Uploaded by Svjetlana Brlas

Cijeli brojevi

advertisement
Cijeli brojevi – ponavljanje

U sljedećim zadacima umetni riječi tako da rečenica bude točna :
1.
2.
3.
4.
5.
Brojevi _________ od nule nazivaju se negativni brojevi.
Na brojevnom pravcu ________________ brojevi su smješteni desno od nule.
Na brojevnom pravcu -5 je smješten ________________od -7.
Pozitivni brojevi imaju ______________ predznak.
Skup pozitivnih brojeva , negativnih brojeva i __________ nazivamo skup
_________brojeva.
6. Skup cijelih brojeva označavamo _________ _______ _______ ____ .


Odredi istinitost sljedećih rečenica :
1. Svaki cijeli broj je i prirodan broj.
2. Suprotni brojevi imaju različiti predznak.
3. Zbroj dva suprotna broja jednak je 1.
4. Nula je negativna.
5. Apsolutna vrijednost od broja 3 je -3 .
6. Apsolutna vrijednost uvijek je veća od nule.
7. Od dva negativna cijela broja veći je onaj koji je bliži nuli .
T N
T N
T N
T N
T N
T N
T N
Podatke iz sljedećih rečenica zapiši matematičkim simbolima cijelih brojeva.
1. Mijo je ove zime zaradio 260 kn čisteći snijeg starijim susjedima. ( ______ )
2. Mrtvo more je slano jezero iz kojeg voda ne ističe. Razina jezera nalazi se više od 400
metara ispod razine mora. Mrtvo more je najniže smješteno jezero na Zemlji, ali nije
istovremeno i najdublje. Dno jezera je 794 m ispod razine mora. (______, ______)
3. Vanjski dug Hrvatske u 2012. godini je iznosio 47 milijarde eura. ( ________)
4. U selu Oymyakon u Rusiji, koje se nalazi na 750 metara nadmorske visine, zabilježena je
najniža temperaturu zraka na Zemlji 71 stupanj ispod nule. Prosječna temperatura zimi se
kreće oko 50 stupnjeva ispod nule, a lokalna škola se zatvara kad temperatura padne na
52 Celzijeva stupnja ispod nule. (______, ______, ______, ______ )
5. Planinarska ekspedicija osvojila je najviši alpski vrh Mt. Blanc visok 4 807 m. (_____ )
6. Najstariji matematički zapis smatra se 29 ureza u mamutskoj kosti pronađenoj u južnoj
Africi nastalih 35 000 godina prije Krista. ( ______ )

U sljedećoj tablici su godine rođenja nekih poznatih matematičara i fizičara . Zapiši ih simbolom i
poredaj matematičare po starosti.
ime
godina rođenja
zapis
Arhimed
287. pr. Krista
Euler
1707.
Pitagora
582. pr. Krista
Galileo
1564.
Newton
1642.

U idućem zadatku spoji rečenice s odgovarajućim matematičkim izrazom i popuni dio koji
nedostaje:





Ronilac je zaronio 20 m u dubinu, zatim se
popeo 15 m prema površini . Sad je na dubini od
____ m.
-15+20 =
Davor ima 15 kuna. Tati mora vratiti 20 kuna.
Damir sad ima _______ kn.
-15-20 =
Kristijan je dužan bratu 15 kuna. Zaradio je 20
kuna. Sad ima _____ kn.
-20+15 =
Temperatura je bila -15 stupnjeva. Zatim je pala
za 20 stupnjeva. Sada iznosi _____ stupnjeva.
15+(-20) =
Umetni cijele brojeve na različite načine tako da rezultat bude točan :
___+____= -1
___+____= 0
___+____= 2
___+____= -3
___+____= -1
___+____= 0
___+____= 2
___+____= -3
___+____= -1
___+____= 0
___+____= 2
___+____= -3

Studentu Marku majka je napravila kreditnu karticu. Na karticu je uložila 200 kuna. Marko se
služio svojom kreditnom karticom i kad baš nije imao novaca. Započeo je sa podizanjem 200
kuna sa kartice , a onda je potrošio 350kn. Zatim još 250 kn pa je radeći preko studentskog
servisa zaradio 650 kn. Opet potrošio 200 kn. Je li Marko na kraju bio u plusu ili u minusu i koliko.
Zapiši matematičkim simbolima.

Objasni najbrži način zbrajanja više cijelih brojeva. Koje nam svojstvo zbrajanja to dozvoljava?
-1+2+6-5+11-3-6 =

Objasni razliku uloge znaka – ( manje ) u sljedećim izrazima :
-(-2) =
8-6 =
-7
7- ( 3+6) =

Na koliko se načina broj 6 može prikazati kao umnožak dva broja? Prikaži ga . Što je s brojem -9 ?

U sljedećim zadacima došlo je do male zbrke.  Pokušaj ispraviti pogrešku.
-3 ∙( -5 ) = -15
-5-3 = 8
-3∙5 = 15
-2+( -9 ) = 11 8 ∙ (-2) = -6
- 9 - (+11 ) = -2
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Create flashcards