burgerschap opdracht 3 p2 robbert de groot

advertisement
Opdracht 3 – Burgerschap
stelling:
“Iedereen in Europa is verplicht om zich in te spannen om de klimaatdoelstellingen te halen.”
Ik ben het er wel mee eens dat er een soort verplichting moet komen vooral aangezien Nederland al
achterloopt op het gebied van duurzame energie en ook achterloopt met doelen van CO2 uitstoot. De
meeste mensen maar ook vooral de overheid zetten niet alles in of doen simpel weg er helemaal niks
aan, vooral een rijk land zoals Nederland zou dingen veel beter kunnen zoals subsidies geven voor
duurzame (elektrische) auto’s, fabrieken maar ook bijvoorbeeld voor het creëren van duurzame
energie. Ik vind dat het belangrijk is dat dit (deels) word verplicht want anders denk ik zelf dat de
volgende 100 jaar slecht uit pakt voor de aarde maar ook de mensheid.
Download