Principles of domotica

advertisement
Nikobus-handleiding
Inhoudstafel
Inleiding
1
1. Schakelmodule 05-000-01
2
1a. Beschrijving..............................................................................................................................................................................................................................2
1b. Aparte 230V-ingangen en logische functies .................................................................................................................................................... 5
1c. Technische gegevens .........................................................................................................................................................................................................6
1d. Beschrijving van modes en tijden ............................................................................................................................................................................7
1e. Belastingstabel voor de uitgangen 1-5 en 7-12 van de schakelmodule....................................................................................10
1f.
Samenvattende tabel modes schakelmodule .................................................................................................................................................11
1g. Aansluitschema voor thermostaatomschakeling ECO/comfort met één uitgang van de schakelmodule ooo
op de Niko-bimetalthermostaat 07-089 ............................................................................................................................................................12
2. Rolluikmodule 05-001-01
13
2a. Beschrijving...........................................................................................................................................................................................................................13
2b. Technische gegevens ......................................................................................................................................................................................................14
2c. Beschrijving van modes en tijden .........................................................................................................................................................................15
2d. Beschrijving van de modes ........................................................................................................................................................................................16
2e. Overzichtstabel ....................................................................................................................................................................................................................17
2f.
Aansluitschema voor de sturing van een gelijkstroommotor via de rolluikmodule ................................................................18
2g. Aansluitschema voor parallelle aansturing van meerdere rolluikmotoren van een
uitgang van de rolluikmodule ...................................................................................................................................................................................19
3. Dimcontroller
20
3a. Beschrijving...........................................................................................................................................................................................................................20
3b. Aansluitschema ...................................................................................................................................................................................................................21
3c. Technische gegevens ......................................................................................................................................................................................................21
3d. Beschrijving van de modes ........................................................................................................................................................................................26
3e. Samenvattende tabellen ................................................................................................................................................................................................27
4. Busdrukknoppen
28
4a. Beschrijving...........................................................................................................................................................................................................................28
4b. Mechanische opbouw ....................................................................................................................................................................................................30
4c. Technische gegevens ......................................................................................................................................................................................................32
4d. Gebruik van de IR-busdrukknoppen 05-081 en 05-085 .......................................................................................................................32
4e. De IR-busdrukknoppen met identieke adressen 05-091 t.e.m. 05-095 .....................................................................................32
4f.
IR-handzender 05-088 ...................................................................................................................................................................................................33
4g. De IR-universele afstandsbediening 05-089 .................................................................................................................................................33
4h. De IR-afstandsbediening Pronto van Philips 05-090..............................................................................................................................34
4i.
Busdrukknop-LED's: aansluiting en functie ...................................................................................................................................................35
4j.
Programmering busdrukknop voor vertraagd aan/vertraagd uit ..................................................................................................... 37
5. Muurprint
38
5a. Beschrijving...........................................................................................................................................................................................................................38
5b. Technische gegevens ......................................................................................................................................................................................................39
5c. Aansluiten Nikobus-drukknoppen .........................................................................................................................................................................40
6. RF-systeem
41
6a.
Modulaire RF-interface 05-040.............................................................................................................................................................................41
6b.
RF-zender: 2 uitvoeringen.........................................................................................................................................................................................41
7. Interfaces
42
7a.
De inbouwinterface voor drukknoppen 05-056 .........................................................................................................................................42
7b.
De inbouwinterface voor schakelaars 05-057 ............................................................................................................................................42
7c.
Aansluiting inbouwinterface voor drukknoppen ........................................................................................................................................43
7d.
Aansluiting inbouwinterface voor schakelaars ...........................................................................................................................................43
7e.
Modulaire interface (DIN-rail) 05-055 ............................................................................................................................................................ 43
7f.
Aansluitschema’s voor modulaire interface ..................................................................................................................................................44
7g.
Telefooninterface met 1 kanaal 05-190............................................................................................................................................................44
7h.
Telefooninterface met 4 kanalen 05-191.........................................................................................................................................................45
8. Modulaire 4-voudige binaire ingang (DIN-rail) 05-054
8a.
47
Beschrijving ........................................................................................................................................................................................................................47
8b.
Technische gegevens ....................................................................................................................................................................................................47
8c.
Aansluiting modulaire 4-voudige binaire ingang.....................................................................................................................................48
8d.
Programmering .................................................................................................................................................................................................................48
9. Digitale schakelklok
49
9a.
Aansluiting en functie ..................................................................................................................................................................................................49
9b.
Instelling van de klok met 2 kanalen 05-182 ..............................................................................................................................................49
9c.
Instelling van de klok met 4 kanalen 05-184 ..............................................................................................................................................52
10. Modulaire schemerschakelaar 05-180
56
10a. Beschrijving ........................................................................................................................................................................................................................56
10b. Technische gegevens ....................................................................................................................................................................................................57
10c. Aansluitschema
11. Nikobus-bewegingsmelder 180° 05-045 en xx-635-06 / 4x-835
57
58
11a. Beschrijving ........................................................................................................................................................................................................................58
11b. Aansluiting en functie ..................................................................................................................................................................................................58
11c. Programmering .................................................................................................................................................................................................................58
12. Dimmers
60
12a. Welke dimmer voor welke toepassing gebruiken? ................................................................................................................................. 60
12b. Aansluitschema voor regeling van gloeilampen, halogeenlampen, zeer lage spanning
12V-24V enz., met gewikkelde transformatoren (E-kern) .................................................................................................................. 61
12c. Aansluitschema van alle dimbare lasten, ook gemengd, max. 1 000VA per dimmer ....................................................62
12d. Aansluitschema voor regeling van halogeenlampen, zeer lage spanning 12V ...................................................................63
12e. Aansluitschema van dimmers op de dimcontroller ................................................................................................................................64
13. Realiseren van een elektrische installatie met Nikobus
65
13a. Overleg installateur-architect-bouwheer .........................................................................................................................................................65
13b. Overzicht van de uitgangen maken .....................................................................................................................................................................66
13c. Samenstellen van de verdeelkast .........................................................................................................................................................................66
13d. Programmeringsoverzicht invullen .....................................................................................................................................................................66
13d.1 Bedieningspunten en busdrukknoppen ............................................................................................................................................69
13d.2 Voor modules en modes m.b.t. inbouwsensoren .....................................................................................................................69
13d.3 Voor modules en modes m.b.t. modulaire sensoren en externe 230V-ingangen ...........................................................70
13e. Elektrische aansluiting lichtpunten, rolluiken, stopcontacten ........................................................................................................ 70
13f. Bevestiging van de muurprints en aansluiting van de Nikobus-drukknoppen ...................................................................70
13g. Installeren van de busdrukknoppen
................................................................................................................................................................ 71
14. Externe 230V-ingangen en logische functies
71
14a. Aansluiting en functie ..................................................................................................................................................................................................71
14b. Gebruik als schakelaar.................................................................................................................................................................................................73
14c. Gebruik als doorlaatfunctie ......................................................................................................................................................................................75
14c.1 Programmering via de externe 230V-ingangen ..........................................................................................................................75
14c.2 Programmering via busdrukknoppen op externe 230V-ingangen.................................................................................77
14d. Uitgewerkte voorbeelden voor schakelmodule ...........................................................................................................................................78
14e. Uitgewerkte voorbeelden voor rolluikmodule .............................................................................................................................................79
14f. Uitgewerkte voorbeelden voor dimcontroller ..............................................................................................................................................80
14g. Programmering voor trappenhuisdimmer met twee lichtwaarden afhankelijk van een externe ingangooooo
(tijd of licht) ....................................................................................................................................................................................................................... 81
15. Installatiehints
82
15a. Informatie over de opstartprocedure van de busspanning ................................................................................................................82
15b. Selectief vermijden dat de uitgangsstatus bij power-down terug wordt
hersteld bij power-up ...................................................................................................................................................................................................82
15c. Zeer lage veiligheidsspanning ...............................................................................................................................................................................82
15d. Busbedrading .....................................................................................................................................................................................................................83
15e. Beveiliging............................................................................................................................................................................................................................84
15f. Bliksem- en overspanningsbeveiliging ...........................................................................................................................................................84
15g. Diagnosefuncties in de schakel- en rolluikmodule en in de dimcontroller ...........................................................................85
15h. Manuele bediening van de uitgangen...............................................................................................................................................................85
15i. Markering van domoticastopcontacten en busdrukknoppen ...........................................................................................................86
15j. Voorbeeld ééndraadsschema Nikobus .............................................................................................................................................................87
15k. Verdeelkast ...........................................................................................................................................................................................................................88
15l. Stopcontactaansturing .................................................................................................................................................................................................89
15m. Driefasige aansluiting...................................................................................................................................................................................................90
16. Programmering
91
16a. Programmeren van de module met behulp van de programmeringsblok ..............................................................................91
16b. Algemene methode om te programmeren .....................................................................................................................................................91
16c. Programmeren van de sfeermode (m14, m15 bij de schakelmodule of m4, m3 bij de dimcontroller) ........... 91
16c.1. Via de bus ............................................................................................................................................................................................................92
16c.2. Via externe 230V-ingangen (d.m.v. een externe ingang een sfeer oproepen, wijzigen, afzetten) ......... 92
16d. Programmeren van presets op de dimcontroller (m11, m12)........................................................................................................ 93
16e. Programmeren, wijzigen, wissen, visualiseren van de dimparameters ....................................................................................94
16f. Programmeren van de stappenschakelaar-mode (m13 bij de schakelmodule)............................................................................. 95
16g. Programmeren van de externe 230V-ingangen als schakelaar ......................................................................................................97
16h. Gebruik externe 230V-ingangen als doorlaatfunctie ..............................................................................................................................97
16i. Overzicht van de mogelijkheden als doorlaatfunctie en als schakelaar....................................................................................98
16j. Wissen.....................................................................................................................................................................................................................................99
16k. Samenvattingstabel .....................................................................................................................................................................................................100
NIKOBUS-VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Voorbeeld 1: de shift-toets ...................................................................................................................................................................................................101
Voorbeeld 2: één toets voor verlichting en rolluiken.........................................................................................................................................103
Voorbeeld 3: trappenhuisautomaat met knipperende LED.............................................................................................................................105
Voorbeeld 4: een mooie trappenhuisautomaat met knipperende LED en dimming ....................................................................107
Voorbeeld 5: een ventilator in het toilet: eerste voorbeeld ............................................................................................................................109
Voorbeeld 6: een ventilator in het toilet: tweede voorbeeld ..........................................................................................................................111
Voorbeeld 7: een ventilator in de badkamer ............................................................................................................................................................113
Voorbeeld 8: een "alles uit"-toets voor iedere ruimte .......................................................................................................................................115
Voorbeeld 9: nachthalverlichting overdag op 100%, 's nachts op 30% met dezelfde drukknop ......................................117
Voorbeeld 10: nachthalverlichting overdag op 100%, 's nachts op 30% met de klok tussenbeide ...............................119
Voorbeeld 11: gebruik van de lichtsensor en de klok voor de sturing van de buitenverlichting .......................................121
Voorbeeld 12: een sturing van de verwarming naar dag of nacht door middel van klokken................................................123
Voorbeeld 13: verwarmingssturing met klokken en drukknoppen...........................................................................................................125
Voorbeeld 14: drukknopppen uitsparen bij de programmering van sfeertoetsen .........................................................................127
Inleiding
Systeemcomponenten en omschrijving van de Nikobus
Het Nikobus-systeem is opgebouwd uit twee basiscomponenten:
- Nikobus-drukknoppen
- intelligente schakel- en rolluikmodules en dimcontrollers
De verbinding tussen de schakel- en rolluikmodule, de dimcontroller en de Nikobus-drukknoppen is een twee-aderige
leiding, de Nikobus. Deze Nikobus-bedrading is galvanisch gescheiden van het 230V-net en werkt op een zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).
Een waaier van mogelijkheden
ON
OFF
Simulatietoets
Glasbreukdetector
Deze toets simuleert uw
aanwezigheid terwijl u er
niet bent.
Breuk aan de ruiten: laat
bv. de rolluiken naar
beneden.
Aan/uitschakelaar
Bewegingsmelder
Rolluiktoets
Met één toets bedient u
centraal alle lichten en
stopcontacten.
Elke beweging in en om
het huis stelt een vooraf
bepaald lichtplan in
werking.
Hiermee bestuurt u zelf
de rolluiken.
Lichtroutetoets
Windmeter
Zonneweringstoets
Stel vooraf de ideale
lichtroute in vanaf één
schakelaar.
Is er teveel wind, dan
gaan de zonneweringen
automatisch omhoog of
de rolluiken omlaag.
U bepaalt zelf wanneer ze in
werking gesteld worden, maar
het kan ook volledig
automatisch.
Paniektoets
Lichtmeter
Gordijn/jaloezietoets
Vanuit de slaapkamer bv.
laat u met één toets de
lichten (binnen en buiten)
aangaan of de rolluiken
omhoog gaan.
Wordt het donker buiten,
dan gaan de rolluiken
naar beneden of wordt
het licht aangeschakeld.
Wenst u geen gebruik te
maken van vooraf ingestelde
sferen, dan laat u de
gordijnen open of dicht gaan
met deze toets.
Via telefoon.
set A B N 10 11 12 0V
feedback led
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
mode
program 05-000-01
2
2'
3
4
3'
µ
N
4'
5
5'
6
6'
230V~
select
N
230V~ 50Hz
L 10A 230V~ 50Hz
N
L 10A 230V~ 50Hz
Dimcontroller
0V 0V
B1 B2
bus
set A B N
N
1
2
3
4
5
6
0V 0V
7
8
9
10
11
12
mode
program 05-001-01
B1 B2
bus
set A B N
230V~
T1 F01
select
mode
program
12 x 0 - 10V output
230V~ 50Hz
T2
T1
F01
L
N
N
I
U
reset
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
L
N
N
I
U
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
L
N
N
I
U
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
L
N
N
I
U
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
L
N
N
05-007
I
U
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
F01
2345
L4
1'
N
2345
L
N
F01
2345
select
N
Rolluikmodule
1
B1 B2
bus
T1
2345
230V~
ABCE
12
m8
11
m6
m7
10
m1
11
m2
12
m3
m4 ABCE
m5
9
ABCE
8
N
m8
N
m6
m7
7
µ
m1
m2
m3
m4
m5
6
18
6
m8
5
6789
4
6789
3
6789
2
6789
Schakelmodule
1
N
230V~ 50Hz
L
N
N
I
U
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
05-707
Een veilig
gevoel.
Afstandsbediening
via radiogolven
Rolluiken, zonneweringen en gordijnen
gaan automatisch open of dicht.
CD
SAT
NIKO
VCR
AUX3
TV
MUTE
AUX2
AUX1
VOL
CH
CH
VOL
3
2
EO
TV/VID 1
6
5
4
9
8
7
+20
0
+10
STAND
MENU
Afstandsbediening
via InfraRood
De gepaste sfeer voor elke
ruimte en elk moment.
Audio
Video
via Pronto
De ideale sferen vooraf of nadien vastgelegd:
tv-sfeer, leessfeer, dinersfeer,…
Een frisse lucht door extra naventilatie.
Huishoudapparaten, stopcontacten
worden aan- en uitgeschakeld.
Rationeel
energieverbruik
(REG)
Het licht gaat u voor.
1
Aan alle busdrukknoppen worden bepaalde functies toegekend via een keuzeprocedure, zonder ingewikkelde programmeringstechnieken.
Iedere installateur kan dus de Nikobusschakel- en rolluikmodules en de Nikobus-dimcontrollers installeren en instellen.
Gespecialiseerde apparatuur zoals een PC is hiervoor niet nodig.
Bovendien is het Niko-RF- en IR-gamma volledig integreerbaar in het Nikobus-systeem, zodat ook met bediening op
afstand kan gewerkt worden.
De meeste externe sensoren, zoals bewegingsmelders, deur- en raamcontacten, schemer- en tijdschakelaars, CAB-contacten, thermostaten en winddetectoren, glasbreukmelders, spatwaterdichte drukknoppen, enz. kunnen via interfaces op de
Nikobus aangesloten worden.
1. Schakelmodule 05-000-01
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
1a. Beschrijving
De schakelmodule schakelt en stuurt, via ingebouwde relais, elektrische verbruikers en dimt via bestaande Niko-moduledimmers de verschillende verlichtingstoestellen.
De schakelmodule werkt zowel centraal als decentraal en past in elke modulaire verdeelkast (14 modules breed).
Zij heeft een galvanisch gescheiden voeding voor eigen gebruik en ook een specifieke uitgang voor de busleiding, een
detectiecircuit, een onverliesbaar geheugen, insteltoetsen, een microprocessor, 3 uitgangen voor terugmelding LED's,
relais en indicatoren voor alle functies. Er zijn twee externe Nikobus-230V-ingangen voorzien die als schakelaar of
doorlaatfunctie kunnen gebruikt worden (zie 1b).
De module beschikt ook over een diagnoserapportering.
De schakelmodule beschikt over 2 voorbedrade gescheiden uitgangscircuits van 6 en van 3 enkelpolige N.O.-relais-uitgangscontacten. Bijkomend zijn er 3 aparte uitgangskringen waarvan 1 wisselcontact* (12 uitgangen). Deze mogen niet
op verschillende fasen gelegd worden.
2
VERBRUIKERS
MODULE
BUSDRUKKNOPPEN
BEVEILIGING
VERDEELKAST
230 VAC
Indien er meer uitgangen nodig zijn, kunnen meerdere modules op de busleiding parallel geschakeld worden. Hierbij
moet wel met de polariteit van de bus rekening gehouden worden. De uitgang B1 van de ene module moet dus met de
uitgang B1 van de andere module verbonden worden, en B2 met B2. Eén van de modules neemt dan de stroomtoevoer
van de bus op zich, de andere schakelen hun voeding uit. Dit gebeurt automatisch, na max. 45 sec.
Centrale plaatsing:
* Opgelet: dit wisselcontact van uitgang 6 is niet geschikt voor aansturing van parallel gecompenseerde TL-lampen.
VERBRUIKERS
MODULE 1
MODULE 2
MODULE 3
BUSDRUKKNOPPEN
BEVEILIGING
VERDEELKAST
230 VAC
Decentrale plaatsing:
VERBRUIKERS
MODULE 4
MODULE 3
BUSDRUKKNOPPEN
BEVEILIGING
VERDEELKAST 2
VERBRUIKERS
MODULE 2
MODULE 1
BUSDRUKKNOPPEN
BEVEILIGING
VERDEELKAST 1
230 VAC
3
Er zijn 256 sensoren per module via de bus aansluitbaar.
Op de uitgangsklemmen zijn zowel de nulleider als de geschakelde fase beschikbaar. Bij opkomende spanning worden
de actieve uitgangen met enig tijdsverschil terug aangezet om een stroompiek te vermijden.
Elke module heeft op 3 uitgangen (feedback LED's 10, 11 en 12) de mogelijkheid van een terugmelding op de LED van
een drukknop te realiseren. De voeding van deze LED's gebeurt met een externe beltransformator (8-12V~). De terugmelding gaat dus niet over de Nikobus en vereist 2 extra aders van de buskabel. Deze worden aan de klemmen LL op
de muurprint aangesloten.
De busleiding wordt verbonden tussen de klemmen B1 en B2 op de module en de klemmen BB op de muurprint. Via
de bus wordt informatie van de sensoren naar de module overgebracht. De voeding van de sensoren gebeurt ook via de
bus. Hierbij moet niet op de polariteit gelet worden.
De LED's en een geluidssignaal zorgen ervoor dat alle functies tijdens de programmering duidelijk zijn: er is een LEDindicatie voor iedere uitgang, bij de keuze van de manier van schakelen (mode), bij de voeding en bij de bus. Men hoort
een verschillend signaal bij het inschakelen van de programmeringsmode en de herkenning van een sensor. Meer hierover later in de cursus.
Er is ook de mogelijkheid de uitgangen manueel te bedienen zonder dat de busbedrading aangesloten is. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de ingebruikstelling van de installatie.
Het geheugen is onverliesbaar, er is geen batterij vereist bij spanningsuitval. Het geheugen is steeds herprogrammeerbaar.
Ook is het geheugen uitwisselbaar, zonder de module te openen. Wanneer men een module moet vervangen, kan men
het geheugen uit de oude module nemen en in de nieuwe module plaatsen. Deze nieuwe module neemt dan vanzelf alle
geprogrammeerde functies over.
Door deze verplaatsbare geheugens hoeft de programmering van de modules niet ter plaatse te gebeuren. Alle instellingen kunnen rustig in de eigen werkplaats gemaakt worden, zodat ter plaatse enkel het geheugen moet geplaatst worden. Elk geheugen bevat een uniek identificatienummer.
Diagnose:
Gedurende normaal bedrijf (niet tijdens programmering) is er continu een diagnoserapportering op de mode-LED's:
mode LED 1: aan (kort) bij ontvangst van een juist Nikobus-telegram
mode LED 2: pinkt bij buskortsluiting of buspolarisatiefouten (b.v. verwisseling van de buspolariteit tussen 2 modules)
mode LED 3: pinkt bij fouten van de busvoeding (circuit busvoeding defect)
mode LED 4: pinkt bij een geheugencommunicatiefout (b.v. EEPROM-defect) of bij verkeerd moduletype (b.v. geheugen van een rolluikmodule in een schakelmodule plaatsen)
4
1b. Aparte 230V-ingangen en logische functies
De 230V-ingangen kunnen zowel als schakelaaringang dan als doorlaatfunctie-ingang gebruikt worden.
Programmering van deze ingangen wordt in hoofdstuk 13 besproken.
Gebruik als schakelaaringang:
- de uitgangen reageren op de ingangsveranderingen, afhankelijk van de mode.
- de actie wordt steeds uitgevoerd, onafhankelijk van wat er op de Nikobus gebeurt.
- het signaal van deze ingangen heeft voorrang op het Nikobus-telegram.
- na stroomuitval worden de functies volgens de momentele status van deze ingangen uitgevoerd.
Bij het gebruik van aparte ingangen i.p.v. busdrukknoppen, kan men uiteraard geen bedientijden instellen (zoals in de
schakelmodule mode m2 en m3).
Men kan ook logische functies programmeren m.b.v. deze ingangen. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 13. Zo kan men
b.v. de buitenverlichting laten branden als de tijdschakelklok en ook de schemerschakelaar op ON staan.
Gebruik als doorlaatfunctie:
Tijdens programmering kan via een aparte ingang een bijkomende conditie meegegeven worden. De actie zal dan al dan
niet uitgevoerd worden, naargelang de momentele status van de ingang. Zo kan men b.v. een licht enkel aansteken via
een busdrukknop wanneer een schemerschakelaar meldt dat het donker is.
5
Controlepaneel:
mode-selectietoets:
om 1 van de 13 modes te kiezen
set-toets:
om ext. ingangen te programmeren
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
3
N
tijdschakelaar:
om tijd in te stellen
m8
2
uitgang-selectietoets:
om 1 van de 12 uitgangen te kiezen
ABCE
1
verplaatsbaar
geheugen
6789
LED-indicatie:
12 voor uitgangen
LED-indicatie:
1 voor Nikobus
m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
m11 m12 m13 m14 m15 m18
LED-indicatie:
2 voor voeding van uitgangen
programmeertoets:
induwen via schroevendraaier
LED-indicatie:
8 voor modes
LED-indicatie:
1 voor actieve voeding
van de schakelmodule
1c. Technische gegevens
Omgevingstemperatuur
Voeding schakelmodule:
2 klemmen
Netaansluiting:
5 fase + 2 nulleiderklemmen
Uitgangen:
13 fase + 3 nulleiderklemmen
Busaansluiting:
2 klemmen
0°C tot 50°C
230V/5W
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
230V/10A
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
230V/10A, 12 uitgangen (uitgang 6 heeft er 2)
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
9 VDC (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
per klem max. 2 x 1,5mm2
Uitgang voor terugmelding LED in busdrukknoppen:
mits een separate voeding (beltransfo, 8 tot 12 V~) kunnen de LED-busdrukknoppen met de uitgangsstatus van de uitgangen 10, 11 en 12 verlicht worden. Op de schakelmodule zijn hiervoor 4 klemmen (per klem
max. 2 x 1,5mm2 ) voorzien
2 aparte 230V-ingangen
3 klemmen
6
230V/5mA, 2 ingangen met gemeenschappelijke N
per klem max. 2 x 1,5mm2 of 1 x 2,5mm2
1d. Beschrijving van modes en tijden
Modes:
Functie
m1: aan/uit
m2: aan (ev. met bedientijd)
m3:
uit (ev. met bedientijd)
m4:
drukknop
m5:
impuls
m6:
vertraagd afvallend
(langere tijden, tot 2 uur)
m7:
vertraagd opkomend
(langere tijden, tot 2 uur)
m8:
knipperen
Omschrijving
boven: aan, onder: uit
steeds aan (centrale functies)
(zie "Tijden")
steeds uit (centrale functies)
(zie "Tijden")
aan zolang er geduwd wordt
(b.v. beldrukknop, dimmeraansturing)
puls aan/puls uit
(b.v. impulsschakelaar of teleruptor)
drukken: aan
na verloop van bepaalde tijd: uit
(b.v. trapautomaat)
drukken: na verloop van
bepaalde tijd: aan
(b.v. actievertraging)
drukken: aan/uit/aan/
uitschakelen: m3
Uitvoering
tweeknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
De modes m11 tot m15 kunnen opgeroepen worden door de mode-toets tijdens het programmeren
langer dan 1,6 sec in te drukken. De mode-LED's pinken.
m11: vertraagd afvallend
(kortere tijden tot 50 sec.)
m12: vertraagd opkomend
(kortere tijden tot 50 sec.)
m13: stappenschakelaar aan/uit
m14: sfeer aan
kort drukken:
lang drukken:
m15: sfeer aan/uit
boven kort drukken:
boven lang drukken:
onder drukken:
m16-m18: zonder functie
zoals m6, maar kortere tijden
eenknopsbediening
zoals m7, maar kortere tijden
eenknopsbediening
na elkaar schakelen van meerdere
tweeknopsbediening
uitgangen na een tijdcyclus. Volgorde bij programmeren bepaalt schakelvolgorde (b.v. watersproeier in tuin bij beperkt debiet)
eenknopsbediening
oproepen van een bepaalde sfeer
schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen (> 3 sec)
tweeknopsbediening
oproepen van een bepaalde sfeer
schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen
uit
7
Tijden:
Bij modes m6, m7 en m13:
0
=
10 sec.
1
=
1 min.
2
=
2 min.
3
=
3 min.
4
=
4 min.
5
=
5 min.
6
=
6 min.
7
=
7 min.
8
=
8 min.
9
=
9 min.
A
=
15 min.
B
=
30 min.
C
=
45 min.
D
=
60 min.
E
=
90 min.
F
=
120 min.
Bij de modes m11 en m12 (korte tijden):
0
=
0,5 sec.
1
=
1 sec.
2
=
2 sec.
3
=
3 sec.
4
=
4 sec.
5
=
5 sec.
6
=
6 sec.
7
=
7 sec.
8
=
8 sec.
9
=
9 sec.
A
=
15 sec.
B
=
20 sec.
C
=
25 sec.
D
=
30 sec.
E
=
40 sec.
F
=
50 sec.
Bij modes m2 en m3 (bedientijd):
0
=
0 sec.
1
=
1 sec.
2
=
2 sec.
3
=
3 sec.
4
=
0 sec.
Gebruik van de bedientijd
- vermijden dat door kortstondige verkeerde bediening ongewenst bepaalde functies actief zouden worden. Door de
uitgestelde actie moet men bewust een busdrukknop gedurende een geprogrammeerde tijd indrukken vooraleer hij
de uitgang(en) actief maakt.
- verschillende acties op een toets in functie van de indruktijd.
Voorbeelden/toepassingen:
vertraagde actie op aan-mode (m2) (eenknopsbediening):
- paniektoets met bewuste bedieningstijd
- korte lokale bedieningen in nachtgang of hal met verdoken routeverlichting bij lang duwen
- algemene verlichting aansteken in verschillende stadia naargelang de behoefte. Hoe langer men drukt, hoe
meer verlichting men inschakelt.
- dampkap: kort: verlichting; na 1 sec. eerste snelheid, na 2 sec. tweede snelheid
vertraagde actie op uit-mode (m3) (eenknopsbediening):
- centraal uit met bewuste bedientijd
- "slaap"-toets waarbij men door kort drukken enkel de lokale verlichting bedient
en bij langer drukken ook bepaalde toestellen, stopcontacten, ... uitschakelt.
8
Gebruik van korte tijden bij vertraagd opkomend/afvallend (eenknopsbediening)
Voorbeelden/toepassingen:
- randapparaten met een eigen intelligentie die slechts een impuls nodig hebben (0,5 sec.) zoals automatische poorten, hekken, zonweringen, pompen, ventilatoren, ...
- routeverlichting programmeren met nauwkeurigere opkom/afvaltijden (5 ... 50 sec., langere tijden met m6)
- piekstromen reduceren bij het inschakelen van grote lampengroepen door de uitgangen een onderlinge tijdsvertraging te geven, toepassing in burelen, fabriekshallen, ...
- routeverlichting programmeren met nauwkeurige opkom/afvaltijden (1 tot 50 sec., langere tijden op m6)
Ingebruikstellingsfunctie
Er is ook de mogelijkheid de uitgangen manueel te bedienen, zonder dat de busbedrading aangesloten is, bijvoorbeeld
bij de ingebruikstelling of bij het testen van de uitgangen. Dit gebeurt door kort op de select-toets te drukken. Door lang
te drukken kiest men de aan/uit-functie.
Stappenschakelaar (m13)
Bediening:
- tweeknopsbediening aan/uit
- er kunnen meerdere stappenschakelaars geprogrammeerd worden, maar er kan slechts één stappenschakelaar tegelijkertijd actief zijn.
- op elke uitgang van de stappenschakelaar kan een stop geprogrammeerd worden. Wanneer men deze stop gebruikt,
schakelt men over naar de volgende geprogrammeerde uitgang.
- de stappenschakelaar stopt automatisch na het afwerken van de cyclus.
Voorbeelden/toepassingen:
- verdeling van een debiet, bijvoorbeeld watersproeisystemen van een tuin, bestuurbare verluchtingssystemen, ...
- sequentiële verlichting van lichtgevoelige planten
Opmerking bij centrale uit-mode (m3)
De centrale uit-functie werkt niet steeds wanneer men met deze functie ook lampen wil doven die op een dimmer aangesloten zijn. In dit geval is het mogelijk dat de dimmer deze lampen aansteekt i.p.v. dooft. Om dit te vermijden, moet
men de voeding van deze dimmer aansluiten op kring 6, met mode 6 vertraagd afvallend en insteltijd 0.
Opmerking bij de impulsmode (m5)
Wanneer men 2 verbruikers met 1 busdrukknop met mode m5 bedient en wanneer één van deze verbruikers ook op een
andere wijze bediend wordt, kan het gebeuren dat de ene verbruiker aan gaat en de andere uit. Om dit te vermijden, werkt
men beter met de modes m1 of m2/m3.
Opmerking bij de vertraagd opkomend en vertraagd afvallend (m6, m7, m11, m12), de knipper-mode
(m8) en de stappenschakelaar (m13)
Bij het uitvallen en het terug opkomen van de netspanning komen de uitgangen die in één van deze modes stonden tijdens het uitvallen van de stroom, niet terug in de toestand die ze hadden bij het uitvallen van de stroom. Er wordt geen
rekening gehouden met de tijd die al afgelopen is of met de functie die deze uitgang gehad heeft. Deze uitgang(en) worden bij het terug opkomen van de netspanning op "uit" gezet.
9
1e. Belastingstabel voor de uitgangen 1-5 en 7-12 van de schakelmodule
1. TL-lampen met conventioneel voorschakelapparaat, niet gecompenseerd of met C-seriescompensatie
230V~, 1500 W (23 x 65W), 11 x (2 x 65W) —> 60 000 schakelingen
2. TL-lampen met conventioneel voorschakelapparaat en met C-parallelcompensatie
230V~, 260W (4 x 65W à 7µF) —> 15 000 schakelingen
3. Capacitieve last
230 V~, condensator 24µF (ION = 130Apeak) —> 18 000 schakelingen
230 V~, condensator 80µF (ION = 195Apeak) —> 3 000 schakelingen
4. TL-lampen met elektronisch voorschakelapparaat
230V~, 10 x (2 x 58W) of 18 x (2 x 36W) —> 22 000 schakelingen
(met Siemens-RF-ballast: 22µF, 10 Ohm, 0,52A)
5. Gloeilampen (test: 5 sec. aan, 55 sec. uit)
230V~, 1000W (5 x 200W), ION = 71Apeak —> 60 000 schakelingen
230V~, 2000W (10 x 200W), ION = 135Apeak —> 10 000 schakelingen
230V~, 550W (2 x 200/1 x 150W), ION = 22Apeak —> 180 000 schakelingen
230V-halogeenlampen (resultaten zie ook 5.)
230V~, 300W, ION = 17Apeak —> 600 000 schakelingen
230V~, 500W, ION = 28Apeak —> 400 000 schakelingen
Halogeenlampen 12V met gewikkelde transfo
230V~, 600 VA, ION = 55Apeak —> 50 000 schakelingen
AC-motoren
230V~, 17A eff on, 3,7A eff off, cos. phi=0,6 —> 250 000 schakelingen
230V~, 21A eff on, 6,6A eff off, cos. phi = 0,6 —> 150 000 schakelingen
10
1f. Samenvattende tabel modes schakelmodule
mode
Nikobus-drukknop
functie
draaischakelaar T1
mode
externe ingang
functie
draaischakelaar T1
externe ingang = doorlaat
❙
●
m1
AAN / UIT
❙ = AAN
● = UIT
0V
van geen belang
m1
❙
●
van geen belang
230V
= UIT
0V
m2
✕ ✕
✕ AAN (met bedientijd)
✕ ✕
m3
✕ ✕
✕ UIT (met bedientijd)
✕ ✕
m4
✕ ✕
✕ DRUKKNOP
✕ ✕
m5
✕ ✕
✕ IMPULS
✕ ✕
m6
✕ ✕
✕
✕ ✕
VERTRAAGD AFVALLEND
ON
t
vertraging
start
m7
✕ ✕
✕
✕ ✕
VERTRAAGD OPKOMEND
ON
t
vertraging
start
m8
✕ ✕
KNIPPEREN
✕
✕ ✕
(ritme 1,5 sec.)
m11
✕ ✕
✕
✕ ✕
VERTRAAGD AFVALLEND
ON
t
vertraging
start
m12
✕ ✕
✕
✕ ✕
VERTRAAGD OPKOMEND
ON
t
vertraging
start
SQ
STAPPENSCHAKELAAR
● SQ = START
● = STOP sequence
m13
AAN / UIT
= AAN
230V
SQ
●
0
1
2
3
4...F
bedientijd
=
0 sec
=
1 sec
=
2 sec
=
3 sec
=
0 sec
van geen belang
van geen belang
vertraging
0 =10 sec
1 = 1 min
2 = 2 min
3 = 3 min
4 = 4 min
5 = 5 min
6 = 6 min
7 = 7 min
vertraging
8 = 8 min
9 = 9 min
A=15 min
B=30 min
C=45 min
D= 1 uur
E=1,5 uur
F= 2 uren
van geen belang
m2
m3
230V
0V
230V
0V
m4
m5
m6
m7
m8
vertraging
0 =0,5 sec
1 = 1 sec
2 = 2 sec
3 = 3 sec
4 = 4 sec
5 = 5 sec
6 = 6 sec
7 = 7 sec
vertraging
8 = 8 sec
m11
9 = 9 sec
2 uren
A=15 sec
B=20 sec
C=25 sec
D=30 sec
m12
E=40 sec
F=50 sec
ON-tijd
0 =10 sec
1 = 1 min
2 = 2 min
3 = 3 min
4 = 4 min
5 = 5 min
6 = 6 min
7 = 7 min
ON-tijd
8 = 8 min
9 = 9 min
A=15 min
B=30 min
C=45 min
D= 1 uur
E=1,5 uur
F= 2 uren
AAN
UIT
NIET MOGELIJK
230V
0V
IMPULS
VERTRAAGD AFVALLEND
ON
t
vertraging
start
230V
0V
VERTRAAGD OPKOMEND
ON
t
vertraging
start
230V
0V
KNIPPEREN
(ritme 1,5 sec.)
230V
0V
VERTRAAGD AFVALLEND
ON
t
vertraging
start
230V
0V
VERTRAAGD OPKOMEND
ON
t
vertraging
start
230V
0V
STAPPENSCHAKELAAR
START
230V
m13
0V
230V
STOP sequence
0V
m14
SFEER AAN
SR SR
SR < 3 sec = oproepen sfeer
SR SR
> 3 sec = wegschrijven sfeer
van geen belang
m14
m15
SR
SFEER AAN / UIT
● SR < 3 sec = oproepen sfeer
> 3 sec = wegschrijven sfeer
SR
● = sfeer UIT
●
van geen belang
m15
SFEER ON
oproepen sfeer
van geen belang
vertraging
0 =10 sec
1 = 1 min
2 = 2 min
3 = 3 min
4 = 4 min
5 = 5 min
6 = 6 min
7 = 7 min
vertraging
8 = 8 min
9 = 9 min
A=15 min
B=30 min
C=45 min
D= 1 uur
E=1,5 uur
F= 2 uren
van geen belang
vertraging
0 =0,5 sec
1 = 1 sec
2 = 2 sec
3 = 3 sec
4 = 4 sec
5 = 5 sec
6 = 6 sec
7 = 7 sec
vertraging
8 = 8 sec
9 = 9 sec
A=15 sec
B=20 sec
C=25 sec
D=30 sec
E=40 sec
F=50 sec
ON-tijd
0 =10 sec
1 = 1 min
2 = 2 min
3 = 3 min
4 = 4 min
5 = 5 min
6 = 6 min
7 = 7 min
ON-tijd
8 = 8 min
9 = 9 min
A=15 min
B=30 min
C=45 min
D= 1 uur
E=1,5 uur
F=
230V
0V
van geen belang
SFEER AAN / UIT
oproepen sfeer
230V
0V
van geen belang
sfeer UIT
230V
0V
11
1g. Aansluitschema voor thermostaatomschakeling ECO/comfort met één uitgang
van de schakelmodule op de Niko-bimetalthermostaat 07-089
Last
TA
RF
<ϑ
07-089
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
2
m8
18
1
N
NIKOBUS
6789
N
05-000-01
230V~ 50Hz
Schakelmodule
16A
N
L
12
16A
10A
2. Rolluikmodule 05-001-01
1'
2
2'
3
4
3'
N
N
µ
4'
5
5'
6
B1 B2
bus
set A B N
6'
N
L
program
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
N
10A 230V~ 50Hz
mode
m1
m2
m3
m4
m5
L
6789
N
2345
T1 F01
ABCE
230V~
select
05-001-01
230V~ 50Hz
m8
1
N
2a. Beschrijving
De rolluikmodule stuurt motoraangedreven systemen, zoals rolluiken en zonweringen.
De algemene principes van de rolluikmodule zijn bijna identiek aan die van de schakelmodule. De rolluikmodule heeft
andere modes en tijdsinstellingen en zij heeft een elektrische vergrendeling van de uitgangscontacten. Bij het uitvallen
en bij het herstellen van de stroom behouden de rolluiken hun positie. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen.
VERBRUIKERS,
b.v. rolluiken, zonweringen, ...
M
Binaire 230V ingangen
M
1
2
3
4
5
6
N
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
T1
F01
2345
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
m8
18
230V~
N
L
L4
L5
L6
16A
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
16A
mode
program
6789
select
05-000-01
230V~ 50Hz
1A
L
N
40A
300mA
T
VERDEELKAST
230V
13
2b. Technische gegevens
Omgevingstemperatuur
0°C tot 50°C
Voeding rolluikmodule:
230V/5W
2 klemmen
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
Netaansluiting:
230V/10A
2 x 2 klemmen
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
2 x 8 klemmen
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
Uitgangen:
230V/10A, 2 x 6 uitgangen
Busaansluiting:
9 VDC (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
2 klemmen
per klem max. 2 x 1,5mm2
2 aparte 230V-ingangen
230V/5mA, 2 ingangen met gemeenschappelijke N
3 klemmen
per klem max. 2 x 1,5mm2 of 1 x 2,5mm2
Controlepaneel:
M
N
K
5
6
6
7
Aµ
N
N
8
9
F
10
11
12
N
O
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
B1 B2
bus
B
LED-indicaties:
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
B
(A) 13 voor 12 uitgangen (waarvan 1 wissel)
(B) 2 voor voeding van uitgangen
(C) 8 voor modes
(D) 1 voor Nikobus
(E) 1 voor actieve voeding van de schakelmodule
(F) 2 voor externe 230V ingangen
(G) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier
(H) Uitgang-selectietoets: om 1 van de 12 uitgangen te kiezen
(I) Mode-selectietoets: om 1 van de 13 modes te kiezen
(J) Tijdschakelaar: om tijd in te stellen
(K) Onverliesbaar EEPROM-geheugen
(L) Busaansluiting
(M) Aansluiting terugmelding-LED’s
(N) Externe 230V ingangen
(O) SET-selectietoets: om 1 van de 2 externe ingangen te kiezen
Geluidssignaal: korte signalen: program mode
lang signaal: herkenning sensor
dubbel kort signaal: wissen
14
I
program
10A 230V~ 50Hz
G
m6
m7
L
J
m1
m2
m3
m4
m5
H
N
mode
D
F01
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
m8
3
ABCE
2
6789
1
L
C
E
2c. Beschrijving van modes en tijden
Modes:
Functie
m1:
open
stop
sluit
m2:
open
m3:
sluit
m4:
stop
m5:
RF-bediening
m6:
m7:
m8:
open met bedientijd
sluit met bedientijd
zonder functie, niet oproepbaar
Omschrijving
bovenaan de knop + T2
boven- of onderaan de knop + T2
onderaan de knop + T2
altijd open + T2
altijd sluiten + T2
altijd stop + T2
linksboven: open + T2
linksonder: sluit
rechtsboven: stop
rechtsonder: stop
altijd open + T2 + T3
altijd sluiten + T2 + T3
Uitvoering
tweeknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
vierknopsbediening
eenknopsbediening
eenknopsbediening
Tijden:
- omschakelvertraging bij draaiende motor: T1 = 0,5 sec. (vaste tijd)
doel: elektrische en mechanische bescherming tegen plotse omschakeling van draairichting
- instelbare uitschakeltijd na startcommando: T2 = instelbaar op de module
tijdschakelaar modes m1 t.e.m. m5 (looptijd, T2):
0
2
4
6
8
A
C
E
uitgeschakeld
6 sec.
10 sec.
14 sec.
18 sec.
25 sec.
40 sec.
60 sec.
1
3
5
7
9
B
D
F
0,4 sec. (impulssturing)
8 sec.
12 sec.
16 sec.
20 sec.
30 sec.
50 sec.
90 sec.
Extra mogelijkheden:
- T2 in stand 0 geeft een mogelijkheid tot het aansturen van ventilatoren. Men hoeft geen tijden te programmeren.
- T2 in stand 1 geeft de mogelijkheid (niet geldig voor modes m6 en m7) tot het aansturen van impulsbediende systemen waar de bediening reeds geïntegreerd is.
15
2d. Beschrijving van de modes
Mode 1 open/stop/sluiten (tweeknopsbediening)
bediening
toestand: stil
in beweging: openen
boven duwen
opent
stopt
onder duwen
sluit
stopt
in beweging: sluiten
stopt
stopt
Wanneer wordt omgeschakeld van openen naar sluiten, gaat de module steeds over stop. Dit voorkomt dat de draairichting van de motor niet te snel kan omgeschakeld worden.
Mode 2 open (eenknopsbediening); Mode 6 open met bedientijd
bediening
toestand: stil
in beweging: openen
elke knop
opent
blijft openen
in beweging: sluiten
opent (na een tijd)
Mode 3 sluit (eenknopsbediening); Mode 7 sluit met bedientijd
bediening
toestand: stil
in beweging: openen
elke knop
sluit
sluit (na een tijd)
in beweging: sluiten
blijft sluiten
Mode 4 stop (eenknopsbediening)
bediening
toestand: stil
elke knop
blijft stilstaan
in beweging: openen
stopt
in beweging: sluiten
stopt
Mode 5 RF- en interfacebediening (klok, winddetector, ... )
RF-bediening
toestand: stil
in beweging: openen
in beweging: sluiten
opent
blijft openen
opent (na de tijd T1)
sluit
sluit (na de tijd T1)
blijft sluiten
blijft stilstaan
stop
stop
blijft stilstaan
stop
stop
opent
blijft openen
opent (na de tijd T1)
sluit
sluit (na de tijd T1)
blijft sluiten
Interfacebediening
16
De RF-bediening is een busdrukknop met 4 functies (4-knopsbediening). Wanneer één van de functies geprogrammeerd wordt, worden de andere automatisch herkend.
Bij programmering van een interface ziet de module enkel het linkergedeelte van de drukknop. De interface wordt automatisch als een open/sluitfunctie geprogrammeerd.
De modes m6 (open met bedientijd) en m7 (sluit met bedientijd) kunnen gebruikt worden bij veiligheidsoverwegingen:
de gebruiker moet bewust een bepaalde tijd drukken vooraleer de actie uitgevoerd wordt.
Aangezien er slechts een draaischakelaar aanwezig is om zowel de bedientijd als de looptijd in te stellen, is er een beperking in combinaties, zoals blijkt uit de overzichtstabel.
De aparte 230V-ingangen hebben dezelfde functie als bij de schakelmodule (logische functies, ...). Zie hoofdstuk 1.
Ingebruikstellingsfunctie: zoals bij de schakelmodule.
2e. Overzichtstabel
Modes rolluikmodule: gesplitst naar busdrukknoppen en externe 230V-ingangsaansturing.
mode
Nikobus-drukknop
functie
draaischakelaar
mode
externe ingang
functie
draaischakelaar
externe ingang = doorlaat
▲
▼
m1
▲
▼
OPENEN / STOPPEN
/SLUITEN
▲ = OPENEN / STOPPEN
▼ = SLUITEN / STOPPEN
m2
✕ ✕
✕ OPENEN
✕ ✕
m3
✕ ✕
✕ SLUITEN
✕ ✕
m4
✕ ✕
✕ STOPPEN
✕ ✕
m5
RF-MODE
▲ ● ▲ OPENEN
▼ ● ▼ SLUITEN
● STOPPEN
m6
✕ ✕
OPENEN
✕
✕ ✕
met bedientijd
m7
✕ ✕
SLUITEN
✕
✕ ✕
met bedientijd
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
looptijd
uitgesch.
0,4 sec.
6 sec.
8 sec.
10 sec.
12 sec.
14 sec.
16 sec.
18 sec.
20 sec.
25 sec.
30 sec.
40 sec.
50 sec.
60 sec.
90 sec.
m1
m2
m3
m4
m5
looptijd bedientijd
0 = uitgeschakeld 1 sec.
1 = uitgeschakeld 1 sec.
2 = uitgeschakeld 2 sec.
3 = uitgeschakeld 3 sec.
m6
4 = 8 sec. 1 sec.
5 = 8 sec. 2 sec.
6 = 8 sec. 3 sec.
7 = 16 sec. 1 sec.
8 = 16 sec. 2 sec.
9 = 16 sec. 3 sec.
A = 30 sec. 1 sec.
B = 30 sec. 2 sec.
m7
C = 30 sec. 3 sec.
90 sec.
D = 90 sec. 1 sec.
E = 90 sec. 2 sec.
F = 90 sec. 3 sec.
NIET MOGELIJK
230V
0V
230V
0V
230V
0V
OPENEN
SLUITEN
STOPPEN
230V
OPENEN
0V
SLUITEN
0V
230V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
looptijd
uitgesch.
0,4 sec.
6 sec.
8 sec.
10 sec.
12 sec.
14 sec.
16 sec.
18 sec.
20 sec.
25 sec.
30 sec.
40 sec.
50 sec.
60 sec.
NIET MOGELIJK
NIET MOGELIJK
In het geval dat de externe 230V-ingangen als schakelfunctie worden toegepast, zijn zinloze modes niet programmeerbaar.
17
2f. Aansluitschema voor de sturing van een gelijkstroommotor via de rolluikmodule
M
Relais 2 x N.O. contact
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
VERBRUIKERS, bv. rolluiken,
zonweringen, ...
M
1'
2
2'
3
N
4
3'
µ
N
4'
5
5'
6
6'
B1 B2
bus
set A B N
N
16A
N
L
10A 230V~ 50Hz
16A
L
N
40A
300mA
T
230V
18
mode
program
m6
m7
10A 230V~ 50Hz
m1
m2
m3
m4
m5
L
6789
select
N
2345
T1 F01
ABCE
230V~
05-001-01
230V~ 50Hz
m8
1
N
1A
2g. Aansluitschema voor parallelle aansturing van meerdere rolluikmotoren van een uitgang van de
rolluikmodule
Rolluikmotoren mogen niet gewoon parallel geschakeld worden. Hier moet een elektrische scheiding van beide circuits
via ontkoppelingsrelais gebeuren.
Net
L1 N PE
1'
2
N
2'
3
4
3'
µ
N
4'
5
5'
6
6'
B1 B2
bus
set A B N
N
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
10A 230V~ 50Hz
mode
m1
m2
m3
m4
m5
L
6789
N
Verdeeldoos
2345
T1 F01
ABCE
230V~
select
m8
1
N
Motor
05-001-01
230V~ 50Hz
1
2
3
4
L1
N
Motor
Verdeeldoos
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
19
3. Dimcontroller 05-007
De dimcontroller laat toe bepaalde lichtsferen via de Nikobus te creëren. Deze sferen worden in een geheugen
geschreven, zodat de gebruiker met een druk op een toets een bepaalde lichtsfeer direct kan oproepen zonder elke
lamp apart manueel te dimmen. De verschillende lichtsferen worden door de gebruiker zelf ingesteld en kunnen eenvoudig gewijzigd worden. Deze instellingen gebeuren met de Nikobus-drukknoppen.
3a. Beschrijving
De dimcontroller heeft 12 spanningsgestuurde 0-10V-uitgangen. Deze uitgangen sturen één of meerdere vermogensdimmers aan. De aangesloten dimmers moeten galvanisch gescheiden zijn, zoals de Niko-dimmer (05-707). Binnen de
controller is de 0V gemeenschappelijk (geen galvanische scheiding). De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting.
Bij 0V zal de aangesloten lamp volledig gedoofd zijn. Er is een analoge regelspanning over het ganse 0-10V-bereik. Bij
10V brandt de lamp 100%.
Elke 0-10V compatibele dimmer met galvanisch gescheiden stuuringang kan op de Nikobus-dimcontroller aangesloten
worden (géén 1/10V stroomgestuurde dimmers).
Eén of meerdere controllers kunnen via de busleiding met de schakel- en rolluikmodules parallel geschakeld worden.
Hierbij moet wel, zoals bij de modules, rekening gehouden worden met de polariteit van de bus (B1, B2) tussen de
modules/controllers.
De algemene principes zijn identiek aan de principes van de schakelmodule. De controller beschikt ook over 2 logische
ingangen (230V) en een diagnoserapportering.
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
230V~
T2
program
6789
12 x 0 - 10V output
mode
05-007
T1
F01
2345
F01
2345
select
ABCE
3
m8
2
m6
m7
1
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
0V
6789
0V
230V~ 50Hz
Ook deze module heeft een onverliesbaar, verplaatsbaar EEPROM-geheugen. Dit geheugen slaat, zoals bij de schakelmodule, een identificatienummer en de instellingen op, de dimmerparameters per uitgang, de laatst ingestelde waarden
en de dimtoestand alsook voor de spanningsuitval.
Indicatie-LED's en geluidssignalen zorgen ervoor dat alle functies tijdens het programmeren duidelijk zijn.
20
3b. Aansluitschema
1 - 10V DC
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
N
EREATRONIC
L
11,5V-
EREATRONIC
11,5V-
HF BALLAST
FLUOLAMPEN
LS-HALOGEENLAMPEN
0V
LS-HALOGEENLAMPEN
GLOEILAMPEN
IR
L3
L2
L1
N
RF
CD
SAT
3
VCR
N
N
I
L
U
N
N
I
ON DIP
reset
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
N
I
L
U
-
+
N
I
L
U
-
L
U
I
U
-
+
3
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
65-330
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
230V~
T2
F01
6789
program
B
+
U
MEN
05-707
4 1 2 3
T1
05-007
F01
2345
2345
12 x 0 - 10V output
mode
4
+20
0
B1 B2
bus
A B N
set
select
3
9
8
7
m8
2
D
2
6
5
4
STA
05-707
m1
11
m2
12
m3
m4 ABCE
m5
m6
BCE
m7 A
1
A
1
3
2
1
6789
0V
C
VOL
CH
IDEO
TV/V
ND
0 - 10V
0V
E
MUT
CH
VOL
+10
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
05-707
NIKO
AUX
1
AUX
1 - 10V
reset
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
+
N
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
05-707
N
ON DIP
reset
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
+
I
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
N
ON DIP
reset
1 2 3 4
05-707
N
ON DIP
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
N
ON DIP
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
N
ON DIP
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
L
U
AUX
2
TV
7 8 9 10 11 12
L
230V~ 50Hz
L
N
230V~
1A
Ingebruikstellingsfunctie
Er is ook de mogelijkheid de uitgangen manueel te bedienen, zonder dat de busbedrading aangesloten is, b.v. bij de
inbedrijfsstelling of bij het testen van de uitgangen.
Dit gebeurt door eerst kort op de select-toets te drukken om de uitgang te selecteren en daarna door lang te drukken om
de kring aan of uit te schakelen.
3c. Technische gegevens
Omgevingstemperatuur
Voeding module:
2 klemmen
Uitgangen:
16 klemmen
Busaansluiting:
2 klemmen
2 x 230V-logische ingangen:
3 klemmen
0°C tot 50°C
230V/5W
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
12 x 0-10V 2mA/uitgang
voor 1-10V stroomsturing is de interface 65-330 nodig
per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2
9 VDC (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
per klem max. 2 x 1,5mm2
230V/5mA, 2 ingangen met gemeenschappelijke N
2 x 1,5mm2 of 1 x 2,5mm2
21
Dimmerparameters
Bij gebruik van verschillende types van dimmers kunnen er verschillende reacties zijn. Dit is zo omdat de dimmerparameters niet hetzelfde zijn voor alle dimmertypes (zo is er bij Silicon-dimmers geen visuele verandering meer > 9V). Dit
is ook afhankelijk van het type belasting (lamp). Er werden parameters gedefinieerd om deze dode tijden (zones) op te
vangen:
Dstart
Definities:
- de startspanning bij het aandimmen
- startniveau van het analoge stuursignaal
- niveau van het stuursignaal waarbij de dimmer begint te reageren
Niet alle dimmers starten exact op 0V. Om een vertraging van de reactie te vermijden kan dit met de Dstart-parameter
gecompenseerd worden. Deze instelling gebeurt via de parameter Dstart in 16 stappen van 0 tot 2V. De standaardinstelling (default-waarde) is geoptimaliseerd op 1,6V voor Niko-dimmers.
In de praktijk betekent dit dat het stuursignaal begint op het Dstart-niveau. Er is dus een sprong van 0V naar Dstart (1,6V
indien instelling niet gewijzigd).
Zodra een druktoets bediend wordt, heeft men dus een wijziging van de geregelde fase van de dimmer en dus een zichtbaar resultaat.
Dmin
Definities:
- de minimum regelspanning bij het manuele uitdimmen
Dval
10V
Dmax
Dlast
(Dlast = Dval)
Dmin
Dstart
t
0V
dim - on
(var. dimsnelheid)
dim - off
dim - up
(soft dimsnelheid) (manuele dimsnelheid)
dim - down to Dmin
(manuele dimsnelheid)
De dimmer kan dus niet lager gedimd worden dan het Dmin-niveau. Beneden dat niveau kan de dimmer alleen uitgeschakeld worden. Deze functie moet voorkomen dat er een onzichtbaar niveau als laatste niveau in het geheugen wordt
opgenomen (in dit geval zou het indrukken van de licht-aan-toets geen effect hebben). Dmin kan in 16 stappen ingesteld worden tussen 1 en 4V. De standaardinstelling (default-waarde) bedraagt 1,6V. Een instelling op 1V is nauwelijks
zichtbaar.
22
Dmax
Definities:
- de maximale spanning waarbij geen visuele verandering meer optreedt
- de maximale uitgangsspanning bij het manuele aandimmen
- beperken van het maximumsturingsignaal.
De dimmer kan maar geregeld worden van Dmin tot Dmax. Voordeel: sommige dimmers bereiken hun maximum op de
geregelde fase reeds op 8V. In dit geval gebeurt er geen zichtbare dimming als het stuursignaal daalt van 10 naar 8V.
Om deze dode tijd op te vangen kan Dmax ingesteld worden, zodanig dat er onmiddellijk een zichtbaar resultaat
optreedt. Dmax is instelbaar in 16 stappen tussen 10 en 6V. De default-waarde bedraagt 10V.
Dlast
Definities:
- de laatste ingestelde lichtwaarde (het niveau voor het uitschakelen van het licht)
Om te vermijden dat deze 0 zou zijn, kan deze waarde niet lager ingesteld worden dan het Dmin-niveau (zie hierboven).
Dlast hoeft dus niet ingesteld te worden, maar is het gevolg van een actie van de gebruiker. In casu, het indrukken van
de knop licht dalen tot op een bepaald lichtniveau. Het lichtniveau dat bekomen wordt op het ogenblik dat de knop losgelaten wordt, komt overeen met de waarde Dlast.
Dmin kan niet lager ingesteld worden dan 1V. Dlast is dus steeds gelijk of groter dan 1V.
Dimsnelheid (T2 draaischakelaar)
De dimsnelheid kan ingesteld worden door de T2-draaischakelaar.
De dimtijd (zie tabel) wordt beïnvloed door de hierboven vermelde parameters.
De tijden vermeld in de tabel, gelden voor volgende standaardinstellingen (default-waarden):
Dstart:
1,6V
Dmax:
10V
Indien deze waarden dichter bij elkaar liggen, wordt de tijd korter.
Indien deze waarden verder uit elkaar liggen, wordt de tijd langer.
Dimsnelheid Dimtijd (start-maximum)
Dimsnelheid
Dimtijd
T2
time
0
1 sec.(= soft-dimsnelheid)
D
3 min.
1
2 sec.
E
4 min.
2
4 sec. (= manuele dim aan/uit snelheid)
F
5 min.
3
6 sec.
4
8 sec.
5
10 sec.
6
15 sec.
7
20 sec.
8
30 sec.
9
40 sec.
A
50 sec.
B
1 min.
C
2 min.
23
Er zijn 16 posities instelbaar via de T2-draaischakelaar (zie linkerkolom). Elke positie komt overeen met een tijdsvertraging.
b.v.: indien T2 ingesteld wordt op positie 6, zal de overgang van de ene toestand naar de andere 15 seconden innemen.
Er zijn twee snelheden die niet kunnen gewijzigd worden:
- soft-dimsnelheid: steeds 1 sec. (rekening houdend met de standaardinstelling van de parameters Dart en Dmax)
- snelheid dim Up/down : vaste snelheid van 4 sec. voor het stijgen en dalen bij manuele dimming (blijven drukken op
stijg- en daalknop). Dit tijdsverloop van 4 sec. geldt voor een standaardinstelling van de parameters Dstart en Dmax.
Instelling T1 (draaischakelaar T1)
Via de draaischakelaar T1 kunnen 2 reeksen functies ingesteld worden:
- de eerste reeks bepaalt welke parameters door de instelling T2 beïnvloed worden.
- de tweede reeks bepaalt de instelling van specifieke bedienings- en vertragingstijden.
Tijden (draaischakelaar T1)
voor de mode m1, m2 en m3:
bij programmering kan de gebruiker bepalen hoe de dim-on- en dim-off-functies moeten reageren. De geselecteerde
dimsnelheid T2 zal gebruikt worden afhankelijk van de stand van de T1-draaischakelaar bij programmering:
Instelling draaischakelaar T1 dim-on
dim-off
dim-curve
0
dimsnelheid T2
dimsnelheid 0 = 1 sec.
1
dimsnelheid 0 = 1 sec.
geselecteerde dimsnelheid T2
2-F
dimsnelheid T2
geselecteerde dimsnelheid T2
voor de mode m5, m6: bedientijd
0
0 sec.
1
1 sec.
2
2 sec.
3
3 sec.
4, ...
0 sec.
voor de mode m7 (vertraagd afvallend): vertragingstijd
0
=
10 sec.
A
1
=
1 min.
B
2
=
2 min.
C
3
=
3 min.
D
4
=
4 min.
E
5
=
5 min.
F
6
=
6 min.
7
=
7 min.
8
=
8 min.
9
=
9 min.
24
=
=
=
=
=
=
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.
120 min.
Presets en (licht)sfeer
Definitie:
- het tegelijkertijd oproepen, door het bedienen van 1 druktoets, van verschillende functies.
Voorbeeld: het oproepen van verschillende lichtniveaus door de bediening van één druktoets, de sfeer-toets.
- Preset: deze functie kan niet via de sfeer-toets door de gebruiker gewijzigd worden (alleen rechtstreeks op de module).
0/10V-stuuruitgang
Stuursignaal
Lichtniveau
1
10V
100%
2
5V
50%
3
3,5V
35%
4
9V
90%
5
2,7V
27%
6
0V
0%
- Sfeer: deze functie kan via de sfeer-toets door de gebruiker gewijzigd worden
Het indrukken van de toets betekent het oproepen van verschillende niveaus voor elke stuuruitgang. Het resultaat, verschillende lichtniveaus per dimmer, noemt men een lichtsfeer of preset.
Naar wens kan deze programmering ook veel uitgebreider zijn b.v. instelling van verschillende overgangstijden voor
elke preset, koppeling aan externe ingangen enz.
Geheugen
Bepaal de maximale geheugencapaciteit (= geheugenplaatsen) als volgt:
stap 1: deel 240 door het aantal gebruikte uitgangen van uw module (b.v. 10 relais van 05-000 of 10 analoge uitgangen van 05-007)
resultaat 240 : 10 = 24 beschikbare geheugenplaatsen
stap 2: deel het resultaat door het aantal bedieningspunten (b.v. 6)
resultaat 24 : 6 = 4 functies beschikbaar per bedieningspunt.
samengevat: - deel 240 door het aantal bedieningspunten om te weten hoeveel functies per bedieningspunt maximaal
programmeerbaar zijn.
- deel 240 door het aantal functies om te weten hoeveel bedieningspunten maximaal programmeerbaar zijn.
Indien het aantal geheugenplaatsen onvoldoende is kan men de uitgangen verdelen over meerdere modules (aantal
gebruikte uitgangen per module verminderen)
Instellingen
Deze parameters kunnen individueel ingesteld worden per uitgang:
- Dstart: tussen 0-2V in 16 stappen
(door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6V)
- Dmin: tussen 1-4V in 16 stappen
(door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6 V)
- Dmax: tussen 6-10V in 16 stappen
(door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 10V)
25
3d. Beschrijving van de modes
Functie
m1: dim aan/dim uit
Omschrijving
dim aan/uit
kort: dim aan naar laatste waarde
lang: dim-op naar max.waarde
Uitvoering
tweeknopsbediening
kort: dim uit
lang: dim-neer naar min.waarde
m2: dim aan/dim uit
vierknopsbediening
dim aan naar de laatste waarde
1
dim uit
0
kort: dim aan naar laatste waarde
lang: dim-op naar max.waarde
kort: dim aan naar laatste waarde
lang: dim-neer naar min.waarde
m3: sfeer aan/uit
vierknopsbediening
kort: oproepen sfeer
lang: wegschrijven sfeer
dim uit
SR
dim-op naar max.waarde als niet off
0
dim-neer naar min.waarde als niet off
m4: sfeer aan
m5: aan
(eventueel met bedientijd)
m6: uit
(eventueel met bedientijd)
m7: vertraagd afvallend
sfeer aan
kort: oproepen sfeer
lang: wegschrijven sfeer
dim aan naar laatste waarde
eenknopsbediening
eenknopsbediening
dim uit
eenknopsbediening
dim-aan naar laatste waarde,
eenknopsbediening
dim-neer naar min.waarde na bepaalde tijd
aan/uit/aan,... met dimsnelheid 0
eenknopsbediening
uitschakelen: m6
m8: knipperen
De modes m11 en m12 kunnen opgeroepen worden door de mode-toets tijdens het programmeren langer dan 1,6
sec. in te drukken; de mode-LEDs pinken.
m11 preset aan/uit
oproepen preset
dim uit
m12 preset aan
26
P
0
vierknopsbediening
dim op naar max.waarde, als niet OFF
dim neer naar min.waarde als niet OFF
preset oproepen
eenknopsbediening
3e. Samenvattende tabellen
Busdrukknopmodes Dimcontroller
Logische ingangen 230V
Dimcontroller
mode
Nikobus drukknop
functie
Externe ingang = doorlaat
▲
▼
m1
▲
▼
draai-
draai-
schakelaar T2
schakelaar T1
mode
2-KNOP MODE
▲
kort: dim-AAN naar laatste waarde
▼
kort: dim-UIT
❙
●
❙ ▲
▲
● ▼
▼
SR ▲ ●
● ▼▲
lang: dim-down naar MIN.(dimsnelheid T2)
dim-AAN
snelheid
0:
AAN
UIT
dimsnelheid
draaisch. T2
dimsnelheid 0
230V dim-AAN
m6
lang: dim-UP naar MAX. (dimsnelheid 2)
kort: dim-AAN naar laatste waarde
dim-UIT
snelheid
AAN
UIT
dimsnelheid 0
dimsnelheid
draaisch. T2
of
dim-UIT
snelheid
2 - F:
230V oproepen
>3sec: wegschrijven sfeer
dim-UIT
dim-AAN/UIT
snelheid
als niet UIT —> dim-UP naar MAX
m3
AAN
UIT
dimsnelheid
draaisch. T2
dimsnelheid
draaisch. T2
dim-UIT
230V
0V
dim-AAN
dim-AAN naar laatste waarde
snelheid
✕ ✕
✕
✕ ✕
UIT met bedientijd
dim-UIT
dim-UIT
snelheid
✕ ✕
✕
✕ ✕
vertraging
dim-UIT
AAN
KNIPPEREN
ritme 1,5 sec met dimsnelheid 0
x
t
snelheid
x
230V
m4
dim-UIT
als niet UIT —> dim-UP naar MAX
(dimsnelheid T2)
als niet UIT —> dim-down naar MIN
Bedientijd
0
1
2
3
4, ...
vertraging
0= 10 sec
1= 1 min
2= 2 min
3= 3 min
4= 4 min
5= 5 min
6= 6 min
7= 7 min
0
1
2
3
sec.
sec.
sec.
sec.
230V AAN
m5
UIT
dimsnelheid
draaisch. T2
vertraging
8= 8 min0 sec.
9= 9 min
A= 15 min
B= 30 min
C= 45 min
D= 1 uur
E= 1,5 uur
F= 2 uren
lx
PRESET AAN
oproepen preset (dim-AAN)
vertraging
dim-UIT
230V
m7
x
snelheid
VERTRAAGD AFVALLEND
AAN
0V
t
snelheid
dim-AAN met dimsnelheid 0
naar laatste waarde
230V KNIPPEREN
m8
x
dim-UIT
dim-UIT
0V
x
snelheid
230V UIT
m6
x
snelheid
dim-AAN
dim-AAN naar laatste waarde
0V
ritme 1,5 sec met dimsnelheid 0
0V
x
vertraging
0= 10 sec
1= 1 min
2= 2 min
3= 3 min
4= 4 min
5= 5 min
6= 6 min
7= 7 min
vertraging
8= 8 min
9= 9 min
A= 15 min
B= 30 min
C= 45 min
D= 1 uur
E= 1,5 uur
F= 2 uren
x
PRESET AAN / UIT
dim-UIT
snelheid
=
dim-AAN
snelheid
(dimsnelheid T2)
P P
P
P P
dim-AAN
(wegschrijven sfeer met externe ingang Sfeer Opslag routine)
PRESET AAN / UIT
oproepen preset (dim-AAN)
oproepen sfeer (dim-AAN)
0V
snelheid
naar laatste waarde
m12
AAN
dimsnelheid
draaisch. T2
SFEER AAN
dim-AAN
AAN met bedientijd
▼
dim-AAN/UIT
snelheid
(wegschrijven sfeer met externe ingang Sfeer Opslag routine)
dim-AAN met dimsnelheid 0
m11
sfeer (dim-AAN)
0V
als niet UIT —> dim-down naar MIN
✕ ✕
✕
✕ ✕
P
P ▲ ●
● ▼▲
UIT
dimsnelheid
draaisch. T2
2 - F:
SRSR
<3sec: oproepen sfeer (dim-AAN)
SR
SRSR
>3sec: wegschrijven sfeer
✕ ✕
✕
✕ ✕
AAN
dimsnelheid 0
of
SFEER AAN / UIT
<3sec: oproepen sfeer (dim-AAN)
lx
m8
1:
m2
VERTRAAGD AFVALLEND
m7
dimsnelheid 0
of
of
kort: dim-AAN naar laatste waarde
(dimsnelheid 2)
m5
UIT
dimsnelheid
draaisch. T2
dim-UIT
SFEER AAN
m4
AAN
0V
1:
dim-UIT
dim-AAN
snelheid
naar laatste waarde
0V
230V
dim-AAN naar laatste waarde
(dimsnelheid 2)
▼
draaischakelaar T1
m1
SFEER AAN / UIT
m3
draaischakelaar T2
AAN / UIT
lang: dim-down naar MIN.(dimsnelheid 2)
SR
functie
0:
lang: dim-UP naar MAX. (dimsnelheid T2)
4-KNOP MODE
m2
Nikobus drukknop
Externe ingang = doorlaat
dim-AAN
snelheid
preset
0= 1.0 V
1= 1.5 V
2= 2.0 V
3= 2.5 V
4= 3.0 V
5= 3.5 V
6= 4.0 V
7= 4.5 V
preset
8= 5.0 V
9= 5.5 V
A= 6.0 V
B= 6.5 V
C= 7.0 V
D= 8.0 V
E= 9.0 V
F= 10.0 V
dim-UIT
snelheid
230V
m11
oproepen preset (dim-AAN)
0V
dim-UIT
230V
=
dim-AAN
snelheid
0V
230V PRESET
m12
AAN
oproepen preset (dim-AAN)
0V
preset
0= 1.0 V
1= 1.5 V
2= 2.0 V
3= 2.5 V
4= 3.0 V
5= 3.5 V
6= 4.0 V
7= 4.5 V
preset
8= 5.0 V
9= 5.5 V
A= 6.0 V
B= 6.5 V
C= 7.0 V
D= 8.0 V
E= 9.0 V
F= 10.0 V
dim-AAN
snelheid
DIMSNELHEID
Dimsnelheid:
‘dimtijd’ OFF -> Maximum:
Dimsnelheid:
‘dimtijd’ OFF -> Maximum:
draaischakelaar T2 (bij default-parameters) draaischakelaar T2 (bij default-parameters)
0
1 sec.
8
30 sec.
1
2 sec.
9
40 sec.
2
4 sec.
A
50 sec.
3
6 sec.
B
1 min.
4
8 sec.
C
2 min.
5
10 sec.
D
3 min.
6
15 sec.
E
4 min.
7
20 sec.
F
5 min.
27
4. Busdrukknoppen
4a. Beschrijving
De busdrukknop is een variant op de gewone drukknop: er is steeds een positie boven, de neutrale stand keert steeds
automatisch weer (= geen bediening).
De busdrukknoppen hebben het vertrouwde uiterlijk van de Niko-schakelaars. In het Nikobus-systeem dienen ze echter
niet als schakelaar, wel als informatiezender.
Een Nikobus-busdrukknop wordt ingebouwd in een enkelvoudige standaardinbouwdoos voor schroefbevestiging. Voor
montage onder meervoudige afdekplaten zijn geen bijkomende inbouwdozen noodzakelijk. De Nikobus-busdrukknoppen kunnen uitgebreid worden zonder extra kap- of breekwerk.
De Nikobus-drukknop vereist geen enkele instelling of afregeling.
De functies van de busdrukknoppen worden niet bepaald door de busdrukknop zelf, maar door de instellingen die de
installateur maakt op de module. Tijdens het instellen van het systeem worden de functies van de busdrukknoppen vastgelegd door eenvoudige bediening van de knoppen. Bij het activeren wordt een telegram via de bus naar de module
gestuurd. Het telegram bevat het adres van de busdrukknop en de informatie over wat gebeuren moet. Deze telegramoverdracht gebeurt door stroommodulatie.
Wordt de busdrukknop langer dan 8 sec. ingedrukt, dan wordt het telegram vanzelf onderbroken en komt de bus terug vrij.
Er bestaan 5 basisuitvoeringen van de busdrukknop met 4 varianten in de toetsen.
Elke busdrukknop heeft een uniek adres (22 + 2 Bit = meer dan 4 miljoen adressen)
Elke uitvoering wordt steeds op een muurprint geplaatst, omwille van de busverbinding.
- busdrukknop met 2 bedieningsknoppen (voor volle toets):
- busdrukknop met 2 bedieningsknoppen + LED (voor volle toets met lens):
- busdrukknop met 4 bedieningsknoppen (voor 2 halve toetsen of 2 halve toetsen met tekstveld):
28
- IR (Infrarood) -busdrukknop met 2 bedieningsknoppen (05-081)
Wordt bediend door de 2 toetsen op de knop en door afstandsbediening: de IR-handzender (05-088) of de IR-universele afstandsbediening (05-089) of de IR-Pronto (05-090).
- IR-busdrukknop met 4 bedieningsknoppen (05-085)
Wordt bediend door de 4 toetsen op de knop en door afstandsbediening: de IR-handzender (05-088) of de IR-universele afstandsbediening (05-089) of de IR-Pronto (05-090).
De functies op beide IR-busdrukknoppen kunnen verschillend zijn van deze op de IR-afstandsbediening.
-IR-busdrukknop met identieke adressen 05-091 tot 05-095 (met 4 bedieningsknoppen)
Van de meervoudige busdrukknop zijn er 3 basisuitvoeringen (een twee-, vier- en achtvoudige) en dit elk met 3 kleurvarianten: grafiet, brons en sterling.
Opgelet: deze volledige set bestaat altijd uit een module met een centraalplaat die bovenop de module geklikt wordt.
Men kan onderling de kleurvarianten combineren en zo verschillende samenstellingen bekomen.
Enkel Plano- en daVinci-afdekkingen kunnen hier toegepast worden.
Omschrijving:
2-voudige busdrukknopmodule
2-voudige centraalplaat
4-voudige busdrukknopmodule
4-voudige centraalplaat
8-voudige busdrukknomodule
8-voudige centraalplaat
Grafiet
45-072
45-082
45-074
45-084
45-078
45-088
Brons
46-072
46-082
46-074
46-084
46-078
46-088
Sterling
47-072
47-082
47-074
47-084
47-078
47-088
29
- 2-voudige busdrukknop:
A
TOP
4-072
B
nr
- 4-voudige busdrukknop:
TOP
A
C
B
D
4-074
nr
- 8-voudige busdrukknop:
TOP
1A
1C
2A
2C
1D
2B
2D
4-078
1B
nr
4b. Mechanische opbouw
Een Nikobus-drukknop kan op een enkelvoudige standaardinbouwdoos geschroefd worden, ongeacht enkelvoudige of
meervoudige uitvoering van de muurprint. De busdrukknop wordt met een centrale schroef op de muurprint gemonteerd. Contactveren op de achterkant van de busdrukknoppen zorgen voor de elektrische verbinding tussen muurprint
en drukknoppen. De muurprint wordt met de bus verbonden door een connector op de achterkant van de muurprint.
Hierdoor zijn de busdrukknoppen afschroefbaar zonder dat het nodig is om de busbedrading los te maken.
5 basisuitvoeringen:
inbouwdoos voor
schroefbevestiging
30
muurprint
afdekplaat
busdrukknop
toetsen
2-4-8-voudige busdrukknop:
inbouwdoos voor
schroefbevestiging
muurprint
afdekplaat
busdrukknopmodule
centraalplaat
busdrukknop
toetsen
IR-busdrukknop of IR-busdrukknop met identieke adressen:
inbouwdoos voor
schroefbevestiging
muurprint
afdekplaat
31
4c.Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:
Rustspanning:
Lengte van een code:
Max. bedieningstijd:
Aansluiting op de Nikobus:
5 basisuitvoeringen:
2-4-8-voudige busdrukknop:
IR-busdrukknop:
Reikwijdte :
Openingshoek:
Voedingsspanning:
Stroomopname bij 12V~:
0°C tot 50°C
9 VDC (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
35 ms
8 sec.
tweedraadsverbinding
adres: 22 bit (± 4 miljoen verschillende codes)
adres: 21 bit (± 256000 verschillende codes mogelijk)
adres: 12 bit
10 meter
45°
9 - 12 V~
10 mA (standby; LED brandt op medium niveau)
30 mA (piek als LED voluit brandt)
De Nikobus-IR-ontvanger-drukknop heeft een externe voedingsspanning nodig.
Opmerking: trafo dient gekeurd te zijn voor zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).
4d. Gebruik van de IR-busdrukknop 05-081 en 05-085
De LED brandt continu op medium niveau in standby-mode en doet dienst als nachtverlichting. Bij indrukken van één
van de 4 lokale drukknoppen, brandt de LED fel zolang het bij deze toets horende Nikobus-telegram wordt verstuurd.
Indien een toets langer dan ± 8 seconden wordt ingedrukt, stopt het zenden: de LED gaat naar standby-mode.
Bij indrukken van meerdere toetsen tegelijk, wordt het Nikobus-telegram van de laatst ingedrukte toets verzonden.
Bij ontvangst van een correct IR-signaalcode, knippert de LED:
- traag knipperen bij ontvangst van een kanaalselectiecode: hierbij wordt geen Nikobus-telegram verstuurd, de LED
knippert enkel ter indicatie van goede ontvangst.
- snel knipperen bij ontvangst van een Nikobus-actiecode: beter gezegd, de LED knippert snel tijdens het versturen van
het Nikobus-telegram dat hoort bij een ontvangen IR-signaalcode.
Vooraleer er een Nikobus-telegram verstuurd wordt, wordt er gecheckt of de bus al dan niet bezet is. Indien ze bezet is,
wordt geen Nikobus-telegram verstuurd, de LED gaat naar standby-mode.
De ontvangen IR-signaalcode wordt niet bewaard en moet dus opnieuw gegeven worden als de bus weer vrij is.
Bij ontvangst van een onbekende IR-signaalcode reageert de LED niet.
4e. De IR-busdrukknop met identieke adressen: 05-091/05-092/05-093/05-094/05-095 (enkel met 4
bedieningsknoppen)
Normaal heeft iedere busdrukknop en IR-busdrukknop een uniek adres. Dit wil zeggen dat iedere busdrukknop en IRbusdrukknop een verschillende actie kan oproepen. Indien men echter wil dat IR-busdrukknoppen dezelfde acties
oproepen vanop verschillende plaatsen zonder telkens te moeten programmeren, kan men IR-busdrukknoppen met elk
hetzelfde adres gebruiken. Op deze manier moet er maar één IR-busdrukknop geprogrammeerd worden en de overige
IR-busdrukknoppen met hetzelfde adres nemen automatisch deze acties over. Men bepaalt zelf het gewenste aantal IRbusdrukknoppen met identiek adres en bestelt ze onder één bestelreferentie (b.v. 05-091). Wenst men in één project
meerdere acties te programmeren en daarbij gebruik te maken van IR-busdrukknoppen met identiek adres, dan kan men
ze groeperen in max. 5 groepen met elk hun bestelreferentie: 05-091, 05-092, 05-093, 05-094 en 05-095.
32
Voorbeeld van IR-busdrukknoppen met 05-091:
Andere IR-busdrukknoppen met een identiek adres
(05-091) nemen automatisch de acties van de
reeds geprogrammeerde IR-busdrukknop over.
Eerste IR-busdrukknop
met identiek adres (b.v.
05-091) programmeren
A
C
B
D
TOP
A
C
B
D
TOP
05-091
A
C
B
D
TOP
05-091
05-091
4f. IR-handzender 05-088
De IR-draagbare handzender heeft 4 kanalen (4 numerieke toetsen), waarvan elk kanaal 4 bedieningstoetsen heeft die
kunnen geprogrammeerd worden voor één of meerdere ontvangers.
Met de vier bedieningstoetsen (A,B,C en D) zijn verschillende functies mogelijk op één of meerdere modules.
Alvorens deze in te drukken, dient steeds eerst het kanaal geselecteerd te worden.
Nota: bedieningstijd tussen 2 functies > 100 msec.
Aan de hand van een controle-LED kan men controleren of de batterij al dan niet leeg is.
Deze LED moet branden tijdens het indrukken van één van de kanalen of bedieningstoetsen, zoniet is de batterij leeg.
Voeding: 2 batterijen 1,5V, type AAA-LR03 (niet door Niko geleverd).
Functies:
kanaal 0
busdrukknop
05-081/085
C
kanaal 1
handzender
kanaal 2
handzender
kanaal 3
handzender
kanaal 4
handzender
1
A
2
3
D
4
A
C
B
D
TOP
B
A
C
B
D
TOP
A
C
A
C
A
C
A
C
B
D
B
D
B
D
B
D
05-085
05-081
4g. De IR-universele afstandsbediening 05-089
Deze universele IR-afstandsbediening kan zowel het Nikobus-systeem als diverse audio- en videoapparatuur bedienen:
tv, videocassetterecorder, satelietontvanger, cd-speler (voor meer details: zie gebruiksaanwijzing).
De Nikobus-bedieningen zitten reeds standaard onder de
-toets. De afstandsbediening heeft 10 kanalen (0-9) waarvan
elk kanaal vier bedieningstoetsen heeft die kunnen geprogrammeerd worden voor één of meerdere IR-ontvangers. Met de
vier bedieningstoetsen (CH▼, CH▲, VOL▼, VOL▲) zijn verschillende functies mogelijk op één of meerdere modules.
Stap 1: druk de
-toets in
Stap 2: selecteer het juiste kanaal (0 - 9)
Stap 3: druk één van de bedieningstoetsen (CH▼, CH▲, VOL▼, VOL▲). Deze stap kan vanaf nu herhaald worden.
Functies:
kanaal 0
busdrukknop
handzender
05-081/085
VCR
TV
SAT
V
T
AUX1
CD
S
C
AUX2
AUX3
A2
A3
A1
NIKO
MUTE
M
CH
VOL
VOL
CH
T/V
TV/VIDEO
1
+10
2
4
+10
5
7
+10
8
9
+10
+10
0
+20
3
6
TV
VT
MIX
TV
VT
M
?
C
D
A
C
B
D
TOP
S
OK
MENU
ENTER
05-081
05-085
▲A C
▼B D
▼
A
B
TOP
ST/MO
▼
?
33
4h. De IR-afstandsbediening Pronto van Philips 05-090
De Pronto is een universele IR-afstandsbediening waarmee men naast het Nikobus-systeem (met IR-busdrukknoppen)
ook audio- en videoapparatuur kan bedienen.
Men configureert het toestel voor Nikobus door het downloaden van gratis software op www.niko.be, via een bijgeleverde seriële kabel.
De Pronto kan in totaal de bediening verzekeren van 10 kamers, 30 kringen per kamer. Elke kring is configureerbaar als
schakelaar, dimmer of motorbediening. Tevens kunnen er 8 sferen per kamer geprogrammeerd worden.
Elke kamer kan door de gebruiker naar eigen smaak worden gelabeld op het scherm van de Pronto met de ingebouwde label-software.
Werkwijze bij het programmeren:
men bepaalt eerst welke functie men aan welke uitgang zal koppelen. Daarna kiest men op de Philips Pronto met welk
kanaal (virtuele busdrukknop) men deze functie zal verbinden. Men richt de Philips Pronto naar de IR-busdrukknop en
drukt op één van de functietoetsen (ON, OFF, UP, DN), waarna de IR-ontvanger (busdrukknop) de juiste code op de bus
zet en de koppeling compleet maakt.
Men zal, in principe, maar één busdrukknop in de straal van de Philips Pronto plaatsen om geen IR-signaal op een
nabijgelegen drukknop te laten inwerken.
Programmeringsvoorbeeld:
om de dimmer boven de zithoek te programmeren, zet men de dimcontroller in program-mode. Men kiest de juiste uitgang (b.v. uitgang 3) en de juiste mode (b.v. mode m2). Daarna richt men de Philips Pronto op de IR-ontvanger die
men wil gebruiken om de dimmer boven de zithoek te bedienen, men kiest een kamer (b.v. living) op de Philips Pronto,
men drukt op een kanaaltoets (b.v. 1) en als laatste stap drukt men op één van de functietoetsen (mode m2 op de dimcontroller is immers een vierknops-mode, zodat het voor de programmering niet uitmaakt op welke knop men drukt).
Hierop zal de dimcontroller lang biepen, ten teken dat de programmering compleet is. Men kan nu op de Philips Pronto
het label van kanaal 1 veranderen in b.v. zithoek.
34
4i. Busdrukknop-LED's: aansluiting en functie
De LED's op een busdrukknop (05-061)
kunnen dienen als terugmelding of als verlichting van de busdrukknop.
Per muurprint kan 1 terugmelding gebeuren, behalve wanneer gebruik wordt
gemaakt van muurprint 05-012-50 met 2
LED-aansturingen.
Aansluitschema voor
LED-sturing:
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
12
nachtverlichting
gemeensch.
bus
bus
terugmelding 10
terugmelding 11
terugmelding 12
11
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
m8
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
mode
2345
N
T1
11
12
13
14
15
230V~
select
ABCE
3
18
2
4 5
6789
1
N
1 2 3
05-000-01
230V~ 50Hz
program
230V~
Bel transformator
12V~
MODULE
16A
16A
T
10A
2A
300mA
230V
35
terugm.
terugm.
terugm.
...
terugm.
terugm.
terugm.
nachtv.
gemeen.
bus
bus
Per schakelmodule zijn 3 uitgangen voorzien op LED-terugkoppeling naar de busdrukknop (10, 11 en 12). Zoals op het
schema te zien is, is voor de voeding van de LED's een aparte beltransformator nodig.
LED-aansluiting bij meerdere modules:
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
05-000-01
2
3
4
5
6
16A
7
µ
N
8
9
10
11
12
select
N
230V~ 50Hz
L
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
mode
program
B1 B2
bus
T1
05-000-01
12 V
Bel transformator
F01
230V~
230V~ 50Hz
12V~
MODULE n
10A
16A
16A
T
10A
300mA
230V
36
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
...
MODULE 1
16A
6
230V~
6789
L4
1
N
F01
2345
L
B1 B2
bus
T1
2345
N
mode
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
230V~
select
18
6
m8
5
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
4
18
3
m8
2
6789
1
N
2A
4j. Programmering busdrukknop voor vertraagd aan/vertraagd uit
Bij een druk op een Nikobus-drukknop moet een timer opstarten. Nadat deze tijd is verstreken, moet een verbruiker
geactiveerd worden voor een welbepaalde tijd.
Bussdrukknop
A
B
C
D
05-060
n°
B1
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
2
m8
18
1
N
B2
6789
A B N
05-000-01
230V~ 50Hz
N L
230V
N
L
230V
’aan’
busdrukknop
t1
uitgang 8
= ingang A
uitgang 7
0V
t2
Op het bovenste gedeelte van de busdrukknop (aan)toets wordt op uitgang 8 een
vertraagd opkomende mode m7 geprogrammeerd met tijd t1.
Deze uitgang 8 wordt naar de externe ingang A verbonden. Deze ingang start dan een
vertraagd afvallende mode m6 met tijd t2 op uitgang 7 en een uit-mode m3 op uitgang 8.
Wil men het systeem herstarten terwijl uitgang 7 actief is, moet men op het onderste gedeelte van de busdrukknop (aan
-toets) voor uitgang 7 tevens een uit-mode m3 programmeren.
Indien gewenst moet de busdrukknop uit-toets beide uitgangen 7 en 8 uitschakelen.
37
5. Muurprint
klauwbevestiging 05-010
5a. Beschrijving
De muurprint bevat alle elektrische en mechanische voorzieningen, nodig om één of meer busdrukknoppen met de bus
te verbinden en de telegrammen door te sturen. De muurprint wordt op de inbouwdoos voor schroefbevestiging
geplaatst. Een set klauwen voor dozen zonder schroefbevestiging kan separaat besteld worden.
Er zijn horizontale en verticale muurprints beschikbaar om de busdrukknoppen te monteren (met conforme afdekplaten). De keuze van de muurprint gaat dus samen met het gewenste aantal drukknoppen en hun horizontale of verticale
opstelling. Er is slechts één enkelvoudige inbouwdoos nodig, ongeacht of men enkelvoudige of meervoudige muurprints gebruikt. Vanuit de inbouwdoos kan naar keuze naar onder, boven, links of rechts gewerkt worden. De muurprint
wordt standaard geleverd met een vierpolige aansluitklem (2 voor Nikobus en 2 voor LED). Er bestaat ook een tweevoudige muurprint met aparte LED-aansturing (centerafstand 60mm), hier zijn 8 aansluitklemmen voorzien: 2 x 2 voor
Nikobus, 2 voor LED1 en 2 voor LED2. Ook bestaat er een enkelvoudige muurprint met metalen brug, om te gebruiken
bij oneffen muren of bij de combinatie busdrukknop/stopcontact. De aansluiting tussen meerdere enkelvoudige muurprinten met metalen brug gebeurt via een flexible verbindingskabel met aansluitingsconnectoren.
38
5b. Technische gegevens
Materiaal:
epoxy
Dikte:
1 mm
Connector:
4-polig
Montage busdrukknop:
met 1 centrale schroef
Muurbevestiging:
d.m.v. schroeven of separaat te bestellen klauwen
Standaard uitvoeringen:
nr.
muurprint enkelvoudig + brug
05-011-10
muurprint enkelvoudig
05-011
muurprint 2 x vert 60mm
05-012
muurprint 2 x vert voor aparte LED-aansturing 60mm
05-012-50
muurprint 3 x vert 60mm
05-013
muurprint 2 x vert 71mm
05-022
muurprint 3 x vert 71mm
05-023
muurprint 2 x hor 71mm
05-032
muurprint 3 x hor 71mm
05-033
muurprint 4 x hor 71mm
05-034
Flexible verbindingskabel
Set klauwbevestiging
05-011-12
05-010
39
5c. Aansluiten Nikobus-drukknoppen
De busdrukknoppen worden aangesloten
op de schakel- en rolluikmodules via een
tweeaderige busbedrading.
Een vieraderige busbedrading laat toe de
busdrukknoppen te verlichten
aansluiting voor
status LED
230V~
busaansluiting
L aansluiting
N voor voeding
busaansluiting
230V~
05-011-10 RV:00
12V~
1
L L B B
1
muurprint (b.v.: 05-011-10)
inbouwdoos voor
schroefbevestiging
inbouwdoos voor
schroefbevestiging
muurprint voor 3
busdrukknoppen
muurprint
aansluiting voor
status LED
afdekplaat
busdrukknop
busdrukknop
afdekplaat
toetsen
40
LED1
0V
LED2
toetsen
6. RF-systeem
Het RF-systeem houdt in dat er bediening op afstand gebeurt. Er is geen bedrading tussen zender en RF-interface. De
zender stuurt radiogolven naar de RF-interface, hij hoeft dus niet specifiek naar de RF-interface gericht te worden. Het
is ook mogelijk om vanuit een andere kamer te bedienen (dit in tegenstelling tot IR-systemen).
Niet enkel lichtpunten kunnen op deze manier bediend worden, maar ook ventilatoren, rolluiken, ...
Het RF-systeem is uitermate geschikt voor specifieke toepassingen, zoals renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen van bestaande elektrische installaties waar kapwerk uitgesloten is, burelen met verplaatsbare wanden.
6a. Modulaire RF-interface 05-040
De modulaire uitvoering wordt op de DIN-rail geplaatst.
De RF-interface dient als ontvanger voor de RF-hand/wandzenders en zet het RF-signaal om in een Nikobus-telegram.
De RF-interface wordt parallel aan de bus en aan 230V~ aangesloten. Het instellen gebeurt daarna op juist dezelfde wijze
als het instellen van gewone drukknoppen. De interface mag niet aan de rechterkant van de schakel- of rolluikmodule
of naast de beltransfo geplaatst worden. De schakelkast mag niet uit metaal vervaardigd zijn, wel uit kunststof.
Afmetingen
DIN-behuizing 4 modules breed (b: 70mm, h: 89mm, d: 60mm)
voeding: 230V/1W
6b. RF-zender: 2 uitvoeringen
Drukknopuitvoering
Deze zender heeft de vorm van een conventionele Niko-schakelaar en kan geplaatst worden op om het even welke
ondergrond: niet enkel op wanden, maar ook op tafels, zuilen, enz. De zender wordt immers eenvoudig bevestigd met
kleefband of met schroeven. Bovendien kan de zender steeds verplaatst worden, omdat er geen rekening moet gehouden worden met bedrading.
Het zendbereik is ongeveer 20m in het gebouw.
referentie: zie catalogus
Handzenderuitvoering 05-068
De handzender heeft 4 kanalen (4 numerieke toetsen), waarbij op elk kanaal max. 4 functies
kunnen geprogrammeerd worden. Om een functie in te stellen, moet eerst het kanaalnummer
en dan de functie ingetoetst worden.
De handzender is voorzien van een controle-LED.
Voeding: 2 batterijen 1,5V, type AAA-LR03 (niet door Niko geleverd)
41
7. Interfaces
Er kunnen verschillende interfaces aan de Nikobus aangesloten worden om externe sensoren zoals bewegingsmelders,
raam- en deurcontacten, schemer- en tijdschakelaars, CAB-contacten, thermostaten, winddetectoren, glasbreukmelders, ... mee in te schakelen in het domoticasysteem.
Deze interfaces zetten een schakelimpuls van een contact in een telegram om. Dit telegram wordt dan op de bus verstuurd.
Er is zowel een inbouwinterface voor (monostabiele) drukknoppen en (bistabiele) schakelaars als een modulaire interface beschikbaar.
De interfaces zullen in de directe buurt van de drukknop geplaatst worden.
7a. De inbouwinterface voor drukknoppen 05-056
Deze interface zet de signalen van externe, NO-contacten om in een Nikobus-telegram. Zolang het contact gesloten is,
worden de telegrammen op de bus verstuurd (max. 8 sec.).
Er zijn 2 ingangen voorzien voor externe contacten (b.v. drukknoppen) en één uitgang voor de koppeling met de Nikobus.
De voeding van de interface en het contact wordt geleverd door de Nikobus (geen afzonderlijke voeding vereist).
Een verloren signaal kan alleen herwonnen worden door het signaal te herhalen.
Opgelet: bij parallelschakeling van meerdere inbouwinterfaces mogen de common-draden niet parallel geschakeld
worden; elke inbouwinterface apart bekabelen dus.
omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
bus
bus
common
IN 1
IN 2
E
afmetingen:
27 x 40 x 5mm
E
7b. De inbouwinterface voor schakelaars 05-057
De inbouwinterface voor schakelaars zet bistabiele contacten om in een Nikobus-telegram. Wanneer het contact sluit,
wordt de ON-code op de bus verstuurd (300 ms). Wanneer het contact opent, wordt de OFF-code (ook 300 ms) verstuurd. Tussen openen en sluiten moet minstens 200 ms rust zijn.
Er is één ingang voor de schakelaar voorzien en één uitgang voor de koppeling met de Nikobus (zie ook hoofdstuk 13).
De voeding voor de interface en dit contact wordt door de Nikobus geleverd (geen afzonderlijke voeding vereist).
De inbouwinterface voor de schakelaar is enkel geschikt voor functies met een lage bedieningsfrequentie (zoals deurcontacten, PIR-contacten, ...).
Een verloren signaal kan alleen herwonnen worden door het signaal te herhalen.
Opgelet: bij parallelschakeling van meerdere inbouwinterfaces mogen de common-draden niet parallel geschakeld
worden; elke inbouwinterface apart bekabelen dus.
omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
bus
bus
IN
afmetingen
27 x 40 x 5mm
42
IN
7c. Aansluiting inbouwinterface voor drukknoppen
Deze interface wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het spatwaterdichte schakelaargamma Hydro 55+. Er kunnen per interface 2
drukknoppen aangesloten worden.
Spatwaterdichte drukknop (Hydro 55+)
bus
bus
common
IN 1
05-056
IN 2
Opgelet: de blauwe draad is de gemeenschappelijke aansluiting voor één interface. Bij gebruik van meerdere interfaces mogen deze niet onderling verbonden worden!
7d. Aansluiting inbouwinterface voor schakelaar
Deze interface wordt alleen gebruikt bij functies met een lage bedieningsfrequentie, zoals een gewone mechanische
schakelaar, een raamcontact, een deurcontact of een bewegingsmelder.
Voorbeeld: aansluitschema voor een deurcontact
bus
bus
IN
IN
05-057
Deurcontact
Buiten-PIR
Glasbreukmelder
7e. Modulaire interface (DIN-rail) 05-055
De modulaire interface wordt met een tienpolige connector zijdelings gekoppeld aan de 4-voudige binaire ingangen, de
modulaire schakelklokken en de modulaire digitale schemerschakelaars en zet de bevelen om in een Nikobus-telegram.
De voeding voor de binaire ingangen van de klok en de schemerschakelaar wordt door de modulaire interface geleverd.
Eén modulaire interface kan tot 4 kanalen ontvangen, b.v. één tweekanaalsklok en twee schemerschakelaars of enkel één
viervoudige binaire ingang. Het bevat ook een bijkomende intelligentie om de dataoverdracht nog veiliger te maken:
vooraleer de boodschap op de bus te sturen, wordt eerst gecontroleerd of de bus wel vrij is.
voeding: 230V~/1W
busaansluiting
afmetingen
DIN-behuizing 2 modules breed (b: 35mm, h: 45 (82)mm, d: 68mm).
43
7f. Aansluitschema’s voor modulaire interface
Aansluitschema met afzonderlijke producten:
ontvanger met ingebouwde antenne
fotocel
6
7
8
6
7
10 11 12
8
NikoBUS
B1 B2
CH
lux
-
2
3
4
8
Bus
Active
+
Power
1
2
interface
NIKO
BUS
INTERFACE
Power
CH
M
5
7
8
NIKO
BUS
INTERFACE
CH1
M
1
lux
6
NikoBUS
B1 B2
10:27
Bus
Active
2 - 300
200 - 20000
13 14 15
3
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
voeding
schemerschakelaar
1
CH
5
6
7
2
8
1
9
2
3
4
5
schakelklok
N
230V~
L
Aansluitschema met gecombineerde producten:
fotocel
modulaire
interface
6
7
8
6
7
8
6
7
6
8
7
8
6
NikoBUS
B1 B2
modulaire
binaire
ingang
7
10 11 12
8
NikoBUS
B1 B2
CH
Bus
Active
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
lux
-
+
1
2
3
4
lux
8
Bus
Active
8
Power
1
2
3
4
5
modulaire
interface
Power
CH
M
schemerschakelaar
7
NIKO
BUS
INTERFACE
+
5
6
NikoBUS
B1 B2
NIKO
BUS
INTERFACE
CH1
M
5
lux
200 - 20000
CH1
M
2
lux
-
Power
1
2 - 300
2 - 300
200 - 20000
13 14 15
3
10:27
Bus
Active
NIKO
BUS
INTERFACE
Nikobus
ontvanger met
ingebouwde antenne
modulaire
interface
1
2
3
4
5
1
voeding
2
3
4
5
1
CH
6
7
8
2
9
1
2
3
4
5
schakelklok
230V
7g. Telefooninterface met 1 kanaal 05-190
De telefooninterface 05-190 is een toestel waarmee men via een analoog telefoonnet vanop afstand een Nikobus-verbruiker kan schakelen. De schakeling gebeurt met toonkeuze (DTMF). Terugmeldingen met korte en lange tonen geven
informatie omtrent de schakeltoestand.
De functie kan maar uitgevoerd worden mits het invoeren van een codenummer van vier cijfers.
De interface is in een 4U-modulaire behuizing ingebouwd.
Programmering
De telefooninterface wordt verbonden met één van de uitwendige contacten A of B.
Door A of B als schakelaar te programmeren, kan om het even welke van de 12 uitgangen van de schakelmodule op
afstand geschakeld worden.
44
Technische gegevens
Netspanning:
Schakeluitgangen:
Opgenomen vermogen:
Belfrequentie:
Afmetingen:
Bedrijfstemperatuur:
Bescherming:
230V
10A 230V~ (ohmse belasting)
max.1,5 VA
23 Hz tot 54 Hz
4U (L72mm x B9Omm x H65mm)
-5°C tot + 45°C
IP 20
Aansluiting
Alternatief kan het schakelcontact ook op de binaire
ingangen 05-054 en 05-055
aangesloten worden.
telefoonlijn uit
a
b
La
Lb
S1
12V
telefoonlijn in
Off hook
Code-Nr.
78
23
78
901
23
456
23
78
901
23
456
23
78
IR
Rings
901
456
901
456
901
78
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
RF
On
456
0682 X
05-190
230V~
L1 N
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
m8
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
ABCE
2
N
18
1
L1
N
6789
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
L
N
230V~
10A
7h. Telefooninterface met 4 kanalen 05-191
De telefooninterface 05-191 is een toestel waarmee via een analoog telefoonnet vier aangesloten Nikobus-verbruikers
kunnen worden geschakeld.
Bovendien stuurt hij in te spreken berichten naar vier te programmeren telefoonnummers (zie alarmnummers). Deze
berichten worden door maximaal vier Nikobus-uitgangen geïnitieerd, die aan de meldingangen m1 tot m4 van de interface aangesloten worden.
De schakeling gebeurt met DTMF-toonkeuze.
De bediening en de programmering worden ondersteund door schermteksten op een taalafhankelijk alfanumeriek LCDdisplay van 16 karakters op twee regels, alsook door gesproken berichten.
Meldingen worden door middel van spraakberichten doorgegeven aan de opgeroepen abonnee. De berichten worden
ingesproken door middel van de hoorn 05-194 en de bijgeleverde RJ11-insteekklem.
45
A1
A2
A3
A4
+12V/+24V
ÖA
ES
V
M
M
M
M4
M3
M2
M1
Aansluiting van twee Nikobus-schakeluitgangen
0682 X
L
S
I
A
05-191
V
a
b
L1
N
2
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
program
10A 230V~ 50Hz
F01
6789
L
2345
N
T1
mode
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
230V~
select
05-000-01
18
1
N
m8
230V~
Lb
La
230V~
L1 N
230V~ 50Hz
De schakeluitgangen A1 en A2 van de interface worden via relais rechtstreeks aan de uitwendige contacten A en B van
de schakelmodule verbonden. Door programmering kunnen dan rechtstreeks twee uitgangen van de schakelmodule
geschakeld worden (mode m1).
Op het schema zijn twee contacten Nikobus-uitgangen gebruikt als alarmcontact. Deze zijn spanningsvrije N.O.-contacten
Aansluiting van vier Nikobus-schakeluitgangen
De aansluitingen A1 tot en met A4 van de interface worden via relais aangesloten op de binaire interface met 4 contacten en aldus verbonden met de Nikobus.
Elk van deze contacten wordt geprogrammeerd om één van de vier uitgangen van de schakelmodule te schakelen (mode m1).
Vier andere contacten van de schakelmodule kunnen gebruikt worden als alarmcontacten.
Op het schema zijn drie contacten gebruikt als alarmcontact. Dit zijn spanningsloze N.O.-contacten.
7
8
6
7
8
A1
A2
A3
A4
ÖA
ES
V
M
M
M
M4
M3
M2
M1
6
+12V/+24V
NikoBUS
B1 B2
05-054
0682 X
Bus
Active
NIKO
BUS
INTERFACE
1 2 3 4
I
AU
L
S
I
A
O
+5V COM
05-191
V
1
2
3
2
3
4
Power
a
b
Lb
La
230V~
L1 N
1
1
L1
N
2
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
F01
6789
L
B1 B2
bus
T1
2345
N
mode
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
230V~
select
05-000-01
18
1
N
46
5
m8
230V~
4
230V~ 50Hz
2
3
4
5
8. Modulaire 4-voudige binaire ingang (DIN-rail) 05-054
8a. Beschrijving
De binaire ingangsmodule bevat 4 digitale ingangen voor potentiaalvrije contacten. Voor iedere ingang is een manuele/automatische schakelaar en een status-LED voorzien.
De binaire ingangsmodule wordt via de modulaire interface (05-055) aan de Nikobus gekoppeld en gevoed. De verbinding gebeurt met een 10-polige connector die zijdelings aan de modulaire interface gekoppeld wordt.
I = continu aan
A = automatisch
0 = continu uit
6
7
6
8
7
8
NikoBUS
B1 B2
05-054
Bus
Active
1 2 3 4
I
NIKO
BUS
INTERFACE
AU
O
+5V COM
1
1
2
3
2
3
4
4
Power
5
1
2
3
4
5
N
230V~
L
Ook de voeding van de externe potentiaalvrije contacten (5V) wordt geleverd door de interface. Er is dus geen extra voeding voor deze contacten vereist.
Het instellen van de schakel- of rolluikmodule of de dimcontroller ten opzichte van de binaire ingangen gebeurt zoals
bij busdrukknoppen; de manuele/automatische schakelaar van de betreffende ingang wordt van 0 naar 1 gezet, dan op
A in plaats van te drukken op de busdrukknop.
Typische toepassingen zijn contact van telefooninterfaces (modems), alarminstallaties, signalisatiecontacten, zonweringstuurmodules, ...
De bekabeling van de externe contacten moet minstens 10mm van sterkstroomleidingen gelegd worden. De maximum
lengte van de bekabeling van de externe contacten is 30m.
Met de manuele/automatische schakelaar kan elke ingang continu op aan (I) of op uit (0) gezet worden. In de middelste positie (A = automatisch) wordt een aan-code verstuurd wanneer een extern contact sluit en een uit-code wanneer
het contact opent.
8b. Technische gegevens
binaire ingangen:
ingang voedingsspanning:
voeding module:
ingangs kabellengte:
omgevingstemperatuur:
afmetingen:
4
5VDC
door modulaire interface
max. 30m
0°C tot 50°C
DIN-behuizing, 2 modules breed
b: 35mm, h: 45/82mm, d: 68mm
47
8c. Aansluiting modulaire 4-voudige binaire ingang
6
7
6
8
7
H = handbediening
8
NikoBUS
B1 B2
A = automatisch
05-054
Bus
Active
1 2 3 4
I
NIKO
BUS
INTERFACE
0 = uitgeschakeld
AU
O
+5V COM
1
1
2
3
2
3
4
4
Power
5
1
2
3
4
5
N
230V~
L
Dit is een passieve interface die via een 10-polige connector op de modulaire interface (busaansluiting) wordt aangesloten. Deze kan potentiaalvrije contacten met zeer grote zekerheid op de bus versturen.
Toepassingen: contacten afkomstig van een telefooninterface, glasbreukmelder en CAB-contacten die zich op een niet
te grote afstand bevinden (enkele tientallen meters).
Elke ingang kan indien nodig uitgeschakeld worden (keuzeschakelaar op bedienfront in stand 0 zetten).
In stand A (automatisch) zal de modulaire interface een telegram "aan" versturen bij het sluiten van het contact, een telegram "uit" bij het openen van het potentiaalvrije contact.
In de stand H (handbediening) zal de modulaire interface één keer een telegram "aan" versturen, onafhankelijk van de
externe contacten.
8d. Programmering
De programmering verloopt identiek met de programmering van andere Nikobus-drukknoppen.
De aangesloten contacten moeten tijdens het programmeren geschakeld worden of de hand/automatische schakelaar
moet op de binaire ingang verzet worden.
Bij de kamerthermostaat moet de temperatuurknop van 0°C naar 30°C gedraaid worden en weer terug, zodat het contact één keer sluit en opent.
b.v. bij een buitenbewegingsmelder wordt de uitgang één keer aangezet.
Wordt de schakelaar op de binaire ingang van het betreffende kanaal gekozen, dan wordt deze één keer van 0 naar hand
en weer terug geschakeld.
48
9. Digitale schakelklok
9a. Aansluiting en functie
De digitale schakelklok laat toe elektrische verbruikers volgens een programma te schakelen. Zij biedt de mogelijkheid
om schakelingen te verrichten op het vlak van verlichting, verwarming en beveiliging. De schakelklok heeft een weekprogramma, waardoor elke dag individueel geprogrammeerd kan worden. De digitale schakelklok wordt via de modulaire interface (05-055) aan de Nikobus gekoppeld en gevoed. De digitale schakelklok bestaat in 2 varianten: de modulaire 2-kanaalsklok (05-182) en de modulaire 4-kanaalsklok (05-184).
9b. Instelling van de klok met 2 kanalen 05-182
Algemene informatie
De schakelklok kan als dag- of weekklok ingesteld worden. Voor volgende toepassingen kunnen, onafhankelijk van
elkaar, schakelopdrachten gegeven worden:
voor het standaardprogramma
voor het randomprogramma (RND)
voor het vakantieprogramma
random- en vakantieprogramma gecombineerd
weekdagen
weekdagen
Overzicht display
Wanneer een onvolledige schakelopdracht gegeven werd,
beginnen de nog missende onderdelen te knipperen. Na 20 sec.
wordt de onvolledige schakelopdracht verwijderd.
Bij elke verandering van het programma (kloktijd, vakantieen/of randomprogramma) wordt de schakeltoestand altijd hersteld volgens het actuele programma.
vakantieprogramma
vakantieprogramma
1234567
zomertijd
zomertijd
+1h
PM
kanaal 11
kanaal
16:52
CH1
CH2 RND
tijd/schakeltijd
tijd/schakeltijd
random
random
automatisch
automatisch
handschakelaar
handschakelaar
aan
aan
Ingebruikneming
Druk op de res-toets (reset), zodat alle geprogrammeerde informatie
en de actuele tijd worden verwijderd. Na 3 sec. verschijnen de weekdagen en de actuele tijd (00:00) knipperend op de display.
Druk op de -toets:
+ Day : 1 = maandag, 2 = dinsdag, ...
+ h+: actuele tijd, uren
+ m+: actuele tijd, minuten
+ ±1h: zomertijd
De
-toets ingedrukt houden tot dag en tijd ingegeven zijn!
uit
uit
knipperend
1234567
00:00
CH1
CH2
Programmering: algemeen
Functieomschrijving van de toetsen:
- Prog-toets:
door het indrukken van de Prog-toets wordt de eerste vrije geheugenplaats gezocht om de gewenste schakeltijden en
functies te programmeren.
49
Nogmaals Prog indrukken toont het aantal vrije geheugenplaatsen (b.v. Fr: 35). Er zijn 42 geheugenplaatsen beschikbaar.
Nu kan een schakeling ingegeven worden.
Nogmaals Prog indrukken slaat de schakeling op en gaat naar de volgende lege geheugenplaats. Wanneer je niet
binnen de 2 min. op Prog drukt, wordt de schakeling niet opgeslagen en wordt naar de actuele tijd teruggeschakeld.
- Day-toets
Deze toets wordt gebruikt a) voor schakelopdrachten en b) om het begin van het vakantieprogramma te definiëren.
- Sel.-toets
De Sel.-toets wordt gebruikt om dagen te selecteren en om de duur van het vakantieprogramma (max. 99 dagen) in
te stellen.
1 en 2 toetsen
Deze toetsen bepalen de schakelfunctie aan of uit van de 2 kanalen. Ze dienen ook om het relaiscontact in het standaardprogramma manueel te wijzigen.
Deze handmatige bediening wordt door de volgende automatische schakelopdracht weer teniet gedaan.
De toetsen worden ook gebruikt om het randomprogramma in- of uit te schakelen.
Programmeren van standaardschakelopdrachten
- Weekdagen: b.v. maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- druk op Prog
- druk op Day wanneer de cursor op 1, 2, 4 en 5 staat
- om niet gewenste dagen weg te halen: druk op de Sel.-toets
- Schakeltijden en schakeltoestand
Deze kunnen voor de 2 kanalen ingesteld worden
b.v. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
kanaal 1 om 6:00 aanschakelen.
- weekdagen instellen
- h+ tot 6 bereikt is
- m+ is hier niet nodig
1 om kanaal 1 aan te zetten:
- Veranderen van schakelopdrachten
- met de Prog-toets de gewenste schakelopdracht opvragen
- de opdrachten wijzigen
- opslaan door op Prog te drukken
- Verwijderen van schakelopdrachten
- met de Prog-toets de gewenste schakelopdracht opvragen
- de uren en minuten op - - instellen
- opnieuw op Prog drukken
- ca. 10 sec. wachten
Randomprogramma
eigenschappen:
- gescheiden voor kanaal 1 en 2.
- kan steeds handmatig aan- of uitgeschakeld worden
50
day select
12 45
cursor knippert
--:-CH1
CH2
12 45
06:00
CH1
CH2
- schakeltijden worden toevallig als volgt veranderd:
aan: min. 5 min., max. 60 min.
uit: min. 5 min., max. 30 min.
inschakelen randomprogramma:
RND +
1 of
2
uitschakelen randomprogramma:
5x
1 of
2
Programmeringvoorbeeld:
donderdag tussen 21:00 en 23:55 kanaal 1 random schakelen (b.v. de buitenverlichting als aanwezigheidssimulatie)
- Prog
- Day, Sel., h+, m+,(
)1 (CH1 ) + RND (= aan) Prog
- Day, Sel., h+, m+,(
)1 +RND, CH1
(= uit) Prog
Let op: na de randomopdracht kan kanaal 1 aan of uit staan, programmeer eventueel kanaal 1 op "uit" na de randomopdracht!!!
Vakantieprogramma
eigenschappen:
- het vakantieprogramma heeft voorrang op het standaardprogramma.
- het vakantiesymbool kan alleen toegevoegd worden wanneer de 7 weekdagen ingevuld staan.
- het vakantieprogramma wordt alleen actief bij de geprogrammeerde schakeltijden.
- de duur van het vakantieprogramma moet ingesteld zijn.
- het begin van de vakantieperiode kan max. 6 dagen later dan de huidige dag geprogrammeerd staan.
Programmering schakeltijden:
identiek zoals hiervoor beschreven, maar aanvullend op de vakantietoets ( )drukken
Start en duur van het vakantieprogramma:
- keer terug in de actuele tijd met de -toets.
- druk op de vakantietoets:
(wanneer nog geen vakantieschakeltijden werden ingegeven, knippert het vakantiesymbool: programmeer eerst de
schakeltijden!)
- de cursor knippert onder de huidige dag. Om een andere dag als begindatum van de vakantie vast te leggen: druk op
Day tot de gewenste dag verschijnt.
- druk op Sel om het aantal dagen vast te leggen.
- druk op de -toets om dit te bewaren.
Het vakantieprogramma voortijdig afbreken/onderbreken:
- druk 1 x op de vakantietoets wanneer het vakantieprogramma reeds bezig is.
- druk 2 x op de vakantietoets wanneer het vakantieprogramma nog niet bezig is.
51
9c. Instelling van de klok met 4 kanalen 05-184
Aansluiting en functie
De digitale schakelklok laat toe elektrische verbruikers volgens een programma te schakelen via het Nikobus-systeem.
Zij biedt de mogelijkheid om acties te verrichten op het vlak van verlichting, verwarming en beveiliging. De schakelklok heeft
een weekprogramma waardoor elke dag van de week individueel geprogrammeerd kan worden. Zo’n programma bestaat uit
een reeks commando’s. Elk commando omvat: keuze van het kanaal, 1/0-toestand van het kanaal en dag van de week.
In een éénstapscommando wordt daarbij één (start- of stop-)tijd geprogrammeerd, in een tweestapscommando een
start- én een stoptijd.
Bij meerstapscommando’s wordt bovendien nog een datum geprogrammeerd, waardoor ze als jaarschakelklok acties
kan uitvoeren in het Nikobus-systeem.
De digitale schakelklok wordt via de modulaire interface (05-055) aan de Nikobus gekoppeld en gevoed. De digitale
schakelklok bestaat in 2 varianten: de modulaire 2-kanaalsklok (05-182) en de modulaire 4-kanaalsklok (05-184).
Display
Door een druk op de -toets komt men steeds op het hoofdscherm,
dat de actuele datum, tijd en toestand toont:
datum
jaar
tijd
uursymbool
kanaal aan/uit
88.88
88:88
_ _ _ _ _
88
_ _
weekdagen
impulsduur
Door een druk op de R-toets komt men op het programmeringsscherm:
prioriteit
blok
impuls
8
88
IMP
_ _
88
88:88
_ _ _ _
weekdagen
_
I
I
I
I
kanaal aan
schakeltijd
Omschrijving van de functies van de toetsen:
toont het hoofdscherm, met de actuele datum en tijd en de actuele toestand van de kanalen
R
toont het programmeringsscherm, informatie lezen op de display
h+/huren ingeven bij het ingeven van de tijd
m+/mminuten ingeven bij het ingeven van de tijd
Mo...Su dag van de week kiezen
Year
jaar ingeven bij het ingeven van de datum
Month
maand ingeven bij het ingeven van de datum
Day
dag ingeven bij het ingeven van de datum
1/0
aan- of uit-toestand van de kanalen 1 tot 4 bepalen
handmatig de schakeltoestand veranderen
N
gegevens opslaan in het geheugen
S
gegevens opslaan in het geheugen en afsluiten
CL
bepaalde opgeslagen gegevens wissen
Reset
alle opgeslagen gegevens wissen
S/W
zomer-/wintertijdschakeling aanpassen
1x
eenmalig schakelcommando op bepaalde dag van het jaar
Prior.
prioriteit bij schakelcommando’s manueel aanpassen
—>
begindatum en einddatum van een datumbereik aangeven
impulstijd van een aan-commando bepalen tussen 1 en 59 sec.
R+N
geprogrammeerde schakeltijden versneld lezen
52
Alle gegevens wissen
Bij een nieuwe installatie of volledige herprogrammering moeten alle gegevens van de klok gewist worden. Dit kan door
de Reset-toets in te drukken. Ook de actuele datum en tijd worden zo gewist. Na het indrukken van de Reset-toets zijn
alle segmenten van het display ca. 5 sec. zichtbaar.
Let op:
eerst moeten de actuele datum en tijd ingegeven worden vervolgens kan men verder programmeren.
8+1h
88
1XP
AM
_ _
88.88
88:88
_ _ _ _ _
I0
I0
I0
I0
00.00
00:00
88
jaar
knipperend
datum
knipperend
tijd
Actuele datum en tijd instellen
Terwijl men de -toets blijvend indrukt kan men de actuele tijd instellen met de datum- (Year/Month/Day) en tijdtoetsen (h+/h-/m+/m-).
+ Year
invoer van het jaar
+ Month
invoer van de maand
+ Day
invoer van de dag
+ h+/hinvoer van de uren
+ m+/minvoer van de minuten
Eerst geeft men de maand in en vervolgens de dag. De klok berekent zelf de dag van de week.
CH
Reset
0
0
0
0
1 Prior
2
3 CL
4
1x
Mo Tu We Th Fr
blijvend indrukken
Sa Su
S/W
Year
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
N
Day
h+
m+
S
Month
h-
m-
R
I/O
= instellen actuele datum-tijd
Zomer- en wintertijd
De schakelklok schakelt volautomatisch naar de zomer-/wintertijd op de laatste zondag van maart en oktober. Deze schakeltijden kunnen echter ook handmatig geprogrammeerd worden. Via de S/W-toets kan men deze gegevens oproepen
en aanpassen. Met de S-toets kan men de aanpassing bewaren.
Selectief gegevens wissen
Men kan selectief één of meerdere commando’s wissen in de schakelklok. Met een druk op de R-toets selecteert men
het programmeringsscherm. Als er geen commando’s zijn ingevoerd dan ziet men een blanco programmeringsscherm.
Door herhaaldelijk op de R-toets te drukken, kan men de verschillende ingebrachte commando’s overlopen. Als een
commando zichtbaar op het scherm geselecteerd is, kan men het verwijderen door een druk op de CL-toets.
53
Datum en tijd ingeven bij programmering
Volgende figuur toont aan welke toetsen men kan gebruiken voor datum- en tijdsinstellingen tijdens programmering.
Reset
CH
1 Prior
2
3 CL
4
1x
Mo Tu We Th Fr
Sa Su
dag van de week
S/W
Year
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
N
Day
h+
m+
S
Month
h-
m-
R
I/O
datum ingave
tijd ingave
De vier kanalen manueel bedienen
Er zijn 4 situaties mogelijk.
Startpositie: op de display staat er een 0-weergave bij het desbetreffende kanaal.
Na een eerste druk op
verandert de uitgang van 0 naar 1, met vermelding , d.w.z. dat het programma vanaf de
volgende geprogrammeerde schakeltijd opnieuw gevolgd wordt.
Na een tweede druk op
blijft de uitgang op 1 met vermelding FIX, d.w.z. dat de uitgang continu op 1 blijft en het
programma niet meer gevolgd wordt.
Na een derde druk op
verandert de uitgang van 1 naar 0, met vermelding FIX, d.w.z. dat de uitgang continu op 0
blijft en het programma niet meer gevolgd wordt.
Na een vierde druk op
blijft de uitgang op 0, met vermelding , d.w.z. dat het programma vanaf de volgende
schakeltijd opnieuw gevolgd wordt.
CH
Reset
0
0
0
0
1 Prior
2
3 CL
4
1x
Mo Tu We Th Fr
Sa Su
S/W
manuele bediening
Year
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
N
Day
h+
m+
S
Month
h-
m-
R
I/O
Stappen in de programmering van de klok
Eénstapscommando’s: men kiest de uitgang, stelt een start- of stoptijd in, bepaalt de toestand van de uitgang (1/0) en
eventueel de dag van de week. Standaard zijn alle dagen van de week geselecteerd.
Voorbeeld 1: men wil dagelijks om 8 uur het rolluik laten omhooggaan (via kanaal 1).
P1
R - toets (start)
1 - ingave tijdstip (08:00)
2 - 1 /O-1 op 1 instellen
3 - alle dagen van de week zijn
standaard aangeduid
S - toets (stop)
54
prioriteit 0 0
blok 0
00
_
_
08 00
_
_
_
_
_
1 1
2
3
4
Voorbeeld 2: men wil elke vrijdag om 8 uur het rolluik laten omhooggaan (via kanaal 3).
P2
R - toets (start)
1 - ingave tijdstip (08:00)
2 - 1/O-3 op 1 instellen
3 - instellen dag van de week
prioriteit 0 0
00
blok 0
08 00
enkel de vrijdag aanduiden.
_
1
2
1 3
4
S - toets (stop)
Tweestapscommando’s: men kiest de uitgang, stelt een start- en stoptijd in, bepaalt de toestand van de uitgang (1/0) en
eventueel de dag van de week.
Standaard zijn alle dagen van de week geselecteerd.
b.v. men wil dagelijks het licht om 9 uur aanschakelen en om 17 uur uitschakelen (via kanaal 2).
P3
R - toets (start)
1 - ingave tijdstip (09:00)
2 - 1/O-2 op 1 instellen
prioriteit 0 0
00
blok 0
_
N - toets (volgende stap)
1 - ingave tijdstip (17:00)
2 - 1/O-2 op 0 instellen
_
09 00
_
_
_
_
_
prioriteit 0 0
00
blok 0
S - toets (stop)
_
_
17 00
_
_
_
_
_
1
1 2
3
4
1
0 2
3
4
Meerstapscommando’s: men kiest de uitgang, stelt een start- en/of stoptijd in, bepaalt de toestand van de uitgang (1/0)
en eventueel de dag van de week. Men geeft bovendien een start- en/of stopdatum in.
b.v. men wil het licht dagelijks aanschakelen tussen 9 en 17 uur, maar enkel gedurende de periode van 13 tot 17 februari (via kanaal 4).
P4
start vanuit hoofdscherm
prioriteit 2
blok 1
2
01
13 02
1
2
3
4
prioriteit 1
blok 1
1
01
13 02
17 02
1
2
3
4
09 00
1
2
3
1 4
Day - toets
ingave startdatum 13.02
--> - toets (tot datum)
ingave stopdatum 17.02
N - toets (volgende stap)
1 - ingave tijdstip (09:00)
2 - 1/O-4 op 1 instellen
N - toets (volgende stap)
1 - ingave tijdstip (17:00)
2 - 1/O-4 op 0 instellen
S - toets (stop)
prioriteit 1 1
blok 1
01
_
_
_
_
_
_
_
prioriteit 1 1
blok 1
01
_
_
17 00
_
_
_
_
_
1
2
3
0 4
55
De verschillende commando’s worden uitgevoerd volgens 9 verschillende prioriteitniveaus waarbij niveau 9 het meest
belangrijke is. Alle 1- of 2-stapscommando’s zonder datum hebben prioriteit 0. Meerstapscommando’s waarbij een
start- en stopdatum d.w.z.. een datumbereik, wordt ingesteld hebben prioriteit 1. Een meerstapscommando waarbij
slechts één datum wordt ingesteld heeft prioriteit 2. Met de Prior-toets kan een hogere prioriteit worden toegekend.
Programmering van de Nikobus vanuit de schakelklok
- open programmering Nikobus
- selecteer de uitgang(en)
- kies de mode (b.v. m1)
- druk op het symbool van het desbetreffende kanaal
- sluit de Nikobus-programmering.
10. Modulaire schemerschakelaar 05-180
lichtwaarde voorkeuze bereik
(preselect)
potentiometer
lichtwaardeinstelling
schemerschakelaar
fotocel
10a. Beschrijving
De modulaire schemerschakelaar is een elektronische schakelaar die bediend wordt door de inwerking van licht op een
fotocel.
Toepassingen: verlichting, rolluiksturing, zonwering.
De modulaire schemerschakelaar wordt via de modulaire interface 05-055 aan de Nikobus gekoppeld en gevoed.
Wanneer de door de fotocel waargenomen lichtintensiteit daalt onder de ingestelde waarde, schakelt hij in. Wanneer de
lichtintensiteit stijgt boven de ingestelde waarde, schakelt hij uit.
Het instellen van de schakel- of rolluikmodules ten opzichte van de schemerschakelaar gebeurt zoals bij de busdrukknoppen, doch nu wordt de potentiometer (en de lichtwaardeschakelaar) zolang veranderd totdat de schemerschakelaar
één keer geactiveerd wordt (groene LED Bus active licht op), in plaats van de busdrukknop.
56
10b. Technische gegevens
omgevingstemperatuur:
- schemerschakelaar
- fotocel
instelmogelijkheid:
schakelstandaanduiding:
beschermingsgraad:
-10°C tot +55°C
-30°C tot +70°C
2 - 300 Lux of 200 - 20 000 Lux
LED
schemerschakelaar IP 20
fotocel IP 65
max. 100 m.
via modulaire interface 05-055
afstand fotocel:
voeding:
afmetingen
DIN-behuizing 2 modules breed (b: 35 mm, h: 45 (82) mm, d: 68 mm)
10c. Aansluitschema
Nikobus
fotocel
6
7
8
6
7
8
NikoBUS
B1 B2
Bus
Active
2 - 300
lux
200 - 20000
-
+
Power
CH1
M
1
lux
NIKO
BUS
INTERFACE
2
3
4
5
1
2
3
4
5
N
230V~
L
57
11. Nikobus-bewegingsmelder 180° 05-045 en xx-635-06 / 4x-835
11a. Beschrijving
De Nikobus-bewegingsmelder 180° is een passief
infraroodbewegingsschakelaar, met andere woorden hij
reageert op verandering van de warmtestraling in het
detectiegebied. Wanneer een persoon het detectiegebied betreedt, zendt de bewegingsmelder het telegram
aan op de bus. Bij het verlaten van het gebied, of bij het
bewegingloos verblijven in het gebied, wordt het telegram "uit" verzonden. Het telegram uit verzenden
gebeurt na een ingestelde vertragingstijd.
12V~ 50Hz
B1 B2 0V 12V
05-045
De bewegingsmelder bestaat uit 2 delen: het sensorgedeelte (xx-635-06 en 4x-835) en het sokkelgedeelte dat voor de
aansluiting met de Nikobus zorgt (05-045).
Aan de achterzijde van de sensor bevinden zich 2 instelschroeven. De eerste schroef dient voor het instellen van de
lichtwaarde; er zal dan geschakeld worden wanneer de lichtwaarde in het detectiegebied kleiner is dan de ingestelde
waarde. De tweede schroef dient om de uitschakelvertragingstijd in te stellen.
Na het verzenden van het uit-telegram is er een wachttijd van ca. 2 sec. vooraleer een aan-telegram kan verstuurd worden (beveiliging tegen warmteproductie door eigen licht).
Aan de voorzijde van de sensor bevindt zich een schuifschakelaar: uit (0)/automatisch/aan (I):
stand 0: de bewegingsmelder is uitgeschakeld: er worden geen telegrammen verstuurd.
stand I: het telegram "aan" wordt één keer verstuurd, zonder rekening te houden met de omgeving.
stand automatisch: telegrammen "aan" en "uit" worden verstuurd naargelang de warmtedetectie in het detectiegebied,
overeenkomstig de vooraf ingestelde lichtwaarde en de uitschakelvertraging.
11b. Aansluiting en functie
De inbouwbewegingsmelder bestaat uit 2 delen: het sensorgedeelte (xx-635-06 / 4x-835) en het sokkelgedeelte
(05-045). Het sensorgedeelte detecteert bewegingen (reageert op verandering van warmtestraling); het sokkelgedeelte
zendt een aan-telegram wanneer er beweging gedetecteerd werd.
11c. Programmering
Het is aanbevolen de Nikobus-bewegingsmelder op een schakelmodule te programmeren in de mode aan/uit (m1 en
niet in m6, m7, m11 en m12). Hierbij gedraagt de Nikobus-bewegingsmelder zich als een klassieke bewegingsmelder.
Het programmeren gebeurt zoals bij de busdrukknoppen, maar nu wordt de schuifschakelaar op de sensor van 0 naar I
geschoven in plaats van te drukken op de busdrukknop.
De tijd dient op de sensorgedeelte ingesteld te worden.
Dataoverdrachtbeveiliging werd voorzien: in de sokkel van de bewegingsmelder is een controle aanwezig die ervoor
zorgt dat een telegram enkel wordt verstuurd wanneer de Nikobus vrij is. Bij een optredende datatelegram collision op
de bus wordt het telegram opnieuw verzonden. Zo kan het signaal niet verloren gaan.
58
Aansluitschema:
12V~ 50Hz
B1 B2 0V 12V
230V~
05-045
12V~
L
230V~ Technische gegevens:
N
voedingsspanning: 12V~/0,2W
omgevingstemperatuur: 0°C - 50°C
Nikobus
59
12. Dimmers
Er is een volledige integratie met het ruime Niko- en SiliconControls-dimmerprogramma.
Per groep lampen die gedimd moeten worden, is er een aangepaste dimmer nodig.
Voor de instelling van de busdrukknoppen, welke de dimmers zullen bedienen, moet op de schakelmodule de mode m4
(drukknop) gekozen worden.
Ook is er de mogelijkheid gebruik te maken van de dimcontroller (05-007) met bijbehorende 0-10V-gestuurde dimmers
(zie ook hoofdstuk 3).
Werking:
een kortstondige druk op de toets schakelt het licht aan of uit (werking zoals een schakelaar). Een langere druk op de
toets beveelt de dimwerking. De regeltijd, gemeten bij gloeilampen, van een volledige cyclus bedraagt 8 sec. (min-maxmin). Een hernieuwde druk keert de dimrichting om. De minimumtijd tussen twee bedieningen moet min. 500 msec.
bedragen.
12a. Welke dimmer voor welke toepassing gebruiken?
min. max.
belasting
35-500W
35-500W
35-600W
50-1000W
150-800W
150-1400W
150-2700W
150-2700W
150-3700W
150-3700W
150-12000W
100mA
60
ref.
05-705
05-725
05-707
05-728
65-311
65-312
65-321
65-322
65-323
65-324
65-340
65-330
voor 05-000 voor 05-007
X
X
X
X
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
Via 65-230
X
X
X
X
X
X
X
X
X
resistieve
belasting
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
inductieve
belasting
X
X
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
capacitieve
belasting
universeel EVSA, fluo- en
compactlampen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
X
12b. Aansluitschema voor regeling van gloeilampen, halogeenlampen, zeer lage spanning 12V-24V
enz., met gewikkelde transformatoren (E-kern) b.v. regeling tot 1 000VA per dimmer (05-728)
Alles aan/alles uit via relais 6' (beperkt door vermogenrelais)
ta = 35 C
40 ... 1000W
HAL.12 - 24V
HAL.230V
05-728
NIKOBUS
2
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
40 ... 1000W
mode
F01
m6
m7
230V ~ 50Hz
select
HAL.12 - 24V
m1
m2
m3
m4
m5
50 ... 1000VA
2345
40 ... 1000W
F5AH250V
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
1
N
ta = 35 C
05-000-01
230V~ 50Hz
18
40 ... 1000W
m8
50 ... 1000VA
230V ~ 50Hz
6789
F5AH250V
HAL.230V
05-728
N
L
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
SCHAKELMODULE
16A
16A
1A
N
L
61
12c. Aansluitschema van alle dimbare lasten, ook gemengd, max. 1 000VA per dimmer (05-707)
L
N
N
I
U
Overstroombeveiliging
(Kortsluiting of overbelasting)
ON DIP
ON
Automatische selectie van het
stuursignaal (0/10V of 1/10V)
reset
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
Overspanningsbeveiliging
OFF
(Faseafsnijding ipv aansnijding of
1
defecte belasting of pieken op het net)
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
05-707
2
3
4
2
3
4
4 OFF = Manuele keuze
ON
Gelijkstroom of thermische beveiliging
Druktoetsbediening
OFF
1
I
HAL.12 - 24V
0 - 10V
U
0 - 10V
ON
OFF
4
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
1
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
11
12
13
14
15
m6
m7
m8
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
mode
3
05-000-01
230V~ 50Hz
10A
16A
40A
300mA
T
230V
62
2
3
4
ON
4
OFF
1
2
3
4
4 OFF = Zonder geheugen
1 Fase afsnijding
2 Analoge sturing
3 Manuele instelling van het
stuursignaal op 1/10V
4 Manuele keuze van het
stuursignaal (0/10V of 1/10V)
B1 B2
bus
T1
2345
select
2
3 OFF = Analoog 1/10V
230V~
N
1
Manuele instelling van het
stuursignaal op 0/10V
ABCE
2
Druktoetsbediening
met geheugen
OFF
18
3
6789
2
1 OFF = Fase afsnijding (res. + cap.)
1
ON
OFF
1
2 OFF = Analoge sturing
U
ON
Fase aansnijding (Inductief)
N
I
HAL.12 - 24V
programmering:
RELAIS 7: MODE M4
RELAIS 6: MODE M6 10 sec.
230V~ 50Hz
L
N
L
N
N
1
2
3
L4
4
L5
5
L6
16A
6
6
µ
10A 230V~ 50Hz
N
N
N
7
L
16A
05-000-01
10A 230V~ 50Hz
12
11
10
9
8
SCHAKELMODULE
select
program
F01
mode
T1
230V~
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
Nikobus
m1
1
m2 1
1
m3 2
13
m
4
1
m5 4
15
m6
BCE
m7 A
m8
18
2345
6789
B1 B2
bus
1A
12d. Aansluitschema voor regeling van halogeenlampen zeer lage spanning 12V
enkelfasig, max. 10 dimtronics (min. 50W - max. 105VA per dimtronic) (05-887 en 05-880)
1
DIMTRONIC-CONTROLLER
230V ~ 50Hz
L
N
4
2
05-887
3
DIMTRONIC
L
230V ~ 50Hz
N
11,5V
1
50 ... 105W
05-880
1
2
DIMTRONIC
L
230V ~ 50Hz
N
11,5V
1
50 ... 105W
05-880
N
L
2
2
DIMTRONIC
L
230V ~ 50Hz
N
11,5V
1
50 ... 105W
05-880
10
2
63
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
N
1 - 10V DC
EREATRONIC
L
11,5V-
EREATRONIC
11,5V-
HF BALLAST
FLUOLAMPEN
LS-HALOGEENLAMPEN
0V
LS-HALOGEENLAMPEN
GLOEILAMPEN
IR
L3
L2
L1
N
RF
CD
SAT
R
VC
I
ON DIP
reset
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
N
I
L
U
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
N
N
I
ON DIP
L
U
-
L
U
I
U
ON DIP
-
05-707
+
0V
1
2
3
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
230V~
12 x 0 - 10V output
mode
program
VO
L
A
1
D
2
CH
3
3
2
4
6
5
4
B
9
0
+2
8
0
7
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
65-330
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
+
NU
ME
05-707
4 1 2 3
B1 B2
bus
T2
F01
05-007
T1
F01
2345
select
C
TE
MU
EO
VID
TV/
1
ND
STA
05-707
A B N
set
L
0
+1
0 - 10V
0V
O
NIK
CH
1 - 10V
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
+
N
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
-
05-707
N
reset
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
+
I
reset
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
N
ON DIP
reset
05-707
N
ON DIP
reset
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
05-707
N
ON DIP
reset
1 2 3 4
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
L
U
230V~ 50Hz
L
N
230V~
1A
64
N
ABCE
N
VO
m8
L
U
m6
m7
I
m1
11
m2
12
m3
m4 ABCE
m5
N
6789
N
X3
AU
X2
AU
X1
AU
6789
L
2345
12e. Aansluitschema van dimmers op de dimcontroller
TV
7 8 9 10 11 12
13. Realiseren van een elektrische installatie met Nikobus
13a. Overleg installateur-architect-bouwheer
De bouwheer en eventueel de architect of ontwerper bepalen samen met de installateur hoe het systeem zal opgevat worden in het huis. Men bepaalt welke lichtpunten, rolluiken, zonweringen en toestellen men zal aansluiten op de modules
en hoe en van waaruit deze bediend moeten worden.
De bouwheer kan nu zijn wensen duidelijk maken. Enkele voorbeelden:
• er kunnen drukknoppen voorzien worden bij de uitgang: welke toestellen, lichtpunten, rolluiken, ... moeten bediend
worden wanneer men de woning verlaat?
• wanneer men ‘s nachts opstaat, hoe moet dan de weg naar de keuken verlicht worden?
b.v. slaapkamer, hal, woonkamer, keuken
• wanneer men gaat slapen, hoelang moet de verwarming dan nog ingeschakeld blijven in de slaapkamer, moeten de
schemerlampen in de slaapkamer na een tijdje vanzelf uitgaan, moeten bepaalde toestellen afgezet worden, ...
• verschillende lichtsferen in de woonkamer bepalen: tv-kijken, lezen, bezoek, eten, ...
• ...
Het is belangrijk dat de installateur de mogelijkheden van het systeem kent en deze ook aan de bouwheer kan verkopen:
veel wensen van de bouwheer kunnen zonder probleem verwezenlijkt worden. De installateur moet in ieder geval alle
mogelijkheden van het systeem aan de bouwheer duidelijk maken. Alleen dan kan een goedwerkend, veilig en comfortabel systeem geplaatst worden.
Eén van de voordelen is dat alle instellingen die nu gemaakt worden steeds eenvoudig aanpasbaar zijn. Wanneer de
bouwheer na een tijd wijzigingen in zijn systeem wil, kan de installateur deze steeds eenvoudig instellen. Houd er nu
reeds rekening mee dat er in de toekomst wijzigingen kunnen optreden: duid alles goed aan, en houd eventueel een
dossier per woning bij. Dit bespaart later veel werk.
Uiteindelijk moeten alle verlichtingspunten, rolluiken, zonweringen en toestellen op het plan van de woning aangeduid
worden, net als alle bedieningspunten. Nummer alle bedieningspunten met BP..., alle verlichtingspunten, wandcontactdozen die te schakelen zijn enz. met S..., alle rolluiken en zonweringen met R....en alle lampen (-kringen) die aan
de dimcontroller aangesloten worden met D... Dit maakt het verdere verloop van de besprekingen en de programmering
eenvoudiger.
Bespreek ook op dit moment welke uitvoering en welk type drukknoppen geplaatst moet worden. De Niko-catalogus laat
de bouwheer toe het volledige productenspectrum te kennen.
Het is belangrijk dat nu reeds een volledig beeld van de uiteindelijke toestand duidelijk is zowel voor de bouwheer als
voor de installateur. Alles op een plan zetten is hierbij een grote hulp!!! Zorg ervoor dat over alles overeenstemming
bereikt is, voordat de volgende stap genomen wordt. Naast het plan van de woning moet ook een overzicht gemaakt
worden van alle drukknoppen en hun functie: een voorbeeld hiervan ziet u op de volgende bladzijden. Dit overzicht kan,
samen met het plan, gebruikt worden om duidelijkheid te creëren. Later helpt dit overzicht om de volgende stappen van
de instellingen te vergemakkelijken.
65
13b. Overzicht van de uitgangen maken
Alle uitgangen die op het plan werden aangeduid moeten, op deze stickers ingevuld worden. Zo wordt meteen duidelijk
hoeveel modules nodig zullen zijn om de installatie te verwezenlijken. Duid ook steeds aan om welk type module het
gaat: schakel- of rolluikmodule of dimcontroller en geef ze een volgnummer.
(sticker: PM-113-91)
Uitgangen
PM-074-99
schakelmodule
rolluikmodule
1
4
7
2
5
8
11
3
6
9
12
dimmermodule
Nr.
10
13c. Samenstellen van de verdeelkast
Plaats de nodige modules in de verdeelkast. Kleef dan de sticker "uitgangsoverzicht" onder elke module. Op de binnenkant van de verdeelkast kleeft u dan de sticker aan de slag met Nikobus (073-99).
Let op: bij de dimcontroller zijn per uitgang één of meerdere vermogendimmers te voorzien.
13d. Programmeringsoverzicht invullen
Alle gegevens, die op het bouwkundig plan te lezen zijn en die op de uitgangsoverzicht-stickers staan, moeten nu overgenomen worden op de programmeringsoverzichten. Een voorbeeld van elk hiervan vindt u op de volgende bladzijden
(programmeringsoverzichten: PM-113-91 I en PM-113-91 II).
66
Schakel.interf.
Drukkn.interf.
2D
nr
RF
BP
IR
Schakel.interf.
Plaats:
Plaats:
Opmerking:
Opmerking:
Moduletype: S = schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller
Moduletype/nr.
Doorlaatfunctie ext.
ingangen
A
B
Uitgang
Drukkn.interf.
2D
nr
RF
IR
Moduletype: S = schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller
Mode
Tijd
T1
Tijd
T2
Moduletype/nr.
Doorlaatfunctie ext.
ingangen
A
B
Uitgang
Mode
Tijd
T1
Tijd
T2
05-089
Rf
M
CH
VOL
VOL
1
2
CH
T/V
3
1
2
4
5
7
8
9
+10
0
+20
3
4
6
Functie:
05-089
Rf
M
CH
VOL
VOL
1
2
CH
T/V
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
0
+20
Functie:
05-089
Rf
M
CH
VOL
VOL
1
2
CH
T/V
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
0
+20
4
Functie:
05-089
Rf
M
CH
VOL
VOL
1
2
3
CH
T/V
1
2
4
5
7
8
9
+10
0
+20
3
4
6
Functie:
Klant:
Datum:
Het garantiebewijs moet binnen 14 dagen na installatie teruggezonden worden naar Niko.
Pag.:
Voor extra exemplaren: raadpleeg www.niko.be of de Niko-cd-rom
4
67
68
ΙΙ
Overzicht programmering modulaire sensoren
0201 PM-113-91
Externe 230V-ingangen A & B, direct als ingang geprogrammeerd.
("doorlaat"-functie: zie programmeringsblad busdrukknoppen)
Nr.
Modulaire interface 05-055
Moduletype / nr.:
Aangesloten sensortype:
Gecombineerd met sensor:
tweekanaalsklok
vierkanaalsklok
schemerschakelaar
4-voudige binaire ingang
andere:
Functie, plaats:
Functie
ingangsactie
Tijd
Mode
Uitgang
T1
Opmerking, functie
T2
Opmerking:
A = 230V
Moduletype: S = schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller
Moduletype/nr.
Doorlaatfunctie
A
B
Uitgang
Mode
Tijd
T1
T2
1
Klokinstelling, schemerschakelaarinstelling,
schakelfuncties
B = 230V
A en B = 230V
2
Moduletype / nr.
Stap
Sequencer
3
nr.
Sequencer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uitgang
Tijd
Stap
4
Sequencer
nr.
Uitgang
Tijd
Installateur:
Klant:
Datum:
Het garantiebewijs moet binnen 14 dagen na installatie teruggezonden worden naar Niko.
Pag.:
/
Voor extra exemplaren: raadpleeg www.niko.be of de Niko-cd-rom
Kanaal
nr.
13d.1 Bedieningspunten en busdrukknoppen
Eerst wordt het nummer van het bedieningspunt met het nummer van de busdrukknop ingevuld,
b.v.
BP 1/2
nummer bedieningspunt
volgnummer busdrukknop
(dit nummer vindt u terug op de muurprint (1 - 4))
Daarna wordt het type aangeduid. Er zijn 4 types mogelijk (zie ook hoofdstuk 3):
- twee bedieningsknoppen (= 1 toets)
- twee bedieningsknoppen met LED (=1 toets met lens)
- vier bedieningsknoppen (= 2 toetsen)
- vier bedieningsknoppen (= 2 toetsen met tekstveld)
Ook wordt hier vermeld of het om een inbouwinterface voor schakelaar of voor drukknoppen gaat, of het een RF-handof-wandzender is of een Nikobus-bewegingsmelder. Vul ook zo nauwkeurig mogelijk de juiste plaats van het bedieningspunt in (woonkamer, bij deur inkomhal).
Daarna wordt aangeduid welk gedeelte van de busdrukknop (bedieningsknop) welk toestel en op welke manier zal
bedienen (max. 4 bedieningsknoppen per drukknop).
Mogelijkheden:
elke bedieningsknop op de busdrukknop kan één of meerdere schakelfuncties inhouden.
busdrukknop
A
C
Dan zal ook een omschrijving van de functie gegeven worden
(routeknop, alarmknop, nachtknop, ...).
bedieningsknop
B
D
13d.2 Voor modules en modes m.b.t. inbouwsensoren
(zoals busdrukknoppen, bewegingsmelders, ...)
De juiste functie van iedere busdrukknop/bedieningspunt wordt na het gesprek met de bouwheer op het programmeringsoverzicht I (met behulp van de uitgangsoverzicht-stickers) neergeschreven. In de kolom "Moduletype/nr",
schrijft men de moduletypes (S = schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller) en het volgnummer (1, 2, ...).
Als één van de externe 230V-ingangen A en/of B voor de vergrendeling met de drukknop gebruikt wordt, dan wordt dit
in de kolom "Doorlaatfunctie" vermeld.
In de kolom "Uitgang" worden de uitgangsnummers genoteerd die bediend worden door deze drukknoppen. In de kolom
"Mode" wordt de manier van bedienen vermeld. Bij tijdsafhankelijke schakelingen, bij schakelingen met een bedientijd
of dimsnelheid wordt in de laatste kolommen (T1 en T2) de in te stellen tijd vermeld. De verschillende modes en tijden
waaruit men kan kiezen, vindt men terug op de stickers aan de slag met Nikobus. Voor elke drukknop moet een kolom
ingevuld worden.
69
13d.3 Voor modules en modes m.b.t. modulaire sensoren en externe 230V-ingangen
De juiste functie van de tweekanaalsklok, de vierkanaalsklok, de schemerschakelaar of de 4-voudige binaire ingang
(allen gecombineerd met de modulaire interface 05-055) wordt op het linkergedeelte van het programmeringsoverzicht
II neergeschreven. In de kolom "Moduletype/nr." schrijft men het moduletype en het volgnummer. Als één van de externe 230V-ingangen A en/of B voor de vergrendeling met de modulaire toestellen (zie boven) gebruikt wordt, dan wordt
dit vermeld in de kolom "Doorlaatfunctie".
De kolommen "Uitgang, Mode en Tijd" worden ingevuld zoals beschreven in het programmeringsoverzicht I. In de laatste kolom van dit gedeelte worden de individuele parameters voor de modulaire toestellen vermeld.
Op de rechterkant van het programmeringsoverzicht II wordt de functie van de externe 230V-ingangen A en/of B ingevuld als deze direct als ingang geprogrammeerd worden. De kolommen "Uitgang, Mode, Tijd en Functie" worden ingevuld zoals beschreven in programmeringsoverzicht I.
Onder deze tabel bestaat de mogelijkheid een stappenschakelaar (sequencer) te beschrijven.
In de kolom "Uitgang" wordt het nummer van de uitgang van de schakelmodule dat onder "Moduletype/nr." vermeld staat
voor de desbetreffende stap ingevuld. In de kolom "Tijd" wordt de tijdsduur (hoelang de uitgang actief zal zijn) geschreven.
Onderaan worden de naam van de installateur, het totaal aantal pagina's en de naam van de bouwheer vermeld. Bij
oplevering tekenen de bouwheer en de installateur dit blad. Ook de datum wordt ingevuld. Hiermee verklaart de
bouwheer dat de geplaatste installatie naar zijn wensen werkt.
Let op: wanneer later wijzigingen aangebracht worden, wordt het programmeringsoverzicht opnieuw ingevuld. Ook
dan ondertekenen de bouwheer en de installateur wanneer alles naar wens werkt. Houd deze programmeringsoverzichten steeds goed bij: om wijzigingen aan te brengen en als bewijs dat alles behoorlijk werkte, zijn ze onmisbaar!
Laat een kopie hiervan bij de bouwheer, houd de originelen zelf bij.
Let op: wanneer er sfeer-drukknoppen geplaatst worden (dit wil zeggen drukknoppen die geprogrammeerd werden om
sferen op te roepen, te wijzigen, ...) moet men ook aan de bouwheer uitleggen hoe deze werken, zodat hij zelf sferen kan
wijzigen. Verdere informatie hierover vindt u verder in dit hoofdstuk.
13e. Elektrische aansluiting lichtpunten, rolluiken, stopcontacten, ...
Zoals steeds wordt de verdeelkast aangesloten op het net. Vergeet de beveiliging niet!
De verschillende modules worden geplaatst, elke verbruiker wordt aan één van de uitgangen verbonden, rechtstreeks of via
één van de dimmers. Het aansluiten van alle verbruikers moet men steeds met behulp van het uitgangsoverzicht maken!
13f. Bevestiging van de muurprints en aansluiting van de Nikobus-drukknoppen
Op ieder bedieningspunt is één inbouwdoos voorzien. De muurprint wordt op deze doos gevezen en aangesloten op de
busleiding. De muurprints kunnen ook met behulp van klauwen op de inbouwdozen bevestigd worden, maar schroeven
zijn aanbevolen.
De busleiding bestaat uit 2 x 2 draden (2 voor de bus zelf, 2 voor een eventuele LED).
Indien men twee verschillende terugmeldings-LED's wil laten branden, moet men de muurprints (05-012-50) gebruiken.
Indien men met het probleem van oneffen muren te maken heeft of wanneer men een Nikobus-drukknop wil combineren met andere Niko-producten (wandcontactdoos, ...) kan men gebruikmaken van de enkelvoudige muurprint met
metalen brug (05-011-10).
De busdrukknoppen zelf worden nu nog niet aangeschroefd. Dit gebeurt na de programmering.
70
Op elke muurprint mag je het nummer van de busdrukknop vermelden (= hetzelfde nummer dat op het plan van de
woning staat en ook op het programmeringsoverzicht. Ref. van deze stickers: PM-080-99). Dit is noodzakelijk om later
bij renovatiewerken de juiste plaats terug te vinden.
05-060
n°
BP8/3
PM-080-99
13g. Installeren van de busdrukknoppen
Op elke busdrukknop kleeft nu een identificatiesticker. Hier wordt het nummer van het
bedieningspunt genoteerd.
Voor een busdrukknop 05-060 is dit sticker PM-080-99.
Op het plan van de woning en op de muurprints staan dezelfde nummers vermeld.
Het eigenlijke installeren van de drukknoppen en de afdekplaat is eenvoudig:
de busdrukknop wordt met een centrale schroef op de muurprint gemonteerd. Daardoor wordt ook de afdekplaat gecentreerd. Contactveren op de achterkant van de busdrukknoppen zorgen voor de elektrische verbinding tussen muurprint
en drukknoppen.
Uiteraard controleert u achteraf of alles naar behoren werkt: wanneer de bouwheer dit ook gecontroleerd heeft, ondertekent hij de programmeringsoverzichten als bewijs dat alles werkte. Wanneer er fouten optreden, is het aan de installateur om uit te zoeken waar het mis is gegaan: overloop alle stappen!
14. Externe 230V-ingangen en logische functies
14a. Aansluiting en functie
De schakel- en rolluikmodules en de dimcontroller hebben twee externe 230V-ingangen A en B.
Deze ingangen worden parallel met de bus verwerkt. Er is ook een directe koppeling mogelijk naar de uitgangen van
de desbetreffende schakel- of rolluikmodule of de dimcontroller. De ingangen werken op 230V~, met een gemeenschappelijke nulleider en een ingangsstroom van 5mA. Deze ingangen kunnen geselecteerd en geprogrammeerd worden met de knop Set. De ingangen zijn galvanisch gescheiden (optisch gekoppeld) van de bus.
Principeschema
71
Voorbeeld: aansluitschema van één rolluikmodule
SENSOREN
zon - wind - regen
VERBRUIKERS
b.v. rolluiken,
zonweringen, ...
M
BUSDRUKKNOPPEN
en INTERFACES
M
RF
N
N
L
IR
SAT
VCR
TV
AUX1
AUX2
AUX3
CD
NIKO
MUTE
1'
2
2'
3
N
4
3'
µ
N
4'
5
5'
6
6'
16A
L
10A 230V~ 50Hz
16A
program
8
0
C
1
05-001-01
230V~ 50Hz
A
9
3
+20
D
4
B
10A
VERDEELKAST
72
7
+10
MENU
40A
300mA
230V
3
6
STAND
L
N
T
2
5
2
m6
m7
N
mode
m1
m2
m3
m4
m5
10A 230V~ 50Hz
1
4
6789
L
CH
2345
N
VOL
VOL
TV/VIDEO
T1 F01
ABCE
230V~
select
CH
B1 B2
bus
set A B N
N
m8
1
N
De externe 230V-ingangen kunnen gebruikt worden als schakelaar of als doorlaatfunctie.
De 230V-ingangen kunnen onderling en met de bus parallel (OF, A + B) of in serie (EN, A x B) geprogrammeerd worden.
Daar deze ingangen op 230V werken, is er ook een directe hardwarekoppeling mogelijk naar de module-ingangen.
Als de ingangen direct (als schakelaar) gebruikt worden, is enkel logica programmeerbaar die reageert op actieve ingangen (positieve logica). Dit is geen probleem, want de meeste sensoren bezitten een omschakelcontact of hebben
omschakelbaar gedrag.
Als de ingangen als doorlaatfunctie gebruikt worden, is logica programmeerbaar die reageert op actieve ingangen
(230V, positieve logica) en op passieve ingangen (0V, negatieve logica).
Kiezen en programmeren van de ingangslogica gebeurt met de toets Set. Tijdens het programmeren zorgen indicatieLED's op A en B voor duidelijkheid.
De contacten die gebruikt worden voor de logische functies zijn schemerschakelaars, zonnesensoren, klokken, relais
van bewegingsmelders, windsensoren, ...
Toepassingen
- Gewaarborgde logica implementeren: ingangen waarvan de status continu aanwezig is.
- Meldingen binnenbrengen die niet verloren mogen gaan.
- De mogelijkheid om een eenvoudige (goedkope) klok, lichtschaklelaar, ... rechtstreeks aan het systeem aan te sluiten, zonder speciale buskoppeling, om het systeem niet onnodig duur te maken bij eenvoudige toepassingen.
- Terugkoppeling van de relais-uitgangen naar de modules mogelijk maken: zo kan het bustelegram omgezet worden
in een blijvende voorwaarde om logische functies uit te voeren.
- Aansluiten van niet-potentiaalvrije sensoren (b.v. zon-, regen-, windsensor-elektronica).
Sensorgedrag
Uit
Aan
0 V~
230 V~
230V-ingang A&B: LED uit
230V-ingang A&B: LED aan
Positieve logica
uit
actief
Negatieve logica
actief
uit
Belangrijk: in de programmeringsmode kunnen de sensorcondities onafhankelijk van de contacttoestand geselecteerd
worden. De N-aansluiting is gemeenschappelijk voor beide ingangen. De gebruikte contacten dienen dus ook uit dezelfde kring gevoed te worden.
14b. Gebruik als schakelaar
De externe ingang werkt hier direct als schakelaar voor de geprogrammeerde uitgang(en) van de desbetreffende module, niet voor uitgangen van andere modules. Parallel op deze uitgang(en) kunnen ook busdrukknoppen geprogrammeerd
worden en ook steeds andere functies via de bus.
Overzicht:
Extern contact:
LED A
uit
aan
uit
aan
LED B
uit
uit
aan
aan
actie
geen
uitgang reactie op ingang A
uitgang reactie op ingang B
uitgang reactie op ingang A x B (A en B)
73
Voorbeelden
1. Uitgang 1 van een schakelmodule werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode (m1) op ingang A
230V
ingang A
0V
uitgang 1
off
on
2. Uitgang 2 van een schakelmodule werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode op ingang A x B (A en B)
230V
ingang A
0V
ingang B
0V
uitgang 2
off
230V
on
3. Uitgang 3 van een schakelmodule werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode op ingang A
en tevens op ingang B (A of B)
230V
ingang A
0V
ingang B
0V
uitgang 3
off
230V
off
on
on
off
4. Op uitgang 3 werd tevens een Nikobus-drukknop in de aan/uit-mode (m1) geprogrammeerd (de Nikobus-drukknop
ligt daarbij parallel met de externe ingangen, geen conditionele doorlaatfunctie)
230V
ingang A
0V
ingang B
0V
uitgang 3
off
230V
on
off
off-toets
on
off
on-toets
Nikobus-drukknop
Nikobus-toepassingen:
A + B + bus = uitgang (A of B moeten actief zijn)
- verlichting geschakeld door een niet-potentiaalvrije (230V) buitenbewegingsmelder op A of B
- etalageverlichting geschakeld via een conventionele schakelklok of via een busdrukknop
- paniektoets of contact van een alarminstallatie zorgt voor stopcontacten af, knipperlicht, ...
- waterafvoerpomp treedt in werking door contact van een niveauschakelaar of door busdrukknop
74
- ventilatie wordt ingeschakeld door contact van een CO2-sensor of door busdrukknop
- conventionele schakelklok of busdrukknop bedient aquariumpomp of waterfontein
- CAB-contact schakelt bepaalde stopcontacten of accumulatieverwarming
- alarm door thermostaat op minimumtemperatuur in koelruimte van slagerij/zuivelwinkel (via de schakelmodule)
(A x B) + bus = uitgang (A en B moeten actief zijn)
- niet-potentiaalvrije (230V) bewegingsmelder op A en lichtsensor op B laten het licht schakelen
- vochtsensor op A en conventionele schakelklok op B schakelen de stappenschakelaarmode (m13) van een sproeisysteem
- een 230V-lichtsensor op A en tijdsklok op B schakelen de verlichting
14c. Gebruik als doorlaatfunctie
Tijdens programmering van busdrukknoppen kan naast de mode ook een voorwaarde (bepaald door de externe 230Vingangsconditie) meegegeven worden. Op die manier kan de actie, bevolen door de busdrukknop, enkel uitgevoerd worden wanneer aan de voorwaarde voldaan werd. Er bestaan twee manieren om dit te programmeren:
a. via de externe 230V-ingangen
b. via de busdrukknoppen op externe 230V-ingangen
14c.1 Programmering via de externe 230V-ingangen
Overzicht
LED's van de externe ingang
bij programmering
A
uit
aan
pinken
uit
uit
aan
pinken
B busdrukknop
uit
uit
uit
uit
uit
uit
aan
uit
pinken
uit
aan
uit
pinken
uit
reactie
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
uit
aan
pinken
uit
uit
aan
pinken
uit
uit
uit
aan
pinken
aan
pinken
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten zonder invloed van de externe ingangen.
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 230V ligt
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 0V ligt
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 230V ligt
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 0V ligt
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A en B op 230V liggen
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A of B op 0V liggen
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
75
ingang LED’s bij programmatie
A
B
aan
uit
A
A
B
0V
actie
C
05-060
230V
D
n°
B
0V
230V
A
pinkt
uit
A
B
0V
actie
C
05-060
230V
D
n°
B
0V
230V
A
uit
aan
A
B
0V
C
05-060
D
n°
B
230V
0V
actie
230V
A
uit
pinkt
A
B
0V
C
05-060
D
n°
B
230V
0V
actie
230V
A
aan
aan
A
B
0V
B
0V
C
05-060
D
230V
230V
actie
n°
A
pinkt
pinkt
A
B
0V
actie
C
05-060
D
n°
B
230V
0V
230V
Parallel op deze uitgangen kunnen steeds ook andere functies geprogrammeerd worden via de bus.
Voorbeelden:
- als het contact van de 230V-lichtsensor A gesloten is, kan men het licht bedienen via de busdrukknop
- 2 (230V)-lichtsensoren zijn aangesloten, als beide sensoren actief zijn, kan het licht bediend worden via de busdrukknop.
76
14c.2 Programmering via busdrukknoppen op externe 230V-ingangen
Omdat het telegram dat de busdrukknop verzendt slechts zeer kort aanwezig is op de bus, kunnen we dit niet gebruiken
als doorlaatfunctie. Daarom wordt de busdrukknop eerst geprogrammeerd op een uitgang b.v. in de aan/uit-mode. Deze
uitgang wordt dan verbonden met een externe 230V-ingang. Op die manier wordt het telegram op de bus omgezet in
een extern 230V-contact. De functies van de externe 230V-ingangen zijn dan dezelfde als bij a).
Voorbeeld van een schakeling:
Toepassingen :
A
B
C
D
05-060
busdrukknop
= A via uitgang 10
n°
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
m8
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
3
18
2
6789
1
N
05-000-01
230V~ 50Hz
- Een deur openen via een fotocelcontact op A indien de stand auto is ingeschakeld via een busdrukknop (b.v. via uitgang 1 naar ingang B). De deur kan echter ook nog steeds geopend worden via bediening van een extra handbediening
-busdrukknop. Indien de ingang A dan in de mode vertraagd afvallend (m6) wordt geprogrammeerd, gaat de deur ook
nog automatisch dicht na een bepaalde tijd.
(A of B actief en de busdrukknop)
- Alleen wanneer een algemene busdrukknop bediend werd, kunnen andere busdrukknoppen bediend worden (het aanzetten van de andere busdrukknoppen door een busdrukknop).
- Een modulaire digitale schakelklok schakelt een uitgang via de modulaire interface. Deze uitgang is aangesloten op
ingang A. Zo kan men ervoor zorgen dat in een bepaald gedeelte van een gebouw de busdrukknoppen na een bepaald
uur geen functie meer hebben.
(A en B actief en de busdrukknop)
- Verlichting in stand-by via busdrukknop op b.v. uitgang 11. Deze uitgang levert dan de voeding (L) voor het lichtsensorcontact dat aan de externe ingang A aangesloten is en het klokcontact dat aan de ingang B (klok) aangesloten is.
Als deze uitgang 11 en de beide ingangen A en B dan actief zijn, kunnen we het licht bedienen via de busdrukknoppen.
77
14d. Uitgewerkte voorbeelden voor schakelmodule
Externe ingangen rechtstreeks naar de uitgang(en)
b.v. thermostaat in koelruimte doet twee lampen pinken en een bel periodiek rinkelen als de temperatuur te hoog wordt.
Afzetten kan b.v. gebeuren via een busschakelaar.
Uitgang 2/7/12 in mode m8 als B actief (= 230V) is.
S
1
3
2
4
1
2
3
4
5
N
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
T1
F01
2345
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
m8
18
230V~
RF
N
L
N L
program
< 1.6s
L4
L5
L6
N
10A 230V~ 50Hz
L
10A 230V~ 50Hz
program
N L
mode
mode
6789
select
05-000-01
230V~ 50Hz
N L
select
<
>
SET
< 1.6s
> 1.6s
program
1. Druk kort program (program mode)
2. Kies de mode (m8 pinken)
3. Druk select: kort voor het kiezen van de uitgang(en) (LED pinkt)
lang om de uitgang vast te zetten (Uitgangen 2, 7, 12) (LED's continu)
4. Druk set:
kort voor het kiezen van de ingang (B)
lang voor het vastleggen van de programmering (B direct naar uitgang 2, 7, 12)
5. Druk kort program (programmering afsluiten)
78
< 1.6s
14e. Uitgewerkte voorbeelden voor rolluikmodule
Automatische zonnetentsturing met extra manuele bediening
Als er te weinig wind is en de zon schijnt, gaat de zonnetent automatisch open. Als de zon verdwijnt, gaat de zonnetent
terug dicht. Als er te veel wind is, zal de zonnetent sluiten. Verder mag de zonnetent enkel manueel bediend worden als
er weinig wind is.
230V
N
L
windmeter
wind <
wind >
Nikobus
drukknop
openen
lichtmeter
A
B
C
D
05-060
sluiten
n°
licht <
licht >
B
M
A
B1
1'
2
2'
3
N
3'
4
µ
N
4'
5
5'
6
6'
B1 B2
bus
set A B N
N
windmeter
(= ingang B)
0V wind <
lichtmeter
licht <
licht >
ingang A
0V
230V
N
L
program
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
10A 230V~ 50Hz
mode
m1
m2
m3
m4
m5
L
6789
N
05-001-01
230V~ 50Hz
230V wind >
0V
2345
T1 F01
ABCE
230V~
select
m8
1
N
B2
230V wind >
230V
open
open
open
busdrukknop
zonnetent
dicht
open
dicht
open
dicht
open
dicht
open
Programmering
- druk op program-toets
- selecteer de gewenste uitgang
- selecteer de mode RF (m5)
- selecteer externe ingang A = 230V (met set-toets —> LED A aan) en druk vervolgens > 1,6 sec op set (programmeeringang A in mode openen/sluiten = m1)
- selecteer de mode sluiten (m3)
- selecteer externe ingang B = 230V (met set-toets —> LED B aan ) en druk vervolgens > 1,6 sec op set (programmeeringang B in mode sluiten)
- selecteer de mode m1
- selecteer externe ingang B = 0V (met set-toets tot LED B pinkt).
- druk op de gewenste busdrukknop (program-busdrukknop in mode 1 als externe ingang B is 0V)
- druk program-toets (programmering afsluiten)
79
14f. Uitgewerkte voorbeelden voor Dimcontroller
Tussen 8u en 20u zal de Nikobus-bewegingsmelder de halverlichting 80% doen oplichten. Op alle andere tijdstippen
mag de halverlichting slechts 30% oplichten.
LN
230V
L
Nikobus
bewegingsmelder
N
O
L
N
N
I
klok
U
ON DIP
reset
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
0V
8 - 20 u
05-707
1
0V
B1
A B N
1
2
3
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
230V~
T2
0V
bus
bewegingsmelder
230V
8u -> 20u
’sfeer aan’
’uit’
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
6789
program
12 x 0 - 10V output
klok
(= ingang A)
mode
05-007
T1
F01
2345
F01
2345
select
B2
ABCE
C
+
m6
m7
m8
-
6789
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
230V~ 50Hz
20u -> 8u
’sfeer aan’
’uit’
80%
30%
halverlichting
Programmering
1. Plaats (alle) bewegingsmelders in de manuele uit-stand
2. Druk program-toets
3. Selecteer de uitgang halverlichting (b.v. 1)
4. Selecteer de ingang A = 230V met de set-toets (LED A aan)
5. Selecteer de mode preset aan/uit m11 en selecteer met de draaischakelaar T1 de gewenste preset b.v. —> stand 4
(~ 30%) en draaischakelaar T2 de gewenste dim-aan-dimsnelheid
6. Plaats de bewegingsmelder - schuifschakelaar in de manuele aan-stand (dim aan, stand 1 geprogrammeerd)
7. Selecteer de mode uit m6 en selecteer met de draaischakelaar T1 de bedientijd, stand 0 voor de bewegingsmelder
en met de draaischakelaar T2 de gewenste dim-uit-dimsnelheid
8. Selecteer met de set-toets tot LED's A en B uit zijn (dim-uit is onafhankelijk van de externe ingangen)
9. Plaats de PIR in de manuele uit-stand (—> dim uit geprogrammeerd)
10. Selecteer de ingang A = 0V met de set-toets (LED A pinkt)
11. Selecteer opnieuw de mode preset aan/uit en selecteer met de draaischakelaar T1 de gewenste preset —> b.v.
Stand C (~80%) en draaischakelaar T2 de gewenste dim-aan-dimsnelheid
80
12. Plaats de Nikobus-bewegingsmelder opnieuw in de manuele aan stand (—> dim-aan-stand 2 geprogrammeerd)
13. Druk program-toets (verlaat program-routine)
14. Plaats de Nikobus-bewegingsmelder in stand "auto"
14g. Programmering voor trappenhuisdimmer met twee lichtwaarden afhankelijk van een externe
ingang (tijd of licht)
L N
Nikobus
drukknop
klok
N
I
U
A
8 - 20 u
ON DIP
reset
B
1 2 3 4
overcurrent
overvoltage
DC protection
0V
0V
05-707
D
1
2
1
2
A
3
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1
B N
230V~
T2
T1
ABCE
m1
11
m2
12
m3
m4 ABCE
m5
1
2
3
4
5
L
L4
L5
L6
6
N
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
F01
230V~
6789
m6
m7
6789
05-007
select
230V~ 50Hz
N
N
’start timer’
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
mode
program
B2
B1 B2
bus
T1
F01
2345
mode
program
2345
F01
2345
select
12 x 0 - 10V output
B1
B1 B2
bus
A B N
set
B2
05-000-01
18
C
C
05-060
n°
+
m1
11
m2
12
m3
13
m4
14
m5
15
m6
BCE
m7 A
-
m8
600 W (ta = 35°C)
230V ~ 50Hz
m8
N
6789
L
230V~ 50Hz
L
’start timer’
Nikobus drukknop
uitgang 1
Schakelmodule
0V
ingang A 0V
8u -> 20u
220V
t1
t1
230V
ingang B
20u -> 8u
0V
230V
80%
Dimcontroller
uitgang 1
30%
uitgang 2
8u -> 20u
20u -> 8u
Door de interne diodes op de uitgangen van de dimcontroller kunnen deze uitgangen parallel
geschakeld worden. De hoogste uitgangsspanning zal uiteindelijk de 0-10V-dimmer sturen.
Hiervan gebruikmakend kunnen twee verschillende sfeer-aan/uit-modes (eventueel met vaste presets) gecombineerd
worden. Daar de trappenhuismode m7 in de dimcontroller hier niet kan toegepast worden (streefwaarde = Dlast) moet
de timerfunctie toegevoegd worden van een schakelmodule. Afhankelijk van de externe 230V-ingangstatus zullen de
externe ingangen op de dimcontroller een bepaalde sfeerwaarde oproepen.
Programmering
1. schakelmodule —> busdrukknop op uitgang 1 programmeren in mode m6 (T1 instellen)
2. dimcontroller
➨ externe ingang A op uitgang 1 met sfeer of preset aan/uit (mode 3 of mode 9)
➨ externe ingang B op uitgang 2 met sfeer of preset aan/uit (mode 3 of mode 9)
➨ bij mode 9: instellen preset + dimsnelheid (opgelet: symmetrische dimcurve !)
➨ bij mode 3: instellen dimcurve + dimsnelheid
Een extra busdrukknop voor de manuele instellingen van de uitgangen 1 en 2 is nodig. Opslaan van de sfeer voor
ingang A en B gebeurt volgens de programmeringsroutine van de externe ingangen met de set-toets.
81
15.Installatiehints
15a. Informatie over de opstartprocedure van de busspanning
Dit is een procedure om te vermijden dat meerdere modules tegelijkertijd voedingsspanning leveren voor de bus.
Procedure:
- bij het inschakelen van de spanning meet iedere module random de busspanning (max. 1,24 sec.).
- wanneer de module geen spanning detecteert, wordt het busrelais ingeschakeld en de bus van spanning voorzien.
- binnen een randomtijd (2,5 en 5 sec.) wordt nogmaals getest door het busrelais kortstondig te onderbreken. Als er
geen busspanning gedetecteerd wordt, wordt het busrelais terug aangezet.
- deze test herhaalt zich om de 16 min.
- de modules met afgeschakelde busvoeding meten random (0,3 tot 1,6 sec.) de busspanning. Indien er tweemaal geen
busspanning wordt gedetecteerd, dan wordt het busrelais aangezet en volgt er een test na 5 sec., daarna om de 16
min.
- na kortsluiting op de bus (m2 pinkt) start een randomtijd (12 tot 45 sec.) waarop de busspanning opnieuw gemeten
wordt. De volledige meet- en opstartprocedure start opnieuw.
Voordelen van deze automatische busspanningsvoorziening:
- met een gemeenschappelijke voeding voor de bus valt het volledige systeem uit als deze defect of afgeschakeld is.
In het Nikobus-systeem wordt een defecte of afgeschakelde busvoeding onmiddellijk overgenomen door een andere
module.
- bij gedecentraliseerde opstelling wordt bij het afschakelen van een sectie de busspanning overgenomen door een
actieve sectie, waardoor de rest van het systeem ongestoord verder kan functioneren.
15b. Selectief vermijden dat de uitgangsstatus bij power-down terug wordt hersteld bij
power-up
In de schakelmodule wordt bij power-down de actuele uitgangsstatus van niet-tijdsafhankelijk gestuurde uitgangen in de
EEPROM weggeschreven. Bij power-up wordt deze status terug opgeroepen en hersteld. In situaties waar zware vermogens
worden geschakeld die aan staan bij power-down, wordt dit soms als een nadeel ervaren (—> energiebeheer).
Door gebruik te maken van het feit dat acties op de externe ingangen voorrang hebben bij power-up en ook steeds worden uitgevoerd, kan men selectief uitgangen forceren in de uit-toestand bij power-up.
Men moet dus een externe ingang steeds verbinden met 230V en op deze externe ingang alle gewenste uitgangen programmeren in de uit-mode. Een uitgang welke actief is (b.v. door aan/uit-mode) bij power-down zal dus na power-up
steeds inactief zijn.
Bovenstaande methode kan zondermeer ook gebruikt worden om b.v. een signalisatielamp te laten pinken bij power-up,
zodanig dat men weet heeft van een spanningsonderbreking bij afwezigheid.
15c. Zeer lage veiligheidsspanning (Volgens AREI, ref. 32)
De bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking wordt verzekerd door het gebruik van ZLVS.
De maximumgrootte van deze spanning hangt af van de omstandigheden:
toestand van het menselijk lichaam
volledig droge huid of vochtig
natte huid
in water ondergedompelde huid
82
AC
25
12
6
DC met rimpel
36
18
12
DC zonder rimpel
60
30
20
De Nikobus wordt gestuurd met 9V-gelijkspanning met rimpel. De veiligheid is dus steeds gegarandeerd.
De geleiders op Zeer Lage VeiligheidsSpanning (ZLVS) moeten materieel gescheiden zijn van andere stroombanen.
Wanneer de geleiders op ZLVS en geleiders op hogere spanningen toch samenlopen, b.v. in dezelfde buis, moeten ze
geïsoleerd worden voor de grootste spanning die er aanwezig is.
De actieve delen van stroombanen op ZLVS mogen niet elektrisch verbonden worden met actieve delen of beschermingsgeleiders die tot stroombanen met andere spanningen behoren. Ze mogen niet geaard worden.
De regels i.v.m. ZLVS zijn niet van toepassing in zwembaden en sauna’s: raadpleeg het AREI hiervoor!
De potentiaalvrije contacten in de schakelmodules (L4, L5, L6) mogen niet voor ZLVS (SELV)-toepassingen gebruikt
worden.
15d. Busbedrading
Voordelen van de busbedrading:
- eenvoudige doorverbinding zonder veel denkwerk
- bijplaatsen van drukknoppen zonder extra bedrading
- ZLVS, dus meer veiligheid
- grotere handelbaarheid door kleine draaddiameter bij het inbouwen
- minimale inbouwdiepte (belangrijk bij dunne wanden)
Technische specificaties:
- kabel: a) J-Y(St)Y-kabel 2 x 2 x 0,8mm
b) signalisatiekabel 2 x 2 x 0,8mm (b.v. SVV)
- max. kabellengte:
a) tussen drukknop en module: 350m
b) tussen 2 drukknoppen:
700m
c) totale kabellengte:
1000m
Als 230V~ en busleiding gescheiden geplaatst worden,
min. afstand 10mm, d.w.z. niet in dezelfde buis, mag men
de klassieke signalisatiekabel gebruiken (min. Ø: 2 x 2 x
0,8mm, b.v. SVV kabel).
Plaatst men 230V~ en busleiding in dezelfde buis, dan is
men verplicht kabeltype YCYM of J-Y(St)Y(2,5kV) 2 x 2 x
0,8mm te gebruiken.
Verder dient u er op te letten dat:
- geïsoleerde aders van sterkstroomkabels en de buskabel tegen elkaar aan mogen gelegd worden
- geïsoleerde aders van de buskabel en de sterkstroomkabels tegen elkaar aan mogen gelegd worden
- geïsoleerde aders van de buskabel respectievelijk van de sterkstroomkabel op een afstand van minstens 4mm moeten
worden aangelegd daar anders extra isolatie nodig is. Dit geldt ook voor leidingaders van andere stroomketens die
geen ZLVS (SELV)-stroomketens zijn.
- busgeleiders mogen NOOIT geaard worden!!!
Bus- en sterkstroomkabel mogen in dezelfde inbouwdoos aanwezig zijn, als in de doos een verdeelschot voor de veilige scheiding zorgt.
83
installatieruimte voor de Nikoinstallatiebus
In alle andere gevallen moeten voor de buskabel en de sterkstroomkabel aparte inbouwdozen worden gebruikt.
15e. Beveiliging
De voedingen van alle modules worden met een automaat van 10A beveiligd. Per 6 uitgangen bij de schakelmodule en per
3 uitgangen bij de rolluikmodule wordt 1 automaat van max. 16A geplaatst met een aangepast kortsluitvermogen.
Als verliesstroombeveiliging is een differentiaalschakelaar te plaatsen (zie AREI).
15f. Bliksem- en overspanningsbeveiliging
De noodzaak tot het hebben van een bliksembeveiliging in gebouwen wordt per AREI art.136 geregeld. Algemeen gelden gebouwen als bliksemgevoelig wanneer blikseminslag bij ligging, bouwtype of gebruik gemakkelijk kan optreden
of tot ernstige gevolgen kan leiden.
Over het algemeen is voor openbare gebouwen b.v. scholen, een bliksembeveiligingsinstallatie voorgeschreven. In de
nu geldende normen met betrekking tot de inrichting van een bliksembeveiligingsinstallatie (DIN VDE 0185, IEC 10241) is de bliksembeveiligingspotentiaalvereffening ook voor de actieve geleiding een bindende eis. Deze koppeling vindt
indirect door de afleider plaats.
Richtlijnen voor de projectie van bliksem- en overspanningsbeveiligingsinstallaties
Is bliksemafleiding vereist, dan moet het afschakelen van de actieve aders conform DIN VDE 0185 deel 1 respectievelijk ontwerp DIN VDE 0185 T100 met bliksemafleiding (primaire beveiliging) aangebracht worden.
overspanningsafleiding
(secundaire beveiliging)
PVR = potentiaalvereffeningsrail
externe bliksembeveiliging
gasleiding
bliksemafleider
(primaire beveiliging)
PVR
PVR = potentiaalvereffeningsrail
sterkstroomkabel
230/400V~
buskabel
Nikobus
waterleiding
aarde
Bliksemafleider (primaire beveiliging)
Bij installaties met bliksembeveiliging dienen afdoende maatregelen te worden getroffen. Voor de bliksemafleider (primaire beveiliging) gelden de volgende eisen:
84
- voor het AC 230/400V~net
- nominale afleidvermogen minstens 10kA (10/350)
- beveiligingsniveau < 4kV
- bliksemafleider klasse B conform EN 60099-1
- voor de buskabel
- nominaal afleidvermogen minstens 1kA (10/350)
- beveiligingsniveau < 4kV
- bliksemafleider wordt in IEC SC 37A en DIN VDE 0845 deel 2 (ontwerp) gespecificeerd
Bij de projectie moet de keuze van de bliksembeveiliging en de overspanningsbeveiliging gemaakt worden.
Overspanningsbeveiliging (secundaire beveiliging) voor het AC 230/400V-net
Overspanningsafleiders voor het AC 230/400V~net worden in de verdeelkast gebouwd. Er moet een overspanningsbeveiliging klasse C conform EN60099-1 worden aangebracht die aan de volgende eisen voldoet:
- nominaal afleidvermogen minstens 5kA (8/20)
- beveiligingsniveau < 2kV
- als varistoren worden gebruikt, dan dienen deze thermisch te worden beveiligd en van een scheiding te zijn voorzien
Als afleider voor overspanningsbeveiliging kunnen gewone overspanninsafleiders worden gebruikt die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Deze typen behoeven geen busspecifiek materiaal, ze bestaan ook in een uitvoering om op de DIN-rail te klikken.
15g. Diagnosefuncties in de schakel-en rolluikmodule en in de dimcontroller
Gedurende normaal bedrijf (niet tijdens programmering) is er continu een diagnoserapportering op de mode-LED's:
mode LED 1: m1 aan bij ontvangst van een correct datatelegram in de module.
m1 pinkt bij foutieve datatelegram (b.v. samenvallen van datatelegrammen).
Indien de bus onderbroken is, dan licht LED 1 niet meer op wanneer op een busdrukknop geduwd wordt.
mode LED 2: m2 pinkt bij kortsluiting of mispolarisatie (verkeerde polarisatie) van de busaansluiting (bus tussen de
verschillende modules moet polair aangesloten worden —> B1 aan B1, B2 aan B2) bij gebruik van meerdere modules gaan in dit geval ook alle bus-LED's continu branden, omdat de modules geen busspanning detecteren.
mode LED 3: m3 pinkt wanneer de module geen busspanning detecteert, maar toch voeding levert. Dit gebeurt b.v. bij
een fout in het busvoedingscircuit (busrelay, sensecircuit).
mode LED 4: m4 pinkt bij communicatiestoringen met het EEPROM-geheugen of wanneer het EEPROM-geheugen
afkomstig is van een ander moduletype (b.v. het geheugen van een schakelmodule in een rolluikmodule
geplaatst). In dit geval kan men alleen het volledige geheugen wissen.
15h. Manuele bediening van de uitgangen
De uitgangen van de schakel- en rolluikmodule en de dimcontroller kunnen manueel bediend worden wanneer de bus
nog niet geïnstalleerd werd. Zo kunnen b.v. op de werf een aantal uitgangen aan gezet worden om enkele lampen te laten
branden. Wanneer de voeding van de module onderbroken werd, wordt de status van de uitgangen in het geheugen
gezet. Bij opnieuw inschakelen worden dezelfde uitgangen terug aangezet (deze mogelijkheid bestaat uit veiligheidsoverwegingen niet bij de rolluikmodule).
Ook is bediening van de uitgangen mogelijk bij defect op de bus (kortsluiting of onderbreking).
Tenslotte kan deze mogelijkheid ook gebruikt worden om de uitgangscircuits te testen of te lokaliseren.
85
Bij de rolluikmodule kan de looptijd van de rolluiken bepaald worden door de uitgangen manueel te bedienen, zodat
correcte tijden kunnen opgegeven worden tijdens programmering.
Programmering
1. voedingsmodule aanzetten
2. kort op select drukken: LED 1 pinkt (manuele bediening start, blijft geldig gedurende 3 sec., start opnieuw telkens
wanneer op de select-toets gedrukt wordt)
3. selecteren uitgang(en):
- schakelmodule en dimcontroller:
- kort drukken op select om de juiste uitgang te kiezen (< 1 sec.)
- lang drukken om uitgang aan of uit te zetten (> 1 sec)
Wanneer een uitgang aangeschakeld is, brandt het LED continu.
- opnieuw lang drukken om gekozen uitgang terug aan of uit te zetten
- rolluikmodule:
- kort drukken op select om de juiste uitgang te kiezen (< 1 sec.)
- uitgang is actief (aan) zolang op select gedrukt wordt (> 1 sec.)
4. wanneer gedurende 3 sec. niet op select gedrukt wordt of wanneer op een andere toets gedrukt wordt, schakelt de
module meteen over naar normale bedrijfstoestand.
15i. Markering van domoticawandcontactdozen en busdrukknoppen
Er zijn stickers verkrijgbaar met verschillende pictogrammen (PM-123-99) die aanduiden dat een stopcontact of een
drukknop bij een domoticasysteem hoort. Zo kan aangeduid worden dat b.v. dimming bij dit stopcontact mogelijk is of
dat er enkel tot 10A belast mag worden, ... De stickers kunnen ook op het tekstveld van de dubbele toets met tekstveld
(b.v. 32-060-03) gebruikt worden. Voorbeeld van een sticker:
86
15j. Voorbeeld ééndraadsschema Nikobus
87
15k. Verdeelkast
In de verdeelkast moet voor latere uitbreiding 25% extra plaats voorzien worden (min. 1 DIN rail).
Bij gebruik van de RF-interface moet de verdeelkast in kunststof zijn.
OPGELET!!!
Ook in de verdeelkast moet de busbedrading van de 230V~netbekabeling gescheiden zijn (min. 10mm). De busverbinding tussen de modules moet een gelijke polariteit hebben.
(B1-B1-B1-...; B2-B2-B2-...)
230V bekabeling
busbekabeling
(ZLVS)
10 11 12
0V
B1 B2
10 11 12
0V
B1 B2
10 11 12
0V
B1 B2
10 11 12
0V
B1 B2
Niko
Niko
Niko
12V 50Hz
Niko
230V 50Hz
9
88
8
7
6
5
4
3
2
1
12V 12V 12V
12V
0V
0V
0V
0V
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
15l. Stopcontactaansturing
stopcontacten
BUSDRUKKNOPPEN
EN INTERFACES
K1
20A
K2
1
2
3
4
5
6
N
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
F01
05-000-01
230V~ 50Hz
11
12
13
14
15
m6
BCE
m7 A
m8
18
N
mode
2345
select
T1
m1
m2
m3
m4
m5
230V~
6789
20A
MODULE
20A
20A
16A
16A
10A
40A
300mA
T
VERDEELKAST
230V
Bij het schakelen van wandcontactdozen is een extra relais nodig (b.v. Vynckier ref. 314/2021-230)
Wordt via een stopcontact een wasmachine, vaatwasser of droogkast aangesloten, moet deze met een 30mA-differentieelschakelaar beveiligd en ook dubbelpolig onderbroken worden.
Wanneer wandcontactdozen gedimd of geschakeld worden via de Nikobus, dan wordt aanbevolen deze stopcontacten
te markeren met sticker (PM-123-99).
Het wisselcontact van uitgang 6 is niet geschikt om parallel gecompenseerde TL-lampen aan te sturen.
89
15m. Driefasige aansluiting
Per hoofdgroep mag een aparte fase gebruikt worden, maar in één groep enkel met dezelfde fase.
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
N
10A 230V~ 50Hz
L
program
10A 230V~ 50Hz
fase 1
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
fase 2
Voorbeeld:
opgelet!
De aparte kringen/contacten L4, L5, L6 mogen niet voor schakelingen van SELV/ZLVS-kringen gebruikt worden.
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
N
L1
L2
90
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
4
05-000-01
230V~ 50Hz
18
3
m8
2
6789
1
N
16. Programmering
Het instellen van de modules en de drukknoppen verloopt uiterst eenvoudig wanneer alle programmeringsoverzichten
behoorlijk ingevuld werden. De programmering kan ter plaatse gebeuren, maar kan ook in de eigen werkplaats: men
heeft enkel de modules met busbedrading, het programmeringsblok (05-099) en de Nikobus-drukknoppen nodig.
16a. Programmeren van de module met behulp van de programmeringsblok
- het programmeringsblok wordt via een 2-aderige kabel aan de module aangesloten.
- de Nikobus-drukknop wordt in het programmeringsblok geschoven.
- druk (kort, minder dan 1,6 sec) met behulp van een schroevendraaier op de program-toets
van de schakel-, rolluikmodule of de dimmercontroller. Een geluidssignaal geeft aan dat de
programmering kan beginnen. De eerste LED (uitgang 1) begint te pinken.
programmeringsblok:
16b. Algemene methode om te programmeren
- kiezen van de uitgang op de schakel-, rolluikmodule of de dimcontroller: druk een aantal keer op select tot je de gewenste
uitgang ziet oplichten. De uitgang die geselecteerd werd, licht op en pinkt op het ritme van het geluidssignaal. Door steeds
op select te drukken, verspringt de aanduiding, wanneer je voorbij de gewenste uitgang bent, kan je gewoon rondlopen.
Er kunnen ook een aantal uitgangen geselecteerd worden door bij een bepaalde uitgang langer op de select-knop te drukken. De LED van de geselecteerde uitgang brandt dan constant. Om een uitgang terug te verwijderen uit een groep: terug op de
uitgang gaan staan en dan lang op de select-toets drukken. Manueel schakelen van uitgangen: zie hoofdstuk 15.
- kiezen van de mode: de verschillende modes die een sensor (b.v. busdrukknop) kan aannemen, kunnen nu met de modetoets gekozen worden (welke verschillende modes er bestaan, zie je op de sticker aan de slag met Nikobus). De mode-LED
die je selecteerde, licht op. Door op de mode-toets te drukken, verspringt je keuze. Om de volgende reeks modes te selecteren (vanaf m11), moet men langer op de mode-toets drukken. Wanneer de mode-LED's pinken, selecteert men modes
m11, m12, ... of m15. (m16, m17 en m18 werden nog niet gedefinieerd). Om terug mode m1 ... m8 te selecteren, moet men
terug langer op de mode-toets drukken. De LED's pinken dan niet meer, maar branden continu.
- druk dan op de Nikobus-drukknop (of op een andere sensor) die je deze functie wil geven (druk op de juiste bedieningsknop). Een lange zoemtoon geeft aan dat de busdrukknop (sensor) herkend werd.
- wanneer de drukknop (sensor) verschillende functies heeft, kunnen deze nu allemaal geprogrammeerd worden (steeds de
juiste uitgang(en), de juiste mode en eventueel tijdsinstellingen kiezen, daarna de busdrukknop (sensor) indrukken).
- vul nu de identificatiesticker in op de busdrukknop: zo weet men later welke busdrukknop het betreft. Je kan het nummer
van het bedieningspunt vermelden en de plaats op de muurprint (b.v. BP8/3 = bedieningspunt 8, plaats 3 op de muurprint).
- herhaal deze procedure voor alle Nikobus-drukknoppen (sensors). Vergeet de identificatiestickers niet in te vullen.
- wanneer alle functies aan de busdrukknoppen (sensoren) werden gegeven, druk je opnieuw kort op de program-toets met
behulp van een schroevendraaier. Het geluidssignaal stopt.
16c. Programmeren van de sfeer-mode m14, m15 bij de schakelmodule of m4, m3 bij de dimcontroller
Om een sfeer te programmeren, moeten meerdere lampen/uitgangen geprogrammeerd worden (1 uitgang maakt geen sfeer).
Voor elke lamp/uitgang moet minstens één aparte busdrukknop voorzien worden om deze uitgang apart te kunnen instellen.
Het verschil tussen m14 en m15 op de schakelmodule is dat bij m14 de sfeer enkel volledig kan opgeroepen worden (eenknopsbediening). De uitgangen moeten dan individueel uitgeschakeld worden. Bij mode m15 kan de volledige sfeer aan- en
uitgeschakeld worden (tweeknopsbediening). De klant kan zijn sfeer met de individuele busdrukknoppen zelf veranderen: wanneer hij alle lampen die tot de sfeer behoren naar wens heeft ingesteld, kan hij door lang te drukken op de sfeer-toets de nieuwe sfeer wegschrijven (de vorige sfeer wordt overschreven).
91
16c.1. Via de bus
- start de programmering (program-toets)
a. Programmering van de individuele bediening van de sfeer-uitgangen:
- selecteer de uitgang
- kies de mode voor deze uitgang (m1 of m5)
- druk op de individuele busdrukknop
- herhaal deze procedure voor alle uitgangen die bij de sfeer horen
b. Programmering van de sfeer-bediening van de sfeer-uitgangen:
- kies de mode m14, m15 bij schakelmodule of m3, m4 bij dimcontroller
- selecteer de uitgang(en) waarop de sfeer dient te werken (meerdere uitgangen: langer op select drukken; zie punt a)
- druk op de drukknop(pen) waarmee je de sfeer wil bedienen: dit worden de sfeerknoppen
- verlaat de program-mode
- veranderen van een sfeer: - stel alle uitgangen in zoals gewenst (instellen van de sfeer)
(met de individuele busdrukknoppen)
- druk de sfeer-busdrukknop langer dan 3 sec. in
- oproepen/afzetten van de sfeer: druk de sfeer-busdrukknop kort in
16c.2. Via externe 230V-ingangen (d.m.v. een externe ingang een sfeer oproepen, wijzigen, afzetten)
a. programmering van de individuele bediening van de sfeer-uitgangen: zie c1.
b. programmering van de sfeer-bediening van de sfeer-uitgangen
- kies de mode m14 of m15 bij de schakelmodule of m3, m4 bij de dimcontroller
- selecteer de uitgang(en) waarop de sfeer dient te werken (meerdere uitgangen: langer op select drukken)
- druk kort op de set-toets en selecteer de externe ingangen waarmee je de sfeer wil bedienen: dit worden de sfeer-ingangen.
Er bestaan drie mogelijkheden:
- LED A aan: de sfeer wordt met ingang A geschakeld.
- LED B aan: de sfeer wordt met ingang B geschakeld.
- LED A + B aan: de sfeer wordt geschakeld als ingang A en B actief zijn.
(pinkende LED-functies zijn niet programmeerbaar)
- druk lang op de set-toets (lange pieptoon) om de geselecteerde ingang(en) weg te schrijven.
- verlaat de program-mode (program-toets)
- veranderen van een sfeer: - stel alle uitgangen in zoals gewenst met de individuele busdrukknoppen
(instellen van de sfeer) (Kan door de eindklant gebeuren)
- ga niet in de program-mode
- kies, met de set-toets, de gewenste ingang(en):
1ste keer kort indrukken: A pinkt (A werd geselecteerd)
2de keer kort indrukken: B pinkt (B werd geselecteerd)
3de keer kort indrukken: A en B pinken
- druk lang op de set-toets: de geselecteerde ingangen wegschrijven
Opgelet: als men binnen de drie seconden niet op de set-toets drukt, wordt niets opgeslagen of veranderd.
92
16d. Programmeren van presets op de Dimcontroller (m11, m12)
Een preset is een sfeer, ingesteld met vaste waarden. Deze waarden die tijdens de programmering opgeslagen in het
geheugen waren, kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden door middel van een busdrukknop.
Bij programmering van m11 kan de preset-sfeer aan/uit bij m12 enkel aangezet worden.
Voorbeeld: het oproepen van verschillende lichtniveaus door de bediening van één druktoets, de preset-sfeer-toets.
Programmering:
- start de programmering (program-toets)
- selecteer de 1ste uitgang van de preset-groep met select
- selecteer mode m 11 of m 12
- selecteer met de linkse tijdschakelaar T2 de dimsnelheid volgens de tabel:
dimsnelheid :
draaischakelaar T2
0
1
2
3
4
5
6
7
dimtijd OFF —> maximum:
(bij default parameters)
1 sec.
2 sec.
4 sec.
6 sec.
8 sec.
10 sec.
15 sec.
20 sec.
dimsnelheid :
draaischakelaar T2
8
9
A
B
C
D
E
F
dimtijd OFF —> maximum:
(bij default parameters)
30 sec.
40 sec.
50 sec.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
Bij mode m 11 (preset aan/uit) geldt deze dimsnelheid zowel voor het aandimmen als voor het uitdimmen. Bij mode
m 12 (preset aan) geldt deze dimsnelheid enkel voor het aandimmen.
Selecteer met de rechtse tijdschakelaar T1 de uitgangsspanningswaarde volgens de tabel.
PRESETS
PRESETS
0
1,0V
8
5,0V
1
1,5V
9
5,5V
2
2,0V
A
6,0V
3
2,5V
B
6,5V
4
3,0V
C
7,0V
5
3,5V
D
8,0V
6
4,0V
E
9,0V
7
4,5V
F
10,0V
- druk op de busdrukknop (preset- toets)
- selecteer de volgende uitgang van de preset-groep
- selecteer T2 en T1 voor deze uitgang (zie boven)
- druk op dezelfde busdrukknop (preset-toets)
- selecteer de volgende uitgang van de preset-groep
- druk op program om de programmeringsmodus te verlaten
93
16e. Programmering, wijziging, wissen, visualiseren van de dimparameters
Druk op Set-toets > 3,2 sec. (1 x pieptoon)
Met de select-toets selecteert men de gewenste uitgang (uitgangs-LED pinkt)
Tegelijkertijd zal de Dmax-waarde uitgestuurd worden van de geselecteerde uitgang (LED m7 aan).
Met de mode-toets selecteert men de gewenste parameter (Dmax(m7)->
Dmin (m4) —> Dstart (m1) —> Dmax ->…) welke eveneens wordt uitgestuurd.
Ter visualisering licht de respectievelijke mode LED op:
Dmax —> mode LED 7 aan
Dmin —> mode LED 4 aan
Dstart—> mode LED 1 aan
Bij het kort indrukken van de program-toets zal de tijdschakelaar T1 van de geselecteerde parameter uitgestuurd worden (buzzer aan/uit; 1 seconde interval) volgens onderstaande tabel:
tijdschakelaar T1
Dstart
Dmin
0
0,0V
1,0V
1
0,1V
1,2V
2
0,3V
1,4V
3
0,4V
1,6V(*)
4
0,6V
1,8V
5
0,7V
2,0V
6
0,8V
2,2V
7
1,0V
2,4V
8
1,1V
2,6V
9
1,2V
2,8V
A
1,4V
3,0V
B
1,5V
3,2V
C
1,6V(*)
3,4V
D
1,7V
3,6V
E
1,9V
3,8V
F
2,0V
4,0V
(*) = door de fabrikant vooraf ingestelde waarde (default-waarde)
Dmax
6,00V
6,25V
6,50V
6,75V
7,00V
7,25V
7,50V
7,75V
8,00V
8,25V
8,50V
8,75V
9,00V
9,25V
9,50V
10,00V(*)
Hierna kan deze setting geprogrammeerd worden door de program-toets langer dan 1,6 sec in te duwen (pieptoon gedurende 1 sec.) of terug te gaan naar de initiële waarde door een druk op eender welke toets.
De routine wordt verlaten door opnieuw op de set-toets te drukken. Tevens wordt dan de LAATSTE dimwaarde (Dlast)
van alle uitgangen teruggebracht (geherinitialiseerd) naar de ingestelde maximum (Dmax)-waarde.
Wissen van de dimparameters settings: Druk op set + select + mode > 3,2 sec. (2 x buzzer aan)
Defaultwaarden voor Dmax – Dmin – Dstart worden geladen en tevens weggeschreven in EEPROM-geheugen.
94
16f. Programmeren van de stappenschakelaar-mode (m13 bij de schakelmodule)
Deze functie houdt in dat een aantal uitgangen beurtelings actief zijn. De volgorde is vrij te kiezen. De tijd van een stap
is programmeerbaar. De stappenschakelaar start na een druk op een busdrukknop of na een signaal vanuit een externe
ingang (A of B). Elke uitgang kan éénmaal gebruikt worden in een sequence. Elke stap kan gewist worden; toevoegen
van een stap kan enkel achteraan de sequence. De tijd dat een bepaalde uitgang actief moet zijn, kan aangepast worden
(uitgang selecteren, juiste tijd instellen), mode m13 selecteren, op de busdrukknop drukken).
Er kunnen meerdere stappenschakelaars geprogrammeerd worden, maar er kan slechts één stappenschakelaar tegelijkertijd actief zijn. Wanneer een sequence loopt, moet deze dus gestopt worden vooraleer een andere sequence op te
starten. Elke sequence stopt automatisch aan het einde, maar kan ook tussendoor op elk moment gestopt worden.
De volgorde van uitgangen tijdens programmering is bepalend. Op elke uitgang kan via een andere busdrukknop te programmeren (b.v. in mode m1) manueel ingegrepen worden. Daardoor wordt de lopende stap afgebroken en direct naar
de volgende stap overgegaan.
Programmering
- druk op de program-toets
- kies mode m13
- kies de gewenste aan-tijd
- selecteer de uitgang(en)
- druk op de Nikobus-busdrukknop
- kies eventueel een andere aan-tijd
- selecteer de uitgang(en): de uitgangen die niet bediend worden, kan men overspringen.
- ...
- druk op de Nikobus-busdrukknop
- verlaat de programmeringsmode
Voorbeeld
uitgangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
busdrukknop
(start)
tijdstappen
uit
aan
niet gebruikt
1
stop
start
start
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Programmering
uitgang: tijd:
1
1 min.
8
1 min.
5
3 min.
3
1 min.
95
uitgangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
busdrukknop
(start)
uit
aan
niet gebruikt
start
start
tijdstappen 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
18
19
20
21
22
Wijzigen: uitgang 8 wissen; uitgang 5 2 min. actief maken i.p.v. 3 min.; uitgang 7 toevoegen:
a) uitgang 8 wissen
- program-toets
- selecteer uitgang 8
- druk op de stappenschakelaar aan-busdrukknop
- druk langer op de program-toets (langer dan 1,6 sec)
b) uitgang 5 tijdsinstellingen wijzigen:
- zet de tijdschakelaar op 2 min.
- selecteer uitgang 5
- selecteer mode 13 (stappenschakelaar)
- druk op stappenschakelaar-busdrukknop
c) uitgang 7 toevoegen
- selecteer uitgang 7
- zet de tijdschakelaar op 1 min.
- druk op de drukknop
- verlaat de program-mode door op de program-toets te drukken
uitgangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
busdrukknop
(start)
tijdstappen
96
uit
aan
niet gebruikt
start
1
2
start
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16g. Programmeren van de externe 230V-ingangen als schakelaar
- druk op de program-toets
- selecteer de uitgang(en), de bijbehorende modes en eventuele tijdsinstellingen
- selecteer met de Set-toets de gewenste ingang (A, B)
- er zijn drie mogelijkheden:
LED A aan, LED B uit: uitgang reageert op veranderingen van ingang A (0V —> 230V = positieve logica)
LED A uit, LED B aan: uitgang reageert op veranderingen van ingang B (0V —> 230V = positieve logica)
LED A aan, LED B aan: uitgang reageert op veranderingen van ingang A en B (0V —> 230V = positieve logica)
- druk langer (> 1,6 sec.) op de Set-toets (tot een pieptoon de herkenning aangeeft)
- verlaat de programmeringsmode
- voorbeelden:
uitgang 1 werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode op externe ingang A:
gevolg: uitgang 1 wordt geactiveerd wanneer externe ingang A actief is, uitgang 1 gaat uit wanneer externe
ingang A niet langer onder spanning staat
voorbeeld: licht gaat aan wanneer schemerschakelaar op ON staat
uitgang 2 werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode op externe ingang A x B (A en B)
gevolg: uitgang 2 wordt enkel geactiveerd wanneer ingang A en ingang B onder spanning staan
voorbeeld: buitenverlichting gaat aan wanneer tijdschakelklok en schemerschakelaar op ON staan
uitgang 3 werd geprogrammeerd in de aan/uit-mode op externe ingang A en op externe ingang B (2 x programmeren)
gevolg: uitgang 3 wordt geactiveerd wanneer externe ingang A of externe ingang B geactiveerd zijn
voorbeeld: zonnetent wordt ingetrokken wanneer de windsnelheid te hoog is (ingang A op ON of wanneer de
tijdschakelklok op ON staat)
- combinatie met busdrukknoppen is mogelijk
voorbeeld: rolluiken kunnen met aparte 230V-ingangen bediend worden, maar het blijft ook steeds mogelijk ze te
bedienen met een busdrukknop
16h. Gebruik externe 230V-ingangen als Nikobus doorlaatfunctie
- druk op de program-toets
- selecteer de uitgang(en), de bijbehorende modes en eventuele tijdsinstellingen
- selecteer met de Set-toets de gewenste ingang (A, B) en de voorwaarde: schakelen op 0V (negatieve logica) of schakelen op 230V (= positieve logica).
Er zijn 6 mogelijkheden: (een combinatie daarvan is niet mogelijk)
LED's van de externe ingangen bij programmering
groep
A
B
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 230V ligt
aan
uit
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 0V ligt
pinkt
uit
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 230V lig
uit
aan
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 0V lig
uit
pinkt
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A en B op 230V liggen aan
aan
busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A of B op 0V liggen pinkt
pinkt
1
2
3
- druk op de busdrukknop
- druk op de program- toets om de programmeringsmode te starten
97
Gevolg: de uitgang(en) kan met deze busdrukknop enkel aangeschakeld worden wanneer aan de voorwaarden van de
externe 230V-ingang(en) voldaan wordt. De externe 230V-ingangen kunnen alleen (A of B) of beide gebruikt worden
om de voorwaarden te bepalen (A = ON, B = ON, A en B = ON).
Bij uitzondering van eenknopmodes (zie verder) kan slechts 1 van de 6 mogelijkheden per busdrukknoptelegram voor
dezelfde uitgang geprogrammeerd worden.
Voorbeeld 1: enkel het licht kunnen aanschakelen met een busdrukknop wanneer een schemerschakelaar meldt dat het
donker is. Hierbij wordt de doorlaatfunctie geprogrammeerd waarbij de schemerschakelaar aan A aangesloten is.
Voorbeeld 2: enkel de zonwering naar beneden kunnen laten gaan (sturing via busdrukknop) wanneer de windsnelheid
niet te hoog is (230V-ingang A = 0V) en wanneer er een bepaalde lichtintensiteit is (ingang B = 230V). Hierbij worden
de 2 externe 230V-ingangen A en B gebruikt met een EN-functie.
Enkel voor eenknopmodes kan een tweede mogelijkheid gekozen worden binnen dezelfde groep
(zie tabel hierboven) per busdrukknoptelegram voor dezelfde uitgang.
16i. Overzicht van de mogelijkheden als doorlaatfunctie en als schakelaar
LED's v/d ext. ingangen
bij programmering
LED A
LED B
uit
uit
aan
uit
pinkt
uit
uit
aan
uit
pinkt
aan
aan
pinkt
pinkt
98
bussdrukknop met
externe ing. doorlaatconditie
altijd doorlaat
A = 230V B = x
A = 0V
B=x
A=x
B = 230V
A=x
B = 0V
(A en B) = 230V
(A of B) = 0V
bussdrukknop met
externe ingang schakelactie
niet programmeerbaar
A = stap van 0V naar 230V; B = x
niet programmeerbaar
A = x; B = stap van 0V naar 230V
niet programmeerbaar
(A en B) = stap van 0V naar 230V
niet programmeerbaar
(x = van geen belang)
16j. Wissen
selectief wissen van een uitgang op alle drukknoppen
- druk met behulp van een schroevendraaier kort op de program-toets.
- ga met select naar de gewenste uitgang.
- druk met behulp van een schroevendraaier langer op de program-toets (langer dan 1,6 sec)
- het geluidssignaal stopt, de uitgang werd gewist.
selectief wissen van één bepaalde drukknop op één uitgang
- druk met behulp van een schroevendraaier kort op de program-toets.
- ga met select naar de gewenste uitgang.
- druk op de drukknop die te wissen is.
- druk met behulp van een schroevendraaier langer op de program-toets (langer dan 1,6 sec)
- het geluidsignaal stopt, de drukknop voor die uitgang werd gewist.
alles van een module wissen
Druk met behulp van een schroevendraaier op de program-toets, druk tegelijkertijd op de select- en de mode-toets met
de vingers, dit alles langer dan 1,6 sec. Een dubbele pieptoon toont aan dat alle programmering van de module werd
gewist.
selectief wissen van externe 230V-ingangen
In principe is deze wismethode identiek aan deze van het selectief wissen van een busdrukknop. Eerst moet men de externe ingang programmeren (de module moet weten wat er dient gewist te worden) en dan pas kan men selectief wissen.
1. druk program-toets
2. selecteer de gewenste uitgang(en) met de select-toets (het selecteren van de eerder geprogrammeerde mode is niet
nodig)
3. selecteer de gewenste externe ingang(en) met de set-toets
4. programmeren door nogmaals lang (> 1,6 sec.) op de set-toets te drukken wanneer een piep volgt (-> herprogrammering!)
5. druk vervolgens lang op de program-toets (> 1,6 sec = wissen) waarna een korte piep volgt en automatisch de program-routine wordt verlaten.
De ingang(en) is (zijn) dan gewist.
De belangrijkste gegevens vind je ook terug op de instructiestickers aan de slag met Nikobus, die bij elke module meegeleverd wordt.
99
16k. Samenvattingstabel
Schakelmodule
Aan de slag met Nikobus
PM-001-91
Basisfuncties schakelmodule programmeren
progr.
mode
select
< 1.6s
m1:
m2:
m3:
m4:
m5:
m6:
m7:
m8:
m11:
m12:
Selectief wissen
l
mode
progr.
0
aan / uit
aan (ev. met tijd)
uit (ev. met tijd)
drukknop
impuls
< 1.6s
progr.
< 1.6s
mode
mode
>1.6s
progr.
< 1 s = m1…m8
> 1 s = m11…m15
l
select
< 1.6s
progr.
0
> 1.6s
Selectief wissen van een schakelaar
Alles wissen
vertraagd afvallend
0 = 10 s (testen)
vertraagd opkomend
1-9 = 1 tot 9 min
A = 1/4u
B = 1/2u
C = 3/4u
D = 1u
E = 1 1/2u
F = 2u
mode
select
vertraagd afvallend
0 = 0,5 s (testen)
vertraagd opkomend
1-9 = 1 tot 9 s
A = 15 s
B = 20 s
C = 25 s
D = 30 s
E = 40 s
F = 50 s
Diagnose rapportering:
Uitgangen manueel bedienen:
LED uitgang 1…12 kiezen
select
>1 s
LED = uitgang aan
> 1.6s
progr.
knipperen (0,5Hz)
select
progr.
select
Selectief wissen van een stroomkring (1-12)
m13: sequencer
m14: sfeer aan
m15: sfeer aan / uit
m1
m2
m3
m4
2 . select >1 s
Nikobus telegram OK
Kortsluiting, polarisatie fout
Busvoeding fout
Geheugen fout
= uitgang uit
LED
N.B. Voor programmatie van "logische" functies en van functies via 230V-ingangen: zie cursus handboek Nikobus
Rolluikmodule
Aan de slag met Nikobus
PM-002-91
Basisfuncties rolluikmodule programmeren
progr.
mode
select
< 1.6s
progr.
0
< 1.6s
m5: Rf
m2: openen
m6: openen met bedientijd
m3: sluiten
m7: sluiten met bedientijd
m1 - m5
Looptijd
don't care
0,4 sec (impuls)
6 sec
8 sec
10 sec
12 sec
14 sec
16 sec
progr.
< 1.6s
>1.6s
progr.
l
select
< 1.6s
progr.
0
> 1.6s
Selectief wissen van een schakelaar
m8: –
Looptijd
8 = 18 sec
9 = 20 sec
A = 25 sec
B = 30 sec
C = 40 sec
D = 50 sec
E = 60 sec
F = 90 sec
0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
m6 + m7
Looptijd Bedientijd
Looptijd Bedientijd
don't care 1 sec
8 = 16 sec
2 sec
don't care 1 sec
9 = 16 sec
3 sec
don't care 2 sec
A = 30 sec
1 sec
don't care 3 sec
B = 30 sec
2 sec
8 sec 1 sec
C = 30 sec
3 sec
8 sec 2 sec
D = 90 sec
1 sec
8 sec 3 sec
E = 90 sec
2 sec
16 sec 1 sec
F = 90 sec
3 sec
Alles wissen
mode
select
LED uitgang 1…12 kiezen
>1 s
select
Diagnose rapportering:
LED = uitgang aan zolang
select
> 1.6s
progr.
Uitgangen manueel bedienen:
select
progr.
select
Selectief wissen van een stroomkring (1-6)
m1: openen - stoppen - sluiten
m4: stop
0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
Selectief wissen
l
mode
m1
m2
m3
m4
Nikobus telegram OK
Kortsluiting, polarisatie fout
Busvoeding fout
Geheugen fout
geduwd
N.B. Voor programmatie van "logische" functies en van functies via 230V-ingangen: zie cursus handboek Nikobus
Dimcontroller
Aan de slag met Nikobus
PM-003-91
Basisfuncties dimcontroller programmeren
progr.
mode
< 1.6s
select
progr.
0
m1: dim aan / uit (2 Knop)
m2: dim aan / uit (4 Knop)
m3: sfeer aan / uit
m4: sfeer aan
m5: aanschakelen (ev. met tijd)
m6: uitschakelen (ev. met tijd)
m7:
Selectief wissen
l
mode
vertraagd afvallend
T2 Dimsnelheid
0=1s
8 = 30 s
1=2s
9 = 40 s
2=4s
A = 50 s
3=6s
B = 1 min
4=8s
C = 2 min
5 = 10 s D = 3 min
6 = 15 s E = 4 min
7 = 20 s F = 5 min
0 = 10 s (testen)
1-9 = 1 tot 9 min
m8: knipperen (0,5Hz)
A = 1/4u
B = 1/2u
C = 3/4u
< 1.6s
T1 m5 + m6
0=0s
1=1s
2=2s
3=3s
4=0s
progr.
< 1.6s
progr.
select
>1.6s
Selectief wissen van een stroomkring (1-12)
progr.
< 1.6s
l
select
progr.
0
Alles wissen
mode
select
D = 1u
E = 1 1/2u
F = 2u
Diagnose rapportering:
m11: preset aan / uit
progr.
> 1.6s
m1
m2
m3
m4
Nikobus telegram OK
Kortsluiting, polarisatie fout
Busvoeding fout
Geheugen fout
m12: preset aan
Uitgangen manueel bedienen:
select
LED uitgang 1…12 kiezen
select
>1 s
LED = uitgang aan
2 . select >1 s
N.B. Voor programmatie van "logische" functies en van functies via 230V-ingangen: zie cursus handboek Nikobus
100
> 1.6s
Selectief wissen van een schakelaar
LED
= uitgang uit
NIKOBUS-VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Nikobus-voorbeeld 1
De shift-toets
Probleemstelling
Het kan wel eens voorkomen dat je op een bepaald moment en op een bepaalde plaats te weinig druktoetsen geplaatst
hebt. De klant vraagt enkele functies bij op een plaats waar twee druktoetsen zijn geïnstalleerd. Er is echter een probleem wanneer je geen plaats hebt voor een bijkomende drukknop. Of de klant wil dat je dit meteen uitvoert, maar je
hebt niet voldoende busdrukknoppen bij je.
Oplossing
Je kan een shift-toets programmeren. We gebruiken daar best een toets met LED voor. Afhankelijk van de stand van de
LED, zullen de andere drukknoppen een verschillende functie uitvoeren.
Concreet
Wanneer bij bedieningsplaats 1 de LED uit is, dan zijn de functies van A, B, C en D van bedieningsplaats 2 bijvoorbeeld
het omschakelen van de respectievelijke lichtpunten 1 tot en met 4.
Wanneer bij bedieningsplaats 1 de LED aan is, dan kunnen we bijvoorbeeld met bedieningsplaats 2 de lichtpunten 5 tot
en met 8 omschakelen.
De uitgevoerde functie op elk van de elementen A, B, C of D van bedieningsplaats 2, is afhankelijk van de stand van de
shift-toets.
Uiteraard dient deze functionaliteit niet steeds te worden gebruikt, aangezien dan onoverzichtelijkheid dreigt. We kunnen ons echter voorstellen dat bepaalde schakelplaatsen op deze manier worden uitgevoerd. Wanneer de LED niet aan
is, zouden de andere bedieningsplaatsen bijvoorbeeld de binnenverlichting kunnen bedienen. In het andere geval zullen dezelfde drukknoppen de buitenverlichting bedienen. Zo spaar je soms een aanzienlijk aantal drukknoppen uit.
shift-toets
lamp 1
LED
lamp 2
uitgang 12
toets 2A
ingang A
101
2
3
4
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L4
m1
m2
m3
m4
m5
L
F01
2345
N
mode
T1
11
12
13
14
15
230V~
select
2
05-000-01
230V~ 50Hz
m8
1
ABCE
B
N
C
D
A
B
18
1 A
6789
Schema
Iedere lamp wordt met een uitgang verbonden.
Verder wordt uitgang 12 verbonden met de 230V-ingang A.
De uitgang van LED 12 wordt verbonden met de LED van bedieningsplaats 1.
Voor het aansturen van de 230V-ingang is een relais van een schakelmodule vereist. Tevens kan daarvan een LED-uitgang worden gebruikt.
De functies die onder de andere drukknoppen worden geprogrammeerd, kunnen te maken hebben met één of meerdere schakelmodules, rolluikmodules en zelfs met de dimcontroller. Uiteraard dienen dan de respectievelijke 230V-ingangen van deze modules te worden aangestuurd door het relais dat wordt omgeschakeld door bedieningsplaats 1.
Programmering
In eerste instantie wordt bedieningsplaats 1 geprogrammeerd. We wijzen functie m1 toe aan bedieningsplaats 1 voor
uitgang 12. Daardoor zal uitgang 12 sluiten wanneer boven aan toets 1 wordt gedrukt. De LED is dan aan. Uitgang 12
zal openen wanneer onder aan toets 1 wordt gedrukt. De LED licht niet op.
Nu programmeren we toets A van bedieningsplaats 2.
Tijdens de programmering maken we gebruik van de set-toets en duiden aan dat de programmering slechts mag uitgevoerd worden wanneer 230V-ingang A laag staat.
Voor dezelfde toets doen we opnieuw een programmering, maar nu duiden we aan dat de 230V-ingang A hoog moet
staan.
In dezelfde zin programmeren we de andere toetsen B, C en D van bedieningsplaats 2.
program
select
<1,6 s
mode
12
select
1
mode
5
set
A
select
2
mode
5
set
A
102
ON
1
B OFF
B OFF
1
A
2
A
2
A
program
<1,6 s
Nikobus-voorbeeld 2
Eén toets voor verlichting en rolluiken
Probleemstelling
We wensen zo weinig mogelijk toetsen te gebruiken voor de bediening van 4 verlichtingsgroepen en twee rolluiken.
Oplossing
We maken gebruik van een shift-toets. Afhankelijk van de stand van deze shift-toets, zal een viervoudige drukknop de
ene maal vier lichtgroepen apart kunnen bedienen of twee rolluiken kunnen bedienen.
Concreet
Toets 1 is uitgevoerd met een LED. Deze toets zullen we gebruiken als shift-toets. Aan de hand van de stand van de LED
kunnen we zien in welke stand de shift-toets staat.
Wanneer de LED niet oplicht, zullen de bedieningsplaatsen A, B, C en D van drukknop 2, ieder apart een andere verlichtingsgroep sturen door middel van de impulsfunctie m5.
Wanneer de LED wel oplicht, zal bedieningsplaats 2A en 2B de mogelijkheid bieden om rolluik 1 volledig te bedienen
met functie m1. Via bedieningsplaats 2C en 2D, verkrijgen we de mogelijkheid om rolluik 2 volledig te bedienen (op,
neer, stop).
shift-toets
toets 2B
LED
lamp 1
uitgang 12
lamp 2
ingang A
motor 1 omhoog
toets 2A
motor 1 omlaag
103
3
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
B
B
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
m8
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
2
2 A
18
1
N
1 A
6789
Schema
05-000-01
230V~ 50Hz
M1 M2
1'
2
2'
3
4
3'
N
µ
N
4'
5
5'
6
6'
B1 B2
bus
set A B N
N
N
10A 230V~ 50Hz
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
Schakelmodule
program
select
<1,6 s
mode
12
1
1
A
1
mode
5
set
A
B OFF
2
select
2
mode
5
set
A
B OFF
2
B
select
3
mode
5
set
A
B OFF
2
C
select
4
mode
5
set
A
B OFF
2
D
select
A
program
<1,6 s
Rolluikmodule
program
select
2
104
select
<1,6 s
mode
1
mode
1
set
A
ON
1
B OFF
set
A
ON
2
C
B OFF
program
2
A
<1,6 s
program
m6
m7
L
mode
m1
m2
m3
m4
m5
N
6789
select
2345
T1 F01
ABCE
230V~
05-001-01
230V~ 50Hz
m8
1
N
C
D
Nikobus-voorbeeld 3
Trappenhuisautomaat met knipperende LED
Probleemstelling
Stel dat we een trappenzaal willen uitrusten met een trappenhuisautomaat. We plaatsen in het trappenhuis enkele drukknoppen voorzien van een LED. Wanneer het licht in het trappenhuis niet aan is, willen we dat de LED oplicht. Dit geeft
het voordeel dat we een drukknop gemakkelijk in het donker kunnen terugvinden. Wanneer het licht echter aan is, willen we de LED laten knipperen. Indien we langer dan de ingestelde tijd licht willen, dan zien we meteen op welke drukknop we moeten drukken.
Oplossing
We maken gebruik van het wisselcontact van uitgang 6 van de schakelmodule. Voor de aansturing van de LED dienen
we gebruik te maken van een bijkomende uitgang. We zullen daarvoor uitgang 12 gebruiken. Aan uitgang 12 is echter
geen enkele verbruiker verbonden. Wel gebruiken we het parallelcontact voor de aansturing van de LED. Het wisselcontact verbinden we door met de 230V-ingangen A en B van de schakelmodule. Een juiste programmering is vereist.
Om het helemaal mooi te maken, programmeren we op de onderkant van de drukknop een impulsfunctie voor uitgang
6. Wanneer het trappenhuislicht aan is, kunnen we het middels een druk op deze plaats, vroeger uitzetten dan de looptijd van de trappenhuisfunctie. Wanneer de functie van de trappenhuisautomaat niet waar is, dan kunnen we het lichtpunt ook blijvend aan zetten. Dit kan handig zijn bij het poetsen van het trappenhuis.
Concreet
Iedere drukknop voor de trappenhuisautomaat is uitgevoerd met een LED.
Wanneer de functie niet actief is, licht de LED op.
Wanneer bedieningsplaats 1A wordt geactiveerd, wordt uitgang 6 geprogrammeerd met de vertraagd afvallende functie
m6 voor een bepaalde tijd. Uitgang 6' is verbonden met ingang A. Daardoor is A hoog wanneer de trappenhuisfunctie
niet actief is. Wanneer A hoog wordt, programmeren we dat uitgang 12 moet aan gaan. Daardoor brandt de LED. Uitgang
6 wordt verbonden met ingang B. Wanneer de trappenhuisfunctie waar is, wordt ingang B hoog. Wanneer dit gebeurt,
programmeren we een knipperfunctie m8 voor uitgang 12.
Bij het uitvallen van uitgang 6 wordt ingang A terug hoog, waardoor de LED terug aan gaat.
BP 1A
ingang B
uitgang 6
BP 1B
uitgang 6'
ingang A
LED
105
Schema
2
A
B
1
A
B
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
N
10A 230V~ 50Hz
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
<1,6 s
6
mode
6
T1
2
1
set
A
ON
B OFF
select
12
mode
2
set
>1,6 s
set
A
ON
B OFF
select
12
mode
8
set
>1,6 s
select
106
6
mode
5
1
B
2
B
program
A
2
<1,6 s
A
program
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
Nikobus-voorbeeld 4
Een mooie trappenhuisautomaat met knipperende LED en dimming
Probleemstelling
We stellen ons even voor dat we een trappenhuis hebben, voorzien van drukknoppen met LED's. Wanneer we de gewone trappenhuisfunctie (m6) gebruiken bij de schakelmodule, dan valt het licht na de ingestelde tijd meteen terug op nul.
Wanneer we, om een of andere reden, nog verlichting zouden nodig hebben, dan staan we op dat moment eerst in het
donker.
We wensen dat het licht na enige tijd (over bijvoorbeeld een periode van 1 minuut) uitfadet vooraleer het helemaal donker wordt. Dit is veel veiliger. Tijdens de gehele werking van de trappenhuisfunctie dienen de LED's in de drukknoppen
te knipperen. Wanneer de trappenhuisfunctie niet actief is, dienen de LED's op te lichten, zodat we ook in het donker
zien waar de drukknop zich bevindt.
Als de trappenhuisfunctie in werking is, kunnen we onderaan een drukknop duwen om manueel het licht uit te zetten.
Oplossing
Aangezien we met een uitfade functie willen werken, dienen we gebruik te maken van een dimcontroller en een dimmer.
Bijkomend dienen we gebruik te maken van het wisselcontact van een schakelmodule. Om de LED's aan te sturen,
maken we gebruik van uitgang 12 van dezelfde schakelmodule.
Concreet
Wanneer het donker is, brandt de LED. Bij drukken op bedieningsplaats 1A wordt uitgang 1 van de dimcontroller geactiveerd met de functie vertraagd afvallend (m7). Daarbij wordt de tijd ingesteld met T1 en de uitfade-tijd met T2. Deze
kan bijvoorbeeld op stand B worden gedraaid. Dit geeft een uitfade-tijd van 1 minuut.
Door het drukken op 1A wordt tevens relais 6 van de schakelmodule geactiveerd voor een tijd die gelijk is aan de totale tijd dat de lamp brandt. Bijvoorbeeld: de ingestelde trappenhuisfunctie voor de lamp is 1 minuut en de uitfade-tijd is
ook 1 minuut. Relais 6 wordt dan geactiveerd voor 2 minuten.
De uitgang van relais 6 wordt verbonden met ingang B van de schakelmodule. Tevens wordt uitgang 6 verbonden met
ingang A. Voor de sturing van de LED wordt gebruik gemaakt van feedback uitgang 12 van relais 12.
BP 1A
ingang A
dimmer 1
ingang B
uitgang 6
LED
uitgang 6'
BP 1B
107
2
A
B
1
A
B
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
1
3
4
5
6
0V
L
0V
7
program
10A 230V~ 50Hz
8
9
10
11
12
m6
m7
2
N
10A 230V~ 50Hz
m1
m2
m3
m4
m5
L6
05-000-01
230V~ 50Hz
B1 B2
bus
A B N
set
230V~
T2
2345
program
12 x 0 - 10V output
Programmering
Dimcontroller
program
select
mode
1
select
<1,6 s
6
1
=
T1
0
mode
7
T1
T2
=
0
mode
6
T1
=
T2
1
1
=
B
B
1
program
A
<1,6 s
Schakelmodule
program
select
6
set
set
108
select
<1,6 s
mode
<1,6 s
<1,6 s
3
=
T1
ON
=
2
12
mode
8
set
>1,6 s
12
mode
2
set
>1,6 s
1
0
ON
select
B OFF
select
A OFF B
A
6
1
A
B
program
mode
<1,6 s
6789
select
05-007
T1
F01
2345
F01
ABCE
0V
L5
m6
m7
0V
L4
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
L
F01
6789
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
4
18
3
m8
2
6789
1
N
m8
Schema
230V~ 50Hz
Nikobus-voorbeeld 5
Een ventilator in het toilet: eerste voorbeeld
Probleemstelling
In een toilet hebben we een lichtpunt en een ventilator. We wensen dat het lichtpunt aan gaat bij het drukken op de
bovenkant van de drukknop. Verder willen we het lichtpunt doven door onder aan de drukknop te drukken. Op dat
moment dient de ventilator 2 minuten te draaien.
Oplossing
We programmeren functie m1 voor het lichtpunt. Verder programmeren we de functie vertraagd afvallend m6 voor de
ventilator. Dit laatste dient te gebeuren wanneer we onder aan de drukknop duwen.
Concreet
Het lichtpunt is aangesloten op uitgang 1 van de schakelmodule. De ventilator is aangesloten op uitgang 2 van diezelfde schakelmodule.
We programmeren de aan/uit-functie m1 voor het lichtpunt. Wanneer we bovenaan de drukknop duwen zal het licht aan
gaan. Bij onderaan duwen dooft het lichtpunt. Verder programmeren we functie m6 (vertraagd afvallend) voor de ventilator.
We plaatsen deze functie onderaan de drukknop. De tijd stellen we bijvoorbeeld in op 2 minuten.
BP 1A
BP 1B
lamp
ventilator
109
Schema
1
A
B
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
=
1
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
110
2
select
<1,6 s
mode
6
T1
1
=
0
mode
7
T1
T2
=
0
T2
1
B
=
B
program
1
A
<1,6 s
program
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
Nikobus-voorbeeld 6
Een ventilator in het toilet: tweede voorbeeld
Probleemstelling
In een toilet hebben we een lichtpunt en een ventilator. We wensen dat het lichtpunt en de ventilator aan gaan bij het
drukken op de bovenkant van de drukknop. Verder willen we het lichtpunt doven door onderaan de drukknop te drukken. Op dat moment dient de ventilator nog 2 minuten te blijven draaien.
Oplossing
We programmeren functie m1 voor het lichtpunt en functie m2 (aan) voor de ventilator. Dit gebeurt bij bovenaan de
drukknop duwen. Verder programmeren we de functie vertraagd afvallend m6 voor de ventilator. Dit laatste dient te
gebeuren wanneer we onderaan de drukknop duwen.
Concreet
Het lichtpunt is aangesloten op uitgang 1 van de schakelmodule. De ventilator is aangesloten op uitgang 2 van diezelfde schakelmodule.
We programmeren de aan/uit-functie m1 voor het lichtpunt. Wanneer we bovenaan de drukknop duwen zal het licht aan
gaan. Bij onderaan duwen dooft het lichtpunt.
Verder programmeren we de functie m2 (aan) bij bovenaan de drukkop duwen, voor de ventilator.
De functie Mm6 (vertraagd afvallend) voor de ventilator plaatsen we onderaan de drukknop. De tijd stellen we bijvoorbeeld in op 2 minuten.
BP 1A
BP 1B
lamp
ventilator
111
Schema
1
A
B
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
select
1
mode
1
A
N
10A 230V~ 50Hz
L
Programmering
program
<1,6 s
select
2
mode
2
select
2
mode
6
112
T1
=
2
1
1
1
B
A
program
<1,6 s
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
Nikobus-voorbeeld 7
Een ventilator in de badkamer
Probleemstelling
In de badkamer hebben we een lichtpunt en een ventilator. We wensen dat het lichtpunt aan gaat bij het drukken op de
bovenkant van de drukknop. Verder willen we het lichtpunt doven door onder aan de drukknop te drukken. Op dat
moment dient de ventilator 2 minuten te draaien. Wanneer het lichtpunt langer dan 9 minuten aan blijft (er wordt dan
waarschijnlijk een bad genomen), dan dient de ventilator te worden ingeschakeld.
Oplossing
We programmeren functie m1 voor het lichtpunt. We koppelen uitgang 1 van het lichtpunt aan ingang A. Deze programmeren we met een vertraagd opkomende functie m7 voor de ventilator. Verder programmeren we de functie vertraagd afvallend m6 voor de ventilator. Dit laatste dient te gebeuren wanneer we onderaan de drukknop duwen.
Concreet
Het lichtpunt is aangesloten op uitgang 1 van de schakelmodule. De ventilator is aangesloten op uitgang 2 van diezelfde schakelmodule.
We programmeren de aan/uit-functie m1 voor het lichtpunt. Wanneer we bovenaan de drukknop duwen, zal het licht aan
gaan. Bij onderaan duwen dooft het lichtpunt.
Wanneer uitgang 1 hoog wordt, wordt ook ingang A hoog. Hier programmeren we functie m7 met een tijd van 9 minuten, voor uitgang 2 (de ventilator).
Verder programmeren we functie m6 (vertraagd afvallend met een tijd van 2 minuten) voor de ventilator. We plaatsen
deze functie onderaan de drukknop.
BP 1A
BP 1B
lamp
ventilator
2'
9'
113
Schema
1
A
B
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
1
mode
N
10A 230V~ 50Hz
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
set
114
2
select
<1,6 s
mode
<1,6 s
6
A
T1
ON
=
1
1
2
B OFF
1
select
2
A
B
mode
2
set
>1,6 s
program
<1,6 s
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
m8
3
ABCE
2
6789
1
N
Nikobus-voorbeeld 8
Een "alles uit"-toets voor iedere ruimte
Probleemstelling
In bepaalde ruimten van de woning zullen aan de deuren meerdere druktoetsen geplaatst zijn. We kunnen hier denken
aan de woonkamer en de keuken. Om het comfort te verhogen, kan het handig zijn om met één druk op een toets, alles
uit te kunnen schakelen wat in die ruimte aan is. Vooral bij het verlaten van de bewuste ruimte is dat een handige oplossing.
Oplossing
Alle druktoetsen worden van een bepaalde programmering voorzien, waardoor ze lichtpunten, stopcontacten, rolluiken
en eventueel andere toestellen aan of uit zetten, al dan niet opgenomen in een sfeer.
De "alles uit"-toets voor iedere ruimte voorzien we steeds op dezelfde plaats. Dit heeft het grote voordeel dat de gebruiker niet dient na te denken om te weten op welke toets hij dient te drukken. Op iedere bedieningsplaats kunnen we bijvoorbeeld de rechtertoets onderaan voorbehouden voor deze functie.
Concreet
Laten we ons een situatie voorstellen in een woonkamer, waarbij drie lichtpunten zijn aangesloten op de uitgangen 1, 2
en 3 van een schakelmodule en vier andere lichtpunten zijn aangeschakeld op universele dimmers. Deze laatste worden
gestuurd door uitgang 1 tot 4 van een dimcontroller.
We programmeren de rechtertoets onderaan met de uit-functie voor al deze verbruikers. Het is daarbij handig om de
bedieningstijd in te stellen op 1 of 2 seconden. Daardoor wordt vermeden dat, wanneer iemand per ongeluk op deze
toets drukt, alles wordt uitgeschakeld, terwijl dat niet de bedoeling was. Verder stellen we de snelheid van uitdimmen
in op bijvoorbeeld 6 seconden. Daardoor staat de gebruiker niet meteen in het donker wanneer hij op zijn plaatselijke
"alles uit"-toets drukt bij het verlaten van de ruimte.
Tip: indien geen gebruik wordt gemaakt van dimmers, kan desgewenst 1 geschakeld lichtpunt op toets 2D niet met de
uit-functie worden geprogrammeerd, maar met de functie vertraagd afvallend. Op deze manier blijft, bij het indrukken van
toets 2D, één lichtpunt bijvoorbeeld nog 10 seconden aan. Opnieuw staat de gebruiker niet meteen in het donker.
BP 2D
L4
L1
L5
L2
L7
L3
L8
115
2
1 A C A
C
Schema
D B
B
D
L1 L2 L3
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
program
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
L4 L5 L6 L7
1
2
3
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
T2
T1
2345
Programmering
Schakelmodule
select
<1,6 s
mode
5
2
A
program
select
<1,6 s
5
2
B
select
2
mode
5
T1
=
3
mode
5
2
C
select
3
mode
5
T1
=
select
4
mode
5
T1
=
select
1 + 2 + 3 + 4
select
1 + 2 + 3
116
mode
m6
m7
230V~ 50Hz
3
T1
=
2
2
D
program
<1,6 s
mode
5
T1
0
T2
=
0
1
B
0
T2
=
0
1
C
0
T2
=
0
1
D
6
T1
=
1
2
select
05-007
F01
Dimcontroller
1
mode
select
6789
program
12 x 0 - 10V output
program
mode
6789
select
2345
F01
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
230V~
m8
0V
ABCE
0V
mode
=
2
T2
=
T2
0
=
3
0
1
2
D
A
program
<1,6 s
Nikobus-voorbeeld 9
Nachthalverlichting overdag op 100%, ’s nachts op 30% met dezelfde drukknop
Probleemstelling
Een klant vraagt je of het mogelijk is om de nachthalverlichting vanaf 22u00 op 30% te laten oplichten bij het bedienen
van de drukknoppen voor de nachthalverlichting. Vanaf 6u30 ’s morgens dient deze verlichting evenwel op 100% aan
te gaan bij bediening van dezelfde drukknoppen.
Oplossing
Aangezien hetzelfde lichtpunt in twee verschillende intensiteiten moet kunnen geschakeld worden, dienen we uiteraard
gebruik te maken van een dimmer en een dimcontroller. Met de tweekanaals- of de vierkanaalsklok stellen we de tijden
in voor een uitgang van de klok. De klok laten we een relais schakelen. Deze uitgang verbinden we met bijvoorbeeld
ingang A van de dimcontroller. De drukknop wordt, afhankelijk van de stand van ingang A, geprogrammeerd met twee
preset-functies.
Concreet
De drukknop of drukknoppen en de Nikobus-klok worden aangesloten op de bus. Verder verbinden we uitgang 7 van
de schakelmodule met ingang A van de dimcontroller. Uitgang 1 van de dimcontroller wordt verbonden met de dimmer
die het bewuste lichtpunt zal sturen.
We programmeren de klok. Om 22u00 dient een schakelbevel gegeven te worden. Ook om 6u30 dient dat te gebeuren.
Uitgang 7 van de schakelmodule wordt zo geprogrammeerd dat hij aan is wanneer de klok op 22u00 komt en dat hij uit
is wanneer de klok op 6u30 komt.
De drukknop of drukknoppen van de nachthal worden geprogrammeerd met een preset. Als ingang A hoog is wordt de
preset van 30% gebruikt. Wanneer de ingang laag is, wordt de preset van 100% geprogrammeerd. De onderkant van
de drukknop wordt als "uit" geprogrammeerd, onafhankelijk van de stand van ingang A.
22u00
6u30
klok
uitgang 1
BP 1A
BP 1A
100%
L1
30%
117
10 11 12
13 14 15
6
7
8
NikoBUS
B1 B2
Bus
Active
Power
CH
M
1
1
2
3
4
5
6
6
2
3
4
N
µ
6
8
7
N
CH
1
5
7
9
10
8
2
1
9
11
2
3
4
12
1
A
B
NIKO
BUS
INTERFACE
5
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
1
2
3
4
N
10A 230V~ 50Hz
L
program
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
10:27
8
ABCE
3
m8
CH
6789
Schema
L1
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
230V~
T2
program
12 x 0 - 10V output
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
6789
mode
05-007
F01
2345
F01
2345
select
T1
m8
6
ABCE
5
m6
m7
0V
6789
0V
230V~ 50Hz
Programmering
Eerst dient de klok te worden ingesteld. Om 22h00 dient uitgang 1 aan te zijn. Om 6h30 dient uitgang 1 laag te zijn.
Schakelmodule
program
select
mode
7
select
<1,6 s
mode
7
1
3
2
1
<1,6 s
program
Dimcontroller
program
select
T1
mode
6
=
F
6
118
select
<1,6 s
mode
3
T1
T2
=
0
T1
=
0
mode
1
=
1
0
A
set
T2
=
12
0
set
T1
=
4
=
T2
0
set
A
ON
1
B
B OFF
1
B
B OFF
1
<1,6 s
A OFF B OFF
A
program
<1,6 s
A
Nikobus-voorbeeld 10
Nachthalverlichting overdag op 100%, ’s nachts op 30% en de klok komt ook nog tussenbeide
Probleemstelling
Bij voorbeeld 9 hebben we de nachthalverlichting slechts door één drukknop in twee verschillende standen gebracht,
afhankelijk van de tijd. Het nadeel bij voorbeeld 9 is echter dat, wanneer de verlichting aan is en de klok slaat om van
nacht naar dag of omgekeerd, de verlichting niet zal reageren op deze nieuwe toestand.
In dit voorbeeld werken we het volgende uit:
wanneer de lamp op 100% aan is en het wordt 22u00, dan moet de lamp naar 30% gaan zonder dat een drukknop wordt
ingeduwd. Ook het omgekeerde proberen we te bereiken. Wanneer de lamp aan is op 30% en het wordt 6u30, dan dient
de lamp automatisch naar 100% te gaan.
Oplossing
Zelfde oplossing als bijvoorbeeld 9, doch we dienen de stand van de lamp te weten. Enkel wanneer de lamp aan is op
30% of op 100%, moet bij het schakelen van de klok de lamp naar de omgekeerde stand worden gebracht.
Concreet
We laten de klok nog steeds uitgang 7 van de schakelmodule schakelen. Daardoor wordt ingang A van de dimcontroller hoog wanneer het 22u00 wordt en laag wanneer het 6u30 wordt. Ingang A wordt hier gebruikt als voorwaarde voor
het uitvoeren van de programmering onder onze drukknop.
Bij het nacht of dag worden dienen we echter de stand van de lamp te weten. Is deze aan of uit? Immers, wanneer de
lamp uit is bij het omschakelen van de klok, dient het lichtpunt uit te blijven. Om dit te bereiken programmeren we op
drukknop 1A ook een aan-functie m2 voor relais 8 van de schakelmodule. Verder programmeren we een uit-functie m3
voor datzelfde relais. De stand van dit relais lezen we in op ingang B van de dimcontroller.
22u00
6u30
klok
uitgang 1
BP 1A
uitgang 7
BP 1B
ingang A
ingang B
100%
L1
30%
119
10 11 12
Schema
CH
13 14 15
6
7
10:27
1
8
A
B
NikoBUS
B1 B2
3
Bus
Active
8
NIKO
BUS
INTERFACE
Power
4
5
6
6
7
µ
N
8
1
CH
5
6
7
9
10
8
11
2
1
9
2
3
4
12
5
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
2
3
4
10A 230V~ 50Hz
N
L
m6
m7
L
05-000-01
230V~ 50Hz
program
10A 230V~ 50Hz
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
18
3
4
ABCE
2
3
m8
1
N
2
6789
CH
M
1
L1
1
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
T2
T1
2345
program
select
7
select
<1,6 s
mode
2
T1
1
8
mode
2
T1
=
0
1
A
select
8
mode
3
T1
=
0
1
B
program
<1,6 s
=
F
select
<1,6 s
program
1
select
120
05-007
F01
m6
m7
230V~ 50Hz
Dimcontroller
mode
7
3
6789
program
12 x 0 - 10V output
Programmering
Schakelmodule
mode
6789
select
2345
F01
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
230V~
m8
0V
ABCE
0V
=
T2
0
1
mode
12
A
T1
=
4
=
T2
0
set
A
B OFF
1
mode
6
T1
=
0
T2
=
0
set
<1,6 s
A OFF B OFF
1
mode
12
T1
=
4
T2
=
0
set
<1,6 s
A OFF B
ON
1
mode
12
T1
=
F
T2
=
0
set
<1,6 s
A OFF B
ON
1
set
ON
B OFF
1
A
B
program
<1,6 s
A
Nikobus-voorbeeld 11
Gebruik van de lichtsensor en de klok voor de sturing van de buitenverlichting
Probleemstelling
Wanneer voor de aansturing van de buitenverlichting enkel gebruik wordt gemaakt van de klok of van de lichtsensor,
dan komen we in de problemen. Immers, wanneer we de klok programmeren om om 20u00 de buitenverlichting aan te
steken, dan is dat misschien een goed idee in het tussenseizoen, maar niet in de winter of in de zomer. Dan is het immers
reeds langer donker of langer klaar. Voor een goede sturing dient een combinatie te worden gemaakt van de lichtsensor en de klok.
Oplossing
Het licht dient ’s avonds aan te gaan wanneer het donker wordt. Hiervoor gebruikt men het bussignaal van de lichtsensor. Op een bepaald ogenblik (bijvoorbeeld 22u00) dienen de lichten door de klok te worden uit-gestuurd voor de nacht.
Wanneer het ’s morgens nog donker is, dient bijvoorbeeld om 7u00 de verlichting terug aan te gaan. Als het buiten klaar
wordt, dooft ze terug. In de zomer echter is het eerder klaar dan 7u00. Wanneer de lichtsensor licht waarneemt, dient er
niets te gebeuren. Als het 7u00 wordt, dient ook door de klok geen signaal te worden gegeven om de verlichting aan te
steken.
Concreet
Van een schakelmodule wordt uitgang 1 gebruikt voor aansluiting van de buitenverlichting. Op de bus wordt een klok
aangesloten. Deze geeft op kanaal 1 een signaal op de bus (sluiten) om 22u00 en een tweede signaal (open) om 7u00.
Verder wordt een lichtsensor aangesloten op de bus. Deze wordt ingesteld als schemerschakelaar.
Uitgang 6 van de schakelmodule wordt verbonden met ingang A. Uitgang 7 wordt geconnecteerd met ingang B.
Wanneer kanaal 1 van de klok hoog is (22u00), dan wordt uitgang 6 gesloten en is ingang A hoog. Het omgekeerde
gebeurt wanneer de klok op 7u00 komt. Wanneer de lichtsensor duister waarneemt, laat hij uitgang 7 sluiten. Daardoor
komt ingang B hoog te staan. Wanneer het klaar wordt, gebeurt het omgekeerde.
Wanneer het klaar wordt, dient het lichtpunt te worden gedoofd. Wanneer het donker wordt, mag het lichtpunt worden
aangeschakeld voor zover de tijd van 22u00 niet is overschreden. Als het lichtpunt is aangegaan, dient het uit te gaan
wanneer het 22u00 wordt. Wanneer het ’s morgens nog donker is om 7u00, dient het lichtpunt aan te gaan.
winterperiode
7u00
klok
lichtcensor
L1
zomerperiode
22u00
7u00
22u00
klok
lichtcensor
L1
121
10 11 12
Schema
CH
13 14 15
6
7
1
8
NikoBUS
B1 B2
3
10:27
Bus
Active
8
NIKO
BUS
INTERFACE
A
B
Power
CH
M
1
6
2
7
3
4
8
6
CH
1
5
6
7
7
2
8
1
9
2
3
4
5
8
Fotocel
NikoBUS
B1 B2
lux
-
4
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
4
+
5
Power
11
1
2
3
4
5
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
<1,6 s
mode
6
T1
2
=
select
6
mode
3
T1
=
0
select
7
mode
2
T1
=
0
Lichtsensor
Donker
select
7
mode
3
T1
=
0
Lichtsensor
Klaar
select
1
mode
2
1
A
select
1
mode
3
1
B
select
1
mode
2
select
1
mode
3
select
1
mode
2
select
1
mode
3
122
set
1
0
1
<1,6 s
A OFF B
1
ON
1
set
05-180
A
B OFF Lichtsensor
Klaar
program
<1,6 s
Donker
N
L
10A 230V~ 50Hz
program
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
05-000-01
230V~ 50Hz
18
3
3
ABCE
2
2
m8
1
N
lux
CH1
M
1
NIKO
BUS
INTERFACE
6789
L1
Bus
Active
2 - 300
200 - 20000
Nikobus-voorbeeld 12
Een sturing van de verwarming naar dag of nacht door middel van klokken
Probleemstelling
We wensen door middel van klokken de verwarming automatisch te sturen in dag- of nachtstand.
Oplossing
Hiervoor dienen voor een bepaalde verwarmingskring twee thermostaten te worden gebruikt. De eerste thermostaat stellen we bijvoorbeeld in op 20°C voor de comforttemperatuur. De tweede thermostaat stellen we voor de nachttemperatuur in op 15°C. De bustelegrammen mogen enkel worden verstuurd wanneer respectievelijk de klok op dag of op nacht
staat.
Concreet
Aangezien de Niko-thermostaat enkel voorzien is van een spanningsloos uitgangscontact, dient hij te worden aangesloten op de interface voor schakelaar (05-057). Deze kan worden ingewerkt in de inbouwdoos. Anders dient het spanningsloos contact te worden verbonden met een ingang van de modulaire binaire ingangsinterface. Op deze manier kunnen de signalen van de thermostaten op de bus worden gebracht.
We dienen uitgang 1 van de klok zo te programmeren dat uitgang 6 van de schakelmodule aan gaat wanneer het bijvoorbeeld 22u00 wordt. Uitgang 7, waarop de circulatiepomp is aangesloten, moet dan uit gaan. Wanneer de klok op
bijvoorbeeld 7u00 komt, moet uitgang 6 uit gaan en moet uitgang 7 aan gaan.
We koppelen uitgang 6 aan ingang A van de schakelmodule. Daardoor weten we in welke stand de klok staat. De nachtthermostaat mag enkel zijn bustelegrammen doorgeven om de circulatiepomp te schakelen, op het moment dat A hoog
is. Anderzijds mag de dagthermostaat zijn telegrammen enkel doorgeven wanneer A laag staat.
klok
20°C
temperatuur
05°C
123
6
7
8
6
Schema
7
6
8
7
10 11 12
8
NikoBUS
B1 B2
NikoBUS
B1 B2
05-054
CH
I
10:27
Bus
Active
Bus
Active
1 2 3 4
13 14 15
3
8
NIKO
BUS
INTERFACE
NIKO
BUS
INTERFACE
AU
O
+5V COM
1
2
3
2
3
4
Power
Power
CH
M
1
t° dag
25
4
5
1
2
3
4
1
5
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
CH
6
7
t° nacht
30
25
20
30
20
15
15
10
10
T
T
07-089
07-089
circulatiepomp
M
5
6
6
7
µ
N
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
mode
2
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
<1,6 s
6
T1
=
1
0
select
6
mode
3
T1
=
0
1
select
7
mode
2
T1
=
0
1
select
7
mode
3
T1
=
0
1
select
7
mode
2
T1
=
0
set
<1,6 s
A
ON
B OFF t°C Nacht Daalt
select
7
mode
3
T1
=
0
set
<1,6 s
A
ON
B OFF t°C Nacht Stijgt
select
7
mode
2
T1
=
0
set
A
B OFF
t°C Dag
Daalt
select
7
mode
3
T1
=
0
set
A
B OFF
t°C Dag
Stijgt
124
program
<1,6 s
program
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
m8
3
ABCE
2
6789
1
N
8
2
9
Nikobus-voorbeeld 13
Verwarmingssturing met klokken en drukknoppen
Probleemstelling
In voorbeeld 12 werd de verwarming enkel gestuurd door de klok. Nu willen we ook dat we de verwarming in dag- of
nachtstand kunnen plaatsen door middel van druktoetsen. Immers, bij het verlaten van de woning of bij het slapen gaan,
mag de verwarming naar de stand nacht.
Oplossing
De oplossing bestaat er in dat we met de drukknop het relais gaan sturen dat verbonden is met ingang A van de schakelmodule. Op deze manier kunnen we tussenkomen in de sturing van de klok, en dus zelf bepalen wanneer we dag- of
nachttemperatuur wensen. Bij het verlaten van de woning drukken we bijvoorbeeld in de inkom op een alles uit-drukknop. Deze kan voorzien zijn van een LED. Wanneer we onderaan de drukknop duwen, schakelen we over van dag-naar
nachtstand. De LED gaat dan uit. Wanneer we terug de woning betreden, kunnen we manueel bovenaan de drukknop
duwen. Daardoor brengen we de verwarming terug in dagstand. De LED gaat oplichten. Wanneer de LED reeds is opgelicht bij het binnenkomen van de woning, betekent dit dat de klok de verwarming reeds in de dagstand heeft geplaatst.
Concreet
Aangezien de Niko-thermostaat enkel voorzien is van een spanningsloos uitgangscontact, dient hij te worden aangesloten op de interface voor schakelaar (05-057). Deze kan worden ingewerkt in de inbouwdoos. Anders dient het spanningsloos contact te worden verbonden met een ingang van de modulaire binaire ingangsinterface. Op deze manier kunnen de signalen van de thermostaten op de bus worden gebracht.
Deze keer gebruiken we uitgang 12 om te verbinden
met ingang A van de schakelmodule. De LED van de
drukknop wordt op LED-uitgang 12 aangesloten. We
programmeren nu de klok zo dat uitgang 12 hoog
wordt wanneer het dag is en laag wordt wanneer het
nacht wordt. Opgelet: dit is tegenovergesteld als bij
voorbeeld 12. Verder programmeren we uitgang 7 (circulatiepomp) voor de klok.
De thermostaten dag en nacht worden voor uitgang 7
geprogrammeerd in functie van de status van uitgang
12.
Rest ons alleen nog de drukknop te programmeren. Bij
bovenaan drukken, zullen we uitgang 12 én uitgang 7
aan zetten. Bij onderaan drukken, zetten we uitgang 12
én 7 uit.
klok
BP 1A
BP 1B
20°C
temperatuur
15°C
LED
125
6
Schema
7
10 11 12
8
NikoBUS
B1 B2
CH
13 14 15
3
10:27
Bus
Active
8
NIKO
BUS
INTERFACE
Power
CH
M
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
CH
6
7
6
7
2
8
9
8
6
7
8
NikoBUS
B1 B2
05-054
Bus
Active
NIKO
BUS
INTERFACE
1 2 3 4
I
AU
O
+5V COM
1
1
circulatiepomp
1
2
3
2
3
4
4
Power
1
5
A
B
2
3
4
5
t° dag
25
30
20
15
10
T
07-089
t° nacht
M
25
30
20
15
10
T
07-089
5
6
6
7
N
µ
8
9
10
11
12
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
10A 230V~ 50Hz
Programmering
program
select
<1,6 s
mode
12
T1
2
=
1
0
1
A
select
6
mode
3
T1
=
0
1
1
B
select
7
mode
2
T1
=
0
1
1
A
select
7
mode
3
T1
=
0
1
1
B
select
7
mode
2
T1
=
0
set
<1,6 s
A
ON
B OFF
t°C Dag
Daalt
select
7
mode
3
T1
=
0
set
<1,6 s
A
ON
B OFF
t°C Dag
Stijgt
select
7
mode
2
T1
=
0
set
A
B OFF t°C Nacht Daalt
select
7
mode
3
T1
=
0
set
A
B OFF t°C Nacht Stijgt
126
program
<1,6 s
program
m6
m7
L4
F01
m1
m2
m3
m4
m5
L
T1
2345
N
mode
11
12
13
14
15
230V~
select
05-000-01
230V~ 50Hz
18
4
ABCE
3
m8
2
6789
1
N
Nikobus-voorbeeld 14
Drukknoppen uitsparen bij de programmering van sfeertoetsen
Probleemstelling
Wanneer er zich in de woonruimte meerdere gedimde lichtgroepen bevinden, dan is het handig om met meerdere sfeertoetsen te werken. Om de sfeer van een gedimd lichtpunt echter in te stellen, dient voor elke lichtgroep apart een drukknop met twee bedieningspunten te worden voorzien. Vaak wordt het aantal drukknoppen dan te groot. We zullen de
afstandsbediening inschakelen.
Oplossing
Op een viervoudige drukknop worden bijvoorbeeld 4 sferen geprogrammeerd voor 5 verschillende lichtgroepen. Voor
de 4 gedimde lichtgroepen gebeurt dit met functie m4 van de dimcontroller. Voor het geschakelde lichtpunt gebruiken
we functie m14 van de schakelmodule. Op de RF-afstandsbediening programmeren we nu op kanaal 3 en 4 de functie
m1 voor elke gedimde lichtgroep. Het instellen van het geschakelde lichtpunt kan desgewenst zonder drukknop gebeuren. Op de schakelmodule kunnen we immers manueel dit lichtpunt aan of uit zetten.
Concreet
Bij deze manier van werken kunnen we bijvoorbeeld de kanalen 1 en 2 van de RF-afstandsbediening behouden om sferen op te roepen in de woonkamer of enkele lichtpunten afzonderlijk te schakelen. Wanneer we echter een andere sfeer
willen plaatsen onder een sfeertoets aan de muur, kiezen we in kanaal 3 of 4 de juiste instelling voor de respectievelijke
gedimde lichtgroepen. Het geschakelde lichtpunt zullen we instellen (aan of uit) op de schakelmodule. Door lang te
drukken op de sfeertoets van de busdrukknop, wordt de nieuwe instelling opgeslagen onder deze toets.
Programmering
Schakelmodule
program
select
<1,6 s
mode
1
14
1
A
1
B
1
C
1
D
program
<1,6 s
Dimcontroller
program
select
<1,6 s
1 + 2 + 3 + 4
mode
4
1
A
1
B
1
C
1
D
Rf
select
1
mode
1
select
2
mode
1
select
3
mode
1
C
1
A
2
3
D
4
3
A
3
C
4
A
4
C
B
Rf
C
1
A
2
3
D
4
B
Rf
C
1
A
2
3
D
4
B
Rf
select
4
mode
1
C
1
2
A
3
D
4
program
<1,6 s
B
127
B1
2
B2
Schema
Rf interface
230V ~ 50Hz
05-040
N
L
05-040
RF-ontvanger
Rf
230V~
A
1
3
D
2
3
4
5
6
6
N
7
µ
N
8
9
10
11
12
C
D
A B N 10 11 12 0V
feedback led
set
N
B1 B2
bus
L4
L5
L6
10A 230V~ 50Hz
N
L
program
10A 230V~ 50Hz
m6
m7
L
F01
m1
m2
m3
m4
m5
N
mode
2345
select
T1
11
12
13
14
15
230V~
ABCE
1
A
B
B
6789
4
L5
05-000-01
230V~ 50Hz
18
1
2
m8
C
L1 L2 L3 L4
4
5
6
0V
0V
7
8
9
10
11
12
B1 B2
bus
A B N
set
230V~
T2
2345
12 x 0 - 10V output
128
mode
program
6789
select
05-007
T1
F01
2345
F01
m8
3
ABCE
2
m6
m7
1
m1
1
m2 1
1
m3 2
m4 ABCE
m5
0V
6789
0V
230V~ 50Hz
www.niko.be
Informatie nodig?
U kunt steeds bij Niko terecht!
De Niko-helpdesk
In België:
In Nederland:
Tel.:
03 760 14 82
0183 - 640 660
Fax:
03 777 71 20
0183 - 640 680
e-mail:
[email protected]
[email protected]
De Niko-helpdesk is een team van enthousiaste en ervaren specialisten. Zij staan
u graag te woord en adviseren u bij het opstellen van de juiste offerte, de calculatie en de materiaalkeuze.
Niko levert niet alleen kwaliteitsproducten, maar begeleidt ook installateurs, voorschrijvers en projectleiders bij het kiezen en installeren van haar producten.
Documentatie nodig?
Catalogi en folders kunt u bij de afdeling communicatie aanvragen.
In België:
In Nederland:
Tel.:
03 760 14 82
0183 - 640 660
Fax:
03 777 71 20
0183 - 640 680
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Wij sturen u het gevraagde materiaal binnen de week op!
Niko n.v.
Industriepark West 40
B-9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: 03 760 14 70
Fax: 03 777 71 20
Niko Nederland
Postbus 260, 4200 AG Gorinchem
Stephenssonweg 6b
4207 HB Gorinchem, Nederland
Tel.: 0183 - 640 660
Fax: 0183 - 640 680
PH-013-91
04/2001
Download