Uploaded by Syabri Adnan

Soalan PP Tahun 4

advertisement
SULIT
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MANILA
SANDAKAN, SABAH
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
DUNIA MUZIK TAHUN 4
2019
NAMA:________________________________
KELAS:________________
BAHAGIAN A (60 Markah)
Bulatkan jawapan yang betul.
1.
2.
3.
Apakah nama simbol ini?
A.
Klef trebel
C.
Baluk
B.
Not muzik
D.
Tanda rehat
Apakah nama simbol ini?
A.
Klef trebel
C.
Baluk
B.
Garis penamat
D.
Garis bar
Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?
A. bar
B. ruang
C. garis bar
D. garis
1
SULIT
4.
5.
Apakah nama not ini?
A.
Semibrif
C.
Minim
B.
Krocet
D.
Kuaver
Not krocet mempunyai _______ nilai kiraan.
A.
4
C.
1
B.
2
D.
3
6.
7.
ialah tanda rehat bagi not
A.
Semibrif
C.
Minim
B.
Krocet
D.
Kuaver
Di antara berikut, yang manakah merupakan not minim ?
C.
A.
D.
B.
8.
Di antara berikut, yang manakah merupakan not kuaver ?
C.
A.
D.
B.
2
SULIT
9.
10.
Pilih pasangan yang betul
A.
nilainya 4
B.
nilainya 2
Nilai not
C.
nilainya 4
D.
nilainya 1/2
sama nilai dengan
A.
C.
B.
D.
Soalan 11 – 12 adalah berdasarkan gambarajah berikut
11.
12.
Solfa yang berada di X
ialah
A.
DO
C.
SO
B.
MI
D.
RE
Solfa yang berada di
Y
ialah
A.
DO
C.
SO
B.
MI
D.
RE
3
SULIT
Soalan 13 - 17
Nyatakan isyarat tangan solfa di bawah.
13.
A.
SO
C.
TI
B.
RE
D.
FA
A.
DO
C.
MI
B.
RE
D.
FA
A.
SO
C.
MI
B.
RE
D.
FA
A.
DO
C.
MI
B.
RE
D.
FA
14.
15.
16.
4
SULIT
17.
A.
DO
C.
MI
B.
RE
D.
FA
Soalan 18 - 22
18.
19.
20.
21.
adalah berpandukan rajah di bawah.
Rekorder terbahagi kepada berapa bahagian?
A.
4
C.
2
B.
3
D.
1
Namakan bahagian yang bertanda 1 di dalam rajah di atas
A.
kepala
C.
badan
B.
tangan
D.
ekor
Namakan bahagian yang bertanda 2 di dalam rajah di atas
A.
kepala
C.
badan
B.
tangan
D.
ekor
Namakan bahagian yang bertanda 3 di dalam rajah di atas
A.
kepala
C.
badan
B.
tangan
D.
ekor
5
SULIT
22.
Di bawah ini adalh penjarian rekorder yang betul, KECUALI
A.
Ibu jari kiri menutup lubang bahagian belakang rekorder
B.
Jari telunjuk kanan menutup lubang rekorder kedua
C.
Jari telunjuk kiri menutup lubang rekorder pertama
D.
Jari hantu kiri menutup lubang rekorder kedua
Soalan 23 - 25
Nyatakan penjarian not pada rekorder dibawah
23.
A.
Not A
C.
Not C’
B.
Not B
D.
Not D’
A.
Not A
C.
Not C’
B.
Not B
D.
Not D’
A.
Not A
C.
Not C’
B.
Not B
D.
Not D’
24.
25.
6
SULIT
Soalan 26 – 27
Nyatakan not-not berikut
26.
A.
Not A
C.
Not C’
B.
Not F
D.
Not E’
A.
Not A
C.
Not C’
B.
Not F
D.
Not E
27.
28.
29.
30.
Di anatara berikut yang manakah alat muzik yang dimainkan secara tiupan?
A.
Gong
C.
Rekorder
B.
Piano
D.
Gitar
Berikut adalah alat muzik tradisional kecuali
A.
Rebana
C.
Rekorder
B.
Kompang
D.
Gong
Di antara berikut yang manakah merupakan alat muzik bertali?
A.
Gong
C.
Rekorder
B.
Trumpet
D.
Gitar
/60
7
SULIT
BAHAGIAN B (40 Markah)
1. Namakan alat-alat muzik berikut.
marakas
konga
kerincing
gong
piano
kastanet
tamborin
angklung
drum
gitar
/20
8
SULIT
2. Lengkapkan lirik lagu Sabah Tanah Airku dan Lagu Sekolah yang
berikut.
SABAH TANAH AIRKU
LAGU SEKOLAH SK. SUNGAI MANILA
Sabah Tanah _________
Tegap teguh bangunan indah
Sk ____________________
Sekolah kebangsaan
____________ insan berakhlaK mulia
______________ yang tercinta
Pemuda pemudi _________________
Bangunlah __________ semua
Berkibarlah bendera kita
Junggung harapan _____________
Sekolah __________ pelajar ___________
Itulah moto sekolah
__________ bersama serta ___________
Merdeka ___________ masa
Bersatu _________ bangsa __________
Di bidang sukan kami jayakan
___________ kami ____________
Ilmu menyinari kemajuan
Itulah ________ kata
Sabah negeri _____________.
/10
Sk sungai manila
Tempat kami _______________
Padamu guru yang ____________
Jasamu tetapku sanjung tinggi.
/10
KERTAS SOALAN TAMAT
DISEDIAKAN OLEH:
DISEMAK OLEH:
DISAHKAN OLEH:
_____________________
(EN. MOHD SYABRI BIN ADNAN)
KETUA PANITIA DUNIA MUZIK
SK. SUNGAI MANILA
___________________
(EN. JIBID SAMPAI)
PK PENTADBIRAN
SK. SUNGAI MANILA
_____________________
( EN. ZAINI BIN OSMAN )
GURU BESAR
SK. SUNGAI MANILA
9