konotasyon at denotasyon

advertisement
konotasyon at denotasyon
Denotasyon - Literal ang kahulugan.Konotasyon - Malalim ang kahulugan ng
salita.DEnotasyon - inaalis ang tae sa toilet (MALINGSAGOT
- !ina!alik ang tae
5 halimbawa ng konotasyon at denotasyon
1.Pulang rosas
Denotasyon: Pulang rosas na may berdeng dahon
Konotasyon: Ito ay simbolo ng passion at pag-ibig
2.Krus
Denotasyon: Ang kayumangging krus
Konotasyon: Ito ay simbolo ng relihiyon
3.Litrato ng puso
Denotasyon: Ito ay nagrerepresinta ng karton na puso
Konotasyon: Ito ay simbolo ng pagmamahal at pag-ibig
4.
w ng tahanan
Denotasyon: Ilaw na nasa kisame
Konotasyon: haligi ng tahanan
Denotasyon: Pundasyon ng bahay
Konotasyon: %atay
re"leksyon# natutunan ko na ang $enotasyon ay ang Literal ang kahulugan ng isang !agay o
tumutukoyaga$ sa isang !agay o salita.Samantalang ang konotasyon naman ay ang
Malalim ang kahulugan ngsalita o nilalagyan ng mga $i "amilyar na salita "ara
ma"aisi" at ma"agan$a ang isang "angungusa". ako ay masaya $ahil "%e$e ko nang
magamit ang mga ito sa aking mga "angungusa""ara ma"agan$a ang mga ito.
Konotasyon
: maaaring mag iba-iba ayon sa saloobin, karanasanat sitwasyon ng isang tao. Nagtataglay ng
mga pahiwatig ngemosyonal o pansaloobin ang mga salita. Nagtataglay ito ngpositibo o
negatibong konotasyon samantalang ang iba'y neutralna kahulugan.
Denotasyon
: ang sentral o pangunahing kahulugan ng salitangito. Ang kahulugang konseptwal na
tumutukoy o nag-uugnay saisang bagay, tao, lugar o pangyayari.
Denotasyon - Literal ang kahulugan.
Konotasyon - Malalim ang kahulugan ng salita.
Bola
denotasyon : laruan na hugis bilog
konotasyon : matamis na dila
Pusang itim
denotasyon : uri ng hayop na nangangalmot, kulay itim at ngumingiyaw
konotasyon : nagbabadya ng kamalasan
Buwaya
denotasyon : Hayop
konotasyon : Pulitiko
itim
Denotasyon : Kulay
Konotasyon : Kamatayan
Posporo
Denotasyon : bagay na panindi
Konotasyon : ilaw
Kawayan
Denotasyon : damo
Konotasyon : matayog
Rosary
Denotasyon : bagay
Konotasyon : banal
Pambura
Denotasyon : bagay
Konotasyon : kamalian
Pusong bato
denotasyon : walang puso
konotasyon : matigas ang kalooban
Kamay na bakal
denotasyon : bakal ang kamay
konotasyon : paghihigpit
Bugtong anak
denotasyon : anak na bugtong
konotasyon : nag-iisang anak
Nagsusunog ng kilay
denotasyon : sinusunog ang kilay
konotasyon : nag aaral mabuti
Umusbong
denotasyon : paglaki o pagtubo ng halaman
konotasyon : kinalakihan o lumaki
Bola ng kanyon
denotasyon : Ang bola ng kanyon
konotasyon : matigas ang ulo
Balitang kutsero
denotasyon : balita ng kutsero
konotasyon : gawa gawang storya o chismis
Nagpantay ang paa
denotasyon : pantay ang paa
konotasyon : patay na
Iyak pusa
denotasyon : umiiyak ang pusa
konotasyon : iyakin
Buhay alamang
denotasyon : buhay na alamang
konotasyon : mahirap
Pagputi ng uwak
denotasyon : pumuti ang uwak
konotasyon : hindi na matutuloy o hindi mangyayari
Basang sisiw
Denotasyon : Sisiw na basa
Konotasyon : Batang kalye
Gintong kutsara
Denotasyon : Kutsara na ginto
Konotasyon : Mayaman na angkan
Download