Uploaded by saberolaoabelarabelle

NARRATIVE REPORT NG GARDENING

advertisement
HA
“HALAMANAN SA
BHS KANLURANG PALALE”
Isinagawa ang unang pagpupulong ukol sa gardening/ paghahalaman ay noong ika-6 ng Abril,
2018. Napagusapan sa pulong kung anong plano ang gagawin at kung anong disenyo ng halamanan ang
angkop sa BHS Kanlurang Palale kung saan ay limitado at sementado ang lugar. Nagsagawa ng research
ukol sa halamanan at nakakita kami ng iba’t ibang disenyo. Mula dito ay napagkasunduan namin ang
pinaka-praktikal na disenyo sapagkat kulang sa budget. Ang paggamit ng kawayan at pagdadala ng
plastic bottle ng coke o Wilkins para taniman ang pinakamatipid na pamamaraan para sa limitadong
lugar ng BHS Kanlurang Palale. Ang unang atag o paghahalaman ay isinagawa noong ika-14 ng Abril,
2018. Halos lahat ng Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholar mula sa iba’t ibang Barangay
at Kagawad for Health ng Brgy. Ilayang Palale ay dumating at nakiisa sa paghahalaman. Ang kabuuang
gastos sa aming halamanan ay nagkakahalagang 1,230 pesos.
Ang unang punlaan
sa mga plastic
bottle at kawayan
sa harapan ng BHS.
Si Tita Digna, ang
Health Aide ng BHS
Kanlurang Palale
ang araw araw na
nangangalaga sa
mga tanim sa
pamamagitan ng
pagdidilig, at
paglilinis ng paligid.
Ang unang pagbisita ay naganap noong ika-27 ng Abril 2018 at dito ay nakita ng mga hurado na
kulang pa ang aming tanim na halamang gulay, prutas at halamang gamot.
Ang unang
disenyo ng
halamanan
sa harapan
ng BHS
Kanlurang
Palale.
Ang feedback na ito mula sa judges ay pinag-usapan muli sa sumunod na BHW meeting.
Napagdesisyunan sa meeting na sa ika-18 ng Mayo, 2018 ay magkaroon muli ng atag para madagdagan
ang mga tanim na gulay, prutas at halamang gamot. Lahat ng BHW ay nakarating at nakiisa sa nasabing
atag. Nagdesisyon din na mag-expand at hiramin ang lupang karatig ng Health Center. Dahil sa marami
ang namatay mula noong unang pagtatanim, nagdagdag muli ng mga punla, pinaganda ang kondisyon
ng lupa sa karatig na lote, at nagdagdag ng gapangan ng halaman. At mula sa mga donasyon na mga
retasong plywood, nakapaglagay na din ng mga labels sa halamanan.
BHWs in action.
Ang masayang
pagtatanim,
pagpupunla at
paglalagay ng
gapangan ng
gulay.
Ang masayang pag-aatag ng mga BHWsa halamanan.
Ang
paglalagare
ng mga retaso
ng plywood
para sa labels.
Ang ikalawang pagbisita ay noong ika-24 ng Mayo, 2018 kung saan kinakitaan ng paglago ang
mga halaman, ang ilang mga gulay ay namunga at ang ilan naman ay maari ng putihin kagaya ng
petchay.
Ang ikatlong pagbisita ay isasagawa sa Hulyo 2, 2018. Ngunit bago pa man ang nasabing
pagbisita, ang kamatis, sili, talong ay namunga na at naputi na kasama ang mga petchay, mustasa,
talbos ng kamote at iba pa.
Ang harvest ng
kamatis at petchay
ngayong Hunyo.
May kasabihan nga po tayo na, “kapag may tiyaga, may nilaga”. Bagaman at hindi maganda ang
sitwasyon ng lupa at sementado ang paligid ng Health Center ay napagtagumpayan namin ang
pagkakaroon ng halamanan sa pagtutulungan at pagtitiyaga ng mga Barangay Health workers, Barangay
Nutrition Scholars, Barangay Health Midwife, Health Aide at Sangguniang Barangay. Maraming salamat
sa programa na ito na nagbigay inspirasyon sa maraming mamamayang nasasakupan ng BHS Kanlurang
Palale na magtanim at kumain ng masustansyang gulay, prutas at gumamit ng halamang gamot. Ito ay
magpapatuloy kahit tapos na ang programa.
PREPARED BY:
Rosario A. Saberola, RM
MIDWIFE II/ BHS KANLURANG PALALE
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards