6. Ödev manyetizma

advertisement
2018-2019
10. Sınıf Fizik
6. Ödev
1.
15 P
Mıknatıslar ve demir külçeler ile yapılan iki
farklı deneyde, mıknatısların yanına getirilen
demir külçelerin mıknatıslandığı
gözlemlenmiştir.
Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak;
a) Demir külçelerin mıknatıslanmasının
nasıl olduğunu açıklayınız.
b) X ve Y olarak gösterilen kutupların hangi
kutuplar olduğunu belirtiniz.
c) Demir külçelerin mıknatıslandığını
doğrulayacak bir deney düzeneği öneriniz ve
düzeneğin bu olayı nasıl doğrulayacağını
açıklayınız.
d) c) şıkkında önerilen deney demir külçe
yerine alüminyum külçe ile yapılsaydı nasıl
bir sonuç gözlemlernirdi, açıklayınız.
2.
10 P
a) Demir tozlarının mıknatısların etrafında
neden dairesel kapalı eğriler şeklinde
dizildiğini açıklayınız.
b) 1-2-3 ve 4 nolu kutupları doğru bir şekilde
belirleyiniz.(Bu kutuplar için iki farklı ihtimal
mevcuttur.)
c) Demir tozlarının dizilişi size manyetik alan
çizgilerinin yapısı ile ilgili bir bilgi verse de
manyetik alanın yönünü belirlemenize
yardımcı olamaz. Demir tozlarına ek olarak
bir pusula kullanarak manyetik alanın
yönünün nasıl belirlenebileceğini detaylı bir
şekilde açıklayınız.
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Teslim Tarihi : 20.11.2018 Ders Saati. Geç
ödev kabul edilmeyecektir.
3.
15 P
Dünyanın bir geomagnet olduğu ve bu yüzden dev bir çubuk mıknatıs gibi düşünülebileceği
bilinmektedir. Dünya üzerinde coğrafik yönler pusula yardımı ile bulunabilir. Pusulanın
içinde mıknatıstan yapılmış bir iğne mevcuttur. Bu iğnenin (N) Kuzey ucu coğrafik kuzey
yönünü işaret eder. Sınıfta çubuk mıknatıslar ile yaptığımız deneyi hatırlayın: İki mıknatısı
aynı kutupları üst üste gelecek şekilde birleştirmeye çalıştığımızda mıknatıslar dönerek zıt
kutupları üst üste gelecek şekilde sabit kalmışlardı.
a) Yukarıda verilen bilgileri ve bir pusulanın yapısını dikkate alarak, X ve Y diye belirlenmiş
kutupları doğru şekilde belirleyiniz.
b) Yukarıda çizilmiş hayali manyetik alan çizgilerinin yönünü doğru şekilde göstermek için
çizgilerin üzerine ok işaretleri çiziniz.
c) Hayali manyetik alan çizgileri üzerinde seçilen a, b, c, d, e ve f noktalarına konulacak
pusulala iğnelerinin nasıl duracağını çiziniz.
d) Dünyanın manyetik alanının bir çok farklı işlevi mevcuttur. Dünyanın manyetik alanının
başlıca işlevlerini internet üzerinden araştırarak dört tanesini bulunuz ve bulduğunuz
işlevleri düzgün cümlelerle yazınız.
4.
10 P
Bir adet çubuk mıknatıs yatay bir zemine
şekilde ki gibi yerleştirilmiştir. Mıknatısın
etrafına yerleştirilen K, L,M ve N pusula
iğnelerinin hareketleri nasıl olacaktır
açıklayınız.
2018-2019
10. Sınıf Fizik
6. Ödev
5.
10 P
Özdeş K ve L mıknatısları tavandan ipler
vasıtası ile şekil-I’ deki gibi asılmıştır. Eğer L
mıknatısı şekil-II’ deki gibi bağlanırsa X ve Y
iplerinin gerilimleri nasıl değişir bulunuz. (X
ipinin değişimini ele alırken iç kuvvetlerin
özelliğini hatırlayınız.)
6.
10 P
Tavandan ipler yardımı ile asılan
iki özdeş mıknatıs şekildeki gibi
dengededir. Tavandan asılan
ipteki gerilme T kadardır.
Aşağıda anlatılan değişiklikler
yapıldığında T ip gerilmesi nasıl
değişir, sebepleri ile açıklayınız.
a) İplerin boyu uzatılıyor.
b) Daha güçlü ama eşit ağırlıkta
mıknatıslar ile mevcut
mıknatıslar değiştiriliyor.
c) Mevcut mıknatıslar iki kat ağır
mıknatıslar ile değiştiriliyor.
7.
10 P
Özdeş iki çubuk mıknatiş bir düzleme
şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre;
a) Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan
çizgilerini yönlerinide göstererek çiziniz.
b) K, L, M noktalarındaki bileşke manyetik
alanların yönlerini belirleyiniz.
c) K, L ve M noktalarına yerleştirilen bir adet
küçük demir bilye ve alüminyum bilyenin
nasıl hareket edeceğini açıklayınız.
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Teslim Tarihi : 20.11.2018 Ders Saati. Geç
ödev kabul edilmeyecektir.
8.
5P
⃗ olan
Manyetik alan şiddetleri sırası ⃗⃗⃗⃗⃗
2 ve 
özdeş K ve L mıknatıslarından oluşan
şekildeki sistem dengededir.
İplerdeki gerilme kuvvetlerinin sıfırdan farklı
olduğu bilindiğine göre;
a) K ve L mıknatıslarının kutupları nasıldır,
gösteriniz.
b) İp gerilmeleri oranı , T1/T2 nedir, bulunuz.
(Newton’un 3. Kanununu hatırlayınız.)
9.
5P
K ve L mıknatıslarının arasında oluşan hayali
manyetik alan çizgileri şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki önermelerin doğru mu
yanlış mı olduğunu sebeplerini de belirterek
bulunuz.
I- Mıknatıslar serbest bırakılırsa birbirlerini
iterler.
II- X ve Z kutupları aynı olmalıdır.
III- T kutbu mıknatısın kuzey kutbudur.
10.
5P
11.
5P
K, L ve M iplerinde oluşan gerilme
kuvvetlerini küçükten büyüğe doğru
sıralayınız.
Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı
olduğunu belirtiniz.
I- Manyetik alan skaler bir büyüklüktür.
II- En fazla manyetik alan şiddeti
mıknatısların kutup bölgelerinde oluşur.
III- İki mıknatıs arasındaki manyetik
etkileşim kuvveti mesafe ile ters orantılıdır.
IV- İki mıknatıs arasındaki manyetik
⃗ ile doğru orantılıdır.
etkileşim kuvveti 
Görsel kaynaklar: Modüler Soru Bankası, 2018, Eksen Sorular Kitabı, 2018, Ted Öğrenci Çalışma Kitabı, 2015, GCSE eski sınavlar.
Download
Related flashcards
Create Flashcards