Brahmin Gotra

advertisement
Rishi Gautra, Avatank, Pravar etc of Gujarati Brahmans
Mool Gram in
Gujarat
Avatank
(Sirname)
Gautra
Pravar
Name of Pravars
Ved
Shakha
Shiv
Ganpati
Kuldevi
Bhairav
Kamboi
Aacharya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vignavinayak
Annapurna
Bhishan
Roopal
Acharya
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Mahadev
Bhalchandra
Durga
Bhishan
Aad Pod
(Aadpodra)
Acharya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vinakyani
Mahodar
Durga
Mahakaal
Peeparali
Acharya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Gauri
Anand
Degmana
Acharya
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Mahodar
Tapteshwari
Bhishan
Pushpadar
Acharya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Shakatamba
Kaal
Kalyan
Acharya
Kaushik
3
Vishvamitra, Devraj, Audalya
Yaju
Madhyandini
Baijnath
Lambodar
Kalyani
Ruru
Bheemalana
Acharya
Shunak
3
Bhargav, Shaunhotra, Garsamad
Rig
Ashvalayani
Maheshwar
Ekdant
Mahagauri
Bhishan
Siddhpur
Dave
Audalak
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Uma
Batuk
Barwadu
Dave
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Chamunda
Asitang
Mundana
Dave
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ganadhyaksha
Gauri
Kaal
Siddhpur
Dave
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Chamunda
Asitang
Balawada
Dave
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vakratund
Annapurna
Mahakaal
Mehlana
Dave
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Kamnath
Ekdant
Shakambhari
Asitang
Shrihar (Sidhar)
Dave
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siiv
Sanmukh
Tapeshwari
Bhishan
Uparwada
Dave
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Sadashiv
Ekdant
Mahagauri
Mahakaal
Siddhpur
Dave
Bhargav
5
Bhargav, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Rig
ashvalayani
Veereshvar
Vakratund
Ashapuri
Anand
Dhariyana
Dave
Bhargava
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vakratund
Kshemprada
Asitang
Malvada
Dave
Chandratri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Bhishan
Dhandhana
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Lambodar
Uma
Bhishan
Jhapodar
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Vakratund
Vishveshwari
Mahakaal
Kanada
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Mahodar
Bhadrakali
Batuk
Malana
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Hinglaj
Bhishan
Nanosan
Dave
Gautam
3
Gautam, Angira, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Uma
Ruru
Ulotra
Dave
Gautam
3
Gautam, Angira, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnaroop
Tripurantak
Bhishan
Vallabhipur
(Vana)
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Veeramgam
Dave
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Mahodar
Uma
Batuk
Kotada
Dave
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Ekdant
Shiva
Mahakaal
Ladua
Dave
Kaudinya
3
Kaudinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Vighnavinayak
Siddhidatri
Sanhar
Akshana
Dave
Kaundinya
3
Kaundinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Bahuroop
Pushpmala
Asitang
Chanasama
Dave
Kaundinya
3
Kaundinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vighnaroop
Vinshbhuja
Kaal
Siddhpur
Dave
Kaundinya
3
Kaundinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Lambodar
Mahakali
Batuk
Baksthali
(Bagasara)
Dave
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Rig
Ashvalayani
Durgeshwar
Vighnaraj
Durga
Varhishwari
Bhishan
Gujarwada
Dave
Kautsas
3
Kautsa, Angiras, Mandhata
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Mahishasur
Mardini
Asitang
Siddhpur
Dave
Krashnatri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Bahuroop
Shubhra
Asitang
Singhpur
(Sihore)
Dave
Krashnatri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vakratund
Annapurna
Batuk
Siddhpur
Dave
Kutsa
3
Kautsa, Angiras, Mandhata
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Uma
Batuk
Dadhichisyal
Dewali
Dave
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Uma
Batuk
Ghorpur
(Ghogha)
Dave
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Ghornath
Dhumraketu
Tapteshwari
Bhishan
Panchadvana
Dave
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Kshemprada
Asitang
Siddhpur
dave
Parashar
3
Parshar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Bahuroop
Uma
Kaal
Kirtara
Dave
Shandilya
3
Shandilya, Asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Bahuroop
Kirteshwari
Asitang
Matarwada
Dave
Shandilya
3
Shandilya, asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Gajkarna
Gauri
Mahakaal
Nagar
Dave
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vakratund
Shubhra
Kaal
Varsing
Dave
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Siddhpur
Dave
Shvetatri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Uma
Ruru
Namaka
Dave
Udwaha
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Bahdha
Asitang
Badhawan
Dave
Utathya
3
Autahya, Angiras, Gautam
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnahar
Durga
vishveshwari
Sihar
Agastya
Dave
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Sanmukh
Barhishwari
Kaal
Baijlaka
Dave
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Baijnath
vighnaroop
Mahalakshmi
Anand
Sahore
Dave
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnvinayak
Amba
Bhishan
Siddhpur
Dave
Shandilya
3
Shndilya, Kashyap, Vatsar
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Gajkarna
Mahalakshmi
Batuk
Panasora
(Panahari)
Dave (Dixit)
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Sanmukh
Chamunda
Anand
Siddhpur
Dave
(Mahata)
Gautam
3
Gautam, Angiras, Autathya
Rig
ashvalayani
Someshvar
Mahodar
Hinglaj
Asitang
Harera
Dave
(Purohit)
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Dhundhiraj
Shiva
Anand
Kukawav
Dixit
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Ishwar
Ekdant
Gauri
Anand
Ambasana
Jani
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Annapurna
Mahakaal
Siddhpur
Jani
Garg
3
Garg, Angiras, Sainya
Yaju
Madhyandini
Nageshvar
Vakratund
Amba
Batuk
Singhpur
(Sihore)
Jani
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Rig
Ashvalayani
Neelkanth
Vakratund
Annapurna
Batuk
Matar
Jani
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Vishwanath
Gajkarna
Shubhra
Mahakaal
Bokarwada
Jani
Upmanyu
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Rig
ashvalayani
Someshvar
Vighnavinayak
Bahusmara
Anand
Janghshala
Joshi
Atri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnavinayak
Bahudha
Asitang
Panchadvana
Joshi
Atri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Kshemprada
Asitang
Dantkaudi
Joshi
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Ekdant
Gauri
Sanhar
Kanoda
Joshi
Bharadvaj
3
Bharadvaj, Angiras, Barhasptya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Vighneshvari
Asitang
Karnsagar
Joshi
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Uma
Asitang
Lathi
Joshi
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Mundana
Joshi
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ganadhyaksha
Gauri
Kaal
Umarala
Joshi
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Aad Pod
(Aadpodra)
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vinakyani
Mahodar
Durga
Batuk
Aajole
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Amararam
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Ekdant
Shiva
Kaal
Asalali
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Durgeshwar
Mahodar
Durgamata
Bhishan
Barkhila
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Vakratund
Chamunda
Kaal
Bharkanwada
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Panchmukhi
Bhalchandra
Tripura
Kaal
Bhathasul
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Bhatsini
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Ayasya (Barhspatya)
Yaju
Madhyandini
Siiv
Sanmukh
Siddhswari
Bhishan
Cchabali
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Dahegam
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Utkantheshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Bhishan
Dahiaudar
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Sdhdeshwar
Mahodar
Sidhdikari
Kaal
Danavaroo
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Mahodar
Siddheshwari
Anand
Dathari
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Kshemprada
Anand
Delanak
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Devpuri
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Dhamana
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Dorahi (Titodi)
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Sanhar
Duban
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Dunoth
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Geelia
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Jalisana
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bahuroop
Tatrambika
Ruru
Jeevaha
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Jeevaneshwar
Bhalchandra
Shubhra
Anand
Kanada
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Mahodar
Bhadrakali
Batuk
Khari
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Kumarpur
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Uma
Batuk
Kumbhana
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Kunthi
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Bholanath
Mahodar
Shubhra
Anand
Lolad
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Durgamba
Ruru
Magarwada
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Manadra
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Mehlana
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Kamnath
Ekdant
Shakambhari
Asitang
Neelol
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vighnahar
Kshemprada
Batuk
Paladi
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Panchvadan
Vighnahar
Durga
Ruru
Pihauj
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vinakyani
Bahuroop
Tapteshwari
Mahakaal
Samichccha
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnvinayak
Karteshwari
Mahakaal
Samou
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Sardhar
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsampattida
Sanhar
Sarsavya
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Vakratund
Durga
Asitang
Sichana
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Annapurna
Asitang
Singhpur
(Sihore)
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vakratund
Annapurna
Batuk
Sodhav
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Talasar
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Gajkarna
Sarvasiddhida
Bhishan
Thalaja
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Trehent
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bahuroop
Annapurna
Bhishan
Umbari
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Shakambhari
Anand
Uparwada
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Sadashiv
Ekdant
Mahagauri
Mahakaal
Vadaba
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Yamunapur
Joshi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Chamunda
Bhishan
Bodo
Joshi
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
sarvsampatkari
Bhishan
Dantkaudi
Joshi
Bhargav
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnaraj
Kshemprada
Sanhar
Kadala
Joshi
Bhargav
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Jagdeesh
Bahuroop
Tripura
Batuk
Ringadi
Joshi
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Vishwanath
Vakratund
Amba
Bhishan
Dedana
Joshi
Bhargava
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Lambodar
Durga
Anand
Anavada
Joshi
Chandrani
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Shiv
Bahuroop
Gauri
Asitang
Ishamali
Joshi
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Badhawan
Joshi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnahar
Durga
vishveshwari
Sihar
Daslana
Joshi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya(Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Netreshwari
Mahakaal
Jhapodar
Joshi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Vakratund
Vishveshwari
Mahakaal
Kutalana
Joshi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Gauri
Asitang
Lingari
Joshi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Balchandra
Siddheshwari
Anand
Adhar
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bhalchandra
Shubhra
Bhishan
Bandhana
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Mahodar
Barhishwari
Asitang
Bodali
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Govana
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Bahuroop
Kshemprada
Kaal
Parwana
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Ekdant
Siddheshwari
Anand
Shrihar (Sidhar)
Joshi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Siiv
Sanmukh
Tapeshwari
Bhishan
Daal Baana
Joshi
Krashnatri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnaroop
Annapurna
Bhishan
Vareli
Joshi
Mandavya
5
Mandavya, Chyavan, Aptvan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
khambhili
Joshi
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Kshemprada
Bhishan
Selana
Joshi
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Sanmukh
Vighnahari
Batuk
Varahee
Joshi
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnahar
Vishveshwari
Sanhar
Peepanee
Joshi
Parshar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Mahagauri
Batuk
Vyagroli
Joshi
Parshar
3
Prashar, Vashishth, Shakalya
Yaju
Madhyandini
Shabreshwar
Ekdant
Annapurna
Bhishan
Meethee
Joshi
Sankratya
5
Sankritya, Chyavan, apnavan, aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Gajkarna
Gauri
Asitang
Rainguna
Joshi
Sankratya
3
Sankratya, Gauriveet, Shakalya
Yaju
Madhyandini
Omkar
Gajkarna
Mahalakshmi
Bhishan
Ashapur
(asarava)
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vighnahar
Ashapuri
Bhishan
Dharuku
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Umakant
Ekdant
Mahalakshmi
Sanhar
Koth
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Gauri
Bhishan
Matarwada
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Gajkarna
Gauri
Mahakaal
vakdhru
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Varsing
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Joshi
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Mahodar
Gauri
Anand
Kamadibada
Joshi
Shaunak
3
Shaunak, Bhargav, Gartsamad
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Kshemprada
Kaal
Hirwani
Joshi
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Durga
Kaal
Deroli
Joshi
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vinayak
Vateshwari
Anand
Vacchakpur
Joshi
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsiddhi
Bhishan
Maniyari
Mahata
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Ekdant
Kshemprada
Krodh
Badawali
Maheta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Ekdant
Uma
Anand
Janghshala
Maheta
Garg
5
Garya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnavinayak
Bahudha
Asitang
Manmaur
Maheta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnvinayak
Uma
Anand
Singhavi
Maheta
Vasishtha
3
Vasishtha, Indrapramad, Bhardvasu
Yaju
Madhyandini
Baijnath
Lambodar
Mahagauri
Batuk
Jambua
Mehta
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Mahodar
Siddheshwari
Anand
Lathi
Mehta
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Umarala
Mehta
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Vahol (Vavol)
Mehta
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Sanmukh
Mahavidhya
Kaal
Amararam
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Ekdant
Shiva
Kaal
Barkhila
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Vakratund
Chamunda
Kaal
Dahegam
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Utkantheshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Bhishan
Dahiaudar
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Sdhdeshwar
Mahodar
Sidhdikari
Kaal
Dathari
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Kshemprada
Anand
Dedana
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Lambodar
Durga
Anand
Devpuri
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Divadi
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnavinayak
Bahudha
Bhishan
Dorahi (Titodi)
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Sanhar
Ishamali
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Jeevaha
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Jeevaneshwar
Bhalchandra
Shubhra
Anand
Khari
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Kumbhana
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Kunthi
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Bholanath
Mahodar
Shubhra
Anand
Manadra
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Neelol
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vighnahar
Kshemprada
Batuk
Ootadi
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Taptanath
Ekdant
Tapteshwari
Mahakaal
Samichccha
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnvinayak
Karteshwari
Mahakaal
Shapawada
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Gauri
Sanhar
Shrihar (Sidhar)
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siiv
Sanmukh
Tapeshwari
Bhishan
Thalaja
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Tulajapur
(Tulaja)
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
Siddheshwari
Anand
Ubhada
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Ekdant
Uma
Ruru
Udela
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Nageshvar
Ekdant
Nageshwari
Bhishan
Unjha
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Lambodar
Uma
Kaal
Vadaba
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Vallabhipur
(Vana)
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Wadahee
Mehta
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Durgamba
Anand
Dhichniyan
Mehta
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Rik
ashvalayani
Someshvar
Vakratund
Kshemprada
Anand
Sanawada
Mehta
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Mahalakshmi
Anand
Anantpur
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Jagdeeshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Anela
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Bahuroop
Gauri
Bhishan
Danavaroo
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Mahodar
Siddheshwari
Anand
Dhandhana
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Lambodar
Uma
Bhishan
Ingore
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya(Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Jagdeesh
Vighnavinayak
Netreshwari
Mahakaal
Malana
Mehta
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Hinglaj
Bhishan
Balawada
Mehta
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vakratund
Annapurna
Mahakaal
Bodali
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Galpur
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Sarvsiddhi
Asitang
Gambhu
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Jatadhar
Vighnahar
Tatrambika
Anand
Jalpur
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vinayak
Kshemprada
Anand
Kotada
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Ekdant
Shiva
Mahakaal
Magodi
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
Siddheshwari
Anand
Tankava
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shambhu
Vighnaraj
Shubhra
Mahakaal
Vallabhipur
(Vana)
Mehta
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Ladua
Mehta
Kaudinya
3
Kaudinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Vighnavinayak
Siddhidatri
Sanhar
Dhandhali
Mehta
Kaushik
3
Vishwamitra, Devrat, Audal
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Lambodar
Uma
Kaal
Shewala
Mehta
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Ekdant
Gauri
Batuk
Uparwada
Mehta
Laungakshi
3
Kashyap, Vatsar, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Sadashiv
Ekdant
Mahagauri
Mahakaal
Ghorpur
(Ghogha)
Mehta
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Ghornath
Dhumraketu
Tapteshwari
Bhishan
Khokhada
Mehta
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Maudee
Mehta
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Dhumraketu
Bahudha
Asitang
Varahee
Mehta
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnahar
Vishveshwari
Sanhar
Bavadi
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Mahagauri
Asitang
Gohil Wada
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Maglana
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Mahagauri
Bhishan
Patan
(Prabhas)
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Maheshwari
Ruru
Subhashan
(Sobhashan)
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vakratund
Ambika
Kaal
Surka
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini Chandreshwar
Ekdant
Shiva
Bhishan
Vacchakpur
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsiddhi
Bhishan
vakdhru
Mehta
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Vareli
Mehta
Shaunak
3
Bhargav, Shaunhotra, Garsamad
Rig
Ashvalayani
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Vadagam
Mehta
Upmanyu
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Bahuroop
Tatrambika
Bhishan
Baijlaka
Mehta
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Baijnath
vighnaroop
Mahalakshmi
Anand
Bitthalpur
Mehta
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Gajkarna
Durga
Bhishan
Hirwani
Mehta
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Durga
Kaal
Punyapur
Ghughara
Mehta
Vashishth
3
Vasishtha, Indrapramad, Bhardvasu
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Netreshwari
Bhishan
Sanand
Mehta
Vasishtha
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Vakratund
Lakshmi
Sanhar
Dhameej
Mehta
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Shiv Shankar
Sanmukh
Tapteshwari
Bhishan
Gondan
Mehta
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Sam
Kauthami
Maheshwar
Vakratund
Uma
Batuk
Gundi
Mehta
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vakratund
Mahakali
Bhishan
Parwada
Mehta
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Lambodar
Tripura
Bhishan
Shevada
Mehta
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Sam
Kauthami
Yagyeswar
Mahodar
Mahalakshmi
Bhishan
Suwala
Mehta
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Mahadev
Mahodar
Chamunda
Bhishan
Vasumayee
(Vasai)
Mehta
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Tatrambika
Asitang
Sarsavya
Padhya
Bhargav
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Vakratund
Durga
Asitang
Manmaur
Panchauli
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Athar
v
Pippalayani
Someshvar
Vishvaroop
Gauri
Kaal
Varnmooh
Pandit
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Ekdant
Barhishwari
Ruru
Pushpadar
Pandit
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Shakatamba
Kaal
Vareli
Pandit
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Rameshwar
Sanmukh
Maleshwari
Anand
Brahman Gam
Pandit
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Devagam
Pandit
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Bhishan
Yamunapur
Pandit
Parashar
3
Parshar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Chamunda
Bhishan
Kamadibada
Pandit
Shaunak
3
Shaunak, Bhargav, Gartsamad
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Kshemprada
Kaal
Gundi
Pandit
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vakratund
Mahakali
Bhishan
Sanand
Pandit
Vasishtha
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Vakratund
Lakshmi
Sanhar
Karnsagar
Pandya
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Uma
Asitang
Asalali
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Durgeshwar
Mahodar
Durgamata
Bhishan
Dhandhali
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Lambodar
Uma
Kaal
Divadi
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnavinayak
Bahudha
Bhishan
Jamala
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Ekdant
Tripura
Mahakaal
Mahavada
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnaroop
Durga Barhishwari
Mahakaal
Naurata
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnavinayak
Uma
Ruru
Sambalpur
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnaroop
Durga Barhishwari
Anand
Surka
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini Chandreshwar
Ekdant
Shiva
Bhishan
Trehent
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bahuroop
Annapurna
Bhishan
Udela
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Nageshvar
Ekdant
Nageshwari
Bhishan
Wadahee
Pandya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Durgamba
Anand
Bodo
Pandya
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
sarvsampatkari
Bhishan
Fariardra
Pandya
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Gauri
Mahakaal
Kadala
Pandya
Bhargav
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Jagdeesh
Bahuroop
Tripura
Batuk
Aadriana
Pandya
Chandratri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Vateshwari
Ruru
Degmana
Pandya
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Mahodar
Tapteshwari
Bhishan
Soja
Pandya
Garg
5
Gagya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Tripurantika
Mahakaal
Badhawan
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Vighnahar
Durga
vishveshwari
Sihar
Balawada
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vakratund
Annapurna
Mahakaal
Daslana
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya(Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Netreshwari
Mahakaal
Kalahari
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Achaleshwar
Bahuroop
Kumbhehwari
Bhishan
Nagarasan
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Siiv
Lambodar
Shubhra
Ruru
Peeplana
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Mahodar
Vishvamata
Kaal
Roopal
Pandya
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Mahadev
Bhalchandra
Durga
Bhishan
Bandhana
Pandya
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Mahodar
Barhishwari
Asitang
Brahmanoli
Pandya
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Galpur
Pandya
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Sarvsiddhi
Asitang
Hariyani
Pandya
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Kheda
Pandya
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vighnaraj
Kshemprada
Sanhar
Virsoda
Pandya
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Bahuroop
Gauri
Bhishan
Barkhila
Pandya
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Vighnvinayak
Gauri
Kaal
Panchadvana
Pandya
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Kshemprada
Asitang
Siddhpur
Pandya
Kaushik
3
Vishvamitra, Devraj, Audal
Rig
ashvalayani
Someshvar
Mahodar
Vighneshvari
Kaal
Stambh Teerth
(Khambhat)
Pandya
Krashnatri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vakratund
Shubhra
Kaal
Siddhpur
Pandya
Mandavya
5
Mandavya, Chyavan, Aptvan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Prasannavada
n
Mahagauri
Batuk
Haathsini
Pandya
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Yagyeswar
Sanmukh
Shakambhari
Anand
Khakhareeree
Pandya
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Vighnavinayak
Durga
Asitang
Selana
Pandya
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Sanmukh
Vighnahari
Batuk
Kalyan
Pandya
Parshar
3
Parshar, Vasishtha, sandratya
Yaju
Madhyandini
Baijnath
Lambodar
Kalyani
Ruru
Aral
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsampattida
Sanhar
Ashapur
(asarava)
pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vighnahar
Ashapuri
Bhishan
Dhameej
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Shiv Shankar
Sanmukh
Tapteshwari
Bhishan
Dharuku
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Umakant
Ekdant
Mahalakshmi
Sanhar
Gohil Wada
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Patakoli
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Jagdeeshwar
Ekdant
Vighnahari
Anand
Stambh Teerth
(Khambhat)
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Koteshwar
Vakratund
Shubhra
Kaal
Vadali
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Mahodar
Gauri
Anand
Vallabhipur
(Vana)
Pandya
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Siddhpur
Pandya
Shaunak
3
Shaunak, Bhargav, Gartsamad
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnavinayak
Mahagauri
Ruru
Vadagam
Pandya
Upmanyu
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Bahuroop
Tatrambika
Bhishan
Baijlaka
Pandya
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Baijnath
vighnaroop
Mahalakshmi
Anand
Borisana
Pandya
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Tripurantak
Lambodar
Tripura
Bhishan
Maglana
Pandya
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Mahagauri
Bhishan
Patan
(Prabhas)
Pandya
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Maheshwari
Ruru
Tavadiya
Pandya
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Bahuroop
Dharadevi
Bhishan
Snghsuva
Pandya
Vasishtha
3
Vasishtha, Indrapramad, Bhardvasu
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vakratund
Bhadrakali
Ruru
Dabari
Pandya
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Gauri
Anand
Shevada
Pandya
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Sam
Kauthami
Yagyeswar
Mahodar
Mahalakshmi
Bhishan
Shonaka
Pandya
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Singhsuva
Pandya
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Uma
Anand
Peeparali
Patgak
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Gauri
Anand
Jambua
Pathak
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Mahodar
Siddheshwari
Anand
Delwada
Pathak
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Mahodar
Siddhswari
Kaal
Parwana
Pathak
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Ekdant
Siddheshwari
Anand
Chandisar
Purohit
(Parot)
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Chandishwar
Mahodar
Uma
Bhishan
Ganadhyaksha Sarvsampatkari
Kaal
Kalahari
Rawal
Bharadvaj
3
Bharadvaj, Angiras, Barhasptya
Yaju
Madhyandini
Achaleshwar
Bahuroop
Kumbhehwari
Bhishan
Vahol (Vavol)
Rawal
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Sanmukh
Mahavidhya
Kaal
Badawali
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Ekdant
Uma
Anand
Batuva
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Gajkarna
Tapteshwari
Batuk
Dahegam
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Utkantheshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Bhishan
Dashsthal
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Dathari
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Kshemprada
Anand
Devpuri
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Dharwana
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Dorahi (Titodi)
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Sanhar
Dudisan
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Jeevaha
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini Jeevaneshwar
Bhalchandra
Shubhra
Anand
Kambli
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Kshemprada
Mahakaal
Kanodar
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Kokata
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Kukas
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Kunthi
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Bholanath
Mahodar
Shubhra
Anand
Manadra
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Chamunda
Anand
Mashali
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Masi
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Nagawana
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Neelol
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Neelkanth
Vighnahar
Kshemprada
Batuk
Paladi
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnahar
Durga
Ruru
Pihauj
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vinakyani
Bahuroop
Tapteshwari
Mahakaal
Samichccha
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnvinayak
Karteshwari
Mahakaal
Sardhar
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsampattida
Sanhar
Shapawada
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Gauri
Sanhar
Umbari
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Shakambhari
Anand
Unjha
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Lambodar
Uma
Kaal
Upahar
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Vadaba
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Vinayakpur
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Viproda
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishveshwar
Bhalchandra
Vighnahari
Anand
Yamunapur
Rawal
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Chamunda
Bhishan
Fariardra
Rawal
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Gauri
Mahakaal
Sihodar
Rawal
Bhargav
5
Bhragu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Sanhar
Sichana
Rawal
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Annapurna
Asitang
Kutalana
Rawal
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Gauri
Asitang
Needhawa
Rawal
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
sarvsampatkari
Bhishan
Pushpadar
Rawal
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Shakatamba
Kaal
Lolad
Rawal
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Durgamba
Ruru
Mandal
Rawal
Kutsa
3
Kautsa, Angiras, Mandhata
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vighnavinayak
Chamunda
Ruru
Vallabhipur
(Vana)
Rawal
Kutsa
3
Kautsa, Angiras, Mandhata
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Khakhareeree
Rawal
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Vighnavinayak
Durga
Asitang
Khokhada
Rawal
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Koth
Rawal
Shandilya
3
Shandilya, asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Gauri
Bhishan
Mandadar
Rawal
Shandilya
3
Shandilya, asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Kshemprada
Kaal
Kamadibada
Rawal
Shaunak
3
Shaunak, Bhargav, Gartsamad
Yaju
Madhyandini
Shankar
Ekdant
Kshemprada
Kaal
Badasipi
Rawal
Uddalak
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Gauri
Asitang
Jagana
Rawal
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Mahagauri
Batuk
Vasumayee
(Vasai)
Rawal
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Mahodar
Tatrambika
Asitang
Ukarwada
Thakar
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Mahodar
Mahagauri
Mahakaal
Umarala
Thakar
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Kshemprada
Bhishan
Ishamali
Thakar
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Kumarpur
Thakar
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Uma
Batuk
Ubhada
Thakar
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Ekdant
Uma
Ruru
Adhar
Thakar
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bhalchandra
Shubhra
Bhishan
Sonpur
(Songarh)
Thakar
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Gauri
Ruru
Bhukhali
Thakar
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Sanmukh
Gauri
Bhishan
Kanj
Thakar
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Uma
Asitang
Brahman Gam
Thakar
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Devagam
Thakar
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Bhishan
Kukwav
Thakar
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnaroop
Trirura
Mahakaal
Bramhpuri
Thakar
Kaushik
3
Vishvamitra, Devraj, Audal
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vakratund
Prasannavadana
mbika
Bhishan
Siddhpur
Thakar
Maunas
3
Maunas, Bhargav, Vaitahavya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Mahodar
Dharpeeth
Mahakaal
Kanada
Thakar
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Mahodar
Bhadrakali
Batuk
Aral
Thakar
Shandilya
3
Shandilya, Vatsar, Kashyap
Yaju
Madhyandini
Siddheshwar
Mahodar
Sarvsampattida
Sanhar
Karnpur
Thakar
Upmanyu
3
Vashishtha, Indrapramad, Bhardvasu
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Ekdant
Durga Maheshwari
Batuk
Ghugharali
Thakar
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Sam
Kauthami
Shivji
Ekdant
Shubhra
Batuk
Sahore
Thakar
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Vighnvinayak
Amba
Bhishan
Siddhpur
Thakar
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Veereshvar
Vighnavinayak
Bhadrakali
Kaal
Tavadiya
Trawadi
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Sam
Kauthami
Someshvar
Bahuroop
Dharadevi
Bhishan
Dhichniyan
Trawadi
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Rik
ashvalayani
Someshvar
Vakratund
Kshemprada
Anand
Sheda
Trawadi
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Sam
Kauthami
Shankar
Vighnaroop
Gauri
Bhishan
Dhameej
Trawadi
Gobhil
3
Gobhil, Asit, Deval
Sam
Kauthami
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Nagar
Trawadi
Gobhil
3
Gobhil, Asit, Deval
Sam
Kauthami
Vishwnath
Ekdant
Annapurna
Ruru
Lotpur
Trawadi
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnvinayak
Uma
Mahakaal
Bitthalpur
Trawadi
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Gajkarna
Durga
Bhishan
Vallabhipur
(Vana)
Trawani
Kundin
3
Kaudinya, Maitravarun, Vashishth
Sam
Kauthami
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Siddhpur
Triwadi
Dalabhya
5
Dalabhya, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagnya
Sam
Kauthami
Deveshvar
Vighnavinayak
Mahagauri
Kaal
Suwala
Triwadi
Hiranyagarb
ha
3
Angiras, Bhamyashva, Maudgalya
Sam
Kauthami
Vateshwar
Mahodar
Saptashringee
Bhishan
Siddhpur
Triwadi
Vashishth
3
Vashishth, Indraprad, Bharadvasu
Sam
Kauthami
Someshvar
Vakratund
Shubhra
Bhishan
Shonaka
Triwadi
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Sam
Kauthami
Shiv
Badoda
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwanath
Mahodar
Lakshmi
Anand
Bharkanwada
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Panchmukhi
Bhalchandra
Tripura
Kaal
Bhatsini
Upadhyay
Bhardvaj
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Siiv
Sanmukh
Siddhswari
Bhishan
Dabhan
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwanath
Mahodar
Chamunda
Anand
Ganadhyaksha Sarvsampatkari
Kaal
Dhameej
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Shiv Shankar
Sanmukh
Tapteshwari
Bhishan
Dhenond
(Dhinud)
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Sanmukh
Netrambika
Anand
Mehlana
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Kamnath
Ekdant
Shakambhari
Asitang
Sadara
Upadhyay
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Ekdant
Shiva
Bhishan
Teetamee
Upadhyay
Garg
5
Gargya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Mahinath
Sanmukh
Mahipankari
Bhishan
Jamala
Upadhyay
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Ekdant
Tripura
Mahakaal
Maglana
upadhyay
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Mahagauri
Bhishan
Chandisar
Upadhyay
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Chandishwar
Mahodar
Uma
Bhishan
Dhenond
(Dhinud)
Upadhyay
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shiv
Sanmukh
Netrambika
Anand
Purnasan
Upadhyay
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Mahodar
Amba
Bhishan
Siddhpur
Upadhyay
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Kuber
Mahodar
Uma
Batuk
Uttarsand
Upadhyay
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Shankar
Dhundhiraj
Gauri
Bhishan
Chandrasan
Upadhyay
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Mahodar
Annapurna
Bhishan
Patan
(Prabhas)
Upadhyay
Mandavya
5
Mandavya, Chyavan, Aptvan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Maheshwari
Ruru
Bansan
Upadhyay
Parashar
3
Parasar, Vasisht, Sankitya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Mahodar
Annapurna
Bhishan
Haathsini
Upadhyay
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Yagyeswar
Sanmukh
Shakambhari
Anand
Vyagroli
Upadhyay
Parshar
3
Prashar, Vashishth, Shakalya
Yaju
Madhyandini
Shabreshwar
Ekdant
Annapurna
Bhishan
Virata
Upadhyay
Pippalad
3
Pippalad, Asit, Deval
Sam
Kauthami
Shiv
Bahuroop
Sidhdiprada
Bhishan
Bitthalpur
Upadhyay
Vashishth
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Tripurari
Gajkarna
Durga
Bhishan
Upadhyay(J
Upmanyu
ani)
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Rig
ashvalayani
Someshvar
Vighnavinayak
Bahusmara
Anand
Siddhpur
Dahiaudar
Vya
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Sdhdeshwar
Mahodar
Sidhdikari
Kaal
Bharkunda
Vyas
Angiras
3
Angiras, Bhardvaj, Bharhaspatya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vighnaraj
Kshemkari
Sanhar
Karnsagar
Vyas
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vinayak
Uma
Asitang
Roopal
Vyas
Bharadvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Mahadev
Bhalchandra
Durga
Bhishan
Aashawali
(Aashawal)
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vakratund
Aashapuri
Anand
Anavada
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Brahaspatya
Yaju
Madhyandini
Shiv
Bahuroop
Gauri
Asitang
Balawada
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vakratund
Annapurna
Mahakaal
Bansan
Vyas
Bhardvaj
3
Bhadvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vrishabhdvaj
Mahodar
Annapurna
Bhishan
Bholaj
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Jagdeeshwar
Vighnaraj
Mahalakshmi
Bhishan
Bicchani
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Bahuroop
Vrashchika
Kaal
Ghodiali
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vishwnath
Bhalchandra
Vishweshwari
Sanhar
Goratoli
vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vighnavinayak
Pushya
Anand
Jalisana
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bahuroop
Tatrambika
Ruru
Sarsavya
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Achccheswar
Shivji
Vakratund
Durga
Asitang
Talasar
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Gajkarna
Sarvasiddhida
Bhishan
Tulajapur
(Tulaja)
Vyas
Bhardvaj
3
Bhardvaj, Angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Siddhanath
Ekdant
Siddheshwari
Anand
Jhinjhumwara
Vyas
Chandratri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vishvaroop
Mahagauri
Bhishan
Vallabhipur
(Vana)
Vyas
Chandratri
3
Atrey, Archananas, Shyavashva
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Vighnahar
Pushpmala
Anand
Rangpur
Vyas
Garg
5
Gagya, Angiras, Barhaspatya, Bhardvaj, Sainya
Yaju
Madhyandini
Shivji
Ekdant
Gauri
Batuk
Adhar
Vyas
Gautam
3
Gautam, angiras, Barhaspatya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Bhalchandra
Shubhra
Bhishan
Cchatral
Vyas
Gautam
3
Gautam, Angira, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Avateshwar
Mahodar
Kshemprada
Batuk
Chandrabhana
Vyas
Gautam
3
Gautam, Angiras, Aayasya
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Bahuroop
Gauri
Mahakaal
Nagarasan
Vyas
Gautam
3
Gautam, Angiras, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Siiv
Lambodar
Shubhra
Ruru
Nanosan
Vyas
Gautam
3
Gautam, Angira, Ayasya (Shardvat)
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Uma
Ruru
Badoda
Vyas
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Vishwanath
Mahodar
Lakshmi
Anand
Bhiloda
Vyas
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Mahodar
Sidhdeswari
Bhisan
Bodali
Vyas
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Mahakaal
Mahuva
Vyas
Kashyap
3
Kasyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Omkar
Mahodar
Annapurna
Anand
Chanasama
Vyas
Kaundinya
3
Kaundinya, Maitravarun, Vashishth
Yaju
Madhyandini
Mrityunjay
Vighnaroop
Vinshbhuja
Kaal
khambhili
Vyas
Kaushik
3
Vishvamitra, Devrat, Audal
Rik
Ashvalayani
Someshvar
Mahodar
Kshemprada
Bhishan
Kurantawada
Vyas
Kaushik
3
Vishvamitra, Devraj, Audalya
Rig
ashvalayani
Someshvar
Mahodar
Vighneshvari
Asitang
Mandal
Vyas
Kutsa
3
Kautsa, Angiras, Mandhata
Yaju
Madhyandini
Shankar
Vighnavinayak
Chamunda
Ruru
Patan
(Prabhas)
Vyas
Launakshi
3
Kashyap, Vatsar, Vasshishth
Yaju
Madhyandini
Somnath
Ekdant
Maheshwari
Ruru
Adalaj
Vyas
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Shivji
Ekdant
Uma
Mahakaal
Vagadi
Vyas
Parashar
3
Parashar, Vashishtha, Shankritya
Yaju
Madhyandini
Guptanath
Mahodar
Gupteshwari
Anand
Kaneej
Vyas
Paulatsya
5
Paulatsya, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Nandishwar
Ekdant
Gauri
Bhishan
Kirtara
Vyas
Shandilya
3
Shandilya, Asit, Deval
Yaju
Madhyandini
Dugdheshvar
Bahuroop
Kirteshwari
Asitang
Vatahi
Vyas
Upmanyu
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Rig
Ashvalayani
Abhishtdata
Shivaji
Ekdant
Hinglaj
Sanhar
Punyapur
Ghughara
Vyas
Vashishth
3
Vasishtha, Indrapramad, Bhardvasu
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Mahodar
Netreshwari
Bhishan
Sarvahi
Vyas
Vasishtha
3
Vashishth, Indrapramad, Bharadvasu
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Anand
Aashawali
(Aashawal)
Vyas
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Somnath
Vakratund
Aashapuri
Anand
Dabari
vyas
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Ekdant
Gauri
Anand
Deroli
Vyas
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Vateshwar
Vinayak
Vateshwari
Anand
Khairpur
Vyas
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Nandishwar
Ekdant
Nandishwari
Anand
Kocharn
Vyas
Vatsas
5
Vatsas, Chyawan, Apnavan, Aurv, Jamadaghnya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
Uma
Kaal
Tamboniya
Vyas
Vatsas
5
Vats, Chyavan, Ainavan, Aurv, Jamdagnya
Yaju
Madhyandini
Maheshwar
Ekdant
sidhdiprada
Kaal
Bajana
Vyas
(Bhatt)
Bhargav
5
Bhraghu, Chyavan,Apnavan,Aurv,Jamdagyna,
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vishvaroop
Uma
Mahakaal
Kholwada
Vyas
(Upadhyay)
Kashyap
3
Kashyap, Vatsar, Naidhruv
Yaju
Madhyandini
Someshvar
Vighnvinayak
Uma
Anand
Known as "Paneri"
Download
Related flashcards
Create Flashcards