Uploaded by hannahpaula11

Pagsasanay Magbasa

advertisement
Pagsasanay Magbasa.
Pagsasanay Magbasa.
ba
be
bi
bo
bu
ba
be
bi
bo
bu
ab
eb
ib
ob
ub
ab
eb
ib
ob
ub
bao
ube
ubo
buo
iba
bao
ube
ubo
buo
iba
baba
bibi
bibo
aba
abo
baba
bibi
bibo
aba
abo
Remarks:
Remarks:
_____________________
Teacher Signature
Pagsasanay Magbasa.
_____________________
Teacher Signature
Pagsasanay Magbasa.
ba
be
bi
bo
bu
ba
be
bi
bo
bu
ab
eb
ib
ob
ub
ab
eb
ib
ob
ub
bao
ube
ubo
buo
iba
bao
ube
ubo
buo
iba
baba
bibi
bibo
aba
abo
baba
bibi
bibo
aba
abo
Remarks:
Remarks:
_____________________
Teacher Signature
Pagsasanay Magbasa.
_____________________
Teacher Signature
Pagsasanay Magbasa.
ba
be
bi
bo
bu
ba
be
bi
bo
bu
ab
eb
ib
ob
ub
ab
eb
ib
ob
ub
bao
ube
ubo
buo
iba
bao
ube
ubo
buo
iba
baba
bibi
bibo
aba
abo
baba
bibi
bibo
aba
abo
Remarks:
Remarks:
_____________________
Teacher Signature
_____________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
da
de
di
do
du
da
de
di
do
du
ad
ed
id
od
ud
ad
ed
id
od
ud
da ti
di to
du lo
da la
da ti
di to
du lo
da la
sa id
tu od
ub od
u od
sa id
tu od
ub od
u od
Remarks:
Remarks:
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
da
de
di
do
du
da
de
di
do
du
ad
ed
id
od
ud
ad
ed
id
od
ud
da ti
di to
du lo
da la
da ti
di to
du lo
da la
sa id
tu od
ub od
u od
sa id
tu od
ub od
u od
Remarks:
Remarks:
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
da
de
di
do
du
da
de
di
do
du
ad
ed
id
od
ud
ad
ed
id
od
ud
da ti
di to
du lo
da la
da ti
di to
du lo
da la
sa id
tu od
ub od
u od
sa id
tu od
ub od
u od
Remarks:
Remarks:
__________________
Teacher Signature
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
ga
ge
gi
go
gu
ga
ge
gi
go
gu
ag
eg
ig
og
ug
ag
eg
ig
og
ug
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga od
i log
giit
hu log
ga od
i log
giit
hu log
Remarks:
Remarks:
__________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
ga
ge
gi
go
gu
ga
ge
gi
go
gu
ag
eg
ig
og
ug
ag
eg
ig
og
ug
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga od
i log
giit
hu log
ga od
i log
giit
hu log
Remarks:
Remarks:
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
ga
ge
gi
go
gu
ga
ge
gi
go
gu
ag
eg
ig
og
ug
ag
eg
ig
og
ug
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga bi
gu lo
gu go
ga la
ga od
i log
giit
hu log
ga od
i log
giit
hu log
Remarks:
Remarks:
___________________
Teacher Signature
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
Ang at Ay
Ang at Ay
Ang bato ay dala ni dada.
Ang bato ay dala ni dada.
Ang guro ay dalaga.
Ang guro ay dalaga.
Buo ang ube.
Buo ang ube.
Remarks:
Remarks:
___________________
Teacher Signature
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
Ang at Ay
Ang at Ay
Ang bato ay dala ni dada.
Ang bato ay dala ni dada.
Ang guro ay dalaga.
Ang guro ay dalaga.
Buo ang ube.
Buo ang ube.
Remarks:
Remarks:
___________________
Teacher Signature
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
Ang at Ay
Ang at Ay
Ang bato ay dala ni dada.
Ang bato ay dala ni dada.
Ang guro ay dalaga.
Ang guro ay dalaga.
Buo ang ube.
Buo ang ube.
Remarks:
Remarks:
___________________
Teacher Signature
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
Pagsasanay:
ha
he
hi
ho
hu
ha
he
hi
ho
hu
hi
hu
he
ha
ho
hi
hu
he
ha
ho
ho
hi
ha
hu
he
ho
hi
ha
hu
he
ha ti
bu ho
hi ka
ha tid
bu hay
hikaw
hi ga
ha ti
hi gad ha tid
bu ho
hi ka
bu hay
hikaw
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
hi ga
hi gad
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
ha
he
hi
ho
hu
ha
he
hi
ho
hu
hi
hu
he
ha
ho
hi
hu
he
ha
ho
ho
hi
ha
hu
he
ho
hi
ha
hu
he
ha ti
bu ho
hi ka
ha tid
bu hay
hikaw
hi ga
ha ti
hi gad ha tid
bu ho
hi ka
bu hay
hikaw
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
hi ga
hi gad
___________________
Teacher Signature
Pagsasanay:
ha
he
hi
ho
hu
ha
he
hi
ho
hu
hi
hu
he
ha
ho
hi
hu
he
ha
ho
ho
hi
ha
hu
he
ho
hi
ha
hu
he
ha ti
bu ho
hi ka
ha tid
bu hay
hikaw
hi ga
ha ti
hi gad ha tid
___________________
Teacher Signature
bu ho
hi ka
bu hay
hikaw
hi ga
hi gad
___________________
Teacher Signature
Download
Random flashcards
Radiobiology

39 Cards

Radioactivity

30 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards