24
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
25
ZAKAJ ZNAKI, VIZUALNA PODPORA, NAPISI?
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-vector-cartoon-man-sick-talking-womansurrounded-words-blah-coming-mouth-image94609992
E-svetovanje-52Hišna opravila –
pričakovanja in podpora
26
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
B
Pričakovanja …
A
Stvarnost …
27
Dvajset ponovitev potrebuje, da se odvadi starega in
ponovitev potrebuje, da se nauči novega vedenja.
str. 70, Wong (Madelaine Hunter)
28
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Če otroka želimo naučiti nekaj novega, lahko to dosežemo,
če novo vedenje ponovi 8-krat.
Če želimo, da otrok spremeni naučeno vedenje, ga nadomesti
z novim, je potrebno to v povprečju ponoviti 28-krat.
Pokažemo –
otrok
posnema
Omogočimo
ponavjanje,
rabo …
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Opredelimo
pravilo/
pričakovanje
- cilj,
pojasnimo
Odzivamo se
– želeno vedenje
krepimo
- kršenje pravil
Ponovno
poučevanje…
posledice
Ponavljajte … začnite znova … ponavljajte …
29
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
30
KAKO UČINKOVITO POVEMO ZAHTEVO/
PRIČAKOVANJE K PRAVILU?
Zahteva/pravilo,
počakajte 5–10
sekund
?
?
znova počakajte
?
5 do 10 sekund
??
krepitev
?
ali pohvala
vnaprej
?
načrtovani
ukrep/posledica
31
31
Iz 35. e-svetovanja IC Pika – dostopno na spletni strani 
Prilagojeno po: Milwaukee Public Schools (2012). Positive behavior interventions and support – classroom best practices book.
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
neželeno
vedenje
želeno
vedenje
KO POVEMO PRIČAKOVANJE/PRAVILO… SE IZOGIBAMO:
Pojasnjevanju in utemeljevanju… (to naredimo prej in/ali potem)
Oblikovanju pričakovanj z vprašanji.
Ali boš, bi bil pripravljen? … Zakaj nočeš?
Grožnjam.
Če NE boš, bo … Samo še 1x …
Če boš, bo … Prosim …
Iskanju vzrokov
za moteče vedenje.
Ponavljanju obljub
(dovolj je 1X).
Zakaj ne ubogaš? Zakaj moram čakat?
Pridigam, izražanju obupa, razočaranja
Tega ne zmorem več… Ne razumem, zakaj si tak/a …
32
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Vsak mora nekaj narediti, ne morem vse sama!
PODKUPOVANJE, NAGRAJEVANJE, KREPITEV …
pohvala,
pozornost,
priljubljena
dejavnost,
predmet
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
želeno vedenje
pohvala,
pozornost,
priljubljena
dejavnost,
predmet
želeno vedenje/
moteče
vedenje ?
33
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Ker si že napisal
nalogo, greš lahko na
računalnik za 15 minut.
Še 15 minut
računalnika, ampak
potem pa res napiši
nalogo.
34
DODATNE STRATEGIJE POUČEVANJA
Specifična pohvala

E-gradivo

Žetoniranje
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019

Pohvale na naši spletni strani
35
NAJPOGOSTEJŠE RUTINE V RAZREDU / SKUPINI
Dobro vpeljani postopki = malo motečega vedenja.

Ni čakanja. Učenci vedo: KDAJ, KAJ, KAKO.
Dejavnosti tečejo gladko, samodejno, z minimalnimi posegi učitelja
V šoli so rutine manj povezane z urnikom predmetov, učne ure so si
med seboj podobne , ne glede na to ali je AN ali ZG…


Glede na rutine med učno uro ločimo:





Začetek učne ure: priprava potrebščin, preverjanje nalog ali
prisotnosti,
Zaključek učne ure: včasih zapisovanje, kaj je za DN, obvestila za
starše ali naročila za prihodnjo učno uro, pospravljanje …
Samostojno delo – reševanje nalog, prepisovanje, branje ipd.
Pogosto najprej poslušanje navodil za nalogo, po potrebi pridobivanje
dodatnih pojasnil od učitelja, pregled zapisanega, preverjanje …
Delo v skupinah – včasih menjava sedežnega reda, priprava
potrebščin, delitev vlog v skupinah, reševanje nalog, poslušanje …
Na predmetni stopnji tudi menjavanje učilnic; v vrtcu menjavanje 36
kotičkov med dejavnostmi, številni prehodi celotne skupine po
prostoru ali iz prostora v prostor …
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019

PREPREČEVNJE KRŠENJA PRAVIL
 Pred rutino – to je pred-poprava – ponovimo pričakovano
vedenje in tako preprečimo neželeno vedenje.
 Med rutino – to je opomnik za želeno vedenje in je
namenjeno krepitvi želenega vedenja.
 Po tem, ko je učenec že izrazil moteče vedenje –
kot del strategije pre-usmerjanja
37
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
NAMIG ALI OPOMNIK
DEJAVNI NADZOR
 izberemo pričakovano vedenje – pravilo,
učenci ga že poznajo, razumejo in že znajo izraziti,
 izberemo ali izdelamo opomnik –
namig, ki ga učenci že poznajo,
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Izvajamo lahko le, ko obvladamo tri druge strategije:
spodbudo/namig, krepitev in pred-popravo.
 prepoznamo kočljiva področja, trenutke, okoliščine =
verjetnost, da bodo učenci potrebovali podporo.
38
PREUSMERJANJE NEŽELENEGA VEDENJA
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
39
Iz 54. e-svetovanja IC Pika – dostopno na spletni strani 
NAČIN PREUSMERJANJA – kaj naj naredi učitelj?
Pozornost
DA
… pokliče otroke, ki
kričijo:
»Lara, Klemen, Peter!
Kaj smo rekli? Zakaj
kričite?«
… pokliče Laro, Klemena
in Petra: »Zakaj se pa
Miha, Urša in Marko
lahko lepo vedejo?
Zakaj se pa vi ne
morete? Vedno eni in
isti!«
… spomni učence:
»Tu govorimo tiho.«
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Besedno
navodilo
NE
… šepetaje pohvali Miho,
Urško in Marka: »Lepo!
Spomnili ste se, da tu
govorimo tiho!«
tako, da to slišijo tudi Lara,
Klemen in Peter.
S preusmerjanjem poučujemo
želeno vedenje in ga krepimo
40
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
O, še igrače je
potrebno pospraviti…
Zdaj ni več časa za
risanko! Pa drugič, ko
boš prej pospravil
igrače!
Ker nisi pospravil igrač
– ni risanke en teden!
Za kazen!
41
E-svetovanja IC Pika št. 58 - dostopno na spletni strani
https://www.searchenginejournal.com/seo-tasks/243339/
V šolo gre brez naloge –
prihodnji dan to nalogo naredi.
Starša vzameta telefon za en dan.
Starši zvečer narekujejo/pomagajo ali napišejo
opravičilo za učiteljico ...
42
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Ni opravil/a naloge …
SPREJMI POSLEDICE! BODI ODGOVOREN/A!
DA,
v redu!
OK!
2. Potrdi posledico.
Sprejmeš jo tako, da rečeš:
V redu. Prav. OK.
3. Vprašaj, kaj zdaj?
Pojdi naprej … dalje …
Pojasni, kako boš
prihodnjič ravnal/a…
43
PRIHODNJIČ RAVNAJ DRUGAČE! IZBERI BOLJE!
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
1. Poglej v oči.
Vzpostavi očesni stik.
POSTOPNOST UKREPOV
44
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
KAJ SE
DOGAJA
UKREPI – DEJANJA
1. Izkazovanje
 Spremljajte vedenje - spoštovanje pravil.
želenega vedenja  Imenujte izkazovanje pričakovanega vedenja (pravila).
 Krepite ŽV
2. Namigi –
 Zagotovite znake, opomnike, namige, kontrolne
podpora ŽV
sezname/liste
 Izobesite pričakovano vedenje (pravilo).
3. Manj
 Če je mogoče, ukinite pozornost
intenzivno NV, ki  Počakajte na pričakovano vedenje in takoj krepitev.
ni moteče za
 Ko NV prekine, podprite ŽV … druge oblike ŽV.
skupino
 Zagotovite manjše neugodne posledice takoj, ko je bilo
neželeno vedenje izraženo.
4. Manj
 Opozorite na neželeno vedenje
intenzivno NV, ki  Opomnite na pričakovano ŽV
ovira delo
 Vprašajte učenca, naj opiše ali izkaže ŽV.
skupine
 Zagotovite takojšnjo krepitev ŽV
POSTOPNOST UKREPOV… NADALJEVANJE…
6. Večji prekrški, ki
jih še lahko
obvladujemo v
učilnici/razredu.




Načrtujte program poprave.
Poučujte želeno/pričakovano vedenje.
Naredite analizo funkcije vedenja.
Kar je opisano pod točko 1 in 2.
7. Večji prekrški, ki  Sledite postopkom na ravni šole ali postopkom, ki ste
jih ne moremo več
jih določili v individualiziranem programu podpore,
obvladovati v
če gre za učenca, ki že ima ta program.
učilnici/skupini
 Kar je opisano pod točko 1 in 2.
(učenca moramo
45
napotiti ven).
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
KAJ SE DOGAJA
UKREPI – DEJANJA
5. Ponavljajoče
 Prepoznajte okoliščine, pogoje …
manj izrazito
 Analiza funkcije neželenega vedenja .
neželeno vedenje  Načrtujte ukrepe pred vedenjem (predhodnike ) in
posledice – sprožilce
 Kar je opisano pod točko 1 in 2.
ODNOS UČITELJ : UČENCI
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
46
Povezanost
Kakšno je zanimanje
učitelja za učenca,
njegovo družino,
okolje, interese,
razpoloženje ...
Razpoložljivost
Učitelj je učencu na
voljo in ta lahko k
njemu pristopi, se z
njim pogovarja
Komunikacija
Učitelj ima dobre
spretnosti poslušanja,
izražanja
(besednega in
47
nebesednega) ...
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Odnos
med
učiteljem
in učenci

POSLEDICA
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
PRAVILA/
PRIČAKOVANJA
razumljiva, pozitivna,
uporabna …
POČAKAMO
po potrebi
ponovimo 1x
POČAKAMO
Pridobimo
POZORNOST
Povemo
ODLOČNO
UMIRJENO
z očesnim
stikom
48
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
Kaj naj naredimo, ko učenec ogroža
druge… sebe… npr. meče stole,
stoji na okenski polici…
https://rebrn.com/re/this-image-is-supposed-to-show-a-kid-with-adhd-succeeding-but-lo-368046/
49
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
50
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
51
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
52
http://www.cesa9.k12.wi.us/programs/northernwisconsinpbisnetwork.cfm
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
53
E-svetovanje-42-Strategije samoumirjanja
ANALIZA FUNKCIJE VEDENJA - AFV
B
C
Kaj je bilo prej?
Vedenje
Kaj je sledilo?
Pripomočke je
Jaka je bil soočen
vrgel na tla, začel
z zahtevno
je kričati, brcati
nalogo.
prevrnil je stol…
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
A
Učiteljica je
umaknila stol in
klop ter mu dala
škatlo z igračami,
da bi ga umirila.
Vedenjska hipoteza: Kadar je J. soočen z
zahtevno nalogo izraža NV… ki ima funkcijo
izogibanja zahtevi….
54
E-svetovanje–46-Pridobivanje podatkov za AFV
http://www.icpika.si/
PRAVILA IN OPP
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
55
Jurišić - vedenje in pravila – 28.10. 2019
56
Download