Uploaded by Siti Ali

3E Karangan Ekspo PPT

advertisement
Karangan Ekspositori
Bahasa Melayu | Menengah 3E
Objektif Pelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat;
• Mengisikan perancangan bagi tajuk / topik
yang diberikan
Sebelum ini…
Minat bidang Fizik
Minat dalam isu berkaitan
dengan keluarga bergaji
rendah di Singapura dan
bagaimana memastikan anak
mereka mempunyai peluang
sama rata untuk berjaya
dalam pendididkan dan
pekerjaan
Minat dalam
perbincangan keilmuan
agama, terutama dalam
bidang fiqah dan fatwa
START
TIME’S
TIMER
UP!
Induksi
165
180
15
30
150
Arahan
• Ambil satu kertas post-it.
• Tulis 1-3 bidang yang kamu minati.
• 3 minit
• Tampal di papan tulis
45
135
60
120
105
90
75
Topik pada hari ini…
OKAY BUZZ!
Mari bincangakan
Setuju?
Tidak
setuju?
Sebab?
• Dalam kumpulan masing-masing, senaraikan 2 sebab setuju
dan 2 sebab tidak setuju di kertas Post-it yang diberikan.
• 8 minit!
• Tampalkan di kertas A4 yang diberikan.
Isi - Teknik PHCK
PHua Chu Kang
Teknik PHCK
P
• Penyataan
H
• Huraian
C
• Contoh / Cara
K
• Kesan / Kaitan
Teknik PHCK
P
• Isi / Idea yang ingin disampaikan
H
• Penjelasan, penerangan mengenai isi
(ASiBiDiBaM)
C
• Gambaran untuk menjelaskan isi dengan
lebih lanjut
K
• Impak terhadap diri / Keseluruhan H dan C
Teknik PHCK
Teknik PHCK membantu dalam perancangan
penulisan
Teknik PHCK ini juga penting dalam meluaskan isi
yang ingin disampaikan.
Teknik PHCK membantu dalam aliran pemikiran
semasa menulis.
Perancangan PHCK
Perancangan
Awal sebelum
menulis
Arahan
Setiap pelajar akan mendapat kertas
perancangan.
Bagi setiap bahagian perancangan, kamu akan
diberikan masa tertentu untuk melakukannya.
Bahagian 1 – 3 minit
Isi 1 – 4 : 5 minit bagi setiap bahagian
Perancangan Awal
Nyatakan sama ada kamu
setuju atau tidak. (Bulatkan /
Gariskan / Serlahkan)
Tulis sebab mengapa kamu
setuju atau tidak.
Isikan keempat-empat kotak dengan
sama ada kamu setuju atau tidak.
4:0, 1:3, 2:2, 3:1, 0:4
START
TIME’S
TIMER
UP!
Aktiviti 1
Nyatakan sama ada kamu
setuju atau tidak. (Bulatkan /
Gariskan / Serlahkan)
Tulis sebab mengapa kamu
setuju atau tidak.
Isikan keempat-empat kotak dengan
sama ada kamu setuju atau tidak.
4:0, 1:3, 2:2, 3:1, 0:4
5
4
1
3
2
START
TIME’S
TIMER
UP!
Isi 1 (Setuju)
5
4
1
3
2
START
TIME’S
TIMER
UP!
Isi 2 (Bebas)
5
4
1
3
2
START
TIME’S
TIMER
UP!
Isi 3 (Tidak Setuju)
5
4
1
3
2
START
TIME’S
TIMER
UP!
Isi 4 (Tidak Setuju)
5
4
1
3
2
Keseluruhannya
• Perancangan sangat penting
• Perancangan membentuk penulisan kamu
• Perancangan membantu kamu menulis
• Paling kurang, perancangan awal harus dilakukan.
(3-5 minit)
Download