huong dan seafile (1)

advertisement
I: Hướng dẫn sử dụng seafile trên web
1.1: Đăng nhập
Đăng nhập Seafile với URL:
https://seafile.platform.vn/accounts/login/
chọn signup để tạo tài khoản bằng mail công ty
sau khi đăng nhập web sẽ có giao diện như sau
1.2: Tạo libary và các thư mục
Sau khi đăng nhập Seafile Web, bạn đã có thể tạo Library mới và upload dữ liệu lên Library
này.
Bên góc phải, hãy chọn “New Library”:
Điền tên và thông tin mô tả thư viện mới. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu cho thư viện để bảo
mật hơn.
Bạn cũng có thể tạo thư mục trong thư viện. Với nhiều thư mục con, bạn có thể quản lý dữ liệu
và chia sẻ dễ dàng hơn. Vào thư viện cần tạo thư mục con, chọn “New Directory” và đặt tên thư
mục.
1.3: Upload dữ liệu bằng webseafile
Với những thao tác kéo và thả, việc upload dữ liệu lên Library hay thư mục sẽ vô cùng đơn
giản. Bạn hãy vào thư viện hoặc thư mục con, chọn upload dữ liệu
Kéo và thả các tập tin, hình ảnh hoặc bất kỳ dữ liệu nào vào cửa sổ Seafile Web Uploads; chọn
“Start All” và dữ liệu của bạn đã được uploads.
1.4:Chia sẻ dữ liệu với Seafile Web
Seafile có thể giúp bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu an toàn và nhanh chóng. Bạn có thể chia sẻ
từng file riêng lẽ, hoặc cả thư mục cũng như thư viện.
Để chia sẻ cả thư viện, hãy chọn thư viện cần chia sẻ và click vào biểu tượng “Share”
Tại đây, bạn có thể chia sẻ thư viện đến đối tác bên ngoài bằng cách điền địa chỉ email. Để gởi
nhiều đối tác khách nhau, mỗi địa chỉ email cần được cách nhau bằng dấu phẩy. Hoặc bạn có
thể dễ dàng chia sẻ thư viện đến các nhóm, cũng như từng thành viên trong danh sách của
bạn.
Lưu ý: Hãy phân quyền truy cập phù hợp vào thư viện chia sẻ. Bạn có thể chọn phân quyền
“Read-Write” để đối tác hoặc thành viên nhận chia sẻ có thể xem và upload vào thư viện của
bạn. Hoặc khi bạn chỉ muốn cho phép xem, không được chỉnh sửa dữ liệu, hãy chọn “ReadOnly”
1.5: Chia sẻ thư mục
Để chia sẻ thư mục trong thư viện, hãy chọn thư mục cần chia sẻ và click vào biểu tượng
“Share”
Tương tự như với chia sẻ thư viện, bạn có thể “Private Share” đến đối tác bên ngoài cũng như
nhóm và thành viên trong danh sách liên lạc của bạn.
Điểm đặc biệt của chia sẻ thư mục chính là cho phép bạn chia sẻ link trực tiếp để đối tác có thể
tải hoặc upload dữ liệu vào thư mục của bạn mà không cần phải có tài khoản ở Seafile.
Để tạo đường dẫn download, chọn “Download Link” và chọn “Generate”. Bạn cũng có thể gởi
link qua email cho đối tác bằng cách chọn “Send”.
Khi truy cập vào đường dẫn Upload, đối tác của bạn có thể chọn “Add Files” và upload dữ liệu
vào thư mục của bạn.
Khi truy cập vào đường dẫn Upload, đối tác của bạn có thể chọn “Add Files” và upload dữ liệu
vào thư mục của bạn.
1.6: Tạo Group và chia sẻ dữ liệu
Một diểm khác biệt giữa Seafile so với các giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cổ điển chính là
tính chủ động trong việc tạo và chia sẻ dữ liệu với nhóm, phòng ban. Bạn không phải nhờ
những chuyên viên IT tạo group, add users và phân chia quyền trên máy chủ dữ liệu nữa. Thay
vào đó, bạn hoàn toàn chủ động trong việc này.
Để tạo Group, bạn vào menu Group, chọn “New Group”
Bạn có thể đặt tên Group phù hợp với nhóm hay phòng ban của bạn. Khi tạo Group, bạn sẽ là
Admin của Group này. Điều này có nghĩa là bạn có thể chủ động thêm hoặc bớt thành viên
trong nhóm.
Sau khi tạo nhóm, bạn cần tạo Library cho nhóm. Click chọn “New Lirary” trong Group để tạo
mới một Library.
Khi tạo Library, hệ thống sẽ yêu cầu bạn phân quyền “Read-Write” hoặc “Read-Only” phù hợp
với nhu cầu chia sẻ dữ liệu với nhóm. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu cho Library để bảo mật
hơn.
Các bước trên giúp bạn hoàn tất việc tạo nhóm và thư viện cho nhóm. Kế tiếp, bạn hãy thêm
thành viên nhóm để cùng thảo luận và chia sẻ dữ liệu. Ở menu quản trị nhóm (bên trái), hãy
chọn link “Admin” để thêm thành viên nhóm
Ở cửa sổ “Add Members” hãy gõ địa chỉ email của thành viên, hoặc chọn thành viên từ danh
sách của bạn.
II: Cài đặt Seafile trên Windown
Bạn cần tải phiên bản Seafile Client dành cho Window tại link
http://seafile.vn/download/
2.1: Sau khi tải bản cài đặt hoàn tất, bạn sẽ có file seafile-x.x.x-en.msi. Double-Click vào file này
để tiến hành cài đặt
2.2: Trong quá trình cài đặt, bạn hãy chọn Next khi được hỏi thư mục cài đặt mặc định và cho
phép Seafile Client được khởi động cùng hệ thống
2.3: Chọn Install. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất, bạn chọn Finish.
2.4: Quá trình cài đặt hoàn tất, Seafile Client sẽ hỏi bạn về thư mục lưu trữ. Đây chính là thư
mục mặc định lưu trữ, đồng bộ các Libraries tạo từ Web. Hãy chọn một thư mục hoặc một phân
vùng ổ cứng phù hợp, Seafile Client sẽ tạo một folder mang tên Seafile bên trong thư mục này.
III: Cài đặt Seafile trên Macos
link download seafile client cho Macos
http://seafile.vn/download/
3.1: Sau khi tải bản cài đặt hoàn tất, bạn sẽ có file seafile-client-x.x.x.dmg. Double-Click vào file
này để tiến hành cài đặt
3.2: Trên cửa sổ cài đặt, bạn kéo biểu tượng Seafile vào biểu tượng Applications.
3.3: Quá trình cài đặt kết thúc, bạn sẽ thấy biểu tượng Seafile Client ở Applications.
3.4: Click vào biểu tượng Seafile CLient để bắt đầu chạy chương trình. Một bảng thông báo
“chương trình Seafile được tải về từ Internet”, và bạn hãy chọn Open.
Download