Uploaded by Trixie de los Reyes

Ang-Kwento-ni-Tata-Selo

advertisement
Ang Kwento ni Tata Selo
ni Reignart de Guzmanto
Ang kwentong Tata Selo ay patungkol sa isang matanda na hinangad lamang na
makapagsaka sa kanilang lupa na naibenta dahil sa nagkasakit ang kanyang asawa.
Nais ni Tata Selo na mapabalik ang lupa nila sa kanila pero dahil sa kawalan ng pera
hindi na ito napabalik sa kanila kaya nakiusap na lang sya kay Kabesa Tano na sya na
lang ang magsaka sa kanyang lupa. Hanggang isang araw na habang nagsasaka si
Tata Selo kinausap sya ni Kabesa Tano na umalis na sa sinasaka nyang lupa dahil may
iba ng magsasaka noon. Nakiusap si Tata Selo ngunit hindi sya pinakinggan ni Kabesa
Tano kaya nagawang tagain ni Tata Selo si Kabesa Tano na syang ikinamatay nito.
Kaya nakulong si Tata Selo.
Nagsimula ang kwento sa Istaked na kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao si Tata
Selo sa kadahilanang napatay nito ang Kabesang Tano na nagmamay-ari ng lupang
sinasakahan ni Tata Selo, na ayon sa kanya ay pag-aari niya noon subalit naisanla niya
at naembargo.
Nataga at napatay ni Tata Selo ang Kabesa sa kadahilanang pinaalis ito sa kanyang
lupang sinasakahan subalit tumanggi at pinagpilitan ni Tata Selo na malakas pa siya at
kaya pa niyang magsaka, subalit tinungkod ito ng tinungkod ng Kabesa sa noo
paliwanag ni Tata Selo sa binatang anak ng pinakamayamang propitaryo, sa Alkalde at
maging sa Hepe na nagmalupit sa kanya sa loob ng Istaked na pawang mga kilala ng
Kabesa.
Nang makalawang araw, dumalaw ang anak niyang si Saling na dati’y nakatira at
nanilbihan sa Kabesa, subalit umuwi ito sa kadahilanang nagkasakit ito makalawang
araw bago ang insindente, Nakakahabag si Tata Selo nang maisipan nalang nitong
pauwiin si Saling sa kadahilang wala na silang magagawa, pinatawag si Saling nang
Alkalde sa kaniyang tanggapan at pinuntahan niya iyon at hindi nakinig sa ama nito,
dumating muli ang bata na dumalaw sa kanya at inutusan upang pumunta sa
tanggapan ng alkalde subalit hindi ito papasukin pahayag ng bata, Hindi ito inalintana ni
Tata Selo at sinabi nalang nito na “inagaw sa kanya ang lahat”.