Voda

advertisement
Chloride to Sulfate
Ratio
o,21
o,21
Below .5O, Style = Very Bitter
.5O to .77, Style
* Bitter
.77 to 1.3, Style - Balanced
1.3 to 2.O, Style - Malty
Above 2.O, Stvle - Verv Maltv
r\:t misrrr.f,l
.'q
F":
f;
*.
i.:l
"i
?:
Podjela vode prema tvrd06i:
f-&"Ar'*-l
l\4eka
Lagano tvrda
Umjereno t vraa]
Tvrda
Jako tvrda
fl'
[ ,rr1
l
t'--s.e._-]
f-']
mg/L CaCO3i
,11i,,
V\;14r4,
>535 7
-
Prije nego krenemo pripremati vodu :
ukomljavanje trebamo znati nekoliko stvari o toj vodi
koju 6emo upotrijebiti. Najprije moramo znati volumen.
:..
Download
Related flashcards
Create Flashcards