Uploaded by dalilah ajlaa

modul work life balance - ajlaa

advertisement
Tajuk
Work and Life Balance
Objektif
Di akhir pelaksanaan modul ini, peserta akan memperoleh:
i.
Pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan
menyeimbangkan gaya hidup dan kerjaya.
ii. Kesedaran tentang kesan gaya hidup dan kerjaya yang tidak
seimbang terhadap prestasi kerja dan kualiti kehidupan.
iii. Kemahiran dalam merancang dan menyeimbangkan gaya hidup
dan kerjaya.
Masa
1 jam
Bahan-bahan
Sistem PA, projektor, komputer riba, hand-out, pen
Kaedah Kursus

Pembentangan

Latihan dalam kumpulan
Bil.
1
Langkah-langkah
Fasilitator memperkenalkan diri kepada para peserta yang hadir dan
Masa
3 minit
menerangkan secara ringkas tentang matlamat serta objektif kursus.
2
Fasilitator menerangkan dengan terperinci maksud “work & life
5 minit
balance” kepada peserta.
3
Fasilitator menayangkan video berkaitan dengan “work & life
10 minit
balance”. Di akhir video, fasilitator meminta peserta untuk berkongsi
dapatan atau pandangan peserta terhadap video yang ditonton.
4
Fasilitator meminta peserta untuk berkongsi bagaimana mereka
5 minit
mengendalikan / menyeimbangkan kehidupan dan kerjaya. Fasilitator
memanggil 2-3 wakil daripada peserta untuk berkongsi cerita mereka
bersama peserta yang lain.
5.
Fasilitator memberikan kertas “hand-out (1)” kepada semua peserta.
Fasilitator menerangkan arahan yang perlu dilakukan oleh peserta.
Kertas “hand-out” yang diedarkan merupakan aktiviti yang
5 minit
memerlukan semua peserta mencatatkan aktiviti/ rutin harian mereka.
6.
Fasilitator meminta para peserta untuk menganalisis rutin harian
3 minit
mereka sama ada waktu mereka banyak di habiskan di pejabat atau
bersama keluarga.
7.
Fasilitator meminta peserta berkongsi dapatan mereka. Fasilitator
3 minit
memanggil seorang peserta untuk berkongsi di hadapan.
8.
Fasilitator meneruskan modul dengan menerangkan kesan daripada
3 minit
kegagalan untuk menyeimbangkan gaya hidup dan kerjaya.
9.
Fasilitator meminta menyenaraikan kepentingan gaya hidup dan
5 minit
kerjaya yang seimbang. Fasilitator menuliskan perkara yang
disebutkan di dalam slide show yang ditayangkan dihadapan.
10.
Fasilitator menerangkan cara yang efektif untuk mengurus dan
5 minit
merancang gaya hidup yang seimbang.
11.
Fasilitor mengedarkan kertas “hand-out (2)”. Fasilitator menerangkan
5 minit
kepada peserta arahan yang perlu dilakukan oleh mereka . Peserta
dikehendaki untuk membuat perancangan tentang rutin harian yang
baru.
12.
Fasilitator meminta peserta untuk berkongsi perancangan yang telah
5 minit
dilakukan bersama peserta yang lain.
13.
Fasilator membuat kesimpulan untuk modul “work & life
balance”Fasilitator mengakhiri modul dengan kata- kata semangat.
3 minit
Download
Random flashcards
Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards