Uploaded by murat english

6.01 - Üslü İfadeler Testi

advertisement
sınıf
6.
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
B) 45
C) 54
4. Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri
diğerlerinden farklıdır?
D) 55
A) 28
2. 32 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) 2.2.2
D) 3.3.3
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 54 ifadesinde 5’e taban, 4’e üs veya kuvvet denir.
B) Her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir.
C) 1’in doğal sayı kuvvetleri 1’e eşittir.
D) Üssü 1 olan doğal sayının değeri 1’e eşittir.
2018 - 2019 © Matematik, Matematikçiler’den Öğrenilir...
B) 44
C) 83
D) 162
5. 21 + 22 + 23
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
www.matematikciler.com
A) 3.2
C) 3.3
KAZANIM TESTİ
www.matematikciler.com
1. 4.4.4.4.4 çarpımının üslü ifade olarak yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 44
1
Üslü İfadeler
A) 12
B) 14
C) 32
D) 64
6. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) 24 > 23
C) 52 > 25
B) 43 > 42
D) 33 > 42
Konu Anlatımları, Testler, Çalışma Kağıtları ve dahası...
1
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
www.matematikciler.com
Üslü İfadeler
10. 10 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
7. I. 23 = 32
II. 105 ’in değeri 6 basamaklı bir doğal sayıdır.
III. 22 + 22 = 42
A) 1011
B) 1010
C) 109
D) 108
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve II
B) II ve III
D) I, II, III
8. On milyon sayısının 10’un kuvveti olarak yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10
B) 10
5
C) 10
6
D) 10
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
7
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
www.matematikciler.com
4
11. 03 + 12 + 23 + 31
9. 34 − 24
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 65
CEV
ANA AP
H TA
RI
B) 56
C) 32
D) 4
Cevap anahtarı için karekodu okutun
veya internet sitemizi ziyaret edin...
12. 12 tane 4’ün çarpımı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) 12.4
B) 124
C) 412
D) 34
www.matematikciler.com
2
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Pastoralists

20 Cards

Gastroenterology

37 Cards

Create flashcards