05 HBO-ICT voltijd TI en NSE onderwijs (P4)- en toets (P3) inschrijvingen 2018-2019

advertisement
(Her)toetsen HBO-ICT NSE en TI
Periode 3 (2018-2019)
Schrijf je in voor (her)toetsen van periode 3 (studiejaar 2018-2019)
De inschrijving staat open van maandag 4 februari 2019 t/m zondag 17 maart 2019, tenzij anders aangegeven*.
Let op: van sommige toetsen sluit de inschrijving eerder!
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Ga via Studentennet naar OSIRIS Student
Ga naar het tabblad Inschrijven
Zoek op Toets en vervolgens klik op Toets Schrijf je in voor een toets’
1. Vul achter Cursuscode de code van de toets in die je wilt gaan volgen
2. Zie de OSIRIS-codes in het schema hieronder
3. Zorg dat het Collegejaar op ‘2018/2019’ staat.
4. Zorg dat Cursustype op ‘Geen voorkeur’ staat
5. Klik op Zoeken
Vink het hokje aan van de betreffende toets(en), indien gevraagd, aan op welke vestiging je de cursus wilt volgen
Stap 5
(Stap 5a)
Stap 6
Stap 7
Indien je een voorziening hebt, verschijnt er een tussenscherm waarop je je voorziening(en) kunt aanvinken
Klik links onderaan op Inschrijven
Controleer in het tabblad Inschrijven -> overzicht inschrijvingen of je toetsinschrijving gelukt is. Je ontvangt tevens een
bevestigingsemail van OSIRIS
Toetsen HBO-ICT NSE
Jaar
1
2
3
Cursus / Toets
OSIRIS-code
Foundations of ICT 2, FICT-2 B (business)
schriftelijke toets
Foundations of ICT 2, FICT-2 T (technical)
schriftelijke toets
Dutch writing skills
H-ICT-FICT2-1-18
Design & Programming in C, schriftelijke toets
H-NSE-CPROG-1-15
Embedded Programming, schriftelijke toets
H-NSE-EMBED-1-15
Logic & Dgital Systems, schriftelijke toets
H-NSE-LOGIC-1-15
Advanced Routing schriftelijke toets herkansing
H-NSE-ADVRO-1-16
Discrete Mathematics schriftelijke toets,
herkansing
Introduction to Object Oriented Programming
schriftelijke toets, herkansing
Object Oriented Programming, schriftelijke toets
H-NSE-DMATH-1-16
Advanced Switching, schriftelijke toets
H-NSE-ADVSW-1-16
IT Systems & IT Service Management,
schriftelijke toets
Industrial Process Control, schriftelijke toets
H-NSE-ISMAN-1-16
Advanced Networks & Systems,
Virtualisatie & Datacenters
Advanced Networks & Systems,
Concurrent Programing & Vision
Industrial Process Control, schriftelijke toets (pctoets)
IoT Technology, Deeltoets 1
H-NSE-ADVNS-1-17
*Afwijkende
inchrijf-deadline
Blok
Je studeert
in Delft:
kies VT3-DE
Week 9
H-ICT-DW-1-18
Je studeert
in Delft:
kies VT3-DE
Week 9
Week 10
H-NSE-OOPR1-1-16
VT3-DE
H-NSE-OOPR2-1-16
Week 9
H-NSE-INDPC-1-16
Week 9
H-NSE-INDPC-1-16
Week 9
H-IOT-IOTT1-1-18
Week 4
13 maart 2019
H-CST-CYST1-1-17
Week 9
Week 4 & 9
13 maart 2019
IoT Technology, Deeltoets 2
Cyber Security Technology, schriftelijke toets
Toets in week
VT3-DE
Minoren ITD
Cursus
Toets
OSIRIS-code
Internetmarketing Analytics
Schriftelijke toets
ITD-KB-44-1-17
Week 9
ITD-KB-69-1-17
Week 10
Werkstuk: opdrachten
Psychologie
Schriftelijke toets: module 1 (herk)
Week 9
Schriftelijke toets: module 2 (herk)
Week 10
Portfolio (herk)
Fotografie in Beeld
Werkstuk: praktijk (herk)
Toets in week
Week 10
ITD-KB-10N-1-17
Werkstuk: theorie (herk)
Week 10
Week 10
ITD-KB-43-1-17
Internetmarketing Tools
Werkstuk: praktijk (herk)
Design for User Experience
Werkstuk: essay en opdrachten
(herk)
Werkstuk
Week 1
ITD-KB-61-1-17
Usability Expert
Werkstuk
ITD-KB-62-1-17
Week 9
Network Design and
Troubleshooting
Schriftelijke toets
ITD-KB-71-1-17
Week 10
Week 9
Week 10
*Afwijkende inschrijfdeadline
Onderwijs HBO-ICT NSE en TI
Periode 4 (2018-2019)
Schrijf je in voor het onderwijs van periode 4 (studiejaar 2018-2019)
De inschrijving staat open van maandag 4 februari 2019 t/m zondag 17 maart 2019, tenzij anders aangegeven*.
Stap 1
Ga via Studentennet naar OSIRIS Student
Stap 2
Ga naar het tabblad Inschrijven
Stap 3
Klik op Cursus Schrijf je in voor een cursus
Stap 4
1. Vul achter Cursuscode de code van het onderwijsblok in dat je wilt gaan volgen
(zie de OSIRIS-codes in het schema hieronder)
2. Zorg dat het Collegejaar op ‘2018-2019’ staat
3. Zorg dat Cursustype op ‘Geen voorkeur’ staat (ook als je je voor een minor <KB-vak> wilt inschrijven)
4. Klik op Zoeken
Stap 5
Vink het hokje aan van de betreffende cursus en vink, indien gevraagd, aan op welke vestiging je de cursus wilt volgen
(Stap 5a)
Indien je een voorziening hebt, verschijnt er een tussenscherm waarop je jouw voorziening(en) kunt aanvinken.
Stap 6
Klik links onderaan op Inschrijven
Stap 7
Controleer in het tabblad Inschrijven -> overzicht inschrijvingen of je inschrijving gelukt is. Je ontvangt tevens een
bevestigingsmail van OSIRIS. Wanneer je je hebt ingeschreven voor het onderwijs, ben je direct ingeschreven voor de eerste
toets mogelijkheid.
Onderwijsblok H-ICT NSE
Jaar
1
2
Cursus
OSIRIS-code
Aanvangsblok
Routing & Switching I
H-NSE-RTSW1-1-15
Cyber Security
H-NSE-CBSEC-1-15
PLC Design & Programming
H-NSE-PLCPG-1-15
Project Computernetworks
H-NSE-PJNET-1-17
Software Architecture & Design Patterns
H-NSE-SWADP-1-16
Image Processing & Computer Vision
H-NSE-IMVIS-1-16
Research on Networks & Systems
H-NSE-RENSE-1-18
Research Trends in Technology
H-ICT-RTT-1-18
VT4-DE
VT4-DE
3
Afstudeerprogramma
3
4
Stage
H-ICT-STAGE-1-17
VT4-DE
Afstuderen
H-ICT-AFST-1-18
VT4-DE
Zie Bijlage voor OSIRIS-codes
*Afwijkende
inschrijf-deadline
Bijlage: Bijbehorend onderwijs Afstudeerprogramma’s
CST
Cyber Security Technology 2
Professional Project Part 2
H-CST-CYST2-1-17
H-CST-PJPR2-1-17
Kies VT4-DE
H-IOT-IOTT2-1-18
H-IOT-PJPR2-1-18
Kies VT4-DE
IOT
IoT Technology 2
Professional Project Part 2
Download