Etica

advertisement
Tema: Sănătatea și patologia familiei. Abordarea familiei ca sistem
I.
Sănătea și patologia familiei
Familia reprezinta una din verigiile cele mai stabile și importante de comunități umane. Medicina
familiei astăzi este foarte actuală pentru a stăpâni problemele de sănătate ale societății noastre și
metodele pentru menținerea sănătății. Există mai multe definiții ai familiei:



După ONU – familia este elementul natural fundamental al societății care are dreptul la
ocrotire deplină din partea comunității.
Familia este un grup social structurat după anumite norme culturale, un ansamblu de
raporturi inter-individuale între bărbatul soț și femeia mamă, între părinți și copii, între frați
și surori.
UNESCO - definește familia ca o formă de comunicare umană intemeiată prin căsătorie care
unește pe soți și descendenții lor prin relații strânse de ordin biologic, economic, psihologic
și spiritual deși definițiile sunt diferite totuși, premiza principală a familiei normale este
căsătoria incheiată juridic, însoțită de disponibilitatea afectivă.
Familia este un organism social ce are o anumită structură, anumite funcții, dar și disfuncții numite
patologia familiei.
Familia este nucleul organizării sociale umane, molecula care realizează la scară mică toate funcțiile
sociale (microsistem) ,reproducerea cu asigurarea continuității biologice a omului, producerea
mijloacelor de existență, educarea și socializarea copiilor asigurând prin aceasta continuitatea moral
spirituală a societății.
-
II.

-
Astăzi studiile OMS se fac nu doar la nivel individual sau la nivel de comunitate dar și la nivel de
familie privind-o ca pe un micro-grup social în care sănătatea și personalitatea fiecărui membru
influențează sănătatea și personalitatea celorlalți membri.
Abordarea familiei ca sistem
Sistemul familial este un sistem adaptiv complex aflat într-o permanentă schimbare,el are o
dublă deschidere:
Exterioară
Interioară
Este construit petru a face față dezordinilor care intervin în evoluția familiei:

Boala
Suferința
Modificările survenite în viața unui singur membru induc modificări asupra celorlalți membri cu
consecințe importante asupra stabilității întregului sistem familial. Pentru a înțelege mai bine
săntatea și patologia familiei aceasta trebuie considerată un sistem bio-psiho-socio-cultural,
care are sub sistem individul , iar la suprasistem comunitatea. Ca megasistem – națiunea sau
țara în contextul popoarelor lumii și a umanității.
 Familia ca sistem se caracterizeaza prin următoarele caracteristici:
1. Familia este o organizație formată din membri care se găsesc într-o stare de interdependență
2. Familia este un organism care își caută echilibrul , se adaptează continuu pentru ași exercita
funcțiile.
3. Familia este un tot întreg cu sarcini unitare,dar și diferențiate în funcție de cererile societății și
membrelor săi, conducerea și orgnizarea vieții familiei sunt hotărâtoare pentru stabilitatea și
continuitatea sa,deoarece la început conducerea este efectuată de 2 începători fără experiență,
atunci modelele parientale devin pentru noul cuplu un ghid al mediului de viață în familie.
Dezvoltarea și evoluția familiei depinde de bună organizare internă, de stabilirea unor scopuri reale,
de nivelul de informare și comunicare, de receptivitatea ei la schimbări dar și de calitatea
consilierilor aleși. Printr-o cercetare atentă medico-socială se poate aprecia dacă familia își
indeplinește funcțiile sau se pot stabili cauzele care produc disfuncționalități în familie. Problematica
psiho-socială a familiei se intersecționează cu sarcinile ce revin sectorului sanitar
III.
Structura și funcțiile familiei
Familia este din cele mai vechi și stabile forme de comunitate umană pe parcursul unei singure
generații, multe structuri ale societății și naturii se pot modifica. Familia însă rămâne neclintită tot ce se
întâmplă în mediul social și natural pot pune familia la grele încercări însă nu o pot distinge. Sentimentul
familial are o capacitate excepțională de supraviețuire.




-
Funcțiile familiei se pot împărți ăn externe și interne:
Interne – creează un regim de viața intimă menit să asigure tuturor membrelor o stare de
solidaritate și sprijin.
Externe – prevăd asigurarea posibilităților de dezvoltare a personalității fiecărui membru al
familiei pentru a se putea încadra corespunzător în ansamblul vieții comunitare ți sociale
Dintre funcțiile interne menționăm:
De reproducere
De întreținere șu creștere a copiilor
Educațională are drept conținut socializarea copiilor, contribuind astfel la continuitatea culturală
a societății.
De solidaritate familială, include ajutorul reciproc bazat pe sentimente de egalitate, respect și
dragoste între membri.
Economică
Psihologico-socială, prevede securitate afectivă și dezvoltarea sentimentului de identificare între
membri familiei
Functiile externe:
Are la rândul său 2 categorii de funcție
încadrarea vieții de familie în ansamblul activităților comunitari
Încadrare adulților apți de muncă în procesul de producție
Prin structura și funcțiile sale familia asigură membrilor săi:
Reproducere umană
Suport natural
Pregătirea copiior pentru viața de adulți
Exercită funcții de stabilizator emoțional și psiho-social
Exercită un rol de purtător și transmitător de valori morale și tradiții
Asigură o cooperare economico internă pentru a menține microgrupul familial.
Download
Related flashcards
Create Flashcards