Uploaded by andac.unsal

EKED - Dante

advertisement
Elektrik İşlerinde
Etiketleme /Kilitleme
Hazırlayan:Kemal GAMSIZ
E tiketle
K ilitle
E mniyete Al
D ene
0
Enerji ile
güvenliğini sağla.
Kilitleme , etiketleme bir makine ya da ekipman üzerinde bir
çalışma gerçekleşmeye başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol
altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan en
güvenli yöntemdir.
Makine
enerji noktası
Merkezi enerji
noktası
Makine veya ekipman ile enerji kaynağı arasındaki bağlantı doğru
şekilde kesildikten ya da izole edildikten sonra, makine ya da
ekipman etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve
denenmelidir.
Etiketle
Kilidin kimlik bilgisi ve kilidin makine ya da ekipmana takıldığı
tarihi gösteren etiketin kilide eklenmesi anlamındadır.
Kilitle
Makine veya ekipman kontrollerinin fiziksel olarak kilitlenmesi
anlamındadır.
Emniyete Al
Tehlikeli alanda
kimsenin olmadığının
kontrol edilmesidir.
Dene
Makine veya ekipmanın gerektiği gibi
enerjiden kesildiğinin ve makine ya da
ekipman üzerinde gerçekleştirilecek
çalışmaya başlamadan önce makine ya da
ekipmanın çalışmayacağının test edilerek
denenmesi anlamındadır.
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards