ILIADA DHE ODISEA 16

advertisement
ILIADA DHE ODISEA
Mesimi XVI
ILIADA
.Iliada (greqisht të lashtë) ose Kënga e Ilionit, është një poemë epike greke e lashtë, në
heksameter daktilik, tradicionalisht e atribuar Homerit. Vendosur gjatë Luftës së Trojës –
rrethimi dhjetëvjeçar i qytetit të Trojës (Ilioni) nga një koalicion i shteteve ake – tregon
për betejat dhe ngjarjet gjatë javëve të një grindje midis mbretit Agamemnon dhe
luftëtarit Akil.Edhe pse historia mbulon vetëm disa javë në vitin e fundit të luftës, Iliada
përmend shumë nga legjendat greke rreth rrethimit; ngjarjet e mëhershme, si mbledhja e
luftëtarëve për rrethimin, shkaku i luftës dhe shqetësimet që lidhen me të, duket të
shfaqen afër fillimit. Pastaj tregimi epik merr ngjarjet që profetizohen për të ardhmen, siç
është vdekja e afërt e Akilit dhe rënia e Trojës, megjithëse tregimi mbaron para se të
ndodhin këto ngjarje. Megjithatë, pasi këto ngjarje janë paracaktuar gjithnjë e më shumë,
kur mbaron, poema ka dorëzuar një tregim pak a shumë të plotë të Luftës së Trojës.Iliada
çiftëzohet me diçka të një vazhdimësie, Odiseja, poema epike tjetër që atribuohet
Homerit.Së bashku me Odisejan, Iliada është ndër veprat më të vjetra të letërsisë
perëndimore, dhe versioni i saj i shkruar është datuar zakonisht rreth shekullit VIII p.e.s.[1]
Sipas Michael Nagler, Iliada është një poemë më e ndërlikuar se Odiseja.
ILIADA
 FOTOGRAFIT
E ILIADES
ODISEA

Odiseja (greqisht të lashtë: Ὀδύσσεια, Odýsseia) është një nga dy poemat epike
greke të lashtë të atribuara Homerit. Është pjesërisht një vazhdim i Iliadës, vepra
tjetër që i atribuohet Homerit. Odiseja është thelbësore për kanunin modern
perëndimor; është vepra e dytë më e vjetër e letërsisë perëndimore, ndërsa Iliada
është më e vjetra. Dijetarët besojnë se Odiseja ishte e përbërë afër fundit të
shekullit VIII p.e.s., diku në Jonia, rajoni bregdetar grek i Anadollit.[1]Poema
përqendrohet kryesisht te heroi ake Odiseu (i njohur si Uliksi në mitet romake),
mbreti i Itakës, dhe udhëtimi i tij në shtëpi pas rënies së Trojës.[2] Udhëtimi i
Odiseut për të arritur në Itakë pas luftës dhjetëvjeçare të Trojës zgjat dhjetë
vjet.Në mungesë të tij, u supozua se Odiseu ka vdekur, dhe gruaja e tij Penelope
dhe djali Telemaku duhet të merren me një grup shoqërues të pashtruar, Mnesteres
(Greqisht) ose Proçi, të cilët garojnë për martesën e Penelopes.Odiseja vazhdon të
lexohet në greqishten homerike dhe të përkthehet në gjuhët moderne në mbarë
botën. Shumë studiues besojnë se poema origjinale ishte e përbërë në një traditë
gojore nga një aoidos (poet/këngëtar epik), ndoshta një rapsodë (interpretues
profesionist) dhe kishte më shumë gjasa për qëllim që të dëgjohesh se të
lexohesh.[1]Detajet e performancës të lashta gojore dhe kthimi i tregimit në një
vepër të shkruar, frymëzojnë debat të vazhdueshëm ndërmjet studiuesve. Odiseja u
shkrua në një dialekt poetik grek – një përbërje letrare e greqishtes eolike, jonike
dhe dialekteve të tjera të greqishtes së lashtë – dhe përmban 12.110 rreshta
heksametri daktilik.
ODISEA
 FOTOGRAFIT
E ODISESË
Për grekët e lashtë, në Trojë janë përballur heronjtë më
të fortë të njerëzimit, duke dhënë jetën në luftërat
epike mes tyre. Le të njohim më mirë disa nga
personazhet më të rëndësishëm të kënduar nga Homeri.
Luftëtarë të pamposhtur dhe zotërinj të
jashtëzakonshëm, ja disa nga protagonistët e Iliadës së
Homerit.
Pyetje???
 1:Kush
ishin ILIADA DHE ODISEA?
 2:Kush
I shkroi keto?
 3:Qfare
 4:Si
ishin keta?
quhej shkrimtari I ketyre personazheve?
 5:Qfare
benin ILIADA DHE ODISEA?
FUND!!!
E
punoi; Ervin Bedrolli
FALEMINDERIT PER VEMENDJEN!!!
Download
Related flashcards
Create flashcards