Uploaded by Nur Farhana Syafiqah

BAB 01a PIK (Konsep Tamadun)

advertisement
PENGENALAN ILMU
KETAMADUNAN
(KONSEP TAMADUN)
SKP2203
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
(TITAS)
Dr Hj. Ahmad Nasir Mohd Yusoff
03-8946 7255 / 013 9966057
[email protected]
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
PENGENALAN ILMU
KETAMADUNAN
Apa itu
tamadun?
Apakah asas
untuk
memahami
konsep
tamadun?
Apakah
penanda aras
pencapaian
sesuatu
tamadun?
Apakah
istilah bagi
tamadun?
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
DEFINISI &
TAKRIF
TAMADUN
TAKRIF
SEMASA
PENCAPAIAN
TINGGI DALAM S
&T
BAHASA ARAB
TAMADDUN MADDANA
MEMBUKA
BANDAR
&
MEMPERHALUS
BUDI PEKERTI
HADHARAH
KEADAAN
KEHIDUPAN
PADA TAHAP
MAJU
LAWAN
BADAWAH
&BADIYAH
TAMADUN
IBN KHALDUN (ABAD
KE-14)
ROSENTHAL
HADHARAH
‘UMRAN
KEHIDUPAN
SECARA MENETAP
SIFAT2 TAMADUN
Cth: KAWASAN
BINAAN
CIVILIZATION
URBANIZATION
SYIRAZI (TAMADUN)
PERBAHASAN SEJARAH KEILMUAN,
PERSOALAN KEKUASAAN,
PERADABAN, KEMAJUAN,
KEHEBATAN, KEMAKMURAN &
PERINDUSTRIAN & PEMBANGUNAN
KEMAJUAN
EKONOMI
MALEK BENNABI (TAMADUN)
KEMAJUAN DALAM PELBAGAI
KEHIDUPAN YANG MENCAPAI TAHAP
BIDANG
IDEAL
FARID WAJDI & MUHAMMAD ‘ABDUH (MADANIYYAH)
KEMAJUAN KEBENDAAN
KOTA SEBAGAI PUSAT PERADABAN
THAQAFAH
PENCAPAIAN SOSIO BUDAYA
TAKRIF
BAHASA TAMIL
BAHASA CINA
NAKARIKAM
WENG MING
NAKAR =
1. KOTA
2. SIMBOLIK PENJELMAAN
TUHAN PENCIPTA (SIVA)
IKAM = PEMBENTUKAN
BANDAR
TINGKAH LAKU, TUTUR KATA,
PERADABAN, KESOPANAN,
KEHALUSAN BUDI,
PERBANDARAN, JALINAN
PERSAHABATAN, PRIHATIN &
KASIH SAYANG
MING = CERAH, TERANG & BERCAHAYA
AMALAN TRADISI,
PEMIKIRAN YANG
BIJAKSANA,
PEMAHAMAN
YANG JELAS &
PERTUTURAN
SECARA TERBUKA
PERADABAN
BAHASA INGGERIS
(CIVILIZATION )
JURJI ZAYDAN
HORNBY &
PARNWELL
CIVITAS
CIVIS
THE PROGRESSIVE
ENGLISH
DICTIONARY
KEADAAN YANG
MAJU &
BERTAMADUN
PENCAPAIAN
HIDUP MANUSIA
DARIPADA
KEMUNDURAN
KEPADA
KEMAJUAN
DARCY RIBERIO
WILL DEORAND
REVOLUSI
BANDAR DENGAN
KEMAJUAN
SPIRITUAL &
MATERIAL
KEMAJUAN /
CIPTAAN BARU
UNTUK
MENYENANGKAN
& MEMUDAHKAN
HIDUP
BAHASA MELAYU
TAMADUN
PERADABAN
• TAHAP PEMIKIRAN
• TINGKAT KEMAJUAN
YANG TINGGI DENGAN
DALAM KEHIDUPAN
TARAF BUDAYA &
JASMANI DAN
TAHAP PEMIKIRAN
ROHANI
YANG HALUS
SYED MUHAMMAD
NAQUIB AL-ATTAS
• MENCAPAI TAHAP
KEHALUSAN
TATASUSILA &
KEBUDAYAAN YANG
LUHUR
• KETINGGIAN
PERIBADI & BUDI
PEKERTI
TAMADUN
PENCAPAIAN & KECEMERLANGAN MANUSIA DALAM SELURUH ASPEK
KEHIDUPAN
ELEMEN KEBENDAAN
SISTEM NILAI &
ESTETIKA
ELEMEN
KEROHANIAN
TAMADUN
PELOPOR
JURJI ZAYDAN
MAKSUD
MAKSUD YANG SAMA DENGAN
CIVILIZATION
KEADAAN HIDUP SESEORANG
BERMASYARAKAT YANG
BERTAMBAH MAJU KE HADAPAN.
PERISTILAHAN
TAMADUN
•
•
•
•
•
•
Umran
Hadharah
Madaniyyah
Tamadun
Civilization
Peradaban
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
PENGAJIAN
KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
Pengajian tamadun hubungkan semua
disiplin ilmu
Bersifat pengajian kontemporari tanpa
terikat dengan historiografi semata2
Pengajian ketamadunan berubah mengikut
perkembangan & pencapaian manusia
dalam kehidupan
Pengajian ketamadunan hidup & relevan
selagi manusia & kehidupan dunia wujud
Sejarah
Seni &
kesusasteraan
Sains &
Teknologi
Agama
Komponen
Tamadun
Kebudayaan
Falsafah
Sosiologi
Antropologi
SEJARAH
TAMADUN
PENGAJIAN
KETAMADUNAN
Teori
Konsep
Pengalaman
Ciri
Masa
Sifat
MENGAPA KITA PERLU
MEMPELAJARI TAMADUN?
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
MENGKAJI
FAKTOR2 &
KEMEROSOTAN
TAMADUN &
MASYARAKAT
MENGKAJI
BAGAIMANA
MANUSIA
MERANCANG
KEHIDUPAN &
BERJAYA BERADA
PADA TAHAP YANG
TINGGI
MEMPELAJARI
CARA BERTINDAK,
BERFIKIR KREATIF
& KRITIS
MEMAHAMI
PERSAMAAN &
PERBEZAAN
ANTARA
TAMADUN
MENGAPA?
KEPENTINGAN PENGAJIAN ILMU KETAMADUNAN
MENGENALI ISTILAH2 TERTENTU DALAM PENGAJIAN
KETAMADUNAN
MENGENALI CIRI2 MASYARAKAT BERTAMADUN
MEMBEZAKAN ANTARA MASYARAKAT BERTAMADUN & TIDAK
BERTAMADUN
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
CIRI-CIRI
TAMADUN
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
(IBN KHALDUN)
Kepakaran
dalam seni
Agama yang
kuat
Sistem
kenegaraan
yang
tersusun
Sistem
tulisan
yang tinggi
Kehidupan
bandar
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
(MAJ BEG)
Agama yang
rapi
Kesenian &
seni bina
Negara yang
tersusun
Sistem tulisan
yang maju
Sistem
undang2
Kehidupan
bandar
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
(WAN HASHIM)
CIRI-CIRI ASAS
KEHIDUPAN
MANUSIA
Sistem
perundangan
Kehidupan
bandar
Sistem
kepercayaan
& agama
Sistem
pemerintahan
& kerajaan
Pengkhususan
kerja
Tulisan
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
UNDANG2
Masyarakat bertingkah
laku baik, sopan &
halus budi pekerti
MAHDI
Kehidupan kota
Berharta & ada tempat
tinggal
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
Revolusi
industri
Revolusi
teknologi
Penciptaan
alatan
pertanian
Pengkhususan
kerja
Pertumbuhan
kota
DARCY
RIBERIO
Revolusi
pengairan
Revolusi
perdagangan
Revolusi
penternakan
Revolusi
teknologi
logam
CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM
(JURJI ZAYDAN)
Negara/politik
yang maju
Kesenian yang
halus
Bangunan yang
hebat
Ilmu yang tinggi
Bandar raya
Islam yang maju
Ekonomi yang
mantap
Susun lapis
masyarakat yang
teratur
Ciri-ciri Terpenting Tamadun
Beatty &
Johnson
•Kehidupan
kota & tulisan
Clyde Kluchohn
Edward Taylor
H. Morgan
• Ada kota,
berpenduduk
ramai, wujud
tulisan &
monumen
• Kelahiran
tulisan
• Kelahiran
tulisan
Sistem
organisasi &
institusi sosial
yang teratur
Bahasa
serumpun &
sistem tulisan
tersendiri
Peningkatan
daya reka
cipta
Peningkatan
kualiti
kehidupan
Penempatan
membentuk
kota
Sistem
perundangan
& sistem nilai
CIRI-CIRI
TAMADUN
Perkembangan
daya kreativiti
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
HUBUNGAN TAMADUN
DENGAN KEPERCAYAAN /
AGAMA
Kehidupan
bertamadun
Membentuk sistem,
cara hidup &
pandangan semesta
individu / masyarakat
Budi pekerti mulia
& moral tinggi
Kepercayaan /
agama
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN
KEPERCAYAAN / AGAMA
Tamadun2 dunia muncul kesan sistem kepercayaan &
kehidupan beragama masyarakat
Tamadun Cina
Tamadun Mesir
Tamadun India
Ada tamadun yang memisahkan agama daripada kehidupan
Tamadun Barat kontemporari
Ada tamadun yang mengumpulkan agama yang berbeza
sebagai pegangan masyarakat
Tamadun
Tamadun
Tamadun
Tamadun
Barat
Islam
India
Cina
• “Muslim civilization
was the product of
Muslim religion”
Ralph & Burns
Edward Sullivan
Hubungan Antara Islam &
Tamadun
• “Nevertheless, in the
case of the Arabs it
was a new religion
which undoubtedly
provided much of the
driving force behind
the development of
their civilization”
Pengaruh Agama Terhadap
Tamadun
1
2
Agama mempengaruhi
tamadun
Tamadun membentuk agama
(agama = kebudayaan)
Agama berkait rapat
dengan tamadun
Agama dan tamadun
terpisah
Cth: tarian Zapin (ArabParsi)
Cth: masyarakat
Eropah selepas
Renaisans
Pengaruh Agama Terhadap
Tamadun
Islam menolak pandangan sekular - agama dibentuk oleh
pembaharuan / tamadun
Pembaharuan dalam Islam dicorak oleh agama
Perkara yang tetap:
Aqidah
Perkara yang boleh
berubah:
Ibadat khusus Prinsip2
mu’amalat
Tamadun (akal + agama)
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN
BUDAYA
Tamadun adalah natijah penghayatan masyarakat
terhadap budaya yang tinggi
Budaya
• Tatacara manusia bertindak ke atas persekitaran
• Tingkah laku yang dipelajari manusia yang biasanya dianggap
sebagai tradisi & diperturunkan secara tidak langsung
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN
BUDAYA
Bentuk budaya yang
diwarisi sesuatu
masyarakat / bangsa
Budaya masyarakat
tinggi & terpuji
Adat, pakaian, tingkah
laku, nilai, dsb.
Kehidupan
bertamadun
Masyarakat berbudaya
tinggi
Kehalusan budi &
kesempurnaan moral
PERSAMAAN ANTARA
TAMADUN DAN BUDAYA
TAMADUN
BUDAYA
MENGANDUNGI ASPEK:
• MATERIAL
• MORAL (SPIRITUAL)
• ESTETIK
PERBEZAAN ANTARA
TAMADUN DAN BUDAYA
TAMADUN
BUDAYA
UNSUR KEKAL,
CTH: SISTEM SOSIAL – INDIA.
UNSUR BERUBAH,
CTH: PAKAIAN – CINA.
MELAMPAUI BATAS NEGARA
DAN WILAYAH, CTH: KONSEP
AGAMA.
LAZIMNYA DIKAITKAN
DENGAN NEGARA ATAU
WILAYAH,
CTH:
PAKAIAN – MUSLIM.
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN
BANGSA
Tamadun Islam
Tamadun
melangkaui batas
kebangsaan /
geografi
Tamadun Barat
Tamadun India & Tamadun
China dikaitkan dengan
bangsa masing2
Perbezaan
antara tamadun
dan bangsa:
Bangsa berkait
rapat dengan
sejarah, tradisi &
budaya kawasan
geografi tertentu
Bangsa Arab memiliki adat
& budaya tersendiri
Tamadun Melayu
dipengaruhi imej Melayu
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
DEFINISI DAN TAKRIFAN TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
vs SEJARAH TAMADUN
TAMADUN
MENGAPA MEMPELAJARI TAMADUN
CIRI2 TAMADUN
AGAMA
HUBUNGAN
BUDAYA
BANGSA
Download