2nd report in filipino

advertisement
DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIVERSITY
College of Hospitality Management
I.
TALANGGUHIT
BABAE
LALAKI
NAKAKUHA
NG TAMANG
SAGOT (27)
46%
54%
40%
60%
NAKAKUHA
NG MALING
SAGOT (23)
EDAD NA NAKUHA
NG TAMANG SAGOT
NAKAKUHA
NG MALING
SAGOT (30)
WIKANG
PAMBANSA
TAGALOG (34)
18-19 (19)
4%
47%
41%
55%
20-21 (25)
22 patas (2)
II.
NAKAKUHA
NG
TAMANG
SAGOT (20)
34%
19%
PILIPINO (19)
FILIPINO (47)
MGA SALITA
Tagalog- Ang Tagalog ay ang dating wikang pambansa ng Pilipinas na idineklara sa
bisa ng Kautusang Pagpapaganap noong 1937.
Pilipino- Tawag sa mga mamayan na bansang pilipinas.
Filipino- Ang wikang pambansa ng bansang pilipinas. Ginagamit lamang ang
salitang "Filipino" para tumukoy sa mga tao sa Pilipinas kapag ang paggamit ng
salitang ito ay nakalahad sa wikang Ingles.
III.
RESULTA
Batay sa aming isinagawang pananaliksik o pagsisiyasat, ano nga ba talaga ang
wikang pambansa ng pilipinas , Tagalog, Pilipino o Filipino. Ang pasisiyasat ay
naganap sa Don Honorio Ventura Technological State University kung saan kami ay
nag sarbey sa mga nasa ikawala hanggang ika-apat na baitang. Hinati ang isang daang
palatanunga sa mga babae at lalaking respondante.
DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIVERSITY
College of Hospitality Management
Lubas sa aming pasisiyasat na mas maraming kababaihan ang nakaka alam sa
wikang pambansa ng pilipinas kaysa sa mga kalalakihan. Batay naman sa edad aming
napag alaman na ang may edad mula 20-21 ang mas nakaka alam kung ano ngaba
talaga ang wikang pambansa ng pilipinas.
Mula sa aming isang daang piling respondante marami paring mag-aaral ng Don
Honorio Ventura Technological State University ang hindi nakaka alam kung ano
ngaba ang wikang pambansa ng pilipinas.
IV.
KONKLUSYON
Napaka sakit isipin na bilang isang Pilipino marami paring mga mag-aaral ang
hindi nakaka alam sa ating wikang pambansa. Marahil siguro maraming tanong na
naglalaro sa kanilang isipan kung ano ngaba talaga.
Masakit isipin na bilang isang Pilipino hindi bukas an gating isipan kung ano
ngaba talaga ang mga kahulugan ng mga salitang Tagalog, Pilipino at Filipino.
Bilang isang Pilipino ating imulat ang kaisipan at kilalanin kung ano wikang
Filipino. Hindi batayan ang edad o kasarian na meron bagkus ang mahalaga ay ang
maalam ka.
DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIVERSITY
College of Hospitality Management
DALUMAT
NG/ SA
FILIPINO
BSHRM 1-C
UNANG PANGKAT
Bacani Jefferson
Auro Dan Gerald
Bansil Herwelle
Carlos Tristan
Lumba Christiana May
Manalang Vhia
Navarro Jenny
Romero Princess
Trinidad Feryol
Tuazon Joselito
Villafuerte Gia
IPINASA KAY:
G. JOHN CARLO B. PABUSTAN
Download