Uploaded by Małgorzata Płóciennik

skala ENG

advertisement
…………………………………………………………………………
name and surname
class
…………………………………………………………………………………
name and surname
class
1. The scale of a map is given as 1:200000. Two cities are 3 cm apart on the
map. What is the actual distance between them?
1. What will be the actual distance between two places in kilometres if the
2. Find the distance represented by 1 cm on a map if the scale was written
as:
2. Find the distance represented by 1 cm on a map if the scale was written
as:
(a) 1: 100
a) 1: 1400
(b) 1: 70 000
distance on the map is 25cm? A map is drawn to a scale of 1:20 000 000
b) 1: 8 000 000
3. A map is drawn to the scale 1 cm = 40 km. Find the distance on the map for the
following actual distances.
3. A map is drawn to the scale 1 cm = 40 km. Find the distance on the map for the
following actual distances.
(a)
120 km
a) 660 km
4. Find the number (ratio) scale if the lexical scal eis presented as:
4. Find the number (ratio) scale if the lexical scale is presented as:
1cm-2,1 km.
1cm-21 km.
A. 1:2100
B. 1:21000
C. 1:210000
D. 1:2100000
A. 1:2100
B. 1:21000
C. 1:210000
D. 1:2100000
Odp.
2. Zmierzyliśmy na mapie odległość z Poznania do Warszawy - 7 cm, na
mapie w skali 1:4000000. Ile to jest km w rzeczywistości?
Odp.
3. Kanał Wieprz-Krzna jest najdłuższym w Polsce (140km). Na mapie
jego długość wynosi 11,2cm. Oblicz skalę mapy.
Answer:
…………………………………………………………………………………
1. Powierzchnia Morskiego Oka to 35ha (1ha =10.000m2). Oblicz
powierzchnię , jaką zajmuje Morskie Oko na mapie w skali 1:75 000.
Odp.
4. Wybierz skalę liczbową, której odpowiada skala mianowana 1cm-21 km.
A. 1:2100
B. 1:21000
C. 1:210000
D. 1:2100000
5. Mapa w jakiej skali będzie miała najwięcej szczegółów?
A. 1:200
B. 1:1250 000
C. 1:25.000
D. 1:250 000
6. What will be the actual distance between two places in kilometres if the
distance on the map is 25cm? A map is drawn to a scale of 1:20 000 000
Answer:
Download