Uploaded by imdaramus

Rolul AMC

advertisement
Rolul
asistentilor medicali comunitari si a
mediatorilor sanitari
in activitatile de control a tuberculozei
Ce trebuie sa faca asistentul medical
comunitar/ mediatorul sanitar? (I)
o Sa participe la intalnirile programate de catre medicul
specialist: pneumolog sau medicul de familie
o Sa participe la identificarea suspectilor de tuberculoza
o Sa participe la efectuarea anchetei epidemiologice
o Sa tina legatura cu medicul de familie sau cu dispensarul TB
pentru ridicarea medicamentelor pentru pacientii de TB pe
care ii are in supraveghere
Ce trebuie sa faca asistentul medical
comunitar/ mediatorul sanitar? (II)
o Sa supravegheze administrarea tratamentului–sa sesizeze
eventualele reactii nedorite la administrarea tratamentului si sa
le comunice imediat medicului specialist
o Sa inregistreze administrarea fiecarei doze in fisa de tratament
o Sa predea fisa de tratament medicului pneumolog la incheierea
tratamentului
Ce trebuie sa faca asistentul medical comunitar/
mediatorul sanitar? (III)
oSa comunice imediat medicului de familie sau cabinetului de
pneumoftiziologie despre orice modificare survenita in
comportamentul pacientilor: lipsa de la domiciliu, refuzul
tratamentului etc.
oSa indrume pacientii pentru controalele periodice la
cabinetul medicului de familie sau Dispensarul TB
Ce trebuie sa faca asistentul medical comunitar/
mediatorul sanitar ? (IV)
oSa comunice imediat despre orice modificare survenita in
activitatea lor:
– indisponibilitate,
– absente temporare sau definitive, in vederea preluarii
sarcinilor acestuia de catre alte persoane.
Responsabilitati care revin Disp. TB in relatia cu
asistentii medicali comunitari/ mediatorii sanitari :
 Instruirea periodica a acestora
 Verificarea corectitudinii administrarii tratamentului, a
completarii fisei si a continuitatii DOT
 Identificarea si corectarea problemelor aparute inclusiv
reactiile adverse la tratament
 Discutii motivatoare cu acestia si cu pacientii
 Aprovizionarea acestora cu medicamente antituberculoase
 Planificarea controalelor periodice
Download
Random flashcards
Pastoralists

20 Cards

African nomads

18 Cards

Create flashcards