Uploaded by Mohamed Aiman Hussain

30.4.18

advertisement
‫`‬
‫ހަނދާން‬
‫ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށި‬
‫ދިވެހިރާއްޖެ‬
‫އަޅުގަނޑަކީ‬
‫ޔުނިވަރސިޓީ‬
‫ޓެކުނޮލޮޖީ‬
‫ހދ‪.‬‬
‫ކޯސް‬
‫(‬
‫ކުޅުދުއްފުށީ‬
‫ޙަސަން‬
‫އަލީ‬
‫ކެންޕަހުގައި‬
‫ފިރިހަމަކޮއްފައިވާ‬
‫‪/‬‬
‫ހަނދާން‪،‬‬
‫‪2017‬‬
‫ދަރިވަރެކެވެ‪.‬‬
‫ހދ‬
‫ވަނައަހަރު‬
‫މިކޯހުގެ‬
‫ކުޅުދުއްފުށީ‬
‫ފުރަތަމަޓާމު‬
‫ސެޓުފިކެޓު‬
‫)‬
‫ހިންގި‬
‫ވީހާވެސް‬
‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬
‫ގައުމީ‬
‫އިލެކުޓުރޯޓެކުނިކަލް‬
‫އަވަހަކަށް‬
‫ނެގުމަށް‬
‫އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާތީ‪ ،‬އަދި އަޅުގަނޑަށް ސެޓުފިކެޓު ނެގެން މިވަގުތު ދެވެން ނެތުމުން އަޅުގަނޑުގެ ބަދލުގައި‬
‫ފާތިމަތު މުހައްމަދު ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ވަނީ ނިންމާފައެވެ‪.‬‬
‫ވީމާ ފާތިމަތު މުހައްމަދަށް އަޅުގަނޑުގެ ސެޓުފިކެޓު ހަވާލުކުރުމަށް އެދެމެވެ‪.‬‬
‫އިޙުތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ‪.‬‬
‫‪ 1439‬ޝައުބާން ‪14‬‬
‫‪ 2018‬އޭޕުރީލު ‪30‬‬
‫ޚާދިމުކުމް‬
‫ޙަސަން އަލީ‬
‫މޯލްޑިވުސް ނޭޝަނަލް އުނިވަރސިޓީ‪ ،‬ދަރިވަރުންނާއި ބެހޭ އިދާރާ‬
‫ކ‪ .‬މާލެ‬
‫ދިވެހިރާއްޖެ‬
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards