Uploaded by jandeboerxxx

379448 VB2-1

advertisement
Uitslag Examen Klein Vaarbewijs 2
Naam
Dhr. P R Vellinga
Examennummer
379448
Geboortedatum
26-06-1970
Examendatum
09-11-2018
BSN
187592597
Locatie
Zwolle
Cat.
Omschrijving
Maximaal
Behaald
E
De wettelijke bepalingen zover van belang voor de veiligheid van de vaart op ruime vaarwateren
waarop vaarbewijs II wordt vereist.
13
13
F
Navigatie
37
32
Maximaal aantal te behalen punten
50
Minimaal aantal punten nodig om te slagen
35
Aantal behaalde punten
45
U heeft recht op Klein Vaarbewijs II *
* Mits u voldoet aan de keuringseisen van de Binnenvaart en 18 jaar of ouder bent.
GESLAAGD