Giới thiệu cân điện tử Hoa sen vàng website 2019

advertisement

T
H
M Ộ T
I
Ế
T
C Ô N G
Đ I Ệ N P TH Ử
Ụ C
 Ứ N G
C H Í N H
S Á C H
B
T Ư
T Y
V Ụ
Ị
Đ
V Ấ N
S I Ê U
D Ụ N G
B Ả O
O
L
C Â N
T H Ị
V À
 S Ả N
M Ậ T
T H Ô N G
Ư
Ờ
Đ I Ệ N
S Ả N
N
T Ử
G
,
V À
C
Â
N
Đ
I
C U N GG I CẢ ẤI P P H
G Á
I ẢP I
Ệ
C PÂ
X U Ấ T
P H Ẩ M
 T I N
T Ứ C
T I N
Chính sách bảo mật thông tin của Công ty Hoa sen vàng Cân điện tử - thiết bị đo lường Hoa sen vàng ra chính sách nhằm thể
hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Dưới đây là
những chính sách bảo mật mà mà Hoa sen vàng sử dụng...
G I Ả I
P H Á P
T H I Ế T
B Ị
Đ O
L Ư Ờ N G
N H Ậ
Đo lường là sự so sánh đại lượng chưa biết (đại lượng đo) với đại lượng được chuẩn hóa (đại lượng mẫu hoặc đại
lượng chuẩn). Như vậy công việc đo lường là nối thiết bị đo vào hệ thống được khảo sát, kết quả đo các đại lượng cần
thiết thu được trên thiết bị đo. Trong thực tế khó xác định trị số thực các đại lượng đo. Vì vậy trị số được đo cho bởi thiết
bị đo được gọi là trị số tin cậy được. Bất kỳ đại lượng đo nào cũng bị ảnh hưởng nhiều thông số. Do đó kết quả đo ít khi
phản ánh đúng trị số tin cậy được. Có những hệ số ảnh hưởng trong đo lường liên quan đến thiết bị đo và những hệ số
khác liên quan đến người sử dụng thiết bị đo. Đo lường Hoa sen vàng Độ chính xác của thiết bị đo được diễn tả bởi hình
thức sai số.
M E A S U R E M E N T
E Q U I P M E N T
S O L U T I O
Đo lường trọng lượng điện tử là hoạt động thiết lập chính xác, sử dụng chuẩn đo lường, đơn vị đo; kiểm định, hiệu
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; kiểm định mẫu, hiệu chuẩn mẫu, thử nghiệm chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh,
nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; thực hiện phép đo. Chính vì thế Thiết bị đo
lường Hoa sen vàng, đo lường là một lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong mọi lĩnh vực từ công nghiệp sản
xuất và liên quan mật thiết đến đời sống ...

T Ì M
H I Ể U
T
X E M
P H Ụ
C Á C
S Ả N
P H Ẩ M
K I Ệ N
Phụ kiện cân điện tử, thay thế sửa chữa và bào hành
Đ O
L Ư Ờ N G
T I Ê U
B I
Q U Ả
C Â N
Quả cân chuẩn chính xác theo TCVN cấp chính xác III
Đ Ầ U
C Â N
Đầu hiển thị cân Indicator chính xác và tốc độ truyền cao
C Ả M
B I Ế N
T Ả I
Cảm biến tải Loadcell từ 50 gram đến 300 tấn, kiểu dáng đa dạng
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ PHỤ KIỆN
G I Ả I
P H Á P
C Â N
T R Ọ N G
L Ư Ợ N G
C H Ỉ
S Ố
C Â N
C H I
T I Ế T .
Như đã biết Cân điện tử là thiết bị dùng để xác định trọng lượng hay cân nặng của vật thể hay mặt hàng để phân tích đo
đạt, kiểm tra hoặc buôn bán, cân để biết khối lượ ng và quy ra giá trị của sản phẩm đó. Cân điện tử Hoa sen vàng cũng là
một thiết bị điện tử sử dụng mạch điện tử, màn hình điện tử và nguồn cung cấp sử dụng có thể là pin axit chì, nguồn điện
xoay chiều AC~220V, hoặc bộ biến nguồn (DC adapter).
F U L L
P O W E R
W E I G H I N G
S O L U T I O N S
A N D
B A L A N C E .
Cấu tạo chính cho các loại Cân điện tử gồm có các bộ phận chính - Cảm biến tải - Loadcell, Đầu hiển thị số trọng lượng
điện tử dùng để xử lý các tín hiệu và thông tin từ Load cell đưa về thông qua dây truyền tín hiệu, trong cấu tạo của đầu cân
có một bản mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự (analog) sang tín hiệu số (digital). Vì vậy dễ dàng xác định đượ c khối lượ ng
của vật thể cần biết trọng lượng.

T Ì M
H I Ể U
T H Ê M
X E M
C Á C
N H À
S Ả N
X U Ấ T
T I Ê U
B I Ể U
A C L A S
R E T A I L
S C A L E
T R U N G
Q U Ố C
Cân điện tử Aclas - một hãng sản xuất từ Trung Quốc
O H A U S
W E I G H I N G
S C A L E
T R U N G
Cân điện tử Ohaus - một hãng sản xuất từ Trung Quốc
D I N I
A R G E O
W E I G H I N G
I T A L Y
Cân điện tử Dini Argeo - một hãng sản xuất từ Italy
Q U Ố C
C A S
R E T A I L
S C A L E
H À N
Q U Ố C
Cân điện tử CAS - một hãng sản xuất từ Hàn Quốc
CÂN ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ CÂN
Đ A
D Ạ N G
H Ó A
C Á C
S Ả N
P
Cân công nghiệp điện tử thường đượ c sản xuất để cân các loại hàng hoá có tải trọng từ 1 - 15.000 kilogram với khả năng
mở rộng này, cân công nghiệp hầu như bao quát các loại trọng lượng dù lớn hay bé, trong một hệ thống nếu kết hợp
nhiều cân có cùng cấp tải trọng sẽ nâng cao rất nhiều tải trọng lớn nhất cần biết (khả nằng này thường thấy qua trạm cân
xe tải, cân treo và cân bồn ...).
Cân công nghiệp có cấu tạo bền vững và rất chắc chắn, chịu đượ c sự va đập rất cao với mức độ quá tải cũng rất đa dạng
từ 100 ~ 500%. Khung cân đượ c tùy chủng loại có thể chế tạo bằng khung thép chịu lự c công nghiệp (hộp, thanh, V, I),
hoặc đúc nguyên liền khối (khung hợp kim nhôm, gang), hoặc với các loại chế tạo đắt tiền với vật liệu theo nhu cầu môi
trường sử dụng riêng như Inox 304/316. Hầu hết Cân công nghiệp Hoa sen vàng được sơn tĩnh điện để tránh bị oxi hoá
và ăn mòn, lớp sơn này khá dày và chắc chắn, lại có khả năng chịu ma sát tốt. Thông thường mặt cân được chế tạo từ
inox, dễ lau chùi và vệ sinh Inox bền với thời gian cho tuổi thọ lâu dài.
I N D U S T R I A L
W E I G H I N G
S C A L E
Tính ưu việt của các dòng cân công nghiệp phải kể đến là khả năng di động rất tốt, Nó sẵn sàng đến mọi nơi và không lo
sợ nguồn cấp điện (một số có sẵn bình Accu) lắp đặt rất nhanh và chỉ cần khởi động là có thể cân ngay, Tính ưu việt tiếp
theo là khả năng đáp ứng theo ứng dụng người dùng và lĩnh vực hoạt động sản xuất, nó rất đa dạng và nhiều lựa chọn
hoặc gộp nhiều lựa chọn cùng một lúc, Không còn là nỗi khó khăn nữa chỉ cần nói nhu cầu trình hoạt động, ngay sau đó là
S U
các giải pháp cân công nghiệp sẽ có để bạn lựa chọn đầu tư.

X E M
C Â N
C Á C
S Ả N
P H Ẩ M
B À N
Cân bàn điện tử công nghiệp, tải trọng từ 15kg - 1,5tấn
C Ô N G
T Ì M
H I Ể U
N G H I Ệ P
T
T I Ê U
C Â N
T R E O
Cân treo điện tử công nghiệp, tải trọng từ 200kg - 300tấn
C Â N
S À N
Cân sàn điện tử công nghiệp, tải trọng từ 250kg - 40tấn
C Â N
X E
T Ả I
Cân xe tải xách tay điện tử, tải trọng từ 10tấn - 120tấn
CÂN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ
G I Ả I
P H Á P
C Â N
I N
N H Ã N
-
N Ố I
M Ạ N G
-
C Â N
I N
H Ó A
Đ Ơ N .
Cân siêu thị hay một giải pháp cung cấp đến khách hàng rất thời thượng hiện nay, tính năng của cân siêu thị hoa sen vàng
chính là khả năng tính giá, in tem mã vạch và quản lý bằng phần mềm trên máy tính, kết nối với máy in và có thể nhớ
được rất nhiều tên mặt hàng, mã PLU, mã code. Cân siêu thị Hoa sen vàng cung cấp các giải pháp bán lẻ có các mức đầu
tư linh hoạt giúp người bán hàng quản lý hàng hoá dễ hơn, phục vụ khách hàng tốt nhất và nhanh nhất - giúp người mua
có thể quan sát tốt nhất và hoàn toàn an tâm về chính xác cũng như giá trị món hàng mình đã được cân.
B A R E C O D E
L A B E L
P R I T I N G
S C A L E S
A N D
P R I C E
C O M P U T I N G
Cấu tạo các loại Cân siêu thị điện tử cũng gồm có các bộ phận chính - Cảm biến tải, Đầu hiển thị số trọng lượng điện tử,
và quan trọng hơn hết đó là "trái tim" hệ thống, một bản mach điện tử tinh vi với nhiều tính năng đa dạng đã được lập trình
sẵn, kết hợp với một giao diện thân thiện với người sử dụng thông qua phần mềm cài đặt trên máy vi tính, Phần mềm dễ
sử dụng, dễ thao tác và hỗ trợ thiết lập bán hàng, báo cáo chi tiết, bảo mật thông tin và khả năng cập nhật dữ liệu, quản lý
thông minh từ xa (mạng Lan internet / Wan internet / Wireless).
Có thể kể ra vài loại sản phẩm thuộc họ này như: Cân siêu thị in nhãn decal, cân siêu thị in tem barcode, cân siêu thị in
phiếu bán hàng ... bên cạnh về chức năng còn có cấu tạo về hình dạng của chúng cũng rất phong phú như : (B) loại để
trên bàn có màn hình liền khối (P) loại để trên bàn có màn hình rời và trụ (H) loại chuyên treo trên trần hoặc cột ...

T Ì M
H I Ể U
T H Ê M
X E M
C Â N
S I Ê U
T H Ị
C Á C
S Ả N
P H Ẩ M
C A S
Cân in bare code, in nhãn nhiệt và kết nối Lan
S I Ê U
T H Ị
T I Ê U
B I
C Â N
I N
N H Ã N
A C L A S
Cân điện tử Aclas, cân in mã vạch, tính tiền tổng
C Â N
I N
H Ó A
Đ Ơ N
Cân tính giá in hóa đơn, in bill, máy in nhiệt tốc độ cao
C Â N
T Í N H
G I Á
Cân tính giá điện tử, nhập giá bằng tay, tính tổng giá mua chính xác
CÂN SIÊU THỊ ĐIỆN TỬ
C H O
C H Ấ T
L Ư Ợ N G
T Ố T
Cần biết trọng lượng chính xác nhất và sai số nhỏ nhất bạn không thể tìm đâu khác ngoài Cân kỹ thuật. Nó có thiết bị
đạt độ chính xác cấp II/III theo tiêu chuẩn OIML và đáp ứng theo Tiêu chuẩn đo lường của Việt Nam, Độ phân giải
nội/ngoại cao, đáp ứng tốc độ xử lý nhanh cho cả A/D và hiển thị số trên màn hình LCD/LED/VFD, Thiết kế chống bụi,
chống côn trùng, chống nhiễu, chống gió và chống ẩm, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường lên thiết bị, Người sử
dụng có thể lựa chọn các đơn vị cân trọng lượng khác nhau g,kg,lb,oz,t ... theo nhu cầu riêng và ứng dụng, Thiết kế theo
kiểu dáng công nghiệp và các thành phần chính có thể theo nhà sản xuất, như hầu hết cân kỹ thuật đều có tự trọng lượng
lớn nhằm mang đến độ ổn định và tráng rung lắc.
V
E L E C T R O N I C
P R E C I S I O N
B A L A N C E
Trong hầu hết các sản phẩm cân thì cân kỹ thuật điện tử có độ ổn định và chính xác rất đượ c sử dụng cân trong phòng thí
nghiệm, phân tích các loại hoá chất có sai số và khối lượng rất nhỏ. Các loại cân kỹ thuật còn ứng dụng để cân vàng bạc,
đá quý, đồ trang sức đắt tiền, nó cũng được cấp phép cho cân vàng cám và kim cương (xem thêm Thông Tư 22 - Bộ khoa
học và công nghệ) ngoài ra Cân kỹ thuật Hoa sen vàng áp dụng cho các môi trường công nghiệp kiểm tra trọng lượng của
các vật thể cần độ chính xác cao và khối lượng nhỏ.
Các thông số chính cho cân điện tử kỹ thuật gồm - Trọng lượng cân: 25g 50g 200~800g / 1kg, 2kg, 3~12kg - Độ chính
xác hay tạm gọi là khả năng đọc: 0.1g, 0.01g, 0.001g, 0.0001g, 0.00001g - Các nước sản xuất và hãng ưu tín trên thế giới
phải kể đến như: Cân kỹ thuật Sartorius - Đức / Cân kỹ thuật Mettler Toledo - Thụy sỹ / Cân kỹ thuật Shimadzu - Nhật bản
/ Cân kỹ thuật AND - Nhật bản / Cân kỹ thuật Vibra - Nhật bản / Cân kỹ thuật Ohaus - Trung quốc và Mỹ .., ngoài các mặt
hàng phổ biến còn có các đại diện đến từ Châu âu, Ấn độ và Đài loan ...

X E M
C Â N
S Ấ Y
C Á C
S Ả N
P H Ẩ M
Ẩ M
Cân điện tử sấy ẩm cho ngũ cốc và các loại bột
C Â N
K Ỹ
T Ì M
H I Ể U
T H U Ậ T
T
T I Ê U
C Â N
T I Ể U
L Y
Cân điện tử tiểu ly đa dạng mẫu mã và tải trọng
C Â N
P H Â N
T Í C H
Cân điện tử phân tích siêu cấp Hàng Đức và Nhật Bản
C Â N
K Ỹ
T H U Ậ T
Cân điện tử kỹ thuật chính xác cấp 2 Nhật Bản, Hàn Quốc
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
T H I Ế T
B Ị
Đ O
L Ư Ờ N G
Đ Ạ T
C H U Ẩ N
V À
H Ợ P
Q U Y
A T E X
C H Â U
Bạn liên tục tìm cách để cải thiện an toàn cho thiết bị, sức khỏe công nhân và tiêu chuẩn môi trường theo chuẩn quốc tế,
trong khi phấn đấu để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm? - Với các giải pháp Cân chống cháy nổ điện tử của Hoa
sen vàng cho khu vực nguy hiểm, các thành phần cấu tạo thành một tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế (Atex cert). Lựa chọn
của chúng tôi về hệ thống cân an toàn nội bao gồm cân thông dụng, đầu hiển thị cân và các phụ kiện, mô-đun theo trọng
lượng cảm biến tải nhiều kích cỡ, hình dạng và chức năng. Cân điện tử chống cháy nổ đầy đủ an toàn được đảm bảo
với các thiết bị đã được phê duyệt trên toàn cầu cho các môi trường nổ phân loại là Zone 1 và 21, hoặc Division 1 và Zone
2 và 22, hoặc Division 2.
H A Z A R D O U S
A R E A
W E I G H I N G
S C A L E S
A N D
A T E X
S O L U T I O N
Tất cả các giải pháp cân trọng lượng có phòng chống cháy nổ và an toàn có thể được tích hợp cụ thể vào hệ thống hoặc
sản phẩm của bạn để tăng năng suất của bạn và và đáp ứng yêu cầu của bạn về chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Với các
giải pháp an toàn hoàn chỉnh từ Cân chống cháy nổ Hoa sen vàng, bạn có thể tăng năng suất và tăng chất lượng sản
phẩm trong khi vẫn giữ nơi làm việc của bạn an toàn theo tiêu chuẩn Châu Âu ... các thiết bị chính tuân thủ theo một
chứng chỉ (Atex) và đây là một thay đổi hoàn toàn có lợi mọi mặt cho công việc và nhà máy của bạn, chi phí và khoản đầu
tư ban đầu của bạn sẽ chia nhỏ lại và càng nhỏ lại cho các năm sử dụng và một đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn

T Ì M
H I Ể U
T H Ê M
X E M
Đ Ầ U
C Â N
C Á C
S Ả N
P H Ẩ M
A T E X
Đầu cân chống cháy nổ CAS theo chuẩn Hàn Quốc
C Â N
K Ỹ
T H U Ậ T
T I Ê U
Đ Ầ U
C Â N
A T E X
Đầu cân chống cháy nổ CAS theo chuẩn Hàn Quốc
C Â N
T R E O
A T E X
Cân treo chống cháy nổ Ex của hãng Dini Argeo theo chuẩn Atex
C Â N
T R E O
A T E X
Cân treo chống cháy nổ Ex của hãng Dini Argeo theo chuẩn Atex
CÂN CHỐNG CHÁY NỔ VÀ THIẾT BỊ
Các giải pháp về tổng thể cân điện tử chính hãng cũng như thiết bị đo lường chính hãng sẽ được tư vấn miễn phí, đội
kinh doanh và khảo sát sẽ lập phương án tối ưu hóa các trang thiết bị cho mọi ứng dụng một khi khách hàng có yêu cầu.
Ứ N G
D Ụ N G
T R O N G
S Ả N
X U Ấ T
Cân sản xuất trong nền công nghiệp 4.0 đầy những thách thức và yêu cầu sử dụng cao, cân và thiết bị đo lường
phải đáp ứng trong sản xuấ với mức độ cao về chính xác, khả năng vận hành liên tục, thời gian đáp ứng và chi phí
đầu tư ... "Industrie 4.0" kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số
giữa Công nghiệp, Kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.

T Ì M
Ứ N G
H I Ể U
D Ụ N G
G I Ả I
P H Á P
S Ả N
T R O N G
S I Ê U
T H Ị
X U Ấ T
B Á N
L Ẻ
Cân bán lẻ và hệ thống quản lý bán lẻ không chỉ đơn giản là tự động hóa các giao dịch hằng ngày, nó có thể – Tiết
kiệm chi phí – tiếp thị hiệu quả hơn – Tăng cường cơ hội thành công – Thấu hiểu khách hàng hơn – Một giải pháp
bán lẻ như thế nên bao gồm cân siêu thị điện tử và phần mềm chức năng, Hoa sen vàng có thể cung cấp và tư vấn
giải pháp cho các cửa hàng thực phẩm, chuỗi liên kết, và các siêu thị mini.

T Ì M
Ứ N G
H I Ể U
D Ụ N G
G I Ả I
C Ầ N
Đ Ộ
P H Á P
B Á N
C H Í N H
L Ẻ
X Á C
C A O
Ngày nay có nhiều loại thiết bị đo lường trọng lượng và hãng sản xuất cho lựa chọn hiển thị số đảm bảo độ chính
xác cao phù hợp với các tiêu chuẩn ISO, EX, HACCP, TCVN trong sản xuất và gia công tại các KCN và CCN. Tiêu
chí thao tác sử dụng dễ dàng, phù hợp với môi trường nhiệt độ ở Việt Nam được cung cấp bởi các hãng nổi tiếng
trên thế giới là yếu tố cần thiết khi tuyển chọn thiết bị đo hay thiết bị cân.

T Ì M
H I Ể U
G I Ả I
P H Á P
P H Â N
T Í C H
Ứ N G
D Ụ N G
T R O N G
K H U
V Ự C
N G U Y
H I Ể M
Trong trường hợp máy móc và trang thiết bị sản xuất, công nghệ sản xuất có chứa đựng những yếu tố nguy hiểm
(tạo các khu vực nguy hiểm, tồn tại bụi khí độc, hỗn hợp nổ, bức xạ có hại, điện áp nguy hiểm, ...) điều này gây ra
thiệt hại có thể thấy được cho doanh nghiệp và con người, Cân điện tử chống cháy nổ, thiết bị đo lường chống
cháy nổ, cân điện tử chống hóa chất độc hại, thiết bị phù hợp là giải pháp.

T Ì M
Ứ N G
H I Ể U
D Ụ N G
C H Ố N G
T H I Ế T
B Ị
C H Á Y
T H A Y
N Ổ
T H Ế
Hoa sen vàng cung cấp giải pháp cho các thiết bị đo lường có thể thay thế đồng bộ như cảm biến tải - load cell,
đầu hiển thị cân, thiết bị phụ có hoặc không có điều khiển ... nguồn gốc thiết bị và các thông số sản phẩm theo tiêu
chuẩn quốc gia (China/Taiwan/Korea/Japan/Italy) Giải pháp thiết bị thay thế giúp ích nhiều cho khách hàng lựa chọn
nguồn thiết bị chất lượng và trang bị công cụ tự bảo trì sản xuất

T Ì M
Ứ N G
H I Ể U
D Ụ N G
G I Ả I
T I Ê U
P H Á P
C H U Ẩ N
K I Ể M
Đ O
T R A
L Ư Ờ N G
Cung cấp giải pháp kết nối không dây cho cân điện tử, kết nối không dây cân và máy tính, kết nối không dây điều
khiển từ xa. Cung tiêu chuẩn đo lường và giải pháp phụ liệu như giấy cuộn cho máy in mã vạch siêu thị và sản
xuất, giấy cuộn in trọng lượng liên tục, cung cấp thiết bị sạc bình khô 6~12 volt, cung cấp bình khô các loại 6~12
volt, cung cấp các loại thiết bị kết nối theo cân điện tử chính hãng nhập khẩu theo yêu cầu.

T Ì M
H I Ể U
T I Ê U
C H U Ẩ N
Đ O
L Ư Ờ N G
Xem tất cả các
Ứ N G
E L E C T R O N I C
S C A L E S
&
D Ụ N G
C Â N
W E I G H I N G
V À
T H I Ế T
B Ị
B A L A N C E S
We carry an oversized choice of floor scales, lab scales, crane scales, launderette scales, pallet jack scales,
room scales, retail scales and then rather more. It does not matter what scale you"re craving for, you came to
the proper place! If you can?t realize what you would like, otherwise you want a custom scale, please offer at
VietNam this number (08) 3511-7799 .
Golden Lotus Supply Electronic Scales : Analytical/Lab,Baby Scales,Bathroom Scales,Calibration Weights,Checkweighing
Scales,Counting Scales,Crane Scales,Education Scales,Farmers Market,Fishing/Game,Food/Deli Scales,Floor
Scales,Industrial Scales,Jewelry Scales,Kitchen Scales,Legal for Trade,Medical Scales,Moisture Analyzers,Pallet Jack
Scales,Physician Scales,Retail Scales,Recycling Scales,Specialty Medical,Shipping Scales,Test Stands,Veterinary
Scales,Wheel Weighing Scales
As a revered leader within the scale trade, The quality scale for your work with Ohaus scales. From subtle
electronic digital laboratory scale, to exhausting operating, sturdy electronic bench scales and indicators for
shipping, industrial use, and warehouse, to the mechanical family of beam scales, as well as their known
Triple Beams, and their economical compact scales.
Professional analytical balances and advisement instrumentality from Sartorious: small balances with readability of zero.0001
milligrams, giant capability laboratory scales with capacities to sixty four,000 grams, wet analyzers, water detection systems,
explosion proof scales and explosion proof paint combination scales.
Mettler Toledo®"s Engineering Labs square measure authorised by numerous official establishments. Continuous quality
activity in our style and production processes ensures that something exploit our factories complies with these needs.
Dini Argeo has been producing floor scales, bench scales, investigating scales, pallet truck scales, medical
scales, crane scales, balance scales, animal/vet scales, food/deli scales, scale indicators, load cells etc... for
years. we tend to square measure engaged in building top quality advisement scales at nice low costs.
several of our product square measure NTEP , OIML ATEX approved. Quality is our 1st priority. We test, rerest and re-re-test our product throughout and once the assembly, and before we tend to ship your order. we tend to
additionally provide 24/7 over-the-phone service standing by for all of your wants.Dini Argeo boasts over one hundred years
of expertise within the space of advisement, batching and industrial automation. the corporate offers state of the art
technology, that guarantees the very best levels of exactitude, keeping to international standards.
Scales for retail, grocery, delicatessen, restaurant, industrial and general purpose applications.CAS has been
a frontrunner within the trade for his or her competitively priced retail scales. From delicatessencate CL-5000
and CL-5200P Label Printing Scales for grocery or deli, to the WW-series portion management scales for
eating house or edifice, to their heavy Industrial crane scales, CAS has the correct digital scale to fulfill your
specifications.
We ar happy to supply our customers AND Scales line of electronic digital scales for laboratory, industry, shipping and
general purpose applications - forever available, and forever at competitive costs. AND offers our customers the widest
variety of extremely accurate and reliable Analytical and Laboratory Scales.
Công ty chuyên doanh các loại cân công nghiệp điện tử, cân siêu thị điện tử và thiết bị phụ kiện đo lường phục vụ nhu cầu
cân đo trọng lượng chính xác, với dịch vụ bán hàng và bảo trì cân điện tử của chúng tôi hy vọng mang đến cho quý khách
sự tiện nghi, mức đầu tư hợp lý và đáp ứng nhanh nhất cho khách hàng ...

CÔNG TY TNHH HOA SEN VÀNG
Golde Lotus M.E.C
(Kinh doanh) 82/2/11 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
62/11 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (717301)

(028) 3511 7799

(028) 3898 1277

twitter.com/hoasenvang

facebook.com/hoasenvang
© 2018 Golden Lotus M.E.C. All rights reserved.
Design by: Công ty Hoa sen vàng
Licence under: Hoa sen vàng
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards