Uploaded by Berkin Sevim

Accessibility_UMTS

advertisement
Page |1
3G ACCESSIBILITY PROBLEM açıklamaları ve alınabilecek aksiyonlar
Accessilbility nedir : Baz istasyonu ile sinyalleşmesini tamamlayan UE’nin dedice denilen data veya voice kanalı
olarak adlandırılan transport kanallara atanma isteğidir.. Yani telefonun talebi doğrultusunda baz istasyonunun ilgili
kullanıcıya konuşma veya data kanalı tahsis etme durumudur.. Baz istasyonu hücresi ilgili kullanıcıya sinyalleşme
esnasında gelen bağlantı talebine olumlu cevap verirse accessibility success olur , farklı nedenlerden dolayı
bağlanamazsa accessibility failure problemleri yaşanır.. Bu faillerle ilgili detaylı açıklamalar aşağıdaki gibidir..
Access fail problemleri kapasitif kaynaklı olup genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır.
Yeteri kadar Uplink Resource olmamasi ; Uplink resourcelarimiz Channel Element ve Uplink Power`dir..
Boyle bir sorunla karsilasildiginda , Uplink kaynkalarimizin utilizasyonlarina , kullanim oranlarina bakilmalidir..
Kullanim oranlari fazlasysa duruma gore aşağıda detayları verilen aksiyonlar alinmalidir..
Yeteri kadar Downlink Resource olmamasi.. ; Downlink REsourcelarimizi DL Power ve Code`lardir.. Bu
gibi durumda , RRU power utuilizasyon ve Code utilizasyona bakilarak belirli aksiyonlar alinmalidir..
Rtwp problem ( ortamdaki sinyalleşmenin gürültü oranı / seviyesi )
Hw arıza.. ( RRU,BBP,WMPT,Kabinet gibi ekipmanlarda Hw arıza varsa yukarıdaki 3 seçeneğin nedenide
budur. Başka yerde aramayın.  )
Yukarıdkai duruma ilaveten sorunların yaşanma nedeni tümüyle aşağıdaki counterlara yansımaktadır , hem Rrc hem
rAb tarafında faillerin tamamı Rej.ULPower.Cong ,Rej.ULCE.Cong ,Rej.Code.Cong ,Rej.DLPower.Cong
,FailConnEstab.NoReply ,Rej.RL.Fail ,FailConnEstab.NoReply.CSFB ,Rej.DLCE.Cong ,Rej.NodeBULCE.Cong
,Rej.NodeBResUnavail ,Rej.NodeBDLCE.Cong ,FailConnEstab.Cong ,Rej.ULIUBBand.Cong ,Rej.TNL.Fail ,Rej.Sum
,Rej.DLIUBBand.Cong..
Öncelikle OSS toolu / PErformace Query üzerinden problem sahamızının belirli süreli saatlik fail cause’leri çekilerek
problemin kaynağına inilmeli ve problemin hangi counter üzerinde biriktiği belirlenmeli sonrasında aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda çok yönlü dşünülerek aksiyon safhasına geçilmelidir.. Aşağıdaki aksiyonlardan bazılarının
avantajları ve dezavantajları ayrıca belirtilmiş olup , bu dezavantaj yaratabilecek durumlar gözardı edilmeden
aksiyona yönelinmelidir..
Yukarıda yazılan seçenekleri tek tek inceleyelim ;
Not 1 : tüm cong tipleri için ilk seçenek olarak overshootlar temizlenmeli , yapılabiliyorsa co-cellerle veya komşu
saha/sektör/cellerle aralarında til, power gibi değişikliklerle manuel olarak load dağıtılmaya paylaştırılmaya
çalışılmalıdır.. eğer sorun hala devam ederse diğer aşamalara geçilmelidir..
Not 2 : GBR / garanti bit rate ve Call admission , auto load control , LDR tetikleme erkene alınması gibi parametreler
ile sorun direk olarak çözülebilmektedir ve öneri olarak tüm cong açıklamalarında verilmiştir ancak , parametric
değişiklikle cong nedenli reject olan / admit olamayan abonelerde hücreye extra trafik yükü getireceğinden kalite
başta olmak üzere , transmisyon kapasitesinin yetersiz olacağı durumlarda tercih edilmemeli yada TR kapasitesi
analiz edilere 100 GB trafikte iken şu kadar PDU , IP Delay varken , cong düzeltikten sonraki abonelerinde gelmesiyle
trafiğimde yüzde şu kadar artış olacak ve pdu’um şu kadar bozulabilir gibi bir bakış açısıyla TR kapasistesi ve
oluşabilecek yeni durumlar düşünülerek bu parametreler ile oynanmalıdır..
Code Congestion ; Code congestion , kullanici sayisi fazla olup , her bir kullanıcı için ihtiyaç duyulan
code`umuzun yeterli olmamasidir.. Bunun icin sirasiyla asagidaki aksiyonlar alinabilir..







Overshoot varsa kesinlikle clear edilmelidir..
Cell bircok sahanin oldugu bolgede ise dominantlik durumuna bakilmalidir.. Fazla dominantsa , dominant
olmasi engellenmelidir.. ( tilt , cpich power , manuel load balance , Auto load balance vs )
En onemli ve en gercekci aksiyon , carrier usage oranidir , carrier usage oranlarina bakilarak , problemli
sector tek carrier ise carrier ilavesi yapilmalidir , cift carrier ise 3. Carrier eklenebilir.. Ama oncelikle problemli
sektorun tum carrierlarinda ayni traffic loadu varmi ona emin olunmalidir..
Problemli sektorun sadece bir carrieır problem yasiyorsa , carrierlar arası Load Balance yapilabilir..
GBR düşürülmesi.
Cell selection ve handover trigger settingleri değiştirlerek , kolaylaştırma zorlaştırma çalışmaları yapılabilir..
Tum carrierlarda sorun varsa ve carrier ilavesi yapilamiyorsa , Load Reshufling yapilabilir..
Page |2



LDR Trigger settinglerinde first action kısmı “Code adjustment” olacak şekilde değişiklik yapılabilir.
Sektörün etrafındaki diğer sektörlerle tilt ve cpich powerları değiştirlerek loadun dağıtılması sağlanabilir..
LDM trigger settingleri düşürülebilir , yani load reshuffling tetikleme erkene alınabilir ancak zorunlu değilse
ve yukarıdaki tüm seçenekler yapılması ragmen sorun düzelmemişse başvurulmalıdır çünkü ldr tetikleme
erkene alınırsa , handover requestler ve sinyalleşme mesajları artacağından , kalite problemlerine neden
olabilecektir..
ULLDRtriggerthreshold
ULLDRreleasethreshold
DLLDRtriggerthreshold
DLLDRreleasethreshold
ULOLCtriggerthreshold
ULOLCreleasethreshold
DLOLCtriggerthreshold
DLOLCreleasethreshold
Uplink Channel Element Congestion ; Yeteri kadar channel element olmama durumu.. Sirasiyla asagidaki
durumlar kontrol edilmelidir..











Oversooht clear edilmeli...
Channel Element Board ( WBBP/UBBP ) sayi ve tipleri control edilmelidir..
Sahada takili olan Wbbpler için detekledikleri kadar licenselar tanimlanmisimi ? ,
Licenselar dogru set edilmismi ? Edilmemisse duzeltilmelidir..
Sahada takili olan Wbbp`ler cellere esit oranda dagitilmismi ? Yani NodeB’deki cell sayısı, tanımlı olan
Uplink baseband grouplara optimum düzeyde dağıtılmışmı ?
Uplink Basebande grouplar control edilerek , utilizasyonlari control edilmelidir.. Fazla cong yasanan cellere
az CE’ye sahip kart verilmis olabilir.. Yada hic cong yasanmayan cellere fazla kart tanimlanmis olabilir..
Kartlarin software olarak tanimlama guruplari degisitirilebilir..
Yukaridaki problemler yoksa direk Wbbp ilavesi yapilarak Channel element license settingleri arttirilmalidir..
Hsdpa Scheduler Pool Switch control edilerek kartların mevcut trafik yükünü optimum paylaşabilmeleri için
switch ON yapılabilir..
Cell selection ve handover trigger settingleri değiştirlerek , kolaylaştırma zorlaştırma çalışmaları yapılabilir..
Wbbp Board tipleri ve CE sayilari asagidaki tabloda gosterilmistir.. Bir Uplink gurup 6 cell destekler ancak
ilgili uplink guruptaki kart UBBPD6 ise 12 cell destekler yada iki tane UBBPD3 kartı aynı Uplink gurupta ise
yine 12 cell destekler ,
KART TİPİ
Uplink CE
License
Kaç cell
destekler
WBBPb2
128
3 cell
WBBPb3
256
6 cell
WBBPd2
384
6 cell
WBBPf3
384
6 cell
WBBPf4
512
6 cell
UBBPd3
384
6 cell
UBBPd6
1024
12 cell
Page |3
Aşağıda tek bir Uplink gurup için farklı kart tipleri içerğine göre cell destekleme miktarları yazılmıştır..
Uplikn guruptaki kart
Cell
destekleme
1 ve üzeri tümü Wbbp ise
6 cell
1*UBBPD3
6 cell
2*UBBPD3
12 cell
1*UBBPD6
12 cell
2*UBBPD3+1*WBBP
6 cell
1*UBBPD6+1*WBBP
6 cell
Channel element ilavesi yapılırken , her bir kartın çektiği Power miktarı hesaplanarak sahadaki mevcut
Power kartının tipine ve power miktarına göre aksiyon alınmalıdır.. aşağıdaki tabloda kartların güç
hesaplamaları internetten bulunabilir.. Kart ilave esnasında karşılaşılabilen başlıca iki problem aşağıda
açıklanmıştır..
BBU DC Output Out Off Range : Sahada takılı olan UPEU power kartlarınun gücü takılı olan tüm
wbbp/Ubbp/Umpt/wmpt/fan gibi kartlara yetmiyor , aynı seriden ilave UPEU kartı veya mevcut
kartın bir üst versiyon kartla değişimi gerekir.. Sahaya iki adet farklı versiyon UPEU kartı takılıp
aktif edilebilir ancak seriler farklı olduğundan sadece bir kart aktif olarak besleme yapar. ÖRnek
UPEUC olan yere UPEUD takılıp aktif edilebilir ancak sadece bi kart besleme yapacağından
ikinci kartın bi önemi olmadığından sorun devam eder..
Base Station Service Overload : Sahada fazla sayıda CE kartı ( wbbp , ubbp ) bulunmakta ancak
main control kartı bunları manage edebilecke kapasitede olmadığında bu sorun oluşur , bu
durumda Wmpt to UMPt veya UMPTb1 to UMPTB2 yapılarak sorun giderilebilir..





CPU Overload : RNc’ye takılı olan SPU boardlar üzerindeki sahaların düzgün optimize
edilmemesi durumunda bu problem oluşur , subrack slotlardaki SPU Boardların saatlik load
trendleri incelenerek , aşağıdaki aksiyonlar sırasıyla alınabilir.
yüksek yoğunluklu sahaları üzerinde barındıran SPU’dan bazı sahalar düşük yoğunluklu SPU’lara
taşınmalıdır.
tüm SPU’lar yüksek yoğunlukluysa SPU ilavesi yapılabilecek boş slot varsa SPU İlavesi yapılmalı
Birbirine yakın RNC’lerdeki sahaların , SPU’ların load durumları control edilerek , site rehome
yapılabiliyorsa , RNC’ler arasında site rehome yapılabilir.
Yukarıdaki durumlar yapılamıyorsa , yeni RNC ilavesi yapılmalıdır.
Nodeb ve Cell bazlı homing swithcler control edilmelidir.. Huawei tarafından recommend edilen
değerler aşağıdaki gibi olup OFF denilen değerler açılınca sinyalleşme artmasına neden
olduğundan SPU loadları arttırıdığından OFF bırakılması önerilmektedir..
AutomaticNodeBandCellHoming
Huawei recommend switch state
ScheduleHomingSwitch
OFF
ScheduleHomingMode
AUTO
ImmediateHomingSwitch
ON
Switch for Immediate Homing on Congested Cell
OFF
Scheduled Homing Switch for Congested Objects
OFF
Page |4
Downlink Power Congestion ;














Overshoot clear edilmelidir..
Sectorun RRU tipine bakilmalidir.
RRU kac amlifierlidir..
Sectorlerin Max Transmit powerlari kac set edilmis ve arttirilabiliyormu ?
Max Tx Power dusuk setli ise arttirilmalidir..
RRU tipi yuksek wattle degilse yuksek Wattli RRU ile degisitirmelidir..
Cell sayisi – MIMO iliskisi gozden gecirilmelidir.. MIMO gerekliyse tanimlanmalidir..
Sektorlerin TCP utilizasyon durumu analiz edilmelidir.. ( TCP , M2000 de performance query kisminda – Not
TP ile karistirilmamalidir.. TP baska TCP baskadir.. )
Sorun cozulemezse Load Balance , Load Reshuffling yapilabilir..
Congestion control parametreleri ile oynanarak sorun cozulebilir..
Cell selection ve handover trigger settingleri değiştirlerek , kolaylaştırma zorlaştırma çalışmaları yapılabilir..
Problem kaynağı , Downlink power cong yaşanan sektör/cell olmayabilir , etraftaki başka bir saha , cell
kesilmişse veya problem yaşamışsa bu durum celimizin bozulmasına neden olmuş olabilir..
RRU tipleri ve cell – power destekleme durumlari asagidaki gibidir..
Power parametreleri , defaulet değerleri ve dbm-watt dönüşüm durumları aşağıdaki gibidir..
Power Type
Parameter Name
Maximum transmit power of the cell
PCPICH transmit power
PSCH power
SSCH power
AICH power offset
PICH power offset
BCH power
PCH power
Max. TX power of the FACH
MAXTXPOWER
Maximum PCPICH Transmit power
MAXPCPICHPOWER
Minimum PCPICH Transmit Power
MINPCPICHPOWER
PCPICHPOWER
PSCHPOWER
SSCHPOWER
AICHPOWEROFFSET
PICHPOWEROFFSET
BCHPOWER
PCHPOWER
MAXFACHPOWER
Description
Absolute power
Absolute power
Offset of related
PCPICH
transmission
power
Default
Value
(Watts)
20
2
0.63
0.63
1.74
1.70
1.26
1.26
1.58
2.88
1.35
Current
Value
46 dBm
33 dBm
-5 dB
-5 dB
-0.6 dB
-0.7 dB
-2 dB
-2 dB
-1 dB
34.6
dBm
31.3
dBm
Current
Value
(Watts)
40
2
0.63
0.63
1.74
1.70
1.26
1.26
1.58
2.88
1.35
Page |5
Uplink Power congestion..







Overshoot clear edilmelidir..
Uplink noice settingleri düşürülebilir..
Maximum HSUPA User sayısı düşürülebilir..
Load reshuffling yapilabilir..
Load balance yapilabilir..
Cell selection ve handover trigger settingleri değiştirlerek , kolaylaştırma zorlaştırma çalışmaları yapılabilir..
Gelecek extra attemptleri ve trafiği kaldırabilecek kadar band genişliği ve transmisyon kapasitesi yeterli ise ,
Call admission control thresholdarından , aşağıdakiler ihtiyaç dahilinde arttırılıp azaltılabilir.. Yalnız
unutulmamalıdır ki aşağıdaki thresholdlar arttırılırsa , trafik artacağından , yeteri kadar band genişliği ve
transmisyon kapasitesi yoksa , pdu ve delaylar bariz artarak throughput trendlerini bozacaktır..
ULthresholdofConvAMRservice
ULthresholdofConvnon_AMRservice
Ulthresholdofotherservices
Ulhandoveraccessthreshold
Ultotalpowerthreshold
HSUPA User Congestion ;







HSUPA user sayisi control edilerek , utilizasyon hesaplanmalidir..
HSUPA User congestion istinaden maximum user sayisi arttirilabilir..
HSUPA User sayisi arttirilinca E-AGCH / R-AGCH , E-HICH Channel sayilarida arttirilmalidir..
Load balance , Load reshuufling yapilabilir..
Cell selection ve handover trigger settingleri değiştirlerek , kolaylaştırma zorlaştırma çalışmaları yapılabilir..
Tum calismalara ragmen cozulemezse yeni sector , yeni carrier , veya tilt calismasi yapilmalidir..
Onemli not : HSUPA User congestion icin yukaridaki aksiyonlar alininca HSUPA User congestion duzelebilir
ancak bu durumda digger congestion tiplerinin artmasina sebep olabilir , ozellikle HSUPA User cong
duzelince genelde Uplink Power congestion artar.. Bu nedenle birlikte dusunulmelidir bu iki cong tipi..
UUSERGBR ( Guarenteed bit Rate ) : Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda cong problem düzelmemişse ve
cong yaşanmaya devam ediyorsa , celimizde çok yoğun bi r bölgedeyse UUSERGBR kısılabilir.. D64 to D32 veya
dahada düşürülebilir ancak bu durumda abone data hızı yavaşlar , yani iki seçenekten biri tercih edilecektir , ya
aboneyi reject etmeye devam yada düşük hızda da olsa aboneyi admit etme.. Optmizasyoncunun ve ilgili lokasyonun
skalasına karar verilebilir.. UUSERGBR Rnc bazlı değiştirilmektedir , bunu değiştirirsek rncdeki tüm celler için
değişiklik yaşanacaktır , bunu yerine Local cell bazlı olarak iinci tablodaki dğeişiklikler yapılabilir..
GBRforDifferentPriorityUsers for RNC
Selection
TrafficClass
INTERACTIVE / Background / IMSsignaling
TrafficHandlingPriorityClass
High
BearerType
R99/HSPA
UserPriority
COPPER
UplinkGBRforBEservice
D0/D8/D16/D32/D64/D128/D256/D384/D608/D1280/D2048/D2720/d5440
DownlinkGBRforBEservice
D0/D8/D16/D32/D64/D128/D256/D384/D608/D1280/D2048/D2720/d5440
Mac-hs Resource Limit Parameters for Local Cell
Resource limiting for 8Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 16Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 32Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 64Kbit/s GBR(%)
Page |6
Resource limiting for 128Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 256Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 384Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 512Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 768Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 1024Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 1536Kbit/s GBR(%)
Resource limiting for 1800Kbit/s GBR(%)
Cong açıklamalarında verilen parametrelerin komutları ;








HSUPATTI 2miliscond kapatma işlemi ( NodeB/License sekmesi üzerinden )
ULveya DL LDR trigger threshold düşürülebilir. ( LST UCELLLDR )
Cell overload threshold düşürülebilir. ( LST UCELLLDB )
DL veya UL LDR first action , second action ,third action değiştirilebilir ( LST UCELLLDR )
LST UUSERGBR ( Rnc base )
LST ULOCELLRSCLMTPARA ( Gbr Local cell level )
LST UCELLACCESSTRICT ( Konuşma başlatılacak carrierları belirleme değişikliklerinin yapılacağı komut )
Service Priority Group Identity değişikliği : Voice ve data eşit öncelikli ise 1 , voice öncelikli ise 2 ,
data öncelikli ise 2 seçilir.. ( LST UCELL )
HW Kaynaklı Rejectionlar : Sahadaki aktif alarmlar control edilerek , Wbbp,Ubbp , Wmpt , Umpt , UpeuA
, UpeuC , UpeduD , fan , RRU , MRRU , RFU , BRU gibi Rf kartları üzerinde ve kabinette servisi
etkileyecek ve kapasiteyi düşürebilecek alarmlar varmı , varsa ilgili ekipman için değişiklik , müdahale I
düzeltme aksiyonları alınmalıdır.. Downlink power cong problemine neden olan RRU ekipmanı Cell
configuration abnormal gibi alarmları üretiyorsa ve ekipmanda arıza yoksa ve bağlantılarıda doğruysa
Mimo tanımlama kaynaklı olduğundan soft müdahale ile problem müdahale edilebilir..
PDU Retransmission Rate : Tanimli olan Bandwidth`mizden belirli time araliginda ne kadar userin
gecebildigidir.. Time / speed`dir.. %5 `ten yukarisi problem teskil eder.. Aksiyon olarak Bandwidth genisliginin
arttirilmasi , artarda calisan cok sayida sahanin transmisyon tarafindan optimize edilerek path lengthlerin
dzuenlenmesi gerekir.. yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı tr ekipmanları ile değişiklikleri yapılabilir.. Nec’ler Rtnler ile
değiştirilebilir.. Radio seviye ayarlamaları , radio interference durumları control edilerek müdahale edilebilir.
IP Path Lost ; datalarin transmisyon ekipmanlari tarafindan tasinirkenki kayiplardir.. KAyiplarin normalde sifir olmasi
gerekir.. Aksiyon HW control , transmisyonLink kalitesi control , transmisyon kapasite kontorlu gerekiyor..
IP Path Delay ; datalarin transmisyon tarafinda tasinirkenki gecikme millisecond suresidir.. Sure olarak Vodafone
tarafindan Kabul edilen deger , 32 miliseconddur.. 32 milisconddan fazlaysa problem teskil eder.. Transmisyon
kapaiste , link kalitesi , link uzunlugu control edilmelidir..
RTWP ; DL ve UL yondeki sinyalin balancini ifade eder.. RRU`dan cikan sinyal downlink yonde olup , bu sinyal
abone uzerinden geri gelir.. Normalde giden gelen sinyal arasinda kayiplar yasanir.. Bu kaybin maximum 6 db
civarinda olmasi beklenir.. KAyip 6 db den daha fazla ise problem var demektir.. Kayiplar + ( arti ) yonde ise mesela
+10 ise , ortamda yuksek bi uplink interference vardir demektir.. Kayiplar – eksi yonde ise ortamda bir Hw ariza
oldugunu belirtir , ve muhtemelen electornik devre elemanlarindna birisi bozulmus oldugundan , ilgili ekipmanin
propagasyonunu bozmaya baslamistir.. Uplink bozulma icin , spectrum cihazi ile interference kaynagi aranmalidir ,
downlink problem ise genellikle %90 oranina RRU`dan kaynaklandigindan , RU degisitrilarak sorun cozulebilir.. RRU
degistirdik ve sorun cozulmediyse , SFP , Connector , izolasyon , anten, DBS degisimleri sirasiyla izlenir cozume
ulasana kadar.. Ortamda external interference varsa , spectrum analyzer cihazıyla operatörün 3g band aralıkları
girilerek problemli saha ve çevresinde spectrum anteniyle gezilerek spectrum bozulmaları takip edilebilir ve harici
interference varsa kaynağı tespit edilmeye çalışılır..
Page |7
HArici interference kaynaklarına daha önceki dönemlerde rastlanan örnekler ;
Garaj veya yay giriş turnpike ve otomatik kapıların elektronik aksamlarının izinsiz band kullanımı
Özellikle köylerde çok bulunan wireless sistemiyle çalışan kablosuz güvenlik kameraları.
Sinyal karıştırıcısabit veya hareketli jamerlar(asker,polis,camilerde kullanılabilir )
Mobese kameraları
Mikrodalga fırınlar
Cami hoperlörleri
112 acil servis ana verici-alıcı antenleri.
TV vericilerinin cihazlarının arıza kaynaklı olarak yüksek frekans basarak ortamı kirletmesi
Başka operatörün anteninin diğer operator anteninin önüne montajlaması
Uygunsuz izolasyon malzemesi
Sinyalin yansımasına neden olabilecek levha veya parlak cismin antenin karşısında olması.
RF ekipmanlarının sinyal hyayılım harmoniclerinin bozulması ( ekipman arızası )
Data Throughputlara ve Delaylere neden olan HALF Duplex Full Duplex Tanımlamaları :
Full Duplex (Tam Çift Yönlü) Veri almayı ve göndermeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirebilen iletişim türüdür. Bir
istasyon aynı anda veri yollayıp alabilir. Noktadan noktaya iletişimlerde (point-to-point), 2. Katman olan Data-Link
katmanı iletişimin half duplex (yarı çift yönlü) veya full duplex (tam çift yünlü) olup olmadığını belirler. Tam çift yönlü
iletişimde de 2. katman medyanın iki ucundaki cihazların veri iletimi için uygunluğunu tanımlar. Tam çift yönlü
haberleşmede collision (çakışma) olmaz. Kablolu veya kablosuz telefonlar tam çift yönlü cihazlara iyi birer örnek teşkil
ederler. Tam çift yönlü cihazlar arayanın ses sinyallerini dijital hale getirir ve sonra bu veriyi tıpkı kişisel
bilgisayarlardaki gibi bir gömülü sayısal işlemci sayesinde düzenler. Bu işlem sanal olarak ve eş zamanlı
gerçekleştirilir, böylece aramaların doğal akışında olması sağlanır.
Half Duplex (Yarı Çift Yönlü)Bir istasyon veri yollarken diğer istasyonun sadece veri almasına izin veren iletişim
türüdür. Yarı çift yönlü iletişimde cihazlar çift yönlü veri gönderip alabilirler; fakat bunu eş zamanlı olarak yapamazlar.
Birden fazla istasyon aynı anda veri göndermeye çalıştığı zaman Ethernet protokolü devreye girerek çakışmayı önler.
Walkie-talkie (Bas-konuş) cihazlar yarı çift yönlü iletişime iyi birer örnektir.
Page |8
Cell Load Reshuffling (LDR) Algorithm ve Cell Overload Congestion Control Algorithm
Parametreleri ve Recommend Değerleri.
Category
Parameter Name
UlLdrBERateReductionRabNum
Parameter Descriptiom
Number of Users
Processed by
Uplink/Downlink LDR
Action
Number of RABs selected
in a UL LDR uncontrolled
real-time traffic QoS renegotiation.
Number of RABs selected
in a UL LDR AMR traffic
rate reduction.
Number of RABs selected
in a DL LDR BE traffic
rate reduction
Number of RABs selected
in a UL LDR uncontrolled
real-time traffic QoS renegotiation.
Number of RABs selected
in a DL LDR AMR traffic
rate reduction
UL or DL Inter-frequency
cell load handover load
space threshold
RNC Values
1
UL or DL Inter-Frequency
cell load handover
maximum bound width
20000
NBMLdcAlgoSwitch(ULOLC/DLOLC)
Uplink/Downlink OLC
Algorithm Switch
off
OlcPeriodTimerLen
OLC period timer length
3s
UlOlcTrigThd,DlOlcTrigThd,UlOlcRelThd,DlOlcRelThd
Uplink or Downlink OLC
Trigger Threshold and
Release Threshold
UlOlcTrigThd:95%
UlLdrPsRTQosRenegRabNum
UlLdrAMRRateReductionRabNum
DlLdrBERateReductionRabNum
Cell Load
Reshuffling (LDR)
Algorithm
Parameters
DlLdrPsRTQosRenegRabNum
DlLdrAMRRateReductionRabNum
UlInterFreqHoCellLoadSpaceThd
1
1
1
1
1
20%
DlInterFreqHoCellLoadSpaceThd
UlInterFreqHoBWThd
DlInterFreqHoBWThd
DlOlcTrigThd:95%
UlOlcRelThd:85%
Cell Overload
Congestion Control
Algorithm
UlOlcFTFRstrctTimes/DlOlcFTFRstrctTimes
Uplink or Downlink OLC
Fast TF Restriction Time
UlOlcFTFRstrctRabNum/DlOlcFTFRstrctRabNum
Uplink or Downlink OLC
Fast TF Restrict RAB
Number
RateRstrctTimerLen,RateRecoverTimerLen
OLC fast TF restrict data
rate restrict timer length
and recover timer length
DlOlcRelThd:85%
3
3
RateRstrctTimerLen:3000(3s)
RateRecoverTimerLen:5000(5s)
RateRstrctCoef
OLC fast TF restrict data
rate restrict coefficient
UlOlcTraffRelRabNum/DlOlcTraffRelRabNum
Uplink or Downlink
Release RABs Number
68%
0
Cell Selection , Handover , Compressed mode parametre ve Recommend değerleri.. aşağıdaki
parametre önerileri şehrin coğrafi yapısı , carrierlar arasında access stratejisi , trafik loadu ,
optimizasyoncunun görüşü ve analiz sonuçlarına göre değişiklik gösterebilen , kullanıcı tarafından
değişiklikler yapılmış olan değerlerdir.. Bu nedenle operatörden operatöre , şehirden şehire , sektörden
sektöre farklılık gösterebilir..
Page |9
Category
Intra-Frequency
Handover Parameters
Coverage-Based InterRAT Handover
Parameter Name
IntraRelThdFor1ACS
IntraRelThdFor1APS
IntraRelThdFor1BCS
IntraRelThdFor1BPS
IntraAblThdFor1FEcNo
IntraAblThdFor1FRSCP
TrigTime1A
TrigTime1B
TrigTime1C
TrigTime1D
TrigTime1F
SHOQualmin
Parameter Descriptiom
The CS service relative threshold of the event 1A
The PS service relative threshold of the event 1A
The CS service relative threshold of the event 1B
The PS service relative threshold of the event 1B
The absolute EcNo threshold of the event 1F
The absolute RSCP threshold of the event 1F
1A event trigger
1B event trigger
1C event trigger
1D event trigger
1F event trigger
Upon reception of event 1A, 1C, or 1D, the system
adds the event to the active set only when the
CPICH Ec/No value of the handover destination cell
is higher than this threshold.
Current Values
CellIndividalOffset
InterRATReportMode
MeasQuantityOf2D2F
Cell Individial offset
IRAT measurement report mode
Measurement quantity used in coverage-based
inter-RAT measurement
Hystfor2D
The value of this parameter is relevant to the slow
fading characteristic
Hystfor2F
HystforInterRAT
Hysteresis value for the event 2F
Hysteresis value for inter-RAT measurement
periodical reports
TrigTime2D
TrigTime2F
InterRATCSThd2DEcN0
Time delay to trigger the event 2D
Time delay to trigger the event 2F
Threshold to trigger inter-RAT measurement with
measurement quantity of Ec/No for CS domain
services
InterRATCSThd2FEcN0
Threshold to stop inter-RAT measurement with
measurement quantity of Ec/No for CS domain
services
InterRATR99PsThd2DEcN0
Threshold to trigger inter-RAT measurement with
measurement quantity of Ec/No for PS R99 domain
services
InterRATR99PsThd2FEcN0
Threshold to stop inter-RAT measurement with
measurement quantity of Ec/No for PS R99 domain
services
InterRATHThd2DEcN0
Threshold to start inter-RAT measurement with
measurement quantity of Ec/No for HSDPA domain
services
InterRATCSThd2DRSCP
Threshold to trigger inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for CS domain
services
InterRATCSThd2FRSCP
Threshold to stop inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for CS domain
services
InterRATR99PsThd2DRSCP
Threshold to trigger inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for PS R99 domain
services
InterRATHThd2DRSCP
Threshold to triger inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for HSDPA domain
services
InterRATR99PsThd2FRSCP
Threshold to stop inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for PS R99 domain
services
InterRATHThd2FRSCP
Threshold to stop inter-RAT measurement with
measurement quantity of RSCP for HSDPA domain
services
InterRATCovHOCSThd
Quality requirement for the inter-RAT cell during an
inter-RAT handover with CS domain services
16
PenaltyTimeforInterRATHO
Penalty timer length after an inter-RAT handover
failure
30
6
6
12
12
-24
NC
320
640
640
640
640
-24
0
PERIODICAL_REPORTING
Both
2
2
0
320
1280
-14
-11
-15
-12
-15
-100
-95
-100
-100
-95
-95
P a g e | 10
Compressed Mode
Paramters
InterRATPingPongHyst
DeltaCFN
Inter-RAT PingPong Hyst
In order that the UE and NodeB can start CM
simultaneously, the user should predetermine the
time difference between Compressed Mode (CM)
start time and current time
DlSFTurnPoint
When the downlink spreading factor is greater than
or equal to this parameter value, the SF/2 approach
will be preferred. Otherwise, the high layer
scheduling will be preferred.
UlSFTurnPoint
When the Uplink spreading factor is greater than or
equal to this parameter value, the SF/2 approach
will be preferred. Otherwise, the high layer
scheduling will be preferred.
0
80
64
64
CmcfCellType
Cell Selection and
Reselection
WALKING_SPEED_AND_HOT_SPOT_CELL
NC
TRUE
TRUE
LimitCMDlSFThd
HsdpaCMPermissionInd
HsupaCMPermissionInd
Qqualmin
Dl SF threshold to limit CM
CM permission on HSDPA
CM permission on HSUPA
The minimum required quality level corresponding
to CPICH Ec/No
Qrxlevmin
The minimum required RX level corresponding to
CPICH RSCP
-107
IdleSintrasearch
A threshold for intra-frequency cell reselection in
idle mode
10
ConnSintrasearch
A threshold for intra-frequency cell reselection in
connect mode
SsearchRat
Treselections
A threshold for inter-RAT cell reselection
If the signal quality of a neighboring cell is better
than the serving cell during the specified time
IDLEQOFFSET2SN
Offset of cell CPICH Ec/No measurement value in
cell selection or reselection when the UE is in idle
mode
CONNQHYST2S
The hysteresis value in connect mode for serving
FDD cells in case the quality measurement for cell
selection and reselection is set to CPICH RSCP
QualMeas
ConnSintrasearch
Cell selection and reselection quality measure
A threshold for intra-frequency cell reselection in
connect mode.
-18
10
4
1
0
2
CPICH_ECNO
10
Yukarıda bahsedilen problemler doğrultusunda Drive Test Ekran görüntüler ve Layer3 mesajları ;
Cellerde cong problem varsa Drive test toolunda aşağıdaki görüntü elde edilir ve Layer 3 mesajları alınır..
P a g e | 11
Sahada yüksek interference varsa Drive test toolunda aşağıdaki görüntü elde edilir ve layer 3 mesajları
alınır..
Pilot Pollution varsa aşağıdaki ekran görüntüsü ve Layer3 mesajları alınır..
Dominance problem varsa aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir ve layer 3 mesajları görüntülenir..
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Create flashcards