Uploaded by Vaggelis Kotronis

ylh-lyk-hmer-a-alg-2016-2017

advertisement
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗ΢ΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΢ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2016 – 2017
(΢φμφωνα με την αρ. πρωτ. 150652/Δ2/15-9-2016 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ΢
ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΞΙ΢Ω΢ΕΙ΢
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΝΙ΢Ω΢ΕΙ΢
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΠΡΟΟΔΟΙ
ΩΡΕ΢
Ε.2 – ΢φνολα
2
2.1 – Οι Πράξεισ και οι ιδιότθτζσ τουσ
5
2.2 – Διάταξθ πραγματικών αρικμών, εκτόσ τθσ απόδειξθσ τθσ ιδιότθτασ 4
5
2.3 – Απόλυτθ τιμι πραγματικοφ αρικμοφ
6
2.4 – Ρίηεσ πραγματικών αρικμών, εκτόσ των ιδιοτιτων 3 και 4
3
3.1 – Εξιςώςεισ 1ου βακμοφ
5
3.2 – Η εξίςωςθ xν  α
2
3.3 – Εξιςώςεισ 2ου βακμοφ
7
4.1 – Ανιςώςεισ 1ου βακμοφ
4
4.2 – Ανιςώςεισ 2ου βακμοφ
5
5.1 – Ακολουκίεσ
2
5.2 – Αρικμθτικι πρόοδοσ, εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «άκροιςμα ν διαδοχικών όρων αρικμθτικισ προόδου».
4
5.3 – Γεωμετρικι πρόοδοσ, εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «άκροιςμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικισ».
4
6.1 – Η ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΒΑ΢ΙΚΕ΢ ΕΝΝΟΙΕ΢
ΣΩΝ ΢ΤΝΑΡΣΗ΢ΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΜΕΛΕΣΗ ΒΑ΢ΙΚΩΝ
΢ΤΝΑΡΣΗ΢ΕΩΝ
6.2 – Γραφικι παράςταςθ ςυνάρτθςθσ, εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Απόςταςθ ςθμείων»
7
6.3 – Η ΢υνάρτθςθ f(x)  α x  β , εκτόσ τθσ κλίςθσ ευκείασ ωσ λόγοσ μεταβολισ
4
7.1 – Μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ: f(x)  αx2
5
7.3 – Μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ: f(x)  αx2  βx  γ
5
΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Δημήτριος ΢παθάρας – ΢χολικός ΢φμβουλος Μαθηματικών • www.pe03.gr
75
Download