FULL REPORT

advertisement

SKAD 2343 URBANISASI DAN PEMBANGUNAN BANDAR TAMAN REKREASI BANDAR DI KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA KAJIAN KES : TAMAN CABARAN / SKYRIDES FESTIVAL PARK, PUTRAJAYA PROF. MADYA DR. HABIBAH AHMAD NAMA AHLI KUMPULAN NUR NADHIRA ASHIKIN BINTI ANNUAR ( A159168 ) MOHAMAD IKHMAL BIN BASERI ( A161045 ) YOGESWARI A/P DEVENTHIRAN ( A161030 ) NUR MUZDALIFAH BINTI ZULKARNAIN ( A160855 ) ELVINA CAMELLA BAHANANG ANAK UNGAN ( A160329 ) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN

Pembangunan yang semakin meningkat dan berkembang mengikut peredaran zaman dapat dilihat dengan mata kasar akan perubahannya. Persaingan pembinaan bangunan - bangunan pencakar langit di setiap pelusuk dunia memperlihatkan kemampuan setiap negara untuk mengejar konsep negara yang maju dari pelbagai aspek menjadi objektif atau kayu ukur bagi sesebuah negara untuk mencapai sasaran tersebut. Malaysia juga tidak ketinggalan untuk mencapai status negara maju dengan meletakkan beberapa sasaran untuk dicapai bagi menjadikan negara ini salah sebuah negara yang digeruni serta berdiri setanding negara - negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan sebagainya. Setiap negara mempunyai pelbagai cabaran dan tempoh - tempoh masa yang kritikal yang perlu ditempuhi bagi mencapai sasaran yang diingini dalam mengejar pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi, kita tidak dapat menafikan kewujudan alam sekitar yang banyak menyumbang sehingga terpaksa dikorbankan bagi mencapai pembangunan yang dapat dilihat pada masa ini. Sejak berlakunya perubahan zaman yang lebih tertumpu kepada pembangunan dan ekonomi terutama di kawasan bandar, alam sekitar terutama flora dan fauna telah banyak dikorbankan dengan melakukan pembalakan dan penebangan pokok untuk dijadikan tapak pembinaan bangunan - 2

bangunan konkrit untuk tujuan pembangunan negara. Sejak kebelakangan ini, isu pencemaran sering menjadi perbincangan dan perbualan terutama oleh pemerintah - pemerintah diperingkat antarabangsa. Hal ini demikian kerana mereka merasakan bahawa sikap kita sebagai pengguna yang mengabaikan kepentingan alam sekitar disekeliling kita menjadi punca berlakunya isu pencemaran. Sebagai contoh, peningkatan suhu bandar merupakan salah satu isu pencemaran alam sekitar yang sering menjadi topik perbincangan terutama kerana isu mampu memberikan kesan kepada masyarakat. Penambahbaikan yang dilakukan bagi menangani isu - isu lam sekitar ini terutama isu yang timbul di kawasan bandar, pembinaan taman dalam bandar menjadi “ trend ” diperingkat global. Kita dapat lihat pada masa kini banyak taman - taman rekreasi atau dikenali sebagai taman dalam bandar diwujudkan bagi keseimbangan pembangunan dan persekitaran serta menjaga kualiti alam sekitar bagi memnuhi keperluan manusia. Antara taman dalam bandar yang terkenal telah dibina dibeberapa buah negara seperti Singapura yang dikenali sebagai Green Campus dimana ia terletak di sebuah tempat pengajian iaitu Nanyang Tecnological University. Kampus ini menggunakan konsep infrastruktur hijau dimana ia telah menanam pokok disekitar kawasan universiti termasuklah dibahagian bumbung serta dinding bangunan. Penerapan unsur - unsur kehijauan dalam setiap pembangunan yang dilakukan mampu membantu dalam mendapatkan keseimbangan antara pembangunan dan persekitaran yang cuba dikekalkan. Malaysia juga turut tidak ketinggalan dalam mengambil peluang untuk turut serta melakukan perubahan yang sama. Di Malaysia, terdapat beberapa taman dalam bandar atau dikenali sebagai taman rekreasi yang telah dibina untuk kegunaan penduduk setempat terutama dikawasan bandar. Lebih daripada 20 taman rekreasi telah dibina dikawasan bandar Putrajaya dan Kuala Lumpur yang menjadi pusat tumpuan penduduk dan pusat pentadibran dan pembangunan yang semakin berkembang. Antara taman - taman rekreasi yang telah dibina disekitar bandaraya besar ini ialah Taman 3

Botani Putrajaya, Taman Saujana Hijau, Putrajaya Wetlands Park, Skyrides Festival Park dan banyak lagi. Taman - taman rekreasi ini dibina bagi memenuhi keperluan penduduk setempat untuk beriadah sekali gus dapat mengimbangi peningkatan suhu di bandar. Konsep taman atau kebiasaannya dipanggil “ garden ” boleh didefinisikan sebagai tanah yang dikhaskan atau dirizabkan sebagai taman awam untuk menjalankan aktiviti rekreasi yang bertemakan hiburan dan riadah dengan berteraskan reka bentuk dan memfokuskan aspek kebudayaan, hiburan dan pendidikan. Menurut Djamal (2005) pula, taman adalah sebidang tanah yang terbuka dengan keluasan tertentu dimana dalamnya ditanam dengan tumbuh - tumbuhan dan rumput yang digunakan sebagai tempat atau kawasan untuk bersantai, bermain dan sebagainya. Konsep taman ini boleh disimpulkan sebgai sebuah tanah yang dijadikan sebagai kawasan yang dihiasi dengan pelbagai tumbuh - tumbuhan dan dijadikan sebagai kawasan beriadah, tempat permainan dan sebagainya oleh penduduk disekitar taman tersebut. Bagi definisi rekreasi pula, pelbagai makna atau definisi mengenai rekreasi telah diutarakan oleh beberapa tokoh menurut pemahaman mereka. Rekreasi secara umumnya boleh diertikan sebagai satu bentuk pengalaman, aktiviti, semangat, satu peringkat pembelajaran atau keadaan bukan dalam berbentuk kerja. Rekreasi boleh digambarkan sebagai sesuatu aktiviti yang menyeronokkan, menyegarkan dan menghiburkan yang dilakukan secara sukarela serta mampu memberikan kepuasan kepada pelakunya. Menurut Meyer et al ( 1948 ), rekreasi boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang dijalankan pada masa lapang yang dilakukan secara sukarela dan biasanya akan menghasilkan kepuasan dan ketenangan kepada pelakunya. Penyataan ini boleh disokong oleh J.S Shiver (1981) juga melihat rekreasi sebagai aktiviti yang dilakukan dalam masa lapang yang merupakan salah satu cara bagi individu untuk menghilangkan ketegangan selepas waktu kerja, dengan melakukan aktiviti yang membawa kerehatan dan pemulihan tenaga. Manakala pandangan Neumeyers (1936), rekreasi adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk diri sendiri, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran, sebaliknya aktiviti yang dilakukan adalah bebas, spontan dan menghiburkan. Sesetengah aktiviti yang dilakukan juga didorong oleh minat dan memberi kepuasan yang segera kepada individu tersebut ( M. H. Neumeyer dan E. Neumeyer, 1936). 4

Secara keseluruhannya, taman rekreasi menjadi salah satu faktor yang mengimbangkan pembangunan dengan alam sekitar yang sedia ada. Pembinaan taman dalam bandar mampu membantu penduduk disekitarnya untuk mendapatkan ketenangan, beriadah meluangkan masa bersama orang tersayang ketika berada di sekitar kawasan taman tersebut. Hal ini juga mampu membantu dalam mengurangkan tekanan yang dialami oleh penduduk apabila melawati taman - taman rekreasi serta mampu membantu dalam mengurangkan masalah peningkatan suhu di bandar.

1.1

PENYATAAN MASALAH

Dalam mengejar pertumbuhan pembangunan yang semakin meluas keseluruh pelusuk dunia, kita perlu melihat kembali keperluan dunia dalam megimbangkan kembali keperluan bumi. Isu yang semakin menular pada masa kini akibat pertumbuhan pembangunan yang dapat dilihat melibatkan kemerosotan alam sekitar kibat penebangan dan penindasan terhadap flora dan fauna untuk tujuan pembangunan. Kita dapat melihat bahawa kemerotosan yang dialami oleh alam sekitar terutama di kawasan bandar bertaraf metropolitan telah menggunakan kawasan ruang bandar dengan mendirikan bangunan - bangunan pencakar langit. Perkara ini sering dikaitkan dengan penghapusan kawasan hijau dan penerbangan pokok - pokok besar serta penurapan jalan untuk dijadikan tapak pembinaan bangunan - bangunan seperti pembinaan kawasan perumahan dan sebagainya menjadi salah satu punca kemerosotan alam sekitar. Manusia yang terlalu fokus kepada pembangunan fizikal menyebabkan alam sekitar tergadai untuk mengejar matlamat tersebut 5

1.2 PERSOALAN KAJIAN

Dalam kajian yang dilakukan ini, terdapat beberapa persoalan yang telah dibangkitkan oleh pengkaji yang berkaitan dengan tajuk dan kawasan kajian iaitu Skyrides Festival Park atau dikenali juga sebagai Taman Cabaran. Bagi persoalan pertama yang ingin diutarakan oleh pengkaji ialah “ Apakah laporan yang dikemukakan di media sosial tentang Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ?. Persoalan ini dibangkitkan kerana pengkaji ingin mengetahui tentang peranan media sosial dalam mempengaruhi 6

pengunjung untuk datang ke taman ini hasil daripada maklum balas mereka tentang taman ini. Bagi persoalan kedua pula dikemukan oleh pengkaji adalah “ Apakah promosi yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan bagi Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ini sama ada rekreasi awam atau destinasi pelancongan ? ” . bagi persoalan ini, pengkaji ingin mengetahui tentang bentuk sokongan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan dalam membantu mempromosikan kawasan taman rekreasi. Bagi persoalan ketiga pula adalah “ Apakah pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran? ”. persoalan ini berkaitan dengan pandangan pengunjung yang datang ke taman rekreasi ini sama ada dalam keadaan yang baik atau tidak.

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

7

Objektif kajian merupakan perkara yang penting dalam menjalankan sesuatu kajian. Hal ini kerana objektif kajian yang menentukan hala tuju semasa kajian dijalankan. .kajian yang dijalankan tanpa objektif adalah kajian yang tidak terarah kerana tidak mempunyai matlamat serta tujuan bagi sesuatu kajian itu dijalankan. Kajian ini dijalankan berdasarkan 3 objektif kajian. Objektif yang pertama adalah menerangkan tentang peranan sosial media tentang Skyrider Festival Park / Taman Cabaran. Bagi objektif ini, pengkaji ingin mengetahui bantuan atau peranan sosial media dalam membantu menyebarkan atau menuar - uarkan berkaitan taman ini sama ada melalui media massa, media cetak mahupun media elektronik. Bagi objektif kajian yang dibuat oleh pengkaji adalah menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park / Taman Cabaran antara rekreasi awam atau destinasi pelancongan. Bagi objektif ini, pengkaji ingin mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh pihak berkuasa tempatan dalam membantu mempromosikan taman ini. Melalui objektif ini juga, pengkaji ingin mengetahui tentang taman tersebut sama ada dipromosikan sebagai rekreasi awam ataupun destinasi pelancongan oleh pihak yang terlibat. Objektif ketiga pula adalah menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi di Skyrider Festival Park / Taman Cabaran. Bagi objektif ini pula, pengaji ingin menganalisis pandangan ada persepsi pengunjung yang datang dan berkunjung ke taman ini melalui aktiviti rekreasi yang dijalankan. 8

1.4 KONSEP ASAS TAMAN REKREASI

Taman rekreasi merupakan salah satu kawasan atau destinasi awam yang dibuka untuk kegunaan umum. Istilah taman rekreasi merupakan gabungan antara taman awam dan taman tema sebagai tanah yang dikhaskan atau dirizabkan sebagai taman awam untuk aktiviti rekreasi yang bertemakan hiburan dan riadah dengan berteraskan reka bentuk dan memfokuskan aspek kebudayaan, hiburan dan pendidikan. Menurut Djamal (2005) pula, taman adalah sebidang tanah yang terbuka dengan keluasan tertentu dimana dalamnya ditanam dengan tumbuh - tumbuhan dan rumput yang digunakan sebagai tempat atau kawasan untuk bersantai, bermain dan sebagainya. Konsep taman ini boleh disimpulkan sebgai sebuah tanah yang dijadikan sebagai kawasan yang dihiasi dengan pelbagai tumbuh - tumbuhan dan dijadikan sebagai kawasan beriadah, tempat permainan dan sebagainya oleh penduduk disekitar taman tersebut. Mohd Salleh Aman ( 2004 ) pula mendefinisikan rekreasi sebagai aktiviti masa lapang yang membina (positif) sama ada bentuk riadah (aktif) atau santai (pasif). Rekreasi adalah aktiviti yang dilakukan bertentangan dengan kerja. Ia biasanya dilakukan secara berseorangan atau berkumpulan. Bagi definisi rekreasi pula, pelbagai makna atau definisi mengenai rekreasi telah diutarakan oleh beberapa tokoh menurut pemahaman mereka. Rekreasi secara umumnya boleh diertikan sebagai satu bentuk pengalaman, aktiviti, semangat, satu peringkat pembelajaran atau keadaan bukan dalam berbentuk kerja. Rekreasi boleh digambarkan sebagai sesuatu aktiviti yang menyeronokkan, menyegarkan dan menghiburkan yang dilakukan secara sukarela serta mampu memberikan kepuasan kepada pelakunya. Menurut Meyer et al ( 1948 ), rekreasi boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang dijalankan pada masa lapang yang dilakukan secara sukarela dan kebiasaannya akan menghasilkan kepuasan dan ketenangan kepada pelakunya. Penyataan ini boleh 9

disokong oleh J.S Shiver (1981) juga melihat rekreasi sebagai aktiviti yang dilakukan dalam masa lapang yang merupakan salah satu cara bagi individu untuk menghilangkan ketegangan selepas waktu kerja, dengan melakukan aktiviti yang membawa kerehatan dan pemulihan tenaga. Manakala pandangan Neumeyers (1936), rekreasi adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk diri sendiri, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran, sebaliknya aktiviti yang dilakukan adalah bebas, spontan dan menghiburkan. Sesetengah aktiviti yang dilakukan juga didorong oleh minat dan memberi kepuasan yang segera kepada individu tersebut ( M. H. Neumeyer dan E. Neumeyer, 1936). Rekreasi adalah aktivita yang menyihatkan fizikal dan mental seseorang. Jay B. Nash ( 1953 ) menggambarkan bahawa rekreasi adalah pelengkap bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang kerana ia merupakan keperluan yang harus diperolehi oleh semua golongan masyarakat. Skyrides Festival Park pula boleh dikategorikan sebagai salah satu taman rekreasi yang mempunyai pelbagai aktiviti riadah yang boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Skyrides Festival Park merupakan salah satu pusat pelancongan baharu di Putrajaya yang telah memperkenalkan pakej baharu yang menarik untuk pelancong dari dalam dan luar negara bagi menikmati keindahan Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat tersebut dengan menggunakan pelbagai tarikan yang disediakan. Antara tarikan utama di Skyrides Festival Park ini ialah menaiki belon helium terbesar di Malaysia iaitu SkyRides Balloon pada ketinggian 120 meter dengan menjanjikan pemandangan Putrajaya dari sudut 360 darjah. Aktiviti riadah seperti ini mampu membantu pengunjung yang hadir untuk merasai melihat pemandangan disekitar Putrajaya dari atas. Perkara ini mampu memberikan ketenangan dan membuka mata para pengunjung yang hadir akan kecantikan dan kaunikan pemandangan di Malaysia khususnya di sekitar Putrajaya. 10

1.5 KAJIAN LEPAS

Taman berkhidmat untuk mengimbangi keperluan masyarakat dengan aktiviti rekreasi. Taman juga menyediakan peluang untuk aktiviti-aktiviti riadah dan kemudahan yang disediakan untuk masyarakat setempat juga telah memberi ruang kepada indentiti seseorang dalam komuniti terutamanya di kawasan bandar. Dalam artikel

Park Recreation and Open Space Master Plan

menyatakan bahawa pembangunan dan pembangunan semula terhadap sistem di taman bandar memainkan peranan dalam usaha untuk merangsang menjayakan sesebuah komuniti. Taman juga merupakan tempat terbuka dimana iannya menyediakan peluang kepada masyarakat terhapda tempat rekreasi yang aktif mahupun yang pasif (Clayton, 2003). Selain itu, menurut Shehrer (2006) menyatakan bahawa taman atau tempat terbuka awam juga dikatakan mampu untuk meningkatkan kesihatan fizikal dan psikologi seseorang. Hal ini demikian kerana iannya boleh menguatkan semangat komuniti dan membuatkan sesuatu kawasan mahupun kejiranan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dijadikan kawasan kehidupan dan bekerja. Kenyataan ini disokong apabila

Park for People Initiative

mempercayai bahawa setiap individu dan kanak-kanak perlu mempunyai akses terhadap taman rekreasi mahupun taman permainan. Hal ini demikian kerana, taman awam yang bagus adalah ruang kepada sesebuah komuniti (Claytin dan Opotow, 2003). Keadaan ini menjadi semakin jelas apabila kepentingan bermain dan pembelajaran persekitaran adalah baik untuk 11

perkembangan kanak-kanak dan golongan orang muda serta golongan orang tua. Akses terhadap taman-taman awam dan kemudahan rekreasi juga dikaitan juga dengan pengurangan dalam jenayah (Witt dan Crompton, 1996). Bukan itu sahaja, kajian juga menunjukkan bahawa hubungan dengan alam semula jadi boleh meningkatkan kesihatan fizikal dan psikologi seseorang. (Pusat kawalan penyakit dan pencegahan 1996; Sherer 2006). Hal ini dibuktikan lagi oleh Garvin (2011) apabila beliau mengkaji fungsi taman sebagai suatu pelaburan yang sangat penting untuk kesajahteraan semua lapisan masyarakat. Keadaan ini berlaku kerana taman bandar memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti hidup di kawasan bandar kerana ia boleh menghasilkan pelbagai jenis manfaat kepada penduduk. Taman juga telah dilihat sebagai sebahagian penting di bandar dan pembangunan komuniti. Hal ini kerana ianya bukan diilihat sebagai suatu memenuhi sesuatu kehendak untuk dinikmati oleh golongan masyarakat. Dalam masa yang sama iannya dipercayai boleh memudahkan perpaduan sosial dalam mewujudkan ruang untuk interaksi sosial (Coley et al., 1997; Van Herzele dan Wiedemann, 2003; Parr, 2007; Maas et al., 2009). Menurut Giddens (1984) juga menyatakan bahawa tindakan individu dan struktur sosial sesebuah masyarakat adalah saling perkaitan antara satu sama lain. Hal ini terbukti apabila Whyte menyatakan bahawa kawasan yang sesuai digunakan adalah kawasan yang mana semua golongan lapisan masyarakat boleh bergaul dengan mudah. Oleh itu, taman di bandar adalah salah satu komponen yang paling penting. Mereka mempunyai peranan yang berkembang dalam kehidupan di bandar. Peranan ini berlaku apabila ia menjadi pengantar antara manusia dan alam semulajadi. Hal ini demikian kerana menurut (Bolund dan Sven, 1999), orang-orang yang telah terdedah kepada alam semula jadi, tahap stress mereka akan menurun dengan cepat berbanding dengan orang-orang yang telah terdedah kepada persekitaran bangunan bandar apabila tekanan tahap mereka masih kekal tinggi. 12

1.6 METODOLOGI KAJIAN

Menurut Othman Mohamed (2001), metodologi penyelidikan merupakan prosedur yang sistematik dengan menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian serta analisis data yang sealiran dengan peraturan tersendiri untuk memastikan prestasi kajian penyelidikan dapat dicapai dengan baik dan sempurna.Metodologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara pemerolehan data, penyusunan, dan analisisnya. (Polit & Hungler, 2004). Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua metod utama bagi mendapatkan maklumat dan data tentang kajian ini iaitu kaedah kuantitatif dan kajian kepustakaan. Kaedah kuantitatif menggunakan borang soal selidik yang akan diberikan kepada responden manakala kajian kepustakaan ialah pengkaji membuat pembacaan daripada bahan – bahan ilmiah untuk mendapatkan maklumat.

1.6.1 PENGUMPULAN DATA

13

Bahagian ini menerangkan tentang kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber - sumber rujukan yang digunakan dalam membantu menyiapkan kajian ini.

1.6.1.1 Kaedah Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menjalankan penyelidikan ini. Pendekatan kuantitatif digunakan kerana pengkaji mengunakan alat kajian iaitu borang soal selidik dalam mengetahui persepsi dan tahap kepuasan pengunjung terhadap Skyrider Festival Park. Pengkaji menggunakan data primer yang diperoleh iaitu hasil borang soal selidik yang diedarkan dan data sekunder bagi menghasilkan penyelidikan yang lengkap.

A ) Data Primer

Menurut Rohana Yusof (2004), data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data asal yang dikumpul secara khususnya untuk menjawab persoalan kajian (SabithaMarican, 2005). Data yang dikumpulkan oleh penyelidik adalah untuk menguji hipotesis dalam kajiannya. Sumber - sumber maklumat yang diperolehi selalunya dikumpul melalui eksperimen atau kajian lapangan. Dalam kajian ini pengkaji menggunakan borang soal selidik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan kemudiannya dianalisis untuk menghasilkan kajian ini

I ) Kaedah Soal Selidik

Melalui kaedah soal selidik, satu borang soal selidik telah dirangka dan kemudiaannya diberikan oleh pensyarah program Sains Pembangunan bagi mengesahkan borang soal selidik berkenaan. Kemudian, borang soal selidik ini diedar kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Park. Melalui kaedah ini pengkaji boleh mendapatkan maklumat demografi pengunjung yang datang mengunjungi taman tersebut serta menerangkan tentang peranan sosial media tentang Skyrider Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi

B ) Data Sekunder

14

Menurut Sabitha Marican ( 2005 ), data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Data sekunder boleh diertikan sebagai sumber data penyelidikan yang diperolehi secara tidak langsung dalam bentuk buku, rekod, bukti sedia ada, atau arkib yang diterbitkan dan tidak diterbitkan secara amnya. Pengkaji mengunakan kajian perpustakaan bagi membantu dalam mendapatkan kajian-kajian lepas untuk membantu dalam mengukuhkan kajian yang dilakukan.

II ) Kajian Perpustakaan a) Bahan rujukan bercetak

Pengkaji menggunakan bahan rujukan bercetak seperti buku - buku rujukan dan jurnal untuk mencari maklumat tambahan tentang maklum balas responden terhadap Skyrider Festival Park. Terdapat lebih daripada 10 buah buku rujukan yang dirujuk dalam mencari maklumat tambahan bagi kajian ini. Pengkaji juga mengunakan jurnal - jurnal kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik yang lepas sebagai salah sebuah rujukan pengkaji dalam menjalankan kajian ini.

b) Bahan internet

Rujukan di internet juga penting bagi mendapatkan sumber rujukan sekunder yang tujuan mendapatkan jurnal-jurnal serta bahan kajian lepas yang hampir sama dengan kajian pengkaji mengenai menerangkan tentang peranan sosial media tentang Skyrider Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi. Selain itu, internet digunakan bagi mencari maklumat maklum balas responden yang menggunakan tripadvisor dan blog terhadap Skyrider Putrajaya. Di sini maklumat boleh dikumpul dengan Festival melihat Park, sejauhmanakah maklum balas daripada internet ini mempengaruhi pengunjung lain untuk datang ke Skyrider Festival Park. 15

1.6.2 Rekabentuk Persampelan Dan Prosedur

Bahagian ini menerangkan rekabentuk persampelan yang akan digunakan dan prosedur yang telah diatur bagi mendapatkan jawapan maklum balas dengan tepat. Bahagian ini melibatkan populasi dan persampelan, penentuan saiz sampel dan prosedur persampelan.

1.6.2.1 Populasi Dan Persampelan

Menurut Margono (2004 ), populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Menurut Rohana Yusof, (2004), setiap individu atau objek dalam sesuatu populasi berkemungkinan berbeza-beza dalam banyak segi, namun ianya mestilah mempunyai tidak kurang daripada satu ciri yang sama. Manakala persampelan merupakan pengambilan sebahagian pecahan daripada suatu populasi sebagai mewakili populasi tersebut. Populasi yang diambil daripada Skyrider Festival Park ini diambil daripada responden yang datang ke kawasan tersebut. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 100 orang responden yang datang mengunjung taman ini.

1.6.2.2 Prosedur Persampelan

Populasi merupakan sasaran bagi penyelesaian sesuatu masalah dan dengan itu, penyelidik harus melibatkan keseluruhan individu dalam populasi. Bagaimanapun kita jarang berpeluang dan berupaya untuk mengkaji semua ahli populasi. Apa yang mampu dilakukan ialah menggunakan sebahagian kecil ahli populasi yang dinamakan sampel dan menggunakan maklumat sampel bagi menganggar maklumat untuk mendapatkan sampel. Kajian ini dijalankan menggunakan teori persampelan bukan kebarangkalian. Teknik persampelan ini bersifat tujuan dan tidak kesemua pengunjung menjadi 16

responden kerana pengkaji mengkaji peranan sosial media tentang Skyrider Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi. Hal ini menunjukkan responden yang datang ke kawasan untuk menyertai program lain ataupun responden yang hanya pergi ke kawasan masjid tidak dijadikan sebagai responden bagi pengkaji.

1.6.3 Pembentukan Instrumen Kajian

Bahagian ini menerangkan tentang cara pembentukan instrumen atau alat kajian yang digunakan bagi mendapatkan hasil dapatan kajian. Bahagian ini juga menerangkan reka bentuk instrumen kajian, struktur dan kandungan instrumen kajian dan skala pengukuran instrumen bagi borang soal selidik yang direka oleh pengkaji.

1.6.3.1 Rekabentuk Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang dipilih oleh pengkaji untuk digunakan bagi mendapatkan data dan maklumat daripada responden sebagai hasil dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Borang soal selidik merupakan satu set soalan dalam bentuk tulisan dan merupakan satu alat kajian yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat untuk dianalisis bagi menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan.

Menurut Gillham (2000), terdapat beberapa sebab mengapa borang soal selidik menjadi pilihan kebanyakkan pengkaji. Antara sebab - sebab berikut ialah kos membina borang soal selidik yang murah dan masa yang diperuntukkan singkat selain pengkaji boleh memperolehi data dan maklumat daripada jumlah responden yang lebih ramai dan cepat serta responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan bagi melengkapkan borang soal selidik yang diberikan. Borang soal selidik yang tertutup lebih mudah digunakan kerana keseragaman jawapan responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis.

1.6.3.2 Struktur Dan Kandungan Instrumen Kajian

Kajian yang dijalankan oleh pengkaji ini adalah kajian kuantitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peranan sosial media tentang Skyrider 17

Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi. Kajian ini difokuskan kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Part digunakan sebagai instrumen kajian bagi memperolehi data. Borang soal selidik ini terdiri daripada 5 bahagian iaitu Bahagian A merujuk kepada demografi dimana pengkaji ingin mengetahui tentang latar belakang pengguna yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan MRT manakala Bahagian B merujuk kepada pola kunjungan ke taman. Bahagian C pula merujuk kepada pola kepenggunaan aktiviti di sekitar taman. Bahagian D merujuk kepada pandangan pengunjung terhadap perkhidmatan yang disediakan di taman rekreasi bandar. Bahagian E pula merujuk kepada cadangan. Secara ringkasnya, borang soal selidik ini dibahagikan kepada 5 bahagian dimana satu bahagian merujuk kepada demografi. Bahagian B merujuk kepada tujuan dan tarikan yang terdapat di taman tersebut. Bahagian C pula lebih menerangkan kepada aktiviti yang disediakan dan dilakukan oleh responden di taman tersebut manakala bahagian D ini terbahagi kepada 5 dimensi iaitu persekitaran taman, fasiliti, aktiviti, produk, rekreasi awam, keselamatan dan governans. Bahagian akhir sekali ialah E lebih bersifat cadangan yang diberikan oleh responden itu sendiri.

1.6.3.3 Skala Pengukuran Instrumen Soal Selidik

Bagi pengukuran instrumen borang soal selidik, skala likert digunakan dalam kajian ini bagi menguji jawapan yang diberikan oleh responden. Pengunaan skala 1 hingga 5 dilihat bersesuaian kerana ia terdiri daripada pernyataan sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Rensis Likert merupakan pengasas kepada pembentukan skala likert yang berasal dari Amerika Syarikat telah menerbitkan laporan yang telah menjelaskan tentang penggunaannya. Skala Likert digunakan bagi mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Di dalam kajian ini, skala likert digunakan seperti dibawah: 5 Sangat Memuaskan Telah melebihi tahap baik dan perlu dikekal dan diteruskan 18

4 Memuaskan 3 Sederhana 2 Kurang Memuaskan 1 Tidak Memuaskan Telah melebihi tahap memuaskan & perlu ditingkatkan untuk mencapai tahap yang lebih baik Telah mencapai tahap minimum yang diperlukan & mempunyai peluang untuk peningkatan (penambahbaikan) Belum mencapai tahap yang dipertingkatkan serta penambahbaikan Tidak memenuhi ciri & perlu tindakan pemulihan/ Pembetulan diperlukan & perlu

1.6.4 Persediaan Kerja Lapangan

Bagi melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa persediaan awal yang telah dilakukan seperti menyediakan helaian borang soal selidik mengikut bilangan saiz sampel untuk diedarkan kepada responden. Dalam pembahagian borang soal selidik kepada responden ini iaitu kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Park, pengkaji perlu mendapatkan surat kebenaran melakukan kajian daripada ketua program Sains Pembangunan . Setelah itu, pengkaji tidak perlu meminta kebenaran daripada pengurusan kawasan Skyrider Festival Park. Pengedaran dan penerimaan semuala borang soal selidik akan dilakukan di sekitar kawasan taman dalam satu - satu masa tertentu. 19

1.6.5 Pengedaran Dan Penerimaan Semula Instrumen Kajian

Pengedaran borang soal selidik ini dilakukan kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Park. Pengedaran ini dilakukan pada jam 9.00 pagi sehingga 6.00 petang. Pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik dengan menghampiri setiap responden untuk membantu dalam menjawab borang tersebut dan mengumpulkannya semula setelah responden selesai menjawabnya.

1.6.6 Pemprosesan Data

Bahagian pemprosesan data ini akan menerangkan penghasilan data yang diperoleh daripada borang soal selidik dimasukkan mengikut kategori dalam memasukkan data dan kesahan serta kebolehcayaan data pula merujuk kepada data yang diperoleh adalah sama atau selari dengan soalan yang dikemukan.

1.6.6.1 Memasukkan Data

Data yang diperolehi akan dimasukkan dalam

Statistical Package for Social Sciences

(SPSS versi 23). SPSS merupakan salah satu

software

statistik yang dibuat pada tahun 1968 oleh tiga orang mahasiswa Stanford University, yakni Norman H. Nie, C. Hadlai Hull, dan Dale H. Bent. K. Tujuan data daripada borang soal selidik dimasukkan ke dalam SPSS ini adalah untuk memudahkan pengkaji untuk menghuraikan dan menganalisis data dan maklumat yang diperolehi tersebut.

1.6.7 Analisis Data

Bahagian ini akan menerangkan tentang cara menganalisis data yang diperoleh dari borang soal selidik.. Kaedah kuantitatif digunakan dalam kajian ini menyebabkan hanya satu bahagian sahaja yang terdapat didalam bab analisis data ini iaitu analisis data kuantitatif daripada borang soal selidik.

1.6.7.1 Analisis Data Kuantitatif Daripada Soal Selidik

20

Teknik menganalisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan pakej perisian statistik, iaitu

Statistical Package for Social Sciences

(SPSS versi 23). Dengan menggunakan pakej perisian statistik ini, beberapa ujian dilakukan bagi menguji kesesuaian data terhadap hipotesis telah dibuat untuk melihat frekuensi dan deskriptif data kajian. Hasil daripada soalan terbuka dikategorikan, dikumpul dan diberi kod (pre-code) dalam bentuk susunan numerik. Kategori pemberian kod dilakukan menggunakan

Statistical Package for Social Sciences

(SPSS versi 23) bagi memudahkan penganalisian data dilakukan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk graft dan jadual. Proses menganalisis, menginterpretasi dan memuat keputusan dilakukan setelah data dikumpulkan daripada instrumen borang soal selidik. Data yang dikumpulkan akan mudah dianalisis dengan menggunakan statistik. Perwakilan data dalam bentuk histogram, graf garisan, carta palang dan sebagainya membantu pengkaji dalam menterjemahkan hasil analisis yang dilakukan. Setelah itu, kesimpulan akan dibuat berdasarkan pentafsiran. 21

BAB II TRIPADVISOR DAN BLOG 2.1 PENGENALAN

Bahagian ini menerangkan tentang keputusan analisis data berdasarkan komentar yang telah diterima daripada pengulas-pengulas di laman sesawang seperti Tripadvisor, Google dan Blog. Ulasan adalah berkaitan dengan Taman Rekreasi Skyride Putrajaya yang merupakan sebuah destinasi pelancongan bagi pelancong tempatan dan pelancong asing yang pernah mengunjung di taman tersebut. Hal ini pengkaji dapat melihat perbezaan pendapat antara pengulas.

2.2 LATAR BELAKANG PENGULAS

Berdasarkan maklum balas pengunjung di laman sesawang seperti Tripadvisor, Google dan Blog mengenai Skyrides Festival Park / Taman Cabaran, berikut 22

merupakan analisis yang telah dibuat berdasarkan maklum balas yang telah diterima berdasarkan laman sesawang berikut.

Kategori

Jantina Tempat Asal Tahun Pengguna Lelaki Perempuan Maryland Kuala Lumpur Tidak dinyatakan 2015 2016 2017 2018 Keluarga

Penyataan

Pelancong tempatan Pelancong asing Pemandu pelancong tempatan

Bilangan

47 18 1 2 62 1 3 29 32 12 5 46 2

Peratus (%)

72.3 27.7 1.5 Jadual 2.2 menunjukkan Latar Belakang Pengulas Tripadvisor dan Google Review 3.1 95.4 1.54 4.6 44.6 49.2 18.5 7.7 70.7 3.1 23

30 20 10 0 70 60 50 40 Latar Belakang Pengulas

Tripadvisor

dan

Google Review

120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Jantina Tempat Asal Bilangan Tahun Peratus (%) Pengguna Rajah 2.2 : Latar Belakang Pengulas Tripadvisor dan Google Review Jadual 2.2 menunjukkan latar belakang pengulas iaitu sebanyak 72.3% (47) adalah lelaki manakala selebihnya iaitu 27.7 (18) adalah perempuan. Jumlah pengulas adalah seramai 65 orang. Seterusnya, tempat asal pengulas sebanyak 1.5% (1) adalah berasal dari Maryland, diikuti dengan 3.1% (2) dari Kuala Lumpur dan tidak dinyatakan tempat asalnya sebanyak 95.4% (62). Bagi aspek tahun ulasan dibuat adalah sebanyak 1.5% (1) pada tahun 2015. Kemudian, sebanyak 4.6% (3) tahun 2016 diikuti sebanyak 44.6% (29) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 49.3% (32) ulasan telah dibuat oleh pengulas. Selain itu, kategori pengulas sebagai pengguna adalah sebanyak 18.5% (12) merupakan pelancong tempatan. Pelancong asing sebanyak 7.7% (5) diikuti pemandu pelancong tempatan sebanyak 70.7% (46) dan minoriti kategori pengguna keluarga dengan peratusan sebanyak 3.1% (2). 24

2.3 KOMENTOR ASAL

Jadual berikut merupakan senarai komentar asal atau maklum balas daripada pengunjung yang melawati Skyrides Festival Park , Putrajaya dan sekitar Taman Cabaran tersebut hasil pencarian pengkaji sepanjang melakukan kajian ini. Jadual 2.3 : Komentar Asal Pengunjung Skyrides Festival Park, Putrajaya

Bilangan

1

Peratus ( % )

1.54

Kenyataan

Ini menyenangkan, perjalanan selama 30 minit di dalam belon helium naik ke atas tasik buatan manusia Putrajaya, dengan pandangan yang sangat baik terhadap bangunan-bangunan yang menakjubkan di Putrajaya dan kawasan sekitarnya. Bakul adalah bentuk donat dan disertakan dengan dinding setinggi pinggang dan kemudian tali kelambu di atasnya. Terdapat hanya beberapa orang lain ketika saya pergi, yang membolehkan kita bergerak dengan mudah, tetapi saya dapat membayangkan ia dapat dipenuhi dengan cepat; Walau bagaimanapun, dalam bakul itu perlahan-lahan berputar sehingga anda masih dapat menikmati pemandangan di sekeliling (dan ke bawah melalui pusat). 25

Tempat ini menawarkan pengalaman penghalang ninja, menaiki belon (hanya sejauh 120m), menaiki basikal, dan menaiki bot untuk menjelajahi sungai yang cantik. Tempat yang hebat untuk membawa keluarga. Saya membeli empat belon udara panas untuk hanya naik dan turun dalam masa 15 minit dengan harga rm35 per pax. Harus menjadi harga promosi matta. Diikuti oleh Sky kid untuk bermain di taman permainan untuk rm25 per pax. Sebuah taman permainan yang akan menjadi percuma jika saya pergi ke tempat lain. Menaiki flying fox bersenang-senang (untuk dua kali) tetapi hampir tidak berpatutan dengan harga yang dibayar. Saya benar-benar hairan siapa yang akan pergi ke sana. Saya ditipu dari pesta matta 1 1 1.54 1.54 26

Pakai kasut anda apabila mencuba rintangan dan membawa alat ganti. Juga satu set pakaian bersih dan tuala. Jika anda telah mengangkat kapur, bawa mereka untuk mengelakkan merobek tangan anda. Bawa banyak air. Jangan lupa untuk memanaskan kaki anda sebelum menuju ke kursus sekiranya anda jatuh ke dalam kolam di bawah. Jangan bimbang, mereka menapis air. Anda boleh berkelah di lokasi jadi tempat yang sesuai untuk membawa kawan dan keluarga. Sekiranya anda membawa anak-anak, cuma mengawasi ketika bermain di tepi tasik, anda dapat melihat iguana kadang-kadang. Saya akan mencadangkan seseorang untuk pergi pada waktu pagi dan cuba menyelesaikan kursus dalam sehari, sementara itu, anda boleh menyerap suasana sekitarnya (mengingatkan saya tentang laut yang tenang di Australia Selatan pada musim panas), periksa monumen kebangsaan baru, seni bina kenyataan oleh arkitek tempatan, bersiar-siar dalam pelayaran air (perancangan putrajaya dan seni bina di sini adalah salah satu perkara yang membuat saya bangga dengan Malaysia), dan banyak lagi. Kursus ini agak sukar, dan hanya sedikit sahaja yang berjaya melakukannya. Saya dengar ada seorang atlet antarabangsa yang terpaksa melakukannya lebih dari satu kali untuk menyelesaikannya tetapi ia benar-benar menyeronokkan. Menguji kekuatan, daya tahan dan kelajuan anda. Sangat, sangat mengesyorkannya. Tempat yang mengagumkan. Anak saya gembira menaiki belon panas. Sangat disyorkan. 1 1 1.54 1.54 27

Struktur yang luar biasa dan hebat. Perjalanan yang menyeronokkan dengan keluarga, aktiviti ikatan yang sangat baik. Disyorkan untuk lawatan jika anda berada di Putrajaya. Ia adalah 15 minit dan 100m, cukup tinggi, jauh di atas menara monumen. Lebih menarik berbanding menara di Melaka, anda merasakan angin meniup anda dan belon. Pergi berhampiran tengah hari, bayangan bawah bola, bayangkan ia menjadi panas. Pemandangan yang bagus, tasik, bangunan, gunung. Harga adalah adil, anda membayar bahagian helium itu. Berbaloi untuk mencuba. Tempat yang bagus, tapi sayangnya perjalanan Belon dibatalkan kerana angin kencang. Wang kami dikembalikan. Orang mesti membuat pertanyaan sebelum datang ke Putrajaya dan sekitar 45 minit perjalanan dari KL. Di sekelilingnya agak indah, anda boleh menikmati perjalanan bot. 1 1 1 1.54 1.54 1.54 Mesti melihat matahari terbenam dari ketinggian 250 m. Pemandangan Indah. Bagaimanapun, belon udara panas ditutup dengan tali sebagai jaring keselamatan dan untuk mengambil gambar di dalamnya tidak begitu baik. 1 1.54 28

Saya telah melawat di sini dalam dua lawatan saya ke Malaysia pada waktu siang. Ia struktur yang luar biasa dan hebat. Anda boleh melihat seluruh Putrajaya dari situ. Saya cadangkan sesiapa yang melawat taman perayaan menaiki langit Putrajaya. Kami datang hanya sekali dan angin kuat. Belon panas ditutup dan kami tidak dapat menaikinya. Kami harus kembali dan memeriksa cuaca sebelum pergi jika lebih daripada 15km /j, angin itu kuat. Sila perilsa angin sebelum pergi. Skyrides Festival Park adalah taman tema belon helium tethered pertama dan terbesar di Malaysia. Balloon Skyrides membolehkan anda menikmati berjalan kaki sejauh 360 darjah di sekitar gondola untuk menyaksikan pemandangan Putrajaya yang memukau sehingga 500 kaki di langit. Untuk RM45 bernilai putrajaya dari atas. pengalaman melihat Pengalaman yang baik untuk menaiki belon terutama bagi pelancong tempatan yang tidak berpeluang mengalami pengalaman di luar negara. Ia bukan belon panas. Ia belon yang dilampirkan yang membawa anda ke atas dan 10 minit kemudian kembali ke tanah. Pengalaman hebat. Ia tidak disyorkan untuk mereka yang takut ketinggian. Terapung 150m di atas tanah. 1 1 1 1 1 1 1 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 29

Belon udara pergi hanya ke atas, kekal sehingga 5 minit hingga 10 minit kemudian ke bawah. Sangat membosankan. Taman cabaran. Aktiviti hebat. Minda santai. Baik untuk reunion, membina semangat sepasukan. Pengalaman yang sangat baik. Juruterbang sangat sopan dan profesional. Sediakan payung kerana cuaca sangat panas ketika itu. Perjalanan yang mengecewakan, sangat panas dan belon helium yang membosankan. Tempat yang hebat untuk bersiar-siar pada hujung minggu. Tempat yang hebat untuk menghabiskan beberapa jam. Banyak tunggangan termasuk menaiki belon langit. Mempunyai kitaran dan trikikal untuk berjalan di sekitar papan berjalan. Cuaca yang bagus dan pemandangan zain ul abidin masjid dan masjid putra yang menyamankan. Pengalaman hebat untuk terbang dengan belon. Pergi untuk bersiar-siar hanya kerana cuaca tidak baik untuk perjalanan belon. Tidak diselenggarakan dengan baik. Saya suka belon panas. Saya pergi waktu petang, saya rasa waktu malam menjadi lebih baik. Ia menakjubkan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 30

Belon tidak terbang sepanjang masa. Mesti telefon terlebih dahulu untuk memastikan ia terbang sebelum datang. Pembaziran masa untuk pencari pengembaraan. Tiada keseronokan. Menaiki belon udara panas adalah sesuatu yang mesti dicuba ketika melawat Putrajaya. Tempat yang cantik. Salah satu tarikan Putrajaya. Pengalaman unik tetapi agak mahal, dan malangnya mereka tidak mempunyai kemudahan kad kredit! Bawa wang yang cukup! Tempat yang bagus untuk bersiar-siar dengan keluarga pada waktu malam. Mesti cuba menaiki belon panas. Tanah, air dan skyrides untuk semua umur, mereka ada kesemuanya. Baik untuk meluangkan masa bersama keluarga. Ia sangat tempat yang menyeronokkan dan ia adalah tempat paling menarik di Putrajaya. Tempat yang menarik tetapi tidak kelihatan ramai pengunjung. Suka dengan tempat ini tetapi anda mesti seorang yang bersukan. Belon panas yang membosankan tetapi pegawai di sana mesra. Tempat yang anda perlu pergi setelah puas dengan Kuala Lumpur. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 31

Cara yang terbaik melihat pemandangan daripada udara. Perkhidmatan sederhana sahaja. Pengendali taman sangat sombong. Dewasa RM 45, kanak-kanak RM 35 setiap perjalanan. Terlalu mahal. Gerai disini menjual minuman tin RM 3 per tin. Biasa laaa. Lagi jimat kalau beli di booth tepi skyrides sebelah tapir. Harga 60 ringgit untuk skyrides dgn cruise putrajaya. Lagi berbaloi. Kepada yang banyak duit boleh la nk pegi. Hot air balloon tu rm48 sekepala. Berwarna warni kalau datang malam. Cantik Sangat baik Agak baik tetapi tidak ckup tinggi ke udara. Tempat yang menarik dan pengayuh yang istimewa. Bukan negara yang pemandangan yang cantik membosankan tetapi Ada basikal sewa, boleh naik belon juga. Tapi bukan hotballoon. Belon udara panas sesuai untuk melihat Putrajaya. Tiada cara untuk menjual tiket kepada pelanggan Tempat sampah, menyesal pergi. Keluarga saya terutama anak-anak kecil, suka menaiki belon disini. Penunggang belon ynag pertama di Malaysia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 32

Luar biasa Taman yang menarik Pengalaman yang baik Anda boleh melihat sekeliling Putrajaya dari pandangan di udara. Tempat yang menarik Saya menaiki belon panas dan ianya sangat mengagumkan. 1 1 1 1 1 1 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54

Jumlah 65 100

Hasil daripada komentar-komentar asal daripada pengulas laman sesawang seramai 65 orang ini telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian tersebut adalah aspek aktiviti yang dilakukan, kemudahan, keistimewaan, kelemahan, harga dan tahap kepuasan mereka. Pembahagian ini memudahkan pengkaji membuat kesimpulan dan membolehkan pengkaji memberi cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang.

2.4 Aktiviti yang Dilakukan

Jadual 2.4 ini menerangkan aktiviti yang telah dilakukan oleh para pengunjung di Skyrides Festival Park, Putrajaya berdasarkan maklum balas yang diberikan melalui Tripadvisor dan Google. Jadual 2.4: Aktiviti yang dilakukan oleh pengunjung

Aktiviti

Menaiki belon panas

Bilangan

25 Bersiar-siar menikmati pemandangan yang 5 cantik

Peratus ( % )

38.46 7.69 33

Menaiki bot Tidak dinyatakan 1 34 1.54 52.31

Jumlah 65 100

Jadual 2.4 menunjukkan antara aktiviti yang dilaksanakan oleh pengulas. Kebanyakan pengulas yang mengunjungi taman rekreasi ini melakukan aktiviti menaiki belon panas. Sebanyak 38.46% (25) pengulas menaiki belon panas. Belon panas yang dinaiki amat menyeronokkan kerana mereka dapat melihat pemandangan Putrajaya yang cantik dan unik daripada udara. ‘Ini menyenangkan, perjalanan selama 30 minit di dalam belon helium naik ke atas tasik buatan manusia Putrajaya, dengan pandangan yang sangat baik terhadap bangunan-bangunan yang menakjubkan di Putrajaya dan kawasan sekitarnya’ merupakan komentar salah seorang pengulas. Seterusnya, sebanyak 7.69% (5) pengulas melakukan aktiviti bersiar-siar dengan menikmati pemandangan yang cantik. Hal ini dibuktikan dengan penyataan pengulas ‘Tempat yang hebat untuk bersiar-siar pada hujung minggu’ dan ‘Tempat yang bagus untuk bersiar-siar dengan keluarga pada waktu malam’. Terdapat juga pengulas yang melakukan aktiviti menaiki bot di Putrajaya dengan peratusan sebanyak 1.54%(1) dengan penyataannya ‘Di sekelilingnya agak indah, anda boleh menikmati perjalanan bot’. Namun, sebanyak 52.31% (34) pengulas tidak menyatakan aktiviti yang dilakukan. Hal ini kerana mereka mengulas secara umum dengan salah satu penyataan seperti ‘Tempat yang menarik’.

2.5 Kemudahan

Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya, analisis telah dibuat bagi mengetahui kemudahan yang disediakan dikawasan sekitar taman rekreasi tersebut. Jadual 2.5: Kemudahan. 34

Kemudahan

Kawasan boleh berkelah Baik untuk berkumpul bersama Berdekatan dengan masjid dan pemandangan yang cantik Mempunyai basikal sewa Tidak dinyatakan

Bilangan Peratus ( % )

2 1 1 1 60 3.08 1.54 1.54 1.54 92.31

Jumlah 65 100

Jadual 2.5 menunjukkan kemudahan yang telah diulas oleh pengulas di laman sesawang. Sebanyak 92.31% (60) tidak menyatakan kemudahan yang ada pada taman Skyride Putrajaya tersebut. Sebanyak 3.08% (2) menyatakan kawasan taman rekreasi tersebut boleh dijadikan sebagai kawasan boleh berkelah. Hal ini boleh dibuktikan dengan penyataan pengulas ‘Anda boleh berkelah di lokasi jadi tempat yang sesuai untuk membawa kawan dan keluarga’ dan ‘Tanah, air dan skyrides untuk semua umur, mereka ada kesemuanya. Baik untuk meluangkan masa bersama keluarga’. Seterusnya, sebanyak 3.08% (2) menyatakan kemudahan yang ada adalah berdekatan dengan masjid dan pemandangan yang baik dan mempunyai basikal sewa. Hal ini jelas dengan penyataan pengulas ‘Cuaca yang bagus dan pemandangan masjid Zainal Abidin dan masjid Putrajaya yang menyamankan’ dan juga ‘Ada basikal sewa, boleh naik belon juga’. Selain itu, kemudahan kawasan yang baik untuk kumpul bersama adalah sebanyak 1.54% (1). Ulasan yang dibuat oleh pengulas adalah dengan penyataan ‘Baik untuk reunion, membina semangat sepasukan’.

2.6 Keistemewaan Taman

Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya, 35

analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang keistemewaan yang terdapat di taman rekreasi ini yang mampu menarik pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Jadual 2.6: Keistimewaan Taman

Penyataan

Keindahan dan pemandangan yang cantik dan menyenangkan. Salah sebuah taman yang mempunyai aktiviti penghalang ninja.

Bilangan Peratus ( % )

35 53.85 1 1.54 Tempat yang menakjubkan Tempat pertama yang mempunyai belon panas di Malaysia. 8 1 12.31 1.54 Taman cabaran Tidak dinyatakan

Jumlah

1 19

65

1.54 29.23

100

Jadual 2.6 membincangkan tentang keistimewaan yang dinyatakan oleh pengulas. Sebanyak 53.85% (35) menyatakan taman rekreasi ini mempunyai keindahan dan pemandangan yang cantik dan menyenangkan. Misalnya penyataan yang jelas daripada pengulas adalah ‘Struktur yang luar biasa dan hebat. Perjalanan yang menyeronokkan dengan keluarga, aktiviti ikatan yang sangat baik. Disyorkan untuk lawatan jika anda berada di Putrajaya’ dan ‘Mesti melihat matahari terbenam dari ketinggian 250 m. Pemandangan Indah’. Seterusnya, sebanyak 1.54% (1) mengulas keistimewaan taman ini adalah taman ini merupakan salah sebuah taman yang mempunyai aktiviti penghalang ninja. Kemudian, sebanyak 12.31% (8) yang mengulas keistimewaan tempat ini adalah tempat yang menakjubkan. Contohnya penyataan ‘Tempat yang mengagumkan. Anak saya gembira menaiki belon panas. Sangat disyorkan’. Keistimewaan tempat ini juga adalah tempat pertama yang mempunyai belon panas di Malaysia dan merupakan Taman Cabaran dengan peratusan masing-masing sebanyak 1.54%(1). Ada juga pengulas yang tidak memberi ulasan berkaitan keistimewaan taman ini iaitu dengan sebanyak 29.23% (19). 36

2.7 Kelemahan Taman Rekreasi

Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya, analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang kelemahan yang terdapat di taman rekreasi ini. Jadual 2.7: Kelemahan Taman Rekreasi

Penyataan

Ruangan di dalam bakul belon panas sempit Terdapat iguana Tiket yang mahal Angin kuat tidak dibenarkan menaiki belon panas Tali di belon sebagai keselamatan menjadikan kawasan itu untuk bergambar tidak cantik. Panas dan membosankan Tidak diselenggara dengan baik Tiada kemudahan kad kredit Penjualan tiket yang tidak memuaskan Perkhidmatan yang kurang baik Tidak dinyatakan

Bilangan Peratus ( % )

1 1 3 3 1 1.54% 1.54% 4.62% 4.62% 1.54% 6 1 1 1 1 46 9.23% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 70.77% Jumlah 65 100 Jadual 2.7 menunjukkan kelemahan yang diulas oleh pengulas. Sebanyak 70.77% (46) pengulas tidak menyatakan kelemahan pada ulasan mereka. Diikuti sebanyak 9.23% (6) mengulas kelemahan taman ini adalah tempatnya panas dan membosankan. 37

Contohnya, penyataan ‘Perjalanan yang mengecewakan, sangat panas dan belon helium yang membosankan’. Seterusnya, masing-masing sebanyak 4.62% (3) mengulas kelemahan taman ini adalah harga tiket yang mahal dan keadaan angin kuat tidak dibenarkan menaiki belon panas. Hal ini dibuktikan dengan penyataan pengulas ‘Saya membeli empat belon udara panas untuk hanya naik dan turun dalam masa 15 minit dengan harga rm35 per pax. Harus menjadi harga promosi matta. Diikuti oleh Sky kid untuk bermain di taman permainan untuk rm25 per pax. Sebuah taman permainan yang akan menjadi percuma jika saya pergi ke tempat lain’ dan ‘Kami datang hanya sekali dan angin kuat. Belon panas ditutup dan kami tidak dapat menaikinya. Kami harus kembali dan memeriksa cuaca sebelum pergi jika lebih daripada 15km /j, angin itu kuat. Sila perilsa angin sebelum pergi’. Seterusnya, kelemahan yang terdapat lagi di situ ialah ruangan di dalam bakul belon panas sempit, terdapat juga iguana, tiada kemudahan kad kredit, tali keselamatan belon panas membuatkan gambar tidak cantik, tidak diselenggara dengan baik dan perkhidmatan yang kurang baik, masing-masing menunjukkan peratusan sebanyak 1.54%(1).

2.8 Harga Dan Tahap Kepuasan (Rating)

Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya, analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang harga dan tahap kepuasan pengunjung terhadap taman rekreasi ini. Jadual 2.8: Harga dan tahap kepuasan (rating) 38

Harga Tahap (rating) Sky Kid RM25- RM 35

Bilangan

Belon helium dewasa - RM 35 - RM 48 - RM60 Skyride dan cruise - 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 6 2 13 18 26

Peratus ( % )

- - - 9.23% 3.08% 20.00% 27.69% 40.00%

TAHAP KEPUASAN ( RATING)

15 10 5 0 30 25 20 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1 bintang 2 bintang 3 bintang tahap (rating) bilangan 4 bintang peratus 5 bintang Rajah 2.8 Tahap Kepuasan Pengguna Skyrides Festival Park. Jadual 2.8 menunjukkan harga yang diulas oleh pengulas. Dewasa untuk menaiki belon panas adalah dengan harga RM35 hingga RM48. Manakala kanak-kanak RM25 39

hingga RM35. Bagi menaiki kedua-dua bot dan juga belon panas, harga adalah RM60 ketika promosi. Bagi rajah 2.3 tahap kepuasan pengulas bagi taman ini adalah majoritinya sebanyak 40% (26) memberi 5 bintang diikuti sebanyak 27.69% (18) 4 bintang. Kemudian, sebanyak 20%(13) memberi 3 bintang. Paling minoriti adalah sebanyak 3.08% (2) iaitu 2 bintang. 40

2.9 Penggunaan Blog

Selain menggunakan kaedah soal selidik, pengakaji juga turut menggunakan data daripada blog untuk mendapatakan maklumat daripada pengulas-pengulas yang pernah datang ke Taman Skyride, Putrajaya. Bagi mendapatkan hasil yang mantap pengkaji telah mendapatkan 30 buah blog daripada pengulas untuk menganalis maklumat bagi kajian ini. Jadual 2.9 : Maklumat bagi analisis data blog.

Komponen Bil .

1 Jantina 2 3 4 Pengguna Negeri Tampat Asal Lelaki Lain-lain bersama) Domestik Malaysia

Item

Perempuan Tidak dinyatakan Tidak dinyatakan (milik

Kekerapan

9 1 10 6 24 19

Peratusan (%)

30 66.67 3.33 33.33 20 66.67 63.33 41

Luar Malaysia Tidak dinyatakan 5 Tahun Pengulasan 2017 2016 2015 2014 2013 6 Pengguna 7 Aktiviti Produk Tidak dinyatakan Pelanggan Aktivit-aktiviti SkyRides Menikmati Pemandangan Bermain Basikal lasak 8 Kemudahan Meluangkan bersama keluarga masa Persembahan langsung di SkyStage Tempat kenderaan meletakkan Gerai makanan Ruang menunggu luas Tempat berkelah Tandas 1 10 3 4 13 1 1 8 30 16 5 2 4 1 3 3 1 1 1 3.33 10 10 3.33 3.33 3.33 3.33 33.33 10 13.33 43.33 3.33 3.33 26.67 100 53.33 16.67 6.67 13.33 42

9 10 Aksesbiliti 11 Keistimewaan Lokasi 12 Kelemahan Tempat tangan jualan buah Laluan berbasikal Purajaya Berdekatan Monumen Alaf Baru Tidak dinyatakan Kawasan menunggu bas Jaringan jalanraya Papan tanda Tidak dinyatakan Pemandangan Reka menarik bentuk yang Persembahan langsung di SkyStage Keistimewaan ahli Jualan barangan yang unik SkyCruise Putrajaya di Tasik Tidak dinyatakan Kurang promosi Harga tidak berpatutan Cuaca yang tidak elok 1 3 20 5 5 2 2 8 18 9 4 3 3 1 1 10 1 2 4 3.33 10 66.67 16.67 16.67 6.67 6.67 26.67 60 30 13.33 10 10 3.33 3.33 33.33 3.33 6.67 13.33 43

13 Harga 14 Tahap kepuasan Tempat penuh letak kereta Inventori dikemaskini tidak Tempat kecil dan kurang permainan Tidak dinyatakan Tiket untuk MyKad Tiket untuk tiada MyKad Aktiviti lain Pakej Tidak dinyatakan Masuk percuma Promosi Sangat baik Memuasakan Tidak memuasakn Tidak dinyatakan 2 1 1 15 4 1 1 19 9 1 2 1 10 6 10 6.67 3.33 3.33 63.33 30 3.33 6.67 3.33 33.33 20 3.33 50 13.33 3.33 33.33 44

Carta Jantina dan Pengguna Blog

Tidak dinyatakan Lain-lain (milik bersama) Pelajar Tempatan Pelancong Blogger/Editor Perempuan Lelaki 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rajah 2.9.1 : Latar Belakang Pengulas Blog Jadual 2.10 menunjukkan latar belakang dari aspek jantina pengulas iaitu sebanyak 30% adalah lelaki manakala 66.67% adalah perempuan, Kebanyakkan daripada pengulas blog yang tidak menyatakan status kerjaya sendiri iaitu sebanyak 33.33% manakala kedua tertinggi adalah daripada penduduk tempatan yang menggunakan blog secara riadah sebanyak 13.33%. Seterusnya sebanyak 10% dan 6.67% pula diulas daripada blogger tegar atau editor media dan pelajar masing-masing. Namun begitu, pelancong dan blog yang dikongsi pula mendapat peratus yang terendah iaitu sebanyak 3.33% masing-masing. 45

Carta Negeri dan Tempat Asal

Tidak dinyatakan Luar Malaysia Malaysia Tidak dinyatakan Domestik 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rajah 2.9.2 Carta Negeri dan Tempat Asal Blogger Rajah 2.11 menunjukkan carta negeri bagi pengulas blog. Justeru itu, sebanyak 66.7% daripada pengulas tidak menyatakan negeri mereka manakala 20% daripada pengulas menyatakan mereka adalah penduduk domestic seperi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Bukan itu sahaja, kebanyakkan daripada penggulas juga mengikut rajah adalah daripada rakyat Malaysia iaitu sebanyak 63.33% dan sebanyak 33.33% tidak menyatakan mereka berasal daripada dalam negara mahupun luar negara. Namun begitu, 3.33% pula daripada pengulas blog adalah dari luar negara iaitu Singapura. 46

Carta Pengguna dan Tahun Pengulasan

Pelanggan Tidak dinyatakan 2013 2014 2015 2016 2017 0 20 40 60 80 100 120 Rajah 2.9.3 : Carta Pengguna dan Tahun Pengulasan Rajah menunjukkan carta pengguna blog adalah 100% merupakan pengunjung kepada Taman Skyrides, Putrajaya. Seterusnya, pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 3.33% masing-masing yang memberikan ulasan mereka. Peratusan tersebut meningkat secara drastik pada tahun 2015 apabila sebanyak 43.33% pengulas memberi komen mereka mengenai Taman Skyride, Putrajaya. Namun begitu kadar tersebut menurun semakin menurun pada saban tahun 2016 dan tahun 2017 dengan peratusan sebanyak 13.33% dan 10% masing-masing memberikan ulasan mereka.

2.10 Produk dan aktiviti yang dijalankan di Taman Skyrides, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2.10, rata-rata daripada pengunjung datang ke Taman Skyride kerana aktiviti-akiviti yang lasak yang ada di sekitar itu dengan sebanyak 53.33%. Hal ini demikian kerana, Taman Skyride bukan sahaja menawarkan aktiviti seperti Skyride Hot Air Balloon malahan aktiviti-aktiviti seperti SkyWarrior Challenge, SkyKids, SkyDemo dan banyak lagi aktiviti sampingan. Menunurt salah seorang daripada pengulas menyatakan bahawa Skyride Hot Air Balloon boleh memberi peluang kepada pengunjung untuk menikamati keseronakan berada di awangan 47

setinggi 150 meter yang juga merupakan belon helium pertama dan terbesar di Malaysia. Aktiviti yang kedua tertinggi yang diminati oleh pengulas adalah menikmati pemandangan yang menarik iaitu sebanyak 16.67%. Hal ini demikian kerana taman yang berkedudukan dengan tasik telah memberi impak yang baik kepada susasana di Taman Skyrides. Contohnya menurut pengulas daripada Launch of Malaysia's 1st Biggest Tethered menyatakan bahawa pengulas begitu gembira kerana wujudnya taman yang boleh menjadi tempat yang beriada dan bersukan dengan reka bentuk yang menarik dan cantik. Selain itu, sebanyak 13.33% pengulas menyatakan bahawa Taman Skyrides merupakan tempat yang untuk meluangkan masa dengan keluarga. Hal ini demikian kerana, aktiviti yang disediakan oleh Taman Skyrides mengambil kira semua peringkat umur. Oleh itu, semua ahli keluarga berpeluang untuk bersama-sama bermain di taman tersebut. Kenyataan ini dapat dibuktikan oleh pengulas Skyrides Festival Park, Putrajaya #Skyrides menyatakan bahawa Skyrides merupakan taman tema keluarga untuk pengujung tempatan dan luar negara. Hal ini demikian kerana, iannya bakal menjadi destinasi pelacongan yang ikonik yang baru negara. Bukan itu sahaja, sebanyak 6.67% menyatakan bahawa mereka meminati aktiviti berbasikal yang diadakan di kawasan tersebut. Manakala 3.33% pula datang ke Taman Skyrides kerana persembahan langsung yang diadakan di SkyStage. Hal ini demikian kerana aktiviti seperti SkyRide telah memberi peluang kepada pengujung untuk menjelajah taman.

2.11 Kemudahan yang disediakan di Taman Skyrides, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, pengujung bersejutu 10% daripada pengunjung bersetuju dengan adanya kemudahan seperti tempat meletakkan kenderaan, gerai makanan dan laluan berbasikal masing-masing. Hal ini demikian kerana, pengujung yang datang mahukan tempat yang senang untuk mereka meletakkan kereta tanpa sebarang komplikasi. Contohnya menurut pengulas SKYRIDE FESTIVAL PARK PUTRAJAYA menyatakan bahawa mereka berasa senang dengan adanya tempat meletak kenderaan yang percuma bersebelahan dengan Skyride. 48

Selain daripada itu, 3.3% daripada pengujung masing-masing menyatakan terdapat kemudahan seperti ruang menunggu bas, tempat berkelah, tandas dan tempat membeli cenderahati. Hal ini demikian boleh memudahakan pengujung yang datang ke Taman Skyride sekiranya semua kemudahan di kawasan tersebut diambil kira. Contohnya menurut pengulas Ronda Putrajaya – Skyride Park menyatakan bahawa ada tempat jualan kratangan di sekitar tempat tersebut yang memboleh pelacong untuk membeli cenderahati sebagai kenangan mereka.

2.12 Lokasi yang mudah dijumpai bagi Taman Skyrides, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, sebanyak 66.67% daripada responden meletakkan Putrajaya sebagai titik pencarian mereka bagi Taman Skyride. Hal ini demikian kerana kedudukan Taman Skyride yang terletak berhampiran dengan tengah Putrajaya memudahkan orang lain menjumpainanya. Kenyataan ini disokong oleh Pengulas Skyride Festival Park Putrajaya yang menyatakan lokasi bagi Taman Skyride mudah dicari apabila pengujung menggunakan aplikasi Waze untuk menuju kepada destinasi mereka. Manakala sebanyak 16.67% menyatakan bahawa Taman Skyrides berdekatan dengan Monumen Alaf baru dan selebihnya tidak meletakkan kawasan bagi taman tersebut. Keadaan ini juga berlaku kerana kebanyakkan daripada pengunjung telah melayari laman sesawang bagi kedudukan Taman Skyride sebelum ke taman tersebut. Hal ini secara tidak langsung bahawa pengulas berpendapt bahawa orang ramai sudah mengetahuai lokasi bagi Taman Skyride yang terletaknya di Putrajaya.

2.13 Aksesbilti pengujung terhadap Taman Skyride, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, sebanyak 60% daripada pengulas tidak menyatakan aksesbiliti yang mereka dapati di taman tersebut. Keadaan ini tidak dapat dikenalpasti dengan jelas oleh mana-mana pihak kerana tiada maklumat yang dapat dicari. Namun begitu, kewujudan papan tanda yang jelas mendapati persetujuan iaitu sebanyak 26.67% apabila pengulas mempunyai pendapat yang sama. Hal ini demikian kerana mereka dapat maklumat mengenai harga aktviti dan jam untuk Taman Skyride dibuka. Contohnya, masing-masing daripada pengulas mengetahuai bahawa jam Taman dibuka adalah pukul 10 pagi hingga 10 malam pada pada hari Isnin hingga Khamis, 49

manakala pada hari Jumaat dan Sabtu adalah 10 pagi hingga 12 malam dan hari Ahad adalah 10 pagi hingga 11 malam. Keadaan papan yang jelas ini memudahakn pengulas menyatakan maklumat kepada orang lain dengan sahih dan tepat. Bukan itu sahaja, rata-rata daripada pengulas meletakkan kawasan menunggu bas dan jaringan jalanraya iaitu sebanyak 6.67% masing-masing. Hal ini demikian kerana jalan menunju ke Taman Skyride tidak mempunyai sebarang masalah kerana berkedudukan di bandar dan mudah untuk diakses oleh semua orang. Namun begitu, pengulas dari Putrajaya Skyride – The biggest tethered balloon yang merupakan pelajar yang menuntut di kawasan tersebut menyatakan mereka menggunaka bas ke Putrajaya Sentrak dan mengambil bas lain untuk sampai ke Taman Skyride. Keadaaan ini amat memudahkan pengulas kerana iannya menunjukkan bahawa Taman Skyride boleh didatangi oleh orang yang mempunyai kereta mahupun tidak.

2.14 Keistimewaan yang terdapat di Taman Skyride, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, jumlah sebanyak 33.33% daripada pengulas tidak menyatakan keistimewaan yang terdapat di Taman Skyride. Namun begitu, sebanyak 30% pengulas pula menyatakan bahawa Taman Skyride istimewa kerana pemandangan yang menarik. Yang ini demikian kerana, Skyride adalah bersebelahan dengan Tasik Putrajaya dan mempunyai akses kepada beberapa pandangan menarik yang terdapa di kawasan tersebut. Contohnya, Palace of Justice, Millennium Monument dan banyak lagi. Kenyataan ini juga turut disokong oleh pengulas dari Skyride Festival Park – The Sky’s the limit! menyatakan bahawa Skyride Hot Air Balloon yang disediakan memberi peluang kepadanya untuk melihat seluruh Putrajaya dengan ketinggian 150 meter. Bukan itu shaja 13.33% daripada pengulas menyatakan bahawa Taman Skyride mempunyai reka bentuk yang menarik. Hal ini demikian kerana Taman Skyride merupakan dilihat sebagai kebun bandar yang mempunyai reka bentuk yang menarik menurut pengulas Putrajaya Skyride – the biggest tethered balloon. Hal ini demikian kerana putrajay merupakan bandar pentabiran yang mempunyai tahap reka bentuk yang tinggi dan memukau kepada pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. 50

Selain itu, keistimewaan sepeti keistimewaan ahli dan jualan barang unik masing-masing mendapat peratusan sebanyak 10% . Hal ini demikian kerana Taman Skyride menyediakan keahli seperti MyBalloonClub dengan pelbagai pakej yang menarik serta berpatutnya kepada pelanggannya. Contohnya menurut pengulas The 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 menyatakan bahawa pengunjung yang mendapat keahlian MyBalloonClub akan berpeluang untuk menaiki helikopter untuk menikmati pemandangan Putrajaya secara langsung. Namun begitu, sebanyak 3.33% masing-masing meletakkan jualan barangan yang unik dan SkyCruise di Tasik Putrajaya dalam kategori keistimewaan yang diperoleh di Taman Skyride. Hal ini demikian kerana, kebanyakkan barangan yang dijual adalah hasil buatan tangan seperti kraftangan dan banyak lagi. Contohnya, , pengulas dari Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 juga menyatakan bahawa terdapat pelbagai corak dan reka bentuk baju yang dijual di Taman Skyride yang kebanyakkannya bertemakan hipster

2.15 Kelemahan yang didapati di Taman Skyride, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, sebanyak 63.33% daripada pengulas tidak menyatakan kelemahan yang mereka perolehi di Taman Skyride. Namun begitu, sebanyak 13.33% menyatakan kelamahan bagi Taman Skyride adalah cuaca yang tidak elok membantutkan pergerakan dan niat pengunjung untuk datang bermain aktiviti-aktiviti yang disediakan kebanyakkan adalah permainan luaran. Hal ini demikian kerana, keadaan cuaca Malaysia yang berkedudukan di garisan Khatulistiwa yang memberikan negara ini musim panas dan musim hujan sahaja. Kenyataan ini disokong oleh pengulas dari the 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 menyatakan bahawa cuaca yang sangat panas menyebabkan mereka tidak dapat menikmati aktiviti di Taman Skyride. Selain itu, kelemahan bagi taman tersebut adalah kurang promosi, harga yang tidak berpatutan dan tempat meletak kereta yang selalu penuh masing-masing mendapat sebanyak 6.67%. Hal ini demikian kerana menurut pengulas Putrajaya Skyride – The biggest Tethered Ballon menyatakan bahawa pengulas melihat iklan 51

tersebut tetapi menganggapnya adalah salah satu daripada iklan-ikalan yang dipaparkan sahaja. Bukan itu sahaja, pengulas bagi Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2013 menyatakan bahawa sekiranya ada pesta belon udara yang berlaku di kawasan tersebut maka agak sukar bagi pengunjung untuk mendapatkan tempat meletak kenderaan yang terhad. Selain itu, pengulas dari Skyride Festival Park Putrajaya. Family fun at weekend menyatakan bahawa aktiviti Skyride Hot Air Balloon hanya boleh dinaiki sebanyak 15-20 minit untuk harga yang agak mahal.

2.16 Harga tiket bagi aktiviti yang dijalankan di Taman Skyride, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, sebanyak 33.33% pengulas tidak menyatakan harga tiket bagi aktiviti-aktiviti yang terdapat di taman tersebut. Namun begitu, sebanyak 30% daripada pengulas menyatakan bahawa pengunjung tempatan yang berasal daripada Malaysia dan mempunyai MyKad diberikan keistimewaan harga bagi aktiviti di kawasan tersebut. Hal ini demikian kerana, kebanyakkan daripada penggulas menyatakan bahawa pengunjung yang datang bermain SkyRide yang mempunyai MyKad bagi orang dewasa adalah RM45 manakala bagi kanak-kanak pula adalah RM35. Namun begitu sebanyak 20% daripada pengulas menyatakan bahawa masuk adalah percuma. Hal ini demikian kerana, masuk ke Taman Skyride adalah percuma kecuali pengunjung yang datang ingin bermain aktiviti yang disedikan maka mereka akan membayar harga yang ditetapkan. Kenyataan ini juga turut. disokong oleh pengulas MYFEST 2015: SKYRIDE FESTIVAL PARK, PUYRAJAYA. Bukan itu sahaja, pengulas juga menyatakan bahawa harga turut diberikan kepada aktiviti lain sebanyak 6.67%. Hal ini demikian kerana, Taman Skyride akan membuka aktiviti-aktiviti sampingan pada hari tertentu iaitu semasa Fiesta dan sebagainya. Contohnya permainan Solo Sky Rider dengan harga RM20 seorang dan memain permain panah pula adalah RM8 untuk 20 anak panah seperti yang dinyatakan oleh pengulas The 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015. Harga ini berbeza berbanding yang tidak mempunyai MyKad kerana harga yang diberikan kepada mereka yang dewasa adalah RM73 manakala kanak-kanak pula 52

adalah RM65. Hal ini juga disokong apabila pengulas meletakkan peratusan bagi yang tiada MyKad dan pakej lain sebanyak 3.33%.

2.17 Tahap kepuasan pengulas terhadap Taman Skyride, Putrajaya.

Berdasarkan jadual 2, sebanyak 50% pengulas memberikan komen sangat baik kepada Taman Skyride. Hal ini demikian kerana, Taman Skyride merupakan tempat yang tenang bagi pengulas untuk mengambil udara yang segar dan relaks terutamanya apabila di berada di bandar yang sentiasa sibuk menurut pengulas Putrajaya Skyrides Theme Park. Bukan itu sahaja, pengulas bagi Putrajaya Hot Air Balloon Festival juga menyatakan bahawa pengembaraannya ke taman tersebut merupakan suatu yang gembira dan menakjubkan. Namun begitu, 33% daripada pengulas tidak menyatakan kepuasan mereka terhapda Taman Skyride secara menyuluruh. Namun begitu, sebanyak 13.33% daripada pengulas juga menyatakan bahawa taman tersebut sangat memuaskan. Hal ini demikian kerana, pengulas merasakan bahawa cuaca yang panas antara faktor Taman Skyride agak memuaskan. Contohnya pengulas Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2013 menyatakan bahawa meskipun cuaca pada hari tersebut agak panas, pengulas berkemungkinan akan datang lagi pada masa akan datang. Sebanyak 3.33% daripada pengulas yang menyatakan Taman Skyride tidak memuaskan. Hal ini berkemungkian kerana faktor aktivti yang dibuka pada masa tersebut penduduk yang sentiasa datang ke Putrajaya melihatnya sebagai suatu yang biasa-biasa sahaja. Contohnya, pengulas the 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 berasa kecewa kerana tidak dapat untuk menunggu lebih lama untuk persembahan persembahan Night Glow yang diadakan pada hari tersebut. 53

BAB 3 : ANALISIS DATA RESPONDEN 3.0 Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan tentang data dan maklumat yang telah diperolehi oleh pengkaji berdasarkan 100 borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 100 orang responden di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran.

3.1 Demografi

54

Demografi ini adalah berkaitan dengan latar belakang responden yang telah menjawab borang soal selidik pengkaji bagi kajian di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran. Seramai 100 orang responden telah menjawab borang soal selidik yang telah diberikan semasa pengkaji melakukan kajian lapangan.

3.1.1 Umur

Umur merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam bahagian latar belakang responden seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.1.1 berikut. Jadual 3.1.1 : Umur Responden Frekuensi Peratus (%) 5-10 tahun 11-16 tahun 0 0 0 0 17-22 tahun 23-28 tahun 29-34 tahun 35-40 tahun 41-46 tahun Jumlah 48 30 12 8 2 100 48 30 12 8 2 100 55

UMUR 12% 8% 2% 0% 48%

11-16 tahun 17-22 tahun 23-28 tahun 29-34 tahun 35-40 tahun 41-46 tahun

30% Rajah 3.1.1 : Umur responden Berdasarkan kepada carta diatas menunjukkan, kebanyakkan responden ynag mengunjung ke Taman Skyrides adalah dalam lingkungan umur antara 17-22 tahun (48%) berbanding dengan lingkungan umur yang paling sedikit adalah yang berumur 35-40 tahun (8%). Hal ini berlaku kerana kebanyakkan mereka terdiri daripada golongan pelajar yang tinggai disekitar kawasan Putrajaya jika dilihat kepada analisis status dan sektor pekerjaan yang diceburi oleh pengunjung. 56

3.1.2 Status Perkahwinan Responden Status Perkahwinan juga merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam demografi responden yang dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bujang, berkahwin dan janda / duda. STATUS PERKAHWINAN 19% 1% BUJANG BERKAHWIN JANDA/DUDA 80% Rajah 3.1.2 : Status Perkahwinan Responden Rajah diatas menunjukkan status responden, didapati bahawa majoriti responden adalah berstatus bujang. Dan kedua tertinggi adalah yang berstatus berkahwin. Hal in dapat dikenal pasti apabila mereka melakukan aktiviti berkelah dan beriadah 57

bersama ahli keluarga. Taman Skyrides adalah amat bersesuaian untuk semua lapisan masyarakat yang melawat ke situ. 58

3.1.3 Sektor Pekerjaan Responden Sektor pekerjaan responden pula terbahagi kepada lima bahagian iaitu kerajaan, swasta, persendirian, tidak bekerja dan pelajar. Perkara ini menjadi salah satu komponen yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut. SEKTOR PEKERJAAN 53% 14% 6% 7% 20% KERAJAAN SWASTA PERSENDIRIAN TIDAK BEKERJA PELAJAR Rajah 3.1.3 : Sektor pekerjaan yang diceburi oleh responden Berdasarkan kepada rajah diatas didapati bahawa responden kebanyakannya adalah pelajar iaitu (53%). Kedua tertinggi peratusanya adalah responden dari sektor swassta. Hal ini menunjukkan responden yang mengunjukkan ke Taman Skyrides untuk mendapatkan ketenangan dengan pemandangan dan aktiviti yang ditawarkan disitu. Perkerjaan swasta seperti pemasak, operator, promoter dan sebagainya. Jika kepada sektor pekerjaan bagi pekerjaan persendirian juga adalah seramai 7 orang yang bekerja sebagai peniaga, pemandu Grab dan sebagainya. 59

3.1.4 Bangsa Responden Komponen bangsa dalam bahagian ini menjadi salah satu bahagian dalam borang soal selidik pengkaji. Bangsa terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain - lain.

BANGSA

3% 4% 1%

MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN

92% Rajah 3.1.4 : Bangsa Melalui analisis carta ini, dapat melihat majoriti pengungunj adalah yang berbangsa Melayu. Ia mencatatkan seramai (92%) berbanding dengan responden mengunjung yang berlainan bangsa. Tidak ketinggalan juga kepada bangsa India dan Cina juga 60

turut mengunjung ke Taman Skyrides dengan menunjukkan peratusan 4% dan 3% masing-masing. 3.1.5 Tahap Pendidikan Responden Tahap pendidikan responden pula dibahagikan kepada lima aspek iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, ijazah pertama dan master / phd. 1%

TAHAP PENDIDIKAN

9% 20% 56% 14% SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH DIPLOMA IJAZAH PERTAMA MASTER/PHD Rajah 3.1.5 : Tahap pendidikan responden Berdasarkan kepada tahap pendidikan responden yang melawat ke Taman Skyrides adalah kebanyakannya golongan muda yang melanjutkan pelajaran dis sekitar 61

Putrajaya. Seramai 56 orang responden adalah pelajar ijazah pertama manakala yang terrendah golongan yang pergi ke taman adalah orang yang memegang Master atau PhD. 62

3.2 BAHAGIAN B : POLA KUNJUNGAN KE TAMAN 3.2.1 Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran sebagai destinasi kunjungan

Berdasarkan analisis daripada borang soal selidik yang telah diberikan kepada 100 orang responden, berikut merupakan tujuan utama responden memilih Skyrides Festival Park dan Taman Cabaran sebagai destinasi kunjungan mereka. Jadual 3.2.1 : Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran sebagai destinasi kunjungan

Penyataan YA TIDAK

Rekreasi/ sukan Ingin mengenali destinasi 41 66 59 34 Menghabiskan masa lapang bersama keluarga Taman berhampiran dengan rumah/ kediaman Hobi bersama keluarga Acara sukan/ hari keluarga di tempat kerja Lain-lain 59 94 90 94 93 41 6 10 6 7 63

120 100 80 60 40 20 0

TUJUAN UTAMA ANDA MEMILIH TAMAN

TIDAK YA Rajah 3.2.1 : Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran sebagai destinasi kunjungan Berdasarkan kepada rajah didapati bahawa, kebanyakkan responden menyatakan sebab utama merak mengunjung ke Taman Skyrides adalah ia berhampiran dengan rumah mereka. Dapat juga dilihat ramai responden yang menetap di sekitar Putrajaya. Taman Skyrides diwujudkan ditempat yang strategik. Selain itu, responden juga melakukan acara sukan atau hari keluarga seperti melalukan perkelahan dan sebagainya. Acara sukan selalunya dianjurkan oleh pihak luar seperti pihak institusi dengan menggalakan pelawat yang hadir ke taman tersebut. Ia seramai 90% bersetujui dimana mereka melakuakn acara sukan dan hari keluarga serta taman yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Terdaapt juga responden yang datang untuk mengetahui taman ini dan apakah aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Taman Skyrides ini. 64

3.2.2 Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Jadual 3.2.2 : Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Penyataan YA TIDAK

Pemandangan Sukan/ aktiviti air 28 87 72 13 Aktiviti riadah di sekitar taman Kawasan perkelahan 56 78 43 22

Tujuan Utaman Pemilihan Skyrides Festival Park

87 72 56 43 28

PEMANDANGAN

13

SUKAN / AKTIVITI AIR Ya AKTIVITI RIADAH Tidak

78 22

PERKELAHAN Rajah 3.2.2 : Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran 65

Berdasarkan kepada rajah diatas, didapati bahawa pengunjung datang ke Taman Skyrides untuk melakukan aktivit sukan atau aktiviti air yang menandakan setuju, mereka amat berminat dengan aktiviti tersebut. Yang kedua tertinggi adalah aktiviti perkelahan dimana responden selalunya datang ke taman itu bersama degan rakan-rakan dan ahli keluarga maka aktiviti perkelahan adalah amat bersesuaian . Sebanyak 78 orang bersetuju dengan kenyataan tersebut. 66

3.2.3 Keistimewaan yang terdapat di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran 3% 11% 1% 1% KEISTIMEWAAN TAMAN Pemandangan tasik yang bersih, menarik, indah, tenang Ada belon panas Infrastruktur yang teancang, tumbuhan hijau Aktiviti memancing 84% Taman permainan Rajah 3.2.3 : Keistimewaan yang terdapat di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Berdasarkan pemerhatian dan pengedaran borang soal selidik, kami mendapati bahawa, kebanyakkan pengunjung dan responden gemar akan pemandangan yang terdapat di taman itu terutamnya tasik buatan yang ada di bersebelahan taman tersebut. Ia didapati seramai 84 ornag menyatakan mereka berseronok dengan permandangan yang ada disitu. Selain itu, infrastruktur juga memainkan peranan yang penting kerana ia juga menjadi galakkan kepada responden untuk mengunjung lagi ke tempat tersebut. Hal ini kerana tempat tersebut kawalan keselamatan amatlah terjamin. Dengan adanya aktiviti air, belon panas dan pelbagai aktiviti Skywarrior menggalakan lagi minat responden ynag menyatakan sebanyak 3 orang responden mempersetujui. Secara rumusnya, dapati Taman Skyrides sangat bersesuaian dengan pelbagai aktiviti yang menarik dengan permandangan yang cantik dan tenang. Ia adalah suaut galakkan yang dilakukan oleh pihak taman tersebut untuk menarik minat pengunjung. 67

70 60 20 10 0 50 40 30

3.3 BAHAGIAN C : POLA KEPENGGUNAAN AKTIVITI DI SEKITAR TAMAN

3.3.1 Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Jadual 3.3.1 Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran BILANGAN AKTIVITI UTAMA 1 2 3 4 5 Berehat Mengambil Angin Berkelah Riadah Lain-Lain JUMLAH (%) 62 57 28 5 1 62 Berehat

AKTIVITI UTAMA DI TAMAN SKYRIDER

57 28 5 Mengambil Angin Berkelah Riadah AKTIVITI UTAMA DI TAMAN SKYRIDER 1 Lain - lain 68

Rajah 3.3.1 : Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Berdasarkan rajah tersebut telah menunjukkan aktiviti utama responden yang datang ke Taman Skyrider di Putrajaya. Dalam aktiviti yang di tunjukkan ini menggambarkan 62% responden datang untuk berehat diikuti oleh aktiviti mengambil angin sebanyak 57%. Nilai peratusan paling terendah adalah pada lain-lain dan riadah iaitu bersamaan 1% dan 5%. 3.3.2 Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festiva Park / Taman Cabaran Jadual 3.3.2 : Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festiva Park / Taman Cabaran

BIL.

1 2 3 4 5 6 7 8

AKTIVITI SAMPINGAN

Perkelahan Sukaneka Berkayak Memancing Bbq Berehat Kerja Berbasikal

JUMLAH (%)

46 5 7 5 15 46 7 24 69

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wall Climbing Team Building Menunggang Kuda Bermain Layang-Layang Bergambar Pemandangan Makan/Minum Mengambil Angin Treasure Hunt Explorace Melawat Ke Tempat Menarik Lain-Lain 2 2 3 4 46 29 37 12 4 18 6 20 15 10 5 0 50 45 40 35 30 25 46 5 7 5 15 46

AKTIVITI SAMPINGAN

46 7 24 2 2 3 4 29 37 12 4 18 6 AKTIVITI SAMPINGAN Rajah 3.3.2 : Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Rajah graf bar ini menunjukkan aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden ketika datang berkunjung di Taman Skyrider Putrajaya tersebut. Bagi aktiviti perkelahan, berehat dan bergambar pemandangan mencatatkan nilai yang sama dan 70

tertinggi bagi semua aktiviti iaitu sebanyak 46%. Data yang menunjukkan nilai kesederhanaan aktiviti sampingan yang dilakukan oleh ialah berbasikal dan makan / minum yang masing-masing mencatatkan nilai sebanyak 24% dan 29%. Bagi aktiviti sampingan seperti wall climbing dan team building menunjukkan nilai yang sama iaitu 2%. 3.3.3 Mengetahui sama ada responden pernah mendengar mengenai Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Jadual 3.3.3 : Mengetahui sama ada responden pernah mendengar mengenai Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Adakah Anda Pernah Mendengar Tentang Taman Ini? Penyataan Ya Tidak Kekerapan 11 89 Peratusan ( % ) 11 89 Jadual ini meminta maklum balas responden berdasarkan “adakah anda pernah mendengar tentang taman ini?”. Nilai kekerapan menunjukkan 89 orang telah menyatakan ‘YA’ yang membawa peratusan sebanyak 89% dan 11 orang responden mengatakan ‘TIDAK’ yang mewakili nilai peratusan sebanyak 11% 71

3.3.4 Cara responden mengetahui tentang Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Jadual 3.3.4 : Cara responden mengetahui tentang Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Bagaimanakah Anda Mengetahui Tentang Taman Ini? Penyataan Internet Surat Khabar Kawan-Kawan Ahli Keluarga Kekerapan 38 1 56 5 Peratusan ( % ) 38 1 56 5 Jadual berkaitan bagaimanakah anda mengetahui tentang taman ini menunjukkan peratusan paling tinggi menyatakan pada kawan-kawan iaitu sebanyak 56% . Kebanyakan responden juga mengetahui daripada internet yang menunjukkan nilai 38%. Nilai terendah hanyalah 1% yang dicatatkan pada surat khabar. 3.3.5 Ingin mengetahui sama ada responden berpuas hati dengan aktiviti yang disediakan oleh Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Jadual 3.3.5 Ingin mengetahui sama ada responden berpuas hati dengan aktiviti yang disediakan oleh Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Adakah Anda Berpuas Hati Dengan Aktiviti Yang Disediakan Di Taman Ini? Penyataan Ya Tidak Kekerapan 90 9 Peratusan ( % ) 90 9 72

Pada jadual adakah anda berpuas hati dengan aktiviti yang disediakan di taman ini menunjukkan 90% responden menyatakan ‘Ya’ manakala 9% menyatakan tidak. Hal ini disebabkan pemandangan yang cantik dinyatakan oleh responden dan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan memenuhi keperluan kepenggunaan

3.4 BAHAGIAN D: PANDANGAN PENGUNJUNG TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DI SEDIAKAN DI TAMAN REKREASI BANDAR

73

Bahagian ini menerangkan tentang dapatan kajian yang telah diperolehi melalui 100 borang soal selidik responden. Bahagian ini dilakukan berdasarkan Skala Likert 5 point iaitu: 1. Sangat tidak memuaskan, 2. Tidak memuaskan, 3. Kurang pasti, 4. Memuaskan, 5. Sangat memuaskan. Berikut merupakan data yang diperolehi hasil daripada borang soal selidik yang telah dijawab oleh 100 orang responden bagi Skyrides Festival Park / Taman Cabaran. 3.4.1 Dimensi Persekitaran / Ruang Taman Jadual 3.4.1 : Dimensi Persekitaran / Ruang Taman BIL. PENYATAAN 1 2 3 4 5 6 7 Persekitaran taman yang dipenuhi tumbuhan 0 hijau Lanskap taman yang cantik dan menarik 0 Persekitaran taman yang sesuai untuk kegunaan 0 riadah/ rekreasi Lokasi taman yang mudah dijumpai 0 Ruang persekitaran taman yang dapat memenuhi ramai pengunjung dalam satu-satu 0 masa Taman menyediakan ruang perkelahan yang 1 luas dan selesa Kawasan taman dibahagikan kepada beberapa 1 ruang untuk menjalankan aktiviti JUMLAH (%) 1 2 3 2 5 1 1 1 1 2 5 4 12 18 7 11 8 4 62 55 52 49 56 52 57 5 31 40 33 32 36 34 29 74

DIMENSI PERSEKITARAN / RUANG TAMAN

30 20 10 0 70 60 50 40 2 5 1 62 31 55 40 52 33 49 32 56 36 18 12 11 1 4 1 1 1 7 1 2 2 Tidak Memuaskan Memuaskan 3 4 5 Kurang Memuaskan Sangat Memuaskan Sederhana 6 52 34 1 5 8 7 57 29 Rajah 3.4.1 : Dimensi Persekitaran / Ruang Taman Berdasarkan graf bar tersebut, hasil daripad keseluruhan maklum balas responden terhadap boring selidik yang telah dikumpul. Nilai tertinggi pada skala memuaskan iaitu sebanyak 62 peratus pada penyataan persekitaran taman yang dipenuhi tumbuhan hijau. Selain itu, nilai yang paling terendah direkodkan pada skala tidak memuaskan sebanyak 1% pada penyataan taman menyediakan ruang perkelahan yang luas dan selesa dan kawasan taman dibahagikan kepada beberapa ruang untuk menjalankan aktiviti. 75

3.4.2 Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam Jadual 3.4.2 : Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam BIL. PENYATAAN 8 9 10 11 12 13 Tempat kawasan parking yang luas dan mencukupi Pondok istirehat mencukupi dan selesa 1 2 Laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk 0 pengunjung Laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk warga 1 emas dan golongan OKU Tandas yang disediakan adalah mencukupi dan 2 bersih Tandas yang disediakan memenuhi keperluan semua 0 golongan JUMLAH (%) 1 2 3 4 4 3 0 5 22 46 27 27 50 18 10 57 33 2 3 5 11 54 32 17 44 34 17 45 33 76

60 50 46

DIMENSI FASILITI / KEMUDAHAN AWAM

57 54 50 44 40 30 20 10 0 33 32 1 4 22 27 8 27 2 3 18 9 Tidak Memuaskan Memuaskan 17 10 11 1 2 2 3 10 11 Kurang Memuaskan Sangat Memuaskan Sederhana 12 34 17 13 45 33 Rajah 3.4.2 : Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam Berdasarkan graf bar dimensi fasiliti/ kemudahan awam menunjukkan nilai tertinggi pada bahagian memuaskan iaitu sebanyak 57% pada kenyataan soalan laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk pengunjung. Bagi skala sederhana menunjukkan nilai yang sama pada penyataan soalan tandas yang disediakan adalah mencukupi dan bersih dan tandas yang disediakan memenuhi keperluan semua golongan yang masing-masing mencatakan nilai peratusan yang sama iaitu 17%. Nilai paling rendah pada skala tidak memuaskan iaitu sebanyak 1% pada penyataan soalan tempat kawasan parking yang luas dan mencukupi dan laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk warga emas dan golongan OKU. 3.4.3 Dimensi Aktiviti di Taman Jadual 3.4.3 : Dimensi Aktiviti di Taman 77

BIL. PENYATAAN 14 15 Terdapat pelbagai pilihan aktiviti riadah dan 0 rekreasi di taman ini Aktiviti yang disediakan sesuai sepanjang masa 0 JUMLAH (%) 1 2 3 5 19 5 15 16 17 18 19 untuk semua golongan Aktiviti di taman selamat kepada semua 0 golongan Aktiviti di taman prihatin golongan OKU dan 1 kanak-kanak Harga bagi setiap aktiviti berpatutan dan 1 berbaloi Aktiviti yang disediakan di taman memenuhi 0 citarasa pengunjung berkeluarga 2 0 7 2 17 20 20 14 4 53 58 52 52 47 60 5 23 22 29 27 25 23 78

DIMENSI AKTIVITI DI TAMAN

70 60 60 58 53 52 52 50 47 40 30 20 10 0 29 27 19 23 22 20 20 25 23 17 15 14 5 5 2 1 14 15 Tidak Memuaskan 16 Kurang Memuaskan 17 Sederhana 7 1 18 Memuaskan 2 19 Sangat Memuaskan Rajah 3.4.3 : Dimensi Aktiviti di Taman Berdasarkan graf bar dimensi aktiviti di taman tersebut, nilai tertinggi dicatatkan pada skala memuaskan iaitu sebanyak 60% pada penyataan soalan 19 (aktiviti yang disediakan di taman memenuhi citarasa pengunjung berkeluarga). Pada skala sederhana menunjukkan nilai peratusan yang sama pada penyataan 17 (aktiviti di taman prihatin golongan OKU dan kanak-kanak) dan 18 ( harga bagi setiap aktiviti berpatutan dan berbaloi) iaitu sebanyak 20%. Nilai terendah ditunjukkan pada penyataan 17 di mana mencatatkan peratusan 1% pada skala tidak memuaskan. 79

3.4.4 Dimensi Produk di Taman Jadual 3.4.4 : Dimensi Produk di Taman BIL. PENYATAAN 20 21 22 23 24 25 26 Penyediaan fasiliti/kemudahan awam yang 0 lengkap & berkualiti Penyediaan infrastruktur yang terancang 0 dan selamat Gerai/ kedai makan yang bersih dan 0 pelbagai Penyediaan pelbagai pakej aktiviti untuk 0 pengunjung Petunjuk arah yang jelas dan informatif Telekomunikasi dan internet mudah capai Layanan dari pekerja yang mesra dan 0 informatif 0 1 JUMLAH (%) 1 2 3 2 16 1 5 0 2 5 3 14 26 27 22 17 23 4 59 51 49 55 54 51 5 23 59 26 18 24 21 23 23 80

DIMENSI PRODUK DI TAMAN

70 20 10 0 60 50 40 30

59 59 51 49 55 54 51 26 26 23 2 16 1 14 5 18

20 Tidak Memuaskan 21 22 Kurang Memuaskan

27 24

23 Sederhana

2 22 21

1

5 17 23 23

24 Memuaskan

3

25 26 Sangat Memuaskan

23

Rajah 3.4.4 : Dimensi Produk di Taman Berdasarkan graf dimensi produk di taman, nilai peratusan terendah ditunjukkan pada skala tidak memuaskan iaitu 1% pada telekomunikasi dan internet mudah capai (25). Pada skala sangat memuaskan menunjukkan nilai peratusan yang sama iaitu sebanyak 23% bagi ketiga-tiga penyataan iaitu penyediaan fasiliti/kemudahan awam yang lengkap & berkualiti (20), telekomunikasi dan internet mudah capai (25) dan layanan dari pekerja yang mesra dan informative (26). Sementara itu, nilai peratusan paling tinggi ditunjukkan pada skala memuaskan iaitu 59% pada penyediaan fasiliti/kemudahan awam yang lengkap & berkualiti (20) dan penyediaan infrastruktur yang terancang dan selamat (21). 3.4.5 Dimensi Rekreasi Awam Jadual 3.4.5 : Dimensi Rekreasi Awam BIL. PENYATAAN JUMLAH (%) 81

27 28 29 30 31 1 Rekreasi awam bersifat mesra pengunjung 0 untuk semua golongan Rekreasi awam yang selamat Rekreasi awam yang selesa 0 0 Peralatan dan kemudahan untuk aktiviti di 0 taman mencukupi Peralatan dan kemudahan aktiviti selamat 0 2 3 1 0 4 3 4 5 16 57 24 15 60 24 16 58 26 15 55 26 2 18 51 29

DIMENSI REKREASI AWAM

70 60 50 40 30 20 10 0 57 60 58 55 51 3 16 24 27 Tidak Memuaskan 24 26 26 29 15 16 15 18 1 28 Kurang Memuaskan 4 2 29 Sederhana 30 Memuaskan 31 Sangat Memuaskan Rajah 3.4.5 : Dimensi Rekreasi Awam Berdasarkan graf bar dimensi rekreasi awam, nilai peratusan tertinggi dicatatkan pada peratusan 60% di skala memuaskan pada rekreasi awam yang selamat (60%). Nilai peratusan pada skala sangat memuaskan menunjukkan nilai sebanyak 24% bagi 27 (rekreasi awam bersifat mesra pengunjung untuk semua golongan) dan 28 (rekreasi awam yang selamat) manakala 26% bagi 29 (rekreasi awam yang selesa) dan 30 (peralatan dan kemudahan untuk aktiviti di taman mencukupi). Nilai terendah ditunjukkan pada skala kurang memuaskan iaitu sebanyak 1% pada 28 (rekreasi awam yang selamat). 82

3.4.6 Dimensi Keselamatan Jadual 3.4.6 : Dimensi Keselamatan BIL. PENYATAAN 32 Jaminan keselamatan sepanjang melakukan aktiviti JUMLAH (%) 1 2 1 3 4 5 23 54 22 33 Bilangan cctv di sekitar kawasan taman (tandas, surau dll) 2 11 21 44 22 34 14 59 19 35 Taman bebas dari benda asing yang berbahaya 1 (kaca, batu, kayu dll) 7 Papan tanda awam untuk kegiatan yang jelas 1 6 10 54 29 83

DIMENSI KESELAMATAN

70 59 60 54 54 50 40 44 29 30 20 10 0 1 23 22 21 22 19 14 11 7 2 1 32 Tidak Memuaskan Memuaskan 33 Kurang Memuaskan Sangat Memuaskan 34 Sederhana 1 6 10 35 Rajah 3.4.6 : Dimensi Keselamatan Graf bar dimensi keselamatan menunjukkan nilai peratusan paling tertinggi pada skala memuaskan iaitu sebanyak 59% pada penyataan soalan 34 (taman bebas dari benda asing yang berbahaya (kaca, batu, kayu dll). Bagi nilai terendah menunjukkan jumlah peratusan yang sama iaitu 1% pada skala tidak memuaskan bagi penyataan soalan 34 (taman bebas dari benda asing yang berbahaya (kaca, batu, kayu dll) dan 35 (papan tanda awam untuk kegiatan yang jelas). 3.4.7 Dimensi Governans Jadual 3.4.7 : Dimensi Governans BIL. PENYATAAN JUMLAH (%) 1 2 3 4 5 84

36 37 38 39 40 Penganjuran kepelbagaian program dan acara di 0 sekitar taman Penjagaan sumber semulajadi di sekitar taman 0 Pengendalian langkah keselamatan kawasan 0 taman yang baik dan sistematik Penyediaan rang undang-undang sebagai penjagaan kawasan taman Terdapat penambahbaikan yang dilakukan oleh 1 pihak berkepentingan pengunjung di taman untuk keselesaan 3 4 3 4 3 20 53 24 14 16 55 55 27 26 16 60 20 13 59 24

DIMENSI GOVERNANS

70 30 20 10 0 60 50 40 53 55 55 60 59 3 20 24 36 Tidak Memuaskan 4 14 27 3 16 26 37 Kurang Memuaskan 38 Sederhana 4 16 20 39 Memuaskan 24 13 1 3 40 Sangat Memuaskan Rajah 3.4.7 : Dimensi Governans Berdasarkan graf bar dimensi governans, nilai tertinggi dicatatkan pada peratusan 60% pada skala memuaskan bagi kenyataan soalan penyediaan rang undang-undang sebagai penjagaan kawasan taman (39). Nilai peratusan yang menunjukkan persamaan pada bahagian sederhana iaitu sebanyak 16% pada penyataan soalan pengendalian langkah keselamatan kawasan taman yang baik dan sistematik (38) dan penyediaan rang undang-undang sebagai penjagaan kawasan taman (39). Akhirnya, nilai terendah 85

direkodkan pada skala tidak memuaskan sebanyak 1% pada terdapat penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan untuk keselesaan pengunjung di taman (40).

3.5 Bahagian E : Cadangan 3.5.1 Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan tentang cadangan atau pendapat yang telah diberikan oleh responden yang menjawab borang soal selidik yang diberikan oleh pengkaji semasa melakukan kajian lapangan di Skyrides Festival Park dan sekitar Taman Cabaran. Bahagian ini menerangkan dengan lebih jelas cadangan yang telah dikemukakan oleh 100 orang responden dan juga cadangan yang diberikan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini.

3.5.2 Pandangan Responden untuk Keperluan yang Diperlukan oleh Sesebuah Taman Bagi Meningkatkan Kualiti Sesebuah Taman

86

Berdasarkan analisis daripada 100 borang soal selidik yang telah diberikan kepada 100 orang responden, cadangan yang telah dikemukakan oleh setiap responden telah dianalisis dan dibahagikan mengikut beberapa aspek yang perlu ada di setiap taman rekreasi menurut pendapat para responden. Jadual 3.5.2 menunjukkan pandangan responden untuk keperluan yang diperlukan oleh sesebuah taman bagi meningkatkan kualiti sesebuah taman

Bil .

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kategori

Kemudahan infrastruktur Aktiviti menarik Keselamatan Kebersihan taman Gerai makan Promosi dan tarikan

Jumlah Peratusan aspek yang perlu ada disesebuah taman( % )

63 10 6 15 4 2

100 Peratusan aspek yang perlu dipertingkatkan di taman ( % )

47 14 9 14 7 9

100

87

40 30 70 60 63 50 47 20 10 0 kemudahan infrastruktur 14 14 9 15 9 7 10 6 4 2 Aktiviti menarik Keselamatan Aspek keperluan taman Kebersihan Gerai makan Aspek perlu dipertingkatkan Promosi dan Tarikan Rajah 3.5.2 : Pandangan Responden untuk Keperluan yang Diperlukan oleh Sesebuah Taman Bagi Meningkatkan Kualiti Sesebuah Taman Berdasarkan Rajah 3.5.2 tersebut, dapat dilihat beberapa aspek yang perlu ada oleh sesebuah taman rekreasi. Aspek ini telah diambil kira hasil penelitian pengkaji dan responden semasa berada di Skyrides Festival Park serta sekitar Taman Cabaran tersebut. Responden menjawab berdasarkan kemudahan dan pemerhatian mereka semasa berkunjung ke taman ini. Aspek yang perlu ada disesebuah taman rekreasi yang paling tinggi dicatatlan oleh aspek kemudahan infrastruktur yang perlu ditingkatkan disekitar kawasan taman rekreasi sebanyak 63 % ( 63 ) responden. Aspek kemudahan infrastruktur yang diketengahkan oleh responden adalah seperti menambahkan pondok untuk berteduh, menambahkan bilangan tandas dan taman permainan untuk kanak - kanak. Hal ini demikian kerana berdasarkan pemerhatian pengkaji juga, hanya terdapat beberapa 88

pondok sahaja yang dapat digunakan oleh pengunjung yang datang ke taman ini. Perkara ini menyebabkan mereka tidak mempunyai tempat untuk duduk dan berteduh terutama ketika cuaca panas terik mahupun ketika hujan lebat. Selain itu, penambahan bilangan tandas juga amat diperlukan oleh pengunjung. Hal ini demikian kerana bilangan tandas yang dibina adalah sedikit dan terletak jauh daripada kawasan taman tersebut. Hal ini menyukarkan pengunjung untuk pergi ke tandas jika ia terletak jauh daripada kawasan taman rekreasi ini. Perkara ini juga dapat disokong dengan cadangan yang dikemukan oleh responden bagi meningkatkan kualiti taman rekreasi untuk aspek kemudahan infrastruktur sebanyak 47 % ( 47 ) responden yang menyokong aspek ini. Responden berpendapat bahawa kemudahan yang ada disekitar kawasan taman adalah terhad untuk kegunaan semua orang terutama pada waktu kemuncak seperti waktu petang untuk beriadah dan waktu malam. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk mencari kawasan atau tempat untuk berehat dan duduk bersama - sama ahli keluarga mahupun rakan sebaya. Terdapat beberapa responden yang mencadangkan untuk meletakkan penapis air untuk memudahkan pengunjung mendapat bekalan minuman. Hal ini demikian kerana ketiadaan gerai makanan menyebabkan para pengunjung sukar untuk mendapatkan makanan dan minuman. Beberapa responden juga menyatakan pendapat mereka tentang pemasangan jalur lebar atau dikenali sebagai WiFi di kawasan taman rekreasi. Hal ini bagi memudahkan mereka untuk mengakses laman sosial atau memuat naik gambar atau video di laman sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Aspek yang kedua tertinggi adalah aspek kebersihan di kawasan taman rekreasi sebanyak 15% ( 15 ) responden. Sememangnya kita mengetahui bahawa kebersihan itu penting bagi menunjukkan sesuatu kawasan ini patut dan berbaloi untuk dikunjungi walaupun ia berada jauh daripada kawasan kita. Hal ini demikian kerana sesetengah golongan manusia sanggup untuk berkunjung ke suatu kawasan yang jauh untuk mencari kepuasan bagi diri masing - masing. Aspek kebersihan merupakan suatu indikator yang perlu dipatuhi untuk menjaga keselesaan pengunjung yang datang ke sesebuah taman tersebut. Kebersihan taman rekreasi perlu dijaga sepanjang masa bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku seperti tempat pembiakan nyamuk aedes dan sebagainya. Pihak bertanggungjawab seperti pihak berkuasa tempatan perlu mengambil langkah untuk membersihkan kawasan persekitaran taman rekreasi bagi menjaga kualiti taman tersebut. Pihak berkuasa tempatan juga boleh 89

menambahkan bilangan tong sampah disetiap kawasan sekitar taman rekreasi untuk memudahkan pengunjung membuang sampah mereka. Penyataan ini juga boleh disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden berkaitan aspek kebersihan kawasan taman yang perlu dijaga sebanyak 14 % ( 14 ) responden. Responden memberikan cadangan bahawa kebersihan kawasan taman rekreasi ini perlu sentiasa dijaga dan dikawal oleh pihak berkuasa tempatan. Kawasan sekitar taman yang perlu sentiasa dijaga seperti tasik, tandas awam dan sekitar taman untuk memastikan keselesaan pengguna dijaga semasa mereka menggunakan kemudahan - kemudahan tersebut. Kebersihan tasik menjadi keutamaan kerana tasik Putrajaya ini menjadi tarikan utama pengunjung untuk datang menikmati suasana dan pemandangan yang cantik ditengah - tengah bandar Putrajaya tersebut. Aspek ketiga yang dikemukan oleh responden ialah aktiviti yang menarik diperlukan dikawasan taman rekreasi ini sebanyak 10 % ( 10 ) responden. Aktiviti yang menarik seperti aktiviti sukan air, kawasan permainan yang sesuai untuk semua golongan umur dan sebagainya diperlukan dalam sesebuah kawasan taman rekreasi. Hal ini demikian kerana bukan semua pengunjung yang datang melawati taman rekreasi ini hanya untuk melihat pemandangan yang cantik dan tenang. Akan tetapi, sesetengah pengunjung yang datang ke taman ini untuk beriadah dan bersukan bagi mengisi waktu lapang mereka sekali gus untuk menyihatkan tubuh badan. Ada juga pendapat dan cadangan daripada responden untuk mengadakan aktiviti seperti zumba dan permainan sukan yang boleh diikuti oleh golongan muda dan remaja bagi mengisi waktu lapang mereka semasa berkunjung ke taman rekreasi ini. Penyataan ini boleh disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden yang menyatakan bahawa perbanyakkan aktiviti di kawasan taman rekreasi amat diperlukan sebanyak 14 % ( 14 ) responden. Responden berpendapat bahawa kawasan Skyrides Festival Park atau dikenali Taman Cabaran kurang mendapat sambutan kerana ketiadaan pengunjung yang ramai. Perkara ini mungkin disebabkan oleh kurangnya aktiviti yang mampu menarik pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Oleh itu, aktiviti yang menarik perlu diperbanyakkan lagi di kawasan taman rekreasi ini untuk menjadikan taman rekreasi ini sebagai tarikan kepada para pengunjung untuk memilih taman rekreasi ini berbanding taman - taman lain. 90

Aspek lain yang diperlukan untuk sesebuah kawasan taman rekreasi ialah keselamatan dikawasan taman tersebut sebanyak 6 % ( 6 ) responden. Aspek keselamatan adalah penting bagi menunjukkan sesebuah kawasan tersebut selamat untuk diduduki dan tidak menjejaskan nyawa seseorang. Bagi taman rekreasi pula, aspek keselamatan yang diutarakan oleh responden adalah berkaitan dengan keselamatan pengunjung ketika berada dikawasan taman tersebut. Keselamatan yang diperlukan adalah dari segi bantuan polis yang berdekatan dan rondaan yang dilakukan oleh pengawal keselamatan yang menjaga kawasan taman tersebut. Hal ini demikian kerana pengunjung berpendapat bahawa jika terjadi sesuatu yang tidak diingini seperti kecurian atau kehilangan barang boleh merujuk kepada pihak yang menjaga kawasan taman rekreasi tersebut. Perkara ini dapat disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden yang menyatakan bahawa kawasan taman perlu meningkatkan aspek keselamatan sebanyak 9 % ( 9 ) responden. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan oleh responden berkaitan dengan aspek keselamatan iaitu membina pondok pengawal keselamatan di kawasan taman rekreasi ini. Hal ini demikian kerana pondok pengawal keselamatan tersebut dapat berfungsi sebagai tempat untuk dirujuk oleh para pengunjung apabila terjadinya sesuatu sepanjang mereka berada dikawasan taman rekreasi tersebut. Selain itu, terdapat juga cadangan daripada responden supaya pihak berkuasa yang menguruskan kawasan taman rekreasi untuk mengadakan rondaan secara berkala bagi memastikan taman rekreasi selamat untuk dikunjungi. Gerai makan juga merupakan aspek yang responden nyatakan perlu ada di taman rekreasi ini sebanyak 4 % ( 4 ) responden. Gerai makan merupakan salah satu keperluan pengunjung untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman ketika mereka berada di taman rekreasi tersebut. Para pengunjung berpendapat bahawa gerai makan ini perlu supaya mereka dapat mendapatkan bekalan makanan dan minuman ketika beriadah dikawasan taman ataupun memudahlan mereka untuk mendapatkan makanan jika mereka ingin berkelah dan sebagainya. Penyataan ini dapat disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden dimana mereka mencadangkan untuk membuka gerai makan yang dengan harga yang berpatutan sebanyak 7 % ( 7 ) responden. Gerai makan ini diperlukan oleh pengunjung yang melawati taman ini bagi membantu mereka ketika mereka memerlukan makanan dan minuman tanpa perlu bergerak jauh ke tempat lain untuk mencari keperluan asas tersebut. 91

Aspek terakhir yang dikemukakan oleh responden adalah promosi dan tarikan yang diperlukan untuk menarik pengunjung datang ke taman ini sebanyak 2 % ( 2 ) responden. Aspek ini dikemukakan oleh responden kerana mereka menganggap bahawa Skyrides Festival Park, Putrajaya ini kurang dilawati oleh pengunjung sama ada pengunjung dari dalam atau luar negara. Promosi secara berterusan perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi menarik pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Antara promosi yang boleh dilakukan bagi meningkatkan lagi kedatangan pengunjung ke taman ini adalah dengan memperkenalkan Skyrides Festival Park melalui iklan secara berterusan tidak kira dalam bentuk media cetak, media elektronik mahupun media massa. Kenyataan ini juga dapat disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden dimana mereka mencadangkan supaya promosi dan tarikan yang berterusan perlu dilakukan bagi menarik orang ramai datang ke taman rekreasi ini. Responden berpendapat bahawa tarikan yang boleh dilakukan di Skyrides Festival Park ini boleh ditambah dengan memperbanyakkan lagi aktiviti sukan air di kawasan tasik tersebut untuk menarik lagi pengunjung terutama peminat sukan air berkunjung ke tasik tersebut. 92

3.5.3 Pendapat responden jika berhadapan masalah atau kelemahan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan keatas 100 borang soal selidik yang diberikan kepada pengunjung Skyrides Festival Park, responden menyatakan sama ada mereka berhadapan dengan masalah atau kelemahan taman ini atau tidak. Berikut merupakan analisis yang telah dibuat berdasarkan 100 borang soal selidik yang diberikan kepada responden. Jadual 3.5.3 menunjukkan pendapat respondenjika berhadapan masalah atau kelemahan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran PENYATAAN PERATUSAN ( % ) YA TIDAK JUMLAH BILANGAN RESPONDEN 35 65 100 35 65 100 93

Masalah dan kelemahan taman

Masalah dan kelemahan taman

65 35

Ya Tidak Rajah 3.5.3 menunjukkan pendapat responden jika berhadapan masalah atau kelemahan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Berdasarkan Rajah 3.5.3 tersebut, analisis yang dibuat bagi bahagian ini dibahagikan kepada 2 komponen iaitu komponen “ YA ” dan komponen “ TIDAK ”. Pendapat responden sama ada mereka berhadapan dengan masalah atau kelemahan taman bagi komponen ‘ YA ” adalah sebanyak 35 % ( 35 ) responden. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa responden yang menetap jauh daripada kawasan taman rekreasi ini menyebabkan kadar ketersampaian mereka ke taman ini jauh dan menyukarkan mereka untuk datang berkali - kali ke taman ini. Ada juga responden yang berpendapat bahawa mereka berasa kurang selamat ketika berada di kawasan taman rekreasi ini. Hal ini demikian kerana keadaan kawasan taman yang terbuka dan tiada kawalan keselamatan menjadi punca responden tidak mahu datang kembali ke taman ini. Pendapat responden lain yang mempunyai masalah dengan taman rekreasi ini adalah kurangnya kawasan berteduh untuk para pengunjung. Kekurangan kawasan berteduh menyukarkan pengunjung untuk berehat, beriadah bersama keluarga dan berteduh daripada hujan menyebabkan mereka tidak mahu lagi untuk datang ke taman rekreasi ini. 94

Pendapat responden sama ada mereka berhadapan dengan masalah atau kelemahan taman bagi komponen “ TIDAK ” adalah sebanyak 65 % ( 65 ) responden. Hal ini demikian kerana responden yang datang ke taman rekreasi ini kebanyakkannya merupakan penduduk yang menetap disekitar kawasan taman dan menjadi kebiasaan bagi mereka untuk datang berkunjung ke taman rekreasi ini terutama pada waktu petang untuk beriadah ataupun melihat pemandangan matahari terbenam. Terdapat juga responden yang menyatakan mereka tidak mempunyai masalah sepanjang berada di kawasan taman rekreasi ini kerana mereka berasa selesa dengan suasana dan persekitaran taman rekreasi tersebut.

3.5.4 Tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Bahagian ini menerangkan tentang tahap kepuasan pengunjung yang datang berkunjung ke Skyrides Festival Park seramai 100 orang responden berdasarkan borang soal selidik yang telah dikemukakan kepada para pengunjung. Jadual 3.5.4 menunjukkan tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Tahap / Bintang Frekuensi Peratus (%)

95

1 2 3 4 5 Jumlah 2 3 14 52 29 100 2 3 14 52 29 100 TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG SKYRIDES FESTIVAL PARK / TAMAN CABARAN 2% 3% 14% 29% 1 BINTANG 2 BINTANG 3 BINTANG 4 BINTANG 5 BINTANG 52% Rajah 3.5.4 menunjukkan tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran Berdasarkan kepada rajah diatas menunjukkan bahawa bintang yang diberikan kepada Skyrides Festival Park atas perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di kawasan sekitar taman rekreasi tersebut. Ia adalah mengikut kepada turutan dimana tahap 96

dimana bagi Tahap 1 dikategorikan sebagai sangat tidak memuaskan, Tahap 2 sebagai tidak memuaskan, Tahap 3 sebagai sederhana, Tahap 4 sebagai memuaskan dan Tahap 5 sebagai sangat memuaskan. Kebanyakkan responden memberikan bintang kepada Tahap 4 iaitu memuaskan sebanyak 52 % ( 52 ) responden. Perkara ini menunjukkan bahawa responden berpuas hati dengan kemudahan dan persekitaran kawasan taman rekreasi yang sedia ada tersebut. Peratusan paling rendah dicatatkan oleh Tahap 1 iaitu sebanyak 2 % ( 2 ) responden. Responden ini berasa sangat tidak memuaskan semasa berada di kawasan sekitar taman rekreasi ini disebabkan kawasan tersebut kurang kemudahan seperti pondok berteduh dan juga kebersihan kawasan taman rekreasi yang tidak dijaga dengan rapi. 97

3.5.5 Jangkaan Responden Untuk Datang Ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Berdasarkan borang soal selidik, analisis telah dilakukan bagi mengetahui jangkaan pengunjung untuk datang semula ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ini pada masa akan datang ditunjukkan dalam Jadual 3.5.5 tersebut. Jadual 3.5.5 menunjukkan Jangkaan Responden untuk Datang ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Jangkaan Bilangan responden Peratus (%)

Ya/ datang Tidak 17 7 17 7 Setiap hari Setiap hujung minggu Jika ada urusan Jika ada masa lapang Bulan hadapan Bila-bila Esok 3-5 bulan 9 5 2 8 7 8 3 2 9 5 2 8 7 8 3 2 98

Tidak pasti Setahun/ tahun 2020 Hujung tahun 6 3 4 6 3 4 Cuti panjang Sebab-sebab tertentu 6 13 6 13

Jumlah 100 100

. Melalui jadual diatas menunjukkan bahawa dalam jangka masa yang ditetapkan oleh responden untuk datang ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran. Mereka memilih taman ini sebagai taman yang unik dan memberikan ketenangan kepada diri mereka. Antara maklum balas yang paling banyak diperolehi adalah yang menyatakan mereka akan datang balik sebanyak 17 orang. Terdapat juga atas bebrpaa sebab responden mengunjung ke taman ini adalah seperti apabila mereka sudah berkahwin, kerana mereka adalah suri rumah, urusan kerja dan sebagainya. Kesemua pandangan yang diberikan menganggap bahawa taman ini bukan sahaja unutk penghiburan tetapi unutk pelbagai urusan lain yang juga boleh dilakuakn disini. Seramai 13 menyatakan bahawa mereka datang dengan bersebab. Yang lain-lain sebab mereka kerap mengunjung ke tmana tersebut iait seramami 9 orang responden. Selaluny aresponden menetapkan tenmpoh masa untuk mengunjung ke taman ini seperti pada hujung minggu, pada cuti sekolah, dalam masa 3-5 bulan. Maka ia bergantung kepada pengunjung untuk melawat ke tempat ini. Dengan jelasnya, taman rekreasi ini terbuka kepada semua tanpa mengira apa urusan mereka tetapi juga ia mempunyai batasan masa yang ditetapkan oleh pihak Skyrides Festival Park. 99

3.5.6 Kesan / Faedah yang diperolehi oleh pengunjung Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Bahagian ini menjelaskan tentang analisis yang dapat dikemukakan bagi kesan atau faedah yang diperolehi oleh pengunjung yang datang melawati Skyrides Festival Park / Taman Cabaran oleh responden yang menjawab borang soal selidik seperti Jadual 3.5.6 tersebut. 100

Jadual 3.5.6 menunjukkan Kesan / Faedah yang Diperolehi oleh Pengunjung Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Perkara Frekuensi Peratus (%)

Tenang/ hilang stress Eratkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan 27 18 30 18 Beriadah/berjalan Pemandangan yang tenang/ keindahan Kawan Gembira Sihat badan dan sejahtera 28 4 1 2 5 28 1 1 2 5 Makan free Ya Tidak 1 6 7 1 6 7 Tidak nyatakan 1 1 Jumlah 100 100 Berdasarkan kepada maklum balas yang diberikan oleh responden apabila mengemukakan persoalan berkenaan dengankesan atau faedah yang diperolehi oelh mereka ketika berkunjung ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ini, didapati bahawa sememangnya kunjungan mereka memberikan faedah atau kesan positif bukan sahaja keatas diri mereka sendiri tetapi keluarga serta rakan-rakan yang turut serta berkunjung ke taman rekreasi ini. Antara sebab mereka datang ke Skyrides 101

Festival Park adalah untuk menghilangkan tekanan serta mencari ketenangan. Kita dapat meketahui kebanyakan mereka hadir secara kerap ke taman rekreasi ini. Hal ini demikian kerana bagi menenangkan fikiran mereka, sebanyak 30 orang responden menyetujui. Seterusnya, mereka ke taman ini untuk melakukan riadah dan berjalan-jalan disekitar dengan pemandangan yang tenang dan cerah. Didapati seramai 28 orang responden mengunjung bagi melakukan senamanan. Ia juga dapat mengeratkan hubungan antara pasangan yang dibawa bersama. Kenyataan tersebut disokong dengan memberikan padangan yang menyatakan mereka ke taman in bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan yang dibawa bersama. 102

BAB IV : CADANGAN DAN RUMUSAN 4.0 Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji bagi penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menarik lagi ramai pengunjung untuk datang ke Skyrides Festival Park atau lebih dikenali sebagai Taman Cabaran.

4.1 Cadangan Penambaikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran

Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian lapangan di Skyrides Festival Park dan sekitar kawasan Taman Cabaran di Putrajaya, terdapat beberapa idea atau cadangan yang ingin dikemukakan oleh pengkaji untuk membanti pihak bertanggungjawab bagi menaikkan lagi nama dan imej taman rekreasi ini. Umum mengetahui bahawa Skyrides Festival Park merupakan taman rekreasi yang bersifat mencabar kerana mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh digunakan oleh semua peringkat umur seperti Skyrides Balloon, SkyWarrior, SkyBeca dan sebagainya. Salah satu cadangan yang ingin dikemukakan oleh pengkaji ialah promosi yang dilakukan secara berterusan untuk menarik lebih ramai lagi pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Pihak pengusaha Skyrides Festival Park boleh mengadakan promosi secara bermusim seperti promosi harga pelajar pada cuti sekolah dan cuti semestar untuk golongan mahasiswa. Selain itu, pihak penganjur juga boleh meletakkan harga yang berpatutan bagi pemegang kad pelajar untuk menarik lebih ramai anak muda datang berkunjung ke taman rekreasi. Hal ini demikian kerana taman rekreasi ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri dengan keadaan taman dan lokasi yang terletak berdekatan dengan Dataran Putrajaya dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau dikenali sebagai Masjid Besi yang sering menjadi tumpuan para pelajar yang tinggal berdekatan dengan kawasan tersebut untuk beriadah di taman rekreasi ini. Cadangan kedua yang boleh diutarakan oleh pengkaji ialah mewujudkan penjaga keselamatan yang berada di kawasan taman rekreasi ini sepanjang masa. Hal ini demikian kerana berdasarkan pemerhatian pengkaji, pengawal keselamatan yang 103

menjaga kawasan sekitar Skyrides Festival Park dan Taman Cabaran tidak dapat dilihat kewujudannya sepanjang 2 hari kami pergi turun ke taman rekreasi tersebut. Pihak pengusaha Skyrides Festival Park perlulah meletakkan sekurang - kurangnya 2 orang pengawal keselamatan yang berjaga sepanjang masa di taman rekreasi ini. Hal ini demikian kerana pengawal keselamatan yang bertugas boleh dijadikan sebagai rujukan untuk para pengunjung apabila menghadapi masalah sepanjang mereka berada di taman rekreasi ini. Pihak berkuasa tempatan juga boleh bertindak dalam membantu merealisasikan cadangan ini dengan menetapkan polis peronda yang sentiasa berjaga - jaga dikawasan sekitar Taman Cabaran ini bagi memudahkan para pengunjung untuk melaporkan sebarang kejadian yang berlaku keatas mereka sepanjang mereka melawati kawasan taman rekreasi ini. Pihak bertanggunjawab juga boleh membina pondok pengawal keselamatan di taman rekreasi ini untuk memudahkan para pengunjung untuk mencari pegawai keselamatan yang bertugas ketika itu. Menambahkan kemudahan infrastruktur disekitar kawasan Taman Cabaran merupakan cadangan ketiga yang dapat difikirkan oleh pengkaji. Kemudahan yang sedia ada sepeti pondok, tempat duduk, tandas dan sebagainya dapat diklasifikasikan sebagai kurang memuaskan menurut pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji. Hal ini demikian kerana bilangan kemudahan awam tersebut adalah dalam kuantiti yang sedikit dan tidak setanding dengan bilangan pengunjung yang datang ke taman rekreasi tersebut terutama pada waktu kemuncak seperti waktu petang. 104

RUJUKAN

Clayton, S., and Opotow, S. (2003). Identity and the natural environment: The psychological Significance of nature. MIT Press Sherer, P. M. (2006). The benefits of parks. San Francisco, CA: The Trust for Public Land, http://www.tpl.org/publications/books-reports/park-benefits/benefits-ofparks-whit e-paper.html

Garvin, A. (2000). Parks, recreation, and open space: A twenty-first century agenda Planners Pr. Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration Univ of California Press. Witt, P. A., and Crompton, J. L. (1996). The at-risk youth recreation project. Journal of Park and Recreation Administration, 14(3), 1-9. Coley RL, Kuo FE, Sullivan WC. 1997. Where does community grows? The social context created by nature in urban public housing. Environment & Behavior 29, 468-494. Bolund P, Sven H. 1999. Ecological Services in Urban Areas,” Elsevier Sciences: Ecological Economics, 29: 293-301. doi:10.1016/S0921- 8009(99)00013-0. Sorensen M, Smit J, Barzetti V, Williams J. 1997. Good Practices for Urban Greening, Inter-American Development Bank, http://www.iadb.org/sds/doc/ENV109KKeipiE.pdf

105

LAMPIRAN

Gambar 1 106

Gambar 2 Gambar 3 107

Gambar 4 Gambar 5 108

Gambar 6 Gambar 7 109

Gambar 8 Gambar 9 110

111

Download