Uploaded by clock nail

Office 2016 Kurulum

advertisement
1 - Varsa bilgisayarýnýzda eski office sürümünü kaldýrýn
2 - Office 2016 kurulumda özelleþtirme yapmaya izin vermiyor bu baðlamda ek bir program kullanýcaz (isteðe baðlýdýr)
3 - Kurulumda serial istemiyor
4 - Dosya türü iso olup daemon tools ile kurulum yapýcaz warezturkey sað menüden bulabilirsiniz
5 - iso dosyasýný daemon tools ile açýyorum
6 - Kurulumu özelleþtirmek istiyorsanýz ilgili programý kullanýyorsunuz. Ne var ne yok kursun istiyorsanýz isoyu daemon tools ile açtýktan sonra sanal sürücü içindeki setup dosyasýna týklayýn
7 - Benim bilgisayar 32 bit . Alt kýsýmdan dvd dalgasýný seçip sanal sürücüyü göstericem
8 - pro plus indirdim buradan istediklerimi seçiyorum. visio projecet indirenler þunlarý seçmeli
64 bit ise sisteminiz þunu seçiyorsunuz 9 - Kurulum baþlasýn. burasý biraz zaman alýcak klasik kurulum 10 - Kýsa bir mola 11 - Kurulum tamamdýr
12 - Aktivasyon yapýyor olucaz. Programý 1 kere açýn serial vs. sorucak o ekranda serial vs. girmiyorsunuz 13 - Varsa antivirüs vs. kapatýn ve aktivasyon iþlemini yapýn
14 - Dosyayý yönetici olarak çalýþtýrýn
aktivasyon tamamdýr
kontrol edelim
6 ayda 1 bu aktivasyon iþlemini yapmanýz yeterli. ek olarak crack vs. aramayýn zira yok. kmspico kullandýk, isteðe baðlý özelleþtirme aracý kullandýk.
bu kadar
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Radioactivity

30 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards