Uploaded by Ahmed

Buugga Farbarasho 2 2014

advertisement
FARBARASHO 2
FARBARASHADA AF-SOOMAALIGA
ALFABETISERING PÅ SOMALISKA
Abdulkhadir Mohamed Future
Introduktion
Alfabetiseringsboken Farbarasho2 är avsedd för vuxna, ungdomar och barn som vill lära sig läsa
och skriva på somaliska. Boken främjar elevernas läs- och skrivutveckling i somaliska. Med boken
kan eleverna lära sig läsa och skriva enkla ord och kort meningar på somaliska. Efter att ha
arbetat igenom boken, ska eleven kunna läsa enkla ord och korta meningar på somaliska.
I Farbarasho2 återanvänder vi många ord som fanns med i Farbarasho 1. Tanken är att eleven
ska känna igen de här orden och kunna läsa innan den får nya utmaningar, såsom nya ord och
meningar. Annars risken är att eleven upplever, att hen inte kan lära sig läsa och skriva.
Bandhig
Buugga farbarashada ee Farbarasho2, waxaa loogu talagalay dadka waaweyn, dhalinyarada
iyo carruurta doonaysa in ay bartaan akhriska iyo qorista af-soomaaliga. Buuggan waxa ay
ardaydu ka baran karaan akhrinta iyo qorista erayo iyo weero af-soomaali ah. Kaddib marka
uu ardaygu dhigto buuggan, wuxuu awood u yeelan karaa, akhriska iyo qorista erayada iyo
weeraha gaagaaban ee ku qoran afka-soomaaliga.
Buugga Farbarasho2 waxaa ku jira oo aan dib u adeegsannay erayo ku jiray buugga
Farbarasho
1. Fikradda ka dambaysana waxa ay tahay, in uu ardaygu ka dhex garto erayada
kale, awoodna u yeesho in uu akhriyo, inta uusan u gudbin erayada iyo weeraha ku cusub.
Haddii kale waxaa dhici karta in uu ardaygu dareemo, in uusan akhriska iyo qoraalka baran
karin.
Stort tack till
NBV Skåne Malmö som bidragit tillkomsten av boken.
Hanna Larsson på NBV Skåne som uppmuntrade mig till att färdigställa boken.
Jan Gyllenbok och Abdirahman Hassan som redigerade och korrekturläste boken.
Kasia Syty som bidragit med de tecknade bilderna.
Ahmed Weli Dirie som gav mig många goda råd och introducerade mig för NBV och Hanna
Larsson.
Författaren
Malmö, maj 2014
1
Tusmada Buugga
Xaraf – Sawir – Eray
4 – 14
Erayo iyo Sawirro
15 – 23
Weero
24 – 39
Qoraal
40 – 52
Maxaad rabtaa/doonaysa?
53 – 60
Qoys
61 - 72
2
Xaraf – Sawir - Eray
3
Xuruuf – Sawirro – Erayo
b
t
bas
Kh
j
d
sh
r
digsi
dh
shanlo
f
m
y
g
k
n
gal
l
kalluun
w
nal
a
saxan
cambe
quful
muufo
s
c
q
xawaash
rooti
dhar
fure
x
jaalle
toon
khudaar
Akhri!
lacag
h
wadne
e
hilib
i
0
yaanyo
o
u
olol
ii
aa
ukun
oo
Iimaan
eber
armaajo
ee
Aar
uu
oomane
uunsi
4
ilko
eey
Hingaadi oo akhri!
bas
beer
biin
buur
tarraq
teeb
timo
toon
jar
jeer
jid
jiir
xaaqin
xarig
xeeb
xoolo
khad
khamiis
khudaar
Khadar
derbi
digsi
doon
dun
raashin
raqay
rí
rooti
saxan
seef
soofe
suun
shaati
shan
shinni
shil
dhar
dheg
dhoobo
dhuxul
canab
ceel
cagaf
cir
gabar
geel
geri
gidaar
faash
faras
feero
fure
qaaddo
qare
quful
qumbe
kab
kalluun
kildhi
kursi
laan
lax
libaax
lugo
mas
middi
miis
moos
naag
nal
nibiri
nin
waran
webi
wiifow
wiish
haan
hadiyad
hilib
huuri
yaanbo
yaanyo
yaxaas
yar
5
Akhri oo qor!
bas
beer
biin
buur
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
tarraq
teeb
timo
toon
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
jar
jeer
jid
jiir
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
6
xaaqin
xarig
xeeb
xoolo
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
khad
khamiis
khudaar
Khadar
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
derbi
digsi
doon
dun
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
7
raashin
raqay
rí
rooti
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
saxan
seef
soofe
suun
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
shaati
shan
shinni
shil
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
8
dhar
dheg
dhoobo
dhuxul
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
canab
ceel
cagaf
cir
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
gabar
geel
geri
gidaar
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
9
faash
faras
feero
fure
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
qaaddo
qare
quful
qumbe
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
kab
kalluun
kildhi
kursi
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
10
laan
lax
libaax
lug
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
mas
middi
miis
moos
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
naag
nal
nibiri
nin
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
11
waran
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
webi
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
wiifow
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
wiish
________
________
________
________
________
________ ________ ________ ________
haan
hadiyad
hilib
huuri
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
yaanbo
yaanyo
yaxaas
yar
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
12
ku guuri erayada kuugu adag!
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
13
ERAYO IYO SAWIRRO
14
Akhri oo qayb ama xafid erayadan!
bas
timo
buug
shumac
derbi
khudaar
jid
khamiis
saxan
15
xaashi
xoolo
saacad
feynuus
cambe
feero
qasaalad
guri
kabo
kursi
hilib
muus
baabuur
lacag
miisaan
16
qalin
dhar
liin-macaan
nacnac
Ku hoos qor sawir kasta magaciisa!
bas
__________
__________
__________
____________
_____________
___________
17
_________
___________
__________
_____________
___________
feynuus
______________
___________
____________
__________
_____________
_____________
__________
____________
____________
____________
____________
_____________
18
____________
____________
_____________
Ku qor erayada kuugu adag!
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
19
Akhri magacyada midabbada!
caddaan
madoow
cagaar
akhtar
buluug
bunni
gaduud
jaalle
dameeri
20
casaan
huruud
liinle
Qor magacyada midabbada!
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
21
Ku qor midabbada kuugu adag!
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
__________________
_____________________
____________________
22
WEERO
23
Waa maxay waxan?
Waa ubax.
24
Waa maxay waxan?
Waa bas.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa buug.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa timo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
25
Waa maxay waxan?
Waa turub.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa jid.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa jaraanjar.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
26
Waa maxay waxan?
Waa xaashi.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa xoolo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa khudaar.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
27
Waa maxay waxan?
Waa khamiis.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa derbi.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa dab.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
28
Waa maxay waxan?
Waa raashin.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa raad.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa saacad.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
29
Waa maxay waxan?
Waa saxan.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa shumac.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa shaati.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
30
Waa maxay waxan?
Waa dhar.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa dhalo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa canab.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
31
Waa maxay waxan?
Waa cambe.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa guri.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa gaari yar.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
32
Waa maxay waxan?
Waa feynuus.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa feero.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa qasaalad.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
33
Waa maxay waxan?
Waa qalin-biire.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa kabo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa kursi.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
34
Waa maxay waxan?
Waa lacag.
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
Waa liin-macaan.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa moos ama muus.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
35
Waa maxay waxan?
Waa miisaan.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa nal.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa nacnac.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
36
Waa maxay waxan?
Waa wiifow.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa wiish.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa hilib lo’.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
37
Waa maxay waxan?
Waa hilib ido.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa yaanyuur.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Waa yaanyo.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
38
QORAAL
39
Akhri oo qor!
Waa miisaan.
Waa miisaan yar.
Waa miisaan yar oo godan.
Waa
miisaan
yar
oo
godan.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Akhri!
waa
mii
mii
ya
saa
go
40
do
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
41
Akhri oo qor!
Waa dab.
Waa dab holcaya.
Waa dab aad u holcaya.
Waa
dab
aad
u
holcaya.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Akhri!
waa
da
aad
ho
ca
ya
42
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
43
Akhri oo qor!
Waa koob.
Waa koob cad.
Waa koob cad oo dheg leh.
Waa
koob
cad
oo
dheg
leh.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Akhri!
waa
koo
ca
oo
dhe
le
44
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
45
Akhri oo qor!
Waa ubax.
Waa ubax casaan ah.
Waa ubax casaan ah oo wacan.
Waa
ubax
casaan
ah
oo
wacan.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Akhri !
waa
uba
ca
saa
ah
wa
46
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
47
Akhri oo qor!
Waa basbaas.
Waa basbaas gaduud.
Waa basbaas gaduud kulul.
Waa
basbaas
gaduud kulul.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Akhri!
ba
baa
aas
ga
duu
da
ku
lu
ul
48
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
49
Akhri oo qor!
Waa basbaas.
Waa basbaas cagaar.
Waa basbaas cagaar kulul.
Waa
basbaas cagaar kulul.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Akhri!
ba
baa
ca
gaa
ra
ku
lu
ul
50
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
51
MAXAAD RABTAA?
52
Maxaad rabtaa?
Waxaan rabaa nacnac.
Maxaad doonaysaa?
Waxaan doonayaa nacnac.
53
Maxaad rabtaa?
Waxaan rabaa
Waxaan rabaa
ubax.
nacnac.
Waxaan rabaa
Waxaan rabaa
kabo.
saacad.
Waxaan rabaa
Waxaan rabaa
leexo.
kun.
54
Maxaad rabtaa?
Waxaan _________
Waxaan _________
_________.
_________.
Waxaan _________
Waxaan _________
_________.
_________.
Waxaan _________
Waxaan _________
_________.
_________.
55
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
56
Maxaad doonaysaa?
Waxaan doonayaa
Waxaan doonayaa
ubax.
nacnac.
Waxaan doonayaa
Waxaan doonayaa
Kabo.
saacad.
Waxaan doonayaa
Waxaan doonayaa
leexo.
kun.
57
Maxaad doonaysaa?
Waxaan doonayaa
Waxaan _________
ubax.
_________.
Waxaan _________
Waxaan _________
_________.
_________.
Waxaan _________
Waxaan _________
_________.
_________.
58
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
59
QOYS
60
Gabar iyo wiil
Sagal
Sahal
61
Akhri oo guuri!
Kani waa Sahal.
Sahal waa wiil dheer.
Sahal waa lix jir.
Wuxuu dhigtaa dugsi-quraan.
Tani waa Sagal.
Sagal waa sagaal jir.
Waa gabar aqoon badan.
Waxay dhigataa dugsi-hoose.
62
Sagal iyo Sahal
Akhri!
Sagal iyo Sahal waa walaalo.
Sagal waxay sahal ka weyn tahay 4 sano.
Sahalna wuxuu Sagal ka yar yahay 4 sano.
63
Kuwani waa ……..
Akhri!
Kuwani waa Sugaal iyo Suuban. Sugaal iyo Suuban
waa Sagal iyo Sahal waalidkood. Waa waalid aad u
jecel carruurtooda. Waxa ay ku dadaalaan
waxbarashada carruurta.
.
64
Q……………….
65
Buuxi meelaha bannaan!
S……………….
S…………….
66
Ka sheekey Sahal iyo Sagal!
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Ka sheekey Sagal!
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
67
Ka Sheekey Sagal iyo Sahal
Qor!
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
68
Ka sheekey Sugaal iyo Suuban
Qor!
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
69
Ku guuri weeraha kuugu adag!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
70
Ku guuri qoraalka ama weeraha!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
71
www.svensom.se
www.waxbarasho.org
[email protected]
72
Download
Random flashcards
Nomads

17 Cards

Ethnology

14 Cards

Historical eras

16 Cards

Romance languages

41 Cards

War deities

15 Cards

Create flashcards