Uploaded by Uynga Uynga

Copy of 306-1

advertisement
Тамхины хэрэглээний
судалгаа
ЭЗС-306
Ц.Лхамсүрэн /чиглүүлэгч,тэмдэглэл хөтлөгч/
Ө.Мөнх-Уянга /илтгэгч программист /
Ш.Оюун-Эрдэнэ /чиглүүлэгч/
Б.Цэрэнлхам /илтгэгч программист/
Үндэслэл
⚫ Дэлхий дахинд: Ойролцоогоор дэлхийн насанд
хүрсэн хүн амын 1/3 буюу 1.1 миллиард хүн тамхи
татдаг. Хөгжиж буй орнуудын эр-48%, эм-7%,
хөгжингүй орнуудын эр- 42%, эм-24% нь тамхи
татдаг байна.
⚫ Монголд: 2015 оны байдлаар УБ хотын насанд
хүрсэн хүн амын 47% (эр- 65%, эм-21%) нь тамхи
татаж байгаа нь дэлхийд тамхины хэрэглээгээр
тэргүүлэх 10 орны нэг болж байна. Тогтмол тамхи
татдаг эрэгтэйчүүд (43.1%) эмэгтэйчүүдээс (4.1%)
10 дахин их байна.
⚫ Монгол улс дахь тамхинаас үүссэн өвчний
өнөөгийн байдал
⚫ Тамхины улмаас нас барж байгаа хүмүүсийн нас
баралтын шалтгааны дийлэнх нь архаг бронхит,
зүрхний эмгэг байдаг. Зүрхний эмгэгээс гадна
шигдээс, уушгины өвчин, улаан хоолой, давсаг,
амны хөндий, нойр булчирхай, бөөрний хавдар
үүсгэдэг. Шүд шарлаж, хорхойтох, буйл үрэвсэх нь
бусад хүмүүсийнхээс илүү байдаг. Түүнчлэн бүрэн
дүүрэн амьсгалж чадахгүй болдог учир
хүчилтөрөгчийн байнгын дутагдалд орно. Биеийн
дархлаа суларч илүү өвчлөмтгий болох ба
амьсгалын замын өвчин, ханиад, хатгаагаар
өвчилбөл эдгэрэх нь хэцүү. Нүүрний арьс өнгөө
алдаж, үс, хумс хугарамтгай болдог.
⚫ Зорилго
Тамхины хэрэглээ, дам тамхилалт, нийгэм дэх
олшролт, эрсдэлт хүчин зүйл, тамхины талаарх
мэдлэг, хандлагыг үнэлнэ.
⚫ Зорилт
1. тамхи хэрэглэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйл,
шалтгаан
2. Хоногийн хэрэглээ
3. Тамхины талаарх мэдлэг, хандлага
Судалгааны ажлын практикт
ач холбогдол
• Тамхи татсанаар ямар өөрчлөлт гарах болон үүсэх
өвчин
• Ихэвчлэн ямар тамхи их татдаг
• Хүмүүс юунаас болж тамхи тахах болсон шалтгаан
Судалгааны материал ба арга
загвар
⚫ Энэ судалгаа нь аналитик судалгааны агшингийн
аргыг ашиглан хүн амын дундах тамхины хэрэглээг
судалсан.
⚫ Тамхины тухай асуумжийг онлайнаар авсан.
Судалгааны хамрах хүрээ ба
түүвэр
⚫ Санамсаргүй түүврийн аргаар авсан.
⚫ 14-с дээш насны 100 хүнийг хамруулсан.
Судалгааны статистик
боловсруулалт
⚫ Google docs программ дээр тамхины асуумжийн
судалгаа ххийсэн.
Судалгааны үр дүн
Дүгнэлт
⚫ 2015 оныхоос эмэгтэйчүүдийн тамхи таталт 2 дахин
ихэссэн байна. Судалгаанд оролцсон хувь хүний эргэн
тойрон дох хүмүүсийн 1\4 нь тамхи татдаг.
⚫ Судалгаанаас харахад ихэнх хүмүүсийн шинж тэмдгийн
илрэл их байна. Үүнээс үүдэн амны хөндий, амьсгалын
замын өвчлөл, зүрхний өвчлөл давамгайлан үүсэж
болно.
⚫ Хамрагдсан ихэнх хүмүүс нь сонирхлоороо болон
сэтгэл санааны байдлаас шалтгаалан тамхи татаж
эхэлсэн ба өдөрт дунджаар 4-5 ширхэг тамхи татдаг
байна.
⚫ Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 3\4 тамхины хор
хөнөөлийн талаарх мэдлэг мэдээллийг цахим
ертөнцөөс авдаг байна. Энэ нь сошиал хөгжихийн
хэрээр тамхи таталт ихсэж байгааг харуулж байна.
Анхаарал хандуулсан
та бүхэнд баярлалаа