zd4Kk1znQ4mrXAQjKbD1 Samenvatting Intermediate Financial Accounting-stuvia

advertisement
Samenvatting Intermediate Financial
Accounting
geschreven door
Smikkelbeertje
www.stuvia.nl
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 2: Income Determination
Revenues worden normaal gesproken recognized at the time of sale:
- “Critical Event”
- Measureability
Soms is echter aan beide voorwaarden al voldaan PRIOR TO SALE:
 Long-term contract
 Percentage-of-completion
Method
Voorbeeld:
De bovenstaande informatie is
gegeven. Vervolgens gaan we voor elk jaar de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: %-of-completion RATIO =
= 240,000/800,000 = 30%
Stap 2: Estimated total contract profit = 200,000
Stap 3: Estimated profit earned to date = STAP 1 x STAP 2 = 30% x 200,000 = 60,000
Stap 4: Incremental profit earned = STAP 3 nu – STAP 3 vorig jaar (kan dus nog niet in 2014)
Journal entries:
1) Record de cost incurred van dat betreffende jaar:
Inventory: construction in progress (A)
240,000
@ Accounts Payable (ervan uitgaande dat men de costs op rekening maakt) 240,000
2) Record de billings van dat betreffende jaar:
Accounts Receivable
280,000
@ Billings: construction in progress (XA)
280,000
3) Record de cash collection van dat betreffende jaar:
Cash
210,000
@ Accounts Receivable
210,000
4) Record de revenues en expenses van dat betreffende jaar:
Inventory: construction in progress (A)
60,000 -------------------> uitgerekende winst stap 3
Construction expense
240,000 -----------------> gegeven cost incurred
@ Construction revenue
300,000  dit reken je dus uit!
5) ALLEEN IN LAATSTE JAAR PROJECT: record completion (zodat alles weer op 0 staat)
Billings: construction in progress (+XA)
1,000,000
@ Inventory: construction in progress (-A)
1,000,000
 alles weer op 0
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Het kan echter ook voorkomen dat beide revenue recognize conditions nog niet voldaan zijn,
of alleen de eerste  revenue recognition AFTER THE SALE  installment sales method
Voorbeeld:
Journal entries:
1) Record de installment sales van dat betreffende jaar (2015):
Accounts Receivable 2015 installment sales
1,300,000
@ Installment sales revenue
1,300,000
2) Record de COGS van dat betreffende jaar (2015):
Cost of installment goods sold
884,000
@ Inventory
884,000
3) Record de cash collections
Cash
@ Accounts Receivable 2014 installment sales
@ Accounts Receivable 2015 installments sales
600,000
340,000
4)
Deferred Gross Profit (Income Statement)
@ Deferred Gross Profit (Adj. Acc. Receivable)
5)
Deferred Gross Profit (Adj. Acc. Receivable)
@ Recognized Gross Profit (Income Statement)
940,000
= 416,000 x (960,000 / 1,300,000)
= 307,200
307,200
307,200
= 360,000 x (600,000 / 1,200,000)
= 180,000
180,000
180,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Een andere manier van revenue recognition AFTER THE SALE komt van pas wanneer enkel
voorwaarde 2 (measurement) nog niet volbracht is  cost recovery method:
No profit is recognized until cash payments exceed the seller’s COGS!
Voorbeeld:
We verkopen 100 akkers voor 12,000 per stuk. Een derde, dus 4000 per akker, wordt direct
afbetaald (2014). Het resterende deel wordt in 2 termijnen van een jaar betaald. Dus 4000 in
2015 en 4000 in 2016. De kostprijs van de akkers bedroeg 600,000.
2014
Installment Receivables
@ Land Inventory
@ Deferred Gross Profit
1,200,000
600,000
600,000
Cash
@ Installment Receivables
2015
Cash
@ Installment Receivables
400,000
400,000
 de standard entry
(deze bouwen we dus af)
400,000
400,000
Cost Recovery objective voltooid: payments exceed seller’s COGS met 800 – 600 = 200,000
Deferred Gross Profit
200,000
@ Realized Gross Profit
200,000
2016
Cash
@ Installment Receivables
400,000
400,000
Cost Recovery objective voltooid: payments exceed seller’s COGS met de volle 400,000
Deferred Gross Profit
400,000
@ Realized Gross Profit
400,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 3: Receivables
Accounts Receivable worden in de balans vaak neergezet tegen hun Net Realizable Value (=NRV):
Estimated Uncollectibles
Geschatte toekomstige uncollectibles moeten nu als expense (income statement) worden
genomen om een XA account te creeëren op de balans:
Bad Debt Expense (-SE)
Bad Debt Provision (+L)
xxx
Bad Debt Provision
@ Allowance for Uncollectibles
xxx
xxx
Bij een write-off:
Allowance for Uncollectibles
@ Accounts Receivable (gross)
xxx
(XA account van Accounts Receivable)
xxx
xxx
Estimated Returns & Allowances
Sales Returns and Allowances (XR, in mindering van revenue)
@ Allowance for Sales Returns & Allowances (XA)
Bij een write-off:
Allowance for Sales Returns & Allowances
@ Accounts Receivable (gross)
xxx
xxx
xxx
xxx
Imputing Interest on Trade Notes Receivable
Stel: we verkopen een machine voor 5,000,000 op note. Klant betaalt over de volle
5,000,000 10% interest per jaar  1,500,000 in totaal. De klant betaalt 4x per jaar 125,000.
1) Sale: Notes Receivable
@ Sales Revenue
2) Begin eerste kwartaal:
Accrued interest receivable
@ Interest Income
3) Einde eerste kwartaal:
Cash
@ Accrued Interest Receivable
5,000,000
5,000,000
125,000
125,000
125,000
125,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Accelerating Cash Collections
1) Collateralized borrowings  borrow cash from bank using receivables as security.
2) Factoring  sales of receivables to bank for cash.
a. Without Recourse: factor neemt kredietrisico volledig over.
b. With Recourse: je behoudt zelf het kredietrisico.
COLLATERALIZED BORROWINGS
Receivables BLIJVEN op de balans. Bank loan op balans als liability. No gain or loss
recognized in income.
Stel dat we receivables van 80,000 op de balans hebben staan en de bank wil ons hier een
lening voor geven tegen 4% interest.
Bij aanname bank loan:
Cash
76,800
Loan Payable
76,800
Bij afbetaling bank loan:
Loan Payable
76,800
Interest Expense
3,200
@ Cash
80,000
 80,000 – 4%*80,000 (soort fee)
FACTORING WITHOUT RECOURSE
Stel we hebben gross receivables van 80,000, een allowance van 2,150 en factor fee is 4,000.
Cash (80,000 – 4,000)
Allowance for doubtful accounts
Loss on sale of receivables
@ Accounts Receivable
76,000
2,150
1,850
80,000
FACTORING WITH RECOURSE
Gross receivables van 80,000, een allowance van 2,150, factor fee is 1,600. Maar nu:
recourse obligation = 2,500 (kredietrisico dat we inbouwen), factor witholds 5,000 upfront.
Cash (80,000 – 1,600 – 5,000)
Allowance for doubtful accounts
Due from factor (krijgen we later)
Loss on sale of receivables
@ Accounts Receivable
@ Recourse Obligation
73,400
2,150
5,000
1,950
80,000
2,500
Stel nu dat blijkt dat 2,878 niet collected kan worden:
Recourse Obligation
Cash (5,000 – 2,878)
Loss on sale of receivables
@ Due from factor
2,500
2,122
378
5,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 4: Capitalized Costs & Depreciation
Long-lived Assets zijn under exclusive control en generate future economic benefits.
Acquiring and preparation costs
Other Costs
 Capitalized Costs
 Expenses to Income
Joint Costs  incurred in acquiring >1 asset  Allocated
bijv. Clearing, testing
bijv. Reparatiekosten
bijv. Juridische kosten
Capitalized Interest = any interest paid to lenders during the construction period.
Dus wanneer we bijv. Interest kosten maken doen we altijd eerst:
Interest Expense
xxx
@ Cash
xxx
Wanneer deze interest onder capitalized valt kunnen we deze expense weghalen:
Construction in Progress
xxx
@ Interest Expense
xxx
 Interest expense is nu dus weg uit income statement!!
Echter, laagste van 1) actual interest en 2) avoidable interest is MAXIMAAL mogelijk.
Wanneer er 85,000 actual interest en 60,000 avoidable interest is krijgen we dus:
Building (capitalized interest)
Interest Expense
@ Cash
60,000
25,000
85,000
Kosten NA VOLTOOIING van de asset mogen alleen capitalized worden wanneer deze kosten
ervoor zorgen dat:
anders: gewoon expensed to income
- Productieve levensduur stijgt
- Productiecapaciteit stijgt
- Productieve efficiëntie stijgt
- Asset’s andere economic benefits stijgt
Depreciation
1) Straight-Line:
2) Sum-of-year’s digits: Bij 5 jaar levensduur  5+4+3+2+1=15. In 1e jaar 5/15 afschrijven
3) Double-declining balance: dubbele straight line * book value begin van periode. Wanneer
dit niet meer kan  straight-line af gaan schrijven.
4) Units-of-production: vooraf een afschrijving per geproduceerde unit vaststellen.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 5: Bonds
1) Debentures: most common, company’s general credit als onderpand.
2) Mortgage bonds: real estate als onderpand (hypoteek)
3) Serial bonds: periodic interest payments AND portion of principal
Principal amount = face value
Voorbeeld: issued at PAR 1,000,000 face value, 10% stated interest
Cash
1,000,000
PRINCIPAL EARN JOURNAL ENTRY
@ Bonds Payable
1,000,000
(eenmalig aan het begin)
Interest Expense
@ Cash
100,000
Bonds Payable
@ Cash
1,000,000
100,000
INTEREST JOURNAL ENTRY
(jaarlijks)
PRINCIPAL PAYBACK JOURNAL ENTRY
1,000,000 (eenmalig op het eind, altijd tzelfde)
Voorbeeld: issued at DISCOUNT 1,000,000 face value, 10% stated interest, 11% market
We moeten de bond dus LAGER dan zijn waarde uitgeven  minder cash. Maar hoe laag?
PV(principal) + PV(interest payments)
n = periods i = market interest rate
Alles wordt steeds eind van jaar betaald n = 10 jaar
i = 11%
 ordinary annuity
PV(principal)
PV(interest payments)
PV(bond)
= 352,180
= 588,928 (gerekend met interest payments van 100,000)
= 941,108
Cash
Bond discount
@ Bonds Payable
941,108
58,892
PRINCIPAL EARN JOURNAL ENTRY
-----------------------> liability valuation account
1,000,000
Interest Expense
@ Bond Discount
@ Cash
103,522
3,522
 11% * begin van periode bond amount
(die dus steeds groter wordt)
100,000
(van 941,108 + 3,522 volgend jaar)
Voorbeeld: issued at PREMIUM 1,000,000 face value, 10% stated interest, 9% market
We moeten de bond dus HOGER dan zijn waarde uitgeven  meer cash. Maar hoe hoog?
Alles wordt steeds eind van jaar betaald n = 10 jaar
i = 9%
 ordinary annuity
PV(principal) + PV(interest payments) = 422,410 + 641,766 = 1,064,176
Cash
@ Bond Premium
@ Bonds Payable
1,064,176
Interest Expense
Bond Premium
@ Cash
95,776
4,224
64,176
1,000,000
PRINCIPAL EARN JOURNAL ENTRY
--> liability valuation account
 9% * begin van periode bond amount
(die dus steeds kleiner wordt)
100,000
(1,064,176 – 4,224 volgend jaar)
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Floating Rate Debt
= the most common way for investors to protect themselves from losses from market
interest rate fluctuations (zoals we die zojuist bij discount en premium bonds zagen).
LIBOR = base interest rate paid on deposits between European banks.
Contract interest rate zoals we die kennen: 10%.
Maar nu dus ook mogelijk als LIBOR + 4%, reset anually  voordeel: GEEN amortizing.
Stel: we geven onze bond uit op 1/1/2014 face value 1,000,000 interest LIBOR+4%.
1/1/2014  LIBOR 6%, interest 10%; journal entry:
Cash
1,000,000
@ Bonds Payable
1,000,000
31/12/2014 journal (adjusting) entry: op 1 januari 2015 gewoon accrued interest payable @ cash.*
Interest Expense
100,000
@ Accrued Interest Payable
100,000
1/1/2015  LIBOR KNALT NAAR 7%, interest 11%;
Interest Expense
110,000
@ Accrued Interest Payable
110,000
opnieuw*
Extinguishment of Debt (buy-back debt)
Er doet zich een probleem voor wanneer we onze eigen debt (bijv. een obligatie) terug gaan
kopen: de boekwaarde is niet gelijk aan de marktwaarde.
Stel dat we onze bond issued at discount na 1 jaar terug willen kopen. De bond is nu 941,108
+ 1 jaar amortization = 941,108 + 3,522 = 944,630 waard.
Bonds Payable
1,000,000
@ Cash
@ Gain on debt extinguishment
944,630
55,370
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 6: Leasing (1)
At its inception: a lease is called a mutually unperformed contract.
Operating Lease
Asset on LESSOR’s books
NO liability for lessee
Small part of asset’s life
vs
Capital Lease
Asset on LESSEE’s books
Liability for lessee
Large part of asset’s life
Operating Lease Journal Entries
Lessee
Rent Expense
xxx
@ Cash
xxx
Lessor
Cash
@ Rental Revenue
xxx
Depreciation Expense
@ Accumulated Depr.
(evt. tot eind van jaar als lease liability accruen)
xxx
xxx
xxx
Capital Lease Journal Entries – Effective Interest Method (ordinary annuity)
We spreken van capital lease wanneer minstens één van volgende voorwaarden is vervuld:
- Transfer of ownership
- Bargain purchase option
- 75% or more lifetime
- PV(minimum lease payments) atleast 90% of current fair value
Voorbeeld:
5-year lease starting 1/1 2014. Five end of the year (so, ordinary annuity) lease payments of
79,139.18. Fair value of the asset equals 315,041.60. No renewal/purchase option. Straightline depreciation and an economic life of 6 years.
1) 5/6 jaar = 83.3% is meer dan 75% dus we spreken van capital leasing!
2) Asset & Liability to record = PV(minimum lease payments). Disconteren met laagste van
deze interest rates: 1) incremental borrowing rate en 2) interest rate used by lessor.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Stel dat de interest rate gegeven is op 10%. We hebben 5 yearly payments. (n=5, i=10%)
PV(minimum lease payments) = 300,000, dus
(ordinary annuity)
Leased Asset
@ Lease Obligation
300,000
300,000
3) De lease obligation daalt elk jaar met zogenaamde “principal reduction”:
Prinicipal reduction = total payment
(elk jaar hetzelfde)
= 79,139.18
= 49,139.18
–
interest expense (wordt steeds lager)
(interest % x huidige lease obligation)
–
10% x 300,000
Journal entries 31/12:
Lease Obligation
49,139.18
Interest Expense
30,000
@ Cash
79,139.18
Depreciation Expense 60,000
@ Accumulated Depr.
60,000
Capital Lease Journal Entries – Payments in Advance Method (annuity due)
Deze methode passen we toe wanneer we de lease
payments niet aan het eind van het jaar betalen,
maar aan het begin  payments in advance.
Voorbeeld
5-jarige lease beginnnende 1/1/2014, payments steeds aan begin van het jaar á 277,409.44.
Straight-line depreciation, incremental borrowing rate van 12%. Lifetime asset is 6 jaar.
1) 5/6 jaar = 83.3% is meer dan 75% dus we spreken van capital leasing!
2) Asset & Liability to record = PV(minimum lease payments). Disconteren met laagste van
deze interest rates: 1) incremental borrowing rate en 2) interest rate used by lessor.
Interest rate gegeven op 12%. We hebben 5 yearly payments.
PV(minimum lease payments) = 1,119,999 dus
Journal Entry 1/1/2014
Leased Asset
1,119,999
@ Lease Obligation
@ Cash
842,589.56
277,409.44
3) Prinicipal reduction
= total payment
(elk jaar hetzelfde)
= 277,409.44
–
= 176,298.69
(n=5, i=12%)
(annuity due)
(1,119,999 - 277,409.44)
eerste payment maken we direct!!
–
interest expense
(interest % x huidige lease obligation)
12% x 842,589.56
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Journal Entry 31/12/2014
Interest Expense
101,110.75
@ Interest Payable
101,110.75
Journal Entry 1/1/2015
Interest Payable
101,110.75
Lease Obligation
176,298.69
@ Cash
277,409.44
(12% x 842,589.56)
Journal Entry 31/12/2015
Interest Expense
79,954.90
@ Interest Payable
79,954.90
Journal Entry 1/1/2016
Interest Payable
79,954.90
Lease Obligation
197,454.54
@ Cash
277,409.44
Etc…
En natuuurlijk elk jaar op 31/12:
Depreciation Expense 223,999.80
@ Accumulated Depr.
12% x (842,589.56 - 176,298.69)
223,999.80
PV/usage years
1,119,999/5
Executory Costs
Bij een maintenance expense blijft de capitalized cost hetzelfde. Dus een maintenance
expense (bijv. jaarlijks 2000 in het lease contract opgenomen) kun je gewoon bij de
journaalpost op het einde van het jaar toevoegen met als resultaat dat de gecrediteerde
cash natuurlijk hoger wordt  je bent meer centen kwijt.
Bijvoorbeeld:
Lease Obligation
Interest Expense
Miscellaneous Lease Expense
@ Cash
49,139.18
30,000
2,000
81,139.18
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 7: Leasing (2)
Leased assets hebben 2 business risks:
1) Onvoorziene technologische vooruitgang  asset daalt in waarde.
2) Lessee zorgt niet goed voor de asset  asset daalt in waarde.
Om dit risico voor de lessor (degene die het uitleased) te beperken kan er een residual value
guarantee worden afgesproken: wanneer de actual fair value van de asset lager is dan de
residual value guarantee betaalt de lessee (degene die het leased) het verschil.
Stel dat er een residual value guarantee van 20,000 wordt afgesproken dan moet de
PV(minimum lease payments) verhoogd worden met de PV van deze 20,000. (Wordt dus
opgeteld bij de eerste journal entry van leased asset @ lease obligation).
Wanneer we aan het einde van de lease zijn hebben we 2 opties:
1) Restwaarde asset voldoet
Lease Obligation
@ Leased Asset
20,000
2) Restwaarde asset is maar 15,000 ipv 20,000
Lease Obligation
20,000
Loss: residual value guarantee
5,000
@ Leased Asset
@ Cash
(beide staan weer op 0)
20,000
20,000
5,000
(kost de lessee 5000 extra)
Bij de depreciation moet je deze residual value guarantee niet meetellen!
Lessor Accounting
Tot nu toe ging het de hele tijd over lessee accounting, maar hoe verwerkt de lessor de lease
in zijn boeken? Ook hier is er weer verschil tussen operating lease en capital lease.
We spreken van capital lease wanneer minstens één van volgende voorwaarden is vervuld:
- Transfer of ownership
- Bargain purchase option
- 75% or more lifetime
- PV(minimum lease payments) atleast 90% of current fair value
EN
Beide van deze voorwaarden zijn vervuld:
- Collectability of minimum lease payments is reasonably assured.
- No important uncertainties surrounding unreimbursable costs.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Binnen capital lease zijn 2 voor de lessor 2 mogelijkheden:
1) Sales type lease: Manufacturers Profit =
verkoopprijs – kostprijs
Financing Profit
=
Total gross lease inflows – verkoopprijs +
Total Profit
=
2) Direct Financing: Financing Profit
=
Total gross lease inflows – inkoopprijs
Voorbeeld:
5-jarige lease, payment per end of year = 79,139.18 Fair value = 315,041.60 No renewal or
bargain purchase option. Economic life of 6 years. Reasonable collectability. No important
uncertainties surrounding unreimbursable costs. Residual value guarantee = 38,000. Implicit
rate in the lease = 11%.
Stel dat we de lease payments niet gegeven krijgen, hoe rekenen we deze uit?
Fair value
=
315,041.60
Less: PV(guaranteed residual value) =
22,551.10
Dit moeten we krijgen aan lease
=
292,490.50
Delen door PV factor n=5 i=11%
=
/ 3.69590
 end of year  ordinary annuity
Lease payment per year
=
79,139.18
Fair value = PV(lease payments) + PV(guaranteed residual value)
Journal Entries Lessor:
1/1/2014:
Gross investment in leased asset
@ Equipment
@ Unearned financing income
433,695.90
315,041.60
118,654.30
(= fair value)
(= lease profit)
31/12/2014:
Cash
79,139.18
(= lease payment)
@ Gross investment in leased asset
79,139.18
(Bij executory costs van 2000 verhoogt cash met 2000 en die 2000 dan @maintenance rev.)
Nu zijn we er echter nog niet, want er moet ook financing income gerekend worden.
Dit is 11% x
remaining principal amount (starts at fair value)
Dus 11% x
315,041.60 =
34,654.58
Deze remaining principal amount daalt elk jaar met de bekende principal reduction:
Principal Reduction =
Lease Income Financing Income
(elk jaar hetzelfde)
(zie hierboven, daalt dus steeds verder)
Unearned financing income
@ Financing Income
34,654.58
34,654.58
GEEN DEPRECIATION WANT WE HEBBEN DE ASSET NIET MEER OP ONZE BALANS.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Stel dat we aan het eind van de lease komen, dan krijgen we weer met de guaranteed
residual value te maken. Stel dat deze inderdaad 38,000 (of hoger) is:
Equipment Residual Value
38,000
@ Gross Investment in leased asset
38,000
Echter, stel dat hij nog maar 33,000 waard is krijgen we 5,000 cash bij:
Equipment Residual Value
33,000
Cash
5,000
@ Gross Investment in leased asset
38,000
De gross investment in leased asset zat namelijk vast op 38,000 na de lease, juist vanwege
deze residual value guarantee, na één van bovenstaande entries staat deze dus weer op 0!
In dit voorbeeld hebben we gerekend met een direct financing lease. Bij een sales type lease
zou alleen de eerste journaalpost veranderen: COGS @ Inventory en @sales revenue IPV
@equipment! Zo hebben we ook het manufacturers profit direct meegenomen.
Sale and Leaseback
= when company sells asset to another company and immediatly leases it back.
Stel we verkopen ons pand voor 1,000,000 (boekwaarde 800,000) en leasen dit 20 jaar terug
voor 120,000 per jaar aan lease payment.
1,000,000 – 800,000 = 200,000 GAIN, echter mogen we deze niet direct recognizen.
Cash
@ Plant & Equipment
@ Deferred Gain
1,000,000
800,000
200,000
..en..
Leased Asset
@ Lease Obligation
1,000,000
1,000,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 8: Income Tax Reporting (1)
Timing differences zijn van tijdelijke aard, deze reversen na verloop van tijd. Daarom maken
we bij deze verschillen gebruik van tijdelijke posten  deferred tax assets/liabilities.
Permanent differences reversen niet, daarom maken we hierbij geen gebruik van ^.
Voorbeeld (Depreciation)
We hebben een machine van 10,000 (geen restwaarde, levensduur 5 jaar) die we volgens de
books straight line afschrijven maar fiscaal volgens sum-of-year’s digits (versneld). Hierdoor
onstaat er een tijdelijke mismatch tussen books en fiscale winst. We rekenen elk jaar met
een pre-tax book income van 22,000 en een tax rate van 35%.
In het eerste jaar wordt er fiscaal 1,333 méér afgeschreven.
Dit drukt de de belastbare winst dus met 1,333.
Book winst: 35% x 20,000 = 7,000
Taxable winst: 35% x 18,667 = 6,533
We betalen dus eigenlijk 467 te weinig belasting doordat we
fiscaal sneller afschrijven. We zouden dit volgens onze
boeken al wel betaald moeten hebben, dus maken we een deferred tax liability aan:
Tax Expense
@ Tax Payable
@ Deferred Tax Liability
7,000
6,533
477
(book winst belasting)
(taxable winst belasting)
Wanneer de manier van afschrijven andersom is komen we tot een asset!  we hebben al
teveel betaald door de fiscaal hogere winst.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
When Tax Rates Differ
Stel dat we van tevoren al weten dat de tax rates komende jaren gaan veranderen.
Tax Rate 2013 = 40%
Tax Rate 2014 = 40%
Tax Rate 2015 = 35%
Ons bedrijf heeft te maken met 2 verschillen:
1) Permanent difference: 5,000,000 winst uit municipal bonds
2) Temporary difference: 40,000,000 installment sales ontvangen in: 2014 = 10,000,000 en
2015 = 30,000,000.
Inclusief bovenstaande differences noteerden we in 2013 een pretax book winst van
145,000,000. Het permanent difference negeren we volledig, d.w.z.  we halen deze eraf in
zowel book winst als taxable winst.
We bepalen ons 2013 book income dus op 145-5 = 140,000,000. * 40% = 56,000,000 tax
expense. Fiscaal hebben we deze 40,000,000 echter nog niet ontvangen (pas in 2014 en
2015) dus halen we deze er ook af: 100,000,000 * 40% = 40,000,000 tax payable.
Tax Expense
@ Tax Payable
@ Deferred Tax Liability
56,000,000
40,000,000
16,000,000
(net zoals vorige keer)
Echter, we hebben de deferred tax liability (die dus al rekening houdt met de installment
sales van 30,000,000 in 2015) gerekend tegen 40% tax rate, waar deze in 2015 5% minder is!
30,000,000 * 5% mindering = 1,500,000 in mindering op de deferred tax liability!
Deferred Tax Liability
@ Tax Expense
1,500,000
1,500,000
Nu was het een mindering omdat de tax rate omlaag ging. Het kan natuurlijk ook een
vermeerdering zijn wanneer de tax rate omhoog gaat  deferred tax liability nog hoger!
Allemaal leuk en aardig, maar nu was de tax rate change vooraf al bekend. Stel nou dat dit
NIET het geval is: in 2014 blijkt dat de tax rate voor 2015 niet daalt naar 35%, maar 30%!
Verder rekenen we in 2014 met een book income van 100,000,000 (=40,000,000 belasting).
Taxable winst komt er nog 10,000,000 (maakt 44,000,000 belasting) bij omdat we deze van
installment sales ontvangen. We beginnen dus met de standaard journaalpost:
Tax Expense
Deferred Tax Liability
@ Tax Payable
40,000,000
4,000,000
44,000,000
De deferred tax liability staat nog gerekend tegen de vooraf verwachte 35% tax rate in 2015.
De tax rate daalt echter nog eens 5%  30,000,000 * 5% mindering = 1,500,000 in
mindering op de deferred tax liability!
Deferred Tax Liability
@ Tax Expense
1,500,000
1,500,000
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 9: Income Tax Reporting (2)
Meerdere Temporary Differences
We hebben tot nu toe alleen gerekend met hoogstens één temporary difference. Het geklooi
komt echter pas wanneer er meerdere van die jongens bij het spel betrokken zijn.
Ons pre-tax book income voor 2013 is 200,000,000, including:
1) Installment sales a 9,000,000  2014: 5,000,000 en 2015: 4,000,000
2) Depreciation book  straight line, Taxable  accelerated (waarde 200mio, 4 years)
3) Warranty expense van 7  book reported 2014: 4,000,000 en 2015: 3,000,000
De tax rate bedraagt 40%.
2013
Zoals eerder gesteld is het book income 200, x 40% = 80 tax expense. Het taxable income is
echter 200 – 9 (installment sales nog niet binnen) – 16 (versneld afschrijven) + 7 (warranty is
al wel betaald) = 182 x 40% = 72.80 tax payable.
We kunnen dus -9 + -16 = -25 “te vroeg” van de winst afhalen  liability. -25 x 40% = -10
Ook kunnen we 7 “te vroeg” bij de winst optellen  asset. 7 x 40% = 2.8
Tax Expense
Deferred Tax Asset
@ Tax Payable
@ Deferred Tax Liability
80
2.8
72.80
10
2014
Ook in 2014 rekenen we met een book income van 200, x 40% = 80 tax expense. Het taxable
income is nu echter 200 + 5 (installment sales binnen) – 38 (versneld afschrijven) – 4
(warranty is al eerder betaald) = 163 x 40% = 65.2 tax payable.
We kunnen nu +5 – 38 = -33 “te vroeg” van de winst afhalen  liability. -33 x 40% = -13.2
Ook kunnen we -4 “te vroeg” bij de winst optellen  asset. -4 x 40% = -1.6 (minnetje!)
Tax Expense
@ Tax Payable
@ Deferred Tax Asset
@ Deferred Tax Liability
80
65.2
1.6
13.2
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Carrybacks & Carryforwards
De belastingdienst geef de mogelijkheid verliezen te verrekenen met 2 voorgaande jaren en
20 toekomstige jaren.
Voorbeeld
We hebben dus 1,000,000 * 35% = 350,000 betaalbare belasting te verrekenen.
1) Eerst maken we gebruik van carryback.
In de twee voorgaande jaren hebben we 140,000 + 122,500 = 262,500 belasting betaald.
Tax Receivable
262,500
@ Tax Expense (carryback benefit)
262,500
2) De rest gebruiken we voor carryforward.
We hebben dus nog 350,000 – 262,500 = 87,500 over om te verrekenen in de toekomst.
Deferred Tax Asset
87,500
@ Tax Expense (carryforward benefit)
87,500
Valuation Allowances
GAAP verplicht bedrijven om de kans in te schatten dat ze hun deferred tax assets niet
volledig realiseren.
De aangemaakte allowance is een XA account en wordt direct genomen als expense. Stel dat
we verwachten 200,000 van de huidge deferred tax assets niet te realiseren.
Income Tax Expense
@ Allowance to reduce DTA to
expected realizable value
200,000
200,000
XA account van DTA
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 10: Reporting for Owner’s Equity
Common Stock
We issuen 5,000 shares (waarde $1 par) voor $50 per stuk.
Cash
250,000
@ Common Stock
50,000
@ APIC
245,000
APIC = Additional Paid-In Capital
Later kopen we 200 shares (waarde $1 par) terug voor $48 per stuk.
Treasury Stock (xSE) 9,600
@ Cash
9,600
Optie 1: We verkopen de 200 shares weer voor $53 per stuk.
Cash
10,600
@ Treasury Stock
9,600
Kostprijs repurchase
@ APIC
1,000
APIC is dus eigenlijk de winst op verkoop
van je eigen shares!
Optie 2: We retiren deze 200 shares = halen uit handel.
Common Stock
200
APIC
9,400
 saldopost*
@ Cash
9,600
Kostprijs repurchase
*wanneer niet genoeg op de APIC rekening de rest van de retained earnings afhalen.
Earnings Per Share (EPS)
Soms kan er echter sprake zijn van
mandatorily convertible preferred
stock: preferred stock that must
be converted in common shares 
noemer stijgt!
Diluted Financial Instruments:  increase in likelihood # common shares raises in future.
- Convertible bonds: bonds that can be exchanged for common stock.
- Stock options: right to buy/sell common stock at strike price before specified date.
- Warrants: right to buy common stock at fixed price before specified date.
If-Converted Method: bijv.
1,000,000 bond, 5% interest,
35% tax rate. 10,000share option
Teller  1,000,000 * 5% * (1-0.35) = 32,500 erbij tellen. Noemer  10,000 erbij tellen.
Treasury Stock Method: gaat ervanuit dat we met de winst die we maken door verplicht
stock te verkopen we direct zoveel mogelijk shares terugkopen tegen average market price.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 11: Statement of Cashflows
2 Verschillende Methodes voor Operating cash flows:
1) Directe methode: restates net income in terms of cash. Shows all cash flows.
2) Indirecte methode: begint met net income en brengt adjustments aan.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Stuvia - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
HC 12: Research Topics In Accounting
WIE
Burgstahler and
Dichev (1997)
MOTIVATIE
Managen firms hun
reported earnings om
verliezen te voorkomen?
Roychowdhury
(2006)
Manipuleren managers
activiteiten om verliezen
te voorkomen?
Classificatie van items
binnen income
statement als een
earnings management
tool.
Redenen waarom de
depreciation method
invloed heeft op capital
investment decisions.
McVay (2006)
Jackson, Liu and
Cecchini (2009)
Bowen, Noreen
and Lacey
(1981)
Wat beinvloedt het
besluit interest te
capitalizen of als
expense te rekenen?
Chava and
Purnanandam
(2007)
Wat is de invloed van
managerial incentives,
firm characteristics en
market timing op
floating of fixed debt
structure van firms?
Welke factoren zijn van
invloed op het
accounting gedrag van
leases door lessee’s?
(vóór de SFAS regel)
Hebben top executives
incremental effects op
het belasting ontwijking
gedrag van de firm?
Wat zijn de empirische
signalen voor open stock
market repurchases?
Verkennen van de
predictive value van de
directe cashflow.
El-Gazzar, Lilien
and Pastena
(1986)
Dyreng, Hanlon
and Maydew
(2010)
Bartov (1991)
Orpurt and
Zang (2009)
BEVINDINGEN
Ja! En hier worden hoofdzakelijk 2
componenten voor gebruikt:
1) Operations Cashflow
2) Changes in Werkkapitaal
Ja! Door price discounts (sales stijging korte
termijn), overproductie (lagere COGS) en
vermindering discretionary expenditures.
Managers verplaatsen kosten van core expenses
naar special items. Hierdoor komen ze beter uit
analytische earnings voorspellingen omdat de
special items in deze analysen niet
meegenomen worden.
Bedrijven die versneld afschrijven maken
grotere capital investments dan bedrijven die
straight line afschrijven. Ook is er afgelopen 20
jaar een verschuiving gaande van versneld
afschrijven naar straight line.
Voor 1974 waren bedrijven vrij in deze keuze.
Nu heeft GAAP er regels voor. Bedrijven die met
hun ratio’s dicht tegen de schuld grenzen
aanzitten capitalizen interest vaker. Grote
bedrijven capitalizen interest ook vaker.
CFO’s, niet CEO’s hebben een sterke invloed op
de structure of debt. Wanneer de CFO een
incentive heeft om het firm risk te verlagen
(verhogen) zal de volatility van de debt structure
ook verlaagd (verhoogd) worden.
Financial contracting en managerial incentives
en tax return considerations zijn factoren van
invloed.
Ja, individuen hebben een significant effect op
de mate waarin het bedrijf belasting probeert te
ontwijken.
Een repurchase aankondiging is positief
(negatief) gecorreleerd met earnings (risk)
changes.
De directe methode van de operating cashflow
blijkt waardevol voor investeerders om
toekomstige earnings te kunnen voorspellen.
Gedownload door: Koendenb | [email protected]
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards

Radiobiology

– Cards

Pastoralists

– Cards

Radioactivity

– Cards

Nomads

– Cards

Create flashcards