Uploaded by Ahmad Alkady

manyetikson

advertisement
Mag 1
0m
110 m
W-E
0m
114 m
W-E
ML101a 350-730 m. arası, ML101b1 1430-1710 m. arası.
Bu kesitte yüzeyde belirlenen fay izi yoktur. Bölge Qal’dir
Mag2
0m
83 m
NW-SE
0m
45 m
NW-SE
ML102a 0-270 m. arası, ML102b 270-420 m. arası.
Bu kesitte yüzeyde belirlenen fay izi yoktur. Bölge Qal’dir
Mag3
ML103a
90-220 m.
arası.
0m
40 m
N-S
fay izi yoktur. Bölge Qal’dir.
Bu kesitte
yüzeyde
belirlenen
Mag4
0m
7m
S-N
0m
7m
S-N
ML104a2 250-300 m. arası, ML104b1 188-230 m. arası.
Bu kesitte yüzeyde belirlenen fay izi yoktur. Bölge Qal’dir. Bunun içinde kil ve güncel dere kanalını içeren
kumlu çakıllar olabilir.
Mag.
0m
196 m
N-S
ML105a bütün data kullanıldı.
Bu kesitte yüzeyde belirlenen fay izi yoktur. Bu kesiti, makaleye harita dışında olduğu için almayacağız.
Bölge Qal’dir.
Mag6
0m
21 m
SE-NW
ML106a bütün data kullanıldı.
Bu alanda yüzeyde fay izlenememekle birlikte, kesit boyunca altere andezitler ve volkano-sedimanter
nitelikli Eosen yaşlı temel kayaçlar bulunur. Kesitte izlenen fay derinde kalmış bir düzlem şeklindedir. Fay
düzlemi konumu, genel geometriye uygundur.
Mag7
0m
55 m
NW-SE
ML107a bütün data kullanıldı.
Bu kesitte sol taraf SW, sağ tarafta NE olmalıdır. Yüzeydeki faylanma yeri çizilmiştir. Bu fayın sol tarafı
volkano-sedimanter nitelikli kayaçlar ve altere andezitten oluşur. Sağ tarafı ise kumlu iri çakıl, kum ve çok az
da kilden oluşur (Arslanbey formasyonu). BELİRLENEN FAY DÜZLEMİ AÇISINA VE YÖNLERİNE DİKKAT !!!
Mag 8
0m
8m
NW-SE
ML108a 230-360 m arası.
Bu kesitte sol taraf SW, sağ tarafta NE olmalıdır. Yüzeydeki faylanma yeri çizilmiştir. Bu fayın sol tarafı
volkano-sedimanter nitelikli kayaçlar ve altere andezitten oluşur. Sağ tarafı ise kumlu iri çakıl, kum ve çok az
da kilden oluşur (Arslanbey formasyonu). BELİRLENEN FAY DÜZLEMİ AÇISINA VE YÖNLERİNE DİKKAT !!!
Mag9
0m
18 m
S-N
ML110 b 190-320 m arası.
Bu kesit, bütünüyle Arslanbey formasyonu içinde yer alır. Yani kumlu iri çakıl, kum, kumlu küçük çakıl ve kil
ara düzeyli jeolojik seviyeleri içerir. Yüzeyde görülen faylanmalar işaretlenmiştir. Yüzeyde izlenen fay
sintektonik olup, çökel gelişimini hem kontrol, hem de deforme eder.
Mag10
0m
4m
SW-NE
ML111a 9-66 m arası.
Bu alandaki tüm jeolojik birim, Arslanbey formasyonunun; tutturulma dereceleri oldukça zayıf kumlu çakıl,
kum ve kil seviyelerinden oluşur. Derinde izlenen fayın çok küçük açılı olması, bölgedeki ikincil faylanmaların
bir yapısal özelliği olup, bu tür faylar, daha fazla safa yakın normal fay özelliğindedir. Fayın bu şekilde düşük
açı ile eğimli olması, bu derinlikteki litolojinin fiziksel özellikleri ile de ilgili olabilir.
Mag11
Bu kesitte derinlik kesiti yok. Bölge, bütünüyle Arslanbey formasyonu ile kaplı ve yüzeyde fay izi
işaretlenmiş olup, genellikle kum, kil ve çok az da olsa küçük tane çaplı kumlu çakıldan oluşur.
Mag12
0m
20 m
NE-SW
ML113a 40-230 m arası.
Bölge bütünüyle Arslanbey formasyonu ile kaplı olup, birimde kumlu çakıl, kum ve kil bulunmaktadır.
Derinde izlenen faylanma ile yüzeydeki faylanma, genel geometriye uygundur.
Mag13
0m
244 m
N-S
ML114a bütün data kullanıldı.
Bu bölgede de Arslanbey formasyonuna ait kumlu çakıl düzeyleri ile birlikte genellikle kil ve sitli seviyeler
ardalanmalı bulunur.
Mag14
0m
ML115b1
367 m
N-S
iptal
ML115b1 120-430 m arası.
Mag15
0m
ML301c3
781 m
S-N
iptal
Mag16
0m
776 m
N-S
ML302a 0-8111 m arası.
Bu kesitte alüvyon ve altta Arslanbey formasyonuna ait jeolojik seviyeler bulunur. Yüzeyde işaretlenen fay
ana fay niteliğindedir.
Mag17
0m
552 m
S-N
Bu kesit alüvyon örtülü olup, altta Arslanbey formasyonu bulunur.
Mag18
fabrikalardan dolayı data çok gürültülü. değerlendirilemedi.
Mag19
Bu kesit boyunca alüvyon bulunmaktadır.
Mag20
0m
1011 m
N-S
Kesitte işaretlenen ana fay yeridir. Fayın sağ tarafı Arslanbey formasyonu sol tarafı ise alüvyon ile kaplıdır.
Mag21
0m
1112 m
S-N
Bu kesitte ana fay yeri işaretlenmiş olup, kesit alüvyon ile kaplı alanı içerir. Bu ve diğer ana fay üzerindeki
kesitleri, fayın üst derinliğine kadar alüvyon ve Arslanbey formasyonu havza dolgusu çökeller olarak kaplar.
101a
101b1
102a
103a
104a2
104b1
105a
106a
107a
108a
110b
111a
112
113a
114a
115b1
301
302
303
304
305
306
307
delta
119,2061
109,4237
148,3983
136,3997
55,6069
33,1149
-39,8714
-121,4953
-51,76429
-50,965
-131,3766
186,5718
d
212,0674
148,3537
153,621
79,68837
24,02415
32,92046
534,6149
105,9768
182,6692
54,92763
72,50197
28,49142
h
110,6465
114,4077
83,05109
39,64718
6,689103
5,241815
196,3045
20,73715
55,06721
8,483166
18,48565
4,11921
b
50,90685
18,68356
10,41182
9,334278
7,400175
10,09397
18,46337
59,86212
124,7161
44,99507
27,47864
9,723487
e
1,538085
1,909348
3,369311
3,61419
1,070022
5,690887
0,645214
4,070608
2,993885
5,907708
4,991163
10,8024
m
0,959696
3,001213
6,666922
6,423651
-7,25969
-35,5438
-0,38426
4,145428
1,033315
-1,90783
7,232747
6,222537
c
46728,05
46542,7
46832,74
47296,27
48224,95
48297,48
47724,19
46834,06
46331,87
46842,89
46994,31
47566,01
-55,8317
100,6355
107,970
-97,69007
-53,4742
89,0337
129,0428
413,6932
128,8899
538,8395
5340,014
2901,91
20,16969
244,3883
366,7176
781,0461
775,6587
552,4017
36,3801B 8
23,52566
823,3632
1,106442
5,491903
1,204869
2,227627
10,51894
2,831418
1,827905
-1,57995
-6,04661
44,1811
1,544965
-0,08115
-0,09152
47124,19
47168,84
36833,38
44091,08
47624,88
47766,29
101,0075
-109,8909
2288,505 1011,375 296,2807
4695,246 1111,911 34,75009
1,260415
18,44043
0,059568
-0,15166
47278,01
48444,74
mag1
mag2
mag3
mag4
mag5
mag6
mag7
mag8
mag9
mag10
mag11
mag12
mag13
mag14
mag15
mag16
mag17
mag18
mag19
mag20
mag21
502
calculated
δ (⁰)
146.5482
Mag-d (m)
3951.234
Gra-d (m)
6555.890
h (m)
1430.298
Gra-H (m)
16012.69
Mag-b (m)
8648.301
Gra-b (m)
8723.326
Mag-m
-0.1178
Gra-m
-0.0061
Mag-c
49771.1378
Gra-c
-2.8165
e
1.63192
508
δ (⁰)
calculated
59.395
Mag-d (m)
7452.601
Gra-d (m)
3647.971
h (m)
3264.874
Gra-H (m)
15977.320
Mag-b (m)
8570.310
Gra-b (m)
8489.737
Mag-m
1.229
Gra-m
-0.002
Mag-c
39551.932
Gra-c
64.214
e
1.091
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

African nomads

18 Cards

Create flashcards