ANG MUOG NG SANTA MARIA

advertisement
“ANG MUOG NG SANTA MARIA”
Santa Maria,bayan aking kinagisnan na kung saan aking nasaksihan ang katibayan ng pagiging matatag
nitong bayan.Lindol,sunog,bagyo o anumang sakuna ay aking nang naranasan sa aking bayan.
“Muog”, sa salitang ingles ay “stronghold”.Muog na pinaikling “matibay na tanggulan”.Ang Santa Maria
ay nagging matibay bilang bayan na inihahambing sa isang muog o matibay na tanggulan,kumbaga ang
Santa Maria ang nagtatanggol sa atin sa oras ng kalamidad.Marami ng nagdaan ngunit hindi parin
pinagbigyan na ang aking bayan ay mawawasak ng isang kalamidad lamang.
Bagyo… ni hindi nga kayang patumbahin ang isang puno bagkus nabubuwag lamang ito sa panahong
hindi na kakayanin ng kanyang ugat.Lawin man,ompong man-ni minsan hindi sumuko ang aking bayan.
Lindol…ang pagyanig! May nasira na ba? Mayroon! Ngunit bumangon pa rin at nagpatuloy sa isang
proseso na ngayo’y nagpapaunlad sa buong Santa Maria.
Naging matatag man tayo pero mas lalo tayong pinalakas ng pagsubok.Dahil ang matatag at ang malakas
ay nagiging matatag.Ganyan ang bayan ng Santa Maria na nagsisilbing muog o “stronghold” para sa
ating mga tatak Santa Maria.Hindi tayo binigo ng ating panginoon sa pagtatanggol sa atin,pagtatanggolhindi sa masasamang loob kundi sa pagsubok pangkapaligiran.
“Town is like a paper and memories were not”.Kaugnay ng pagiging matatag nitong bayan ay ang
pagkakaroon nito n ala-ala na ibinibigay sa bawat bisita at di maiikubli ng bawat bisita-di dahil sa ganda
nito ngunit nang dahil sa ala-ala ma ibinigay ng mga mamamayang tatak Santa Maria.Nabighani kaba?
Halika,lakbayin natin ang aking bayan!
Download
Related flashcards
Create Flashcards