kajian lepas dan dimensi 4-10

advertisement
BAB II
KAJIAN LITERATUR
2
Hunziker ( 1995 )
pelancongan sebagai satu
fenomena yang
mempunyai hubungan
dengan perjalanan
seseorang yang tidak
kekal dan tidak terlibat
dengan aktiviti atau
kegiatan yang produktif.
Anuar ( 2012 )
pelancong konsep
pelanggan yang
berorientasikan, di mana
pelancong memilih aktiviti,
produk dan ruang mereka
sendiri jika mereka
memenuhi permintaan dan
pengalaman yang
dikehendaki
Kozak ( 1999 ) dan
Smeral ( 2009 )
pelancong akan memilih
pelancongan destinasi
yang boleh memenuhi
jangkaan dan permintaan.
Anuar ( 2013 )
Destinasi mesra
pelancong adalah konsep
yang dapat memberikan
kepuasan untuk
memenuhi permintaan dan
penawaran pelancong
melalui hubungan dan
penggunaan maksimum
aktiviti, produk dan ruang
tanpa sebarang gangguan
atau masalah
Hitrec ( 1995 )
destinasi pelancongan
sebagai tempat tarikan
yang dipenuhi oleh ruang
yang memenuhi keperluan
dan fasiliti untuk
pelancong yang datang
Pelancong dan
masyarakat setempat
menjangkakan destinasi
mesra pelancongan boleh
termasuk komponen
mesra ruang awam dan
penggunaan maksimum
ruang yang boleh
digunakan oleh mereka
dalam destinasi
pelancongan.
DIMENSI RUANG PANTAI
Bilangan
Pantai menawarkan ruang
selamat dan selesa untuk
perkelahan keluarga.
Peratus (%)
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
1
4
8
22
15
2.0
8.0
16.0
44.0
30.0
Ruang pantai dapat menampung Tidak Memuaskan
pengunjung yang ramai
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
2
0
6
21
22
4.0
0.0
12.0
42.0
42.0
Kawasan pantai dibahagikan
kepada berberapa ruang untuk
menjalankan aktviti di pantai.i
2
1
14
18
19
4.0
2.0
28.0
36.0
38.0
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
DIMENSI KEMUADAHAN REKEASI DAN AWAM
11
4
12
10
10
9
6
8
6
6
10
4
14
3
4
2
4
6
6
26
4
24
24
40
32
14
22
40
22
30
24
10
24
24
24
10
24
30
34
4
20
32
30
2
24
30
24
10
8
30
36
10
10
1
4
14
7
5
30
14
40
42
26
30
42
Tidak memuaskan
Memuaskan
24
Kurang memuaskan Sederhana
Sangat memuaskan
DIMENSI BUDAYA
Bilangan
Peratus (%)
Pantai
menepati
budaya
melancong
keluarga
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
2
0
7
25
16
4.0
0.0
14.0
50.0
32.0
Pantai
menepati
budaya
masyarakat
Malaysia
Tidak
MemuaskanKurang
MemuaskanSederh
anaMemuaskanSan
gat Memuaskan
1
1
7
22
19
2.0
2.0
14.0
44.0
38.0
DIMENSI KESELAMATAN
120
100
12
14
20
80
60
40
40
26
24
36
26
10
12
18
14
0
12
4
1
2
Tidak memuaskan
Memuaskan
22
22
36
26
26
30
22
36
32
24
32
20
18
22
18
12
10
4
3
4
5
Kurang memuaskan Sederhana
Sangat memuaskan
28
16
8
6
34
26
12
6
7
44
8
DIMENSI MASA DAN KOS
Bilangan
Keluarga boleh
mengunjungi PD pada bilabila masa
Keluarga boleh
mengunjungi semasa cuti
sekolah sebagai masa
terbaik
Keluarga boleh
mengunjungi PD hujung
minggu dan kelepasan am
Pantai pelancongan yang
mesra bajet & kosnya tidak
membebankan keluarga
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
1
0
9
18
22
0
2
5
24
19
1
0
4
22
23
1
1
6
22
20
Peratus (%)
2.0
0.0
18.0
36.0
44.0
0.0
4.0
10.0
48.0
38.0
2.0
0.0
8.0
44.0
46.0
2.0
2.0
12.0
44.0
40.0
DIMENSI SEGMEN PENGGUNA
Bilangan
Peratus (%)
PD sesuai untuk seisi keluarga
Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
2
0
4
23
22
4.0
0.0
8.0
46.0
42.0
PD sesuai semua keluarga tanpa
kira etnik dan pendapatan
Tidak MemuaskanKurang
MemuaskanSederhanaMemuaskanSangat
Memuaskan
0
1
4
24
2
0.0
2.0
8.0
48.0
4.0
PD sesuai untuk pelancong domestik Tidak MemuaskanKurang
MemuaskanSederhanaMemuaskanSangat
Memuaskan
0
1
6
23
20
0.0
2.0
12.0
46.0
40.0
PD sesuai untuk pelancong
antarabangsa
0
0
6
27
17
0.0
0.0
12.0
54.0
34.0
Tidak MemuaskanKurang
MemuaskanSederhanaMemuaskanSangat
Memuaskan
DIMENSI GOVERNANS
26
36
22
24
46
40
24
44
22
22
36
38
40
34
28
30
28
30
6
4
0
4
4
2
1
2
3
Tidak memuaskan
20
Kurang memuaskan
4
0
4
Sederhana
28
36
6
2
6
2
0
4
5
6
7
Memuaskan
Sangat memuaskan
THANKS
Text
Download
Related flashcards
Create Flashcards