Metodolohiya (1)

advertisement
Metodolohiya
Ang pananaliksik na ito ay kwalitatibo at gumamit ng disenyong penomenolohiya upang
makakuha ng datos o impormasyon dahil nais malaman ng mananaliksik ang dinaranas na
kasiyahan at mga problema ng mga marino sa pananaliksik.
Ang mga kalahok sa pananaliksik ay ang mga Pilipinong marino na nagtatrabaho sa loob
ng barko dahil sila ang naaayon upang mas mapalawak ang datos. Ang mga lalahok sa pag-aaral
ay nangangailangan ng karanasan sa marinong industriya. Ang mga mananaliksik ay nilimitahan
lamang sa limang respondante upang makuha ang mga impormasyong kakailanganin sa pagaaral. Ang mga mananaliksik ay gagamit ng snowball sampling kung saan ang mga napiling
respondante ay mangangalap ng iba pang respondante
Ang mga mananaliksik ay gumamit ng interbyu bilang pamamaraan sa pagkuha ng
impormasyon o datos na magagamit sa pag aaral na ito. Nagsagawa ang mananaliksik ng
interbyu questions upang makuha ang kwento ng karanasan ng mga marino. Ang pokus ng mga
tanong ay kung ano ang kalagayan nila sa kanilang trabaho. Ito ay maaaring mga paghihirap o
kaginhawaan. Ang pagkalat ng mga tanong ay sa pamamagitan ng netnography pag-mensahe sa
kanilang mga e-mail at pakikipag-video call.
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radioactivity

30 Cards

African nomads

18 Cards

Create flashcards