Pang-uri-vs-Pang-abay-

advertisement
www.thegomom.com
Pang-uri vs Pang-abay Basahin ang pangungusap isulat ang PU kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA
kung ito ay pang-abay.
Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit.
________
1.
Maraming bata ang nanood ng Ice Age 3.
________
2.
Mabilis ang tren na nasakyan namin sa Japan.
________
3.
Iginuhit ng makulay ni Samantha ang larawan.
________
4.
Siya ay mabait at masipag.
________
5.
Hinati ng nanay sa dalawa ang mangga.
________
6.
Kami ay pumupunta sa Baguio tuwing bakasyon.
________
7.
Masarap kumain si Joaquin kaya siya ay malusog at malakas.
________
8.
Ginupit ng pabilog ni Moira ang papel upang gamitin sa kanyang proyekto.
________
9.
Bumili si nanay ng dalawang pirasong mangga.
________
10.
Makulay ang larawan na iginuhit ni Samantha.
________
11.
Nagluto si nanay ng masarap na sinigang na baboy.
________
12.
Inuwi ko lahat ng libro kahapon. Mabigat ito kaya't sumakit ang aking likod.
________
13.
Hugis bilog ang mga ibon sa Angry Birds.
________
14.
Pinaandar ng mabilis ni Lance ang kanyang RC.
________
15.
Maganda ang tanawin sa Bohol.
Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved. 
Download
Related flashcards
Create Flashcards