Uploaded by mordavid

breathing theory

advertisement
1
00:00:03,253 --> 00:00:06,316
E numai vina ta.
2
00:00:09,420 --> 00:00:11,755
ªtii ce ai de fãcut?
3
00:00:11,856 --> 00:00:14,904
Trebuie sã iau cureaua.
4
00:01:51,219 --> 00:01:53,023
Eu sunt. Vin.
5
00:02:28,622 --> 00:02:30,126
Eºti bine?
6
00:02:34,086 --> 00:02:36,233
Clementine!
7
00:02:36,334 --> 00:02:39,608
- Trebuie sã plec.
- Ajutã-mã.
8
00:02:53,984 --> 00:02:56,494
Ce s-a întâmplat?
9
00:03:11,687 --> 00:03:14,904
Scuze cã deranjez,
10
00:03:15,006 --> 00:03:17,540
dar am rãmas fãrã benzinã
la motocicletã.
11
00:03:18,156 --> 00:03:22,746
Îmi poþi spune unde gãsesc
o benzinãrie, prin împrejurimi?
12
00:03:22,776 --> 00:03:24,014
Trebuie sã plec...
13
00:03:24,115 --> 00:03:26,216
- Ia-mã cu tine...
- Nu...
14
00:03:32,290 --> 00:03:37,832
În mod normal n-aº întreba,
dar am vãzut maºina poliþiei în faþã...
15
00:03:37,862 --> 00:03:40,463
Acum sunt în afara serviciului,
16
00:03:40,564 --> 00:03:42,966
dar gãseºti o benzinãrie
cam la 2 kilometri, în...
17
00:03:43,034 --> 00:03:45,806
- Unde e?
- În partea aia.
18
00:03:45,836 --> 00:03:47,937
- Urmeazã cursul râului.
- Super.
19
00:03:50,775 --> 00:03:55,257
- O sã mã întorc dupã tine. Promit.
- Nu, ia-mã cu tine!
20
00:04:30,848 --> 00:04:33,350
Ce cãutai în casa poliþistului?
21
00:04:35,345 --> 00:04:37,187
Nu era casa unui poliþist.
22
00:04:37,217 --> 00:04:40,790
- Alergam.
- În haine de stradã?
23
00:04:40,891 --> 00:04:43,448
Te-am vãzut în casa acelui tip.
24
00:04:44,061 --> 00:04:45,528
Cine crezi cã a bãtut la uºã
25
00:04:45,629 --> 00:04:48,543
ºi te-a salvat pentru a putea
ieºi de acolo?
26
00:04:49,967 --> 00:04:52,535
În ce belele te afli?
27
00:04:52,636 --> 00:04:55,171
Nu ºtiu despre ce vorbeºti.
28
00:04:55,272 --> 00:04:57,841
Nu mã aflu în nicio belea.
29
00:04:57,908 --> 00:05:01,444
N-o sã-i spun mamei.
30
00:05:35,479 --> 00:05:37,747
Te pot ajuta cu ceva?
31
00:05:37,848 --> 00:05:39,983
Sunt prieten cu Emma.
32
00:05:40,084 --> 00:05:43,624
- Am crezut cã putem merge la ºcoalã.
- Eºti Norman Bates.
33
00:05:44,412 --> 00:05:47,497
- Aºa e.
- Am auzit multe despre tine.
34
00:05:48,092 --> 00:05:50,860
Emma are gripã.
35
00:05:50,928 --> 00:05:54,468
Cu boala ei, ne îngrijorãm
ori de câte ori apare un virus.
36
00:05:54,498 --> 00:05:56,566
Va lipsi de la ºcoalã
cel puþin o sãptãmânã.
37
00:05:56,667 --> 00:05:57,907
Dar va fi bine, nu?
38
00:05:58,002 --> 00:06:01,938
- Cred cã da.
- Pot s-o vãd?
39
00:06:02,039 --> 00:06:03,773
Voiam sã-i cer opinia
în legãturã cu ceva.
40
00:06:03,874 --> 00:06:05,408
Sãptãmâna asta nu, Norman.
41
00:06:05,509 --> 00:06:08,411
Se odihneºte.
N-are nevoie de agitaþie.
42
00:06:09,834 --> 00:06:12,115
O sã-i spun cã ai trecut pe aici.
43
00:06:12,216 --> 00:06:13,850
Se va bucura.
44
00:06:13,951 --> 00:06:16,686
Perfect.
Mulþumesc, dle.
45
00:06:18,789 --> 00:06:20,857
Norman.
46
00:06:25,529 --> 00:06:28,231
Probabil cã n-ar trebui
sã-þi spun asta,
47
00:06:28,332 --> 00:06:30,800
dar fiica mea te cam place.
48
00:06:30,868 --> 00:06:34,103
ªi tu pari un puºti de treabã.
49
00:06:34,171 --> 00:06:37,574
ªi ºtiu cã ºtii,
cã are multe...
50
00:06:37,675 --> 00:06:40,276
...probleme.
51
00:06:40,344 --> 00:06:44,647
Nu e puternicã
ºi e foarte tânãrã.
52
00:06:44,715 --> 00:06:47,817
În multe ipostaze,
e doar o fatã obiºnuitã.
53
00:06:47,885 --> 00:06:53,490
Aºa cã te rog...fii cu bun-simþ.
54
00:06:53,591 --> 00:06:55,892
Am bun-simþ.
55
00:07:18,916 --> 00:07:20,421
Salut.
56
00:07:25,890 --> 00:07:28,324
Unde mergem?
57
00:07:28,425 --> 00:07:30,960
Cunosc un mic motel.
58
00:07:31,028 --> 00:07:34,731
Încã nu e deschis.
59
00:07:36,567 --> 00:07:39,636
Se întâmplã sã fiu
prieten bun cu proprietara.
60
00:07:39,737 --> 00:07:44,841
ªi între noi fie vorba...e foarte bunã.
61
00:07:44,942 --> 00:07:48,444
Norman va ajunge acasã
de la ºcoalã pe la 16:30.
62
00:07:48,474 --> 00:07:51,147
Super. Asta ne dã o orã la dispoziþie.
63
00:08:32,489 --> 00:08:36,259
Eºti îngrozitor de drãguþ.
64
00:08:36,327 --> 00:08:39,529
Asta e nouã.
65
00:08:39,597 --> 00:08:41,931
Nu mã refer la drãguþ
cu sensul de chipeº.
66
00:08:42,032 --> 00:08:45,493
Vreau sã zic drãguþ ca...
67
00:08:47,605 --> 00:08:51,211
ca atunci când te uiþi
la o femeie bãtrânã
68
00:08:51,241 --> 00:08:54,410
ºi þi se pare fã e foarte frumoasã.
69
00:08:54,511 --> 00:08:57,080
Ceva de genul ãsta.
70
00:08:57,147 --> 00:08:58,715
Eu sunt o femeie bãtrânã?
71
00:08:58,816 --> 00:09:02,051
Fã liniºte.
Poþi sã faci liniºte?
72
00:09:08,993 --> 00:09:10,960
Salut, Norma.
73
00:09:11,061 --> 00:09:14,631
Cum þi se par noile lenjerii de pat?
74
00:09:24,541 --> 00:09:28,890
Acesta a e fiul meu, Dylan,
iar acesta e Zack Shelby.
75
00:09:38,722 --> 00:09:42,492
Mã duc sã aduc maºina.
76
00:10:46,559 --> 00:10:48,242
Norman.
77
00:10:57,686 --> 00:11:00,020
Îmi pare nespus de rãu.
78
00:11:39,920 --> 00:11:43,325
- Ce faci?
- Am fãcut niºte cumpãrãturi pentru casã.
79
00:11:48,003 --> 00:11:50,938
Ce? O sã locuiesc aici o vreme.
80
00:11:51,006 --> 00:11:53,054
Am crezut cã ar trebui sã contribui.
81
00:11:55,377 --> 00:11:58,370
Eºti o femeie foarte interesantã, Norma.
82
00:11:59,714 --> 00:12:03,817
De când te vezi cu poliþistul?
83
00:12:03,919 --> 00:12:07,688
Nu cred cã asta e treaba ta.
84
00:12:07,756 --> 00:12:10,791
Eu cred cã e.
85
00:12:10,892 --> 00:12:13,193
Aº avea grijã
dacã aº fi în locul tãu.
86
00:12:13,295 --> 00:12:17,031
- În legãturã cu ce?
- N-am încredere în el.
87
00:12:35,584 --> 00:12:37,885
Asta e valabil pentru fiecare dintre voi.
88
00:12:37,953 --> 00:12:40,825
E a doua oarã când vã prind
sãptãmâna asta, pe aceastã stradã.
89
00:12:40,855 --> 00:12:42,360
Nu mã obligaþi sã dau amenzi.
90
00:12:42,390 --> 00:12:44,625
Alt poliþist v-ar face praf, bine?
91
00:12:44,693 --> 00:12:47,361
E ultima datã când vreau
sã vã vãd, aþi înþeles?
92
00:12:47,462 --> 00:12:49,530
În regulã, cãraþi-vã de aici.
93
00:12:49,598 --> 00:12:51,465
Norman?
94
00:13:05,614 --> 00:13:08,015
- Nu miºca!
- Rahat!
95
00:13:15,056 --> 00:13:17,758
Ce faci, Norman?
96
00:13:17,859 --> 00:13:20,861
O luam pe...
97
00:13:20,962 --> 00:13:23,197
...scurtãtura cãtre casã
de la magazinul video.
98
00:13:23,264 --> 00:13:25,399
Tatãl prietenei mele a murit.
99
00:13:25,500 --> 00:13:28,673
Am închiriat câteva filme, pe care am crezut
cã-i va face plãcere sã le vadã,
100
00:13:28,703 --> 00:13:31,538
pentru a-ºi lua gândul de la probleme.
101
00:13:34,175 --> 00:13:36,810
Moartea e ceva profund, nu-i aºa?
102
00:13:38,713 --> 00:13:41,181
Cred cã da.
103
00:13:41,638 --> 00:13:45,352
Eºti un copil sensibil, nu?
104
00:13:45,453 --> 00:13:47,421
Ai de trecut prin multe.
105
00:13:49,089 --> 00:13:51,258
O sã fiu sincer cu tine.
106
00:13:51,359 --> 00:13:54,966
Pentru cã nu eºti un copil
ºi o sã înþelegi asta.
107
00:13:54,996 --> 00:13:56,797
Îmi place mama ta.
108
00:13:56,898 --> 00:14:01,368
E o femeie bunã.
Îmi pasã de ea.
109
00:14:04,072 --> 00:14:05,873
Da.
110
00:14:05,974 --> 00:14:11,445
Cred cã ar fi o idee bunã,
111
00:14:11,546 --> 00:14:14,748
poate chiar o idee necesarã,
112
00:14:14,849 --> 00:14:18,919
ca noi doi sã ne cunoaºtem mai bine.
113
00:14:21,823 --> 00:14:23,390
Îþi place sã pescuieºti?
114
00:14:26,602 --> 00:14:28,662
Nu ºtiu.
N-am fãcut-o niciodatã.
115
00:14:28,763 --> 00:14:30,931
Serios?
Atunci o sã te învãþ cum se face.
116
00:14:31,032 --> 00:14:34,086
E în regulã, am aranjat
totul cu mama ta.
117
00:14:34,202 --> 00:14:35,602
O sã-þi placã.
Crede-mã.
118
00:14:35,670 --> 00:14:37,504
Am locul meu secret.
119
00:14:37,572 --> 00:14:41,942
Nu ºtie nimeni despre el.
E plin de peºte.
120
00:14:42,043 --> 00:14:45,110
Îþi convine aºa?
121
00:14:46,214 --> 00:14:49,528
Super. Vorbim în curând.
122
00:14:52,526 --> 00:14:56,016
Norman, data viitoare
când te salut pe stradã...
123
00:14:58,226 --> 00:15:00,227
...nu fugi.
124
00:15:19,047 --> 00:15:21,014
Mom, trebuie sã vorbim.
125
00:15:24,421 --> 00:15:27,721
Trebuie sã-þi spun ceva.
126
00:15:30,974 --> 00:15:33,894
- Ce?
- E o fatã la el în pivniþã.
127
00:15:33,995 --> 00:15:36,196
În pivniþa ofiþerului Shelby.
128
00:15:36,264 --> 00:15:38,966
Are mai puþin de 20 de ani.
E drogatã.
129
00:15:39,067 --> 00:15:42,069
Cred cã avea o afacere
130
00:15:42,170 --> 00:15:44,838
cu prostituate asiatice,
împreunã cu Keith Summers.
131
00:15:44,906 --> 00:15:47,207
Am gãsit o carte,
scrisã de mânã,
132
00:15:47,275 --> 00:15:50,144
în una din camere în noaptea
în care am strâns covoarele.
133
00:15:50,245 --> 00:15:52,513
Era a unei fete din Asia
care a fost rãpitã
134
00:15:52,614 --> 00:15:54,414
ºi a fost forþatã sã se prostitueze.
135
00:15:54,516 --> 00:15:56,049
Nu credeam cã e real.
136
00:15:56,151 --> 00:15:59,257
ªi nu ºtiam cã ofiþerul Shelby era implicat
pânã asearã când am intrat în casa lui
137
00:15:59,287 --> 00:16:01,188
ºi am gãsit fata
la el în pivniþã.
138
00:16:01,256 --> 00:16:03,257
De ce naiba ai intra în casa lui Zack?
139
00:16:03,358 --> 00:16:06,393
Pentru a gãsi cureaua.
Tu mi-ai spus s-o fac.
140
00:16:06,461 --> 00:16:09,196
Norman, nu þi-am zis niciodatã asta.
141
00:16:09,264 --> 00:16:12,464
Ba da. Stãteai la mine în pat
ºi mi-ai spus cã ºtiu ce am de fãcut.
142
00:16:12,494 --> 00:16:15,093
Cã trebuie sã recuperez cureaua.
143
00:16:15,637 --> 00:16:18,605
Mamã, îþi spun cã e o fatã
închisã la el în pivniþã.
144
00:16:18,706 --> 00:16:22,409
Dragule...
145
00:16:22,477 --> 00:16:25,946
...uneori vezi ºi auzi
lucruri care nu sunt acolo.
146
00:16:26,014 --> 00:16:28,448
- Nu e adevãrat.
- E adevãrat.
147
00:16:28,550 --> 00:16:32,157
Nu vreau sã te îngrijorezi,
dar faci asta de ceva vreme.
148
00:16:32,187 --> 00:16:36,223
E ca un fel de transã.
149
00:16:36,291 --> 00:16:40,060
Nu vreau sã te îngrijorezi.
Nu fi speriat.
150
00:16:40,128 --> 00:16:42,396
Dragule, vreau sã te protejez.
151
00:16:42,497 --> 00:16:44,665
Nu...
152
00:18:13,289 --> 00:18:16,490
Ce cauþi în pivniþã
în mijlocul nopþii?
153
00:18:16,557 --> 00:18:19,660
Nu puteam sã dorm,
154
00:18:19,727 --> 00:18:22,653
aºa cã-mi bãgam nasul pe aici.
155
00:18:23,564 --> 00:18:28,302
Voiam doar sã-þi vãd restul casei.
156
00:18:28,369 --> 00:18:30,203
Ce zici sã ne întoarcem în pat?
157
00:19:06,833 --> 00:19:09,235
Unde ai fost noaptea trecutã?
158
00:19:10,846 --> 00:19:15,769
Am fãcut o plãcintã cu curcan în plus
ºi i-am dus-o lui Shelby.
159
00:19:16,487 --> 00:19:19,504
I-ai fãcut lui asta?
160
00:19:21,077 --> 00:19:24,646
Eram treaz la 2:00.
Nu erai aici.
161
00:19:24,747 --> 00:19:28,317
Norman, trebuie sã încetezi cu asta.
162
00:19:28,384 --> 00:19:30,385
- N-am încredere în el.
- Norman, eºti doar gelos.
163
00:19:30,453 --> 00:19:32,321
Nu eºti obiºnuit
ca eu sã am pe cineva.
164
00:19:32,388 --> 00:19:34,356
Nu-s gelos. Îmi eºti mamã,
nu prietenã.
165
00:19:34,457 --> 00:19:37,726
Nu asta am vrut sã zic.
Vreau sã zic cã e ceva nou.
166
00:19:38,248 --> 00:19:41,488
- Nu e un om rãu, Norman. Vreau sã-l placi.
- Nu-l plac.
167
00:19:41,518 --> 00:19:42,515
Îi pasã de noi.
168
00:19:42,545 --> 00:19:44,128
- Vrea sã te ducã la pescuit.
- Nu vreau sã merg.
169
00:19:44,243 --> 00:19:45,683
E din cauza tatãlui tãu.
170
00:19:45,711 --> 00:19:48,751
Nu poþi sã crezi cã un bãrbat
poate fi drãguþ.
171
00:19:48,781 --> 00:19:52,488
- E o fatã la el în pivniþã, mamã!
- Nu e nicio fatã la el în pivniþã!
172
00:19:52,518 --> 00:19:55,291
Am fost la el în pivniþã
noaptea trecutã ºi nu era nimic acolo!
173
00:19:55,321 --> 00:19:57,122
Parcã eºti nebun.
174
00:19:57,189 --> 00:19:59,557
Nu sunt nebun.
ªtiu ce am vãzut.
175
00:19:59,625 --> 00:20:01,504
Uite.
176
00:20:01,755 --> 00:20:04,629
M-a prins de gleznã
când încercam sã ies.
177
00:20:04,730 --> 00:20:06,684
Mi-am fãcut singur asta?
178
00:20:12,905 --> 00:20:14,839
- Norman, va fi bine.
- Nu e bine!
179
00:20:14,907 --> 00:20:16,741
Ba da, va fi bine!
180
00:20:16,809 --> 00:20:18,977
Zack vine la 10:00
ºi tu o sã mergi la pescuit cu el!
181
00:20:19,078 --> 00:20:22,280
Sfârºitul discuþiei.
Du-te ºi pregãteºte-te.
182
00:20:47,306 --> 00:20:49,541
Cum te înþelegeai cu tatãl tãu?
183
00:20:49,642 --> 00:20:52,744
Mama ta îmi spune
cã era puþin abuziv,
184
00:20:52,845 --> 00:20:54,712
cã nu era un tip foarte drãguþ.
185
00:20:54,814 --> 00:20:57,823
- Avea momentele sale.
- Te-a rãnit vreodatã, Norman?
186
00:20:59,685 --> 00:21:01,686
Nu.
187
00:21:06,025 --> 00:21:08,793
O sã fac parte din viaþa ta, Norman.
188
00:21:08,861 --> 00:21:11,129
ªi vreau sã fac parte din viaþa ta.
189
00:21:11,230 --> 00:21:15,900
Adevãrul e cã în fiecare zi
îmi risc locul de muncã
190
00:21:15,968 --> 00:21:20,105
pentru a-þi proteja mama.
191
00:21:20,206 --> 00:21:24,776
Procedând astfel,
te protejez ºi pe tine.
192
00:21:24,877 --> 00:21:30,248
Uite...
Vreau sã am grijã de ea.
193
00:21:30,316 --> 00:21:33,418
ªi vreau sã am grijã de tine.
194
00:21:33,519 --> 00:21:37,522
Dar cred cã asta trebuie
sã înceapã cu încredere.
195
00:21:40,893 --> 00:21:43,995
Trebuie sã ºtiu
cã pot avea încredere în tine, Norman.
196
00:21:44,063 --> 00:21:47,165
Trebuie sã ºtii
cã poþi avea încredere în mine.
197
00:21:47,266 --> 00:21:51,669
Poþi face asta?
Poþi avea încredere în mine?
198
00:21:51,770 --> 00:21:56,774
Da, pot avea încredere în tine.
199
00:21:58,711 --> 00:22:02,347
Asta e bine.
200
00:22:02,448 --> 00:22:06,518
Asta mã face fericit.
201
00:22:09,188 --> 00:22:12,090
Shelby.
202
00:22:15,094 --> 00:22:19,197
Ajung imediat.
203
00:22:22,101 --> 00:22:23,601
A intervenit ceva.
204
00:22:23,631 --> 00:22:25,608
Trebuie sã opresc aici
mica noastrã întâlnire.
205
00:22:25,638 --> 00:22:27,887
- Îmi pare rãu. Strânge undiþa.
- Bine.
206
00:22:43,453 --> 00:22:45,623
E vorba de Keith.
207
00:22:45,724 --> 00:22:49,294
E ceasul lui.
Ceasul cel urât.
208
00:22:54,300 --> 00:22:57,035
Asta e.
209
00:23:04,843 --> 00:23:07,178
Tãntãlãul...
210
00:23:34,042 --> 00:23:37,408
Mã bucur cã ai venit
sã ne întâlnim.
211
00:23:37,509 --> 00:23:40,344
Nicio problemã.
212
00:23:41,847 --> 00:23:44,682
Eºti unul din puþinii oameni
pe care îi suport în preajma mea.
213
00:23:44,783 --> 00:23:47,752
Se pare cã tu înþelegi.
214
00:23:47,853 --> 00:23:52,457
Nu mã judeci
ºi nu mã forþezi sã mã înveselesc.
215
00:23:52,524 --> 00:23:56,675
Nici nu ºtii ce uºurare imensã e.
216
00:23:57,062 --> 00:24:02,900
Mã bucur. Adicã, pentru faptul
cã mã suporþi prin preajmã.
217
00:24:04,436 --> 00:24:08,806
Moartea e un lucru ciudat, nu-i aºa?
218
00:24:08,907 --> 00:24:13,144
Parcã are legãturã cu viaþa în sine.
219
00:24:13,245 --> 00:24:16,481
Respirã, sunt prezenþi,
220
00:24:16,511 --> 00:24:19,717
- ºi pleacã.
- Pleacã pentru totdeauna.
221
00:24:19,818 --> 00:24:22,553
Dispar. N-o sã-i mai vezi niciodatã.
222
00:24:22,621 --> 00:24:25,290
Niciodatã. E aiurea.
223
00:24:25,357 --> 00:24:28,192
E un plan foarte prost,
oricine l-ar fi fãcut.
224
00:24:34,199 --> 00:24:37,001
Cred cã amãrãciunea
e doar perioada de timp
225
00:24:37,031 --> 00:24:39,174
de care are nevoie creierul
pentru a accepta cã cineva nu mai e.
226
00:24:39,204 --> 00:24:43,675
Pentru cã tot corpul tãu,
mintea ta, întreaga ta fiinþã,
227
00:24:43,742 --> 00:24:46,832
continuã sã de aducã înapoi
la momentul în care încã erau în viaþã.
228
00:24:47,012 --> 00:24:49,814
Îi ia multã vreme corpului
pânã renunþã la asta.
229
00:24:49,915 --> 00:24:52,350
Exact aºa e.
230
00:24:52,451 --> 00:24:54,986
E cel mai greu lucru,
231
00:24:55,087 --> 00:24:58,189
sã renunþi la o persoanã iubitã.
232
00:24:59,558 --> 00:25:01,826
Îmi place sã stau cu tine, Norman.
233
00:25:11,405 --> 00:25:15,273
Mã întreb a cui mânã au gãsit-o.
234
00:25:15,374 --> 00:25:17,008
Ce mânã?
235
00:25:17,109 --> 00:25:20,845
Au gãsit o mânã
în stare de descompunere
236
00:25:20,946 --> 00:25:23,681
în plasa unui pescar.
237
00:25:23,782 --> 00:25:26,214
Se ºtie a cui mânã era?
238
00:25:26,485 --> 00:25:31,055
Nu, doar...mâna unui bãrbat.
239
00:25:40,065 --> 00:25:41,966
Mamã! Mamã!
240
00:25:43,068 --> 00:25:44,702
Ce e?
241
00:25:44,770 --> 00:25:47,171
Mamã, au gãsit mâna unui bãrbat
într-o plasã de pescuit!
242
00:25:47,239 --> 00:25:49,734
O mânã de bãrbat.
243
00:25:50,476 --> 00:25:53,244
Nu merge acolo.
Te panichezi.
244
00:25:53,345 --> 00:25:58,416
E doar o mânã.
Pot fi un milion de mâini diferite.
245
00:26:10,596 --> 00:26:13,849
Dnã Bates, avem nevoie de dvs
sã veniþi cu noi la secþie.
246
00:26:14,767 --> 00:26:16,434
De ce?
247
00:26:18,771 --> 00:26:21,506
ªeriful Romero vrea sã vã punã
câteva întrebãri.
248
00:26:45,241 --> 00:26:47,521
Vreau sã-mi spuneþi ce s-a întâmplat.
249
00:26:48,490 --> 00:26:52,359
Pãi...
250
00:26:52,460 --> 00:26:55,362
Eram acasã.
251
00:26:55,463 --> 00:26:58,465
Poliþia a venit ºi mi-a spus
252
00:26:58,567 --> 00:27:00,668
cã vreþi sã vorbiþi cu mine.
253
00:27:00,769 --> 00:27:02,703
Nu mã refer la ce s-a întâmplat acum.
254
00:27:02,771 --> 00:27:06,169
Mã refer la ce s-a întâmplat în noaptea
în care Keith Summers a dispãrut.
255
00:27:06,308 --> 00:27:09,643
Dar v-am spus tot ce ºtiu.
256
00:27:11,744 --> 00:27:16,021
Am gãsit fibre dintr-un covor
sub ceasul mâinii recuperate.
257
00:27:16,051 --> 00:27:19,457
O sã le potrivim cu fibrele covorului
pe care-l scoteaþi din motel
258
00:27:19,487 --> 00:27:21,388
în noaptea în care
Keith a dispãrut.
259
00:27:26,961 --> 00:27:29,846
Sper sã vã distraþi fãcând asta.
260
00:27:32,334 --> 00:27:34,602
Încerc sã te ajut.
ªtiu cã tu ai fãcut-o.
261
00:27:34,703 --> 00:27:39,110
Cum poþi sã fii atât de sigur,
din moment ce nu eu am fãcut-o?
262
00:27:39,140 --> 00:27:41,180
ªtiu pentru cã fac treaba asta
de 20 de ani
263
00:27:41,209 --> 00:27:43,844
ºi cunosc oamenii.
Vãd asta în interiorul lor.
264
00:27:43,945 --> 00:27:46,413
E ca un dar.
ªi ºtiu cã tu ai fãcut-o.
265
00:27:46,514 --> 00:27:50,855
Keith n-a fost un tip drãguþ.
ªtiu asta despre el.
266
00:27:50,885 --> 00:27:56,761
ªtiu cã a fost implicat în multe lucruri,
unele dintre ele, care l-ar fi putut ucis.
267
00:27:56,791 --> 00:27:58,959
De asemenea ºtiu
cã nu era fericit
268
00:27:59,060 --> 00:28:01,729
pentru cã ºi-a pierdut casa
ºi pentru cã tu ai cumpãrat-o.
269
00:28:01,796 --> 00:28:03,864
ªi e genul de om
care ar fi încercat
270
00:28:03,965 --> 00:28:09,103
sã se rãzbune,
poate sã te ameninþe, sã te sperie.
271
00:28:09,170 --> 00:28:10,738
Nu sunt speriatã.
Nu m-a speriat nimeni.
272
00:28:10,805 --> 00:28:12,539
El nu mã sperie,
ºi nici tu n-o faci.
273
00:28:12,641 --> 00:28:14,308
Þi-am spus tot ce ºtiu.
Þi-am spus
274
00:28:14,376 --> 00:28:16,277
cã nu sunt implicatã în asta.
Putem încheia?
275
00:28:16,344 --> 00:28:19,058
Unde ai aruncat covorul
pe care l-ai scos în acea noapte?
276
00:28:20,515 --> 00:28:23,652
- Credeam cã ai zis cã-l aveþi.
- Nu, am zis cã-l vom testa.
277
00:28:25,887 --> 00:28:31,425
Cum îl puteþi testa
dacã nu-l aveþi?
278
00:28:31,526 --> 00:28:33,394
Sunt doar trei gropi de gunoi
unde ar putea fi aruncat.
279
00:28:33,461 --> 00:28:35,095
O sã-l gãsesc.
280
00:28:35,196 --> 00:28:37,464
Dar ne-ar fi de ajutor nouã
ºi în final ºi þie,
281
00:28:37,565 --> 00:28:39,366
dacã mi-ai spune unde e.
282
00:28:42,203 --> 00:28:44,171
- Nu-mi amintesc.
- Nu-þi aminteºti?
283
00:28:44,272 --> 00:28:45,873
- Nu.
- Nu-þi aminteºti unde
284
00:28:45,907 --> 00:28:47,574
ai aruncat un vagon de covoare?
285
00:28:47,642 --> 00:28:49,843
Nu-mi amintesc.
286
00:28:54,282 --> 00:28:56,984
Am terminat.
287
00:29:07,295 --> 00:29:10,464
E imposibil sã mai gãsim covorul
în acel container.
288
00:29:10,565 --> 00:29:13,271
- S-ar putea sã fie.
- A fost prima searã a noastrã aici.
289
00:29:13,301 --> 00:29:15,740
- N-o sã fie acolo.
- Bine, atunci n-o sã fie acolo.
290
00:29:15,770 --> 00:29:20,007
Cum zici tu.
291
00:29:20,108 --> 00:29:23,477
Mi-ai zis "cum zici tu"?
292
00:29:23,578 --> 00:29:26,751
Ce-i cu tine?
E din cauza lui Dylan?
293
00:29:26,781 --> 00:29:29,049
Þi-a fãcut ceva?
294
00:29:32,954 --> 00:29:34,421
Am ajuns.
295
00:30:09,357 --> 00:30:12,326
Bunã. Am o problemã.
296
00:30:12,427 --> 00:30:16,330
Mi-am aruncat din greºealã
verigheta la gunoi
297
00:30:16,431 --> 00:30:21,239
ºi l-am lãsat la intersecþia strãzilor
Main ºi Hilcrest, în container.
298
00:30:21,269 --> 00:30:23,971
Îmi puteþi spune unde e dus gunoiul?
299
00:30:39,454 --> 00:30:42,423
Mamã, înceteazã!
300
00:30:42,524 --> 00:30:45,630
Ce ar trebui sã fac, Norman?
E acolo ºi nu pot ajunge la el!
301
00:30:45,660 --> 00:30:48,095
Nu pot ajunge la el!
302
00:30:48,196 --> 00:30:49,930
Mamã!
303
00:30:49,998 --> 00:30:52,800
Taci, mamã!
E vina ta!
304
00:30:52,901 --> 00:30:54,911
Þi-am spus sã suni poliþia
în noaptea când s-a întâmplat.
305
00:30:54,941 --> 00:30:56,537
Þi-am spus cã e o idee proastã.
306
00:30:56,638 --> 00:30:58,605
Aveai tot dreptul sã te aperi.
307
00:30:58,673 --> 00:31:01,975
Dar nu m-am apãrat!
L-am omorât cu sânge rece!
308
00:31:02,076 --> 00:31:04,545
Nu ºtiu de ce am fãcut-o!
Eram foarte furioasã!
309
00:31:04,646 --> 00:31:08,686
Furioasã cã vine la mine în casã
ºi cã mi-ar face aºa ceva!
310
00:31:15,390 --> 00:31:18,926
Nu înþelegi, Norman.
311
00:31:19,027 --> 00:31:24,569
Toatã viaþa mea am fost nevoitã
sã îndur tot felul de lucruri.
312
00:32:24,259 --> 00:32:26,994
De ce fugi de mine tot timpul?
313
00:32:30,733 --> 00:32:32,799
Nu fug.
314
00:32:58,930 --> 00:33:00,928
Nu râde de mine.
315
00:33:03,464 --> 00:33:05,899
N-o fac, doar cã...
316
00:33:06,000 --> 00:33:10,203
Îmi pare rãu cã a trebuit
sã te descurci singur cu ea.
317
00:33:10,305 --> 00:33:13,437
- E nebunã.
- Nici n-ai idee, Dylan.
318
00:33:14,542 --> 00:33:16,311
Ce?
319
00:33:23,318 --> 00:33:27,251
Tipul ãla, Keith Summers,
cel care lipseºte de când ne-am mutat noi.
320
00:33:30,460 --> 00:33:33,360
A dat buzna în casã
ºi a atacat-o pe mama.
321
00:33:33,461 --> 00:33:36,653
- A violat-o.
- Ce?
322
00:33:39,133 --> 00:33:42,402
Eu eram ieºit. Am venit
ºi am gãsit-o în bucãtãrie
323
00:33:42,503 --> 00:33:45,628
cu hainele sfâºiate
ºi cu capul pe masã.
324
00:33:47,041 --> 00:33:50,110
Am luat piedica de la uºã
ºi l-am lovit în cap,
325
00:33:50,211 --> 00:33:52,079
iar el a leºinat.
326
00:33:52,146 --> 00:33:54,748
Ea sângera foarte tare.
327
00:33:54,849 --> 00:33:58,543
Cred cã s-a tãiat la mânã aºa cã
am alergat dupã trusa de prim-ajutor.
328
00:33:58,953 --> 00:34:02,556
Când m-am întors în camerã,
ea îl înjunghia.
329
00:34:02,657 --> 00:34:06,393
Nu o datã. De vreo 30 de ori.
S-a pierdut cu firea.
330
00:34:06,494 --> 00:34:10,354
N-a vrut sã sune poliþia,
chiar dacã i-am spus cã aºa ar trebui.
331
00:34:11,666 --> 00:34:14,568
Sunt speriat, Dylan.
332
00:34:14,669 --> 00:34:19,051
Fiecare clipã petrecutã aici
am trãit-o cu fricã.
333
00:34:19,407 --> 00:34:24,632
ªeriful o suspecteazã
ºi e numai vina mea.
334
00:34:26,714 --> 00:34:29,116
Am fãcut un lucru prostesc.
335
00:34:29,183 --> 00:34:31,918
Keith Summers purta
o curea de poliþist
336
00:34:31,986 --> 00:34:35,288
când a atacat-o pe mama,
iar eu am pãstrat-o.
337
00:34:35,356 --> 00:34:39,191
Am ascuns-o sub pat.
Nu ºtiu de ce.
338
00:34:41,362 --> 00:34:45,766
Iar Shelby, când au percheziþionat casa
339
00:34:45,833 --> 00:34:48,035
a gãsit-o, e la el
ºi nu vrea s-o mai returneze.
340
00:34:48,102 --> 00:34:52,097
ªi acum mama face lucruri pentru el
din cauzã cã-i este fricã, cred.
341
00:34:52,240 --> 00:34:55,880
De asta ai intrat prin efracþie
la el în casã, pentru a recupera cureaua?
342
00:34:55,910 --> 00:34:58,712
Ce am gãsit acolo,
343
00:34:58,813 --> 00:35:03,322
sau ceea ce cred cã am gãsit
e o fatã. O fatã asiaticã.
344
00:35:04,118 --> 00:35:06,355
O þinea închisã în pivniþã.
345
00:35:08,923 --> 00:35:12,300
N-am putut s-o scot de acolo.
I-am spus c-o sã mã întorc s-o scot afarã.
346
00:35:14,295 --> 00:35:17,942
- O sã te ajut.
- Mulþumesc.
347
00:35:24,572 --> 00:35:27,407
E o fatã?
348
00:35:27,475 --> 00:35:31,411
E drãguþã?
O placi?
349
00:35:31,479 --> 00:35:34,681
Trimite-i mesaj ºi spune-i
cã mergi la ea.
350
00:35:34,749 --> 00:35:36,216
Nu pot face asta.
351
00:35:36,317 --> 00:35:37,984
- În mesaj doar mã salutã.
- Sigur cã poþi.
352
00:35:38,052 --> 00:35:39,486
ªi dacã nu vrea sã merg la ea?
353
00:35:39,587 --> 00:35:43,390
Fetele nu-þi trimit mesaj la 10 seara
pentru cã nu vor sã mergi la ele.
354
00:35:43,491 --> 00:35:45,392
Dã-i drumul. Crede-mã.
355
00:35:45,493 --> 00:35:48,662
Mi-am tras-o când aveam 12 ani.
356
00:35:48,763 --> 00:35:51,832
Serios, trimite-i mesaj.
357
00:35:59,148 --> 00:36:01,408
Nu pot sã cred cã am...
358
00:36:01,509 --> 00:36:04,111
Nu trebuia sã fac asta.
359
00:36:15,890 --> 00:36:18,258
Zice: "Super,
toþi ceilalþi dorm.
360
00:36:18,326 --> 00:36:20,193
Sunt acasã.
Vino la mine."
361
00:36:20,261 --> 00:36:22,062
Nu pot merge acum.
Nu cu toatã...
362
00:36:22,163 --> 00:36:23,897
E o nebunie.
363
00:36:23,965 --> 00:36:27,868
Ãsta e singurul lucru
care nu e nebunesc.
364
00:36:27,969 --> 00:36:30,470
Fii un puºti de 17 ani
pentru cinci minute.
365
00:36:30,538 --> 00:36:31,705
Du-te ºi te distreazã.
366
00:36:31,806 --> 00:36:34,074
- Acum?
- Da, acum.
367
00:36:34,175 --> 00:36:37,177
Te aºteaptã, prostuþule.
Pleacã!
368
00:36:41,182 --> 00:36:43,150
Du-te.
369
00:37:20,915 --> 00:37:23,950
- Vrei sã mergem în camera mea?
- Unde e mama ta?
370
00:37:24,385 --> 00:37:27,020
E sedatã.
371
00:37:40,868 --> 00:37:44,550
Poþi sã te aºezi pe pat.
372
00:38:01,589 --> 00:38:04,991
Mulþumesc pentru tot ajutorul
pe care mi l-ai acordat.
373
00:38:05,059 --> 00:38:06,909
Nicio problemã.
374
00:38:16,136 --> 00:38:21,608
M-am sãturat sã fiu tristã.
375
00:38:23,229 --> 00:38:26,680
Vreau sã simt altceva
pentru o vreme.
376
00:38:27,715 --> 00:38:31,150
Crezi cã sunt ciudatã?
377
00:38:31,251 --> 00:38:34,854
Nu, nu cred cã eºti ciudatã.
378
00:38:34,955 --> 00:38:38,625
Mulþumesc, Norman.
379
00:38:40,594 --> 00:38:43,262
Plãcerea e de partea mea.
380
00:40:01,141 --> 00:40:03,676
Norman, dragule?
381
00:40:12,522 --> 00:40:16,827
- Unde e fratele tãu?
- A ieºit cu o fatã.
382
00:40:16,857 --> 00:40:20,597
Despre ce naiba vorbeºti
prin "ieºit cu o fatã"? Ce fatã?
383
00:40:20,627 --> 00:40:22,395
E cu o fatã, Norma.
384
00:40:22,496 --> 00:40:26,403
E un puºti de 17 ani
ºi a ieºit cu o fatã pe care o place.
385
00:40:26,433 --> 00:40:28,305
ªi sper cã ºi-o va trage.
386
00:40:28,335 --> 00:40:31,308
Sunt sigur cã o meritã
pentru cã-þi suportã nebuniile.
387
00:40:31,338 --> 00:40:33,139
Suportã nebuniile mele?
388
00:40:33,240 --> 00:40:35,975
Cum îndrãzneºti sã spui asta
despre mine? Cum îndrãzneºti?
389
00:40:36,076 --> 00:40:38,311
Ce ºtii despre ce e între mine ºi Norman?
390
00:40:38,412 --> 00:40:41,414
ªtiu tot ce e de ºtiu.
Am vorbit cu Norman.
391
00:40:41,515 --> 00:40:43,015
Norman n-ar zice nimic rãu
despre mine.
392
00:40:43,083 --> 00:40:44,563
- A zis destule.
- Ce a zis?
393
00:40:44,618 --> 00:40:46,356
A zis destule încât
sã fie luat de lângã tine.
394
00:40:46,386 --> 00:40:48,855
N-o sã mi-l ia nimeni.
395
00:40:48,922 --> 00:40:51,491
Acea fatã o face chiar acum!
396
00:40:51,558 --> 00:40:54,527
Înceteazã!
397
00:40:54,628 --> 00:40:57,263
Te urãsc!
398
00:41:06,838 --> 00:41:09,248
Norman?
399
00:41:10,473 --> 00:41:12,971
Norman, tu eºti?
400
00:41:18,485 --> 00:41:21,899
Norma Louise Bates, sunteþi arestatã
pentru uciderea lui Keith Summers.
401
00:41:25,268 --> 00:41:30,816
Traducerea ºi adaptarea: Pinhead
www.titrãri.ro