Uploaded by Tra Nguyen

startup hunt

advertisement
TÊN STARTUP???
S1:
- Giới thiệu chung: app chia sẻ cơ hội thực tập, tình nguyện tại Việt Nam tới các bạn
bè thế giới
- Mô hình doanh nghiệp hướng đến: các tập đoàn, doanh nghiệp, NGO, tổ chức tinh
nguyện
- Quy mô dự án: hướng tới các chương trình thực tập và tình nguyện tại Việt Nam
S2:
- Bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội: mở cửa du lịch, mở cửa thị trường kinh tế
- Đánh giá thị trường: thị trường việc làm nhiều tiềm năng, tốc độ tăng trưởng mạnh,
toàn cầu hóa -> nhiều lao động nước ngoài tìm việc ở VN
Phong trào ‘work and travel’ mở rộng và phát triển, các khó khăn trong việc đi lại
được san bằng. Do hiệu ứng truyền thông nên rất nhiều người đến Việt Nam đi du lịch
dài ngày và trải nghiệm văn hóa địa phương.
- Cơ hội: có nhiều lao động nước ngoài đến tìm việc ở VN nhưng chưa có nền tảng
nào để họ tìm kiếm các cơ hội thực tập, tình nguyện để kết hợp với du lịch trải nghiệm
khi đến với Việt Nam, chủ yếu qua hình thức word of mouth
- Điểm cạnh tranh: là cầu nối giữa hai bên, người dùng không mất phí, thu phí nhỏ từ
phía tuyển dụng, không giới hạn thời gian thực tập/ tình nguyện tại Việt Nam
- Rủi ro, yếu điểm: kiểm tra chất lượng chương trình thực tập, tình nguyện
- Cách khắc phục:
+ yêu cầu bên tuyển dụng nộp giấy tờ, đơn vị bảo trợ, thông tin tài khoản ngân hàng
+ rating & review: của những người đã tham gia được public trên app
+ đối với người nước ngoài: passport và CV
S3: TÀI CHÍNH – Vốn đầu tư
- Nguồn vốn đầu tư cho dự án: số tiền/ lấy vốn từ đâu? Allocate vốn ntn ( trang thiết
bị/ mặt bằng/ các chi phí khác?)
Phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính để mở rộng dự án:
- Kế hoạch thu hút vốn: crowdfunding, venture capitals, tiền đầu tư cá nhân
- Kế hoạch tiếp thị/ truyền thông: thông qua các nhóm cộng đồng người nước ngoài ở
Việt nam trên các trang mạng xã hội (Hanoi massive community..), các nhóm/fanpage
chia sẻ cơ hội
S4: Dòng doanh thu
- Từ bán quảng cáo:
- Từ nhà tuyển dụng:
S4: Bộ máy nhân sự: bộ máy cần bn người? Tổ chức ntn? Quản trị ntn?
- đội ngũ quản lý: 2 người
- đội ngũ IT xây dựng và phát triển: 2 người
- đội ngũ admin/cskh: 2 người
- đội ngũ truyền thông, marketing để branding và thu hút khách hàng: 2 người (hay
outsource??)
S5: Kế hoạch tài chính 3 năm đầu
Chi phí xây dựng,
duy trì ứng dụng
Chi phí nhân sự
Chi phí truyền
thông
Chi phí thuê mặt
bằng, chi phí khác
Tổng
Năm 1
50.000.000 VND
Năm 2
20.000.000 VND
Năm 3
20.000.000 VND
S7: Kế hoạch xâm nhập thị trường
- Tổ chức kinh doanh:
- Loại công nghệ ứng dụng: application
hưởng tiền từ lượt tải app
- Kênh phân phối: google play, app store
- Xây dựng giá bán: theo gói dịch vụ theo tháng (giá bán ban đầu: 1tr/ 3 tháng)
Cái này phải dựa trên số vốn có chia cho thời gian hồi vốn dự tính (maybe 5-10 năm
vs dự án nhỏ) và số khách hàng dự tính để đưa ra giá dịch vụ hợp lý
Ngoài ra theo em lấy phí nhỏ hơn với các tổ chức tình nguyện (có thể yêu cầu họ viết
proposal letter để xin giảm giá) thì với họ có thể thu phí bằng 30-50%
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:
+ với bên tuyển dụng: qua hotline, email
+ với người tìm việc: qua email (có thể làm live chat)
S8: Tác động với xã hội:
- Đối với ngành du lịch: thu hút nhiều bạn trẻ đến VN du lịch + promote các dự án
tình nguyện đặc biệt là về bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã ở VN
- Đối với kinh tế - xã hội:
+ Thu hút nguồn nhân lực trẻ ngoại quốc đến với VN
+ Cơ hội các bạn trẻ VN cọ xát với môi trg làm vc quốc tế. Thu hút người tài về Việt
Nam.
+ là cơ hội để các NGO, tổ chức phi lợi nhuận promote cho dự án của mình, mở rộng
quy mô cũng như mở rộng network.
Download
Random flashcards
Nomads

17 Cards

Marketing

46 Cards

Ethnology

14 Cards

History of Europe

27 Cards

Create flashcards