Uploaded by loezje

Samenvatting Bad company

advertisement
Boek Bad company
Belangrijke gegevens
Schrijfster: Catherine Macphail
Hoofdpersoon: Lissa Blythe
Samenvatting
Voordat Lissa's vader in de gevangenis terecht was gekomen was Lissa's leven
perfect. Ze waren rijk, Lissa had een leuk clubje vriendinnen en iedereen
accepteerde haar op school. Sinds haar vader in de gevangenis zit durft Lissa niet
meer met haar vriendinnen om te gaan omdat ze bang is dat ze maar uit medelijden
met haar omgaan. Ze is erg boos op haar vader dat hij haar al het moois heeft
afgenomen. Om die reden noemt ze haar vader J.B. Daarnaast heeft ze iedere dag
ruzie met haar klasgenoot Ralph Aird, waarvan zijn vader ook in de gevangenis zit
waar de vader van Lissa in zit. Ralph pest haar, omdat haar vader in de gevangenis
zit. Lissa had iedereen op school verteld dat haar vader een grote misdadiger was.
Door de vader van Ralph, wist Ralph iedereen op school te vertellen dat Lissa
gelogen had en dat haar vader niks voorstelde in de gevangenis.
Niks lijkt goed te gaan in haar leven en ze begint daarom een dagboek bij te houden
om haar gevoelens te uiten, omdat ze het niemand goed kan delen.
Wanneer het lijkt alsof Lissa's leven niet slechter kan worden, komt er bericht dat
haar vader eindelijk uit de gevangenis mag. Het hele gezin is blij, maar Lissa blijft erg
boos op haar vader. Haar dagboek wordt steeds meer een toevluchtsoord. Totdat er
een nieuwe meisje in haar klas komt, genaamd Diana Connell. Diana en Lissa
worden meteen beste vriendinnen. Diana begrijpt alles wat Lissa zegt en steunt haar
de hele tijd. Wanneer Lissa gepest wordt, komt Diana altijd met plannetjes om haar
te beschermen of om voor haar op te komen. Echter is Diana vaak zo bot dat het in
sommige gevallen gebeurt dat Lissa en Diana de pestkoppen worden in plaats van
de gepeste. Hierdoor krijgen zij nog meer problemen met Murdo (bijnaam voor Mr
Murdoch) maar dit vindt Lissa niet erg, omdat ze samen met Diana is.
Ondertussen is Lissa's vader al terug uit de gevangenis. Ze kan hem niet vergeven
voor wat hij heeft gedaan en is boos op haar moeder dat zij hem zo snel vergeeft en
nog zo verliefd op hem is. Hoewel ze niet veel geld hadden, hadden ze eindelijk een
rustig en goed leven sinds hij in de gevangenis zat.
Wanneer Lissa ziet dat haar vader wel zijn best doet en zij besluit voorzichtig
toenadering te zoeken, vangt zij een telefoongesprek op die haar vader stiekem aan
het voeren is. Ze vermoedt dat hij dit telefoongesprek met zijn ex-werkgever Magnus
Pierce aan het voeren is. Door Magnus Pierce is haar vader in de gevangenis terecht
gekomen. Hij waste geld wit voor Magnus Pierce. Haar vader heeft nooit aan de
politie willen vertellen voor wie hij geld wit waste.
Doordat Lissa dit opvangt, is ze meteen weer erg boos op haar vader.
J.B. probeert een baan te vinden, maar dit lukt niet. Uiteindelijk kan hij vakkenvullen
in een supermarkt en krijgt hij een baantje bij de hamburgertent Burgers A GoGo.
Op een dag gaan Diane en Lissa naar die hamburgertent en daar treffen ze zowel
Ralph als Lissa's vader aan. Lissa schaamt zich dood en wordt erdoor gepest door
Ralph. Vervolgens besluit Diane dat Ralph een lesje geleerd moet worden. Ze vindt
dat Lissa wraak op Ralph moet nemen door zijn kunstwerk, dat hij voor een wedstrijd
aan het maken is, te verknippen. Lissa twijfelt eerst, maar Diane is zo overtuigend en
dwingend dat ze het toch doet. Sindsdien voelt ze zich erg schuldig en heeft ze het
gevoel dat Murdo door heeft wat er aan de hand is. Ook is Ralph er zo erg door
gedeprimeerd dat het lijkt alsof het nooit meer goed met hem zal komen. Lissa stelt
aan Diane voor om het op te biechten, maar Diane verbiedt haar om het te vertellen
omdat ze dan allebei de dupe zijn. Lissa ziet dan voor het eerst een kant van Diane
die ze niet zo leuk vindt.
Wanneer Lissa na een schooldag thuiskomt, vindt ze haar vader in haar slaapkamer.
Hij is erg geschrokken, want hij heeft haar dagboek gelezen. Hij hoopte op die
manier wat meer duidelijkheid te krijgen waarom Lissa zo boos op hem is. In plaats
daarvan heeft hij gelezen dat ze het kunstwerk van Ralph vernield heeft en dat Lissa
is veranderd in een vervelend meisje. Hij is geschokt en dwingt haar het de volgende
dag op school op te biechten.
J.B. gaat mee om Lissa te ondersteunen, ondanks dat hij eigenlijk een
sollicitatiegesprek had. Ondanks dat Murdo het niet gelooft dat Lissa het kunstwerk
alleen vernield heeft, houdt Lissa vol dat ze het alleen gedaan heeft. Ze wordt voor
een week geschorst. Als ze op school Diane tegenkomt, denkt Diane dat Lissa haar
erbij heeft gelapt en wil dan geen vriendinnen meer zijn.
Als Lissa na een week weer naar school gaat, wordt ze bij de ingang opgewacht door
de leerlingen. Ze zeggen geen woord tegen haar, maar bekogelen haar met rottend
eten. Ze rent naar de wc, waar Diane ook komt. Diane weet dan dat Lissa haar er
niet bij gelapt heeft en is niet meer boos. Dat zorgt dat Lissa zich weer goed voelt.
Wanneer Murdo vol trots in de klas vertelt dat Ralph is uitgekozen om een logo te
ontwerpen, maakt Diane een rotopmerking. Hierdoor wordt Diane door Murdo voor
de klas voor gek gezet en moet ze nablijven. Diane is zo boos op Murdo dat ze
wraak gaat nemen. Ze zegt dat met zo’n felheid dat Lissa er bang van wordt.
De volgende morgen belt Diane Lissa op met de vraag of ze Diane wil steunen en
hangt dan op.
Als Lissa op school komt, moet ze meteen naar de directeur. In het kantoor zitten de
directeur, Murdo, de vader van Diane en Diane zelf. Diane heeft haar handen in het
verband en speelt dat ze overstuur is. Diane heeft verzonnen dat Murdo haar handen
op tafel heeft laten leggen zodat hij de klep van de tafel hard op haar handen heeft
laten slaan. Ook zegt Diane dat Murdo de pik op haar had. Diane zegt dat Lissa alles
gezien heeft. Wanneer er aan Lissa gevraagd wordt of ze alles gezien heeft, zegt ze
dat dat klopt.
Ondanks dat de directeur twijfelt aan het verhaal, moet hij Murdo schorsen. Murdo's
carrière als leerkracht staat hierdoor op het spel en de enige manier om hier uit te
komen is dat Lissa vertelt dat Diane ongelijk heeft en dat ze ook mee deed met het
verknippen van Ralphs kunstwerk. Lissa houdt haar mond dicht.
De volgende dag beseft Lissa wat ze gedaan heeft. Ze heeft ervoor gezorgd dat
Murdo, de beste leerkracht van school, misschien wel nooit meer les mag geven. Ze
ziet in dat Diane en Magnus Pierce overeenkomsten hebben, ze willen allebei bij
anderen het leven te verwoesten. Lissa besluit het recht te zetten. Ze gaat eerst naar
het kantoor van Magnus Pierce om te vragen of hij haar vader met rust wil laten. Dit
is ook de eerste keer dat ze hem weer ‘dad’ noemt. Wanneer ze in het kantoor aan
Magnus Pierce vraagt of hij haar vader met rust wil laten, weet hij dat de vader van
Lissa met anderen aan het praten is en neemt Lissa gevangen.
Hij laat haar vader door zijn medewerkers ophalen. Enkele minuten nadat haar vader
binnen is gebracht, vallen politieagenten binnen. Ze worden gered door de politie en
Magnus Pierce wordt gearresteerd. Het blijkt achteraf dat haar vader in het geheim
contact had met de politie om te vertellen wat hij moest doen voor Magnus Pierce.
Hij had dit niet aan Lissa verteld omdat het gevaarlijk was en er veel op het spel
stond. Lissa is opgelucht dat Magnus Pierce is opgepakt, maar haar vader niet. Hij
weet dat Magnus Pierce weer snel vrijgelaten wordt en daarna gaat proberen ervoor
te zorgen dat de vader van Lissa nooit meer aan anderen kan vertellen wat hij
precies voor Magnus Pierce heeft gedaan.
`
Een aantal dagen later wordt bekend dat Magnus Pierce na zijn vrijlating door een
van zijn vijanden is vermoord, omdat Magnus teveel wist. Nu is de vader van Lissa
wel opgelucht en blij. Hij kan nu echt een nieuwe start maken zonder in angst te
moeten leven.
Lissa gaat naar school om op te biechten dat Diane gelogen heeft over dat Murdo
haar mishandeld zou hebben. Murdo is trots op Lissa dat ze tegen Dianne durfde op
te staan en geeft aan dat het voor hem zo klaar is. De directeur is het daar niet mee
eens en schorst Lissa voor een week.
Diane is niet meer welkom op school en Adler Academy beëindigt de gesprekken
ook. Diane zal dus op zoek moeten naar een andere school. Ze wil geen vriendinnen
meer zijn met Lissa. Lissa heeft nog geprobeerd om Diane te bellen om uit te leggen
waarom ze eerlijk is geweest, maar Diane wil geen contact meer. Lissa ziet in dat
Diane een naar meisje is.
Op school wordt ze met applaus ontvangen, omdat ze eerlijk durfde te zijn. Ook gaat
ze voorzichtig weer om met haar oude vriendinnen. Misschien dat ze weer
vriendinnen kunnen worden. Ralph is weer opnieuw begonnen met zijn collage en
Lissa gaat hem helpen. Ze ziet in dat hij toch best wel leuk is.
Download
Random flashcards
Marketing

46 Cards

African nomads

18 Cards

Ethnology

14 Cards

Gastroenterology

37 Cards

Create flashcards