Uploaded by Puan Rosidah Ramli

07 Pengajaran Pembezaan

advertisement
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS25 2.0
PELBAGAI GAYA PEMBELAJARAN
3.3.4 Pengajaran Pembezaan
IDEA UTAMA
1. Setiap pelajar adalah unik dan
belajar melalui cara yang berlainan
2. Setiap pelajar mempunyai potensi yang
tidak terbatas.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi, peserta diharapkan dapat :
Menguasai konsep pengajaran pembezaan bagi
meningkatkan kualiti penyampaian pengajaran.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Menentukan isi kandungan, proses dan produk dalam
pengajaran pembezaan.
2. Mengaplikasi konsep pengajaran pembezaan dalam PdP
PENGAJARAN PEMBEZAAN
AKTIVITI: So What?
Pengajaran Pembezaan
Gaya Pembelajaran
Kecerdasan Pelbagai
Aspek
Perbezaan
1
Otak
2
3
4
Perlu kepada
Pengajaran Pembezaan
Aktiviti 7 : Kaitkan konsep
Dalam kumpulan, bincang
untuk melengkapkan perkaitan
konsep yang berkaitan dalam
Tool Kit 3.3.4.
Pengajaran Pembezaan
Aktiviti 8 : Kaitkan Konsep
Corner 1: Isi Kandungan
Corner 2: Proses
Corner 3: Produk
Corner 4: Kesediaan, Minat,
Profil
CORNERS
PA21
Pelbagai Gaya
Pembelajaran
KBAT
Three-Part
Lesson
Formatif (AfL)
Sumatif (AoL)
Semasa (AaL)
Refleksi
TERIMA KASIH