FULL REPORT

advertisement
SKAD 2343 URBANISASI DAN PEMBANGUNAN BANDAR
TAMAN REKREASI BANDAR DI KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA
KAJIAN KES : TAMAN CABARAN / SKYRIDES FESTIVAL PARK,
PUTRAJAYA
PROF. MADYA DR. HABIBAH AHMAD
NAMA AHLI KUMPULAN
NUR NADHIRA ASHIKIN BINTI ANNUAR ( A159168 )
MOHAMAD IKHMAL BIN BASERI ( A161045 )
YOGESWARI A/P DEVENTHIRAN ( A161030 )
NUR MUZDALIFAH BINTI ZULKARNAIN ( A160855 )
ELVINA CAMELLA BAHANANG ANAK UNGAN ( A160329 )
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.0
PENGENALAN
Pembangunan yang semakin meningkat dan berkembang mengikut peredaran zaman
dapat dilihat dengan mata kasar akan perubahannya. Persaingan pembinaan bangunan
- bangunan pencakar langit di setiap pelusuk dunia memperlihatkan kemampuan
setiap negara untuk mengejar konsep negara yang maju dari pelbagai aspek menjadi
objektif atau kayu ukur bagi sesebuah negara untuk mencapai sasaran tersebut.
Malaysia juga tidak ketinggalan untuk mencapai status negara maju dengan
meletakkan beberapa sasaran untuk dicapai bagi menjadikan negara ini salah sebuah
negara yang digeruni serta berdiri setanding negara - negara maju seperti Korea
Selatan, Amerika Syarikat, China dan sebagainya.
Setiap negara mempunyai pelbagai cabaran dan tempoh - tempoh masa yang
kritikal yang perlu ditempuhi bagi mencapai sasaran yang diingini dalam mengejar
pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi, kita tidak dapat menafikan kewujudan
alam sekitar yang banyak menyumbang sehingga terpaksa dikorbankan bagi mencapai
pembangunan yang dapat dilihat pada masa ini. Sejak berlakunya perubahan zaman
yang lebih tertumpu kepada pembangunan dan ekonomi terutama di kawasan bandar,
alam sekitar terutama flora dan fauna telah banyak dikorbankan dengan melakukan
pembalakan dan penebangan pokok untuk dijadikan tapak pembinaan bangunan -
2
bangunan konkrit untuk tujuan pembangunan negara. Sejak kebelakangan ini, isu
pencemaran sering menjadi perbincangan dan perbualan terutama oleh pemerintah pemerintah diperingkat antarabangsa. Hal ini demikian kerana mereka merasakan
bahawa sikap kita sebagai pengguna yang mengabaikan kepentingan alam sekitar
disekeliling kita menjadi punca berlakunya isu pencemaran. Sebagai contoh,
peningkatan suhu bandar merupakan salah satu isu pencemaran alam sekitar yang
sering menjadi topik perbincangan terutama kerana isu mampu memberikan kesan
kepada masyarakat.
Penambahbaikan yang dilakukan bagi menangani isu - isu lam sekitar ini terutama
isu yang timbul di kawasan bandar, pembinaan taman dalam bandar menjadi “ trend ”
diperingkat global. Kita dapat lihat pada masa kini banyak taman - taman rekreasi atau
dikenali sebagai taman dalam bandar diwujudkan bagi keseimbangan pembangunan
dan persekitaran serta menjaga kualiti alam sekitar bagi memnuhi keperluan manusia.
Antara taman dalam bandar yang terkenal telah dibina dibeberapa buah negara seperti
Singapura yang dikenali sebagai Green Campus dimana ia terletak di sebuah tempat
pengajian iaitu Nanyang Tecnological University. Kampus ini menggunakan konsep
infrastruktur hijau dimana ia telah menanam pokok disekitar kawasan universiti
termasuklah dibahagian bumbung serta dinding bangunan. Penerapan unsur - unsur
kehijauan dalam setiap pembangunan yang dilakukan mampu membantu dalam
mendapatkan keseimbangan antara pembangunan dan persekitaran yang cuba
dikekalkan.
Malaysia juga turut tidak ketinggalan dalam mengambil peluang untuk turut serta
melakukan perubahan yang sama. Di Malaysia, terdapat beberapa taman dalam bandar
atau dikenali sebagai taman rekreasi yang telah dibina untuk kegunaan penduduk
setempat terutama dikawasan bandar. Lebih daripada 20 taman rekreasi telah dibina
dikawasan bandar Putrajaya dan Kuala Lumpur yang menjadi pusat tumpuan
penduduk dan pusat pentadibran dan pembangunan yang semakin berkembang. Antara
taman - taman rekreasi yang telah dibina disekitar bandaraya besar ini ialah Taman
3
Botani Putrajaya, Taman Saujana Hijau, Putrajaya Wetlands Park, Skyrides Festival
Park dan banyak lagi. Taman - taman rekreasi ini dibina bagi memenuhi keperluan
penduduk setempat untuk beriadah sekali gus dapat mengimbangi peningkatan suhu di
bandar.
Konsep taman atau kebiasaannya dipanggil “ garden ” boleh didefinisikan sebagai
tanah yang dikhaskan atau dirizabkan sebagai taman awam untuk menjalankan aktiviti
rekreasi yang bertemakan hiburan dan riadah dengan berteraskan reka bentuk dan
memfokuskan aspek kebudayaan, hiburan dan pendidikan. Menurut Djamal (2005)
pula, taman adalah sebidang tanah yang terbuka dengan keluasan tertentu dimana
dalamnya ditanam dengan tumbuh - tumbuhan dan rumput yang digunakan sebagai
tempat atau kawasan untuk bersantai, bermain dan sebagainya. Konsep taman ini
boleh disimpulkan sebgai sebuah tanah yang dijadikan sebagai kawasan yang dihiasi
dengan pelbagai tumbuh - tumbuhan dan dijadikan sebagai kawasan beriadah, tempat
permainan dan sebagainya oleh penduduk disekitar taman tersebut.
Bagi definisi rekreasi pula, pelbagai makna atau definisi mengenai rekreasi telah
diutarakan oleh beberapa tokoh menurut pemahaman mereka. Rekreasi secara
umumnya boleh diertikan sebagai satu bentuk pengalaman, aktiviti, semangat, satu
peringkat pembelajaran atau keadaan bukan dalam berbentuk kerja. Rekreasi boleh
digambarkan sebagai sesuatu aktiviti yang menyeronokkan, menyegarkan dan
menghiburkan yang dilakukan secara sukarela serta mampu memberikan kepuasan
kepada pelakunya. Menurut Meyer et al ( 1948 ), rekreasi boleh ditakrifkan sebagai
aktiviti yang dijalankan pada masa lapang yang dilakukan secara sukarela dan
biasanya akan menghasilkan kepuasan dan ketenangan kepada pelakunya. Penyataan
ini boleh disokong oleh J.S Shiver (1981) juga melihat rekreasi sebagai aktiviti yang
dilakukan dalam masa lapang yang merupakan salah satu cara bagi individu untuk
menghilangkan ketegangan selepas waktu kerja, dengan melakukan aktiviti yang
membawa kerehatan dan pemulihan tenaga. Manakala pandangan Neumeyers (1936),
rekreasi adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk diri sendiri, tanpa mengharapkan
apa-apa ganjaran, sebaliknya aktiviti yang dilakukan adalah bebas, spontan dan
menghiburkan. Sesetengah aktiviti yang dilakukan juga didorong oleh minat dan
memberi kepuasan yang segera kepada individu tersebut ( M. H. Neumeyer dan E.
Neumeyer, 1936).
4
Secara keseluruhannya, taman rekreasi menjadi salah satu faktor yang
mengimbangkan pembangunan dengan alam sekitar yang sedia ada. Pembinaan taman
dalam bandar mampu membantu penduduk disekitarnya untuk mendapatkan
ketenangan, beriadah meluangkan masa bersama orang tersayang ketika berada di
sekitar kawasan taman tersebut. Hal ini juga mampu membantu dalam mengurangkan
tekanan yang dialami oleh penduduk apabila melawati taman - taman rekreasi serta
mampu membantu dalam mengurangkan masalah peningkatan suhu di bandar.
1.1
PENYATAAN MASALAH
Dalam mengejar pertumbuhan pembangunan yang semakin meluas keseluruh pelusuk
dunia, kita perlu melihat kembali keperluan dunia dalam megimbangkan kembali
keperluan bumi. Isu yang semakin menular pada masa kini akibat pertumbuhan
pembangunan yang dapat dilihat melibatkan kemerosotan alam sekitar kibat
penebangan dan penindasan terhadap flora dan fauna untuk tujuan pembangunan. Kita
dapat melihat bahawa kemerotosan yang dialami oleh alam sekitar terutama di
kawasan bandar bertaraf metropolitan telah menggunakan kawasan ruang bandar
dengan mendirikan bangunan - bangunan pencakar langit. Perkara ini sering dikaitkan
dengan penghapusan kawasan hijau dan penerbangan pokok - pokok besar serta
penurapan jalan untuk dijadikan tapak pembinaan bangunan - bangunan seperti
pembinaan kawasan perumahan dan sebagainya menjadi salah satu punca
kemerosotan alam sekitar. Manusia yang terlalu fokus kepada pembangunan fizikal
menyebabkan alam sekitar tergadai untuk mengejar matlamat tersebut
5
1.2
PERSOALAN KAJIAN
Dalam kajian yang dilakukan ini, terdapat beberapa persoalan yang telah dibangkitkan
oleh pengkaji yang berkaitan dengan tajuk dan kawasan kajian iaitu Skyrides Festival
Park atau dikenali juga sebagai Taman Cabaran. Bagi persoalan pertama yang ingin
diutarakan oleh pengkaji ialah “ Apakah laporan yang dikemukakan di media sosial
tentang Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ?. Persoalan ini dibangkitkan kerana
pengkaji ingin mengetahui tentang peranan media sosial dalam mempengaruhi
6
pengunjung untuk datang ke taman ini hasil daripada maklum balas mereka tentang
taman ini.
Bagi persoalan kedua pula dikemukan oleh pengkaji adalah “ Apakah promosi
yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan bagi Skyrides Festival Park / Taman
Cabaran ini sama ada rekreasi awam atau destinasi pelancongan ? ” . bagi persoalan
ini, pengkaji ingin mengetahui tentang bentuk sokongan yang diberikan oleh pihak
berkuasa tempatan dalam membantu mempromosikan kawasan taman rekreasi.
Bagi persoalan ketiga pula adalah “ Apakah pandangan pengunjung tentang
aktiviti rekreasi di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran? ”. persoalan ini berkaitan
dengan pandangan pengunjung yang datang ke taman rekreasi ini sama ada dalam
keadaan yang baik atau tidak.
1.3
OBJEKTIF KAJIAN
7
Objektif kajian merupakan perkara yang penting dalam menjalankan sesuatu kajian.
Hal ini kerana objektif kajian yang menentukan hala tuju semasa kajian
dijalankan. .kajian yang dijalankan tanpa objektif adalah kajian yang tidak terarah
kerana tidak mempunyai matlamat serta tujuan bagi sesuatu kajian itu dijalankan.
Kajian ini dijalankan berdasarkan 3 objektif kajian. Objektif yang pertama adalah
menerangkan tentang peranan sosial media tentang Skyrider Festival Park /
Taman
Cabaran. Bagi objektif ini, pengkaji ingin mengetahui bantuan atau peranan sosial
media dalam membantu menyebarkan atau menuar - uarkan berkaitan taman ini sama
ada melalui media massa, media cetak mahupun media elektronik.
Bagi objektif kajian yang dibuat oleh pengkaji adalah menjelaskan peranan pihak
berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival Park / Taman Cabaran antara
rekreasi awam atau destinasi pelancongan. Bagi objektif ini, pengkaji ingin
mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh pihak berkuasa tempatan dalam
membantu mempromosikan taman ini. Melalui objektif ini juga, pengkaji ingin
mengetahui tentang taman tersebut sama ada dipromosikan sebagai rekreasi awam
ataupun destinasi pelancongan oleh pihak yang terlibat.
Objektif ketiga pula adalah menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti
rekreasi di Skyrider Festival Park / Taman Cabaran. Bagi objektif ini pula, pengaji
ingin menganalisis pandangan ada persepsi pengunjung yang datang dan berkunjung
ke taman ini melalui aktiviti rekreasi yang dijalankan.
8
1.4
KONSEP ASAS TAMAN REKREASI
Taman rekreasi merupakan salah satu kawasan atau destinasi awam yang dibuka
untuk kegunaan umum. Istilah taman rekreasi merupakan gabungan antara taman
awam dan taman tema sebagai tanah yang dikhaskan atau dirizabkan sebagai taman
awam untuk aktiviti rekreasi yang bertemakan hiburan dan riadah dengan berteraskan
reka bentuk dan memfokuskan aspek kebudayaan, hiburan dan pendidikan. Menurut
Djamal (2005) pula, taman adalah sebidang tanah yang terbuka dengan keluasan
tertentu dimana dalamnya ditanam dengan tumbuh - tumbuhan dan rumput yang
digunakan sebagai tempat atau kawasan untuk bersantai, bermain dan sebagainya.
Konsep taman ini boleh disimpulkan sebgai sebuah tanah yang dijadikan sebagai
kawasan yang dihiasi dengan pelbagai tumbuh - tumbuhan dan dijadikan sebagai
kawasan beriadah, tempat permainan dan sebagainya oleh penduduk disekitar taman
tersebut.
Mohd Salleh Aman ( 2004 ) pula mendefinisikan rekreasi sebagai aktiviti masa
lapang yang membina (positif) sama ada bentuk riadah (aktif) atau santai (pasif).
Rekreasi adalah aktiviti yang dilakukan bertentangan dengan kerja. Ia biasanya
dilakukan secara berseorangan atau berkumpulan. Bagi definisi rekreasi pula, pelbagai
makna atau definisi mengenai rekreasi telah diutarakan oleh beberapa tokoh menurut
pemahaman mereka. Rekreasi secara umumnya boleh diertikan sebagai satu bentuk
pengalaman, aktiviti, semangat, satu peringkat pembelajaran atau keadaan bukan
dalam berbentuk kerja. Rekreasi boleh digambarkan sebagai sesuatu aktiviti yang
menyeronokkan, menyegarkan dan menghiburkan yang dilakukan secara sukarela
serta mampu memberikan kepuasan kepada pelakunya.
Menurut Meyer et al ( 1948 ), rekreasi boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang
dijalankan pada masa lapang yang dilakukan secara sukarela dan kebiasaannya akan
menghasilkan kepuasan dan ketenangan kepada pelakunya. Penyataan ini boleh
9
disokong oleh J.S Shiver (1981) juga melihat rekreasi sebagai aktiviti yang dilakukan
dalam masa lapang yang merupakan salah satu cara bagi individu untuk
menghilangkan ketegangan selepas waktu kerja, dengan melakukan aktiviti yang
membawa kerehatan dan pemulihan tenaga. Manakala pandangan Neumeyers (1936),
rekreasi adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk diri sendiri, tanpa mengharapkan
apa-apa ganjaran, sebaliknya aktiviti yang dilakukan adalah bebas, spontan dan
menghiburkan. Sesetengah aktiviti yang dilakukan juga didorong oleh minat dan
memberi kepuasan yang segera kepada individu tersebut ( M. H. Neumeyer dan E.
Neumeyer, 1936). Rekreasi adalah aktivita yang menyihatkan fizikal dan mental
seseorang. Jay B. Nash ( 1953 ) menggambarkan bahawa rekreasi adalah pelengkap
bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang kerana ia merupakan keperluan yang
harus diperolehi oleh semua golongan masyarakat.
Skyrides Festival Park pula boleh dikategorikan sebagai salah satu taman rekreasi
yang mempunyai pelbagai aktiviti riadah yang boleh dilakukan oleh semua lapisan
masyarakat. Skyrides Festival Park merupakan salah satu pusat pelancongan baharu di
Putrajaya yang telah memperkenalkan pakej baharu yang menarik untuk pelancong
dari dalam dan luar negara bagi menikmati keindahan Pusat Pentadbiran Kerajaan
Pusat tersebut dengan menggunakan pelbagai tarikan yang disediakan. Antara tarikan
utama di Skyrides Festival Park ini ialah menaiki belon helium terbesar di Malaysia
iaitu SkyRides Balloon pada ketinggian 120 meter dengan menjanjikan pemandangan
Putrajaya dari sudut 360 darjah. Aktiviti riadah seperti ini mampu membantu
pengunjung yang hadir untuk merasai melihat pemandangan disekitar Putrajaya dari
atas. Perkara ini mampu memberikan ketenangan dan membuka mata para
pengunjung yang hadir akan kecantikan dan kaunikan pemandangan di Malaysia
khususnya di sekitar Putrajaya.
10
1.5
KAJIAN LEPAS
Taman berkhidmat untuk mengimbangi keperluan masyarakat dengan aktiviti
rekreasi. Taman juga menyediakan peluang untuk aktiviti-aktiviti riadah dan
kemudahan yang disediakan untuk masyarakat setempat juga telah memberi ruang
kepada indentiti seseorang dalam komuniti terutamanya di kawasan bandar. Dalam
artikel Park Recreation and Open Space Master Plan menyatakan bahawa
pembangunan dan pembangunan semula terhadap sistem di taman bandar memainkan
peranan dalam usaha untuk merangsang menjayakan sesebuah komuniti. Taman juga
merupakan tempat terbuka dimana iannya menyediakan peluang kepada masyarakat
terhapda tempat rekreasi yang aktif mahupun yang pasif (Clayton, 2003).
Selain itu, menurut Shehrer (2006) menyatakan bahawa taman atau tempat
terbuka awam juga dikatakan mampu untuk meningkatkan kesihatan fizikal dan
psikologi seseorang. Hal ini demikian kerana iannya boleh menguatkan semangat
komuniti dan membuatkan sesuatu kawasan mahupun kejiranan menjadi tempat yang
lebih menarik untuk dijadikan kawasan kehidupan dan bekerja. Kenyataan ini
disokong apabila Park for People Initiative mempercayai bahawa setiap individu dan
kanak-kanak perlu mempunyai akses terhadap taman rekreasi mahupun taman
permainan. Hal ini demikian kerana, taman awam yang bagus adalah ruang kepada
sesebuah komuniti (Claytin dan Opotow, 2003). Keadaan ini menjadi semakin jelas
apabila kepentingan bermain dan pembelajaran persekitaran adalah baik untuk
11
perkembangan kanak-kanak dan golongan orang muda serta golongan orang tua.
Akses terhadap taman-taman awam dan kemudahan rekreasi juga dikaitan juga
dengan pengurangan dalam jenayah (Witt dan Crompton, 1996).
Bukan itu sahaja, kajian juga menunjukkan bahawa hubungan dengan alam
semula jadi boleh meningkatkan kesihatan fizikal dan psikologi seseorang. (Pusat
kawalan penyakit dan pencegahan 1996; Sherer 2006). Hal ini dibuktikan lagi oleh
Garvin (2011) apabila beliau mengkaji fungsi taman sebagai suatu pelaburan yang
sangat penting untuk kesajahteraan semua lapisan masyarakat. Keadaan ini berlaku
kerana taman bandar memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti
hidup di kawasan bandar kerana ia boleh menghasilkan pelbagai jenis manfaat kepada
penduduk.
Taman juga telah dilihat sebagai sebahagian penting di bandar dan
pembangunan komuniti. Hal ini kerana ianya bukan diilihat sebagai suatu memenuhi
sesuatu kehendak untuk dinikmati oleh golongan masyarakat. Dalam masa yang sama
iannya dipercayai boleh memudahkan perpaduan sosial dalam mewujudkan ruang
untuk interaksi sosial (Coley et al., 1997; Van Herzele dan Wiedemann, 2003; Parr,
2007; Maas et al., 2009). Menurut Giddens (1984) juga menyatakan bahawa tindakan
individu dan struktur sosial sesebuah masyarakat adalah saling perkaitan antara satu
sama lain. Hal ini terbukti apabila Whyte menyatakan bahawa kawasan yang sesuai
digunakan adalah kawasan yang mana semua golongan lapisan masyarakat boleh
bergaul dengan mudah.
Oleh itu, taman di bandar adalah salah satu komponen yang paling penting.
Mereka mempunyai peranan yang berkembang dalam kehidupan di bandar. Peranan
ini berlaku apabila ia menjadi pengantar antara manusia dan alam semulajadi. Hal ini
demikian kerana menurut (Bolund dan Sven, 1999), orang-orang yang telah terdedah
kepada alam semula jadi, tahap stress mereka akan menurun dengan cepat berbanding
dengan orang-orang yang telah terdedah kepada persekitaran bangunan bandar apabila
tekanan tahap mereka masih kekal tinggi.
12
1.6
METODOLOGI KAJIAN
Menurut Othman Mohamed (2001), metodologi penyelidikan merupakan prosedur
yang sistematik dengan menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian serta analisis
data yang sealiran dengan peraturan tersendiri untuk
memastikan prestasi kajian
penyelidikan dapat dicapai dengan baik dan sempurna.Metodologi adalah hal-hal yang
berkaitan dengan cara pemerolehan data, penyusunan, dan analisisnya. (Polit &
Hungler, 2004). Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua metod utama bagi
mendapatkan maklumat dan data tentang kajian ini iaitu kaedah kuantitatif dan kajian
kepustakaan. Kaedah kuantitatif menggunakan borang soal selidik yang akan
diberikan kepada responden manakala kajian kepustakaan ialah pengkaji membuat
pembacaan daripada bahan – bahan ilmiah untuk mendapatkan maklumat.
1.6.1
PENGUMPULAN DATA
13
Bahagian ini menerangkan tentang kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data
dan sumber - sumber rujukan yang digunakan dalam membantu menyiapkan kajian
ini.
1.6.1.1
Kaedah Pengumpulan Data
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menjalankan penyelidikan ini.
Pendekatan kuantitatif digunakan kerana pengkaji mengunakan alat kajian iaitu
borang soal selidik dalam mengetahui persepsi dan tahap kepuasan pengunjung
terhadap Skyrider Festival Park. Pengkaji menggunakan data primer yang diperoleh
iaitu hasil borang soal selidik yang diedarkan dan data sekunder bagi menghasilkan
penyelidikan yang lengkap.
A)
Data Primer
Menurut Rohana Yusof (2004), data primer ialah data yang berasal dari sumber asli
atau sumber pertama. Data asal yang dikumpul secara khususnya untuk menjawab
persoalan kajian (SabithaMarican, 2005). Data yang dikumpulkan oleh penyelidik
adalah untuk menguji hipotesis dalam kajiannya. Sumber - sumber maklumat yang
diperolehi selalunya dikumpul melalui eksperimen atau kajian lapangan. Dalam kajian
ini pengkaji menggunakan borang soal selidik untuk mengumpulkan data yang
diperlukan dan kemudiannya dianalisis untuk menghasilkan kajian ini
I)
Kaedah Soal Selidik
Melalui kaedah soal selidik, satu borang soal selidik telah dirangka dan
kemudiaannya diberikan oleh pensyarah program Sains Pembangunan bagi
mengesahkan borang soal selidik berkenaan. Kemudian, borang soal selidik ini
diedar kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Park. Melalui
kaedah ini pengkaji boleh mendapatkan maklumat demografi pengunjung yang
datang mengunjungi taman tersebut serta menerangkan tentang peranan sosial
media tentang Skyrider Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa
tempatan promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis pandangan
pengunjung tentang aktiviti rekreasi
B)
Data Sekunder
14
Menurut Sabitha Marican ( 2005 ), data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan
oleh pengkaji lain. Data sekunder boleh diertikan sebagai sumber data penyelidikan
yang diperolehi secara tidak langsung dalam bentuk buku, rekod, bukti sedia ada, atau
arkib yang diterbitkan dan tidak diterbitkan secara amnya. Pengkaji mengunakan
kajian perpustakaan bagi membantu dalam mendapatkan kajian-kajian lepas untuk
membantu dalam mengukuhkan kajian yang dilakukan.
II )
Kajian Perpustakaan
a) Bahan rujukan bercetak
Pengkaji menggunakan bahan rujukan bercetak seperti buku - buku rujukan
dan jurnal untuk mencari maklumat tambahan tentang maklum balas
responden terhadap Skyrider Festival Park. Terdapat lebih daripada 10 buah
buku rujukan yang dirujuk dalam mencari maklumat tambahan bagi kajian ini.
Pengkaji juga mengunakan jurnal - jurnal kajian yang telah dilakukan oleh
penyelidik yang lepas sebagai salah sebuah rujukan pengkaji dalam
menjalankan kajian ini.
b) Bahan internet
Rujukan di internet juga penting bagi mendapatkan sumber rujukan sekunder
yang tujuan mendapatkan jurnal-jurnal serta bahan kajian lepas yang hampir
sama
dengan kajian pengkaji mengenai menerangkan tentang peranan
sosial media
tentang Skyrider Festival Park, menjelaskan peranan pihak
berkuasa tempatan
promosikan Skyrider Festival Park dan menganalisis
pandangan pengunjung
tentang aktiviti rekreasi. Selain itu, internet
digunakan bagi mencari maklumat
maklum
menggunakan tripadvisor dan blog terhadap
balas
maklum
balas
daripada
yang
Festival
Park,
Skyrider
Putrajaya. Di sini maklumat boleh dikumpul dengan
sejauhmanakah
responden
internet
melihat
ini
mempengaruhi
pengunjung lain untuk datang ke Skyrider Festival Park.
15
1.6.2
Rekabentuk Persampelan Dan Prosedur
Bahagian ini menerangkan rekabentuk persampelan yang akan digunakan dan
prosedur yang telah diatur bagi mendapatkan jawapan maklum balas dengan tepat.
Bahagian ini melibatkan populasi dan persampelan, penentuan saiz sampel dan
prosedur persampelan.
1.6.2.1
Populasi Dan Persampelan
Menurut Margono (2004 ), populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat
perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.
Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data,
maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia.
Menurut Rohana Yusof, (2004), setiap individu atau objek dalam sesuatu populasi
berkemungkinan berbeza-beza dalam banyak segi, namun ianya mestilah mempunyai
tidak kurang daripada satu ciri yang sama. Manakala persampelan merupakan
pengambilan sebahagian pecahan daripada suatu populasi sebagai mewakili populasi
tersebut.
Populasi yang diambil daripada Skyrider Festival Park ini diambil daripada
responden yang datang ke kawasan tersebut. Borang soal selidik telah diedarkan
kepada 100 orang responden yang datang mengunjung taman ini.
1.6.2.2
Prosedur Persampelan
Populasi merupakan sasaran bagi penyelesaian sesuatu masalah dan dengan itu,
penyelidik harus melibatkan keseluruhan individu dalam populasi. Bagaimanapun kita
jarang berpeluang dan berupaya untuk mengkaji semua ahli populasi. Apa yang
mampu dilakukan ialah menggunakan sebahagian kecil ahli populasi yang dinamakan
sampel dan menggunakan maklumat sampel bagi menganggar maklumat untuk
mendapatkan sampel.
Kajian ini dijalankan menggunakan teori persampelan bukan kebarangkalian.
Teknik persampelan ini bersifat tujuan dan tidak kesemua pengunjung menjadi
16
responden kerana pengkaji mengkaji peranan sosial media tentang Skyrider Festival
Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider Festival
Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi. Hal ini
menunjukkan responden yang datang ke kawasan untuk menyertai program lain
ataupun responden yang hanya pergi ke kawasan masjid tidak dijadikan sebagai
responden bagi pengkaji.
1.6.3
Pembentukan Instrumen Kajian
Bahagian ini menerangkan tentang cara pembentukan instrumen atau alat kajian yang
digunakan bagi mendapatkan hasil dapatan kajian. Bahagian ini juga menerangkan
reka bentuk instrumen kajian, struktur dan kandungan instrumen kajian dan skala
pengukuran instrumen bagi borang soal selidik yang direka oleh pengkaji.
1.6.3.1
Rekabentuk Instrumen Kajian
Instrumen kajian yang dipilih oleh pengkaji untuk digunakan bagi mendapatkan data
dan maklumat daripada responden sebagai hasil dalam kajian ini ialah borang soal
selidik. Borang soal selidik merupakan satu set soalan dalam bentuk tulisan dan
merupakan satu alat kajian yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat
untuk dianalisis bagi menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan. Menurut
Gillham (2000), terdapat beberapa sebab mengapa borang soal selidik menjadi pilihan
kebanyakkan pengkaji. Antara sebab - sebab berikut ialah kos membina borang soal
selidik yang murah dan masa yang diperuntukkan singkat selain pengkaji boleh
memperolehi data dan maklumat daripada jumlah responden yang lebih ramai dan
cepat serta responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan bagi
melengkapkan borang soal selidik yang diberikan. Borang soal selidik yang tertutup
lebih mudah digunakan kerana keseragaman jawapan responden dan ia lebih mudah
untuk dianalisis.
1.6.3.2
Struktur Dan Kandungan Instrumen Kajian
Kajian yang dijalankan oleh pengkaji ini adalah kajian kuantitatif dan bersifat
deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peranan sosial media tentang Skyrider
17
Festival Park, menjelaskan peranan pihak berkuasa tempatan promosikan Skyrider
Festival Park dan menganalisis pandangan pengunjung tentang aktiviti rekreasi.
Kajian ini difokuskan kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Part
digunakan sebagai instrumen kajian bagi memperolehi data. Borang soal selidik ini
terdiri daripada 5 bahagian iaitu Bahagian A merujuk kepada demografi dimana
pengkaji ingin mengetahui tentang latar belakang pengguna yang menggunakan
perkhidmatan pengangkutan MRT manakala Bahagian B merujuk kepada pola
kunjungan ke taman. Bahagian C pula merujuk kepada pola kepenggunaan aktiviti di
sekitar taman. Bahagian D merujuk kepada pandangan pengunjung terhadap
perkhidmatan yang disediakan di taman rekreasi bandar. Bahagian E pula merujuk
kepada cadangan. Secara ringkasnya, borang soal selidik ini dibahagikan kepada 5
bahagian dimana satu bahagian merujuk kepada demografi. Bahagian B merujuk
kepada tujuan dan tarikan yang terdapat di taman tersebut. Bahagian C pula lebih
menerangkan kepada aktiviti yang disediakan dan dilakukan oleh responden di taman
tersebut manakala bahagian D ini terbahagi kepada 5 dimensi iaitu persekitaran
taman, fasiliti, aktiviti, produk, rekreasi awam, keselamatan dan governans. Bahagian
akhir sekali ialah E lebih bersifat cadangan yang diberikan oleh responden itu sendiri.
1.6.3.3
Skala Pengukuran Instrumen Soal Selidik
Bagi pengukuran instrumen borang soal selidik, skala likert digunakan dalam kajian
ini bagi menguji jawapan yang diberikan oleh responden. Pengunaan skala 1 hingga 5
dilihat bersesuaian kerana ia terdiri daripada pernyataan sangat tidak setuju kepada
sangat setuju. Rensis Likert merupakan pengasas kepada pembentukan skala likert
yang berasal dari Amerika Syarikat telah menerbitkan laporan yang telah menjelaskan
tentang penggunaannya. Skala Likert digunakan bagi mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Di dalam kajian
ini, skala likert digunakan seperti dibawah:
5
Sangat
Telah melebihi tahap baik dan perlu dikekal dan diteruskan
Memuaskan
18
4
Memuaskan
Telah melebihi tahap memuaskan & perlu ditingkatkan untuk
mencapai tahap yang lebih baik
3
Sederhana
Telah mencapai tahap minimum yang diperlukan &
mempunyai peluang untuk peningkatan (penambahbaikan)
2
1
Kurang
Belum
Memuaskan
dipertingkatkan serta penambahbaikan
Tidak
Tidak
Memuaskan
Pembetulan
1.6.4
mencapai
memenuhi
tahap
ciri
&
yang
perlu
diperlukan
tindakan
&
perlu
pemulihan/
Persediaan Kerja Lapangan
Bagi melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa persediaan awal yang telah dilakukan
seperti menyediakan helaian borang soal selidik mengikut bilangan saiz sampel untuk
diedarkan kepada responden. Dalam pembahagian borang soal selidik kepada
responden ini iaitu kepada pengunjung yang datang ke Skyrider Festival Park,
pengkaji perlu mendapatkan surat kebenaran melakukan kajian daripada ketua
program Sains Pembangunan . Setelah itu, pengkaji tidak perlu meminta kebenaran
daripada pengurusan kawasan Skyrider Festival Park. Pengedaran dan penerimaan
semuala borang soal selidik akan dilakukan di sekitar kawasan taman dalam satu satu masa tertentu.
19
1.6.5
Pengedaran Dan Penerimaan Semula Instrumen Kajian
Pengedaran borang soal selidik ini dilakukan kepada pengunjung yang datang ke
Skyrider Festival Park. Pengedaran ini dilakukan pada jam 9.00 pagi sehingga 6.00
petang. Pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik dengan menghampiri setiap
responden untuk membantu dalam menjawab borang tersebut dan mengumpulkannya
semula setelah responden selesai menjawabnya.
1.6.6
Pemprosesan Data
Bahagian pemprosesan data ini akan menerangkan penghasilan data yang diperoleh
daripada borang soal selidik dimasukkan mengikut kategori dalam memasukkan data
dan kesahan serta kebolehcayaan data pula merujuk kepada data yang diperoleh
adalah sama atau selari dengan soalan yang dikemukan.
1.6.6.1
Memasukkan Data
Data yang diperolehi akan dimasukkan dalam Statistical Package for Social Sciences
(SPSS versi 23). SPSS merupakan salah satu software statistik yang dibuat pada tahun
1968 oleh tiga orang mahasiswa Stanford University, yakni Norman H. Nie, C. Hadlai
Hull, dan Dale H. Bent. K. Tujuan data daripada borang soal selidik dimasukkan ke
dalam SPSS ini adalah untuk memudahkan pengkaji untuk menghuraikan dan
menganalisis data dan maklumat yang diperolehi tersebut.
1.6.7
Analisis Data
Bahagian ini akan menerangkan tentang cara menganalisis data yang diperoleh dari
borang soal selidik.. Kaedah kuantitatif digunakan dalam kajian ini menyebabkan
hanya satu bahagian sahaja yang terdapat didalam bab analisis data ini iaitu analisis
data kuantitatif daripada borang soal selidik.
1.6.7.1
Analisis Data Kuantitatif Daripada Soal Selidik
20
Teknik menganalisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan pakej perisian
statistik, iaitu Statistical Package for Social Sciences (SPSS versi 23). Dengan
menggunakan pakej perisian statistik ini, beberapa ujian dilakukan bagi menguji
kesesuaian data terhadap hipotesis telah dibuat untuk melihat frekuensi dan deskriptif
data kajian.
Hasil daripada soalan terbuka dikategorikan, dikumpul dan diberi kod (pre-code)
dalam bentuk susunan numerik. Kategori pemberian kod dilakukan menggunakan
Statistical Package for Social Sciences (SPSS versi 23) bagi memudahkan
penganalisian data dilakukan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk graft dan jadual.
Proses menganalisis, menginterpretasi dan memuat keputusan dilakukan setelah
data dikumpulkan daripada instrumen borang soal selidik. Data yang dikumpulkan
akan mudah dianalisis dengan menggunakan statistik. Perwakilan data dalam bentuk
histogram, graf garisan, carta palang dan sebagainya membantu pengkaji dalam
menterjemahkan hasil analisis yang dilakukan. Setelah itu, kesimpulan akan dibuat
berdasarkan pentafsiran.
21
BAB II
TRIPADVISOR DAN BLOG
2.1
PENGENALAN
Bahagian ini menerangkan tentang keputusan analisis data berdasarkan komentar yang
telah diterima daripada pengulas-pengulas di laman sesawang seperti Tripadvisor,
Google dan Blog. Ulasan adalah berkaitan dengan Taman Rekreasi Skyride Putrajaya
yang merupakan sebuah destinasi pelancongan bagi pelancong tempatan dan
pelancong asing yang pernah mengunjung di taman tersebut. Hal ini pengkaji dapat
melihat perbezaan pendapat antara pengulas.
2.2
LATAR BELAKANG PENGULAS
Berdasarkan maklum balas pengunjung di laman sesawang seperti Tripadvisor,
Google dan Blog mengenai Skyrides Festival Park / Taman Cabaran, berikut
22
merupakan analisis yang telah dibuat berdasarkan maklum balas yang telah diterima
berdasarkan laman sesawang berikut.
Kategori
Jantina
Tempat Asal
Tahun
Pengguna
Penyataan
Bilangan
Peratus (%)
Lelaki
47
72.3
Perempuan
18
27.7
Maryland
1
1.5
Kuala Lumpur
2
3.1
Tidak dinyatakan
62
95.4
2015
1
1.54
2016
3
4.6
2017
29
44.6
2018
32
49.2
Pelancong tempatan
12
18.5
Pelancong asing
5
7.7
Pemandu pelancong tempatan
46
70.7
Keluarga
2
3.1
Jadual 2.2 menunjukkan Latar Belakang Pengulas Tripadvisor dan Google Review
23
Latar Belakang Pengulas Tripadvisor dan Google Review
70
120,0%
60
100,0%
50
80,0%
40
60,0%
30
40,0%
20
Jantina
Tempat Asal
Tahun
Bilangan
Keluarga
Pemandu pelancong
tempatan
Pelancong asing
Pelancong tempatan
2018
2017
2016
2015
Tidak dinyatakan
Kuala Lumpur
0,0%
Maryland
0
Perempuan
20,0%
Lelaki
10
Pengguna
Peratus (%)
Rajah 2.2 : Latar Belakang Pengulas Tripadvisor dan Google Review
Jadual 2.2 menunjukkan latar belakang pengulas iaitu sebanyak 72.3% (47) adalah
lelaki manakala selebihnya iaitu 27.7 (18) adalah perempuan. Jumlah pengulas adalah
seramai 65 orang. Seterusnya, tempat asal pengulas sebanyak 1.5% (1) adalah berasal
dari Maryland, diikuti dengan 3.1% (2) dari Kuala Lumpur dan tidak dinyatakan
tempat asalnya sebanyak 95.4% (62). Bagi aspek tahun ulasan dibuat adalah sebanyak
1.5% (1) pada tahun 2015. Kemudian, sebanyak 4.6% (3) tahun 2016 diikuti sebanyak
44.6% (29) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 49.3% (32) ulasan telah
dibuat oleh pengulas. Selain itu, kategori pengulas sebagai pengguna adalah sebanyak
18.5% (12) merupakan pelancong tempatan. Pelancong asing sebanyak 7.7% (5)
diikuti pemandu pelancong tempatan sebanyak 70.7% (46) dan minoriti kategori
pengguna keluarga dengan peratusan sebanyak 3.1% (2).
24
2.3
KOMENTOR ASAL
Jadual berikut merupakan senarai komentar asal atau maklum balas daripada
pengunjung yang melawati Skyrides Festival Park , Putrajaya dan sekitar Taman
Cabaran tersebut hasil pencarian pengkaji sepanjang melakukan kajian ini.
Jadual 2.3 : Komentar Asal Pengunjung Skyrides Festival Park, Putrajaya
Bilangan
Kenyataan
Peratus
(%)
Ini menyenangkan, perjalanan selama 30 minit di
1
1.54
dalam belon helium naik ke atas tasik buatan
manusia Putrajaya, dengan pandangan yang sangat
baik
terhadap
bangunan-bangunan
yang
menakjubkan di Putrajaya dan kawasan sekitarnya.
Bakul adalah bentuk donat dan disertakan dengan
dinding setinggi pinggang dan kemudian tali
kelambu di atasnya. Terdapat hanya beberapa orang
lain ketika saya pergi, yang membolehkan kita
bergerak
dengan
mudah,
tetapi
saya
dapat
membayangkan ia dapat dipenuhi dengan cepat;
Walau
bagaimanapun,
dalam
bakul
itu
perlahan-lahan berputar sehingga anda masih dapat
menikmati pemandangan di sekeliling (dan ke
bawah melalui pusat).
25
Tempat ini menawarkan pengalaman penghalang
1
1.54
1
1.54
ninja, menaiki belon (hanya sejauh 120m), menaiki
basikal, dan menaiki bot untuk menjelajahi sungai
yang cantik. Tempat yang hebat untuk membawa
keluarga.
Saya membeli empat belon udara panas untuk
hanya naik dan turun dalam masa 15 minit dengan
harga rm35 per pax. Harus menjadi harga promosi
matta. Diikuti oleh Sky kid untuk bermain di taman
permainan untuk rm25 per pax. Sebuah taman
permainan yang akan menjadi percuma jika saya
pergi
ke
tempat
lain.
Menaiki
flying
fox
bersenang-senang (untuk dua kali) tetapi hampir
tidak berpatutan dengan harga yang dibayar. Saya
benar-benar hairan siapa yang akan pergi ke sana.
Saya ditipu dari pesta matta
26
Pakai kasut anda apabila mencuba rintangan dan
1
1.54
1
1.54
membawa alat ganti. Juga satu set pakaian bersih
dan tuala. Jika anda telah mengangkat kapur, bawa
mereka untuk mengelakkan merobek tangan anda.
Bawa banyak air. Jangan lupa untuk memanaskan
kaki anda sebelum menuju ke kursus sekiranya anda
jatuh ke dalam kolam di bawah. Jangan bimbang,
mereka menapis air. Anda boleh berkelah di lokasi
jadi tempat yang sesuai untuk membawa kawan dan
keluarga. Sekiranya anda membawa anak-anak,
cuma mengawasi ketika bermain di tepi tasik, anda
dapat melihat iguana kadang-kadang. Saya akan
mencadangkan seseorang untuk pergi pada waktu
pagi dan cuba menyelesaikan kursus dalam sehari,
sementara itu, anda boleh menyerap suasana
sekitarnya (mengingatkan saya tentang laut yang
tenang di Australia Selatan pada musim panas),
periksa monumen kebangsaan baru, seni bina
kenyataan oleh arkitek tempatan, bersiar-siar dalam
pelayaran air (perancangan putrajaya dan seni bina
di sini adalah salah satu perkara yang membuat saya
bangga dengan Malaysia), dan banyak lagi. Kursus
ini agak sukar, dan hanya sedikit sahaja yang
berjaya melakukannya. Saya dengar ada seorang
atlet antarabangsa yang terpaksa melakukannya
lebih dari satu kali untuk menyelesaikannya tetapi
ia benar-benar menyeronokkan. Menguji kekuatan,
daya tahan dan kelajuan anda. Sangat, sangat
mengesyorkannya.
Tempat yang mengagumkan. Anak saya gembira
menaiki belon panas. Sangat disyorkan.
27
Struktur yang luar biasa dan hebat. Perjalanan yang
1
1.54
menyeronokkan dengan keluarga, aktiviti ikatan
yang sangat baik. Disyorkan untuk lawatan jika
anda berada di Putrajaya.
Ia adalah 15 minit dan 100m, cukup tinggi, jauh di
1
1.54
1
1.54
1
1.54
atas menara monumen. Lebih menarik berbanding
menara di Melaka, anda merasakan angin meniup
anda dan belon. Pergi berhampiran tengah hari,
bayangan bawah bola, bayangkan ia menjadi panas.
Pemandangan
yang
bagus,
tasik,
bangunan,
gunung. Harga adalah adil, anda membayar
bahagian helium itu. Berbaloi untuk mencuba.
Tempat yang bagus, tapi sayangnya perjalanan
Belon dibatalkan kerana angin kencang. Wang kami
dikembalikan. Orang mesti membuat pertanyaan
sebelum datang ke Putrajaya dan sekitar 45 minit
perjalanan dari KL. Di sekelilingnya agak indah,
anda boleh menikmati perjalanan bot.
Mesti melihat matahari terbenam dari ketinggian
250 m. Pemandangan Indah. Bagaimanapun, belon
udara panas ditutup dengan tali sebagai jaring
keselamatan dan untuk mengambil gambar di
dalamnya tidak begitu baik.
28
Saya telah melawat di sini dalam dua lawatan saya
1
1.54
1
1.54
1
1.54
melihat
1
1.54
Pengalaman yang baik untuk menaiki belon
1
1.54
1
1.54
1
1.54
ke Malaysia pada waktu siang. Ia struktur yang luar
biasa dan hebat. Anda boleh melihat seluruh
Putrajaya dari situ. Saya cadangkan sesiapa yang
melawat taman perayaan menaiki langit Putrajaya.
Kami datang hanya sekali dan angin kuat. Belon
panas ditutup dan kami tidak dapat menaikinya.
Kami harus kembali dan memeriksa cuaca sebelum
pergi jika lebih daripada 15km /j, angin itu kuat.
Sila perilsa angin sebelum pergi.
Skyrides Festival Park adalah taman tema belon
helium tethered pertama dan terbesar di Malaysia.
Balloon Skyrides membolehkan anda menikmati
berjalan kaki sejauh 360 darjah di sekitar gondola
untuk menyaksikan pemandangan Putrajaya yang
memukau sehingga 500 kaki di langit.
Untuk
RM45
bernilai
pengalaman
putrajaya dari atas.
terutama bagi pelancong tempatan yang tidak
berpeluang mengalami pengalaman di luar negara.
Ia bukan belon panas. Ia belon yang dilampirkan
yang membawa anda ke atas dan 10 minit kemudian
kembali ke tanah.
Pengalaman hebat. Ia tidak disyorkan untuk mereka
yang takut ketinggian. Terapung 150m di atas
tanah.
29
Belon udara pergi hanya ke atas, kekal sehingga 5
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
Pengalaman hebat untuk terbang dengan belon.
1
1.54
Pergi untuk bersiar-siar hanya kerana cuaca tidak
1
1.54
Tidak diselenggarakan dengan baik.
1
1.54
Saya suka belon panas.
1
1.54
Saya pergi waktu petang, saya rasa waktu malam
1
1.54
1
1.54
minit hingga 10 minit kemudian ke bawah. Sangat
membosankan.
Taman cabaran. Aktiviti hebat. Minda santai. Baik
untuk reunion, membina semangat sepasukan.
Pengalaman yang sangat baik. Juruterbang sangat
sopan dan profesional.
Sediakan payung kerana cuaca sangat panas ketika
itu.
Perjalanan yang mengecewakan, sangat panas dan
belon helium yang membosankan.
Tempat yang hebat untuk bersiar-siar pada hujung
minggu.
Tempat yang hebat untuk menghabiskan beberapa
jam. Banyak tunggangan termasuk menaiki belon
langit. Mempunyai kitaran dan trikikal untuk
berjalan di sekitar papan berjalan. Cuaca yang
bagus dan pemandangan zain ul abidin masjid dan
masjid putra yang menyamankan.
baik untuk perjalanan belon.
menjadi lebih baik.
Ia menakjubkan.
30
Belon tidak terbang sepanjang masa. Mesti telefon
1
1.54
1
1.54
1
1.54
Tempat yang cantik. Salah satu tarikan Putrajaya.
1
1.54
Pengalaman unik tetapi agak mahal, dan malangnya
1
1.54
1
1.54
Mesti cuba menaiki belon panas.
1
1.54
Tanah, air dan skyrides untuk semua umur, mereka
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
terlebih dahulu untuk memastikan ia terbang
sebelum datang.
Pembaziran masa untuk pencari pengembaraan.
Tiada keseronokan.
Menaiki belon udara panas adalah sesuatu yang
mesti dicuba ketika melawat Putrajaya.
mereka tidak mempunyai kemudahan kad kredit!
Bawa wang yang cukup!
Tempat yang bagus untuk bersiar-siar dengan
keluarga pada waktu malam.
ada kesemuanya. Baik untuk meluangkan masa
bersama keluarga.
Ia sangat tempat yang menyeronokkan dan ia adalah
tempat paling menarik di Putrajaya.
Tempat yang menarik tetapi tidak kelihatan ramai
pengunjung.
Suka dengan tempat ini tetapi anda mesti seorang
yang bersukan.
Belon panas yang membosankan tetapi pegawai di
sana mesra.
Tempat yang anda perlu pergi setelah puas dengan
Kuala Lumpur.
31
Cara yang terbaik melihat pemandangan daripada
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
1
1.54
Berwarna warni kalau datang malam.
1
1.54
Cantik
1
1.54
Sangat baik
1
1.54
Agak baik tetapi tidak ckup tinggi ke udara.
1
1.54
Tempat yang menarik dan pengayuh yang istimewa.
1
1.54
Bukan
tetapi
1
1.54
Ada basikal sewa, boleh naik belon juga. Tapi
1
1.54
Belon udara panas sesuai untuk melihat Putrajaya.
1
1.54
Tiada cara untuk menjual tiket kepada pelanggan
1
1.54
Tempat sampah, menyesal pergi.
1
1.54
Keluarga saya terutama anak-anak kecil, suka
1
1.54
1
1.54
udara.
Perkhidmatan sederhana sahaja. Pengendali taman
sangat sombong.
Dewasa RM 45, kanak-kanak RM 35 setiap
perjalanan. Terlalu mahal. Gerai disini menjual
minuman tin RM 3 per tin.
Biasa laaa. Lagi jimat kalau beli di booth tepi
skyrides sebelah tapir. Harga 60 ringgit untuk
skyrides dgn cruise putrajaya. Lagi berbaloi.
Kepada yang banyak duit boleh la nk pegi. Hot air
balloon tu rm48 sekepala.
negara
yang
membosankan
pemandangan yang cantik
bukan hotballoon.
menaiki belon disini.
Penunggang belon ynag pertama di Malaysia
32
Luar biasa
1
1.54
Taman yang menarik
1
1.54
Pengalaman yang baik
1
1.54
Anda boleh melihat sekeliling Putrajaya dari
1
1.54
Tempat yang menarik
1
1.54
Saya menaiki belon panas dan ianya sangat
1
1.54
65
100
pandangan di udara.
mengagumkan.
Jumlah
Hasil daripada komentar-komentar asal daripada pengulas laman sesawang seramai 65
orang ini telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian tersebut adalah aspek
aktiviti yang dilakukan, kemudahan, keistimewaan, kelemahan, harga dan tahap
kepuasan mereka. Pembahagian ini memudahkan pengkaji membuat kesimpulan dan
membolehkan pengkaji memberi cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan
datang.
2.4
Aktiviti yang Dilakukan
Jadual 2.4 ini menerangkan aktiviti yang telah dilakukan oleh para pengunjung di
Skyrides Festival Park, Putrajaya berdasarkan maklum balas yang diberikan melalui
Tripadvisor dan Google.
Jadual 2.4: Aktiviti yang dilakukan oleh pengunjung
Aktiviti
Bilangan
Peratus ( % )
Menaiki belon panas
25
38.46
Bersiar-siar menikmati pemandangan yang 5
7.69
cantik
33
Menaiki bot
1
1.54
Tidak dinyatakan
34
52.31
Jumlah
65
100
Jadual 2.4 menunjukkan antara aktiviti yang dilaksanakan oleh pengulas. Kebanyakan
pengulas yang mengunjungi taman rekreasi ini melakukan aktiviti menaiki belon
panas. Sebanyak 38.46% (25) pengulas menaiki belon panas. Belon panas yang
dinaiki amat menyeronokkan kerana mereka dapat melihat pemandangan Putrajaya
yang cantik dan unik daripada udara. ‘Ini menyenangkan, perjalanan selama 30
minit di dalam belon helium naik ke atas tasik buatan manusia Putrajaya, dengan
pandangan yang sangat baik terhadap bangunan-bangunan yang menakjubkan di
Putrajaya dan kawasan sekitarnya’ merupakan komentar salah seorang pengulas.
Seterusnya, sebanyak 7.69% (5) pengulas melakukan aktiviti bersiar-siar dengan
menikmati pemandangan yang cantik. Hal ini dibuktikan dengan penyataan pengulas
‘Tempat yang hebat untuk bersiar-siar pada hujung minggu’ dan ‘Tempat yang bagus
untuk bersiar-siar dengan keluarga pada waktu malam’. Terdapat juga pengulas yang
melakukan aktiviti menaiki bot di Putrajaya dengan peratusan sebanyak 1.54%(1)
dengan penyataannya ‘Di sekelilingnya agak indah, anda boleh menikmati perjalanan
bot’. Namun, sebanyak 52.31% (34) pengulas tidak menyatakan aktiviti yang
dilakukan. Hal ini kerana mereka mengulas secara umum dengan salah satu penyataan
seperti ‘Tempat yang menarik’.
2.5
Kemudahan
Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google
berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya,
analisis telah dibuat bagi mengetahui kemudahan yang disediakan dikawasan sekitar
taman rekreasi tersebut.
Jadual 2.5: Kemudahan.
34
Kemudahan
Bilangan
Peratus ( % )
Kawasan boleh berkelah
2
3.08
Baik untuk berkumpul bersama
1
1.54
Berdekatan dengan masjid dan pemandangan
1
1.54
Mempunyai basikal sewa
1
1.54
Tidak dinyatakan
60
92.31
Jumlah
65
100
yang cantik
Jadual 2.5 menunjukkan kemudahan yang telah diulas oleh pengulas di laman
sesawang. Sebanyak 92.31% (60) tidak menyatakan kemudahan yang ada pada taman
Skyride Putrajaya tersebut. Sebanyak 3.08% (2) menyatakan kawasan taman rekreasi
tersebut boleh dijadikan sebagai kawasan boleh berkelah. Hal ini boleh dibuktikan
dengan penyataan pengulas ‘Anda boleh berkelah di lokasi jadi tempat yang sesuai
untuk membawa kawan dan keluarga’ dan ‘Tanah, air dan skyrides untuk semua
umur, mereka ada kesemuanya. Baik untuk meluangkan masa bersama keluarga’.
Seterusnya, sebanyak 3.08% (2) menyatakan kemudahan yang ada adalah
berdekatan dengan masjid dan pemandangan yang baik dan mempunyai basikal sewa.
Hal ini jelas dengan penyataan pengulas ‘Cuaca yang bagus dan pemandangan masjid
Zainal Abidin dan masjid Putrajaya yang menyamankan’ dan juga ‘Ada basikal sewa,
boleh naik belon juga’.
Selain itu, kemudahan kawasan yang baik untuk kumpul bersama adalah
sebanyak 1.54% (1). Ulasan yang dibuat oleh pengulas adalah dengan penyataan
‘Baik untuk reunion, membina semangat sepasukan’.
2.6
Keistemewaan Taman
Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google
berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya,
35
analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang keistemewaan yang terdapat di taman
rekreasi ini yang mampu menarik pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini.
Jadual 2.6: Keistimewaan Taman
Penyataan
Bilangan Peratus ( % )
Keindahan dan pemandangan yang cantik dan
menyenangkan.
35
53.85
Salah sebuah taman yang mempunyai aktiviti
penghalang ninja.
1
1.54
Tempat yang menakjubkan
8
12.31
Tempat pertama yang mempunyai belon panas di
Malaysia.
1
1.54
Taman cabaran
1
1.54
Tidak dinyatakan
19
29.23
Jumlah
65
100
Jadual 2.6 membincangkan tentang keistimewaan yang dinyatakan oleh pengulas.
Sebanyak 53.85% (35) menyatakan taman rekreasi ini mempunyai keindahan dan
pemandangan yang cantik dan menyenangkan. Misalnya penyataan yang jelas
daripada pengulas adalah ‘Struktur yang luar biasa dan hebat. Perjalanan yang
menyeronokkan dengan keluarga, aktiviti ikatan yang sangat baik. Disyorkan untuk
lawatan jika anda berada di Putrajaya’ dan ‘Mesti melihat matahari terbenam dari
ketinggian 250 m. Pemandangan Indah’.
Seterusnya, sebanyak 1.54% (1) mengulas keistimewaan taman ini adalah taman
ini merupakan salah sebuah taman yang mempunyai aktiviti penghalang ninja.
Kemudian, sebanyak 12.31% (8) yang mengulas keistimewaan tempat ini adalah
tempat yang menakjubkan. Contohnya penyataan ‘Tempat yang mengagumkan. Anak
saya gembira menaiki belon panas. Sangat disyorkan’. Keistimewaan tempat ini juga
adalah tempat pertama yang mempunyai belon panas di Malaysia dan merupakan
Taman Cabaran dengan peratusan masing-masing sebanyak 1.54%(1). Ada juga
pengulas yang tidak memberi ulasan berkaitan keistimewaan taman ini iaitu dengan
sebanyak 29.23% (19).
36
2.7
Kelemahan Taman Rekreasi
Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google
berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya,
analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang kelemahan yang terdapat di taman
rekreasi ini.
Jadual 2.7: Kelemahan Taman Rekreasi
Penyataan
Bilangan
Peratus ( % )
Ruangan di dalam bakul belon panas sempit
1
1.54%
Terdapat iguana
1
1.54%
Tiket yang mahal
3
4.62%
Angin kuat tidak dibenarkan menaiki belon panas
3
4.62%
Tali di belon sebagai keselamatan menjadikan kawasan
1
1.54%
Panas dan membosankan
6
9.23%
Tidak diselenggara dengan baik
1
1.54%
Tiada kemudahan kad kredit
1
1.54%
Penjualan tiket yang tidak memuaskan
1
1.54%
Perkhidmatan yang kurang baik
1
1.54%
Tidak dinyatakan
46
70.77%
Jumlah
65
100
itu untuk bergambar tidak cantik.
Jadual 2.7 menunjukkan kelemahan yang diulas oleh pengulas. Sebanyak 70.77% (46)
pengulas tidak menyatakan kelemahan pada ulasan mereka. Diikuti sebanyak 9.23%
(6) mengulas kelemahan taman ini adalah tempatnya panas dan membosankan.
37
Contohnya, penyataan ‘Perjalanan yang mengecewakan, sangat panas dan belon
helium yang membosankan’. Seterusnya, masing-masing sebanyak 4.62% (3)
mengulas kelemahan taman ini adalah harga tiket yang mahal dan keadaan angin kuat
tidak dibenarkan menaiki belon panas. Hal ini dibuktikan dengan penyataan pengulas
‘Saya membeli empat belon udara panas untuk hanya naik dan turun dalam masa 15
minit dengan harga rm35 per pax. Harus menjadi harga promosi matta. Diikuti oleh
Sky kid untuk bermain di taman permainan untuk rm25 per pax. Sebuah taman
permainan yang akan menjadi percuma jika saya pergi ke tempat lain’ dan ‘Kami
datang hanya sekali dan angin kuat. Belon panas ditutup dan kami tidak dapat
menaikinya. Kami harus kembali dan memeriksa cuaca sebelum pergi jika lebih
daripada 15km /j, angin itu kuat. Sila perilsa angin sebelum pergi’.
Seterusnya, kelemahan yang terdapat lagi di situ ialah ruangan di dalam bakul
belon panas sempit, terdapat juga iguana, tiada kemudahan kad kredit, tali
keselamatan belon panas membuatkan gambar tidak cantik, tidak diselenggara dengan
baik dan perkhidmatan yang kurang baik, masing-masing menunjukkan peratusan
sebanyak 1.54%(1).
2.8 Harga Dan Tahap Kepuasan (Rating)
Berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi melalui Tripadvisor dan Google
berkenaan maklum balas para pengunjung ke Skyrides Festival Park, Putrajaya,
analisis telah dibuat bagi mengetahui tentang harga dan tahap kepuasan pengunjung
terhadap taman rekreasi ini.
Jadual 2.8: Harga dan tahap kepuasan (rating)
38
Bilangan
Harga
Belon
helium dewasa -
Peratus ( % )
-
RM 35 - RM 48
Tahap (rating)
Sky Kid RM25- RM 35
-
-
RM60 Skyride dan cruise
-
-
1 bintang
6
9.23%
2 bintang
2
3.08%
3 bintang
13
20.00%
4 bintang
18
27.69%
5 bintang
26
40.00%
TAHAP KEPUASAN ( RATING)
30
45,00%
40,00%
25
35,00%
20
30,00%
25,00%
15
20,00%
10
15,00%
10,00%
5
5,00%
0
0,00%
1 bintang
2 bintang
3 bintang
4 bintang
5 bintang
tahap (rating)
bilangan
peratus
Rajah 2.8 Tahap Kepuasan Pengguna Skyrides Festival Park.
Jadual 2.8 menunjukkan harga yang diulas oleh pengulas. Dewasa untuk menaiki
belon panas adalah dengan harga RM35 hingga RM48. Manakala kanak-kanak RM25
39
hingga RM35. Bagi menaiki kedua-dua bot dan juga belon panas, harga adalah RM60
ketika promosi.
Bagi rajah 2.3 tahap kepuasan pengulas bagi taman ini adalah majoritinya
sebanyak 40% (26) memberi 5 bintang diikuti sebanyak 27.69% (18) 4 bintang.
Kemudian, sebanyak 20%(13) memberi 3 bintang. Paling minoriti adalah sebanyak
3.08% (2) iaitu 2 bintang.
40
2.9
Penggunaan Blog
Selain menggunakan kaedah soal selidik, pengakaji juga turut menggunakan data
daripada blog untuk mendapatakan maklumat daripada pengulas-pengulas yang
pernah datang ke Taman Skyride, Putrajaya. Bagi mendapatkan hasil yang mantap
pengkaji telah mendapatkan 30 buah blog daripada pengulas untuk menganalis
maklumat bagi kajian ini.
Jadual 2.9 : Maklumat bagi analisis data blog.
Bil
Komponen
Item
Kekerapan
.
1
(%)
Jantina
Lelaki
9
30
Perempuan
20
66.67
bersama)
1
3.33
Tidak dinyatakan
10
33.33
Domestik
6
20
Tidak dinyatakan
24
66.67
Malaysia
19
63.33
Lain-lain
2
3
4
Peratusan
Pengguna
Negeri
Tampat Asal
(milik
41
5
6
Luar Malaysia
1
3.33
Tidak dinyatakan
10
33.33
Tahun Pengulasan 2017
3
10
2016
4
13.33
2015
13
43.33
2014
1
3.33
2013
1
3.33
Tidak dinyatakan
8
26.67
Pelanggan
30
100
16
53.33
Pemandangan
5
16.67
Bermain Basikal
2
6.67
4
13.33
1
3.33
kenderaan
3
10
Gerai makanan
3
10
Ruang menunggu luas
1
3.33
Tempat berkelah
1
3.33
Tandas
1
3.33
Pengguna
Aktivit-aktiviti
7
Aktiviti Produk
lasak
SkyRides
Menikmati
Meluangkan
masa
bersama keluarga
Persembahan langsung di
SkyStage
Tempat
8
Kemudahan
meletakkan
42
Tempat
9
Lokasi
jualan
tangan
1
3.33
Laluan berbasikal
3
10
Purajaya
20
66.67
Alaf Baru
5
16.67
Tidak dinyatakan
5
16.67
Kawasan menunggu bas
2
6.67
Jaringan jalanraya
2
6.67
Papan tanda
8
26.67
Tidak dinyatakan
18
60
Pemandangan
9
30
4
13.33
SkyStage
3
10
Keistimewaan ahli
3
10
1
3.33
Putrajaya
1
3.33
Tidak dinyatakan
10
33.33
Kurang promosi
1
3.33
Harga tidak berpatutan
2
6.67
Cuaca yang tidak elok
4
13.33
Berdekatan
10
11
Aksesbiliti
Keistimewaan
buah
Reka
Monumen
bentuk
yang
menarik
Persembahan langsung di
Jualan
barangan
yang
unik
SkyCruise
12
Kelemahan
di
Tasik
43
Tempat
letak
kereta
penuh
2
6.67
1
3.33
permainan
1
3.33
Tidak dinyatakan
19
63.33
Tiket untuk MyKad
9
30
Tiket untuk tiada MyKad
1
3.33
Aktiviti lain
2
6.67
Pakej
1
3.33
Tidak dinyatakan
10
33.33
Masuk percuma
6
20
Promosi
1
3.33
Sangat baik
15
50
Memuasakan
4
13.33
Tidak memuasakn
1
3.33
Tidak dinyatakan
10
33.33
Inventori
tidak
dikemaskini
Tempat kecil dan kurang
13
14
Harga
Tahap kepuasan
44
Carta Jantina dan Pengguna Blog
Tidak dinyatakan
Pengguna
Lain-lain (milik bersama)
Pelajar
Tempatan
Pelancong
Jantina
Blogger/Editor
Perempuan
Lelaki
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Rajah 2.9.1 : Latar Belakang Pengulas Blog
Jadual 2.10 menunjukkan latar belakang dari aspek jantina pengulas iaitu sebanyak
30% adalah lelaki manakala 66.67% adalah perempuan, Kebanyakkan daripada
pengulas blog yang tidak menyatakan status kerjaya sendiri iaitu sebanyak 33.33%
manakala kedua tertinggi adalah daripada penduduk tempatan yang menggunakan
blog secara riadah sebanyak 13.33%. Seterusnya sebanyak 10% dan 6.67% pula diulas
daripada blogger tegar atau editor media dan pelajar masing-masing. Namun begitu,
pelancong dan blog yang dikongsi pula mendapat peratus yang terendah iaitu
sebanyak 3.33% masing-masing.
45
Carta Negeri dan Tempat Asal
Tampat Asal
Tidak dinyatakan
Luar Malaysia
Negeri
Malaysia
Tidak dinyatakan
Domestik
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Rajah 2.9.2 Carta Negeri dan Tempat Asal Blogger
Rajah 2.11 menunjukkan carta negeri bagi pengulas blog. Justeru itu, sebanyak 66.7%
daripada pengulas tidak menyatakan negeri mereka manakala 20% daripada pengulas
menyatakan mereka adalah penduduk domestic seperi Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur dan Selangor. Bukan itu sahaja, kebanyakkan daripada penggulas juga
mengikut rajah adalah daripada rakyat Malaysia iaitu sebanyak 63.33% dan sebanyak
33.33% tidak menyatakan mereka berasal daripada dalam negara mahupun luar negara.
Namun begitu, 3.33% pula daripada pengulas blog adalah dari luar negara iaitu
Singapura.
46
Pengg
una
Carta Pengguna dan Tahun Pengulasan
Pelanggan
Tahun Pengulasan
Tidak dinyatakan
2013
2014
2015
2016
2017
0
20
40
60
80
100
120
Rajah 2.9.3 : Carta Pengguna dan Tahun Pengulasan
Rajah menunjukkan carta pengguna blog adalah 100% merupakan pengunjung kepada
Taman Skyrides, Putrajaya. Seterusnya, pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak
3.33% masing-masing yang memberikan ulasan mereka. Peratusan tersebut meningkat
secara drastik pada tahun 2015 apabila sebanyak 43.33% pengulas memberi komen
mereka mengenai Taman Skyride, Putrajaya. Namun begitu kadar tersebut menurun
semakin menurun pada saban tahun 2016 dan tahun 2017 dengan peratusan sebanyak
13.33% dan 10% masing-masing memberikan ulasan mereka.
2.10
Produk dan aktiviti yang dijalankan di Taman Skyrides, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2.10, rata-rata daripada pengunjung datang ke Taman Skyride
kerana aktiviti-akiviti yang lasak yang ada di sekitar itu dengan sebanyak 53.33%. Hal
ini demikian kerana, Taman Skyride bukan sahaja menawarkan aktiviti seperti
Skyride Hot Air Balloon malahan aktiviti-aktiviti seperti SkyWarrior Challenge,
SkyKids, SkyDemo dan banyak lagi aktiviti sampingan. Menunurt salah seorang
daripada pengulas menyatakan bahawa Skyride Hot Air Balloon boleh memberi
peluang kepada pengunjung untuk menikamati keseronakan berada di awangan
47
setinggi 150 meter yang juga merupakan belon helium pertama dan terbesar di
Malaysia.
Aktiviti yang kedua tertinggi yang diminati oleh pengulas adalah menikmati
pemandangan yang menarik iaitu sebanyak 16.67%. Hal ini demikian kerana taman
yang berkedudukan dengan tasik telah memberi impak yang baik kepada susasana di
Taman Skyrides. Contohnya menurut pengulas daripada Launch of Malaysia's 1st
Biggest Tethered menyatakan bahawa pengulas begitu gembira kerana wujudnya
taman yang boleh menjadi tempat yang beriada dan bersukan dengan reka bentuk
yang menarik dan cantik.
Selain itu, sebanyak 13.33% pengulas menyatakan bahawa Taman Skyrides
merupakan tempat yang untuk meluangkan masa dengan keluarga. Hal ini demikian
kerana, aktiviti yang disediakan oleh Taman Skyrides mengambil kira semua
peringkat umur. Oleh itu, semua ahli keluarga berpeluang untuk bersama-sama
bermain di taman tersebut. Kenyataan ini dapat dibuktikan oleh pengulas Skyrides
Festival Park, Putrajaya #Skyrides menyatakan bahawa Skyrides merupakan taman
tema keluarga untuk pengujung tempatan dan luar negara. Hal ini demikian kerana,
iannya bakal menjadi destinasi pelacongan yang ikonik yang baru negara.
Bukan itu sahaja, sebanyak 6.67% menyatakan bahawa mereka meminati aktiviti
berbasikal yang diadakan di kawasan tersebut. Manakala 3.33% pula datang ke Taman
Skyrides kerana persembahan langsung yang diadakan di SkyStage. Hal ini demikian
kerana aktiviti seperti SkyRide telah memberi peluang kepada pengujung untuk
menjelajah taman.
2.11
Kemudahan yang disediakan di Taman Skyrides, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, pengujung bersejutu 10% daripada pengunjung bersetuju
dengan adanya kemudahan seperti tempat meletakkan kenderaan, gerai makanan dan
laluan berbasikal masing-masing. Hal ini demikian kerana, pengujung yang datang
mahukan tempat yang senang untuk mereka meletakkan kereta tanpa sebarang
komplikasi.
Contohnya
menurut
pengulas
SKYRIDE
FESTIVAL
PARK
PUTRAJAYA menyatakan bahawa mereka berasa senang dengan adanya tempat
meletak kenderaan yang percuma bersebelahan dengan Skyride.
48
Selain daripada itu, 3.3% daripada pengujung masing-masing menyatakan
terdapat kemudahan seperti ruang menunggu bas, tempat berkelah, tandas dan tempat
membeli cenderahati. Hal ini demikian boleh memudahakan pengujung yang datang
ke Taman Skyride sekiranya semua kemudahan di kawasan tersebut diambil kira.
Contohnya menurut pengulas Ronda Putrajaya – Skyride Park menyatakan bahawa
ada tempat jualan kratangan di sekitar tempat tersebut yang memboleh pelacong untuk
membeli cenderahati sebagai kenangan mereka.
2.12
Lokasi yang mudah dijumpai bagi Taman Skyrides, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, sebanyak 66.67% daripada responden meletakkan Putrajaya
sebagai titik pencarian mereka bagi Taman Skyride. Hal ini demikian kerana
kedudukan Taman Skyride yang terletak berhampiran dengan tengah Putrajaya
memudahkan orang lain menjumpainanya. Kenyataan ini disokong oleh Pengulas
Skyride Festival Park Putrajaya yang menyatakan lokasi bagi Taman Skyride mudah
dicari apabila pengujung menggunakan aplikasi Waze untuk menuju kepada destinasi
mereka. Manakala sebanyak 16.67% menyatakan bahawa Taman Skyrides berdekatan
dengan Monumen Alaf baru dan selebihnya tidak meletakkan kawasan bagi taman
tersebut. Keadaan ini juga berlaku kerana kebanyakkan daripada pengunjung telah
melayari laman sesawang bagi kedudukan Taman Skyride sebelum ke taman tersebut.
Hal ini secara tidak langsung bahawa pengulas berpendapt bahawa orang ramai sudah
mengetahuai lokasi bagi Taman Skyride yang terletaknya di Putrajaya.
2.13
Aksesbilti pengujung terhadap Taman Skyride, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, sebanyak 60% daripada pengulas tidak menyatakan aksesbiliti
yang mereka dapati di taman tersebut. Keadaan ini tidak dapat dikenalpasti dengan
jelas oleh mana-mana pihak kerana tiada maklumat yang dapat dicari. Namun begitu,
kewujudan papan tanda yang jelas mendapati persetujuan iaitu sebanyak 26.67%
apabila pengulas mempunyai pendapat yang sama. Hal ini demikian kerana mereka
dapat maklumat mengenai harga aktviti dan jam untuk Taman Skyride dibuka.
Contohnya, masing-masing daripada pengulas mengetahuai bahawa jam Taman
dibuka adalah pukul 10 pagi hingga 10 malam pada pada hari Isnin hingga Khamis,
49
manakala pada hari Jumaat dan Sabtu adalah 10 pagi hingga 12 malam dan hari Ahad
adalah 10 pagi hingga 11 malam. Keadaan papan yang jelas ini memudahakn pengulas
menyatakan maklumat kepada orang lain dengan sahih dan tepat.
Bukan itu sahaja, rata-rata daripada pengulas meletakkan kawasan menunggu bas
dan jaringan jalanraya iaitu sebanyak 6.67% masing-masing. Hal ini demikian kerana
jalan menunju ke Taman Skyride tidak mempunyai sebarang masalah kerana
berkedudukan di bandar dan mudah untuk diakses oleh semua orang. Namun begitu,
pengulas dari Putrajaya Skyride – The biggest tethered balloon yang merupakan
pelajar yang menuntut di kawasan tersebut menyatakan mereka menggunaka bas ke
Putrajaya Sentrak dan mengambil bas lain untuk sampai ke Taman Skyride. Keadaaan
ini amat memudahkan pengulas kerana iannya menunjukkan bahawa Taman Skyride
boleh didatangi oleh orang yang mempunyai kereta mahupun tidak.
2.14
Keistimewaan yang terdapat di Taman Skyride, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, jumlah sebanyak 33.33% daripada pengulas tidak menyatakan
keistimewaan yang terdapat di Taman Skyride. Namun begitu, sebanyak 30%
pengulas pula menyatakan bahawa Taman Skyride istimewa kerana pemandangan
yang menarik. Yang ini demikian kerana, Skyride adalah bersebelahan dengan Tasik
Putrajaya dan mempunyai akses kepada beberapa pandangan menarik yang terdapa di
kawasan tersebut. Contohnya, Palace of Justice, Millennium Monument dan banyak
lagi. Kenyataan ini juga turut disokong oleh pengulas dari Skyride Festival Park – The
Sky’s the limit! menyatakan bahawa Skyride Hot Air Balloon yang disediakan
memberi peluang kepadanya untuk melihat seluruh Putrajaya dengan ketinggian 150
meter.
Bukan itu shaja 13.33% daripada pengulas menyatakan bahawa Taman Skyride
mempunyai reka bentuk yang menarik. Hal ini demikian kerana Taman Skyride
merupakan dilihat sebagai kebun bandar yang mempunyai reka bentuk yang menarik
menurut pengulas Putrajaya Skyride – the biggest tethered balloon. Hal ini demikian
kerana putrajay merupakan bandar pentabiran yang mempunyai tahap reka bentuk
yang tinggi dan memukau kepada pengunjung yang datang ke kawasan tersebut.
50
Selain itu, keistimewaan sepeti keistimewaan ahli dan jualan barang unik
masing-masing mendapat peratusan sebanyak 10% . Hal ini demikian kerana Taman
Skyride menyediakan keahli seperti MyBalloonClub dengan pelbagai pakej yang
menarik serta berpatutnya kepada pelanggannya. Contohnya menurut pengulas The
7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 menyatakan bahawa
pengunjung yang mendapat keahlian MyBalloonClub akan berpeluang untuk menaiki
helikopter untuk menikmati pemandangan Putrajaya secara langsung.
Namun begitu, sebanyak 3.33% masing-masing meletakkan jualan barangan yang
unik dan SkyCruise di Tasik Putrajaya dalam kategori keistimewaan yang diperoleh di
Taman Skyride. Hal ini demikian kerana, kebanyakkan barangan yang dijual adalah
hasil buatan tangan seperti kraftangan dan banyak lagi. Contohnya, , pengulas dari
Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015 juga menyatakan bahawa terdapat
pelbagai corak dan reka bentuk baju yang dijual di Taman Skyride yang
kebanyakkannya bertemakan hipster
2.15
Kelemahan yang didapati di Taman Skyride, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, sebanyak 63.33% daripada pengulas tidak menyatakan
kelemahan yang mereka perolehi di Taman Skyride. Namun begitu, sebanyak 13.33%
menyatakan kelamahan bagi Taman Skyride adalah cuaca yang tidak elok
membantutkan pergerakan dan niat pengunjung untuk datang bermain aktiviti-aktiviti
yang disediakan kebanyakkan adalah permainan luaran. Hal ini demikian kerana,
keadaan cuaca Malaysia yang berkedudukan di garisan Khatulistiwa yang
memberikan negara ini musim panas dan musim hujan sahaja. Kenyataan ini disokong
oleh pengulas dari the 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015
menyatakan bahawa cuaca yang sangat panas menyebabkan mereka tidak dapat
menikmati aktiviti di Taman Skyride.
Selain itu, kelemahan bagi taman tersebut adalah kurang promosi, harga yang
tidak berpatutan dan tempat meletak kereta yang selalu penuh masing-masing
mendapat sebanyak 6.67%. Hal ini demikian kerana menurut pengulas Putrajaya
Skyride – The biggest Tethered Ballon menyatakan bahawa pengulas melihat iklan
51
tersebut tetapi menganggapnya adalah salah satu daripada iklan-ikalan yang
dipaparkan sahaja. Bukan itu sahaja, pengulas bagi Putrajaya International Hot Air
Balloon Fiesta 2013 menyatakan bahawa sekiranya ada pesta belon udara yang
berlaku di kawasan tersebut maka agak sukar bagi pengunjung untuk mendapatkan
tempat meletak kenderaan yang terhad. Selain itu, pengulas dari Skyride Festival Park
Putrajaya. Family fun at weekend menyatakan bahawa aktiviti Skyride Hot Air
Balloon hanya boleh dinaiki sebanyak 15-20 minit untuk harga yang agak mahal.
2.16
Harga tiket bagi aktiviti yang dijalankan di Taman Skyride, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, sebanyak 33.33% pengulas tidak menyatakan harga tiket bagi
aktiviti-aktiviti yang terdapat di taman tersebut. Namun begitu, sebanyak 30%
daripada pengulas menyatakan bahawa pengunjung tempatan yang berasal daripada
Malaysia dan mempunyai MyKad diberikan keistimewaan harga bagi aktiviti di
kawasan tersebut. Hal ini demikian kerana, kebanyakkan daripada penggulas
menyatakan bahawa pengunjung yang datang bermain SkyRide yang mempunyai
MyKad bagi orang dewasa adalah RM45 manakala bagi kanak-kanak pula adalah
RM35. Namun begitu sebanyak 20% daripada pengulas menyatakan bahawa masuk
adalah percuma. Hal ini demikian kerana, masuk ke Taman Skyride adalah percuma
kecuali pengunjung yang datang ingin bermain aktiviti yang disedikan maka mereka
akan membayar harga yang ditetapkan. Kenyataan ini juga turut. disokong oleh
pengulas MYFEST 2015: SKYRIDE FESTIVAL PARK, PUYRAJAYA. Bukan itu
sahaja, pengulas juga menyatakan bahawa harga turut diberikan kepada aktiviti lain
sebanyak 6.67%. Hal ini demikian kerana, Taman Skyride akan membuka
aktiviti-aktiviti sampingan pada hari tertentu iaitu semasa Fiesta dan sebagainya.
Contohnya permainan Solo Sky Rider dengan harga RM20 seorang dan memain
permain panah pula adalah RM8 untuk 20 anak panah seperti yang dinyatakan oleh
pengulas The 7th Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2015.
Harga ini berbeza berbanding yang tidak mempunyai MyKad kerana harga yang
diberikan kepada mereka yang dewasa adalah RM73 manakala kanak-kanak pula
52
adalah RM65. Hal ini juga disokong apabila pengulas meletakkan peratusan bagi yang
tiada MyKad dan pakej lain sebanyak 3.33%.
2.17
Tahap kepuasan pengulas terhadap Taman Skyride, Putrajaya.
Berdasarkan jadual 2, sebanyak 50% pengulas memberikan komen sangat baik kepada
Taman Skyride. Hal ini demikian kerana, Taman Skyride merupakan tempat yang
tenang bagi pengulas untuk mengambil udara yang segar dan relaks terutamanya
apabila di berada di bandar yang sentiasa sibuk menurut pengulas Putrajaya Skyrides
Theme Park. Bukan itu sahaja, pengulas bagi Putrajaya Hot Air Balloon Festival juga
menyatakan bahawa pengembaraannya ke taman tersebut merupakan suatu yang
gembira dan menakjubkan. Namun begitu, 33% daripada pengulas tidak menyatakan
kepuasan mereka terhapda Taman Skyride secara menyuluruh.
Namun begitu, sebanyak 13.33% daripada pengulas juga menyatakan bahawa
taman tersebut sangat memuaskan. Hal ini demikian kerana, pengulas merasakan
bahawa cuaca yang panas antara faktor Taman Skyride agak memuaskan. Contohnya
pengulas Putrajaya International Hot Air Balloon Fiesta 2013 menyatakan bahawa
meskipun cuaca pada hari tersebut agak panas, pengulas berkemungkinan akan datang
lagi pada masa akan datang.
Sebanyak 3.33% daripada pengulas yang menyatakan Taman Skyride tidak
memuaskan. Hal ini berkemungkian kerana faktor aktivti yang dibuka pada masa
tersebut penduduk yang sentiasa datang ke Putrajaya melihatnya sebagai suatu yang
biasa-biasa sahaja. Contohnya, pengulas the 7th Putrajaya International Hot Air
Balloon Fiesta 2015 berasa kecewa kerana tidak dapat untuk menunggu lebih lama
untuk persembahan persembahan Night Glow yang diadakan pada hari tersebut.
53
BAB 3 : ANALISIS DATA RESPONDEN
3.0
Pendahuluan
Bahagian ini menerangkan tentang data dan maklumat yang telah diperolehi oleh
pengkaji berdasarkan 100 borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 100 orang
responden di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran.
3.1
Demografi
54
Demografi ini adalah berkaitan dengan latar belakang responden yang telah menjawab
borang soal selidik pengkaji bagi kajian di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran.
Seramai 100 orang responden telah menjawab borang soal selidik yang telah diberikan
semasa pengkaji melakukan kajian lapangan.
3.1.1
Umur
Umur merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam bahagian latar belakang
responden seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.1.1 berikut.
Jadual 3.1.1 : Umur Responden
Frekuensi
Peratus (%)
5-10 tahun
0
0
11-16 tahun
0
0
17-22 tahun
48
48
23-28 tahun
30
30
29-34 tahun
12
12
35-40 tahun
8
8
41-46 tahun
2
2
100
100
Jumlah
55
UMUR
2% 0%
8%
11-16 tahun
17-22 tahun
12%
23-28 tahun
48%
29-34 tahun
35-40 tahun
41-46 tahun
30%
Rajah 3.1.1 : Umur responden
Berdasarkan kepada carta diatas menunjukkan, kebanyakkan responden ynag
mengunjung ke Taman Skyrides adalah dalam lingkungan umur antara 17-22 tahun
(48%) berbanding dengan lingkungan umur yang paling sedikit adalah yang berumur
35-40 tahun (8%). Hal ini berlaku kerana kebanyakkan mereka terdiri daripada
golongan pelajar yang tinggai disekitar kawasan Putrajaya jika dilihat kepada analisis
status dan sektor pekerjaan yang diceburi oleh pengunjung.
56
3.1.2
Status Perkahwinan Responden
Status Perkahwinan juga merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam
demografi responden yang dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bujang,
berkahwin dan janda / duda.
STATUS PERKAHWINAN
1%
19%
BUJANG
BERKAHWIN
JANDA/DUDA
80%
Rajah 3.1.2 : Status Perkahwinan Responden
Rajah diatas menunjukkan status responden, didapati bahawa majoriti responden
adalah berstatus bujang.
Dan kedua tertinggi adalah yang berstatus berkahwin. Hal
in dapat dikenal pasti apabila mereka melakukan aktiviti berkelah dan beriadah
57
bersama ahli keluarga. Taman Skyrides adalah amat bersesuaian untuk semua lapisan
masyarakat yang melawat ke situ.
58
3.1.3
Sektor Pekerjaan Responden
Sektor pekerjaan responden pula terbahagi kepada lima bahagian iaitu kerajaan,
swasta, persendirian, tidak bekerja dan pelajar. Perkara ini menjadi salah satu
komponen yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut.
SEKTOR PEKERJAAN
14%
KERAJAAN
20%
53%
SWASTA
PERSENDIRIAN
TIDAK BEKERJA
7%
PELAJAR
6%
Rajah 3.1.3 : Sektor pekerjaan yang diceburi oleh responden
Berdasarkan kepada rajah diatas didapati bahawa responden kebanyakannya adalah
pelajar iaitu (53%). Kedua tertinggi peratusanya adalah responden dari sektor swassta.
Hal ini menunjukkan responden yang mengunjukkan ke Taman Skyrides untuk
mendapatkan ketenangan dengan pemandangan dan aktiviti yang ditawarkan disitu.
Perkerjaan swasta seperti pemasak, operator, promoter dan sebagainya. Jika kepada
sektor pekerjaan bagi pekerjaan persendirian juga adalah seramai 7 orang yang
bekerja sebagai peniaga, pemandu Grab dan sebagainya.
59
3.1.4
Bangsa Responden
Komponen bangsa dalam bahagian ini menjadi salah satu bahagian dalam borang soal
selidik pengkaji. Bangsa terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain - lain.
BANGSA
1%
3%
4%
MELAYU
CINA
INDIA
LAIN-LAIN
92%
Rajah 3.1.4 : Bangsa
Melalui analisis carta ini, dapat melihat majoriti pengungunj adalah yang berbangsa
Melayu. Ia mencatatkan seramai (92%) berbanding dengan responden mengunjung
yang berlainan bangsa. Tidak ketinggalan juga kepada bangsa India dan Cina juga
60
turut mengunjung ke Taman Skyrides dengan menunjukkan peratusan 4% dan 3%
masing-masing.
3.1.5
Tahap Pendidikan Responden
Tahap pendidikan responden pula dibahagikan kepada lima aspek iaitu sekolah rendah,
sekolah menengah, diploma, ijazah pertama dan master / phd.
TAHAP PENDIDIKAN
1%
9%
20%
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
14%
DIPLOMA
56%
IJAZAH PERTAMA
MASTER/PHD
Rajah 3.1.5 : Tahap pendidikan responden
Berdasarkan kepada tahap pendidikan responden yang melawat ke Taman Skyrides
adalah kebanyakannya golongan muda yang melanjutkan pelajaran dis sekitar
61
Putrajaya. Seramai 56 orang responden adalah pelajar ijazah pertama manakala yang
terrendah golongan yang pergi ke taman adalah orang yang memegang Master atau
PhD.
62
3.2 BAHAGIAN B : POLA KUNJUNGAN KE TAMAN
3.2.1
Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
sebagai destinasi kunjungan
Berdasarkan analisis daripada borang soal selidik yang telah diberikan kepada 100
orang responden, berikut merupakan tujuan utama responden memilih Skyrides
Festival Park dan Taman Cabaran sebagai destinasi kunjungan mereka.
Jadual 3.2.1 : Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
sebagai destinasi kunjungan
Penyataan
YA
TIDAK
Rekreasi/ sukan
41
59
Ingin mengenali destinasi
66
34
Menghabiskan masa lapang bersama keluarga
59
41
Taman berhampiran dengan rumah/ kediaman
94
6
Hobi bersama keluarga
90
10
Acara sukan/ hari keluarga di tempat kerja
94
6
Lain-lain
93
7
63
120
TUJUAN UTAMA ANDA MEMILIH TAMAN
100
80
60
40
20
0
TIDAK
YA
Rajah 3.2.1 : Tujuan Utama Pemilihan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
sebagai destinasi kunjungan
Berdasarkan kepada rajah didapati bahawa, kebanyakkan responden menyatakan
sebab utama merak mengunjung ke Taman Skyrides adalah ia berhampiran dengan
rumah mereka. Dapat juga dilihat ramai responden yang menetap di sekitar Putrajaya.
Taman Skyrides diwujudkan ditempat yang strategik. Selain itu, responden juga
melakukan acara sukan atau hari keluarga seperti melalukan perkelahan dan
sebagainya. Acara sukan selalunya dianjurkan oleh pihak luar seperti pihak institusi
dengan menggalakan pelawat yang hadir ke taman tersebut. Ia seramai 90% bersetujui
dimana mereka melakuakn acara sukan dan hari keluarga serta taman yang
berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Terdaapt juga responden yang datang
untuk mengetahui taman ini dan apakah aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Taman
Skyrides ini.
64
3.2.2
Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Jadual 3.2.2 : Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Penyataan
YA
TIDAK
Pemandangan
28
72
Sukan/ aktiviti air
87
13
Aktiviti riadah di sekitar taman
56
43
Kawasan perkelahan
78
22
Tujuan Utaman Pemilihan Skyrides
Festival Park
87
78
72
56
43
28
22
13
PEMANDANGAN
SUKAN / AKTIVITI AIR
Ya
AKTIVITI RIADAH
PERKELAHAN
Tidak
Rajah 3.2.2 : Daya Tarikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
65
Berdasarkan kepada rajah diatas, didapati bahawa pengunjung datang ke Taman
Skyrides untuk melakukan aktivit sukan atau aktiviti air yang menandakan setuju,
mereka amat berminat dengan aktiviti tersebut. Yang kedua tertinggi adalah aktiviti
perkelahan dimana responden selalunya datang ke taman itu bersama degan
rakan-rakan dan ahli keluarga maka aktiviti perkelahan adalah amat bersesuaian .
Sebanyak 78 orang bersetuju dengan kenyataan tersebut.
66
3.2.3
Keistimewaan yang terdapat di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
KEISTIMEWAAN TAMAN
1% 1%
Pemandangan tasik yang
bersih, menarik, indah,
tenang
Ada belon panas
11%
3%
Infrastruktur yang
teancang, tumbuhan
hijau
Aktiviti memancing
84%
Taman permainan
Rajah 3.2.3 : Keistimewaan yang terdapat di Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Berdasarkan pemerhatian dan pengedaran borang soal selidik, kami mendapati
bahawa, kebanyakkan pengunjung dan responden gemar akan pemandangan yang
terdapat di taman itu terutamnya tasik buatan yang ada di bersebelahan taman tersebut.
Ia didapati seramai 84 ornag menyatakan mereka berseronok dengan permandangan
yang ada disitu.
Selain itu, infrastruktur juga memainkan peranan yang penting
kerana ia juga menjadi galakkan kepada responden untuk mengunjung lagi ke tempat
tersebut. Hal ini kerana tempat tersebut kawalan keselamatan amatlah terjamin.
Dengan adanya aktiviti air, belon panas dan pelbagai aktiviti Skywarrior menggalakan
lagi minat responden ynag menyatakan sebanyak 3 orang responden mempersetujui.
Secara rumusnya, dapati Taman Skyrides sangat bersesuaian dengan pelbagai aktiviti
yang menarik dengan permandangan yang cantik dan tenang. Ia adalah suaut galakkan
yang dilakukan oleh pihak taman tersebut untuk menarik minat pengunjung.
67
3.3 BAHAGIAN C : POLA KEPENGGUNAAN AKTIVITI DI SEKITAR
TAMAN
3.3.1
Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival Park /
Taman Cabaran
Jadual 3.3.1 Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival Park
/ Taman Cabaran
BILANGAN AKTIVITI UTAMA
JUMLAH (%)
1
Berehat
62
2
Mengambil Angin
57
3
Berkelah
28
4
Riadah
5
5
Lain-Lain
1
AKTIVITI UTAMA DI TAMAN SKYRIDER
70
62
57
60
50
40
28
30
20
10
5
1
0
Berehat
Mengambil Angin
Berkelah
Riadah
Lain - lain
AKTIVITI UTAMA DI TAMAN SKYRIDER
68
Rajah 3.3.1 : Aktiviti utama yang dilakukan oleh pengunjung di Skyrides Festival
Park / Taman Cabaran
Berdasarkan rajah tersebut telah menunjukkan aktiviti utama responden yang datang
ke Taman Skyrider di Putrajaya. Dalam aktiviti yang di tunjukkan ini menggambarkan
62% responden datang untuk berehat diikuti oleh aktiviti mengambil angin sebanyak
57%. Nilai peratusan paling terendah adalah pada lain-lain dan riadah iaitu bersamaan
1% dan 5%.
3.3.2 Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festiva Park /
Taman Cabaran
Jadual 3.3.2 : Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festiva
Park / Taman Cabaran
BIL.
AKTIVITI SAMPINGAN
JUMLAH (%)
1
Perkelahan
46
2
Sukaneka
5
3
Berkayak
7
4
Memancing
5
5
Bbq
15
6
Berehat
46
7
Kerja
7
8
Berbasikal
24
69
9
Wall Climbing
2
10
Team Building
2
11
Menunggang Kuda
3
12
Bermain Layang-Layang
4
13
Bergambar Pemandangan
46
14
Makan/Minum
29
15
Mengambil Angin
37
16
Treasure Hunt
12
17
Explorace
4
18
Melawat Ke Tempat Menarik
18
19
Lain-Lain
6
AKTIVITI SAMPINGAN
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
46
46
46
37
29
24
18
15
5
7
5
12
7
2
2
3
4
4
6
AKTIVITI SAMPINGAN
Rajah 3.3.2 : Aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden di Skyrides Festival
Park
/ Taman Cabaran
Rajah graf bar ini menunjukkan aktiviti sampingan yang dilakukan oleh responden
ketika datang berkunjung di Taman Skyrider Putrajaya tersebut. Bagi aktiviti
perkelahan, berehat dan bergambar pemandangan mencatatkan nilai yang sama dan
70
tertinggi bagi semua aktiviti iaitu sebanyak 46%. Data yang menunjukkan nilai
kesederhanaan aktiviti sampingan yang dilakukan oleh ialah berbasikal dan makan /
minum yang masing-masing mencatatkan nilai sebanyak 24% dan 29%. Bagi aktiviti
sampingan seperti wall climbing dan team building menunjukkan nilai yang sama
iaitu 2%.
3.3.3
Mengetahui sama ada responden pernah mendengar mengenai Skyrides
Festival Park / Taman Cabaran
Jadual 3.3.3 : Mengetahui sama ada responden pernah mendengar mengenai Skyrides
Festival Park / Taman Cabaran
Adakah Anda Pernah Mendengar Tentang Taman Ini?
Penyataan
Kekerapan
Peratusan ( % )
Ya
11
11
Tidak
89
89
Jadual ini meminta maklum balas responden berdasarkan “adakah anda pernah
mendengar tentang taman ini?”. Nilai kekerapan menunjukkan 89 orang telah
menyatakan ‘YA’ yang membawa peratusan sebanyak 89% dan 11 orang responden
mengatakan ‘TIDAK’ yang mewakili nilai peratusan sebanyak 11%
71
3.3.4
Cara responden mengetahui tentang Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Jadual 3.3.4 : Cara responden mengetahui tentang Skyrides Festival Park / Taman
Cabaran
Bagaimanakah Anda Mengetahui Tentang Taman Ini?
Penyataan
Kekerapan
Peratusan ( % )
Internet
38
38
Surat Khabar
1
1
Kawan-Kawan
56
56
Ahli Keluarga
5
5
Jadual berkaitan bagaimanakah anda mengetahui tentang taman ini menunjukkan
peratusan paling tinggi menyatakan pada kawan-kawan iaitu sebanyak 56% .
Kebanyakan responden juga mengetahui daripada internet yang menunjukkan nilai
38%. Nilai terendah hanyalah 1% yang dicatatkan pada surat khabar.
3.3.5
Ingin mengetahui sama ada responden berpuas hati dengan aktiviti yang
disediakan oleh Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Jadual 3.3.5 Ingin mengetahui sama ada responden berpuas hati dengan aktiviti yang
disediakan oleh Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Adakah Anda Berpuas Hati Dengan Aktiviti Yang Disediakan Di Taman
Ini?
Penyataan
Kekerapan
Peratusan ( % )
Ya
90
90
Tidak
9
9
72
Pada jadual adakah anda berpuas hati dengan aktiviti yang disediakan di taman ini
menunjukkan 90% responden menyatakan ‘Ya’ manakala 9% menyatakan tidak. Hal
ini disebabkan pemandangan yang cantik dinyatakan oleh responden dan
perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan memenuhi keperluan kepenggunaan
3.4 BAHAGIAN
D:
PANDANGAN
PENGUNJUNG
TERHADAP
PERKHIDMATAN YANG DI SEDIAKAN DI TAMAN REKREASI BANDAR
73
Bahagian ini menerangkan tentang dapatan kajian yang telah diperolehi melalui 100
borang soal selidik responden. Bahagian ini dilakukan berdasarkan Skala Likert 5
point iaitu: 1. Sangat tidak memuaskan, 2. Tidak memuaskan, 3. Kurang pasti, 4.
Memuaskan, 5. Sangat memuaskan. Berikut merupakan data yang diperolehi hasil
daripada borang soal selidik yang telah dijawab oleh 100 orang responden bagi
Skyrides Festival Park / Taman Cabaran.
3.4.1
Dimensi Persekitaran / Ruang Taman
Jadual 3.4.1 : Dimensi Persekitaran / Ruang Taman
BIL.
1
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
2
3
4
5
Persekitaran taman yang dipenuhi tumbuhan 0
2
5
62
31
hijau
2
Lanskap taman yang cantik dan menarik
0
1
4
55
40
3
Persekitaran taman yang sesuai untuk kegunaan 0
1
12
52
33
0
1
18
49
32
dapat 0
1
7
56
36
2
11
52
34
5
8
57
29
riadah/ rekreasi
4
Lokasi taman yang mudah dijumpai
5
Ruang
persekitaran
taman
yang
memenuhi ramai pengunjung dalam satu-satu
masa
6
Taman menyediakan ruang perkelahan yang 1
luas dan selesa
7
Kawasan taman dibahagikan kepada beberapa 1
ruang untuk menjalankan aktiviti
74
DIMENSI PERSEKITARAN / RUANG TAMAN
70
62
60
57
56
55
52
52
49
50
40
40
36
33
31
34
32
29
30
18
20
12
10
2
5
1
4
11
7
1
1
5
1 2
1
8
1
0
1
2
3
4
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
5
6
7
Sederhana
Rajah 3.4.1 : Dimensi Persekitaran / Ruang Taman
Berdasarkan graf bar tersebut, hasil daripad keseluruhan maklum balas responden
terhadap boring selidik yang telah dikumpul. Nilai tertinggi pada skala memuaskan
iaitu sebanyak 62 peratus pada penyataan persekitaran taman yang dipenuhi tumbuhan
hijau. Selain itu, nilai yang paling terendah direkodkan pada skala tidak memuaskan
sebanyak 1% pada penyataan taman menyediakan ruang perkelahan yang luas dan
selesa dan kawasan taman dibahagikan kepada beberapa ruang untuk menjalankan
aktiviti.
75
3.4.2
Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam
Jadual 3.4.2 : Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam
BIL.
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
2
3
4
5
8
Tempat kawasan parking yang luas dan mencukupi
1
4
22 46
27
9
Pondok istirehat mencukupi dan selesa
2
3
27 50
18
10
Laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk 0
0
10 57
33
2
11 54
32
3
17 44
34
5
17 45
33
pengunjung
11
Laluan pejalan kaki selamat dan luas untuk warga 1
emas dan golongan OKU
12
Tandas yang disediakan adalah mencukupi dan 2
bersih
13
Tandas yang disediakan memenuhi keperluan semua 0
golongan
76
DIMENSI FASILITI / KEMUDAHAN AWAM
60
57
54
50
50
46
45
44
40
33
30
27
34
32
33
27
22
18
20
17
17
12
13
11
10
10
4
2 3
1
2 3
1 2
0
8
9
10
11
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sederhana
Rajah 3.4.2 : Dimensi Fasiliti / Kemudahan Awam
Berdasarkan graf bar dimensi fasiliti/ kemudahan awam menunjukkan nilai tertinggi
pada bahagian memuaskan iaitu sebanyak 57% pada kenyataan soalan laluan pejalan
kaki selamat dan luas untuk pengunjung. Bagi skala sederhana menunjukkan nilai
yang sama pada penyataan soalan tandas yang disediakan adalah mencukupi dan
bersih dan tandas yang disediakan memenuhi keperluan semua golongan yang
masing-masing mencatakan nilai peratusan yang sama iaitu 17%. Nilai paling rendah
pada skala tidak memuaskan iaitu sebanyak 1% pada penyataan soalan tempat
kawasan parking yang luas dan mencukupi dan laluan pejalan kaki selamat dan luas
untuk warga emas dan golongan OKU.
3.4.3
Dimensi Aktiviti di Taman
Jadual 3.4.3 : Dimensi Aktiviti di Taman
77
BIL.
14
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
2
3
4
5
Terdapat pelbagai pilihan aktiviti riadah dan 0
5
19
53
23
5
15
58
22
2
17
52
29
0
20
52
27
7
20
47
25
2
14
60
23
rekreasi di taman ini
15
Aktiviti yang disediakan sesuai sepanjang masa 0
untuk semua golongan
16
Aktiviti di taman selamat kepada semua 0
golongan
17
Aktiviti di taman prihatin golongan OKU dan 1
kanak-kanak
18
Harga bagi setiap aktiviti berpatutan dan 1
berbaloi
19
Aktiviti yang disediakan di taman memenuhi 0
citarasa pengunjung berkeluarga
78
DIMENSI AKTIVITI DI TAMAN
70
60
58
60
53
52
52
50
47
40
29
30
23
22
25
20
19
20
27
17
15
14
10
5
23
20
7
5
2
1
2
1
0
14
15
Tidak Memuaskan
16
Kurang Memuaskan
17
Sederhana
18
Memuaskan
19
Sangat Memuaskan
Rajah 3.4.3 : Dimensi Aktiviti di Taman
Berdasarkan graf bar dimensi aktiviti di taman tersebut, nilai tertinggi dicatatkan pada
skala memuaskan iaitu sebanyak 60% pada penyataan soalan 19 (aktiviti yang
disediakan di taman memenuhi citarasa pengunjung berkeluarga). Pada skala
sederhana menunjukkan nilai peratusan yang sama pada penyataan 17 (aktiviti di
taman prihatin golongan OKU dan kanak-kanak) dan 18 ( harga bagi setiap aktiviti
berpatutan dan berbaloi) iaitu sebanyak 20%. Nilai terendah ditunjukkan pada
penyataan 17 di mana mencatatkan peratusan 1% pada skala tidak memuaskan.
79
3.4.4
Dimensi Produk di Taman
Jadual 3.4.4 : Dimensi Produk di Taman
BIL.
20
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
2
3
4
5
Penyediaan fasiliti/kemudahan awam yang 0
2
16
59
23
1
14
59
26
5
26
51
18
0
27
49
24
lengkap & berkualiti
21
Penyediaan infrastruktur yang terancang 0
dan selamat
22
Gerai/ kedai makan yang bersih dan 0
pelbagai
23
Penyediaan pelbagai pakej aktiviti untuk 0
pengunjung
24
Petunjuk arah yang jelas dan informatif
0
2
22
55
21
25
Telekomunikasi dan internet mudah capai
1
5
17
54
23
26
Layanan dari pekerja yang mesra dan 0
3
23
51
23
informatif
80
DIMENSI PRODUK DI TAMAN
70
60
59
59
55
50
51
54
51
49
40
30
20
26
23
2
24
22
18
16
10
27
26
23
21
23
17
14
1
23
5
2
1 5
3
0
20
21
Tidak Memuaskan
22
Kurang Memuaskan
23
Sederhana
24
25
Memuaskan
26
Sangat Memuaskan
Rajah 3.4.4 : Dimensi Produk di Taman
Berdasarkan graf dimensi produk di taman, nilai peratusan terendah ditunjukkan pada
skala tidak memuaskan
iaitu 1% pada telekomunikasi dan internet mudah capai (25).
Pada skala sangat memuaskan menunjukkan nilai peratusan yang sama iaitu sebanyak
23% bagi ketiga-tiga penyataan iaitu penyediaan fasiliti/kemudahan awam yang
lengkap & berkualiti (20), telekomunikasi dan internet mudah capai (25) dan layanan
dari pekerja yang mesra dan informative (26). Sementara itu, nilai peratusan paling
tinggi
ditunjukkan
pada
skala
memuaskan
iaitu
59%
pada
penyediaan
fasiliti/kemudahan awam yang lengkap & berkualiti (20) dan penyediaan infrastruktur
yang terancang dan selamat (21).
3.4.5
Dimensi Rekreasi Awam
Jadual 3.4.5 : Dimensi Rekreasi Awam
BIL.
PENYATAAN
JUMLAH (%)
81
27
1
2
3
4
5
Rekreasi awam bersifat mesra pengunjung 0
3
16 57
24
untuk semua golongan
28
Rekreasi awam yang selamat
0
1
15 60
24
29
Rekreasi awam yang selesa
0
0
16 58
26
30
Peralatan dan kemudahan untuk aktiviti di 0
4
15 55
26
2
18 51
29
taman mencukupi
31
Peralatan dan kemudahan aktiviti selamat
0
DIMENSI REKREASI AWAM
70
60
57
60
58
55
51
50
40
30
24
16
20
10
3
26
24
15
16
18
15
4
1
29
26
2
0
27
Tidak Memuaskan
28
Kurang Memuaskan
29
Sederhana
30
Memuaskan
31
Sangat Memuaskan
Rajah 3.4.5 : Dimensi Rekreasi Awam
Berdasarkan graf bar dimensi rekreasi awam, nilai peratusan tertinggi dicatatkan pada
peratusan 60% di skala memuaskan pada rekreasi awam yang selamat (60%). Nilai
peratusan pada skala sangat memuaskan menunjukkan nilai sebanyak 24% bagi 27
(rekreasi awam bersifat mesra pengunjung untuk semua golongan) dan 28 (rekreasi
awam yang selamat) manakala 26% bagi 29 (rekreasi awam yang selesa) dan 30
(peralatan dan kemudahan untuk aktiviti di taman mencukupi). Nilai terendah
ditunjukkan pada skala kurang memuaskan iaitu sebanyak 1% pada 28 (rekreasi awam
yang selamat).
82
3.4.6
Dimensi Keselamatan
Jadual 3.4.6 : Dimensi Keselamatan
BIL.
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
32
Jaminan keselamatan sepanjang melakukan
2
3
4
5
1
23
54
22
11
21
44
22
7
14
59
19
6
10
54
29
aktiviti
33
Bilangan cctv di sekitar kawasan taman (tandas, 2
surau dll)
34
Taman bebas dari benda asing yang berbahaya 1
(kaca, batu, kayu dll)
35
Papan tanda awam untuk kegiatan yang jelas
1
83
DIMENSI KESELAMATAN
70
59
60
54
54
50
44
40
29
30
23
22
21
22
19
20
14
11
10
7
10
2
1
6
1
1
0
32
33
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
34
35
Sederhana
Rajah 3.4.6 : Dimensi Keselamatan
Graf bar dimensi keselamatan menunjukkan nilai peratusan paling tertinggi pada skala
memuaskan iaitu sebanyak 59% pada penyataan soalan 34 (taman bebas dari benda
asing yang berbahaya (kaca, batu, kayu dll). Bagi nilai terendah menunjukkan jumlah
peratusan yang sama iaitu 1% pada skala tidak memuaskan bagi penyataan soalan 34
(taman bebas dari benda asing yang berbahaya (kaca, batu, kayu dll) dan 35 (papan
tanda awam untuk kegiatan yang jelas).
3.4.7
Dimensi Governans
Jadual 3.4.7 : Dimensi Governans
BIL.
PENYATAAN
JUMLAH (%)
1
2
3
4
5
84
36
Penganjuran kepelbagaian program dan acara di 0
3
20
53
24
sekitar taman
37
Penjagaan sumber semulajadi di sekitar taman
0
4
14
55
27
38
Pengendalian langkah keselamatan kawasan 0
3
16
55
26
4
16
60
20
3
13
59
24
taman yang baik dan sistematik
39
Penyediaan
rang
undang-undang
sebagai
penjagaan kawasan taman
40
Terdapat penambahbaikan yang dilakukan oleh 1
pihak
berkepentingan
untuk
keselesaan
pengunjung di taman
DIMENSI GOVERNANS
70
60
60
55
53
59
55
50
40
30
27
24
26
24
20
20
20
10
16
14
4
3
16
4
3
13
1
3
0
36
Tidak Memuaskan
37
Kurang Memuaskan
38
Sederhana
39
Memuaskan
40
Sangat Memuaskan
Rajah 3.4.7 : Dimensi Governans
Berdasarkan graf bar dimensi governans, nilai tertinggi dicatatkan pada peratusan
60% pada skala memuaskan bagi kenyataan soalan penyediaan rang undang-undang
sebagai penjagaan kawasan taman (39). Nilai peratusan yang menunjukkan persamaan
pada bahagian sederhana iaitu sebanyak 16% pada penyataan soalan pengendalian
langkah keselamatan kawasan taman yang baik dan sistematik (38) dan penyediaan
rang undang-undang sebagai penjagaan kawasan taman (39). Akhirnya, nilai terendah
85
direkodkan pada skala tidak memuaskan sebanyak 1% pada terdapat penambahbaikan
yang dilakukan oleh pihak berkepentingan untuk keselesaan pengunjung di taman
(40).
3.5
3.5.1
Bahagian E : Cadangan
Pendahuluan
Bahagian ini menerangkan tentang cadangan atau pendapat yang telah diberikan oleh
responden yang menjawab borang soal selidik yang diberikan oleh pengkaji semasa
melakukan kajian lapangan di Skyrides Festival Park dan sekitar Taman Cabaran.
Bahagian ini menerangkan dengan lebih jelas cadangan yang telah dikemukakan oleh
100 orang responden dan juga cadangan yang diberikan oleh pengkaji sepanjang
menjalankan kajian ini.
3.5.2
Pandangan Responden untuk Keperluan yang Diperlukan oleh
Sesebuah Taman Bagi Meningkatkan Kualiti Sesebuah Taman
86
Berdasarkan analisis daripada 100 borang soal selidik yang telah diberikan kepada
100 orang responden, cadangan yang telah dikemukakan oleh setiap responden telah
dianalisis dan dibahagikan mengikut beberapa aspek yang perlu ada di setiap taman
rekreasi menurut pendapat para responden.
Jadual 3.5.2 menunjukkan pandangan responden untuk keperluan yang diperlukan
oleh sesebuah taman bagi meningkatkan kualiti sesebuah taman
Bil
Kategori
.
Peratusan aspek
Peratusan aspek
yang perlu ada
yang perlu
disesebuah
dipertingkatkan
taman( % )
di taman ( % )
1.
Kemudahan infrastruktur
63
47
2.
Aktiviti menarik
10
14
3.
Keselamatan
6
9
4.
Kebersihan taman
15
14
5.
Gerai makan
4
7
6.
Promosi dan tarikan
2
9
100
100
Jumlah
87
70
60
50
63
47
40
30
20
14
14
9
10
15
9
7
10
6
4
2
0
kemudahan
infrastruktur
Aktiviti
menarik
Keselamatan
Aspek keperluan taman
Kebersihan
Gerai makan
Promosi dan
Tarikan
Aspek perlu dipertingkatkan
Rajah 3.5.2 : Pandangan Responden untuk Keperluan yang Diperlukan oleh
Sesebuah Taman Bagi Meningkatkan Kualiti Sesebuah Taman
Berdasarkan Rajah 3.5.2 tersebut, dapat dilihat beberapa aspek yang perlu ada oleh
sesebuah taman rekreasi. Aspek ini telah diambil kira hasil penelitian pengkaji dan
responden semasa berada di Skyrides Festival Park serta sekitar Taman Cabaran
tersebut. Responden menjawab berdasarkan kemudahan dan pemerhatian mereka
semasa berkunjung ke taman ini.
Aspek yang perlu ada disesebuah taman rekreasi yang paling tinggi dicatatlan
oleh aspek kemudahan infrastruktur yang perlu ditingkatkan disekitar kawasan taman
rekreasi sebanyak 63 % ( 63 ) responden. Aspek kemudahan infrastruktur yang
diketengahkan oleh responden adalah seperti menambahkan pondok untuk berteduh,
menambahkan bilangan tandas dan taman permainan untuk kanak - kanak. Hal ini
demikian kerana berdasarkan pemerhatian pengkaji juga, hanya terdapat beberapa
88
pondok sahaja yang dapat digunakan oleh pengunjung yang datang ke taman ini.
Perkara ini menyebabkan mereka tidak mempunyai tempat untuk duduk dan berteduh
terutama ketika cuaca panas terik mahupun ketika hujan lebat. Selain itu, penambahan
bilangan tandas juga amat diperlukan oleh pengunjung. Hal ini demikian kerana
bilangan tandas yang dibina adalah sedikit dan terletak jauh daripada kawasan taman
tersebut. Hal ini menyukarkan pengunjung untuk pergi ke tandas jika ia terletak jauh
daripada kawasan taman rekreasi ini. Perkara ini juga dapat disokong dengan
cadangan yang dikemukan oleh responden bagi meningkatkan kualiti taman rekreasi
untuk aspek kemudahan infrastruktur sebanyak 47 % ( 47 ) responden yang
menyokong aspek ini. Responden berpendapat bahawa kemudahan yang ada disekitar
kawasan taman adalah terhad untuk kegunaan semua orang terutama pada waktu
kemuncak seperti waktu petang untuk beriadah dan waktu malam. Hal ini
menyebabkan mereka sukar untuk mencari kawasan atau tempat untuk berehat dan
duduk bersama - sama ahli keluarga mahupun rakan sebaya. Terdapat beberapa
responden yang mencadangkan untuk meletakkan penapis air untuk memudahkan
pengunjung mendapat bekalan minuman. Hal ini demikian kerana ketiadaan gerai
makanan menyebabkan para pengunjung sukar untuk mendapatkan makanan dan
minuman. Beberapa responden juga menyatakan pendapat mereka tentang
pemasangan jalur lebar atau dikenali sebagai WiFi di kawasan taman rekreasi. Hal ini
bagi memudahkan mereka untuk mengakses laman sosial atau memuat naik gambar
atau video di laman sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya.
Aspek yang kedua tertinggi adalah aspek kebersihan di kawasan taman rekreasi
sebanyak 15% ( 15 ) responden. Sememangnya kita mengetahui bahawa kebersihan
itu penting bagi menunjukkan sesuatu kawasan ini patut dan berbaloi untuk
dikunjungi walaupun ia berada jauh daripada kawasan kita. Hal ini demikian kerana
sesetengah golongan manusia sanggup untuk berkunjung ke suatu kawasan yang jauh
untuk mencari kepuasan bagi diri masing - masing. Aspek kebersihan merupakan
suatu indikator yang perlu dipatuhi untuk menjaga keselesaan pengunjung yang
datang ke sesebuah taman tersebut. Kebersihan taman rekreasi perlu dijaga sepanjang
masa bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku seperti tempat pembiakan
nyamuk aedes dan sebagainya. Pihak bertanggungjawab seperti pihak berkuasa
tempatan perlu mengambil langkah untuk membersihkan kawasan persekitaran taman
rekreasi bagi menjaga kualiti taman tersebut. Pihak berkuasa tempatan juga boleh
89
menambahkan bilangan tong sampah disetiap kawasan sekitar taman rekreasi untuk
memudahkan pengunjung membuang sampah mereka. Penyataan ini juga boleh
disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden berkaitan aspek
kebersihan kawasan taman yang perlu dijaga sebanyak 14 % ( 14 ) responden.
Responden memberikan cadangan bahawa kebersihan kawasan taman rekreasi ini
perlu sentiasa dijaga dan dikawal oleh pihak berkuasa tempatan. Kawasan sekitar
taman yang perlu sentiasa dijaga seperti tasik, tandas awam dan sekitar taman untuk
memastikan keselesaan pengguna dijaga semasa mereka menggunakan kemudahan kemudahan tersebut. Kebersihan tasik menjadi keutamaan kerana tasik Putrajaya ini
menjadi tarikan utama pengunjung untuk datang menikmati suasana dan
pemandangan yang cantik ditengah - tengah bandar Putrajaya tersebut.
Aspek ketiga yang dikemukan oleh responden ialah aktiviti yang menarik
diperlukan dikawasan taman rekreasi ini sebanyak 10 % ( 10 ) responden. Aktiviti
yang menarik seperti aktiviti sukan air, kawasan permainan yang sesuai untuk semua
golongan umur dan sebagainya diperlukan dalam sesebuah kawasan taman rekreasi.
Hal ini demikian kerana bukan semua pengunjung yang datang melawati taman
rekreasi ini hanya untuk melihat pemandangan yang cantik dan tenang. Akan tetapi,
sesetengah pengunjung yang datang ke taman ini untuk beriadah dan bersukan bagi
mengisi waktu lapang mereka sekali gus untuk menyihatkan tubuh badan. Ada juga
pendapat dan cadangan daripada responden untuk mengadakan aktiviti seperti zumba
dan permainan sukan yang boleh diikuti oleh golongan muda dan remaja bagi mengisi
waktu lapang mereka semasa berkunjung ke taman rekreasi ini. Penyataan ini boleh
disokong dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden yang menyatakan
bahawa perbanyakkan aktiviti di kawasan taman rekreasi amat diperlukan sebanyak
14 % ( 14 ) responden. Responden berpendapat bahawa kawasan Skyrides Festival
Park atau dikenali Taman Cabaran kurang mendapat sambutan kerana ketiadaan
pengunjung yang ramai. Perkara ini mungkin disebabkan oleh kurangnya aktiviti yang
mampu menarik pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Oleh itu, aktiviti
yang menarik perlu diperbanyakkan lagi di kawasan taman rekreasi ini untuk
menjadikan taman rekreasi ini sebagai tarikan kepada para pengunjung untuk memilih
taman rekreasi ini berbanding taman - taman lain.
90
Aspek lain yang diperlukan untuk sesebuah kawasan taman rekreasi ialah
keselamatan dikawasan taman tersebut sebanyak 6 % ( 6 ) responden. Aspek
keselamatan adalah penting bagi menunjukkan sesebuah kawasan tersebut selamat
untuk diduduki dan tidak menjejaskan nyawa seseorang. Bagi taman rekreasi pula,
aspek keselamatan yang diutarakan oleh responden adalah berkaitan dengan
keselamatan pengunjung ketika berada dikawasan taman tersebut. Keselamatan yang
diperlukan adalah dari segi bantuan polis yang berdekatan dan rondaan yang
dilakukan oleh pengawal keselamatan yang menjaga kawasan taman tersebut. Hal ini
demikian kerana pengunjung berpendapat bahawa jika terjadi sesuatu yang tidak
diingini seperti kecurian atau kehilangan barang boleh merujuk kepada pihak yang
menjaga kawasan taman rekreasi tersebut. Perkara ini dapat disokong dengan
cadangan yang dikemukakan oleh responden yang menyatakan bahawa kawasan
taman perlu meningkatkan aspek keselamatan sebanyak 9 % ( 9 ) responden. Terdapat
beberapa cadangan yang dikemukakan oleh responden berkaitan dengan aspek
keselamatan iaitu membina pondok pengawal keselamatan di kawasan taman rekreasi
ini. Hal ini demikian kerana pondok pengawal keselamatan tersebut dapat berfungsi
sebagai tempat untuk dirujuk oleh para pengunjung apabila terjadinya sesuatu
sepanjang mereka berada dikawasan taman rekreasi tersebut. Selain itu, terdapat juga
cadangan daripada responden supaya pihak berkuasa yang menguruskan kawasan
taman rekreasi untuk mengadakan rondaan secara berkala bagi memastikan taman
rekreasi selamat untuk dikunjungi.
Gerai makan juga merupakan aspek yang responden nyatakan perlu ada di taman
rekreasi ini sebanyak 4 % ( 4 ) responden. Gerai makan merupakan salah satu
keperluan pengunjung untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman ketika
mereka berada di taman rekreasi tersebut. Para pengunjung berpendapat bahawa gerai
makan ini perlu supaya mereka dapat mendapatkan bekalan makanan dan minuman
ketika beriadah dikawasan taman ataupun memudahlan mereka untuk mendapatkan
makanan jika mereka ingin berkelah dan sebagainya. Penyataan ini dapat disokong
dengan cadangan yang dikemukakan oleh responden dimana mereka mencadangkan
untuk membuka gerai makan yang dengan harga yang berpatutan sebanyak 7 % ( 7 )
responden. Gerai makan ini diperlukan oleh pengunjung yang melawati taman ini bagi
membantu mereka ketika mereka memerlukan makanan dan minuman tanpa perlu
bergerak jauh ke tempat lain untuk mencari keperluan asas tersebut.
91
Aspek terakhir yang dikemukakan oleh responden adalah promosi dan tarikan
yang diperlukan untuk menarik pengunjung datang ke taman ini sebanyak 2 % ( 2 )
responden. Aspek ini dikemukakan oleh responden kerana mereka menganggap
bahawa Skyrides Festival Park, Putrajaya ini kurang dilawati oleh pengunjung sama
ada pengunjung dari dalam atau luar negara. Promosi secara berterusan perlu
dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi menarik pengunjung untuk datang
ke taman rekreasi ini. Antara promosi yang boleh dilakukan bagi meningkatkan lagi
kedatangan pengunjung ke taman ini adalah dengan memperkenalkan Skyrides
Festival Park melalui iklan secara berterusan tidak kira dalam bentuk media cetak,
media elektronik mahupun media massa. Kenyataan ini juga dapat disokong dengan
cadangan yang dikemukakan oleh responden dimana mereka mencadangkan supaya
promosi dan tarikan yang berterusan perlu dilakukan bagi menarik orang ramai datang
ke taman rekreasi ini. Responden berpendapat bahawa tarikan yang boleh dilakukan di
Skyrides Festival Park ini boleh ditambah dengan memperbanyakkan lagi aktiviti
sukan air di kawasan tasik tersebut untuk menarik lagi pengunjung terutama peminat
sukan air berkunjung ke tasik tersebut.
92
3.5.3
Pendapat responden jika berhadapan masalah atau kelemahan
Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan keatas 100 borang soal selidik yang
diberikan kepada pengunjung Skyrides Festival Park, responden menyatakan sama ada
mereka berhadapan dengan masalah atau kelemahan taman ini atau tidak. Berikut
merupakan analisis yang telah dibuat berdasarkan 100 borang soal selidik yang
diberikan kepada responden.
Jadual 3.5.3 menunjukkan pendapat respondenjika berhadapan masalah atau
kelemahan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
PENYATAAN
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
RESPONDEN
YA
35
35
TIDAK
65
65
JUMLAH
100
100
93
Masalah dan kelemahan taman
Masalah dan kelemahan taman
65
35
Ya
Tidak
Rajah 3.5.3 menunjukkan pendapat responden jika berhadapan masalah atau
kelemahan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Berdasarkan Rajah 3.5.3 tersebut, analisis yang dibuat bagi bahagian ini dibahagikan
kepada 2 komponen iaitu komponen “ YA ” dan komponen “ TIDAK ”. Pendapat
responden sama ada mereka berhadapan dengan masalah atau kelemahan taman bagi
komponen ‘ YA ” adalah sebanyak 35 % ( 35 ) responden. Hal ini demikian kerana
terdapat beberapa responden yang menetap jauh daripada kawasan taman rekreasi ini
menyebabkan kadar ketersampaian mereka ke taman ini jauh dan menyukarkan
mereka untuk datang berkali - kali ke taman ini. Ada juga responden yang
berpendapat bahawa mereka berasa kurang selamat ketika berada di kawasan taman
rekreasi ini. Hal ini demikian kerana keadaan kawasan taman yang terbuka dan tiada
kawalan keselamatan menjadi punca responden tidak mahu datang kembali ke taman
ini. Pendapat responden lain yang mempunyai masalah dengan taman rekreasi ini
adalah kurangnya kawasan berteduh untuk para pengunjung. Kekurangan kawasan
berteduh menyukarkan pengunjung untuk berehat, beriadah bersama keluarga dan
berteduh daripada hujan menyebabkan mereka tidak mahu lagi untuk datang ke taman
rekreasi ini.
94
Pendapat responden sama ada mereka berhadapan dengan masalah atau
kelemahan taman bagi komponen “ TIDAK ” adalah sebanyak 65 % ( 65 ) responden.
Hal ini demikian kerana responden yang datang ke taman rekreasi ini kebanyakkannya
merupakan penduduk yang menetap disekitar kawasan taman dan menjadi kebiasaan
bagi mereka untuk datang berkunjung ke taman rekreasi ini terutama pada waktu
petang untuk beriadah ataupun melihat pemandangan matahari terbenam. Terdapat
juga responden yang menyatakan mereka tidak mempunyai masalah sepanjang berada
di kawasan taman rekreasi ini kerana mereka berasa selesa dengan suasana dan
persekitaran taman rekreasi tersebut.
3.5.4
Tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides Festival
Park / Taman Cabaran
Bahagian ini menerangkan tentang tahap kepuasan pengunjung yang datang
berkunjung ke Skyrides Festival Park seramai 100 orang responden berdasarkan
borang soal selidik yang telah dikemukakan kepada para pengunjung.
Jadual 3.5.4 menunjukkan tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides
Festival Park /
Tahap / Bintang
Taman Cabaran
Frekuensi
Peratus (%)
95
1
2
2
2
3
3
3
14
14
4
52
52
5
29
29
Jumlah
100
100
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG SKYRIDES
FESTIVAL PARK / TAMAN CABARAN
2%
3%
14%
29%
1 BINTANG
2 BINTANG
3 BINTANG
4 BINTANG
5 BINTANG
52%
Rajah 3.5.4 menunjukkan tahap kepuasan pengunjung ketika berkunjung ke Skyrides
Festival Park / Taman Cabaran
Berdasarkan kepada rajah diatas menunjukkan bahawa bintang yang diberikan kepada
Skyrides Festival Park atas perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di kawasan
sekitar taman rekreasi tersebut. Ia adalah mengikut kepada turutan dimana tahap
96
dimana bagi Tahap 1 dikategorikan sebagai sangat tidak memuaskan, Tahap 2 sebagai
tidak memuaskan, Tahap 3 sebagai sederhana, Tahap 4 sebagai memuaskan dan
Tahap 5 sebagai sangat memuaskan. Kebanyakkan responden memberikan bintang
kepada Tahap 4 iaitu memuaskan sebanyak 52 % ( 52 ) responden. Perkara ini
menunjukkan bahawa responden berpuas hati dengan kemudahan dan persekitaran
kawasan taman rekreasi yang sedia ada tersebut. Peratusan paling rendah dicatatkan
oleh Tahap 1 iaitu sebanyak 2 % ( 2 ) responden. Responden ini berasa sangat tidak
memuaskan semasa berada di kawasan sekitar taman rekreasi ini disebabkan kawasan
tersebut kurang kemudahan seperti pondok berteduh dan juga kebersihan kawasan
taman rekreasi yang tidak dijaga dengan rapi.
97
3.5.5
Jangkaan Responden Untuk Datang Ke Skyrides Festival Park / Taman
Cabaran
Berdasarkan borang soal selidik, analisis telah dilakukan bagi mengetahui jangkaan
pengunjung untuk datang semula ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ini pada
masa akan datang ditunjukkan dalam Jadual 3.5.5 tersebut.
Jadual 3.5.5 menunjukkan Jangkaan Responden untuk Datang ke Skyrides Festival
Park / Taman Cabaran
Jangkaan
Bilangan
Peratus (%)
responden
Ya/ datang
17
17
Tidak
7
7
Setiap hari
9
9
Setiap hujung minggu
5
5
Jika ada urusan
2
2
Jika ada masa lapang
8
8
Bulan hadapan
7
7
Bila-bila
8
8
Esok
3
3
3-5 bulan
2
2
98
Tidak pasti
6
6
Setahun/ tahun 2020
3
3
Hujung tahun
4
4
Cuti panjang
6
6
Sebab-sebab tertentu
13
13
Jumlah
100
100
.
Melalui jadual diatas menunjukkan bahawa dalam jangka masa yang ditetapkan oleh
responden untuk datang ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran. Mereka memilih
taman ini sebagai taman yang unik dan memberikan ketenangan kepada diri mereka.
Antara maklum balas yang paling banyak diperolehi adalah yang menyatakan mereka
akan datang balik sebanyak 17 orang. Terdapat juga atas bebrpaa sebab responden
mengunjung ke taman ini adalah seperti apabila mereka sudah berkahwin, kerana
mereka adalah suri rumah, urusan kerja dan sebagainya. Kesemua pandangan yang
diberikan menganggap bahawa taman ini bukan sahaja unutk penghiburan tetapi unutk
pelbagai urusan lain yang juga boleh dilakuakn disini. Seramai 13 menyatakan
bahawa mereka datang dengan bersebab. Yang lain-lain sebab mereka kerap
mengunjung ke tmana tersebut iait seramami 9 orang responden. Selaluny aresponden
menetapkan tenmpoh masa untuk mengunjung ke taman ini seperti pada hujung
minggu, pada cuti sekolah, dalam masa 3-5 bulan. Maka ia bergantung kepada
pengunjung untuk melawat ke tempat ini. Dengan jelasnya, taman rekreasi ini terbuka
kepada semua tanpa mengira apa urusan mereka tetapi juga ia mempunyai batasan
masa yang ditetapkan oleh pihak Skyrides Festival Park.
99
3.5.6
Kesan / Faedah yang diperolehi oleh pengunjung Skyrides Festival Park
/
Taman Cabaran
Bahagian ini menjelaskan tentang analisis yang dapat dikemukakan bagi kesan atau
faedah yang diperolehi oleh pengunjung yang datang melawati Skyrides Festival Park
/ Taman Cabaran oleh responden yang menjawab borang soal selidik seperti Jadual
3.5.6 tersebut.
100
Jadual 3.5.6 menunjukkan Kesan / Faedah yang Diperolehi oleh Pengunjung Skyrides
Festival Park / Taman Cabaran
Perkara
Frekuensi
Peratus (%)
Tenang/ hilang stress
27
30
Eratkan hubungan antara keluarga dan
18
18
Beriadah/berjalan
28
28
Pemandangan yang tenang/ keindahan
4
1
Kawan
1
1
Gembira
2
2
Sihat badan dan sejahtera
5
5
Makan free
1
1
Ya
6
6
Tidak
7
7
Tidak nyatakan
1
1
100
100
rakan-rakan
Jumlah
Berdasarkan kepada maklum balas yang diberikan oleh responden apabila
mengemukakan persoalan berkenaan dengankesan atau faedah yang diperolehi oelh
mereka ketika berkunjung ke Skyrides Festival Park / Taman Cabaran ini, didapati
bahawa sememangnya kunjungan mereka memberikan faedah atau kesan positif
bukan sahaja keatas diri mereka sendiri tetapi keluarga serta rakan-rakan yang turut
serta berkunjung ke taman rekreasi ini. Antara sebab mereka datang ke Skyrides
101
Festival Park adalah untuk menghilangkan tekanan serta mencari ketenangan. Kita
dapat meketahui kebanyakan mereka hadir secara kerap ke taman rekreasi ini. Hal ini
demikian kerana bagi menenangkan fikiran mereka, sebanyak 30 orang responden
menyetujui. Seterusnya, mereka ke taman ini untuk melakukan riadah dan
berjalan-jalan disekitar dengan pemandangan yang tenang dan cerah. Didapati seramai
28 orang responden mengunjung bagi melakukan senamanan. Ia juga dapat
mengeratkan hubungan antara pasangan yang dibawa bersama. Kenyataan tersebut
disokong dengan memberikan padangan yang menyatakan mereka ke taman in bagi
mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan yang dibawa
bersama.
102
BAB IV : CADANGAN DAN RUMUSAN
4.0
Pendahuluan
Bahagian ini menerangkan cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji bagi
penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menarik lagi ramai pengunjung untuk
datang ke Skyrides Festival Park atau lebih dikenali sebagai Taman Cabaran.
4.1
Cadangan Penambaikan Skyrides Festival Park / Taman Cabaran
Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji sepanjang menjalankan
kajian lapangan di Skyrides Festival Park dan sekitar kawasan Taman Cabaran di
Putrajaya, terdapat beberapa idea atau cadangan yang ingin dikemukakan oleh
pengkaji untuk membanti pihak bertanggungjawab bagi menaikkan lagi nama dan
imej taman rekreasi ini. Umum mengetahui bahawa Skyrides Festival Park merupakan
taman rekreasi yang bersifat mencabar kerana mempunyai pelbagai jenis permainan
yang boleh digunakan oleh semua peringkat umur seperti Skyrides Balloon,
SkyWarrior, SkyBeca dan sebagainya. Salah satu cadangan yang ingin dikemukakan
oleh pengkaji ialah promosi yang dilakukan secara berterusan untuk menarik lebih
ramai lagi pengunjung untuk datang ke taman rekreasi ini. Pihak pengusaha Skyrides
Festival Park boleh mengadakan promosi secara bermusim seperti promosi harga
pelajar pada cuti sekolah dan cuti semestar untuk golongan mahasiswa. Selain itu,
pihak penganjur juga boleh meletakkan harga yang berpatutan bagi pemegang kad
pelajar untuk menarik lebih ramai anak muda datang berkunjung ke taman rekreasi.
Hal ini demikian kerana taman rekreasi ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri
dengan keadaan taman dan lokasi yang terletak berdekatan dengan Dataran Putrajaya
dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau dikenali sebagai Masjid Besi yang
sering menjadi tumpuan para pelajar yang tinggal berdekatan dengan kawasan tersebut
untuk beriadah di taman rekreasi ini.
Cadangan kedua yang boleh diutarakan oleh pengkaji ialah mewujudkan penjaga
keselamatan yang berada di kawasan taman rekreasi ini sepanjang masa. Hal ini
demikian kerana berdasarkan pemerhatian pengkaji, pengawal keselamatan yang
103
menjaga kawasan sekitar Skyrides Festival Park dan Taman Cabaran tidak dapat
dilihat kewujudannya sepanjang 2 hari kami pergi turun ke taman rekreasi tersebut.
Pihak pengusaha Skyrides Festival Park perlulah meletakkan sekurang - kurangnya 2
orang pengawal keselamatan yang berjaga sepanjang masa di taman rekreasi ini. Hal
ini demikian kerana pengawal keselamatan yang bertugas boleh dijadikan sebagai
rujukan untuk para pengunjung apabila menghadapi masalah sepanjang mereka berada
di taman rekreasi ini. Pihak berkuasa tempatan juga boleh bertindak dalam membantu
merealisasikan cadangan ini dengan menetapkan polis peronda yang sentiasa berjaga jaga dikawasan sekitar Taman Cabaran ini bagi memudahkan para pengunjung untuk
melaporkan sebarang kejadian yang berlaku keatas mereka sepanjang mereka
melawati kawasan taman rekreasi ini. Pihak bertanggunjawab juga boleh membina
pondok pengawal keselamatan di taman rekreasi ini untuk memudahkan para
pengunjung untuk mencari pegawai keselamatan yang bertugas ketika itu.
Menambahkan kemudahan infrastruktur disekitar kawasan Taman Cabaran
merupakan cadangan ketiga yang dapat difikirkan oleh pengkaji. Kemudahan yang
sedia ada sepeti pondok, tempat duduk, tandas dan sebagainya dapat diklasifikasikan
sebagai kurang memuaskan menurut pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji.
Hal ini demikian kerana bilangan kemudahan awam tersebut adalah dalam kuantiti
yang sedikit dan tidak setanding dengan bilangan pengunjung yang datang ke taman
rekreasi tersebut terutama pada waktu kemuncak seperti waktu petang.
104
RUJUKAN
Clayton, S., and Opotow, S. (2003). Identity and the natural environment: The
psychological Significance of nature. MIT Press
Sherer, P. M. (2006). The benefits of parks. San Francisco, CA: The Trust for Public
Land,
http://www.tpl.org/publications/books-reports/park-benefits/benefits-ofparks-whit
e-paper.html
Garvin, A. (2000). Parks, recreation, and open space: A twenty-first century agenda
Planners Pr.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration
Univ of California Press.
Witt, P. A., and Crompton, J. L. (1996). The at-risk youth recreation project. Journal
of Park and Recreation Administration, 14(3), 1-9.
Coley RL, Kuo FE, Sullivan WC. 1997. Where does community grows? The social
context created by nature in urban public housing. Environment & Behavior 29,
468-494.
Bolund P, Sven H. 1999. Ecological Services in Urban Areas,” Elsevier Sciences:
Ecological Economics, 29: 293-301. doi:10.1016/S0921- 8009(99)00013-0.
Sorensen M, Smit J, Barzetti V, Williams J. 1997. Good Practices for Urban
Greening,
Inter-American Development Bank,
http://www.iadb.org/sds/doc/ENV109KKeipiE.pdf
105
LAMPIRAN
Gambar 1
106
Gambar 2
Gambar 3
107
Gambar 4
Gambar 5
108
Gambar 6
Gambar 7
109
Gambar 8
Gambar 9
110
111
Download
Related flashcards
Create Flashcards